سبک مد

وبلاگ با نام سبک مد
تصور ابت شما از پوشیدن نیم بوت نه می تواند کمی ترسناک باشد. نیم بوت ها، به این مشهور هستند که افراد را کوتاه و پهن نشان می دهند. ازآنجایی که این نیم بوت ها قوزک شما را می پوشانند، بلندی پایتان را نشان نمی دهند. این برای نیم بوت های مشکی، قهوه ای و هر رنگ دیگری از نیم بوت صدق می کند. چیزی که با نیم بوت تان می پوشید می تواند تفاوت زیادی را رقم بزند. در این مطلب، ما فقط روی نیم بوت های مشکی تمرکز می کنیم. را ارهای پوشیدن و ست نیم بوت نه مشکی اگر عنوان این مطلب به اندازه کافی شما را جذب کرد که بخواهید روی آن کلیک کنید، من هم وقت شما را نمی گیرم و مستقیم می روم سر اصل مطلب. ساده ترین راه برای پوشیدن نیم بوت مشکی این است که آن را با جین مشکی بپوشید. جین مشکی عموماً جذاب است. برای نی که چاق، لاغر یا معمولی هستند، نیز جواب می دهد. مشکی، اندامی است و با سایز درست می تواند شما را باریک تر و بلندتر نشان دهد. و وقتی با نیم بوت مشکی آن را بپوشید شما را بلندتر نشان می دهد. این حرکت شما را بلندتر، لاغرتر و احتمالاً نیاز به اشاره نیست که شیک تر نیز می کند. من نمی گویم که شما نمی تواند نیم بوت نه مشکی را با جین آبی یا دامن بپوشید اما این مشکی روی مشکی ساده ترین راه برای پوشیدن آن است. چرا جین مشکی و نیم بوت نه مشکی ترکیب فوق العاده ای هستند؟ مدل جین مشکی بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که مشکی مطلق ب ید، نه با سایه های روشن. جین مشکی با گلدوزی یا نکات خاص شستشو ن ید. صرفاً یک جین مشکی ساده ب ید. جین مشکی زاپدار به خودتان بستگی دارد. من جین زاپدار را ازاین جهت دوست دارم که بافت جذ به ظاهر لباس می دهد. اگر می خواهید پز نیم بوت های مشکی تان را بدهید، جین مشکی جذب ب ید. ازآنجایی که این مدل جین ها روی نیم بوت را نمی پوشانند، بهترین گزینه هستند برای اینکه بتوانید نیم بوت هایتان را نشان دهید. راستی حواستان به طول شلوارتان نیز باشد. اگر بلند ب ید، دیگر نمی شود کاری برایش کرد.
ادامه در سایت: showana.com

اطلاعات

آخرین ارسال ها