قوانین آفرینش

وبلاگ با نام قوانین آفرینش
#جلسه_21
ششمین کلید طلایی موفقیت : تغییر در نوع نگرش و نگاه : ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۲
رها دلبستگی و وابستگی : ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_23
دوستان عزیز ، در جلسات گذشته در خصوص هفت کلید نخست موفقیت صحبت کردیم ، در این جلسه در مورد هشتمین کلید موفقیت یعنی "استفاده ی درست از فرصت ها" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۴
نهمین کلید طلایی موفقیت
عشق به خویشتن :
کلید بعدی موفقیت ، عشق به خویشتن است ، خویشتن دوستی است. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۵
دهمین کلید موفقیت : یکپارچه شدن با خود و دیگران ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۶
یازدهمین کلید طلایی موفقیت :
زندگی هدفمند - قسمت اول - : ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۷
زندگی هدفمند قسمت دوم: ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۸ زندگی هدفمند قسمت سوم ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۲۹
زندگی هدفمند قسمت چهارم ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_۳۰
زندگی هدفمند قسمت پنجم ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_یازدهم
و اما چهار نکته در مورد رویداد های زندگی
1) رویداد ها، حاوی پیامی برای ما هستند.
2) رویداد ها، حاوی برکاتی برای ما هستند.
3) هر چه پیش آید، خوش آید.
4) خیر مقدم به رویداد ها.
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_دوازدهم
دوستان گرامی در جلسات گذشته در مورد مثبت شی و عبارات تاکیدی مثبت توضیحات کامل را ارائه دادیم ، به این امید که تا اینجا انتشار کلاسهای موفقیت شاهین فرهنگ ، مورد توجه و استفاده ی شما قرار گرفته باشد ، شما را به بحث هاله های انرژی دعوت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_سیزدهم
دوستان عزیز من و شما با چه چیزی محیط پیرامونمون رو درک می کنیم؟ حواس پنج گانه. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_چهاردهم

و اما تا اینجا من گفتم که حضور آدم ها در زندگی من و شما اتفاقی نیست! حالا می خوایم بگیم هیچ رویدادی در زندگی ما تصادفی شکل نمی گیرد! طبق قانون جذب رویداد هایی جذب زندگی ما می شوند که ما حواس مون رو به اون رویداد جلب کردیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_پانزدهم
در جلسه ی گذشته پیرامون اتفاقات و رویدادهایی که برای ما پیش می آید صحبت کردیم ، در این جلسه می خواهیم چند قانون مهم در نظام هستی را برای شما دوستان بیان کنیم تا در جلسات آینده به امید خدا وارد بحث مهم 12 کلید موفقیت شویم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_شانزدهم
دوستان گلم در جلسات گذشته در مورد قوانین مهم هستی صحبت کردیم ، از این جلسه به بعد وارد بحث جذاب کلیدهای طلایی موفقیت خواهیم شد و به امید خدا پیرامون 12 کلید طلایی موفقیت با شما سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_هفدهم
دوستان گلم ، در جلسه ی گذشته در خصوص نخستین کلید موفقیت "بخشش دیگران" صحبت کردیم ، در این جلسه در مورد کلید دوم موفقیت یعنی "دعا" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_هجدهم
دوستان گرامی ، در جلسات گذشته در خصوص اولین و دومین کلید موفقیت - بخشش دیگران و دعا - صحبت کردیم ، در این جلسه در مورد سومین کلید موفقیت یعنی "عدم قضاوت" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_نوزدهم
دوستان غزیز ، در جلسات گذشته در خصوص اولین دومین و سومین کلید موفقیت - بخشش دیگران ، دعا و عدم قضاوت صحبت کردیم ، در این جلسه در مورد چهارمین کلید موفقیت یعنی "پرسیدن سوالهای خوب" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_بیستم
دوستان عزیز ، در این جلسه در مورد پنجمین کلید موفقیت یعنی "شکر" با شما صحبت می کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

این پست تا وقتی که تمام جلسات موفقیت رو قرار بدم پست ثابت هستش.
شاهین فرهنگ کیست؟
شاهین فرهنگ
متولد ۱۳۴۵ تهران
ای روانشناسی تربیتی از هاروارد با معدل ممتاز.
فوق لیسانس جامعه شناسی.
فوق لیسانس پژوهشگری.
لیسانس فیزیک.
ایشان همچنین از مدرسین بنام علم موفقیت در ایران می باشند.
ایشان در ورزش نیز دارای کمردبند مشکی در رشتة کیک بو از کانادا می باشند.

اطلاعات

#جلسه_اول
کلیدهای موفقیت / جلسه اول / برای تحول آماده شویم ادامه مطلب

اطلاعات


#جلسه_دوم آستینها را بالا بزنیم
عوامل مؤثر بر شکل گیری تحول: ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_سوم توانایی های مغز و ضمیر خودآگاه و ناخوداگاه در این جلسه می خواهیم کمی پیرامون مغز و ذهنمان صحبت کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_چهارم" تکنیک های ذهنی
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_پنجم در این جلسه از تاثیر جملات مثبت در زندگی سخن می گوییم.
ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_ششم در این جلسه قصد داریم شکل های مختلف عبارات تاکیدی مثبت را بیان کنیم. ادامه مطلب

اطلاعات

#جلسه_هفتم در جلسات گذشته تا حد زیادی با عبارات تاکیدی مثبت آشنا شدیم ، شروطی را برای تکرار عبارات مثبت بیان کردیم ، از اشکال مختلف تکرار عبارات تاکیدی گفتیم و قانون انتظا ر را به عنوان یکی از ارکان مهم رسیدن به خواسته ها برشمردیم.
ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها