انجمن پرتونگاری ایران علوم پزشکی رفسنجان

وبلاگ با نام انجمن پرتونگاری ایران علوم پزشکی رفسنجان
به اطلاع کلیه همکاران محترم رادیولوژی می رساند مراسم چهلمین روز درگذشت پدر گرامی آقای وحیدذبیحی عضو انجمن پرتونگاری ایران علوم پزشکی رفسنجان روز 1396/10/6از ساعت 3عصر در بهشت زهرای قدیمی سیرجان برگزار می گردد.

اطلاعات

به اطلاع کلیه همکاران میرسانیم مراسم چهلمین روز درگذشت پدر گرامی آقای وحیدذبیحی عضو انجمن پرتونگاری ایران علوم پزشکی رفسنجان روز 1396/10/6در بهشت زهرای قدیمی سیرجان قطعه خادم الحسین ساعت 3عصر برگزار می گردد.
ازحضور شما سروران گرامی جهت قرایت فاتحه دعوت به عمل می آید.

اطلاعات

انجمن پرتونگاری ایران دراعتراض به عدم حضور کارشناسان رادیولوژی در بخش آنژیوگرافی بیمارستان علی ابن طالب رفسنجان به سازمان انرژی اتمی ایران مصمم است.
آقای جعفری رییس انجمن پرتونگاری کرمان وحیدذبیحی عضو انجمن پرتونگاری ایران علوم پزشکی رفسنجان به شدت پیگیر و نامه هایی به ریاست بیمارستان وسازمان انرژی اتمی نوشته اند.

اطلاعات