مرا بیاب

وبلاگ با نام مرا بیاب
بسم او ... اولاً بگویم که اشک دارم. بغض کوچکی که در این ساعت از شب همراهم شده و دوست دارم برایت بنویسم. از صمیم قلبم برایت می نویسم. بدان که هیچ وقت دوست نداشتم چیزی بنویسم، یا چیزی بگویم، جز آن که از صمیم قلب باورش داشته باشم. شاید ادعای گزافی باشد، ولی می دانم که در مورد تو تمام تلاشم را کرده ام که با قلبم با تو صحبت کنم. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین مطالب