دلنوشته و ع

وبلاگ با نام دلنوشته و ع
کاش در همین لحظه ،زمان حرکت را از یاد میبرد
باهم فرار میکردیم به یه سیاره دیگر به نام عشق
یادمان میرفت به کجا تعلق داریم
باهم در همان سیاره زندگى میکردیم ،رویا میساختی , پیر میشدیم
دور از چشم همه
اما این رویا نیست من در همین زمین خاکى هم با تو عشق میسازم ،رویا میسازم،زندگى میکنم،پیر میشوم در کنار زیباتربن عشق دنیا
تقدیم به همسر عزیزم متن و ع _مهدیه مدنی_p o by myself


اطلاعات

تنم همانند سنگ فرش خسته خیابان پر ازدحام
صدایم همانند حنجره خسته یک پرنده در قفس
افکارم همانند موهاى تو آشفته
مبتلایم به هر آنچه که از سمت تو مى آید
چشمهایم گاهى جز تو را میبیند
دستان لرزانم هنوز بى قرارى میکنند
همانند مستى میمانى، براى فراموشى ها اما ...ا ش باز سرمستى
اما چرا باز تو را میطلبم؟؟!!...

متن/مهدیه مدنى

اطلاعات


من را ببین، من را میبینى یا خودت را ؟!...
همه منى که تمام شده و تویى که باقى مانده است
من میتوانم به اندازه هر دویمان دوستت بدارم
تو چطور تمام من؟!...
من میتوانم به جاى هردویمان شب تا سحر به
تک تک نفسهایمان گوش فرا دهم
تو چطور بهانه ى بودن من؟!...
من میتوانم به اندازه همه راه هاى نرفته ،تمام قدم هایمان را بشمارم
تو چطور همراه من؟!...
من میتوانم براى با تو ماندن باز هم از سر شروع کنم
تو چطور آغاز من ؟!...
ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/14/آغاز-من
 • مطالب مشابه: آغاز من
 • کلمات کلیدی: چطور ,میتوانم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

من امید رو از گلبرگ کوچک در میان سنگ های بزرگ آموختم...
ع و متن /مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/18/امید
 • مطالب مشابه: امید
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

توضیحات کتاب:

شازده کوچولو حاصل احساس ناکامی آنتوان دوسنت اگزوپری در طراحی است. او کنار نوشته های خود دائما پیکره ها یا صحنه هایی می کشید.مثلا پیش از رسیدن به چهره شازده کوچولو پیکره بچه ای را که گاهی روی تپه ای پرگل ایستاده بر ده ها کاغذ طرح زده است در این کاب علاوه بر ترجمه شیوای شازده کوجولو برای نخستین بار مجموعه طرح های اولیه نویسنده نیز با عنوان "تولدشازده کوچولو" منتشر شده است.
گزیده ای از کتاب
در این هنگام بود که روباه پیدا شد.
روباه گفت: سلام.
شازده کوچولو سر برگرداند و ی را ندید ولی مودبانه جواب سلام داد.
صدا گفت: من اینجا هستم زیر درخت سیب...
شازده کوچولو پرسید: تو که هستی؟ چه خوشگلی!...
روباه گفت: من روباه هستم.
شازده کوچولو به او تکلیف کرد که بیا با من بازی کن. من آنقدر غصه به دل دارم که نگو...
روباه گفت: من نمی توانم با تو بازی کنم. مرا اهلی نکرده اند.
شازده کوچولو آهی کشید و گفت: ببخش! اما پس از کمی تامل باز گفت: اهلی یعنی چه؟
روباه گفت: تو اهل اینجا نیستی پی چه می گردی؟
شازده کوچولو گفت: من پی آدم ها می گردم. اهلی یعنی چه؟
روباه گفت :آدم ها تفنگ دارند و شکار می کنند. این کارشان آزاردهنده است. مرغ هم پرورش می دهند و تنها فایده اشان همین است. تو پی مرغ می گردی؟
شازده کوچولو گفت: نه من پی دوست می گردم. نگفتی اهلی یعنی چه؟
روباه گفت: اهلی چیز بسیار فراموش شده ای است. یعنی ایجاد علاقه ...

ع /مهدیه مدنی_p o by myself


اطلاعات

چشمهایم را میبندم در رویایى غرق میشوم که تو در آن سایه انداختى جلو مى آیى
و پر رنگ تر میشوى
باز هم غرق در آسمان نیلگون چشمانت میشوم
با آنها رویا میسازم، پرنده نیستم اما تو میتوانى با چشمانت به من قدرت پرواز بدهى
آزادانه چرخ میزنم
دستانم را میگیرى
ناگهان از رویاى چشمانت پرت میشوم در رویایى که تو سایه انداختى
دستانت مرا به بلندترین نقطه جهان میبرد پرت میکنم دلم میریزد
زیر پایم خالى میشود اما میرسم ا ش به نقطه امن چشمانت
اسمم را میگویى
نگاهم میکنى
چشم مى اندازم
تو در رویاى من هستى یا من در واقعیت تو ...
متن_مهدیه مدنی

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/08/06/رویای-تو
 • مطالب مشابه: رویای تو
 • کلمات کلیدی: چشمانت ,سایه انداختى
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
صندلى هاى قدیمى،ادم هاى جدید
صندلى نزدیک،دل هاى دور
چاى تلخ حتى با حبه ی قند
هنوز هم وقتى پشت این میزها چاى میخورم هواى قدیم در سرم میپیچد
راستى چرا حال من خوب نیست؟؟!!!
ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/09/هوای-قدیم
 • مطالب مشابه: هوای قدیم
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

همه ی دنیا رو گیج کرده ایم
لیوان هایمان هم از نبض هایمان سخن میگویند...

ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/09/نبض-هایمان
 • مطالب مشابه: نبض هایمان
 • کلمات کلیدی: هایمان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بی تو ، مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه که بودم ! در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه محو تماشای نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشه ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ یادم آید : تو بمن گفتی :
ازین عشق حذر کن !
لحظه ای چند بر این آب نظر کن
آب ، آئینة عشق گذران است
تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا ، که دلت با دگران است
تا فراموش کنی ، چندی ازین شهر سفر کن ! با تو گفتنم :
حذر از عشق ؟
ندانم
سفر از پیش تو ؟
هرگز نتوانم
روز اول که دل من به تمنای تو پَر زد
چون کبوتر لب بام تو نشستم
تو بمن سنگ زدی ، من نه رمیدم ، نه گسستم
باز گفتم که : تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم ، همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم ، نتوانم … ! اشکی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب نالة تلخی زد و بگریخت !
اشک در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید یادم آید که دگر از تو جو نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم
نگسستم ، نرمیدم رفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهای دگر هم
نه گرفتی دگر از عاشق آزده خبر هم
نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم !
بی تو ، اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم
مرحوم فریدون مشیری
ع /مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/06/18/فانوس
 • مطالب مشابه: بی تو مهتاب شبی_فریدون مشیری
 • کلمات کلیدی: کوچه ,نتوانم ,یادم ,گشتم ,مهتاب ,فریدون مشیری ,هرگز نتوانم ,کوچه گذشتم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
هنوز هم حضورت در کافه هاى این شهر مرا گیج میکند
هنوز هم چشمانم در جستجوى تو تلاش میکنند
صندلى هاى خالى این کافه را خالى از وجودت پر میکند
هنوز هم آنقدر محو در دنیاى نبودت،بودنت را تماشا میکنم...
ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/06/19/هنوز-هم
 • مطالب مشابه: هنوز هم...
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
هربار به آسمان نگاه میکنم، مرا یاد تو مى اندازد، آبى اسمانى که هست اما در واقع نیست،دیگر به چشمان خسته ام
اعتمادى نیست، همانند ابرهاى پراکنده تو را هر جایى میبینم.
ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات


در انجماد احساس
من دو عاشق دیدم
به خودم بالیدم
که سعادت آنجاست
عشق راستین دیدن

تقدیم به عشق های راستین
ع و شعر/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/05/عشق-راستین
 • مطالب مشابه: عشق راستین
 • کلمات کلیدی: راستین
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
«عشق» نام اثری است از نویسنده فرانسوی کریستیان بوبن که دربر دارنده جملاتی کوتاه و شعرگونه درباره عشق و زندگی است.
قسمتی از کتاب عشق

زندگی آسمان است که در قلب دوشیزه ای جای گرفته است ما همیشه بر سر دوراهی انتخاب همه چیز و هیچ چیز مانده ایم فقط ی میتواند تو را دوست بدارد که بتواند تو را ببیند
عنوان: عشق موضوع: جملات قصار نویسنده : کریستین بوبن مترجم :علی برزگر
ع /مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

افزودن تصویر از فضای اختصاصی این را میگویم ،نگویى نفهمید!
همش تقصیرِ،...نه!
تسخیر چشمانش شدم !
ع و متن /مهدیه مدنی_p o by myself
تصویر بیتا مدنی _خواهر عزیزم

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/06/تسخیر
 • مطالب مشابه: تسخیر
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
صندلى هاى قدیمى،ادم هاى جدید
صندلى نزدیک،دل هاى دور
چاى تلخ حتى با حپه ی قند
هنوز هم وقتى پشت این میزها چاى میخورم هواى قدیم در سرم میپیچد
راستى چرا حال من خوب نیست؟؟!!!
ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/09/هوای-قدیم
 • مطالب مشابه: هوای قدیم
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

لیوان هایمان هم از نبض هایمان سخن میگویند...

ع و متن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/07/09/نبض-هایمان
 • مطالب مشابه: نبض هایمان
 • کلمات کلیدی: هایمان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
از قاب کوچک پنجره ام میبینم
که چگونه گل عروس برایت ناز و دلبرى میکند
و تو یدار تک تک آنهایى
انگار گل هاى حیاط هم میدانند
خورشید دستانت چه ارمغانى برایشان دارد
و چگونه شبنم از روى برگ به ذوق برق چشمانت خودکشى میکند
دلم میلرزد
گلها بیش از انکه به خورشید نیاز پیدا کنند
به تو محتاج شوند
ع ومتن/مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/06/17/رازگاه
 • مطالب مشابه: رازگاه
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
کتاب دلباختگی اثر زیبا و شعرگونه ای از نویسنده نامدار فرانسوی کریستین بوبن است و درباره مرد جوانی در حدود سی سالگی و عشق شی و رویا گونه او
به لوییز امور سخن می گوید. کتاب دلباختگی اثری لطیف و دلنشین از یک عاشقانه اندوهبار است و راوی داستان به دور از تجمل گرایی و هیاهوی آدمیان به پردازش این عشق در درون قلب خود می پردازد.

از متن کتاب دلباختگی پیش از آنکه با لوییز امور آشنا شوم به او دل باختم. نام او در بخش رایحه ها در مجله ی بوته های گل سرخ فرانسه - مجله ای خصوصی - که به سبب علاقه شدیدم به این نوع اشتراک آن را گرفته بودم در کنار نام من چاپ شده بود. این نام برای من از شفافیت شیری رنگ گل های ختمی یا از آن لایه های طلایی که راهبان تمثیل های چوبی شان را با آن روکش می کنند درخشان تر و چشمگیر تر بود. نام ما دو نفر که فقط یک ویرگول با هم فاصله داشت زیر تاق قوسی شکل کاغذ براق مانند عروس و دامادی به سمت خواننده پیش می رفت. کریستین بوبن

کریستین بوبن ۴۵ رمان کریستین بوبن، نویسنده فرانسوی زاده ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد و تا کنون بیش از ۳۰ اثر از او منتشر شده است. کودکی، عشق و تنهایی دستمایه خلق آثار اوست. آثار بوبن مانند زنجیر به هم پیوسته اند، هر یک تصویر دیگری را روشن ساخته ودر کنار هم، تابلوی زندگی و افکار نویسنده را شکل می دهند. برای او تجربه های ساده زندگی ـ کودکی، عشق، تنهایی ـ دستمایه خلق آثاری عاشقانه است

اطلاعات


ﻗﺼﻪی ﻣﻦ و ﻏـﻢ ﺗﻮ
‫ ﻗﺼﻪی ﻞ و ﺗﺮﻪ
‫ ﺗﺮس بی ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﻮدن
‫ ﺗﺮس ﻟـﺤﻈﻪﻫﺎی ﻣﺮﻪ
‫ ای ﺑﺮای ﺑـﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن
‫ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻮدن ﺬﺷﺘﻦ
‫ ﺳـﺮ ﺑـﻪ بیداری ﺮﻓﺘﻪ
‫ ذﻫﻦ ﺧﻮاب آﻟﻮده ی ﻣﻦ
‫ ﻫﻤـﻴﺸﻪ ﻣـﻴﻮن ﻗـﺎب ﺧﺎلی درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ
‫ ﻃﺮح اﻧﺪام ﻗﺸﻨﺖ ﺎک و روﻳﺎیی ﻧﺸﺴﺘﻪ
‫ ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ ﺸﺎم ﺑﺒﻴﻨﻦ
ﻃﺮح اﻧﺪام ﺗـﻮ داره
‫ زﻧﺪه ﻣﻴﺸﻪ ﺟﻮن ﻣﻴﻴﺮه
‫ ﺎ ﺗﻮی اﺗﺎق ﻣﻴذاره
‫ ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ ﺻﺪای ﺎﻫﺎت
‫ ﺑــﻴﻪ ﺗـﻮ ـﻮش داﻟﻮن
‫ ﻃـﺮف داﻟـﻮن ﺑـﺮده
‫ ﺳﺮ آﻓﺘﺎبگردوﻧﺎﻣﻮن
‫ ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎﻏﻪ
‫ ـﺮ ـﻠـﻬـﺎی ﺗـﻮ ﺑـﺎﺷـﻪ
‫ ﻏﻨﻪی ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺮﻳﻢ
‫ ﺑﺎ ﻧـﻮازش ﺗﻮ واﺷﻪ
‫ ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ ﻧـﻤـﻴﺸﻪ ﺑـﻴﺎی دوﺑﺎره
‫ ﻧﻤﻴﺸﻪ دﺳﺘﺎت ﺗﻮ ﻠﺪون
‫ ـﻠـﻬـﺎی ﻣـﺮﻳـﻢ ﺑـﺬاره
‫ ﻛﺎش ﻣﻴﺸﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﻴﺸﻪ
‫ اﻳـﻦ ﻣـﺮام روزـﺎره
‫ رﻓﺘﻨﺖ ﻫﻤﻴﺸﻲ ﺑﻮد
‫ دﻳﻪ ﺑﺮﺸﺘﻦ ﻧـﺪاره

متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.
توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد
با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد.
param name="autostart" value="false">
قمیشی_گل و تگرگ
ع /مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/06/11/قصه
 • مطالب مشابه: قصه گل و تگرگ
 • کلمات کلیدی: ﻣﻴﺸﺪ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

عطر سنبل، عطر کاج، اتوبیوگرافی خانوم فیروه جزایری دوما نویسنده ایرانی الاصل است که از هفت سالگی به خاطر شغل پدرشان از آبادان به مهاجرت کرده و برای همیشه ن می شوند.
قسمتی از متن کتاب عطر سنبل عطرکاج


قبل از اینکه با فرانسوا ازدواج کنم به او گفتم من تیر و طایفه ام هم سر جهازم است. فرانسوا گفت که عاشق تیر و طایفه است به خصوص مال من. حالا هر وقت به دیدن فامیل می رویم که همه شیفته ی شوهرم هستند می بینم که ازدواج او با من اصلا به خاطر همین تیر و طایفه بوده. بدون خویشانم من یک رشته نخ هستم با همدیگر یک فرش ایرانی رنگارنگ و پر نقش و نگار می سازیم. یا مثلا: چینی های لیموژ در نبودشان لذت بیشتری به ارمغان آورده بودند تا وقتی که توی گنجه بودند. البته دیگر یک سرویس چینی نداریم تا برای بچه هایمان به ارث بگذاریم. اما اشکال ندارد. من و فرانسوا تصمیم داریم به فرزندانمان چیز با ارزش تری بدهیم. این حقیقت ساده که بهترین راه برای گذر از مسیر زندگی این است که انسان اهداکننده ی عمده ی مهربانی باشد. به آنها خواهیم گفت که ممکن است ی با داشتن کلی اشیاء زیبا و قیمتی هنوز بینوا باشد. و گاهی داشتن دستور پخت کیک شکلاتی کافی ست تا انسان بسیار خوشحال تر شود. ادامه مطلب

اطلاعات

سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم
سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم بازگویم که عیانست چه حاجت به بیانم هیچم از دنیی و عقبی نبرد گوشه خاطر که به دیدار تو شغلست و فراغ از دو جهانم گر چنانست که روی من مسکین گدا را به در غیر ببینی ز در خویش برانم من در شه آنم که روان بر تو فشانم نه در شه که خود را ز کمندت برهانم گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم نه مرا طاقت غربت نه تو را خاطر قربت دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم که به جانان نرسم تا نرسد کار به جانم درم از دیده چکانست به یاد لب لعلت نگهی باز به من کن که بسی در بچکانم سخن از نیمه ب که نگه و دیدم که به پایان رسدم عمر و به پایان نرسانم
دکلمه صوتی

ع /مهدیه مدنی_p o by myself

اطلاعاتبوى پاییز را دوست دارم
آرى، پاییز بوى تورا میدهد
پاییز قرار بى قرارى هاى من هست
برگ هاى پاییزى در گوش من اسم تو را میکنند
میگویى مى آیى؟!
مى آیم اما آهسته تر ،میخوام به قدم هاى پیانو وارت روى برگ هاى پاییزى گوش دهم
دلم همانند صداى برگ هاى پاییزى در زیر پایت بى قرارى میکند
تو قدم بر میدارى موسیقى خزانى از قدمهایت جاریست
پاییزى میخواهمت ،ساده، همانند برگ پاییزى بى غرور ع و دلنوشته/ مهدیه مدنی_p o by myself
ادامه مطلب

اطلاعاتمیخواهم همانند دخترکى سرمست روى شن هاى داغ تابستان قدم بزنم
میخواهم موهایم را به نسیم گاه بى گاه موج دریا بسپارم , بگذارم برایشان تصمیم بگیرد به هر سمت و سویى
میخواهم به جاى کلاه تو سایه بیندازى روى صورتم

میخواهم هر آنچه که تو را یاد من مى اندازد عشق بازى کنم
چشمهایم را میبندم ,نفس میکشم ,دستهایت را میگیرم , قدم میزنم...
ردپایى از عشق به جا میگذارم ،حسادت موج را به ردپایم احساس میکنم
میخواهم وقتی موج بى قرار به رد پایم مى خورد ، سرمست از عشقم قهرش را کوتاه تر کند
ع و دلنوشته/مهدیه مدنی_p o by myself
رد پای عشق

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/06/05/رد-پای-عشق
 • مطالب مشابه: رد پای عشق
 • کلمات کلیدی:  میخواهم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


کریستین بوبن، ۲۴ آوریل ۱۹۵۱ در شهر کروز فرانسه بدنیا آمد. شهرت این نویسنده برجسته فرانسه از ادبیات فراتر رفته و شه های عمیق و منحصربه فردش است امروزه او را در حوزه شه به عنوان یکی از متفکران معاصر می شناسند. بوبن فارغ حصیل رشته فلسفه است. او پس از تحصیل در رشته فلسفه به نویسندگی روی آورد. نگرش فلسفی وبن در کارهایش تاثیری عمیق گذاشته است به همین دلیل آثار و افکارش علاوه بر اینکه نزد اهل ادب و فرهنگ جایگاه خاصی دارد، در حوزه شه نیز بسیار مورد توجه است.
وی تا کنون بیش از ۳۵ اثر منتشر کرده است.کریستین بوبن در سال ۱۹۹۳ برنده جایزه ادبی dera – maggots یکی از جوایز مهم ادبی ـ فرهنگی فرانسه شد. هر یک از آثار وی گوشه ای از افکار و زندگی او را به تصویر می کشد. تجربه های روزمره زندگی او همچون عشق، تنهایی، دلتنگی، نوستالژی و… دستمایه آثار شاعرانه و نوشته های پر مغزش می شوند. خود او می گوید: هر یک از کتابهایم تابلوی است از یک گوشه زندگیم. من دوست دارم در کتابهایم «زندگی» را نقاشی کنم، «هستی» را بسرایم، «عشق» را بنوازم، «مرگ» را رنگ آمیزی کنم، «تقدس» را به آواز درآورم.»

ع /مهدیه مدنی _ p o by myself

اطلاعات

 • منبع: http://avazeeqoo.blog.ir/1397/06/07/ک
 • مطالب مشابه: کریستین بوبن_ معرفی کتاب
 • کلمات کلیدی: آثار ,بوبن ,اندیشه ,فرانسه ,کریستین ,کریستین بوبن ,رشته فلسفه ,حوزه اندیشه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.


لطفا فنجان باشیم
چرا که فنجان ها همیشه در تلاشند
براى تداوم دوستى
براى دیدار دوبارِه
براى ارتباط جدید
براى پایدارى عشق
براى شادى دوباره
براى رفع خستگى
براى سکوت ارامش بخش
فنجانى زندگى کنیم
چرا که همیشه در تلاشند براى خوب حال دیگران
فنجانى باشیم
ع ومتن/مهدیه مدنی _ p o by myself

اطلاعات


میتونی برای چند لحظه چشمات رو ببندی!!!!
ممنون
میبینی چه تاریکه ؟؟؟
این هست زندگی من بدون تو...

اطلاعات

آخرین جستجو ها