آزاده دهقان فر

وبلاگ با نام آزاده دهقان فر
سوالات آزمون وک 92 و پاسخنامه پیشنهادی دادآفرین سوالات آزمون وک 92 و پاسخنامه پیشنهادی طرح نوین

اطلاعات

رتبه تخصصی(ضریب4) زبان(ضریب2) استعداد تحصیلی(ضریب1) 30 63 42 17 52 64 30 25 144 63 24 10

اطلاعات

برای سرفصل های ی حقوق کیفری و جرم شناسی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی فقه و حقوق جزا (فقه جزایی) اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی حقوق خصوصی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی فقه و حقوق خصوصی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی حقوق عمومی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی حقوق بین الملل عمومی اینجا را کلیک نمایید برای سرفصل های ی فقه و مبانی حقوق و شه (ره) اینجا را کلیک کنید برای سرفصل های ی حقوق مالی اینجا را کلیک کنید

اطلاعات

برای اینجا را کلیک کنید.

اطلاعات

جزوه روش تحقیق را از اینجا و جزوه رفرنس نویسی به روش apa را از اینجا نمایید. نمونه پروپوزال خام را از اینجا و نمونه پروپوزال کامل شده را از اینجا نمایید.

اطلاعات

آخرین ارسال ها