داود کمالی

وبلاگ با نام داود کمالی
تقدیر از ایده پردازان برتر، دردومین جشنواره ایده پرداز برتر
داود کمالی

اطلاعات

بیماری خود بزرگ بینی بعضی از موجودات این مملکت تا حدی پیشرفت کرده که روی ماشین آتش نشانی ع و می گیرن
بیماری سلفی گیری و خود بزرگ بینی

اطلاعات

آلبوم 13 مین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور 2017 آلبوم 13 مین جشنواره

اطلاعات

اختتامیه استقبال از بهار 96
ب مقام برترین ایده پرداز سال 1396 اختتامیه استقبال از بهار 96

اطلاعات

the humodeva international cartoon contest, the 12th edition 2017

اطلاعات

آخرین ارسال ها