سیستم های اطلاعاتی در حسابداری

وبلاگ با نام سیستم های اطلاعاتی در حسابداری
سیستم اطلاعاتی حسابداری سیستمی است که عملیات جمع آوری و ذخیره سازی داده های مالی را طی فرآیندحسابداری انجام میدهد وپس ازپردازش داده ها طلاعات مورد استفاده تصمیم گیرندگان سازمانی (اعتباردهندگان مدیران سرمایه گزاران) را تولید میکند.سیستم اطلاعات حسابداری درنهایت با ارائه گزارشات هوشمندانه تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان را در تصمیم گیریهای راهبردی هدایتشان کند.
امروزه سیستم اطلاعاتی حسابداری فرآیند پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطلاعاتفرآیندهاوروشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است.
سیستم اطلاعاتی حسابداری شامل اجزای زیر است:
1) کارکنان کاربران سیستم اطلاعاتی حسابداری
2)روشها دستورالعملها:فرآیند جمع آوری مدیریت و ذخیره سازی داده های مالی
3)داده ها: داده های مرتبط با سازمان و سب وکار آن
4)نرم افزار:برنامه نرم افزاری جهت پردازش داده ها
5)زیرساخت فناوری اطلاعات:سیستمهاوشبکه های کامپیوتری که امکان میدهدتاسیستم اطلاعات حسابداری در اختیار افراد مرتبط قرارگیرد
6)کنترل داخلی و قدامات امنیتی:مسائل امنیتی درون سیستم جهت محافظت از داده ها.

اطلاعات

  • منبع: http://danesh3192.ParsiBlog.com/Posts/8/سيستم اطلاعاتي/
  • مطالب مشابه: سیستم اطلاعاتی
  • کلمات کلیدی: داده ,سيستم ,حسابداري ,اطلاعاتي ,اطلاعات ,تصميم ,سيستم اطلاعاتي ,اطلاعاتي حسابداري ,اطلاعات حسابداري ,تصميم گيرندگان ,ذخيره سازي ,سيستم اطلاع?
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
دسته بندی در سیستم های اطلاعاتی حسابدادی
دسته اول چرخه درآمدبوده که هر فعالیت یا رویداد مالی وغیرمالی که به تولید درآمد در موسسه وبنگاه اقتصادی منجر شود را گویند.
دسته دوم چرخه مخارج نامیده میشودهرچرخه درآمدی قطعاحاصل یک چرخه مخارج است.هیچ سازمان قانونی نمیتواند درآمد داشته باشدمگرآنکه مخارج یا هزینه برای آن ایجادشده باشد.مثلا سازمانی که به تولید کفش مشغول است وازآن درآمد ب کرده کرده است برای تولید کفش هزینه مخارجی نظیر یدمواد اولیه حقوق کارکنان مالیات و....داشته آنهارا ثبت و نگهداری کرده است.
چرخه تولید دسته سوم این رویداد بوده وتولیدفرآیندی است که طی آن با صرف هزینه های مشخصی محصول ساخته واز فروش آن درآمد ب شده.

اطلاعات

حسابداری دانش بازی با اعداد و رقام میباشد و انی که در این رشته پیشرفت و شدب میکنند که به این روش علاقه مند هستند ین رشته بدون اعدادوارقام هویتی نداشته و فهومی از آن ساطع نخواهد گردیده اند مالی ومراوداتی که اعم از یدوفروش و...انجام میشود در نهایت به اعدادتبدیل میشوندوحسابدار از طریق محاسبات وانواع تحلیل در نهایت گزارشات رابه افراد زیربط ارائه میدهد.دنیای حال امروز دنیای اطلاعات و ردازش آنهاست ودراین زمینه شرکتها وبنگاههای اقتصادی باهم در رقابت هستند.

اطلاعات

تحقیق وبررسی درباره انواع سیستمهاوانتخاب نوع سیستم موردنیاز موسسه
تهیه سیستم اطلاعاتی موردنظروانتخاب شده از موسسات معتبر
پیاده سازی سیستم اطلاعاتی با هدایت وراهنمایی موسسه ای که از آن یداری شده و پشتیبانی میکند

استفاده از سیستم یداری شده و یاده سازی اطلاعات لازم برآن
ارتقابهبود و یجاد تغییرات لازم در سیستم اطلاعاتی پیاده شده در سازمان
کنارگذاری سیستم درصورت صلاح دیدو اقتضا ایجادشده


اطلاعات

تتعریف تمام داده ها که در سیستم مورداستفاده قرار یگیرد. ارائه روش برای حذف واضافه داده در پایگاه داده. ایجاد ارتباط برنامه ها با پایگاه داده. حفاظت از داده ها به نحوی که امنیت دقت و صحت داده ها تضمین شود. ارائه داده به صورت مشترک بین برنامه ها. امکان بازی داده ها برای تمامی کاربران

اطلاعات

سیستم های اطلاعاتی در حسابداری
دلایل استفاده از سیستم اطلاعاتی:
1)توانمندی ذاتی فناوری
2)چگونگی استفاده از فناوری
3)پیچیدگی ب وکار و شغله مدیران
4) مزیت رقابتی
5)استفاده از حداقل امکانات برای رسیدن به بهترین نتیجه

اطلاعات

1)بهبود عملکردperfomance
2)بهبود جریان اطلاعات information
3)بهبود وضعیت اقتصادیeconomy
4)بهبود نظارت وکنترلcontrol
5)بهبود اثربخشیefficiency

اطلاعات

سیستم مجموعه به هم پیوسته از عناصر که به صورت منظم باهم در تعاملات برای رسیدن به یک هدف واحد.
input:ورودی های سیستم که موجب فعالیت سیستم میشود.
output: وجی سیستم تغییروتبدیل آنچه که وارد سیستم میشود.
process:فرآیند تبدیل ورودی به وجی.
object:استانداردهاوشاخص ها

اطلاعات

  • منبع: http://danesh3192.ParsiBlog.com/Posts/3/اجزا سيستم/
  • مطالب مشابه: اجزا سیستم
  • کلمات کلیدی: سيستم ,سيستم ميشود
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها