سیستم های اطلاعاتی در حسابداری

وبلاگ با نام سیستم های اطلاعاتی در حسابداری
دسته بندی در سیستم های اطلاعاتی حسابدادی
دسته اول چرخه درآمدبوده که هر فعالیت یا رویداد مالی وغیرمالی که به تولید درآمد در موسسه وبنگاه اقتصادی منجر شود را گویند.
دسته دوم چرخه مخارج نامیده میشودهرچرخه درآمدی قطعاحاصل یک چرخه مخارج است.هیچ سازمان قانونی نمیتواند درآمد داشته باشدمگرآنکه مخارج یا هزینه برای آن ایجادشده باشد.مثلا سازمانی که به تولید کفش مشغول است وازآن درآمد ب کرده کرده است برای تولید کفش هزینه مخارجی نظیر یدمواد اولیه حقوق کارکنان مالیات و....داشته آنهارا ثبت و نگهداری کرده است.
چرخه تولید دسته سوم این رویداد بوده وتولیدفرآیندی است که طی آن با صرف هزینه های مشخصی محصول ساخته واز فروش آن درآمد ب شده.

اطلاعات

تحقیق وبررسی درباره انواع سیستمهاوانتخاب نوع سیستم موردنیاز موسسه
تهیه سیستم اطلاعاتی موردنظروانتخاب شده از موسسات معتبر
پیاده سازی سیستم اطلاعاتی با هدایت وراهنمایی موسسه ای که از آن یداری شده و پشتیبانی میکند

استفاده از سیستم یداری شده و یاده سازی اطلاعات لازم برآن
ارتقابهبود و یجاد تغییرات لازم در سیستم اطلاعاتی پیاده شده در سازمان
کنارگذاری سیستم درصورت صلاح دیدو اقتضا ایجادشده


اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی در حسابداری
دلایل استفاده از سیستم اطلاعاتی:
1)توانمندی ذاتی فناوری
2)چگونگی استفاده از فناوری
3)پیچیدگی ب وکار و شغله مدیران
4) مزیت رقابتی
5)استفاده از حداقل امکانات برای رسیدن به بهترین نتیجه

اطلاعات

سیستم مجموعه به هم پیوسته از عناصر که به صورت منظم باهم در تعاملات برای رسیدن به یک هدف واحد.
input:ورودی های سیستم که موجب فعالیت سیستم میشود.
output: وجی سیستم تغییروتبدیل آنچه که وارد سیستم میشود.
process:فرآیند تبدیل ورودی به وجی.
object:استانداردهاوشاخص ها

اطلاعات

  • منبع: http://danesh3192.ParsiBlog.com/Posts/3/اجزا سيستم/
  • مطالب مشابه: اجزا سیستم
  • کلمات کلیدی: سيستم ,سيستم ميشود
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین جستجو ها