ابراهیم اقبالی حقوقی

وبلاگ با نام ابراهیم اقبالی حقوقی
ب ، یدالله فوق ایدیهم ( خداوقتی بخواهد غیرممکن ، ممکن می شود).همانطورکه پیش بینی کرده بودم ، رئیسی وقالیباف علیرغم تمام هوچی گری ها و د های غیرانسانی ومتوهمانه وبی شرمانه شان ، دستشان آنچنان درنزد ملت قهرمان ایران رو شده بود که درروز29اردیبهشت ماه 96 مشت جانانه مردم را نوش جان دوقاتل جانشان خودشان شدند.ازاین به بعد قالیباف سرخورده باید برود غازبچراند ورئیسی ازصدقه سری رضا(ع) درگوشه ای با ی بدنام خودسردرگریبان برند.اما آقای رئیسی درانتخابات خیلی از رضا(ع) مایه گذاشتی ، بقول آقای تراخدا ، رضا(ع) رابه مردم باقی بگذارید وبخاطراینکه به دین مردم آسیب نرسد خودت ازمقام ات درآستان قدس استعفاءبده تاشاید بعضی کارهای خیرت بچشم خدا وخلق خدا آید وبخشوده شوی. همراهی با که چاره سازنشد ، برگزاری دی جی ومراسم آنچنانی در مراکزتبلیغتتی تان که بی اثربود ونتیجه راهم که دیدید.ولی بفرمایش فرزانه انقلاب ( این رئیس جمهور ، رئیس جمهورهمه ملت ایران است وبرنده ملت ایران هستند...) لطفا درآینده ازسم پاسی وشانتاژ خودداری فرمایید.البته خیل اصولگرایان تندرو بنده اعتقاد دارم متاسفانه شما آقای رئیسی رامغبون کردید خداازشمانگذردکه باعالم دین چه کردید.دست ملت ایران درد نکند.بااین حماسه دست مریزاد.

اطلاعات

ب واحترام،ظاهرا اصولگرایان تندرو وپایداریها وکیهانیستها علیرغم سیلی محکمی که ی وعده اش راداده بودند و درانتخابات 29اردیبهشت خوردند،آدم نشده اندو درهمان حال وهوای خودساخته دوران قبل ازرای گیری می باشندوهرروزبا عنوان مطالب سخیف وبی پشتوانه ، درباطلاق خودساخته فروترمیروند.که اخیراهم افاضه فرموده اند که : آراءواریزی بنام غیرک دای موردحمایت آنها ( حرام وسیاه ) است.بنده میگویم آری شمادلتان راخوش کنید.آراءما24میلیون نفرحرام است!!!!!!!!چون برای جلب آراءمردم ازخواننده فاسدمعلوم الحال مددنجسته ایم.چون دلقکی بنام مهران مدیری یا مزدوری مشابه نادرطالب زاده رادرسیما وخودسیمارانداریم.چون برای ربودن آراءمردم ساده مستضعف ولی پاک از رضا(ع) واموال آن همام مایه نگذاشته ایم.چون فرهنگ نشراکاذیب ، امیدوار مردم به اوهامات رانداریم.چون مردم را ماشین رای نمیدانیم وتمسک به کثیف ترین راهها را برای جمع آوری آراء نمیدانیم.چون خودمان را (خیرمطلق) ودیگران (شرمطلق) نمیدانیم.آری آقایان نودین سیاس ونوکیسه درتعاریف دینی شما ، ما24 میلیون نفر رای حرام داده ایم.ولی باتوجه به شعائر دینی ناب محمدی (ص) وتوجها به فرمایشات مقام عظمای ولایت وبه کوری چشم همه شما بدخواهان واقعی ملت ، نظام و ی ، تمام آراء ملت ایران اعم از 24میلیون وآن 16میلیون آراء پاک وطاهرهستند.لیکن شما بااین روند افکارتاقیامت نخواهیدفهمید.بقول آن شعرمعروف ( آن که نداند ونداندکه نداند درجهل مرکب ابدالدهربماند )

اطلاعات

ب ، داریم به لحظات پایانی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری نزدیک می شویم .پس فردا روزاتنخاب سرنوشت سازاست.دیگرکلامی وجودندارد که درخصوص ک دها گفته شود.چراکه هرچه راباید می دیدیم آقایان ک داها ازواقعیت وجودی وشخصیتی خود دراین چند روز نشان و بروز دادند.حالا سوال اینست آیا میخواهیم به واقعیت ها وپیشرفت وابهت ملت ایران و عظمت کشور یمان ایران رای بدهیم وجمهوری ی مان را دراین برهه اززمان ودر دریای متلاطم خاورمیانه با سپردن سکان هدایت آن به دست کشتیبان لایق آقای از طوفان های تحقیر ، تحریم ، ضعف و بی توجهی پاس بداریم و عزتمان راحفظ کنیم و یا میخواهیم با سپردن خدای نکرده این سکان به دست اشخاصی که فقط دین و دنیای آنان سمت های موقت است واحیاء دروغها ، کلاهبرداریها ، قلب واقعیت ها وهرآنچه ناشی ازشخصیتی بی لیاقت است ، خودرادرمنجلاب نیستی قراردهیم.پس لازم است با لبیک به ندای ی ومرد میدان عمل وعزت وعظمت جمهوری ی ایران جناب آقای ، درروز 29 اردیبهشت درانتخاب فرد اصلح شرکت کنیم وباانتخاب مجدد مسیرتوسعه را کماکان ادامه دهیم.من نمیخواهم خیلی ازمردم مملکتم مانند من دردوران طعم تلخ تحریم دارویی ، تحریم پاسپورت ، تحریم شخصیت وهزاران تحریم را تجربه کنند.آقای رئیسی ، دیگربعد ازاین تحریم برای مملکت ما برخلاف ادعای جنابعالی فرصت نیست ، فاجعه وتهدید است.شایدشما که درآستان قدس رضوی بدون دادن یک ریال مالیات هرچقدراز نذورات ودرآمد آن آستان مقدس را هزینه کنید ، تحریم برایتان مشکلی نباشد ، اگر قائم مقام شما درهمین دوره تبلیغات ریاست جمهوری شما یک هزارمیلیارد تومان از درآمدآستان قدس رضوی را می د ومتواری می شود وبه خارج کشور می رود تحریم برایش فرصت است ولی برای من و امثال من که پول های باآورده نداریم تحریم تهدیداست.پس ملت قهرمان ایران هوشیارباشید ودرروز انتخابات فریب دروغ ها ودغلبازی های اصولگرایان ومخصوصا رئیسی رانخورید .چراکه در غیر اینصورت تنها ی که بدبخت خواهد شد خودملت است.(من آنچه شرط بلاغ بودباتو گفتم توخواه پندبگیرخواه ملال )

اطلاعات

ب ، شنیده ایم که میگویند ( زبان سرخ ، سر سبزمی دهد برباد ) ولی این مثل درمورد قالیباف یارئیسی مصداق ندارد ، چون می بینیم هرچقدر دروغ یا افترا می گویند ویا به آشکارا عوامفزیبی می کنند وحتی خط کشی های قومیتی ، جغرافیایی وطبقاتی وغیره برخلاف فرمایشات بزرگان دین ومملکت انجام میدهند ، ی غیرازمردمی که دروغ ها و ادا و اطوارهای آنان را میسناسند ویا اصلاح طلبان واقعی به آنان اعتراض نمی کنند ویا برایشان پرونده ای افتتاح نمی شود!!!!!!!!حالا چرا بماند.اما من میگویم آقایان پوپولیست بهتراست دررفتارهای غیرشرعی وغیرانسانی خود تجدیدنظرکنید.جون بااین سرعتی که شما خودرابرای برنده شدن درانتخابات ریاست جمهوری تجهیزکرده اید اگر دراین انتخابات رای نیاورید ( که انشاالله هم رای نخواهیدآورد) حتما سکته خواهی و درحقیقت قاتل واقعی جانتان ، خودتان خواهیدبود.چرا خواسته وعمدا میخواهید بااین همه بارگناه خودتان را بکشید.بهتراست توبه کنید واز دودوزه بازی ، عوامفریبی وغیره بپر د.چراکه بقول فرزانه انقلاب که فرمودند ( ... هر درانتخابات تخطی کند حتما سیلی خواهد خورد ) چه بهتر قبل ازاینکه سیلی مردم یا نظام رابخورید ویا قاتل جان خودتان باشید ، آقایان قالیبف ورئیسی توبه کنید وبه راه راست بیایید.

اطلاعات

ب ، پس ازپایان یافتن مناظره سوم وحرف های منطقی ت تدبیروامید درمقابل هجمه دورغ ها واکاذیب وعوامفریبی ها وبگم بگم های نمایندگاه طیف اصولگرای رادیکال ــ که حتی باکمال پررویی ودنائت درنظرداشتند ازموقعیت رضا(ع) استفاده ابزاری نمایند ــ ازقیافه های نحس کذابان دقیقا میتوانستی ش تشان را ببینی.واگرامروز سری به رو مه های طرفدار جناح کذابان ودروغ پراکنان مانند کیهان ، جوان ، رس ، سیاست روز و همشهری وغیره هما می زدیدید کاملا میتوانستی ش ت را درتیترهای آنها هم ببینی ، دیگرآن رو مه کیهان یاجوان وسیاست روز با آن سیاست تفرقه افکنانه واشاعه اکاذیب هم نتوانسته بودند امروز تیتری در مثبت بودن نتیجه مناظره سوم به نفع پایگاه اصولگرایان رادیکال بتراشند.واقعا وضعیت بسیاراسفباری درخیمه وقرارگاه تندروهای ضد منافع ملی ایران وملت ایران حاکم شده است.انشاالله باحضورمیلیونی درروز29 اردیبهشت د ای صندوق های رای وباانتخاب اصلح ، ( نه ) وسیلی محکمی دراجرای فرمان ی بر گرده وصورت انی که با امنیت ملت وکشور وانتخابات بازی می کنند بزنیم .بامیددیدار در روز سرنوشت.

اطلاعات

ب ، ازویژگی های بارز رفتارشناسی قوم اصولگرایان رادیکال که همه در ه ست و مقامی وباهرسطح تحصیلات درآن اشتراک دارند بددهنی وافاضه کلام سخیف وزننده می باشد.درسایت ایلنا (کدخبری 489124ـ 96/2/23) خبری دیدم از کارگردان قلاده های طلایی که برایم ثابت شد واقعا پست دنیوی وطمع قدرت بواقع قلاده اش به گردن آقایان اصولگرای تندرو افتاده وگیرهم کرده وخودشان هم نمیخواهند آنرادرآورند.ابولقاسم طالبی دراظهارنظری زشت وزننده می گوید ( ت یازدهم آویزان محمدزضاشجریان ،یک بیمارسرطانی شده است....) ، آ ی نیست بگوید آدم ناحس شماها که مدعی خیلی چیزها هستیدوخودراتافته جدابافته میدانید ، شرم نمیکنی که این حرفها رامیزنی؟پست بودن ودنائت هم حدی دارد.ولی ظاهرا قوم اصولگرایان برای گرفتن رای مردم بهر رذ ی دست میزنند وعلاوه ازاشاعه اکاذیب و عوامفربی ، ریشخند دیگران راهم دردستورکاردارند.یا نادر طالب زاده مجری برنامه عصر که ادعای شعوربالارادارد برای عوامفریبی ملت می گوید : رئیسی را خدا برای ما آورده است (کدخبری 489200ـ 96/2/23 سایت ایلنا ) مشابه همان صحبتی که نخست رژیم صهیونیستی دردوران وباتوجه به خیانتهای وی به ملت ایران با آن اظهارنظرهای سخیفش عنوان داشت که ( خدا رابرای قوم یهود فرستاده است ) ، اگریادمان باشد نادرطالب زاده هم همان ی است که در ت برای خوش خدمتی دم تکان میداد وباهمان الفاظ ادعا داشت خدا را برای ملت فرستاده است ، اولا خدا را با اصولگرایان چه معامله ثانیا بهتر است بقول آقای مقدسات دینی مان ر ا برای خودمان بگذارید وخدا یا ان را نکنید.شرم هم چیز خوبی است ولیکن شما جماعت اصولگرای رادیکال ندارید.جواب شمارادرروز 29اردیبهشت انشاالله خواهیم داد.

اطلاعات

ب ، نیاربه توضیح نیست که همه این اشخاص را می سناسند.(1)جلیلی ـ ی که در دوره خودشیفته ، جریان مذاکرات هسته ای را مدیریت میکرد وتاپایان مهلت یتش نه تنها نتوانست قدم مثبتی بردارد بلکه باهمراه شدن با واصولگرایان تندرو ، انواع واقسام تحریم ها را بدست بیگانگان به ملت ایران تحمیل د.(2) رئیسی ـ ی که خوب دم می زند وشعار می دهد ولی قائم مقام منتخب خودش در آستان قدس برابر گزارش رو مه همدلی بدلیل .... ازایران متواری می شود. حالا رئیسی بااین مدیریت ضعیف چگونه ادعای مدیریت وریاست جمهوری ملت بزرگ ایران رادارد؟ (3) ، همان عرشه خوان بددهنی که درابتدای ت کاسه لیس وحامی وی بود ولی بعدها چون جیره ومواجیبش باتاخیرهمراه شد، به ت اصولگرایان پشت کرد ود ایان ریاست محمود هرآنچه لایق بود باراوکرد وحتی مقام اورا تا یهودیت تندرو وصهیونیست هم رساند. حالا شما ملت ایران بگویید ، این اشخاص معلوم الحال با این عقبه وشجره مشخص که برای تصاحب سمت ریاست جمهوری دوازدهم با هم دست به یکی شده اند وندنان تیز کرده اند، آیا با آن عقایدکور ودگم شی ها ، هدفی جز ویرانی ایران وبه ذلت کشیدن مردم وبه یغمابردن آنان وبیت المال میتوانند داشته باشند؟؟؟واقعا قدیمی ها چه زیبا گفته اند که (( اگرمیخواهی ی را خوب بشناسی ، به اطرافیان آن توجه کن.که باچه انی نشست وبرخواست دارد.)) ورئیسی را ببینید که حامیانش چه انی هستند ، جلیلی و وامثالهم.خدایا مردم ایران را ازشر دنیاپرستان دو روی عوامفریب حفظ فرما.چراکه این مثلث شوم با آمدنش فقط ( جرم ) و (جنایت ) و ( ی ) را به ارمغان خواهدآورد ومانند ت نهم ودهم اصولگرایان رادیکال ، درجامعه فساد وبداخلاقی ها را بسط خواهندداد ولاغیر.

اطلاعات

ب ،آقای رئیسی براساس نوشته جراید ازجمله رو مه همدلی شماره 591 مورخ 96/2/18 قائم مقامتان (قائم مقام آستان قدس) به خارج ازکشورمتواری شد.چرا؟ ظاهرا فساد و جرایم حوزه تحت امرشما به خودتان پیشی گرفته اند.آ مال آقا رضا(ع) یدن دارد؟حالا اصولگرایان اموال ملت ایران رادردوره محقر حیف ومیل د وهرآنچه را توانستندبردند وهرآنچه رانتوانستند باطرح های غیرکارشناسی شان نابود د.وحالا شما درتربیون تبلیغاتی تان دادمی کشید ( چرا مارابه ت قبل حواله می کنید ، بروید باآنان مناظره کنید و.....) ولی بنده میگویم مطمئن باش اگر ت نهم ودهم اصولگرایان چیزقابل دفاعی داشت حتما درمناظرات ازکاه کوه می ساختید وچون اعمال اصولگرایان دردوره های مذکور مصداق بدبختی ایرانیان است حالا همگی ار ت نهم ودهم ورئیس آن تبری می جویید ومسئولیت اقدامات دیوانه وار اورا بعهده نمی گیرید. آقای رئیسی شما وآن قالیبافتان حتی الان درمناظره ها هم بدون بیان حتی یک مورد برنامه کارشناسی ، عمدا بحث را به حاشیه می کشید وبحران سازی می کنید. اگرمرد هستید واگر برنامه دارید ضمن حمایت از بذبخت تان ، برنامه هایتان رادرمناظره ها شفاف ونه شعاری ، متقلبانه وعوام فریبانه اعلام نمایید.آقای رئیسی وجدان هم چیزخوبی است وخدا را دربالای سر شاهد وناظردیدنهم مچنین.آیا فکرمی کنید شما وقالیباف با هوچی گری وپوپولیست بازی میتوانید مردم را فریب دهید؟گیرم موفق شدید آیا وجدانتان شمارا قلقلک نخواهد دادکه چرا عوامفریبی می کنید؟بهتر است به وضعیت تولیت آستان قدس برسید که نیامده فسادهای انجام شده دردوره شما دارد گندش درمی آید.ضمنا قائم مقامتان که متواری شده راستی چه میزان به وی شناخت داشتی وآیا میتوانستی اورامدیریت کنی؟پس چگونه است که فساد وتخلف به آن بزرگی درحوزه کاری شما روی داده است؟پیشنهاد میکنم فکرمدیریت ایران را ازسربدرکنید ، هرچند شمااصولگرایان مدیریت جهانی را هم حق خودمیدانید.ولی بقول آن مثل معروف ( کارهربز نیست من کوفتن نرمیخواهدمردکهن ).خداوند ملت مارا ازشر خناسان ، سیاسان وکذابان درامان بدارد.

اطلاعات

  • منبع: http://eghbalyertebatat.persianblog.ir/post/48
  • مطالب مشابه: آقای رئیسی وجدان هم چیز خوبی است!!!!!!!!
  • کلمات کلیدی: رئیسی ,برنامه ,آقای ,اصولگرایان ,قائم ,آقای رئیسی ,رئیسی وجدان ,قائم مقامتان ,آقای رئیسی وجدان
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ب ،قالیباف فرصت طلب ، حتما درروزهای گذشته فرمایشات متعددآیات اعظام درمورد اینکه برای ب مقام دنیوی دروغ گفتن گناه کبیره وحرام است(آیت ا...مکارم ) ویا بجای وعده های توخالی ،برنامه ها اعلام شود(آیت ا...امینی) را شنیده یادرجرایددیده اید. پس بقول علمای دین دروغ بس است ، هتاکی ووعده های توخالی بس است، لطفا از 1)فعالیت های فرزنددلبندوآقازاده تان الیاس خان که مثل باباش از 4%کذایی است بگویید.نه اینکه با دایر بازارمکاره درصدد جلب غیرشرعی وغیرقانونی آراءمردم وبا فریبکاری باشید. مگرنمیدانستید بارکج به منزل نمیرسد.آری به حول وقوه الهی سایت کذایی کارانه جنابعالی بدستورمقام قضایی شد(ایرنا ـ کدخبری 82520451 مورخ 96/2/17 ).بازهم میگویم اگراز مردم حج نمکشید لااقل ازخدا ، حضرت آقا و علمای دین خج بکشید. 2)شماواصولگرایان دوست دارید ملت ایران را اعانه بگیر معرفی کنید ومانند سلفتان غیرولایی اقتصادایران را مانند ونزوئلا ید که مردمش دارندبا تورم بالای 400درصد کم مانده همدیگررابخورند. 3)درموردپل صدروطرح های اجراشده شهرداری درشهرآفتاب ونمایشگاه کتاب که امسال هم بابارش باران ،آب آن رابرد!!!!!!!!!! 4)ازمعامله بنزهای آنچنانی چه خبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اطلاعات

ب ، وقتی مناظره دوم درروز را ازسیمای اصولگرایان تماشا می ، زمانی که ک داهای این گروه ازعدم تاثیرتحریم وعدم اثرگذاری درتحریم های مربوطه داد سخن می راندند بیاد خودم ومادرم وبیماری مادرم افتادم.یادم نمیرود زمانی که علمدار اصولگرایان یعنی ض ایت د شت تریبون های سیما با سخنان عوام فریبانه فریادمیزد : بگذار صادرکنندگان قطعنامه هرچه میخواهند قطعنامه صادرکنند تا قطعنامه دانشان شود .... ویا وقتی همین شخص ادعا می د قطعنامه های سازمان ملل ورق ای بیشترنیستند واصولگرایان برایش هورا میکشیدندوسیمای اصولگرایان چندین وچندبارآن سخنان راپخش میکرد.بنده وامثال بنده درگی یدا دارو بهرقیمت بودیم.درآن ایام تاریک وشوم مادرم به بیماری خاصی دچارشده بود که ها یک مورد داروی خارجی تجویزکرده بودند.ضمنا تاکید پزشک متخصص مادرم به این بود که داروی مشابه یا داروی ایرانی مفیدفایده نخواهدبود واگربه این امرتوجه نکردیم ونتیجه ندیدیم دیگر مقصرخودمان هستیم ومراجعه به بیفایده خواهدبود.دریکی ازموارد درخیابات 17شهریورتبریز که محل تخصصی داروخانه های خاص وپزشکان فوق تخصص می باشد، پس ازاتمام معاینه واخذ نسخه نزدیک دوساعت بامادرم داروخانه ها را گشتیم ولی متاسفانه موفق به پیدا دارونشدیم به نحوی که مجبورشدم مادرم را با یک تا ی دربستی به منزل بفرستم وخودم تانیمه های شب بهرداروخانه ای که فکرش را ید حتی مرکزاطلاعات دارویی وهلال احمرهم مراجعه ولی دریغ ازدارو.ودرآن ساعات ا امیدی گریه ام گرفت ، پول دردستم ولی آواره شده بودم ودارو را نمیتوانستم تهیه کنم ونمیدانستم باچه رویی به خانه برگردم.آری این است واقعیت های تحریم آقای قالیباف ورئیسی که حتما ازآن افراد 4% کذایی هستید.چراکه شما این کمبودها ر ده ایدوبقول قدیمی ها ( سواره ازحال پیاده خبرندارد).خج هم خوب چیزیست به لفظ جلاله قسم اگر یک جو غیرت دینی وملی ویک جو حیاداشتید از احیاءتحریم یا جنگ حرف نمیزدید.ملت ایران ملت صلح طلب ، اصلاح گر ومهربان هستند چرا میخواهید با وعده های دروغین آنها را دوقطبی کنید؟چرا ازحضرت آقا خج نمکشید؟چرا برای تصاحب منصب دنیوی دردروغ گفتن به همدیگر دراردوگاه اصولگرایان سبقت میگیرید؟ولی بازهم میگویم اگر این ملت رانشناختید حتما پشیمان خواهیدشد باحضورآنها در29اردیبهشت وپایان دادن به یاوه گویی های اردوگاه جعلی تان.سرنوشت باید برایتان درس عبرت میشد ولی متاسفانه هنوزغافلید.

اطلاعات

ب ،دیگربر ی پوشیده نیست که آقایان ک داهای گروه مرتجع اصولگرایان رادیکال حتی آن جناب ظاهرالموجه ساده لوح ، چاره رقابت با را دردروغ پراکنی واشاعه اکاذیب می بینند.اما بقول آقای هاشمی طبا درمناظره دوم ( عده ای مثل کبک سرشان رازیربرف کرده اند.....) و شاید حماقت خود را نمی بینندیانمی خواهندببینند.واسفاها ، پروردگارا چه انی مدعی دردست گرفتن سرنوشت یک ملت هستند؟؟؟!!! یکی خودرا موجه نشان میدهد ولی نمیتواند خودراازفرهنگ دروغ پراکنی جداکندودیگری خودرا دو آتشه طرفدار فقیر و فقرا می داند ولی درعرصه عمل واردات بنزهای آنچنانی دارد وپل صدررا با فروش زمین های عباس آباد تهیه می کند وابایی ندارد که سیلی برصورت پهن کننده بساط بزندوفقیر را برنمی تابد!!!!!!!.ولی کماکان با نشراکاذیب خودرا طرفدار خلق ناتوان جلوه می نماید ویا آن یکی که می خواهد متانت پیشه کند ولی درعرصه عمل ، قدرت وجایگاه دنیوی یقه اش را میگیرد وبا دروغ وتخطئه دادسخن می گوید.ظاهرا برابر شنیده ها ، بلعم باعور چندین صدسال بدرگاه خداوند منان عبادت خالصانه کرد ولی دریک دم ، با فریب گول خورد واعمال خیرخودراسوزاند وآقایان پایگاه اصولگرایان تندرو وپایداریها نیز همین کاررا دارند می کنند.لیکن ازامثال سرنوشت بلعم باعورها عبرت نمیکنند ومیخواهند برای به رخ کشیدن خود وجمع آوری آراء بیشتر هی روغ بگویند.مثل این بندگان خدا بدلیل ضعف شخصیتی که دارند مانند آن است که می گویند : ( من دروغ می گویم پس من هستم.....).ولی نمیدانند ملت ایران دیگر آن مردم قبل از92 نیستند ود ای صندوق های رای همه چیز رابشما خواهندفهماند.بامید پیروزی خیربرشر.

اطلاعات

ب واحترام ، حتما درروزهای اخیر لطف مکرر صداوسیمای اصولگرایان را به گروه مذکور دیده اید.ازکوبیدن ناحق ت به انحاء مختلف تا نشان دادن وارونه واقعیت ها وعدم پخش شبهه ناک فعالیت های اقای وتغییرساعات آن ومتقابلا وحتما پخش سخنرانی اصولگرایان وپایداریها را دریکی ازاستانهای کشورمشاهده فرمودید که مغرورانه دادمی زدند که من آمده ام فلان کنم وبهمان ،؛ ال کنم وبل و.... ).اما من میگویم باید ایشان وکلا مجموعه اصولکرایان تندرو وپایداریهاکه هاله های افی نوررا دردورسر برای فریب مردم جعل د بهتراست بگویند : ما آمده ایم تا ثمرات ت را ابنام خود غصب کنیم. ماآمده ایم مجدداملت ایران را بازهم به تاریکی وجهل سالهای 84 تا92 رهنمون شویم ماآمده ایم مجددا فساد ، دروغ ، بداخلاقی ها وهرآنچه بوی نامردی دارد را احیاءکنیم ماآمده ایم مجددا ورق های مصوب سازمان ملل را درظرف بیاندازیم وملت را با تحریم ها وتهدیدها به خاک سیاه بنشانیم. ما آمده ایم مجددا آمارهای دروغ بسازیم واشتغال را به همان تعداد زمان تحویل وتحول ت قبل تحویل ت بعدبدهیم. ماآمده ایم هرخلافی یم وباقهروخانه نشینی باولایت زاویه ایجادکنیم وقانون گریزی را توسعه دهیم و ی یارای اعتراض نداشته باشد ما آمده ایم بابک زنجانی ها ، خاوری ها ، رحیمی ها وبقایی ها وغیره را بپرورانیم و درمدیریت ارشد کشوردخ شان دهیم.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بااوصاف فوق ، وای برماملت اگر دوباره اجاره ورود اصولگرایان وپایداریها را به ساختمان پاسنور بدهیم.وای برما که درروز روشن نبایددوبار از یک سوراخ گزیده شویم وای برما وای برما، وای برما.پس باحضورمیلیونی و دمندانه درانتخابات 29اردیبهشت ، حماسه سال 92 را زنده کنیم واختیارات خودرا بدست نااهلان ونامحرمان ندهیم.

اطلاعات

ب واحترام،صرفنظرازوجهه غیرشرعی نشراکاذیب ، قانونگذارمحترم درماده 698 قانون مجازات ی مصوب 1375 بصراحت وشفافیت برجرم بودن انتشارمطالب غیرواقعی وکذب تاکیدکرده است.ولی سوال مهم اینجاست که چرا اصولگرایان ازاعمال مجازات ابایی ندارند ویا بقول ساده تر باچه اطمینانی ازاینکه مورد تعقیب قرارنخواهند گرفت نسبت به نشراکاذیب اقدام مینمایند؟شایدعده ای بگویند چون این عنوان مجرمانه نیاربه شکایت شخص خصوصی دارد ، موضوع را بدلیل عدم شکایت شخص خصوصی فیصله یافته تلقی نمایند.ولی وقتی هجمه به اندازه ای است که باعث آلودگی روانی جامعه وجریحه دارشدن آن میشودتکلیف چیست؟آیا مراجع نظارتی تکلیفی دراین مورد ندارند؟اخیرترین مورددراین زمینه علاوه ازبسیاری ازادعاها وافتراها واکاذیبی که درجریان مثلا تبلیغات انتخاباتی اصولگراها عنوان داشتند ویا درفضاهای مجازی منتشرمینمایند ادعاهای اخیر علیرضا زاکانی علیه بانک ومجموعه سرمایه گزاران گردشگری است.بقول قدیمی ها آقای زاکانی ( شترسواری ا ا نمیشود ) یا شما ها پیرو ولایت هستید وفرمایشات مقام ی فصل الخطاب است ویا ولائی نیستید.واین دوح وابستگی کامل به رفتارشماهادارد.مثلا رفتار درقهریازده روزه ونیزعدم توجه به فرمایشات ی دردوقطبی ن انتخابات دقیقا مشخص کرد که وی علاوه ازسوءمدیریت فاقد وصف پیروولایت می باشد که همه شماهم که به ( نان به نرخ روزخوری ) عادت کرده اید بعد ازواقعه ردصلاحیت مشارالیه ازاوبرائت کردید شماهایی که درمجلس شریک جرم او در ت های نهم ودهم هستید.اما حالا وقتی معظم انقلاب دوسال پشت سرهم اقتصاد ( اقتصادمقاومتی سال 95 ، اقدام وعمل سال96) را شعاراصلی سال قرارمیدهند چراشما میخواهید برای رای آوری درانتخابات علاوه ازبازی باآبروی اشخاص که در بر حفظ آن بسیارتاکیدشده است ، به فرمایشات حضرت آقا بی توجهی کنید.چرامیخواهید کارآفرینان را که دغدغه اشتغال جوانان رادارند ساقط کنید؟آیا این شرط انصاف ، حیا ویا جوانمردی است؟حالا ملت خودقضاوت کنند که آیا این وجیزه دنیوی ارزش سوزاندن آ ت رادارد که شماها می کنید؟تادیرنشده بخودتان بیایید وکلاهتان را قاضی کنید البته نه فقط شما بلکه بسیاری ازاصولگرایان ( امثال قالیباف ورئیسی و...) وببینید بامردم ایران به خاطر انتخاب درسمت دنیوی چکاردا ی کنید؟

اطلاعات

ب واحترام ، منافع ملی هرکشوری برای آحادملت آن به مثابه آبرو ، خانواده وزن وبچه هرشخص می باشد.اماچرامدتهای مدیدی است که بعضی ازاشخاص وجریانات به فکرآبرو وحیثیتت وغیرت اهل وعیال خودنیستند؟چراموضوع منافع ملی بخصوص پس ازانتخاب به ریاست جمهوری وبرنده شدن اصولگرایان ، دردوره سرمستی آنان به حزیز ذلت کشیده شد؟ و وجاهت ملی بلکه شرعی دفاع ازمنافع ملی راضعیف د؟ گاهی وقتها باخودم فکرمی کنم به حکایت تاریخ پرفرازونشیب ایران عزیز خوانده ایم که بعضی ازخواجه ها دردربارهای قاجاروپهلوی وغیره درسایه نوکری به انگلیس یا وقدرتهای بزرگ ضمن اینکه برای خودصاحب دیوانی بودند و ت سایه درمقابل ت بظاهر رسمی ، ازپشت سرنیز به ملت ایران ومنافع ملی آن بدلیل اندک وجیزه ووصولی که ازاستعمارگران داشتند خنجرمیزدندواز هیچ خیانتی اباءنداشتندوامروزه میبینیم متاسفانه مثل اقدامات ضدمیهنی برخی سیاستمداران وگروهها درمقابل ت قانونی ومردمی ومنافع ملی کشور ، مثل همان خواجگان نوکرصفت است که برای اندکی منافع خودحاضرندایران رابه کیسه کشیده ودودستی تقدیم غربی ها نمایند.بدبخترازاین ها انی هستند که حلقه نوکری اعراب بادیه نشین وسوسمارخواررابرگوش کرده اندوبا تبعیت ازسیاستها ودستورات اعراب پرست وایرانی ستیز درخدمت آنان ازهیچ ایرادضرروضربه ای به کشوروملت ایران خودداری نمی نمایند.انتقادات کیلویی می کنندبدون اینکه پیشنهادسازنده داشته باشند.بالندگی ملت و ت ایران را دردوره ت یازدهم نمیبینندوهرمسئله ای رادرشیپورمی کنندومنفی بافی پشت منفی بافی..اف برشما خائنین به ملت ودین ووطن.خداازگناهان شمانگذردودرروزقیامت آواره وسرگردان باشید.چراازمقام عظمای ولایت خج نمیکشید؟چراازملت ایران که تمام هستی تان راازآنهاداریدخج نمیکشید؟چراازخدای عادل که ناظربراعمال همه مان هست خج نمیکشید؟آیا مال دنیا اینقدرارزش دارد که به سرسپردگی بیگانه مباهات نمایید؟اما بازهم درمعادلاتتان یک چیزرافراموش کرده اید که این ملت ، ملت قبل از92نیست که باوعده مثلا سه برابر یارانه ازشماحمایت کنند.دیگراین ملت به این واقعیت رسیده اند که بایستی خودشان گلیمشان راازآب بیرو بکشدونه عرشه خوانهای دوتومنی که برای یک شب اجرای کنسرت تا دهها میلیون تومان (برای یک شب) کیسه مردم راخالی می نمایند.به امیدآن روز که بلوغ فکری مردم به جایی برسد که امکان علم قدویاوه گویی به وطن فروشان ودروغ بافان سیاست کارندهند.

اطلاعات

ب واحترام ، حتما مصاحبه رادرروزهای گذشته دررو مه ها ویا شبکه های اجتماعی دیده اید که درقسمتی ازآن صراحتا ضمن ادای قسم به لفظ جلاله اقرارمی کند که (( ...به خدا ،به پیروبه پیغمبر ، مابهترازشمابلدیم تهمت بزنیم....) این جمله دلقک محافلی ها نه ازروی سهووبلکه ازروی عمد وبیانگرواقعیت این گروهها وگروههای میباشدکه اززمان مشخص شدن تاریخ انتخابات وعلیرغم قانونی نبودن تبلیغات ، به اسامی وعناوین مختلف اظهاروجودکرده وبه انحاءمختلف درصددت یب ت آقای می باشندوازدروغ کفتن ، افترازدن وتهمت بار تی ها ابایی ندارند.اماانشاالله درانتخابات 29اردیبهشت ملت ایران جواب همه اینها راخواهندداد.

اطلاعات

ب واحترام ، امروزصفحه اول رو مه هارامطالعه می که بازهم رسیدم به صفحه اول دروغنامه کیهان.حتما مطلع صفحه اول این دروغنامه رادیده اید.کیهان درادامه دروغ پردازیها وشرارتهایش وباعلم به ناکارآمدی تهای نهم ودهم که شدیداازآنها حمایت می کردوپوشاندن فسادهای کلان نامردهای ت قبلی ، سعی می کند ازهرحرکت ت یازدهم یک ایراد بنی ی بگیرد ودربوق کندحال چه درست چه غلط .کیهان درصفحه اول مورخه 28فروردین 95 مینویسد( ع یادگاری باپروژه هایی که دیگران ساختند...) اولا این دروغنامه ومدیران آن اینقدرشعورندارند که بدانندطرح های عمرانی همیشه باتطویل اجرا همراه هستند ثانیا در این پروژه ها علاوه ازدلایل عادی ، دلایل غیرعادی زیادی نیز در ت قبل جهت تطویل اجرابوده ازجمله سرقت اموال مردم واموال بیت المال ا حیه مدیران بی آبروی ت (مانند امثال خاوری ، بقایی ، خود که یادمان نرفته 16میلیاردازنقودات این ملت رادرساعات پایانی عمر ت سیاه خودبنام ایرانیان میخواست سرقت کندکه الحمدلله باتلاش دلسوزان نظام موفق نشد وغیره ) که مورد حمایت کیهان هم بودندوعدم هزینه کرداعتبارات تصویبی درطرح های مذکور که ل نیمه کاره باقی ماندندوبعنوان ارثیه شوم ب ت آقای رسیدوایشان باحمایت ی ومردم ودرایت متخصصان ومدیران پاکدست ایران عزیز،پروژه های مذکوررابه اتمام رساندند.تاکورشودهرآن بی حیایی که ع یادگاری گرفتن زحمتکشان ملت رادرکناراین پروژه هانتوانددید.البته این نوع نگارش تیترومقاله توسط کیهان وامثال کیهانیستها فقط به نفع بیگانگان ، اعراب مفت خورحاشیه خلیج فارس واستکبارمی باشدوعوامل کیهان میتوانندمصداق همان خواجگان درگاه اعراب بدطینت ودشمن ایرانیان باشن اغیر.چراکه هیچ عقل سلیمی قبول نمیکند که چراانجام کاربرای یک ملت آنهم مانند ملت ایران باعث دل درد بعضی ها مانند کیهانیستها میشود؟

اطلاعات

ب واحترام ،واقعا بعضی وقتها دل آدم ازسیاست بازی بعضی مانند امثال ، رئیسی وقالیباف بهم می خورد.اینگونه افراد درمیدان سیاست ضمن برهم زدن قواعدکلی بازی ، حاضرهستندبرای ش ت دادن حریف به هرکاری ، حتی غیرقانونی وغیرشرعی دست بزنند.یکی بدون داشتن عقبه مناسب ادعای مدیرت جهانی میکند ودیگری پخش باحضورخوددرمشهدراازصداوسیما تکلیف قانونی وشرعی میداند ولی پخش اقدامات ت راازتلویزیون محل ایرادمی داندوبالا ه آقای قالیباف با آن عقبه تاریک صفرخوددرمدیریت تهران (برای اطلاعات بیشتردراین مورد لطفا به سایت ایسنا مورخه 96/01/29باکدخبری 96012913038 رجوع وحرفهای آقای رحمت الله حافظی ریاست کمیسیون محیط زیست شورای شهرتهران رامشاهده فرمایید) پس ازثبت نام به عنوان ک دای ریاست جمهوری بمصداق آن مثل معروف ( درچشم خود تنه درخت رانمیبینند ودرچشم دیگران دنبال کاه میگردند)ص سوس به شما مدیرنماها وکاسبان سیاست.بفرموده حسین (ع) اگر وجدان ندارید لااقل دردنیا آزادمردباشید.آقایان لازم نیست برای به زمین زدن پشت حریف به هرحیله ای دست بزنید،بلکه اگربرنامه واقعی وقابل اجرادارید ازآنها سخن بگویید.مردم ایران دیگرمردم قبل ازسال 92 نیستند و وعده وعیدهای فله ای وسیب زمینی را قبول ندارند.بفهمید وبفهمید وبفهمید.

اطلاعات

ب واحترام ، باحضوردرمراسم ثبت نام ک داتوری بقایی وثبت نام خود علیرغم فرمایشات حضرت آقا ، عملا دست به خودکشی زد ونه تنها خودرا کشت بلکه کل عقبه خود وبهاری ها!!!! ، اصولگرایان رادیکال حامی خود ، عرشه خوانهایی همچون منصورارضی و وامثالهم ونیز حلقه های عرفانی را نیز به زیرآب کشید. ظاهرا خیلی بخودش واطرافیانش غره شده بود جلوترازدماغ خودر د ، واین رادرک نکرد که ملت ومسئولان دلسوز ایران ، همان ملت ومدیرانی هستند که ولایتمداری افتخارآنهاست و ی که باولایت نباشد لیاقت همراهی ملت ایران راندارد.ضمنا تبریک به شورای نگهبان برای اظهارنظری که کرد ودستتان دردنکند.انشاالله درادامه راه نیز چنین باشید.

اطلاعات

ب واحترام ، مردم شریف ایران 29 اردیبهشت حماسه حضورشماهارامی طلبد تا بازهم مشت محکمی باشد بردهان یاوه گویان واشخاص وگروههای ضدمنافع ملی ایران.پس ازاعلام 6نفرواجدصلاحیت ک داتوری ریاست جمهوری ، همینک جبهه بندی وصف کشی های گروهها روشنتر شده است.برابرنوشته رو مه ها جلیلی بارئیسی دیداروگفتگوکرد!!!!!! جلیلی همان شخصی است که دردوران مسئولیت خوددرشورای عالی امنیت ملی متاسفانه نه تنها گرهی ازمشکلات وکارملت بازنکرد بلکه باهمراهی گره های کورزیادی برآن مشکلات اضافه کرد ، پس هوشیارباشید تاخدای نکرده باطناب پوسیده اصولگرایان ورادیکال های پایداری به چاه نیافتید.چراکه اگر ت قبل ، ت موردحمایت اصولگرایان ادامه می یافت متاسفانه عربستان مزدور وبی عرضه و رژیم گرصهیونیستی درتوهین به ملت ایران جری ترمی شدند.اما باانتخاب سایه جنگ ازروی ایران برداشته شد.اقتصاد متحول وفروش نفت که در ت رو به صفرشدن بود به اعداد واقعی خودبازگشت وکارخانه های درشرف ورش تگی احیاءشدند وحتی بسیاری ازکارخانه های تعطیل شده دردوره دردوران ت احیاءشدند.سیاست خارجی ازح انفعالی خارج شد.پس اگرمیخواهیم پاسپورت ایرانی ارزش جهانی پیداکند ، اگرمیخواهیم فردا فرزندانمان بدون شغل نباشند ، اگرمیخواهیم مادران وپدران خانواده شرمنده هزینه خانواده نباشند واگر ایران سربلند میخواهیم به فرمایش درانتخابات حضورحداکثری داشته باشیم وحق خودرا باانتخاب فرد اصلح ازبدخواهان ملت بستانیم.پیشنهاد میکنم برای چیدن میوه درخت ت تدبیروامید مجددا به آقای رای دهیم.بامید روزهای روشن وبهتر.

اطلاعات

باسبلام واحترام ، حتما جوک های قالیباف راپس ازمطرح شدن ک داتوری نامبرده برای مقام ریاست جمهوری شنیده اید.ایشان دریکی ازاین سخنرانی هایش مدعی شده است که 5میلیون شغل ایجادخواهدکرد.اما آقای قالیباف اگرنمیدانید بدانید که برای ایجاد هرشغلی حدود 100 الی 300میلیون تومان هزینه لازم است وبایک حساب سرانگشتی وبافرض حداقل ها یعنی ( 100میلیون تومان ) مشخص میشود مبلغی حدود پانصدهزارمیلیاردتومان بودجه برای این کارلازم است.لطفا آقای قالیباف ومشاورانشان بودجه سنواتی ت مصوب مجلس رادرنظرداشته واعلام نمایند این مبلغ نجومی راازکجاتامین اعتبارخواهندکرد؟آیامانند دوران تصدی شهرداری تهران که بافروش تراکم غیرقانونی ویافروش املاک نجومی مردمان تهران را به خاک سیاه نشانده اند ، میخواهنداینبارهم درسمت ریاست جمهوری بافروش ایران وواگذاری تراکم درمنطقه خاورمیانه این رقم غیرمنطقی وغیرمعقول راکارسازی نمایند؟!!!!!! حاشاوکلا خدانیاوردآن روزی را که برای تصاحب یک پست دنیوی بخواهید بادروغ وکلک وامیدواری مردم به موارد موهوم ، نام ایران عزیزرامخدوش نمایید.بقول معروف ، یکی داشت قمپوز درمیکرد که من چاب وارم ومن اینم ومن آنم ، که ظریفی به اوگفت : آقا جان تواگرخیلی زرنگی قاچ زین رابچسب ، سواری پیشکش.حالا آقای قالیباف اگر تومدیریت بلدی فکری به حال تهران ، مدیریت ایران پیشکش.

اطلاعات

  • منبع: http://eghbalyertebatat.persianblog.ir/post/41
  • مطالب مشابه: خودزنی قالیباف
  • کلمات کلیدی: قالیباف ,تهران ,آقای ,آقای قالیباف ,ریاست جمهوری
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ب ، ظاهرا بوی مشمئزکننده قدرت ، شامه قالیباف راکورکرده وقدرت تحلیل وی را ازبین برده است.نامبرده آنقدرآواره شده وآنچنان بدون برنامه واردمیدان کارزارشده است که نیامده خودراباخته ومیخواهدباپ ازاین شاخه به آن شاخه وبا نشراکاذیب وانگ زنی های بدون پایه واساس ، حداقل مفری برای خود دست وپا کند ولی افسوس راه را کاملا بخطا میرود ومشاوران ناکارشناسش هم خواسته یاناخواسته نمیتوانند بامشاوره های خود چراغ راه اوباشند.قالیباف گاهی به نعل می زند وگاهی به میخ.شایددرمناظره روز (اولین مناظره ) دیدید که چگونه گاهی اداواطوار محمود بی کله را درمی آورد وگاهی خودرا اصولگرای تندرو نشان میداد.ولی متاسفانه نمیداند که هیچیک ازاینها جایگاهی دربین مردم ندارند.اولی که باولایت متاسفانه زاویه شدیدپیداکرد ودومی هم ازکارنامه سالهای 88 تا 92 آنها پیداست که چه بلای سراقتصاد ، اشتغال ، آبرو وحیثیت کشورآوردند.پس آقای قالیباف مصداق واقعی ازاینجا رانده وازآنجا مانده است وبس.مگراز دروغگویی ها وبگم بگم هایش استغفارکند وبا احساس مسئولیت کناربکشدتا بیش ازاین به گناه نیافتد چون منصب دنیوی ارزش سوزاندن اعمال وآ ت و!!!!!!!!!!!!!! راندارد.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها