سنگربصیرت واستقامت/إِنَّ الَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ

وبلاگ با نام سنگربصیرت واستقامت/إِنَّ الَّذِینَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ
در آستانه روزقدس هستیم؛ روزقدس بسیارمهم است؛ صرفاً این نیست که ما از یک ملت مظلومی که ازخانه خود رانده شده داریم دفاع میکنیم؛ ما درواقع داریم با یک نظام ظالمانه مبارزه میکنیم. امروز دفاع از فلسطین دفاع از حقیقت است؛ مسئله ای بسیار گسترده تر از فلسطین؛ روز قدس را باید بزرگ دانست. روز قدس خیلی مهم است.

اطلاعات

هیچ دعایی بی استجابت نیست. استجابت به معنای این نیست که خواسته انسان حتما برآورده شود. استجابت، توجه و فات خداست؛ ولو آن خواسته ای که داریم تحقق هم پیدا نکند؛ اما همین «یا الله» شما بی گمان لبیکی به دنبال خواهد داشت.
انقلاب 79.4.19

اطلاعات

 • منبع: http://dialame.blog.ir/1395/03/31/ویژه-سحر14
 • مطالب مشابه: ویژه سحر14
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
طبیب خودتان باشید.بهترین ى که میتواند بیماریهای روحی راتشخیص دهد،خودمان هستیم.روى کاغذ بنویسیدحسد،بخل، بدخواهى،تنبلى، بدبینی؛رمضان فرصتیست که یکى یکى اینهارا رفع کنیم.
انقلاب71.12.4

اطلاعات

 • منبع: http://dialame.blog.ir/1395/04/01/ویژه-سحر15
 • مطالب مشابه: ویژه سحر15
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ازهنگام غروب آفتاب شب بیست وسوم،سلام الهی شروع میشود،تا اذان صبح.این چند ساعت،سلام و امن الهی و خیمه رحمت خداست.شب عجیبی است؛هزارماه زندگی انسان،چقدر میتواند برکات بوجود آورد؛این شب،بهتر از هزارماه است.این،را قدر بدانید... عزیزان من!لحظه جان دادن،ما وارد عالم دیگری میشویم.برای آنروز،خود را آماده کنیم.
انقلاب75.11.12

اطلاعات

 • منبع: http://dialame.blog.ir/1395/04/08/ویژه-سحر22
 • مطالب مشابه: ویژه سحر22
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
چون بی ها از خوان هایی که اهل محبت نیستند، خوششان نمی آید لذا جذب نمی شوند. ضعفای جامعه باید دینداران اهل محبت را ببینند تا دلشان برای دینداری برود / ی حق ندارد به سادگی اسم خودش را حزب اللهی بگذارد؛ عاشقی از لوازم حزب اللهی بودن است.

اطلاعات

درد، دل آدمى را بیدارمى کند،
روح را صفا مى دهد، غرور و خودخواهى را نابود مى کند، نخوت و فراموشى را از بین مى برد و انسان را متوجه وجود خدا مى کند.
شهید مصطفی چمران

اطلاعات

یک ماه روزه گرفتید و باتوجه خو د و دعا کردید.این را حفظ کنید. و روزه باتوجه، ما را به سمت اه پیش میبرد.اگر میبینید درجوامعی مسلمانان به اه نزدیک نشده اند،یکی از عیوبشان این است که به روح عبادت توجه نداشتند.
انقلاب69.2.6

اطلاعات

 • منبع: http://dialame.blog.ir/1395/04/15/ویژه-سحر29
 • مطالب مشابه: ویژه سحر29
 • کلمات کلیدی: اه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
به نامزدهای محترم عرض میکنم نیتهایتان را خ کنید؛ برای قدرت نباشد؛ برای خدمت باشد. برای خدمت به مردم بخصوص طبقات ضعیف وارد میدان مبارزه شوید/ شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما میخواهید از قشر ضعیف کشور حمایت کنید/ این را هم همه بدانند که ما جز با کار جهادی و انقل نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم؛ کار فراوان و پرحجم و باکیفیت و انقل .

اطلاعات

 • منبع: http://dialame.blog.ir/1396/02/10/رهبرانقلاب-4
 • مطالب مشابه: انقلاب:
 • کلمات کلیدی: برای خدمت
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
من هرگز نمیگویم چه ی را انتخاب کنید اما میگویم سرصندوق حاضر بشوید و رأی بدهید. هر ور و امنیت را دوست دارد سرصندوق حاضرشود/ مسئولانی که انتخابات را برعهده دارند، در وزارت کشور، شورای نگهبان و صداوسیما، امانت مردم را حفظ کنند/ تکرار میکنم رأی مردم حق الناس است؛ اگر ی تعرض کند، به حق الناس تعرض کرده.

اطلاعات

 • منبع: http://dialame.blog.ir/1396/02/10/امام-خامنه-ای-5
 • مطالب مشابه: :
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها