برنامه نویسی موازی

وبلاگ با نام برنامه نویسی موازی


کتاب جامع و کامل و عملی محوربرنامه نویسی موازی با کودا با قریب به 1000 صفحه و بیش از 130 تمرین و مثال عملی
توسط آقایان علی اکبر اله دانه و پیام کیافر به چاپ رسید.

برای ید کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.naghoospress.ir/bookview.aspx?bookid=1487003

اطلاعات

آخرین ارسال ها