قوانین آفرینش

وبلاگ با نام قوانین آفرینش
#جلسه_۲۷
زندگی هدفمند قسمت دوم: ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۹
زندگی هدفمند قسمت چهارم ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۱
می خواهیم پیرامون قضا و قدر و تقدیر الهی صحبت کنیم و چهارمین ویژگی هدف را نیز بررسی کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۲ در این جلسه و جلسات بعدی باقیمانده از بحث هدف ، می خواهیم 20 نکته ی مهم پیرامون اه در زندگی را برای شما بازگو کنیم.
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۳
در این جلسه کمی بیشتر از افرادی می گوییم که با پشتکار و همت وصف نشدنی زندگی خود را متحول د. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۴
اما ششمین نکته مهم در مورد هدف:

6- لطفا از اشتباه هراس نداشته باشید.
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۵
در جلسات گذشته از زندگی هدفمند گفتیم و 11 نکته از 20 نکته ی مهم پیرامون هدف را گفتیم.
در این جلسه می خواهیم سایر نکات باقیمانده در مورد هدف را برای شما بیان کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۲
رها دلبستگی و وابستگی : ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۴
نهمین کلید طلایی موفقیت
عشق به خویشتن :
کلید بعدی موفقیت ، عشق به خویشتن است ، خویشتن دوستی است. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۶
یازدهمین کلید طلایی موفقیت :
زندگی هدفمند - قسمت اول - : ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۸ زندگی هدفمند قسمت سوم ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۰
زندگی هدفمند قسمت پنجم ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_یازدهم
و اما چهار نکته در مورد رویداد های زندگی
1) رویداد ها، حاوی پیامی برای ما هستند.
2) رویداد ها، حاوی برکاتی برای ما هستند.
3) هر چه پیش آید، خوش آید.
4) خیر مقدم به رویداد ها.
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_سیزدهم
دوستان عزیز من و شما با چه چیزی محیط پیرامونمون رو درک می کنیم؟ حواس پنج گانه. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_پانزدهم
در جلسه ی گذشته پیرامون اتفاقات و رویدادهایی که برای ما پیش می آید صحبت کردیم ، در این جلسه می خواهیم چند قانون مهم در نظام هستی را برای شما دوستان بیان کنیم تا در جلسات آینده به امید خدا وارد بحث مهم 12 کلید موفقیت شویم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_هفدهم
دوستان گلم ، در جلسه ی گذشته در خصوص نخستین کلید موفقیت "بخشش دیگران" صحبت کردیم ، در این جلسه در مورد کلید دوم موفقیت یعنی "دعا" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_نوزدهم
دوستان غزیز ، در جلسات گذشته در خصوص اولین دومین و سومین کلید موفقیت - بخشش دیگران ، دعا و عدم قضاوت صحبت کردیم ، در این جلسه در مورد چهارمین کلید موفقیت یعنی "پرسیدن سوالهای خوب" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

این پست تا وقتی که تمام جلسات موفقیت رو قرار بدم پست ثابت هستش.
شاهین فرهنگ کیست؟
شاهین فرهنگ
متولد ۱۳۴۵ تهران
ای روانشناسی تربیتی از هاروارد با معدل ممتاز.
فوق لیسانس جامعه شناسی.
فوق لیسانس پژوهشگری.
لیسانس فیزیک.
ایشان همچنین از مدرسین بنام علم موفقیت در ایران می باشند.
ایشان در ورزش نیز دارای کمردبند مشکی در رشتة کیک بو از کانادا می باشند.

اطلاعات


#جلسه_دوم آستینها را بالا بزنیم
عوامل مؤثر بر شکل گیری تحول: ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_چهارم" تکنیک های ذهنی
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_ششم در این جلسه قصد داریم شکل های مختلف عبارات تاکیدی مثبت را بیان کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات