ن اتاق بالایی به وقت ماه

وبلاگ با نام ن اتاق بالایی به وقت ماه
امروز ساعت پنج و نیم رفتم کافه کافه آریس4 تا شاگردام بودند کمی نشستیم صحبت کردیم و درحال انتخاب از منو بودیمکه آقاهه یه کیک قلب شکل اورد بچه ها گفتند تولدت مبارک خانم معلممممخ ش فکر نمی برام تولد گرفته باشنداونم بعد این همه مدت که از 29 ام گذشت ادوهای خوشگل بهم دادندبگذریم که خیلی شیطونی د کل کافه مارو نگاه میکرد :/آ ش از اون پسره که مسئول کافه بود عذرخواهی بابت شیطنت بچه هاگفت اشکالی نداره خدا به شما صبر ده ما که فقط یکی دو ساعت دیدیم شما هر روز باید ببینیدخلاصه خیلی فهیم برخورد کردبعد پیاده رفتیم تا میدان بچه ها میگفتن خانم همه چرا مارو نگاه میکنندگفتم از بس کارای عجیب غریب انجام میدید :/خیلی دلم براشون تنگ شده بودخیلی بزرگترم شدندکلی خندیدم کنارشونخلاصه روز خوبی بود ...

اطلاعات

  • منبع: http://2906.blogsky.com/1397/07/12/post-486/تولدانه
  • مطالب مشابه: تولدانه
  • کلمات کلیدی: خیلی ,مارو نگاه
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
خیال بافی جزوی از وجود من استمن خی را بافته ام بین این انگشتان دستبین این پنجره ه ن آسمان و ماه اشبین کوچه ه ن صدای پای عابر هااصلا خی همه جا هستهر شب با من میخوابد و صبح بیدار میشودخی با من سوار تا ی میشودبا من به مسافرت می آیدبه جاهایی که هیچوقت نرفته امخی هم زیر همین آسمان استزیر همین شباین ساعات برای او هم جلو میرودخی با من خیال میکند که توام دوست داری خیال کنی که این ها خیالات نیستخیال است دیگر ، خیلی دوستت داردو خیال میکند تو هم دوستش داری....
# به_ وقت_ماه# به_قلم_خودم

اطلاعات

  • منبع: http://2906.blogsky.com/1397/01/14/post-337/خودم-نوشت
  • مطالب مشابه: خودم نوشت
  • کلمات کلیدی: خیال ,خیال میکند
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها