عشق و ماوی,ع های امراه ,مسلسل ماوی و الحب, aşk ve mavi ,سریال aşk ve mavi ,سریال عشق و ماوی, aşk ve mavi gif,ایمره

وبلاگ با نام عشق و ماوی,ع های امراه ,مسلسل ماوی و الحب, aşk ve mavi ,سریال aşk ve mavi ,سریال عشق و ماوی, aşk ve mavi gif,ایمرهتصویر به اندازه 65% (700x657) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1948x1828) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: nd4y_224.jpg]

تصویر به اندازه 65% (700x657) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1948x1828) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: 1xwd_2255.jpg]

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/251
 • مطالب مشابه: سریال عشق و ماوی
 • کلمات کلیدی: تصویر ,کلیک ,اندازه ,کلیک کنید ,کنید برای ,پنجره جدید ,تصویر کلیک ,نوار کلیک ,اندازه واقعی 1948x1828
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
عشق و ماوی تصویر به اندازه 74% (700x684) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (2648x2584) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: vwfw_ask_ve_mavi,emrah_,burcu,ali_,_mavi_(62).jpg]

تصویر به اندازه 74% (700x684) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (2648x2584) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: 4fp0_ask_ve_mavi,emrah_,burcu,ali_,_mavi_(6).jpg]

تصویر به اندازه 54% (700x881) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1520x1912) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: u45s_ask_ve_mavi,emrah_,burcu,ali_,_mavi_(4).jpg]

تصویر به اندازه 54% (700x881) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1520x1912) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: ptqi_ask_ve_mavi,emrah_,burcu,ali_,_mavi_(3).jpg]

تصویر به اندازه 59% (700x510) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1704x1240) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: aazl_ask_ve_mavi,emrah_,burcu,ali_,_mavi_(1).jpg]

تصویر به اندازه 59% (700x510) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1704x1240) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید. [تصویر: kxwe_ask_ve_mavi,emrah_,burcu,ali_,_mavi_(2).jpg]

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/250
 • مطالب مشابه: عشق و ماوی
 • کلمات کلیدی: تصویر ,کلیک ,اندازه ,جدید ,پنجره ,واقعی ,کلیک کنید ,پنجره جدید ,تصویر کلیک ,نوار کلیک ,کنید برای ,اندازه واقعی 1704x1240 ,اندازه واقعی 1520x1912 ,اندازه و?
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
روز گذشته مراسم جوایز نخل طلایی برگزار و امراه در 3 بخش مختلف لایق دریافت جایزه شد. این مراسم که از مهمترین مراسم های ترکیه می باشد در بخش های “یک عمر فعالیت هنری”، “بهترین سریال سال” و “آهنگ قرن برای ترانه ی gotur beni gittigin yere”، امراه را در 3 بخش برای دریافت تندیس نخل طلایی روی صحنه آورد. لازم به ذکر است که ترانه ی gotur beni gittgin yere که شعر و ترانه ی آن از امراه است، در سال 1996 برای اولین بار در آلبوم امراه قرار گرفته بود و پس از گذشت بیش از 20 سال همچنان مورد توجه همگان است و جوایز مختلفی را دریافت می کند که این یک امر بی سابقه در تاریخ موسیقی ترکیه می باشد. امراه در سی و سومین سال هنری خود در این مراسم برای دریافت جایزه ی یک عمر فعالیت هنری روی صحنه رفت و خاطر نشان کرد که “از سال 1984 که وارد این حرفه شده دائما جوایزی دریافت کرده و این امر باعث خوشحالی او می باشد”. [تصویر: m28d_6.jpg] منبع http://emrah.ir/

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/247
 • مطالب مشابه: امراه در 3 بخش مختلف لایق دریافت جایزه شد.
 • کلمات کلیدی: امراه ,دریافت ,مراسم ,ترانه ,جایزه ,دریافت جایزه ,برای دریافت ,gotur beni ,مختلف لایق ,لایق دریافت ,لایق دریافت جایزه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
چهار جایزه در یک شب
شرکت تهیه کننده ntc medya به عنوان بهترین شرکت تهیه کننده
بهترین سریال درام سریال عشق و ماوی
بهترین آهنگ : götür beni gittiğin yere
چهره ماندگار صنعت موسیقی امراه
آپلود ع

آپلود ع

اطلاعات

چهار جایزه در یک شب
شرکت تهیه کننده ntc medya به عنوان بهترین شرکت تهیه کننده
بهترین سریال درام سریال عشق و ماوی
بهترین آهنگ : götür beni gittiğin yere
چهره ماندگار صنعت موسیقی امراه


[تصویر: utew_p o_۲۰۱۷-۰۵-۰۸_۱۲-۴۵-۰۷.jpg]


چهار جایزه در یک شب
شرکت تهیه کننده ntc medya به عنوان بهترین شرکت تهیه کننده
بهترین سریال درام سریال عشق و ماوی
بهترین آهنگ : götür beni gittiğin yere
چهره ماندگار صنعت موسیقی امراه

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/244
 • مطالب مشابه: چهار جایزه در یک شب برای امراه و عشق و ماوی
 • کلمات کلیدی: سریال ,تهیه ,جایزه ,götür beni ,آهنگ götür ,ماوی بهترین آهنگ ,beni gittiğin ,gittiğin yereچهره ,gittiğin yereچهره ماندگار ,beni gittiğin yereچهره ,تهیه کننده بهترین سریال
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ع متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: 7aum_ask_ve_mavi_(1).gif] [تصویر: nd_ask_ve_mavi_(2).gif]

[تصویر: enk_ask_ve_mavi_(3).gif] [تصویر: vr5s_ask_ve_mavi_(4).gif][تصویر: i4l3_15.gif] [تصویر: r5wg_16.gif]

[تصویر: 4bz2_17.gif] [تصویر: dit_14.gif]


اطلاعات

aşk ve mavi gif ع های متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: p2i8_1.gif] [تصویر: ky84_2.gif]

[تصویر: ndhe_3.gif] [تصویر: e0za_4.gif]

[تصویر: xtuu_5.gif] [تصویر: mowl_6.gif]

[تصویر: 9468_7.gif]

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/241
 • مطالب مشابه: aşk ve mavi
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ع متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: ktd_ask_ve_mavi_(1).gif] [تصویر: vfet_ask_ve_mavi_(3).gif]

[تصویر: vzl5_ask_ve_mavi_(4).gif] [تصویر: xyh_ask_ve_mavi_(2).gif]

[تصویر: 79x7_55.gif] [تصویر: keqa_6.gif]


اطلاعات

ع متحرک از سریال عشق و ماوی aşk ve mavi gif [تصویر: 6fw_ask_ve_mavi_(1).gif] [تصویر: 83y2_ask_ve_mavi_(2).gif]

[تصویر: ltd6_ask_ve_mavi_(3).gif] [تصویر: 3n21_ask_ve_mavi_(4).gif]

[تصویر: lipd_ask_ve_mavi_(5).gif] [تصویر: tksc_ask_ve_mavi_(6).gif]


[تصویر: z96g_emrah_(1).gif] [تصویر: ve5v_emrah_(2).gif]

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/235
 • مطالب مشابه: aşk ve mavi gif
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
aşk ve mavi gif ع های متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: ybb9_ask_ve_mavi_(4).gif]

[تصویر: ctg7_55.gif]

[تصویر: h3q0_ask_ve_mavi_(5).gif]

[تصویر: xw8k_ask_ve_mavi_(3).gif]

[تصویر: s8zv_59.gif]

[تصویر: aj0_ask_ve_mavi_(2).gif]

[تصویر: a7yb_ask_ve_mavi_(1).gif]

[تصویر: 8bhi_57.gif]


اطلاعات

ع های متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: 132x_1.gif]

اطلاعات

aşk ve mavi gif ع های متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: 25n4_16.gif]

[تصویر: zsph_60.gif]

[تصویر: tbsq_62.gif]


[تصویر: vfcv_55544.gif]

اطلاعات

ع متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: cf5m_11.gif] [تصویر: tu5k_15.gif]
[تصویر: kuyl_13.gif] [تصویر: 4qbf_17.gif] [تصویر: 2ckh_12.gif] [تصویر: 8lrc_16.gif]

اطلاعات

aşk ve mavi gif ع های متحرک از سریال عشق و ماوی [تصویر: z68z_ask_ve_mavi_dizi_(2).gif]

[تصویر: ki4x_ask_ve_mavi_dizi_(3).gif]

[تصویر: dib6_ask_ve_mavi_dizi_(1).gif]

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/216
 • مطالب مشابه: aşk ve mavi gif
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
برای دیدن سایز واقعی ع ها روی ع کلیک کنین عشق و ماوی

آپلود ع

آپلود ع

آپلود ع

اطلاعات

 • منبع: http://emrah-aks.persianblog.ir/post/218
 • مطالب مشابه: عشق و ماوی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
کانال تلگرام طرفداران امراه

emrahir@

اطلاعات

آخرین ارسال ها