گنجینه

وبلاگ با نام گنجینه
به بندگانم خبر ده که من آمرزنده مهربانم ( آیه 49 سوره حجر) کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

روزهای قمر در عقرب سال 1397
قمر در عقرب سال 1397
روزهای قمر در عقرب سال 1396 ادامه مطلب

اطلاعات

 علی علیه السلام :بر تو باد پایدارى در راه راست؛ زیرا که این کار، به تو کرامت مى بخشد کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

حضرت عیسی علیه السلام :خوشا آنان که پاسى از شب را به عبادت مى گذرانند کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 علی علیه السلام : ز غفلت حسودان از سلامت بدنهاى خود در شگفتم کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

 علی علیه السلام :حکایتِ دنیا، حکایتِ سایه توست ؛ که اگر بایستى مى ایستد و اگر دنبالش کنى دور مى شود . کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

حضرت عیسی علیه السلام :خوشا آنان که پاسى از شب را به عبادت مى گذرانند کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 باقر(علیه السلام):پشت سر برادران (دینى) خود دعا کن، که این کار روزى را به طرف توسرازیر مى کند. کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

 علی(علیه السلام): برنامه ریزى درست ، مالِ اندک را افـزایش مى دهد کوچک(700*700) پوستر(2000*2000)

اطلاعات

 (صلی الله علیه و آله و سلم) : جدا شدن طمع از دلى که دنیا دوست باشد ممکن نیست. کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

 باقر علیه السلام : هر ظاهرش بهتر از باطنش باشد ،در سنجش وزنی ندارد. کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

ای مردم شما محتاجان به خدائید و تنها خداست که بی نیاز و ستوده است (سوره فاطر ، آیه 15) کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 علی علیه السلام : زبان دمند ، در پسِ د اوست و د نادان ، در پسِ زبانش کوچک(700*700) پوستر(2200*2200)

اطلاعات

به راستى در آفرینش آسمان‏ها و زمین و در گردش شب و روز، شگفتى‏هایى براى دمندان است‏ آیه 100 سوره آل عمران کوچک(700*700) بزرگ(2480*2480)

اطلاعات

 باقر (ع): سخن نیک را از گوینده آن برگیرید اگر چه به آن عمل نکند کوچک(070*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 علی (علیه السلام): نرمى گفتار ، به بند کشاننده دل است کوچک(700*700) پوستر(1400*1400)

اطلاعات

 علی (علیه السلام): بلا براى ستمگر تأدیب است و براى مؤمن امتحان و براى ان درجه کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 علی (علیه السلام): هر از حدّ خود درگذرد مردم او را سبک شمـارند کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

 حسن (علیه السلام): شادمانى، در سازگارى با برادران است و در مراعات [حقوق ]همسایگان کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 و با همسرانتان به نیکی رفتـار کنید ( آیه 13 سوره نساء) کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

 علی (علیه السلام): زیاده طلبى موجب تبۣاهىِ دھا می شود کوچک(700*700) پوستر(1000*1000)

اطلاعات

 باقر(علیه السلام): سخن ما دل ها را زنده مى کند کوچک(700*700) پوستر(1500*1500)

اطلاعات

بگو ناپاک و پاک برابر نیستند، هر چند فراوانى ناپاک تو را به حیرت افکند. پس اى دمندان، از مخالفت خدا بپر د، باشد که رستگار گردید. آیه 100 سوره مائده کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

وَ قَذَفَ فی‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْب و در دل آنها ترس انداخت آیه 2 سوره کوچک(700*700) پوستر(1200*1200)

اطلاعات

آیا دینی غیر دین خـدا را می طلبند؟ و حال آنکه هر کـه در آسمانـها و زمیـن است خواه ناخواه مطیـع امـر خـداست (آل عمران، آیه 83) کوچک(700*700) پوستر(2480*2480)

اطلاعات

 علی (علیه السلام) : بسا گفتار که مؤثّرتر از تیر است کوچک پوستر

اطلاعات


نماهنگ تصویری المومنین از زبان احمد بدرالدین حسون فاذ ک و اسمحوا لی اَن اقول هذا الصدق :عَشرات حِین السِنین و اَنا علی مَصعَدِ الدِراسَة لاسمعها مِن اُستاذٍ لِی ( اَنّ یَومَ العاشوراء کا نت فیه مَأ ساة الامة ال یة) لِماذا کانوا تخفون اَنّا ذلک ؟ سمحهم الله ، قال : خوفا مِن اَن تتأثر فتتشیّع ،خوفا هل تخبّعوا الحقائق ؟ خوفا من المذاهب هل یَکتموا الحقیقة ؟ حتی لا نقوّی مذهبا علی مذهب ، دعونا من ذلک ایّها السّادة فقد مضی زمان یُستعمل فیه الدین متکأ ً لِسِیاسَةِ الاشخاص ، وقد مضی ا من الذی یَستغلّه مَن سُمِّیَ ب المومنین ظلماً لِیَعیصَ فی الارض فسادا ، فما المومنین الا رجل اَقام میزان الحقّ علیهِ اوّلا و وَزِن نفسَه بالشریعة ثا نیا و وَضَعَ مِیزان ال علیهِ وعلی اُسرتِه ثالثا « فهذا المومنین » امّا ان ی اَ ببیعةٍ تؤخذ قهرا او فی انتخاب یُؤخذ تزویراً و رشوة فهذا لیس الاحد انّما هو ُهواه و نفسه و شهواتۀ حقیقة یجب ان اُعلینها . ترجمه ببخشید مراکه این صدق و حقیقت را می گویم سالها ست که من برکرسی درس و بحث از م می شنوم اینکه( براستی روز عاشورا می باشد در آن مصیبت و غمهای امت )برای چه این روز را مخفی می کنند؟ خدا آنها را ببخشد ، م گفت از ترس اینکه تاثیر گذارد پس شیعه شوی !، آیا از ترس حقایق را پنهان می کنید؟ آیا از ترس مذاهب حقیقت را کتمان می کنند ؟ تا اینکه مذهبی برمذهب دیگر توان پیدا نکند و برتر گردد، رها کنید ما را از این حرفها ای بزرگان ، پس بتحقیق گذشت روزگاری که درآن دین بکار برده میشد در حالی که با لش بود برای سیاست افرادی خاص و گذشت دوران آنچنانی که به خدمت و مزدوری می گرفت ی که نامیده شده بود به المومنین بناحق برای اینکه در زمین فساد وتباهی برویاند پس نیست المومنین مگر مردی که میزان و ترازوی حق را نخست برای خود بپا داشت ونفس خود رابا شریعت سنجید و برابرساخت ثانیاً و قرار داد ترازوی را برای خود و برای اولاد خود ثالثاً پس ( این المومنین ) است ، اما آنکه باشد به بیعتی که به زور گرفته شده و یا در انتخ که به مکر و حیله و رشوه برگزیده شده است پس این بر احدی نیست بدرستی که او هوای خود و نفس و شهوات خویش می باشد این حقیقتی است که واجب است آن را آشکار سازم.

اطلاعات

پاو وینت کل قرآن (به تفکیک جزء + به تفکیک سوره ) مجموعه پاو وینت های ادعیه ماه رمضان

اطلاعات

اوقات شرعی مراکز استانهای ایران ویژه ماه مبارک رمضان سال 1396 اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 برای تمام مراکز استانهای ایران را آماده کردیم. اوقات شرعی سال 1396 زیر نظر موسسه ژئو فیزیک تهران بنا به دستور ی محاسبه شده است. این اوقات شرعی برای 31 شهر مرکز استان ایران به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق مشهد مقدس اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق مشهد مقدس اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق تهران اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق تهران اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق قم اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق قم اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق اصفهان اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق شهر اصفهان

اطلاعات

اوقات شرعی مراکز استانهای ایران ویژه ماه مبارک رمضان سال 1396 اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 برای تمام مراکز استانهای ایران را آماده کردیم. اوقات شرعی سال 1396 زیر نظر موسسه ژئو فیزیک تهران بنا به دستور ی محاسبه شده است. این اوقات شرعی برای 31 شهر مرکز استان ایران به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق مشهد مقدس اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق مشهد مقدس اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق تهران اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق تهران اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق قم اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق قم اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق اصفهان اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال 1396 به افق شهر اصفهان

اطلاعات

کتاب «ره توشه ماه رمضان سال 1396»

اطلاعات

شرح حدیث توسط - دور ن دیگران به بهانه عیوبشان

اطلاعات

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان 1396 برای تمام مراکز استانهای ایران را آماده کردیم. اوقات شرعی سال 1396 زیر نظر موسسه ژئو فیزیک تهران بنا به دستور ی محاسبه شده است. این اوقات شرعی برای 31 شهر مرکز استان ایران به ترتیب اذان صبح،طلوع آفتاب، اذان ظهر،غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی تهیه شده است اوقات شرعی ماه رمضان مراکز استانها در سال ۱۳۹۶ اراک تبریز شیراز اردبیل تهران قزوین ارومیه م آباد قم اصفهان رشت کرمان اهواز زاهدان کرمانشاه ایلام زنجان گرگان بجنورد ساری مشهد بندرعباس سمنان همدان بوشهر سنندج یاسوج بیرجند شهرکرد یزد نکته: برای محاسبه دقیق اوقات شرعی برای شهرستان ها و دهستان ها می توانید اینجا کلیک و با ورود به پایگاه اطلاع رسانی مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک تهران به صورت دقیق اوقات شرعی را دریافت کنید.

اطلاعات


نمای رایانه ای طرح توسعه حرم حسین علیه السلام طرح توسعه حرم سیدال علیه السلام شامل 4 فاز است که با بهره برداری از آنها؛ فضای موجود بیش از 30 برابر افزایش می یابد.

اطلاعات

کانال نلگرام اینجا آیات و احادیث را زیباتر ببینید مجموعه ع نوشته های زیبا بر اساس قرآن و احادیث @ahlolbait https://t.me/ahlolbait اینجا آیات و احادیث را زیباتر ببینید مجموعه ع نوشته های زیبا بر اساس قرآن و احادیث ahlolbait@ https://t.me/ahlolbait

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها