آزاده دهقان فر

وبلاگ با نام آزاده دهقان فر
سوالات آزمون وک 92 و پاسخنامه پیشنهادی دادآفرین سوالات آزمون وک 92 و پاسخنامه پیشنهادی طرح نوین

اطلاعات

رتبه تخصصی(ضریب4) زبان(ضریب2) استعداد تحصیلی(ضریب 1)
1 60 60 30 37 63 20 20

اطلاعات

رتبه تخصصی(ضریب4) زبان(ضریب2) استعداد تحصیلی(ضریب1) 30 63 42 17 52 64 30 25 144 63 24 10

اطلاعات

در زیر فایل آموزشی حقوق پزشکی مربوط به های انگلیس قرار داده شده است.
ادامه مطلب

اطلاعات

برای سرفصل های ی حقوق کیفری و جرم شناسی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی فقه و حقوق جزا (فقه جزایی) اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی حقوق خصوصی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی فقه و حقوق خصوصی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی حقوق عمومی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی حقوق بین الملل عمومی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی فقه و مبانی حقوق و شه (ره) اینجا را کلیک کنید برای سرفصل های ی حقوق مالی اینجا را کلیک کنید

اطلاعات

برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق فناوری های زیستی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های دکارشناسی ارشد حقوق بین الملل اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق حمل و نقل تجاری اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق خانواده اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق مالی - اقتصادی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ( مدیریت جزا و کنترل های قضایی ) اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد مدیریت دادگستری اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق شرکت های تجاری اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق تجارت الکترونیکی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد سردفتری اسناد رسمی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق عمومی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد مدیریت نظارت و بازرسی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق هوایی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد حقوق پزشکی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های کارشناسی ارشد مدیریت ثبت اسناد و املاک اینجا را کلیک نمایید

اطلاعات

برای اینجا را کلیک کنید.

اطلاعات

در ی آزاد، از زبان عمومی و استعداد تحصیلی سوالی طرح نمی شود. در ی سراسری از متون حقوقی و حقوق جزای عمومی سوالی طرح نمی شود. مگر سوالی از منابع حقوق جزای عمومی طرح شود، که منبع آن، مشترک با دروسی چون جرم شناسی (در بحث مکاتب) و یا جزای اختصاصی باشد. ادامه مطلب

اطلاعات

جزوه روش تحقیق را از اینجا و جزوه رفرنس نویسی به روش apa را از اینجا نمایید. نمونه پروپوزال خام را از اینجا و نمونه پروپوزال کامل شده را از اینجا نمایید.

اطلاعات

بسیاری از سایت ها سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری را برای فروش گذاشته اند. اما سایت اختبار این سوالات را به صورت رایگان منتشر کرده است. این سوالات از سوی شورای عالی کارشناسان دادگستری منتشر شده است. برای به ادامه مطلب بروید. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها