گنجینه زمانه

وبلاگ با نام گنجینه زمانه

وی گفت: از عبدالرحمان معروف به صفوانی نقل کرده اند که گفت: قافله ای از اسان به کرمان می رفت ان راه آن ها را بستند و یکی از آن ها را به ثروتمندی متهم کرده و گرفتند و مدتی شکنجه دادند تا اینکه مالی بدهد و خود را آزاد کند، او را در برف نگه داشتند و دهنش را از برف پر د تا اینکه یکی از ن ان به وی رحم کرده و آزادش کرد او فرار کرد، ولی زبان و دهانش فاسد شد به طوری که قدرت حرف زدن نداشت. به اسان آمد و شنید که رضا (ع) در نیشابور است، پس در خواب دید گویا ی به او می گوید: پسر رسول خدا وارد اسان شده علت خود را از او بپرس. مدیرگروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه تصریح کرد: پس آن مرد از خواب بیدار شد و فکر نکرد در آن خو که دیده بود تا اینکه به دروازه نیشابور رسید. به او گفتند: رضا (ع) از نیشابور کوچ کرده است و در رباط سعد است. در خاطر مرد افتاد که نزد آن حضرت رود و حکایت خود را به ایشان بگوید، شاید که نفع بخشد، پس به رباط سعد آمد و به آن حضرت داخل شد و قضیه را گفت، از حضرت خواست که دوایی تعلیم دهد که از آن سود برد، فرمود: آنچه در خواب گفتم و تعلیم ، انجام بده، آن مرد می گوید: به دستور حضرت عمل و عافیت یافتم.

اطلاعاتمدیرگروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه اظهار داشت: همچنین شیخ صدوق و ابن شهر آشوب از ابوصلت روایت کرده اند که چون رضا (ع) به ده سرخ رسید، گفتند: یا ابن رسول الله ظهر شده است، نمی خوانید؟ حضرت پیاده شد و فرمود: آب بیاورید، گفتند: آب نداریم، پس با دست مبارک خود خاک زمین را کنار زد، چشمه ای جوشید حضرت و همراهانش وضو گرفتند و اثرش هنوز باقی است و چون به سناباد رسید، پشت مبارک خود را به کوهی گذاشت که دیگ ها را از آن می تراشند و گفت: خدایا! نفع ببخش به این کوه و برکت ده در هر چه در ظرفی گذارند که از این کوه تراشند و فرمود که برایش دیگ ها از سنگ تراشیدند و فرمود که غذایش را نپزند مگر در آن دیگ ها. پس از آن روز مردم دیگ ها و ظرف ها از آن تراشیدند و برکت یافتند.وی ادامه داد: از ابوهاشم جعفری نقل کرده اند که گفت: وقتی رجاء بن ضحاک، رضا (ع) را از طریق اهواز به سمت اسان می برد، چون خبر تشریف فرمایی به من رسید، خودم را به اهواز رساندم و خدمت حضرت شرفیاب شدم، آن موقع زمان اوج گرمای تابستان بود و ایشان نیز بیمار بودند. آن حضرت به من فرمودند: طبیبی برای ما بیاور! حرکت کرده و طبیبی حاذق را به خدمتشان آوردم، گیاهی را برای طبیبی توصیف کرد، طبیب از آن همه اطلاعات متعجب شد و گفت: هیچ را جز شما سراغ ندارم که این گیاه را بشناسد، فرمود: پس نیشکر تهیه کن، طبیب گفت: یافتن نیشکر در این فصل از آنچه در ابتدا نام بردید دشوارتر است، چرا که در این وقت سال نیشکر یافت نمی شود. حجت ال حسنلو بیان داشت: فرمود: هر دو در سرزمین شما و در همین زمان موجود است، آنگاه به من ـ ابوهاشم ـ اشاره کرد و فرمود: با او همراه شو و به آن سوی آب بروید، پس منی انباشته می ی د به سوی آن بروید مردی سیاه را خواهید دید، از او محل روییدن نیشکر و آن گیاه را بپرسید. ابوهاشم می گوید: من با آن طبیب به همان نشانی که فرموده بود رفتیم، سپس آن گیاه و نیشکر را تهیه کرده و به خدمت آن حضرت آوردیم، طبیب که از آن همه اطلاعات و علم غیب آن حضرت شگفت زده شده بود از من پرسید این مرد کیست؟ چون خبر این واقعه و کرامت به گوش رجاء بن ضحاک رسید او فوراً به یاران خود دستور داد را حرکت دهند.

اطلاعات


حجت ال حسنلو بیان داشت: رضا (ع) در این زمان دوران نوجوانی خویش را سپری می کرد. حاکم عباسی به فرماندار خویش در مدینه دستور داد موسی کاظم (ع) را به بغداد (مرکز حکومت) اعزام کند، این مسأله قطعاً باعث حزن و اندوه رضا (ع) شد، موسی کاظم (ع) به فرزندش اطمینان داد که در این سفر هیچ گونه خطری ایشان را تهدید نمی کند و به زودی به مدینه باز خواهند گشت، مهدی عباسی پس از مدتی را به مدینه بازگرداند. طولی نکشید که مهدی عباسی به هلاکت رسید.وی ادامه داد: سپس هادی عباسی به حکومت رسید، در همین زمان بود که حسین بن علی صاحب فخ قیام کرد. در این قیام که در حوالی مدینه اتفاق افتاد قیام به شهادت رسید و عده کثیری از علویان به اسارت در آمدند و سپس به شهادت رسیدند، با مرگ هادی عباسی برادرش هارون به حکومت رسید. هارون پس از مدتی هفتم را به مرکز خلافت فراخواند و آن حضرت را بعد از چندین سال که زندانی کرد به شهادت رساند. مدیرگروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه تصریح کرد: حضرت رضا (ع) با اندوه و تألم این رویدادهای دردناک را که بسیاری از افراد خانواده و بنی اعمام او را به کام خود کشیده بود، مشاهده کرد تا اینکه در 25 رجب سال 183 هجری پدرش در سن 55 سالگی به شهادت رسید، در این زمان رضا (ع) 35 ساله بود و ت آن حضرت از همین زمان آغاز گشت.کرامات رضوی در مسیر سفر به ایرانوی افزود: حضور آن حضرت به ایران سرشار از کرامت و لطف برای ایرانیان بود، چرا که پس از حضور مردم ایران با علوم اهل بیت (ع) بیشتر مانوس و آشنا شدند و ت اهل بیت (ع) را از نزدیک حس د و علاقه آنان به بیش از بیش شد، این کرامت بزرگ معنوی بود که آثار و برکات آن همچنان ادامه دارد و خواهد داشت، از رضا (ع) در سفرش به ایران در منازل مختلف کرامات و معجزاتی مشاهده می شد و آثار برخی از آن ها تا به امروز موجود است.حجت ال حسنلو ابراز داشت: از خدیجه دختر حمدان نقل کرده اند که گفت: وقتی که حضرت در نیشابور در محله غزو وارد شد تا آنجا که می گوید: چون در خانه ما آمد، در کنار خانه درخت بادامی کاشت و روئید و بزرگ شد، همان سال میوه داد و مردم خبردار شدند و از میوه اش برای شفای مریض ها می بردند. هر که به دردی مبتلا می شد برای تبرک و شفا از آن می خورد و خوب می شد. هر که چشمش درد می گرفت، از میوه آن به چشم می مالید صحت می یافت و زن آبستن که زائیدنش دشوار می شد از آن می خورد به آسانی وضع حمل می کرد و برای قولنج حیوانات چوب آن را به شکم آن ها می د خوب می شد. پس از مدتی درخت خشک شد، جد من حمدان آمد، شاخه های آن را برید کور شد و پسرش عمرو آن را از بیخ برید، تمام که هفتاد الی هشتاد هزار درهم بود. از بین رفت.وی گفت: شیخ صدوق روایت کرده چون رضا (ع) داخل نیشابور شد، در محله ای فرود آمد که او را «فوزا» می گفتند و آنجا ی بنا کرد و آن امروز به گرمابه رضا معروف است و آنجا چشمه ای بود که آبش کم شده بود، حضرت ی را واداشت که آب آن را بیرون آورد تا بسیار شد و از بیرون دروازه حوضی ساخت که چند پله پایین می رفت، حضرت داخل آن حوض شد و غسل کرد و بیرون آمد و بر پشت آن گزارد و مردم می آمدند به آن حوض و غسل می د و از آن می آشامیدند و در آنجا دعا می خواندند و حوائج خود را از خدا می خواستند و حوائج آن ها روا می شد و آن چشمه راعین کهلان می نامند و مردم تا به امروز به آن چشمه می آیند.

اطلاعات


مدیرگروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات گفت: حضور رضا (ع) به ایران سرشار از کرامت برای ایرانیان بود؛ چرا که پس از حضور ، مردم ایران با علوم اهل بیت (ع) بیشتر آشنا شدند و ت ائمه اطهار (س) را از نزدیک حس د.
به گزارش خبرنگار دین و شه خبرگزاری فارس، هشتمین خورشید فروزان آسمان ت، حضرت «علی بن موسی الرضا (ع) طبق قول مشهور در یازدهم ذی القعده سال ۱۴۸ هجری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. مادر بزرگوار ایشان به اسامی متعددی خوانده می شدند. از جمله تکتم، خیزران، نجمه خاتون، طاهره و ام البنین. دوره ولادت، کودکی، نوجوانی و جوانی رضا (ع) در شهر مدینه سپری شد. در خصوص ولادت این بزرگوار روایتی از نجمه خاتون، مادر آن حضرت در کتب تاریخی بیان شده است. ایشان می فرماید: بعد از اینکه فرزندم علی متولد شد، دو دست خویش را به زمین گذارده بود و در حالی که سرش را به سوی آسمان بلند کرده بود لب های مبارکش را تکان می داد. گویی با خدای خویش سخنی داشت. پدرش موسی کاظم (ع) نوزاد را در آغوش گرفت و به من گفت: ای نجمه! این کرامت الهی بر تو مبارک باشد. سپس حضرت در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفتند و با آب فرات کام آن حضرت را برداشته و سپس فرزند را به من برگرداندند.علی بن موسی الرضا (ع) همانند سایر ائمه طاهرین از همان دوران کودکی رشد و کمال عقلی و اخلاقی فوق العاده ای داشت. پدرش از خود علاقه و اشتیاق فراوانی نسبت به او نشان می داد و علوم و معارف و اسرار ت را به وی تعلیم می داد و در تربیت فرزند خویش می کوشید. موسی کاظم (ع) برای آنکه شیعیان پس از شهادتش سرگردان و حیران نشوند، مقام شامخ ت فرزندش علی را به اصحاب نزدیک و شیعیان خاص و مورد اعتماد گوشزد می فرمود. مفضل بن عمر می گوید: خدمت موسی بن جعفر (ع) مشرف شدم؛ در حالی که فرزندش علی بن موسی الرضا (ع) را در دامنش نشانده بود و می بوسید. عرض : فدایت گردم با مشاهده سیمای این کودک علاقه و ارادتی برایش در قلبم ریشه دوانید که نظیر آن برای احدی جز شما در دلم قرار نگرفته است. حضرت فرمود: نسبت او به من همچون نسبت من به پدرم است. عرض . آیا پس از شما او صاحب امر و حجت خدا روی زمین است؟ فرمود: آری! هر ی از او پیروی کند، رستگار و هر از فرمانش س یچی کند، کافر می شود.به مناسبت سالروز ولادت هشتمین ستاره آسمان ولایت و ت حضرت علی بن موسی الرضا با حجت ال والمسلمین علی حسنلو مدیر گروه تاریخ و سیره مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه گفت وگو کردیم که در ادامه می آید: وی با بیان اینکه رضا (ع) در پرتو تعالیم سازنده و رشددهنده پدر بزرگوارش بزرگ شد و علوم و فضائل و مکارمی که آن حضرت از پدران ارجمندش به ارث برده بود، از او دریافت کرد، گفت: به همین خاطر رضا (ع) شایستگی مقام ت را به دست آورد. دوران کودکی و نوجوانی و جوانی رضا (ع) مصادف با خلافت تعدادی از خلفای عباسی بود، هنگام ولادت رضا (ع) منصور دوانیقی خلیفه عباسی در اوج قدرت و سلطه بود، منصور برای تثبیت پایه های حکومت خویش عده زیادی را به قتل رساند. پس از حکومت ظالمانه منصور پسرش مهدی عباسی روی کار آمد هر چند او در ابتدا به قتل و آزار و شکنجه دست نزد، اما پس از مدتی برنامه های ضد ی خویش را همانند پدرش آغاز کرد.ادامه دارد ...

اطلاعاتزندگی تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم
مبارک باد عید قربان،
نماد بزرگترین جشن رهایى انسان از وسوسه هاى ابلیس

اطلاعات


خوشا آنان که با حق آشنایند
مطیع محض فرمان خدایند
چو ابراهیم اسماعیل خود را
فدای امر الله می نمایند
عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک

اطلاعات


بیانیه انتقادی آیت الله مکارم درباره تضعیف مرجعیت و تهدید رئیس جمهوری

آیت الله مکارم در بیانیه ای تاکید کرد: حادثه اى که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند روز پیش رخ داد به تمام معنا یک فاجعه بود.به گزارش همشهری آنلاین، متن بیانیه آیت الله ناصر مکارم به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیمتوهین به حوزه علمیه در کانون حوزه علمیه
حادثه اى که در مدرسه فیضیه کانون حوزه علمیه در چند روز پیش رخ داد به تمام معنا یک فاجعه بود.متأسفانه جمعى از طلاب و اساتید محترم را به آنجا دعوت کرده بودند، تا دربارۀ مسائل اقتصادى مردم صحبت کنند. سپس ورق برگشت؛ گوینده اى را که هیچ اطلاعى از وضع حوزه هاى علمیۀ شیعه نداشت، دعوت کرده و بدترین اهانت ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پلاکاردى را در دست گرفتند که رئیس جمهور محترم را تهدید به مرگ مى کرد و اعتراف ضمنى به مطالب دیگرى داشت.آیا صحیح است در کانون حوزه علمیه این گونه سخنان گفته شود؟حوزه علمیه اى که محل پرورش ، بنیانگذار انقلاب ى و انقلاب بوده است.حوزه علمیه اى که بیشترین شهیدان را نسبت به سایر مردم تقدیم انقلاب نموده.حوزه علمیه اى که در سال ده ها هزار نفر براى تبلیغ به اقصى نقاط در داخل یا خارج کشور براى دفاع از و مذهب اهل بیت(علیهم السلام) مى فرستد.حوزه علمیه اى که در سال صدها کتاب برگزیده درباره علوم ى و مسائل مورد نیاز مردم و مسائل اقتصادى و سیاسى مى نویسد و منتشر مى کند».منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم

اطلاعات


https://www.khabaronline.irفرهنگ > دین و شه - جمال آلماز در دیدار وابسته فرهنگی کشورمان در ارزروم ترکیه از افتتاح بزرگترین کتابخانه شرق ترکیه در ماه های آینده در شهر ارزروم خبر داد و گفت: در این کتابخانه، بخشی را به ایران اختصاص خواهیم داد.به گزارش خبرآنلاین به نقل ازسازمان فرهنگ و ارتباطات ی، کوروش مقتدری، وابسته فرهنگی جمهوری ی ایران در ارزروم ترکیه به منظور توسعه همکاری های فرهنگی و هنری با جمال آلماز، مدیرکل فرهنگ و گردشگری ارزروم دیدار و گفت‎ وگو کرد.جمال آلماز در سخنانی در این دیدار، با اشاره به رویکرد ترکیه در تعامل با شرق و همسایگان خود از جمله جمهوری ی ایران گفت: ادبیات ایران و تاریخ و فرهنگ آن بیش از هزار سال قدمت دارد و زمانی که کشورهای غربی وجود نداشتند، کشور ایران دارای ادبیات بوده است، بنابراین ما علاقه مند به گسترش همکاری های فرهنگی و هنری با ایران هستیم.مدیرکل فرهنگ و گردشگری ارزروم در ادامه، مطرح کرد: بزرگترین کتابخانه شرق ترکیه در ماه های آینده در شهر ارزروم افتتاح خواهد شد که در این کتابخانه، بخشی را به ایران اختصاص خواهیم داد.وی خواستار همکاری وابستگی فرهنگی کشورمان در ارزروم برای تجهیز این بخش به کتاب هایی در خصوص ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران شد.مقتدری، وابسته فرهنگی کشورمان در ارزروم نیز در این دیدار، ایران و ترکیه را دو کشور مهم در منطقه ارزی کرد و گفت: اراده تمردان دو کشور نیز توسعه روابط در تمامی سطوح از جمله حوزه فرهنگی است.وی ضمن اعلام آمادگی نمایندگی فرهنگی کشورمان برای توسعه همکاری های فرهنگی و هنری، به تعیین تبریز در سال ٢٠١٨ به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای ی اشاره کرد خواستار حضور گردشگران شرق ترکیه در شهر تبریز شد.ب ایی نمایشگاه ع تبریز قدیم و جدید در ارزروم، اعزام هنرمندان دو کشور در جشنواره های فرهنگی و هنری یکدیگر و همکاری کتابخانه های شرق ترکیه با کتابخانه های استان های همجوار ایران از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

اطلاعات

بهترین ذکر برای شادی اهل بیت در روز عرفه/ اعمال مستحبی روز نهم ذی الحجهخبرگزاری فارس: بهترین ذکر برای شادی اهل بیت در روز عرفه/ اعمال مستحبی روز نهم ذی الحجه سجاد(ع) در روز عرفه صدای سائلی را شنید که از مردم تقاضای کمک مى کرد. به او فرمود: واى بر تو آیا در این روز از غیر خدا تقاضا مى‎کنى حال آنکه در این روز امید مى‎رود که بچه‎هاى در شکم هم از فضل خدا بی نصیب نمانند.https://www.farsnews.comبه گزارش خبرنگار دین و شه خبرگزاری فارس، روز عرفه از اعیاد بزرگ است، گرچه به اسم عید نامیده نشده، اما روزى است که خدا بندگانش را به عبادت و طاعت خویش دعوت کرده و سفره هاى جود و احسانش را براى آنان گسترده و در این روز خوارتر، حقیرتر و خشمناک تر از روزهاى دیگر است. روایت شده که حضرت زین العابدین(ع) در روز عرفه صداى سائلى را شنید که از مردم درخواست کمک می کرد، به او فرمود: واى بر تو، آیا در این روز از غیر خدا درخواست می کنى، حال آنکه براى بچه هاى در رحم، در این روز امید می رود که فضل خدا شامل حالشان شود و سعادتمند شوند.براى این روز چند عمل وارد است:-غسل
-زیارت حسین(ع) که برابر هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد و بلکه افضل از این است، روایات در کثرت فضیلت زیارت آن حضرت در این روز متواتر است. اگر ى در این روز توفیق یابد که زیر قبّه مقدسه آن حضرت باشد، ثوابش کمتر از ی که در عرفات باشد نیست، بلکه بیشتر و بیشتر است.-پس از عصر، پیش از آنکه مشغول خواندن دعاهاى عرفه شود، در زیر آسمان دو رکعت بجا آورد و به گناهانش نزد خدا اعتراف کند تا به ثواب عرفات دست یابد و گناهانش آمرزیده شود. آنگاه به اعمال و دعاهاى عرفه که از ائمه طاهره(ع) روایت شده است مشغول شود.-شیخ کفعمى در کتاب «مصباح» آورده است براى ی که از دعا خواندن ضعف پیدا نکند روزه، روز عرفه مستحب است و پیش از رسیدن آفتاب به وقت شرعى ظهر غسل استحباب دارد، همچنین زیارت حسین(ع) در روز و شب عرفه مستحب است. چون وقت زوال رسید، زیر آسمان رود و ظهر را با رکوع و سجود نیکو بجا آورد و چون از ظهر و عصر فارغ شود. دو رکعت بخواند، در رکعت اول پس از سوره حمد، سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره کافرون بخواند، پس از آن چهار رکعت بجا آورد، در هر رکعت پس از سوره حمد، ۵۰ پنجاه مرتبه سوره توحید بخواند.-همچنین سید ابن طاووس در «اقبال» ذکر کرده است که این دعا خوانده شود: سُبْحَانَ الَّذِی فِی السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی الْأَرْضِ حُکْمُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی الْقُبُورِ قَضَاؤُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی الْبَحْرِ سَبِیلُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی النَّارِ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِی فِی الْقِیَامَةِ عَدْلُهُ سُبْحَانَ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاءَ سُبْحَانَ الَّذِی بَسَطَ الْأَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِی لا مَلْجَأَ وَ لا مَنْجَى مِنْهُ إِلا إِلَیْهِ.
سپس ۱۰۰ مرتبه بگو: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.و سوره «توحید» را ۱۰۰ مرتبه «آیة الکرسى» را ۱۰۰ مرتبه بخوان و ۱۰۰ مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات فرست۱۰ مرتبه بگو: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی وَ هُوَ حَیٌّ لا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ.۱۰ مرتبه: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ۱۰ مرتبه: یَا اللَّهُ؛ ۱۰ مرتبه: یَا رَحْمَنُ؛ ۱۰ مرتبه: یَا رَحِیمُ؛ ۱۰ مرتبه: یَا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ یَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِکْرَامِ۱۰ مرتبه: یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ؛ ۱۰ مرتبه: یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ؛ ۱۰ مرتبه: یَا لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ؛ ۱۰ مرتبه: آمِینَآنگاه بگو: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ یَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَ بِالْأُفُقِ الْمُبِینِ یَا مَنْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى یَا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ. حاجت خود را بخواه که به خواست خدا برآورده خواهد شد.- این صلوات را که از صادق (ع) روایت شده بخوان که هر که بخواهد محمد و آل محمد را در فرستادن صلوات بر ایشان مسرور کند، بگوید:اللَّهُمَّ یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْآخِرِینَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْمُرْسَلِینَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدا وَ آلَهُ الْوَسِیلَةَ وَ الْفَضِیلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الرِّفْعَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْکَبِیرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّی آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَلا تَحْرِمْنِی فِی [یَوْمِ ] الْقِیَامَةِ رُؤْیَتَهُ وَ ارْزُقْنِی صُحْبَتَهُ وَ تَوَفَّنِی عَلَى مِلَّتِهِ وَ اسْقِنِی مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبا رَوِیّا سَائِغا هَنِیئا لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدا إِنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِی فِی الْجِنَانِ وَجْهَهُ اللَّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنِّی تَحِیَّةً کَثِیرَةً وَ سَلاماپس دعاى ام داود را بخوان، آنگاه این تسبیح را که ثوابش در زیادتى شماره نمی شود.-بگو: سُبْحَانَ اللَّهِ قَبْلَ کُلِّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بَعْدَ کُلِّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَعَ کُلِّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَبْقَى رَبُّنَا وَ یَفْنَى کُلُّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِیحا یَفْضُلُ تَسْبِیحَ الْمُسَبِّحِینَ فَضْلاً کَثِیراً قَبْلَ کُلِّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِیحا یَفْضُلُ تَسْبِیحَ الْمُسَبِّحِینَ فَضْلا کَثِیرا بَعْدَ کُلِّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِیحاً یَفْضُلُ تَسْبِیحَ الْمُسَبِّحِینَ فَضْلا کَثِیرا مَعَ کُلِّ أَحَدٍ، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِیحاً یَفْضُلُ تَسْبِیحَ الْمُسَبِّحِینَ فَضْلاً کَثِیراً لِرَبِّنَا الْبَاقِی وَ یَفْنَى کُلُّ أَحَدٍ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِیحاً لا یُحْصَى وَ لا یُدْرَى وَ لا یُنْسَى وَ لا یَبْلَى وَ لا یَفْنَى وَ لَیْسَ لَهُ مُنْتَهًى وَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَسْبِیحاً یَدُومُ بِدَوَامِهِ وَ یَبْقَى بِبَقَائِهِ فِی سِنِی الْعَالَمِینَ وَ شُهُورِ الدُّهُورِ وَ أَیَّامِ الدُّنْیَا وَ سَاعَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَبَدَ الْأَبَدِ وَ مَعَ الْأَبَدِ مِمَّا لا یُحْصِیهِ الْعَدَدُ وَ لا یُفْنِیهِ الْأَمَدُ وَ لا یَقْطَعُهُ الْأَبَدُ وَ تَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ-در آ روز عرفه این دعا خوانده شود: یا رَبِّ اِنَّ ذُنُوبى لا تَضُرُّکَ وَاِنَّ مَغْفِرَتَکَ لى لا تَنْقُصُکَ فَاَعْطِنى ما لایَنْقُصُکَ وَاغْفِرْ لى ما لایَضُرُّکَ و ایضا بخوان : اَللّهُمَّ لا تَحْرِمْنى خَیْرَ ما عِنْدَکَ لِشَرِّ ما عِنْدى فَاِنْ اَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنى بِتَعَبى وَ نَصَبى فَلاتَحْرِمْنى اَجْرَ الْمُصابِ عَلى مُصیبَتِهِ.-دعای مشلول خوانده شود.

اطلاعات


http://hamshahrionline.ir/details/411896/thoughts/religionاطلاعیه دفتر آیت الله مکارم درباره وضعیت سلامتی این مرجع تقلید
دین و شه > دین - همشهری آنلاین:
پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم در پی این مرجع تقلید در حین اقامه مغرب در حرم رضوی، با صدور اطلاعیه ای به تشریح وضعیت سلامتی این مرجع تقلید پرداخت.به گزارش همشهری آنلاین، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم در اطلاعیه ای منتشر کرد: حال عمومی آیت الله العظمی مکارم خوب بوده و جای هیچ نگرانی نیست.
در این اطلاعیه آمده است:
«در پی آیت الله العظمی مکارم در حین مغرب در حرم مطهرثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام و پیگیری های مخاطبین عزیز و دوستداران مرجعیت، ضمن تشکر از ادعیه و محبت های شما عزیزان به اطلاع می رساند الحمدلله حال عمومی معظم له خوب بوده و جای هیچ نگرانی نیست.شامگاه پنجشنبه و در حین اقامه مغرب در حرم رضوی به علت خستگی و ضعف حاصل از فعالیت و برنامه های زیاد ی برای معظم له ایجاد شد که باعث گردید جماعت ایشان قطع گردد که به حمدالله پس از دقایقی بهبودی حاصل شد و معظم له پس از اتمام دقایقی کوتاه با زائران محترم صحبت نموده و به علت ایجاد شده و عدم سخنرانی عذرخواهی د».

اطلاعات

https://www.farsnews.comبه گزارش خبرنگار آیین و شه خبرگزاری فارس، «عباس عنقا» دبیر انجمن نغمه سرایان مذهبی شرق تهران به مناسبت دهه کرامت و فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت آقا علی بن موسی الرضا(ع) شعری سروده است که در ادامه می آید:بوی خوش مشهد الرضا می آیدیا آنکه نسیم کربلا می آیدده مژده ز آسمان به آغوش زمینسلطان سریر ارتضا می آید******درویش بینوای تواَم یا ابالحسنچون کمترین گدای توأم یا ابالحسنمن حلقه کوب درگه میخانه ات شدممست از خم ولای توأم یا ابالحسنذیقعده است ماه طلوع جمال توشادم که در ثنای توأم یا ابالحسنسلطان تویی و حکم تو بر جزء و کل روانخاک در سرای توأم یا ابالحسنشاهی بود غلامی دربارت ای رضامن بنده رضای توأم یا ابالحسنزانو ن پنجره فولاد تو منمافکنده سر به پای توأم یا ابالحسنخو مرا به سفره احسان خود مدامشرمنده اعطای توأم یاابالحسنزهر جفا چو بردل و جانت شرر فکندسوزان دل از برای توأم یا ابالحسن«عنقا» به قاف فقر تو باشد ش ته بالپران کجا به سر سرای توأم یا ابالحسن

اطلاعات

مراسم جشن میلاد رضا(ع) در روز میلاد آن حضرت از ساعاتی دیگر با تعویض پرچم گنبد و پوشش ضریح از حدود ساعت 6:30 آغاز و پس آن نوای نقاره ها از صحن انقلاب خبر میلاد عشق را به سراسر جهان مخابره می کنند.

اطلاعات


آیین نور افشانی آستان برنامه زیبای دیگری بود که برای این شب باشکوه درنظر گرفته شده بود و در کنار آن مداحان و شاعران اهل بیت(ع) به مدح و ثنای عالم آل محمد پرداختند.سخنرانی حجت ال رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و آیت الله سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه(س) از دیگر برنامه های شب میلاد هشتم بود و اجرای برنامه توسط گروه های سرود و تواشیح و مسابقه از دیگر آیتم های جشن میلاد رضا(ع) بود که تا حدود ساعت 24 طول کشید.

اطلاعات

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا «علیه السلام» یا ضامن آهویا ثامن الحجج

اطلاعات

حضور عاشقان هشتم از حدود ساعت 17:30 بعد از ظهر و باوجود گرمای هوا به حدی چشم گیر بود که همه صحن میدان و خیابان های منتهی به آن مملو از جمعیت بود و این جمعیت در صحن جامع به اوج خود رسید و شب میلاد هشتم گرد همایی بزرگ شیعیان در حرم رضا(ع) جهت گرامی داشت میلاد هشتمین اختر تابناک آسمان ت و ولایت به ثبت رسید.باحضور کاروان زائران و خادمان در صحن جامع نوای نقاره های صحن انقلاب ی در حرم پیچید و دیگر خادمان همزمان به عطر افشانی و گلاب پاشی حرم نورانی رضا(ع) پرداختند و با این حال و هوای زیبا اجتماع صد ها هزار نفری زائران هشتم به استقبال اذان مغرب رفتند. https://www.farsnews.com

اطلاعات


همزمان با وقوع خسوف؛ ماه گرفتگی که در ساعت 21:44:47 5 مردادماه ، نحوه خواندن آیات تقدیم علاقه مندان می شود. آیات دو رکعت است که هر رکعت آن پنج رکوع و دو سجده دارد و اسباب شرعى وجوب آن عبارت است از: وف خورشید و خسوف ماه، اگر چه مقدار کمى از آنها گرفته شود؛ ز له و هر حادثه غیر عادى که باعث ترس بیشتر مردم شود، مانند بادهاى سیاه یا سرخ و یا زرد که غیرعادى باشند؛ تاریکى شدید، فرو رفتن زمین و ریختن کوه، صیحه آسمانى و آتشى که گاهى در آسمان ظاهر مى‏شود، در غیر از وف و خسوف و ز له، باید آن حادثه موجب ترس و وحشت بیشتر مردم شود و حادثه‏اى که ترس آور نباشد و یا موجب ترس و وحشت افراد نادرى شود، اعتبار ندارد.* روش های مختلف خواندن آیات آیات را به چند صورت مى‏ توان، به جا آورد:صورت اول: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به رکوع برود، سپس سر از رکوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به رکوع رود و باز سر از رکوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به رکوع رود و سپس سر از رکوع بردارد و همین طور ادامه دهد تا یک رکعت پنج رکوعى که قبل از هر رکوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده کند و بعد براى رکعت دوم قیام کند و مانند رکعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.صورت دوم: بعد از نیت و تکبیرة الاحرام، حمد و یک آیه (البته احتساب بسم الله به عنوان یک آیه خلاف احتیاط است)، از سوره‏اى را قرائت کرده و رکوع کند، سپس سر از رکوع بردارد و آیه دیگرى از آن سوره را بخواند و به رکوع رود و بعد سر از رکوع برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت کند و همین طور تا رکوع پنجم ادامه دهد تا سوره‏اى که پیش از هر رکوع، یک آیه از آن را قرائت کرده، قبل از رکوع آ تمام شود، سپس رکوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى رکعت دوم قیام نماید و حمد و آیه‏ اى از یک سوره را بخواند و به رکوع برود و همین طور مانند رکعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر رکوعى به یک آیه از سوره‏اى اکتفا کند، نباید سوره حمد را بیش از یک مرتبه در اول آن رکعت بخواند.صورت سوم: یکى از رکعت ها را به یکى از دو صورت و رکعت دیگر را به نحو دیگر بجا آورد.صورت چهارم: سوره‏اى را که آیه ‏اى از آن را در قیام پیش از رکوع اول خوانده، در قیام پیش از رکوع دوم یا سوم یا چهارم تکمیل کند، که در این صورت واجب است، بعد از سر برداشتن از رکوع، سوره حمد را در قیام بعدى اعاده کرده و یک سوره یا آیه ‏اى از آن را اگر پیش از رکوع سوم یا چهارم است، قرائت کند و در این صورت واجب است که آن سوره را تا قبل از رکوع پنجم به آ برساند. در آیات نباید سوره سجده دار را قرائت کرد.

اطلاعات


وی افزود: از علی بن احمد وشا نقل کرده اند که گفت: از کوفه به اسان می رفتم، دخترم به من گفت: پدر این حله را بگیر و بفروش و از پولش یک فیروزه برای من ب ، حله را گرفتم و داخل یکی از لباس ها گذاشتم، چون وارد مرو شدم در کاروانسرایی منزل ، دیدم غلامان علی بن موسی الرضا (ع) آمدند، و گفتند: حله ای می خواهیم، غلامی مرده در آن دفن کنیم، گفتم که من حله ندارم، رفتند و دوباره برگشتند، گفتند که مولای ما سلام می رساند و می فرماید: در فلان چمدان و داخل لباس حله ای داری که دخترت داده و گفته: از پولش برایم فیروزه ای ب ، این پول حله است. پس من حله را به آن ها دادم. حجت ال حسنلو در پایان ابراز داشت: در اسان زنی به نام زینب ادعا کرد که من از نسل فاطمه (س) هستم، وقتی گفته این زن به رضا (ع) رسید، حضرت فرمود: هر که به حقیقت از نسل علی (ع) و فاطمه (س) باشد گوشتش بر درندگان حرام است تا اینکه مجلسی در حضور مأمون و مردم تشکیل شد، به آن زن فرمود: اگر در ادعای خود صادق هستی به میان درندگان برو، آن زن به (ع) فرمود: تو خودت نزد آن ها برو اگر راست می گویی آنها به تو آسیبی نمی رسانند، (ع) دیگر با آن زن سخن نگفت و برخاست و به طرف قفس درندگان رفت تا اینکه حضرت داخل قفس شد، همه درندگان روی دم نشستند، حضرت نزدیک رفت و دست به سر و صورت آنان کشید، در این هنگام همه مردم و ناظران با تعجب به حضرت نگاه د. سپس حضرت از داخل قفس بیرون آمدند و بعد آن زن را وارد قفس درندگان د و او ط درندگان شد.پایان

اطلاعات

نگاه تازه ای به عید پایان رمضان
(بخش چهارم)https://www.khabaronline.ir ای بـرادران، نیروهـا و امکاناتـی کـه خـداوند متعـال به لبنـان ارزانی داشته، چه در داخل و چه در خارج، بسیار فراوان است. ما در ماه مبارک رمضان و در تعالیم ادیان مقدس آموخته ایم که شرف و برکت این نیرو ها آن است که انسان آن ها را در خدمت برادرش به کار گیرد، نه آنکه آن ها را احتکار کند و استفاده نکند. از این رو، مردم این کشور برای بسیج همه نیروهای خود، به منظور مشارکت در خدمت به مسئله بزرگ جهان عرب و فلسطین، تلاش بسیار خواهند کرد و به زودی این نیرو ها را سازمان می دهند تا استقلال و را برای هر خانه ای به ارمغان بیاورند و دانش و آبادی را به هر روستایی برسانند و با تمام نیرو و عزم از هر منطقه و، به ویژه، جنوب لبنان پاسداری کنند.و ای عید، این چنین و با آمال و آرزوهایـی گسترده بـه استقبال تو آمده ایم و در شادی افطار، شادی ارواح خود را هنگام ملاقات الهی در تو مشاهده می کنیم. با تو پیمان می بندیم که اگر لازم شد برای دستی به شادی لقای خداوند با شهادت در راه حمایت از سرزمینمان و در مشارکت برای آزادسازی اراضی ی خود، هر آن آماده و مهیاییم. والله الموفق و المعین. عید بر شما مبارک باد......................پی نوشت ها:[۱]. «و به یاد آورید آن هنگام را که اندک بودید و در شمار زبون شدگان از این سرزمین، بیم آن داشتید که مردم شما را از میان بردارند.» (انفال، ۲۶)[۲]. «و خدا پناهتان داد و یاری کرد و پیروز گردانید و از چیزهای پاکیزه روزی داد، باشد که سپاس گویید.» (انفال، ۲۶)[۳]. «و نیز در روز حُنَین، آنگاه که انبوهیِ لشکرتان شما را به شگفت آورده بود ولی برای شما سودی نداشت و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و بازگشتید و به دشمن پشت کردید.» (توبه، ۲۵)[۴]. «آنگاه خدا آرامش خویش را بر ش و بر مؤ منان نازل کرد و لشکریانی که آنان را نمی دیدند فروفرستاد و کافران را عذاب کرد و این است کیفر کافران.» (توبه، ۲۶)[۵]. «چون یاری خدا و پیروزی فراز آید، و مردم را ببینی که فوج فوج به دین خدا درمی آیند، پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه، که او توبه پذیر است.» (نصر، ۱ـ۳)

اطلاعات

نگاه تازه ای به عید پایان رمضان (بخش سوم) https://www.khabaronline.ir و در آ لیله القدر عظیمی را که خداوند آن را بر تر از هزار ماه قرار داده، دریافتیم و به فرمان خداوند آن را لحظه توبه و دعا و نقطه آغاز در ساختن زندگیِ جدیدِ آینده خود قرار دادیم؛ شبی که سرنوشتی روشن متناسب با گذشته درخشان امت ما رقم می خورد و استمرار حقیقی آن خواهد بود. ای لبنانیان ، هان، اینان برادران شمایند که در رمضان آموزش دیدند و با قلب هایی پاک و آکنده از محبت و با شه هایی درخشان و پرتوشه از پند ها و با تصمیمی قاطع و مخلصانه برای ساختن لبنانی زیبا و نیرومند آماده شده اند. ایشان دست های خود را به سوی شما دراز کرده اند، تا با شما در دفاع از لبنان و آباد آن و بهبود اوضاعش همکاری کنند. پس شما نیز دست های مخلص خود را به سوی ایشان دراز کنید و یک دل و هم صدا در یک جبهه به هم کمک کنید. در روز میلاد کمر همت ببندید و در برابر صهیونیست ها فریاد زنید: «این خانه پدر من و جایگاه عبادت است که شما لانه انش کرده اید.» ای عزیزان، میهن، پیش از جغرافیا و تاریخ، در قلوب و ضمایر ملت خود می زید و بدون احساس شهروندی و مشارکت، هیچ حیاتی برای وطن متصور نیست. این احساس باید سریع و صریح و مستمر در ارتقای خود از سطح مسائل خانوادگی و اقلیتی و فرقه ای و حزبی آشکار شود. اگر در لبنان فریادهایی از شمال برخیزد که از حقوق هم وطنان در بقاع دفاع کند و اگر در منطقه جبل بانگ مردمان بلند شود تا حرکت عمرانی و تلاش های دفاعی را به جنوب لبنان بازگرداند و اگر خانواده ها و افراد توانمند خصوصاً برای بالا بردن سطح زندگی زحمت کشان و محرومان کوشش کنند و اگر یک فرقۀ مذهبی تبعیض فرقه ای را در حق فرقه ای دیگر محکوم کند، این همان وطن دوستی ِ حقیقی و همان وسیله بقا برای هر کشوری است. شمـا ای مجاهدان فلسطینی، خداونـد ایـن شرافت را بـه شما عنایت کرد و برتریتان بخشید به اینکه عید را در سنگر ها و در میدان های جنگ پشت سر گذارید. پس اطمینان داشته باشید که ما در این روز ها و در هر روز با قلب و شه و زبان و دست خود با شما همراهیم. شما را یاری می دهیم و آزار و ستم را از شما برطرف می کنیم و صدای شما را به جهانیان می رسانیم. شما مشعل های راه ِ دشوار ما به سوی پیروزی هستید. شما طلایه داران ما و حامیان آینده اید، راهِ نبرد را با خو نهایتان روشن می کنید و با فدا جان و جسمتان امید و نیرو در جان ما بر می انگیزید.ادامه دارد ...

اطلاعات


نگاه تازه ای به عید پایان رمضان
(بخش دوم)https://www.khabaronline.ir ای گرامی داران عید، شما از دوره آموزشی ماه رمضان بیرون آمده اید، در حالی که در عزم و اراده نیرومند و بر تحمل مشکلات و سختی ها قوی و در برابر هوای ها و خواهش ها مقاوم گشته اید. شما از مدرسه الهی رمضان با شه ای پاک و مشتاقِ معرفت و با قلبی پاکیزه و حریص به ذکر خدا و با احساس دردهای محرومان و بینوایان فارغ شده اید.روزه به شما آموخت که اخلاص در عقیده و محافظت از آن در پنهان و آشکار چگونه است. اکنون در روز عید با آمادگی تمام به سوی زندگی می روید، تا جامعه ای با کرامت و والا و محکم بسازید که بخشش ها در آن فزونی می گیرد و لیاقت ها و استعداد ها پرورش می یابد و فساد و ریا در آن می میرد؛ جامعه ای که سستی و هرج ومرج را دفع می کند و جدیت و احساس مسئولیت را جذب.شما برای ساختن کشوری فراخوانده شده اید که زیبایی و نزاهت در آن آکنده است، وطنی که بر علم و نظم تکیه می کند و بر اساس احساس و درک آلام زحمت کشان و مظلومان و کمربستن برای خدمت به آنان و برداشتن ستم از آنان قائم است.
برادران، ما چند روز پیش در سالروز جنگ بدر ندای خداوند را شنیدیم که می فرمود: «وَاذْکُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِی الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاس.» [۱] این آیه را شنیدیم و وضعیت دردناک خود را و توطئه منحرفان و گمراهان را بر ضد خود و هم پیمانی صهیونیسم و استعمار را بر ضد خویش به یاد آوردیم. آن گاه ندای دیگری شنیدیم که تأکید می کرد: «فَآوَاکُمْ وَأَیَّدَکُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ .» [۲]در آوردگاه حُنین در ماه رمضان به یاد آوردیم: «وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنکُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُم مُّدْبِرِینَ.» [۳] این نبرد را به یاد آوردیم و جنگ ژوئن را، که آتشِ آن ما را سوزاند، به یاد آوردیم، ولی پس از آن عنایت خداوندی و ثمره تلاش ها و پیروزی خود را دیدیم، چون به این سخن خدای تعالی گوش فرا می دهیم که فرمود: «ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَذَلِکَ جَزَاء الْکَافِرِینَ.» [۴]و سپس با رسول خداص در تربیت الهی همراه شدیم، هنگامی که خدا فرمود: «إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کَانَ تَوَّابًا.» [۵] همچنین، در ایـن مـاه با یـاد شهید محـراب و قربانـی عد ، حضرت علی بن طالب ع زیستیم و با غم های رسول ص در عام الحزن هم دردی کردیم؛ در همان دهه اول رمضان، هنگامی که ابوطالب، یاریگر و حامی بدرود حیات گفت و ام المؤ منین خدیجه کبری نیز از دنیا رفت. همچنین، به نیکی تأ ثیرِ زن ِ مؤ من ِ مجاهد را در زندگی امت مشاهده کردیم. ادامه دارد ...

اطلاعات

نگاه تازه ای به عید پایان رمضان (بخش اول)https://www.khabaronline.ir

فرهنگ > دین و شه - معنا و مفهوم عید فطر، همواره مورد توجه عرفا و اهل دل بوده است.خبرآنلاین پیش از این در گزارش های خود به تبیین معنا و مفهوم اجتماعی، عرفانی و انسان شناسی عید فطر پرداخته است.
هلال عید به دور قدح اشارت کرد ...
هدیه یازده ماهه ای که در عید می گیریم/ پنج گروه مردم در روز عید عفو و بخشش و گذشت در مفهوم عمیق عید
در متن زیر نگاه تازه ای به عید پایان رمضان شده است. موسی صدر در پیامی که در تاریخ ۱۹۶۹/۱۲/۱۰ در بیروت منتشر شد از معنای عید، مفهوم وطن، مقاومت و دوره آموزشی ماه رمضان سخن می گوید. ترجمه فارسی این پیام به نقل از رو مه الجریده در جلد دوم مجموعه گام به گام با و همچنین کتاب نای و نی منتشر شده است. متن پیام را در ادامه می خوانید.بار دیگر ماه مبارک رمضان را، که فراقش بر ما گران می آیـد، وداع گفتیم و قدم در بارگاه عید سعید فطر نهادیم. این وداع و این تشرف بار ها و بار ها تکرار شده و باز هم در آینده به اذن خداوند تکرار خواهد شد. امیدواریم که ما به هنگام محاسبه به آن درجه از بلوغ رسیده باشیم و از پوسته ها و ظواهر این شعایر جاویدان الهی گذشته و دریافته باشیم که روزه و و عید فقط مناسک و سنت های تحمیلی نیستند که ما برای ارج نهادن به خدا تقدیم او می کنیم یا مالیات هایی نیستند برای عالم غیب که پیشاپیش می فرستیم؛ بلکه این عبادات نیروهای محرکه و انگیزه های تجدید نیروی حرکت در حیاتی سالم و تصحیح انحراف و خطا در سلوک انسانی است. ما به مرحله ای رسیده ایم که درمی ی م یک ساعت تفکر بهتر از عبادت چندین ساله است. تأ مل در شعایر و توجه به انگیزه ها همان چیزی است که شرع مطهر آن را نیت نام نهاده است و جوهر عبادت و محتوای حقیقی اعمال است.

اطلاعات

به گزارش خبرگزاری فارس؛ به نقل از دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی ی، فراخوان مقاله پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی ی منتشر شد.متن این فراخوان بدین شرح است:با اتکا به عنایات الهی و توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با هدف گفتمان سازی، تولید علم و نظریه پردازی، تضارب شه ها و ارتباط مستمر با جامعه علمی، پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی ی، پاییز 1398 در ایران و در محورهای کلی ذیل برگزار می شود:محورهای میان رشته ای:فلسفه و روش شناسی علوم انسانی یمدیریت تحول علوم انسانیالگوی ی ایرانی پیشرفتمحورهای رشته ای:اقتصاد یتعلیم و تربیت یجامعه شناسی یارتباطات و رسانه یروانشناسی یعلوم یفقه و حقوق یمدیریت یهنر و معماری یتذکرات مهم:ـ مقالات پذیرفته شده، پس از برگزاری کنگره در مجلات علمی ـ پژوهشی منتشر خواهد شد.ـ در طول دوره ی فراخوان، مقالات ارسالی حداکثر تا سه ماه تعیین تکلیف می شوند و بلافاصله به مقالات پذیرفته شده گواهی اعطا خواهد شد.ـ محورهای تفصیلی هر کمیسیون به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.ـ ارسال مقاله فقط از طریق سایت کنگره امکان پذیر است و مقالاتی که از طریق ایمیل ارسال شوند، بررسی نخواهند شد.مهلت ارسال چکیده مقاله تا 31/6/1397 (22 سپتامبر 2018)مهلت ارسال اصل مقاله تا 29/12/1397 (20 مارس 2019)

اطلاعات

پای منبر انصاریان در ماه مبارک رمضان (بخش ششم)www.farsnews.comافسوس بازندگان راه سعادت در روز قیامتشما در طی راه سعادت اشتباه نکردید و جزء آیه «وَقَلِیلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ» شدید، اما اکثریت اشتباه د؛ یا با جهلشان زندگی را سنجیدند و راهی را که طی د، به هیچ عنوان به سعادت نرسیدند؛ اگر امکان داشت، سر قبرهایشان می رفتیم و به پروردگار می گفتیم که قبر آنها را بشکاف تا دو کلمه با ما حرف بزنند، می دیدید چه می گویند! آن طرف و نه اینجا(اینجا که نمی فهمند)، پروردگار از قول آنها در آ سوره عم یتسائلون نقل می کند: «یَا لَیْتَنِی کُنْتُ تُرَابًا»، ای کاش! من همان خاک زیر پا و زمین های کشاورزی بودم و آفریده نمی شدم که راه سعادت را اشتباه م و در جاده های انحرافی بیفتم؛ حالا در اینجا هم به خشم خدا، آتش جهنم، قهربودن همه انبیا و ائمه از خودم دچار و گرفتار بشوم. عجیب هم این است که در قرآن می گوید: یک نفر از اولین و آ ین میلیاردها میلیارد انسان پیدا نمی شود که به شفاعت و نجات اینها علاقه داشته باشد. غریب و تنها و بیگانه و بدبخت، سربه زیر، افسوس خور، دریغ خور، پشیمان و بیچاره هستند که تمام درهای فیوضات به روی آنها بسته است.این مقدمه بحث بود و اما؛ این اما به خواست خدا برای جلسه بعد است. سعادت نجات -چه در دنیا و چه در آ ت- میوه چیست؟ میوه چهار شناخت است که ببینیم حالا این چهار شناخت چیست؟پایان

اطلاعات

پای منبر انصاریان در ماه مبارک رمضان (بخش چهارم)www.farsnews.comاین برای آ تت است؛ و باز برای آ تت می گوید: تمام عباداتت - ، حج ، زکات، خمس، امربه معروف و نهی ازمنکر- برای خودت، مزد آنها را هم می دهم؛ ولی روزه ای که می گیری، فقط پای خودم است. «الصوم لی» روزه تو مِلک من است، برای من است، ویژه من است، مخصوص من است و من این روزه تو را نمی توانم در قیامت به دست انبیا و ائمه بدهم و بگویم مزدش را تعیین کنید. برای آنها امکان تعیین پاداش روزه تو نیست، «و انا اجزی به» خودم باید تعیین مزد م و دیگری نمی تواند. این برای قیامت توست.پروردگار، عاشق روزه دارانخواب بندگانم عبادت: اما همین که یک ناهار نمی خوری، من هم همه چیز تو را از اوّل فجر تا غروب به عبادت حساب می کنم که اینها هم در قیامت وارد اجر تو بشود. خسته هستی، یک ساعت در سحر بیدار بوده ای، وقت هم داری که به اداره یا کارخانه یا مغازه بروی، چون می بینی حدود چهار و بیست دقیقه یا چهار و بیست وپنج دقیقه اذان می گویند و حالا دو ساعت وقت داری و می خو ، «نومکم فیه عبادة» وقتی خوابت می برد، به نویسندگانت می گویم که خوابش را هم عبادت بنویسید؛ با اینکه آدم در خواب تکلیف و اختیاری ندارد. تکلیف برای آدم بیدار و مختار است، یعنی آن که اراده و اختیار دارد؛ ولی خوابت که برد، می گویم خوابت را عبادت بنویسند. معلوم نیست چطور عاشق روزه دار است و چقدر روزه دار را می خواهد و چقدر روزه دار را دوست دارد!هر نفس بندگانم تسبیح: حال هم در خواب و هم در بیداری، لحظه به لحظه نفس می کشی، چون زنده هستی، «انفسکم فیه تسبیح»، ت هستی، ولی هر نفسی که می زنی، به ملائکه می گویم: یک «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر» به پای او بنویسید.محاسبه مضاعف برای بندگان روزه دارم: بعد از سحری بلند می شوی که صبح را بخوانی، «یضاعف فیه الحسنات»، من خودم یک ت را چند به پای تو می نویسم؛ با اینکه یک صبح خوانده ای، اما من هفتصد می نویسم، حتی من بالاتر از هفتصدتا می نویسم.محو گناهان بنده روزه دارم: «و یمحو عنه السیئات»، اشتباهاً گناهی می کنی، نگاهی به نامحرم می کنی، یک لغزشِ حرفی پیدا می کنی و روزه هستی، این را در جا محو می کنم که در پرونده ات نیاید.آنهایی که این حرف ها را فهمیده اند و باور کرده اند، برنده ترین مردم عالم هستند و آنهایی که غیر از شما هستند، بازنده ترین مردم عالم هستند؛ چون خیلی چیز گیر شما می آید و هیچ چیزی گیر آنها نمی آید، لذا در دعای کمیل می خوانید: «افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون».قرآن عناوین دیگر هم درباره اینها دارد: صابرین، متوکلین، عباد. این عناوین خیلی زیاد است که همه برخاسته از همین دورزی آنها و شاگردی در مدرسه انبیا و ائمه طاهرین و اولیای الهی است.ادامه دارد ...

اطلاعات

پای منبر انصاریان در ماه مبارک رمضان (بخش پنجم)www.farsnews.comداوری جاهلانه بدکارانیا در آیه دیگر به بدکاران دنیا می گوید: «افنجعل المسلمین کالمجرمین»، به خیال شما این بندگانی که تسلیم من هستند، رفیق من هستند و گوش بده به حرف من هستند، آنها را مثل شما مجرمین به حساب بیاورم؟ یعنی دوتایی شما را یکی بدانم؟ «ساء ما یحکمون» اگر فکر می کنید که من بندگان تسلیم خودم را با مجرمان یکی می دانم، داوری بدی می کنید و یک قاضی صد درصد جاهل نفهمی در این داوری خود تان هستید.سرانجام نیکوی رفاقت با صالحینچهار یا پنج جمله وجود مبارک حضرت زین العابدین دارند که راوی این چهار-پنج جمله حضرت موسی بن جعفر است. ایشان نقل می کنند که جدّم زین العابدین این مطالب را فرمودند و یکی از آن چند جمله این است: همراه شدن با شایستگانِ از عِباد خدا، رفیق شدن با صالحین و دوستی با انی که پروردگار عالم آنها را پسندیده است، «داعیة الی الصلاح» شما را به اصلاح همه جوانب وجودتان سوق می دهد. این حقیقت دارد! اینهایی که رفیق های خیلی خوب و بالاتر از خودشان دارند، پیوند قلبی هم با آن رفیق های بالاتر از خودشان دارند، اینها آدم های خیلی خوبی هستند. اینها چشم باز دارند! یک لحظه که چشم آدم باز بشود، گاهی همان یک لحظه سعادت ابدی اش را رقم می زند.بازندگان حقیقی واقعه کربلااین جریان خیلی جریان جالبی است! بعضی از دوستان هم هستند، برای اینها گفته ام. خیلی جریان با ارزشی است و روز عاشورا هم اتفاق افتاده است؛ ولی یک مقدمه باید برایتان بگویم. آنهایی که از طرف بنی امیه آمده بودند، ده ها نوع وعده به آنها داده بودند، تشویقشان کرده بودند که کوفه تا کربلا هفتاد کیلومتر است، بروید؛ وقتی برگردید، زمین می دهیم، مغازه می دهیم، زن ندارید زن می دهیم، پول ندارید پول می دهیم، طلا و نقره می دهیم و آنهایی هم که لیاقتش را دارند، صندلی می دهیم و فرماندارشان می کنیم، استاندارشان می کنیم، مدیرشان می کنیم. همه اینها به طمع این حرف ها به کربلا آمده بودند و همه هم ذوق زده بودند که این سفر زود تمام می شود و برمی گردند، به یک نان و نوای حس می رسند.هنوز جنگ شروع نشده بود عمرسعد یکی از افراد لشکرش را که به او اطمینان داشت و می شناخت، صدا کرد و گفت: یک پیغام دارم که می خواهم این پیغام را به تو بدهم تا برای حسین بن علی ببری. پیغام من را دقیق بده، جوابش را بگیر و بیاور. من در چند کتاب دیدم، اما ننوشته بود که پیغام عمرسعد به عبدالله چه بود، ولی هرچه بوده، پیغام مهمی بوده است.گفت باشد و پیغام را به او گفت. آمد و اجازه گرفت که من پیغامی دارم، سفیر و هستم، می خواهم به حضرت حسین بدهم. خیمه را نشان دادند و گفتندک حضرت حسین در این خیمه است، می توانی بروی و پیغامت را بدهی، جوابت را بگیری و بروی. تنها در خیمه نشسته بود که آمد و پیغام را داد، حضرت هم پیغام را کامل شنید، جواب پیغام را داد و فرمودند: برو و جواب را به عمرسعد بده. حسین دید که او تکان نمی خورد، فرمودند: مگر مأمور نیستی جواب پیغام را ببری؟ گفت: نه! فرمودند: می خواهی چه کار کنی؟ گفت: من آمدم که برنگردم و ماند، جزء همین 72 نفر شد.او تلخی رد تمام وعده ها را چشید و بعد، این تلخی در وجودش به چه عسلی از سعادت دنیا و آ ت تبدیل شد.به حلاوت بخورم زهر که شاهدْ ساقی است/ به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوستزخم خونینم اگر به نشود، به باشد/خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوستغم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد/ساقیا باده بده، شادی کین هم از اوستسعدیا گر د سیل فنا خانه عمر/دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوستاینها راه سعادت را پیدا د و حرکت هم د، با این عناوین هم در قرآن معرفی شدند: متقین، صدیقین، متوکلین، مجاهدین، عابدین، و نوع این عناوین پرمعنا و پرمغز است.ادامه دارد ...

اطلاعات

پای منبر انصاریان در ماه مبارک رمضان (بخش سوم)www.farsnews.comاو می داند که یک ماشین سی-چهل میلیون تومانی را به یک ماشین هشتصد-نهصدمیلیون تومانی تبدیل د، در آن بنشیند و باد به دماغش بیندازد و اش را سپر کند، خیلی لذت دارد؛ ولی خودش را نگه می دارد و این زهر تلخ را نه اینکه کُشنده نیست، حیات بخش است؛ مثل اینکه به مریض می گوید ده تا آمپول برای تو نوشتم و مرض تو را هم تشخیص دادم، واجب است که بزنی تا زنده بمانی. یکی یک میلیون تومان است و دردش هم باید تحمل ی، می گوید بنویس، پولش را می دهم و دردش را هم می چشم؛ چون می داند سلامت او در این پول دادن و درد آمپول چشیدن قرار دارد، یعنی پشت این سوزن که به بدن فرو می رود و این داروی تلخی که وارد بدن می شود، موهای سر و ابرو و صورت را می ریزد، سلامت وجود دارد؛ یعنی یک تقوای عظیمی نسبت به بدنش به ج می دهد. آنها هم این تقوای عظیم را نسبت به جانشان، روحشان، دنیایشان و قیامتشان به ج می دهند. اصلاً خودشان را هزینه می کنند تا این تلخی را بچشند که بعداً از عمق این تلخی حقایق الهیه را تحصیل کنند و به دست بیاورند.روزه داران، برندگان حقیقی سعادتاما این گروه با این عناوینی که خدا از آنها یاد کرده است، اندک و کم هستند، ولی برنده کل سعادت و نجات هستند. ملاک حق بودن این مسأله هم وجود انبیای خدا و ائمه طاهرین و اولیای الهی است. آنها هم در معرض گناه بودند، آنها هم در معرض اموال حرام بودند، اما خودنگهدار بودند؛ یعنی این تلخی و زهر را با جان و دل می نوشیدند.این یکی از آ ین حرف های اهل عرفان اهل بیت است، نه عرفان های ساختگی؛ چون من خیلی از افرادی را که به مذهب عرفان های ساختگی متدین بودند، در این پنجاه ساله عمرم در جامعه دیده ام؛ اما یکی از آنها را این گونه ندیده ام، بلکه انحراف در آنها دیده شد و دیده هم می شود. این یکی از آ ین حرف های عاشقان پروردگار است:به حلاوت بخورم زهر که شاهدْ ساقی استآنکه این زهر را با امر و نهی خود به کام من می ریزد، او ساقی کل عالم است که طهور پیش اوست و هر دهانی که باز بشود و بگوید می خواهم، در کامش می ریزد. آن ی هم که دهانش را روبه روی او بسته و می گوید نمی خواهم، خب نمی خواهد و اصلاً حال تلخی کشیدن را ندارد. روزه نمی گیرد، می گوید من تحمل گرسنگی ندارم و گاهی هم مس ه می کند، می گوید: یک ناهار نخوردن برای چه؟ اصلاً به چه درد می خورد و برای من چه کار می کند؟اما آنکه در کنار معلمان الهی زانو زده و عاقل هم هست، باور هم کرده و می داند این تلخی گرسنگی را که می کشد، طهور ساقی هستی است. هر سال هم دهانش را باز می کند و می گوید ساقی بریز که ما اصلاً در مستی و بیهوشی ابدی فرو برویم. او می داند با این محدودیت وجودی که پروردگار از او خواسته، از ابتدای فجر تا ابتدای غروب به خاطر من از این حلال ها که یکی خوردن و آشامیدن است، کناره بگیر؛ حالا آ تت که حساب جداگانه ای دارد، در قیامت هم یکی از درهای بهشت که اسم آن «ریّان» است، ورود از آن در را به بهشت وقف روزه داران و دیگری از آن در راه ندارد. ادامه دارد ...

اطلاعات

پای منبر انصاریان در ماه مبارک رمضان (بخش اول) www.farsnews.comبه گزارش خبرنگار دین و شه خبرگزاری فارس، حسین انصاریان مفسر، مترجم و پژوهشگر علوم و معارف قرآن کریم در تازه ترین جلسه اخلاق خود در حسینیه همدانی ها در ماه مبارک مرضان به موضوع «برندگان و بازندگان راه سعادت» اشاره کرد که مشروح آن در ادامه می آید:برندگان و بازندگان راه سعادتبسم الله الرحمن الرحیم«الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».جاده های ساختگی و انحرافی در مسیر هدایت بشراز زمان شروع زندگی در کره زمین تا الآن، البته در آینده هم همین طور است، تک تک مرد و زن دنیا فطرتاً و ذاتاً به دنبال سعادت و خوشبختی هستند؛ ولی اغلب انسان ها به فرموده قرآن مجید، اکثر آنها به دو علت در شناخت سعادت اشتباه داشته و اشتباه دارند: یک علت، جهل خودشان است. جهل یعنی تاریکی و تشخیص در تاریکی غیرممکن است، لذا بعضی از انبیا در سخن گفتن با امت ها خیلی با محبت به آنها می فرمودند: «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»، شما گروهی هستید که در جه زندگی می کنید. به قول حافظ:جنگ هفتادودو ملت، همه را عذر بنه/چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدن سانه یعنی یک سلسله مسائل خیالی و بافتگی و گروهی هم پیرو جاده سازانی شدند. این جاده ها یکی دو تا نیست و براساس ضل و گمراهی و هوای نفس ساخته شده است. آنها توانستند با مکر و حیله و فریب به امت ها بقبولانند که راه رسیدن به سعادت، این است که ما ارائه می کنیم. این جاده ها در روزگاران گذشته کم نبوده، الآن هم کم نیست. پروردگار در قرآن مجید از آن جاده های انحرافی به «سبل» تعبیر می کند که جمع «سبیل» است. «سبیل» یعنی راه، «سبل» یعنی راه ها و جاده های قل و انحرافی و ساختگی.صاحبان د، عاشق خوشبختی و رهایی در دنیا و آ تعده کمی از زمان آدم تا الآن به دنبال سعادت بودند و راه آن را پیدا د. اینها را خداوند متعال در قرآن مجید به عنوان «اولوالألباب»، یعنی صاحبان د و قوم یعقلون یاد کرده است. اینان عاشق خوشبختی و سعادت بودند، ولی راه رسیدن به سعادت را بلد نبودند و عارف به طریق نبودند، اما چون عقل داشتند، آمدند و در محضر نبوت و ت و اولیای خدا زانو زدند، به راهنمایی های آنها هم یقین د، جاده را از آنها یاد گرفتند و به سعادت و نجات در دنیا و آ ت رسیدند.ادامه دارد ...

اطلاعات

پای منبر انصاریان در ماه مبارک رمضان (بخش دوم)www.farsnews.comتع ر قرآن از مردم صاحب دپروردگار عالم در قرآن مجید کراراً هم آنها را تأیید و تعریف کرده و با کلمات گوناگون از آنها یاد کرده است:الف) «صدیقین»، مردمی که راستگو و راست کردار بودند. چه شد که راستگو و راست کردار شدند؟ چون در کنار معلمانی چون پیغمبران راستگو، دلسوز، باعاطفه، بامحبت و پیشوایان معصوم زانو زدند.ب) گاهی از آن ها به «متقین» تعبیر می کند. مردم با کرامت و بزرگواری که با همه نوع گناه و - مال، مقام، بدنی و خیالی- روبه رو می شوند، اما خودنگهدار هستند؛ یعنی این شهوات را به خاطر ارتباط با نبوت و ت ارّه می بینند که پای ریشه قرار دارد که اگر بخواهند به این ارّه میدان بدهند، ریشه شان را می زند و می کَنَد؛ این معنی تقواست. نمی گوید با گناه روبه رو نمی شوند، بلکه با گناهانی روبه رو می شوند که خیلی به سعادت و نجاتشان ضرر ندارد. پروردگار از این گناهان به «سیئه» تعبیر می کند که عنوان آن در معارف الهیه «گناهان صغیره» است؛ مثل نگاه به نامحرم. با گناهان کوچک، کوچک تر، بزرگ و بزرگ تر روبه رو می شوند، اما اهل تقوا هستند؛ یعنی خودنگهدار هستند. می داند و حس می کند که نگاه به نامحرم یک لذت خیالیِ مختصر و محدود و ازدست رفتنی دارد، ولی این لذت را محبوب، مولا و خالقش برای او نپسندیده است و نگاه نمی کند. برای بعضی ها هم نگاه ن تلخ است و درست هم هست، ولی این زهر را می چشد؛ چون می داند که این زهرِ حفظ دیده از نامحرمِ جوان در وجودش به عسل رضایت خدا و جنت آ ت تبدیل می شود. این دانستن را هم از آنها یعنی از انبیای الهی و ائمه طاهرین یاد گرفته است.نسبت به گناهان بزرگ و بزرگ تر هم همین طور است؛ او حس می کند که لذت گناهان بزرگ و بزرگ تر خیلی بیشتر از یک لحظه نگاه به نامحرمی است که آدم یک ساعت نگاهش نمی کند، بلکه عبوری نگاه آدم می افتد؛ اما بعضی از گناهان هست که ارتکابش زمان می خواهد، ایستادن و توقف می خواهد؛ یعنی یک ماه، دوماه، ده ماه، یک سال باید بدود و این قدر مکر و حیله ایجاد د تا چندمیلیاردی از مال یک ملت مظلوم را در روز روشن ب د. او می داند خیلی لذت دارد که یک خانه دویست متری را به یک خانه پنج هزار متری در گران ترین جای شهر تبدیل د.ادامه دارد ...

اطلاعات

به نقل از سایت خبری خبرآنلاین، مدیر روابط عمومی مؤسسه غدیرشناسی گفت: مؤسسه غدیرشناسی در بخش های مختلفی همچون غدی ژوهی، خورشید هشتم، سیره نبوی، نذر غدیر، فضای مجازی، شیعه پاسخ می گوید، مباهله، ک ن، علامه امینی، لبیک یا محمد (ص)، از قدر تاغدیر، رادیو عترت، ، مهدویت، جریان های تکفیری، عرفان های نوظهور، خانواده علوی و بخش های دیگر در نمایشگاه قرآن کریم حضوری برجسته خواهد داشت. افزود: این مؤسسه وظایفی همچون پاسخگویى به سؤالات و شبهات و شناسایى خلأها و نیازها در عرصه فرق مختلف و عرفان های نوظهور را در نمایشگاه به عهده گرفته است که با دعوت از اساتید برجسته از حوزه علمیه قم، پذیرای مراجعه کنندگان به غرفه های مؤسسه غدیرشناسی در نمایشگاه است.وی در ادامه افزود: یکی دیگر از بخش های مهم مؤسسه غدیرشناسی در نمایشگاه امسال قرآن، جنبه سراسری پیدا رادیو غدیر است که با توجه به درخواست مسئولین نمایشگاه، این رادیو از اجرای برنامه برای مخاطبان خاص و غدی ژوهان به جنبه سراسری تغییر شکل داده و تحت عنوان رادیو عترت برای کل مخاطبین نمایشگاه قرآن، اجرا برنامه داشته باشد.این رادیو در نمایشگاه امسال در قالب دو برنامه دوساعته علاوه بر معرفی مؤسسه غدیرشناسی به مخاطبین عزیزنمایشگاه با حضور کارشناسان مذهبی و برجسته به شکل برنامه پرسش و پاسخ و تببین موضوعات مختلف مذهبی روز، به اجرای برنامه برای همه عزیزان خواهد پرداخت.مدیر روابط عمومی مؤسسه غدیرشناسی درباره بخش «شیعه پاسخ می گوید» گفت: کتاب گرانسنگ «شیعه پاسخ می گوید» از تالیفات ارزشمند آیت الله العظمی مکارم (مدظله) است که با قلمی روان به پاسخگویی به شبهات اعتقادی می پردازد که مؤسسه غدیرشناسی این پاسخگویی به شبهات را به صورت میدانی کرده و با دعوت از کارشناسان مذهبی در محل نمایشگاه، به صورت زنده در قالب رادیو عترت و پاسخگویی چهره به چهره، این موارد را پاسخ خواهد داد و همچنین مخاطبان را به شرکت در این مسابقه دعوت می کند. به بخش مباهله اشاره کرد و ادامه داد: مباهله سند افتخار است و متاسفانه فعالیت خاصی در این زمینه انجام نشده است که در این بخش در قالب آثار تجسمی و عینی فرستاده شده در موضوعات مختلف مباهله، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.ایشان همچنین به بخش های مختلف و متنوع برای ک ن و نوجوانان اشاره و خاطرنشان کرد: که در این دو بخش از ونی دعوت شده که کاملا زبان برخورد با این قشر را بداند و با روش های کاملا امروزی، این قشر حساس و مهم را به آموزه های دینی جذب کند.

اطلاعات

به گزارش خبرآنلاین، این نشست با حضور عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد ی و جمعی از فعالان و مدیران قرآنی به بررسی تبیین دستاوردهای قرآنی چهار دهه از انقلاب ی پرداختند.وجود ۱۳۰ ترجمه فارسی قرآن از برکات انقلاب ی استحاجی شریف سپس به قیاس چاپ و ناشران قرآنی پرداخت و گفت: قبل از پیروزی انقلاب تعداد ناشران کم بودند مثل جاودان و اقبال بودند وقتی میخواستند قرآن چاپ کنند به ون داده وبعد از تایید آنها چاپ انجام می شد و هیچ نظارت تخصصی در قرآن وجود نداشت در مرداد ۱۳۶۴ وظیفه چاپ و نشر قرآن به سازمان تبلیغات محول شد که بر همین اساس تعداد ناشرین بعد از انقلاب با قبل ازانقلاب قابل مقایسه نیست.وی افزود: از مرداد ۱۳۶۴ تا پایان ۱۳۹۶، مجوز انتشار حدود ۱۶۵ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۰ جلد قرآن از سوی سازمان دارالقرآن صادر شد. البته با احتساب مجوزهایی که پیش از سال ۶۴ نیز صادر شده، این تعداد به حدود ۲۰۰ میلیون جلد می رسد.معاون سابق نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم، گفت: پیش از انقلاب، تعداد ترجمه های قرآن کریم، کم بود. از جمله ترجمه های آن دوران می توان به اثر مرحوم الهی قمشه ای یا مرحوم مصباح اشاره کرد. حدود ۱۰۰ سال پیش از آن هم ترجمه های قرآن به ترجمه ای از بصیرالملک و چند ترجمه دیگر محدود می شد. امروز بیش از ۱۳۰ ترجمه قرآن کریم که بیش از ۹۰ مورد آن ها ترجمه فارسی هستند، در کشور انجام شده است. تعدادی ترجمه هم به زبان هایی همچون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، کردی، ترکی و سواحلی صورت گرفته است. پیش از انقلاب، تنها ترجمه انگلیسی قرآن را شاکر انجام داده بود.وی به مساله خوشنویسی قرآن اشاره و اظهار کرد: تنها خط قرآن نوشته طاهر خوشنویس بود ولی در حال حاضربیش از هفتاد خوشنویس قرآن را بصورت کامل کتابت کرده و این کتابهایشان چاپ می شود.رسانه های تخصصی قرآنی موضوعی خاص و مخاطبانی عام دارندمحمدحسین محمد زاده، مدیر شبکه قرآن و معارف سیما هم در این نشست به پررنگ تر شدن رسانه های قرآنی بعد از انقلاب پرداخت و گفت: بی شک یکی از عناصر خیرات و برکات و تمدن اسکانی هستند که در حال حاضر ما بعد از چهل سال می توانیم از آثار آن صحبت کنیم . ادامه دهنده این خط نیز ی است. این دو شخصیت تاثیرگذار، بدون شک منادی ایران در عصر حاضر هستند.محمدزاده اولین دستاورد رسانه ای بعد از انقلاب را وجود رسانه های تخصصی قرآنی نام برد و افزود: دستاورد رسانه ای بعد از انقلاب وجود رسانه های قرآنی بوده است، اولین شبکه تاسیسی بعد از انقلاب رادیو قرآن بوده است. واژه تخصصی در شبکه تخصصی قرآنی فقط به موضوع خاص در شبکه ها اختصاص دارد مثل ورزش و سلامت که موضوعی خاص دارند ولی مخاطبین همگان هستند. در واقع برنامه ها با هدف مخاطب عام تهیه و تدارک دیده می شود در شبکه های قرآنی اگر به موضوعی خاص می پردازد اما اقیانوسی است بیکران که در درون خود جای داده است.مدیر شبکه قرآن و معارف سیما ادامه داد: رادیو قرآن، نخستین شبکه تاسیس شده پس از انقلاب ی بود. پس از آن، رادیو معارف در دهه ۷۰ تاسیس شد و در اوا همین دهه، شاهد تاسیس شبکه قرآن و معارف سیما بودیم. دهه ۸۰ رادیو معارف انگلیسی شکل گرفت و اوایل دهه ۹۰ نیز رادیو تلاوت متولد شد. آ ین مولود رسانه ای در حوزه قرآن نیز، رادیو ترتیل بوده که دو سال از راه اندازی آن در ماه رمضان می گذرد.سلیمی نژاد، داور بین المللی و حافظ قرآن کریم نیر در این نشست به بیان اهمیت به نقش ن در ادوار گذشته در راستای فعالیت های قرآنی پرداخت و به نکاتی در خصوص پررنگ تر شدن ن اعم از همراهی بانوان با کاروان نور در حج اشاره کرد.همچنین علی اکبر ملکشاهی، قاری بین المللی کشور از دیگر سخنرانان این نشست با اشاره به اینکه مفاهیم انتزاعی که انقلاب ی قرآن را به متن و عرصه و عمل کشانده است بسیار مهم است، گفت: انقلاب ی قرآن را از حاشیه به متن آورد و افرادی را پرورش داد که در عمل، قرآن را ترجمه د.وی در ادامه به دیدارهای اخیر ی با جامعه قرآنی اشاره کرد و گفت: ی همیشه در بیانات خودشان بر این موضوع که انقلاب ی قرآن را به صحنه آورده است، تاکید دارند. بسترسازی که انقلاب ی از قرآن داشته بی نظیر بود، اما از آن استفاده نشده است. نگاه های ژرف نگری نیاز است تا این بسترسازی ها بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات

جای دارد تا یاد کنیم از لحظه ای که پیکر مرحوم احمد احمدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس موسسه «سمت»، فردا پس از تشییع در تهران و قم در حرم حضرت معصومه (س) به خاک س شد.حجت ال احمدی، شب گذشته در پی عارضه قلبی در بیمارستان تهران در گذشت. مراسم تشییع احمدی در ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه، ۲۰ داد ماه در محل سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ها (سمت) برگزار شد و پیکر پس از انتقال به قم در حدود ساعت ۱۷ بعد از ظهر در حرم حضرت معصومه تشییع و به خاک س شد.مراسم ترحیم آن مرد فقید و شمند روز دوشنبه ۲۱ داد ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان شهید فاطمی تهران برگزار شد.مرحوم احمد احمدی در سال ۱۳۱۲ در روستای ک دان ملایر به دنیا آمد. وی پس از فراگرفتن دروس مقدماتی به حوزه علمیه بروجرد رفت و طی پنج سال دروس دینی را تا اوا سطح ۲ فراگرفت.سپس به حوزه علمیه قم رفت و دروس تفسیر و فلسفه ی را در سطوح عالی (اسفار و شفا) نزد علامه طباطبائی، درس فقه و اصول را نزد اساتیدی همچون ، سیدحسین طباطبایی بروجردی، آیات عظام سلطانی، مشکینی، محقق داماد و مرعشی فرا گرفت و همزمان ی فلسفه غرب را از تهران اخذ کرد. احمدی از سال ۱۳۵۲ عضو هیات علمی تهران بود و فلسفه ی و فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی را در مقطع ی تدریس کرده بود.مرحوم احمدی که از سال ۱۳۶۰ به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت داشت بنیان گذار سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ها (سمت) بود و حدود ۳۳ سال مدیریت این سازمان را بر عهده داشت.وی همچنین از موسسان تربیت مدرس و در هفتمین دوره مجلس شورای ی، مردم تهران بود. از جمله آثار او می توان به کتاب های «بن لایه های شناخت» (تالیف)، «مختارات من نصوص الفلسفه ال یه» (تالیف)، «نقد تفکر فلسفی غرب» (ترجمه)، «تاملات در فلسفه اولی» (ترجمه) و «تاسیس مابعدالطبیعه اخلاق» (ترجمه) اشاره کرد.


اطلاعات


دین و شه > شه - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.ir(بخش پنجم) تاثیر و آثار شوپنهاورآرتور شوپنهاور بر شه های شماری از متفکران پس از خود تاثیر داشته است. در میان آنان می توان به هارتمن، بورکهارت، نیچه، فروید، هایدگر و نیز هورکهایمر اشاره کرد. همچنین تاثیر شه های شوپنهاور بر هنر و ادبیات انکارناپذیر است. فریدریش هبل، ریچار واگنر و ویلهلم بوش تحت تاثیر او بودند. از مهم ترین آثار شوپنهاور می توان به «درباره ریشه های چهارگانه اصل سبب کافی» (۱۸۱۳)، «درباره دیدن و رنگ ها» (۱۸۱۶)، «جهان چونان اراده و تصور» (جلد نخست ۱۸۱۹) و (جلد دوم ۱۸۴۷)، «درباره اراده در طبیعت» (۱۸۳۶) و «دو مسئله اساسی فلسفه اخلاق» (۱۸۴۱) اشاره کرد.
کتاب شناسی · هنر همیشه بر حق بودن: ۳۸ راه برای پیروزی در هنگامی که ش ت خورده اید، آرتور شوپنهاور، عرفان ثابتی (مترجم)، ناشر: ققنوس· جهان و تاملات فیلسوف: گزیده هایی از نوشته های آرتور شوپنهاور، آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری(مترجم)، ناشر: نشر مرکز· در باب حکمت زندگی، آرتور شوپنهاور، محمد مبشری (مترجم)، ناشر: نیلوفر· جهان همچون اراده و تصور، آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم)، ناشر: نشر مرکز· دنیا این جوری است، آرتور شوپنهاور، محمد رنجبر (مترجم)، ناشر: پرسش· مرگ (مجموعه مقالات)، گروه مؤلفان، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد ی· ریشه چهارگان اصل دلیل کافی، آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم)، ناشر: نشر مرکز· در باب طبیعت انسان، آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری. (مترجم)، ناشر: نشر مرکز· متعلقات و ملحقات، آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم)، ناشر: نشر مرکز· دو مسئله بنیادین اخلاق، آرتور شوپنهاور، رضا ولی یاری (مترجم)، ناشر: نشر مرکز

اطلاعات


ملاصدرا می نویسد:
« من وقتی دیدم زمانه با من سر دشمنی دارد و به پرورش اراذل و جهال مشغول است و روز به روز شعله های آتش جه و گمراهی برافروخته تر و بدحالی و نامردی فراگیرتر می شود ، ناچار روی از فرزندان دنیا برتافتم و دامن از معرکه بیرون کشیدم و از دنیای خمودی و جمود و ناسپاسی به گوشه ای پناه بردم و در انزوای گمنامی و ش ته حالی پنهان شدم . دل از آرزوها ب و همراه ش ته دلان بر ادای واجبات ، کمر بستم و کوتاهی های گذشته را در برابر خدای بزرگ به تلافی برخاستم. نه درسی گفتم و نه کت تألیف نمودم ؛ زیرا اظهار نظر و تصرف در علوم و فنون و القای درس و رفع اشکالات و شبهات و .... نیازمند تصفیه روح و شه ، تهذیب خیال از نابسامانی و اختلال ، پایداری اوضاع و احوال ، و آسایش خاطر از کدورت و ملال است و با این همه رنج و ملالی که گوش می شنود و چشم می بیند چگونه چنین فراغتی ممکن است... ، ناچار ازهمراهی با مردم دل کندم و از انس با آنان مأیوس گشتم تا آنجا که دشمنی روزگار و فرزندان زمانه بر من سهل شد و نسبت به انکار و اقرارشان ، و عزت و اهانتشان بی اعتنا شدم. آن گاه روی فطرت به سوی سبب ساز حقیقی نموده ، با تمام وجودم در بارگاه قدسش به تضرع و زاری برخاستم و مدتی طولانی بر این حال گذراندم ؛ سرانجام در اثر طول مجاهدت و کثرت ریاضت ، نورالهی در درون جانم ت دن گرفت و دلم از شعله شهود مشتعل گشت. انوار ملکوتی بر آن افاضه شد و اسرار نهانی جبروت بر وی گشود و در پی آن به اسراری دست یافتم که در گذشته نمی دانستم و رمزهایی برایم کشف شد که به آن گونه از طریق برهان نیافته بودم و هر چه از اسرارالهی ، حقایق ربوی ، ودیعه های عرشی و رمز و راز صمدی را با کمک عقل و برهان می دانستم با شهود و عیان روشنتر یافتم. در اینجا بود که عقلم آرام گرفت و استراحت یافت و نسیم انوار حق ، صبح و عصر و شب و روز بر آن وزید و آنچنان به حق نزدیک شد که همواره با او به مناجات نشست .»
آثار ملاصدرا:
از ملاصدرا آثار درخشانی باقی مانده است که برخی از آنها عبارتند از : اسفار اربعه ، مبدأ و معاد ، دیوان اشعار، حدوث العالم ، مفاتیح الغیب ، متشابهات القرآن.
وفات ملاصدرا :
حکیم وارسته در طول عمر 71 ساله اش هفت بار با پای پیاده به حج مشرف شد و گل تن را با طواف کعبه دل صفا بخشید و در آ نیز سر بر این راه نهاد و به هنگام آغاز سفر هفتم یا در بازگشت از آن سفر به سال 1050 ه .ق در شهر بصره تن رنجور را وداع نمود و در جوار حق قرار گرفت ، و در همانجا به خاک س شد. اگر چه امروز اثری از مزار او نیست اما عطر دلنشین حکمت متعالیه از مُرکب نوشته هایش همواره مشام جان را می نوازد.

اطلاعات


-- شخصیت فلسفی ملاصدرا :
در زمان حیات ملاصدرا ، یعنی در اوا قرن دهم و شروع قرن یازدهم هجری ، کلام و فلسفه از علوم رایج و محبوب آن زمان به شمار می رفت. دلیل عمده ی گسترش این علم نسبت به سایر علوم آن زمان مانند فقه، ادبیات عرب، ریاضی، نجوم ، طب و ...، همچنین هنرهای رایج آن زمان مانند خط ، معماری و کتیبه را می توان در شرایط اجتماعی آن دوران که خود زاییده ی شرایط حاکم بر کشور بود جستجو نمود. عدم وابستگی و استقرار ومرکزیت حکومت وقت، امنیت و خاصی را حکم فرما ساخته بود که شکوفا شدن استعداد ها و گسترش هنر و علم را در پی داشت. -- شخصیت عرفانی ملاصدرا :
صدرالدین محمد در علوم متعارف زمان ، به ویژه در فلسفه اشراق ، مکتب مشاء ، کلام ، عرفان و تفسیر قرآن مهارت یافت. او آثار فلسفی متفکرانی چون سقراط و فلاسفه ی هم عصر او، افلاطون، ارسطو و شاگردانش و دانشمندانی چون ابن سینا و خواجه نصرالدین طوسی را دقیقاً بررسی نمود، موارد ضعف آنها را باز شناخت و مسایل مبهم مکاتب را به خوبی دانست. اگرچه او از مکتب اشراق ، بهره ها برد ولی هرگز تسلیم عقاید آنان نشد و گرچه شاگرد مکتب مشاء گردید لیکن هرگز مقید به این روش نشد. " حکمت متعالیه " مهمترین کتاب ملاصدرا به شمار می آید که حاوی ژرف ترین پاسخ ها به مسائل فلسفی است. ملاصدرا ، علاوه بر سلوک درعرفان ، به عنوان یکی از موفق ترین فلاسفه ، مطرح می باشد که با طی مراحل مختلف، گنجینه ی با ارزشی را برای ساخت قلعه ای از دانش کشف نمود که با نور جاودانی حقیقت می درخشد.

اطلاعات-- شرایط اجتماعی ملاصدرا :
صدرالمتالهین، حکیم خانه به دوشی بود که به جرم روح و فکر ، مجبور شد از پایتخت و پایتخت نشینان روی گرداند. وی در مقدمه ی کتاب " اسفار" ، دلایل بیزاری خود را از جاهلان فرزانه نمای زمان خویش و عزلت و تصوف خود در ک (روستایی دورافتاده در سی کیلومتری شهر قم) را بیان داشته است. پس از بازگشت به شیراز ، شهرت صدرای عالمگیر شده بود و حکمت از نواحی و اطراف برای درک فیض به حضورش می شتافتند. او خود در مقدمه ی اسفار می گوید: «..... به تدریج آنچه در خود اندوخته بودم، همچون آبشاری وشان فرود آمد و چون دریایی پر موج، در منظر جویندگان و پویندگان قرار گرفت. » ملاصدرا پس از فراگیری علوم از انش ، برای تدریس به قم رفت و پس از آن به امر شاه عباس دوم به شیراز بازگشت و در آنجا به تدریس مشغول گردید.
او شاگردان بسیار داشت که از آن جمله ، ملامحسن فیض کاشانی و ملا عبد الرزاق لاهیجی را می توان نام برد.

اطلاعات1 داد ؛ روز بزرگداشت ملاصدرا
-- معرفی شخصیت :
محمد بن ابراهیم قوامی ملقب به صدرالمتالهین یا ملاصدرا ، از بزرگان فلسفه ی و از بزرگترین دانشمندان جهان ، درنهم جمادی الاولی سال 980 قمری در شیراز دیده به جهان گشود.پدر او خواجه ابراهیم قوامی مردی پرهیزگار دیندار و دوستدار و حامی دانش و معرفت بود. در زمان حیات ملاصدرا ، شیراز دارای حکومت مستقلی بود و حکمرانی آن به برادر شاه واگذار گردید ، در آن زمان پدر ملاصدرا به عنوان معاون او و دومین شخصیت مهم آن منطقه به شمار می رفت و به نظر می رسید تنها موهبتی که خداوند به او ارزانی نداشته ، داشتن فرزند باشد. اما بالا ه خداوند ، دعاهای این مرد پاک و زاهد را بی جواب نگذاشت و بهترین پسران را به او ارزانی کرد که یکی از آنها را محمد ملقب به صدرالدین نام نهاد به آن امید که عالی ترین شخصیت مذهبی گردد. در دوران جوانی ، صدرالمتالهین جوان با شیخ بهایی آشنا گردید که سنگ بنای شخصیت علمی و اخلاقی ملاصدرا توسط این دانشمند جه ده ی کم نظیر، بنا نهاده شد و تکمیل این بنای معنوی را دیگرش دانشمند سترگ و علوم دینی - الهی و اصول یقینی سید محمد باقر بن شمس الدین ، مشهور به میرداماد عهده دار گشت.

اطلاعات

منصوری لاریجانی در گفت وگو با فارس:http://www.farsnews.comامیدوارم سال نو، سال شه و عقل به عبودیت باشدخبرگزاری فارس: امیدوارم سال نو، سال شه و عقل به عبودیت باشدوی افزد: دین و مذهب برای این آمدند که انسان را به تدبر، تعقل، تفکر و شیدن بیشتر به آثار آفرینش توجه بدهند. بشر امروز بیشتر به صنعت توجه می­ کند تا صانع، امیدواریم سیر شه بشریت در سال 97 به سمت و سویی باشد که بیشتر در آثار صنع و صانع تأمل و تفکر کند.منصوری لاریجانی خاطرنشان کرد: آن چیزی که قرآن از ما انتظار دارد همین است «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِّأُولِی الْأَلْبَاب»، اولی­ الالباب انی هستند که به خلقت آسمان، زمین و گردش شبانه­ روز توجه می­ کنند؛ یعنی هر لحظه­ ای که گردش می­ کند روی آن تأمل دارند.وی ادامه داد: اولی­ الالباب انی هستند که به ذات و باطن این چرخش توجه دارند که خداوند کریم، امیدواریم همه شمندان، سلطان شه و حقیقت شه در وجود خودشان، در ذهن و عقل خودشان که خداوند کریم است بیشتر توجه کنند و امیدوارم سال 97، سال شه و عقل به عبودیت و دیانت باشد.این محقق عرفان ی تصریح کرد: «العقلُ ما اولی به الرحمن» تحقق پیدا کند و همان آثار صنع مورد توجه شمندان باشد، به قول سعدی که تو به سیمای شخص می­ نگری ما در آثار صنع حیرانیم، شمندان قدیم چقدر زیبا تفکر می­ د، تنگ­ چشمان نظر به میوه کنند/ ما تماشاکنان بستانیم.وی گفت: ما از دیدن طبیعت خوشحال می­ شویم که باید بشویم، از غنچه­ ها، جوانه­ ها و نوسازی طبیعت لذت می­ بریم، اینها خیلی خوب است اما باید ببینیم تحول­ بخش، بهارآفرین و زیبایی­ آفرین کیست، چه ی زیبایی­ ها را به طبیعت می­ دهد، اینها خیلی مهم است، من آرزو می­ کنم شه به عبودیت نزدیک شود.

اطلاعاتهر ج یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز.

شوپنهاور

اطلاعاتافراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان میبرند.
شوپنهاور

اطلاعاتزیبایی اگرچه مایه شرافت است ،اما در معرض هزاران شر و آفت.

شوپنهاور

اطلاعات


دین و شه > شه - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.ir(بخش پنجم) تاثیر و آثار شوپنهاورآرتور شوپنهاور بر شه های شماری از متفکران پس از خود تاثیر داشته است. در میان آنان می توان به هارتمن، بورکهارت، نیچه، فروید، هایدگر و نیز هورکهایمر اشاره کرد. همچنین تاثیر شه های شوپنهاور بر هنر و ادبیات انکارناپذیر است. فریدریش هبل، ریچار واگنر و ویلهلم بوش تحت تاثیر او بودند. از مهم ترین آثار شوپنهاور می توان به «درباره ریشه های چهارگانه اصل سبب کافی» (۱۸۱۳)، «درباره دیدن و رنگ ها» (۱۸۱۶)، «جهان چونان اراده و تصور» (جلد نخست ۱۸۱۹) و (جلد دوم ۱۸۴۷)، «درباره اراده در طبیعت» (۱۸۳۶) و «دو مسئله اساسی فلسفه اخلاق» (۱۸۴۱) اشاره کرد.

اطلاعات

دین و شه > شه - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.ir(بخش چهارم) ریشه های بدبینی شوپنهاوربه باور شوپنهاور از آنجا که اراده ای بی نظم و فاقد د در کانون برجاهستی آدمی قرار دارد، زندگی ی ره رنج است. زیرا این اراده همواره ناخشنود باقی می ماند. برای شوپنهاور لذت های زندگی فی نفسه مثبت نیستند، زیرا اموری گذرا و در واقع لحظاتی هستند که نا سندی در آن ها حاکم نیست. ولی این لحظات به زودی سپری می شوند و جای خود را به درد و رنجی می دهند که بر زندگی انسان مسلط است، درد و رنجی که ما را تا دم مرگ همراهی می کنند.شوپنهاور زندگینامه هر انسانی را یک «رنجنامه» می دانست و معتقد بود که این امر برای هر انسانی در پایان زندگی آشکار می شود که آرزوهایش در زندگی او را فریفته اند تا سرانجام به آغوش مرگ رهنمون شوند. «هر انسانی سرانجام چونان کشتی ش ته ای به بندر مرگ می رسد». از این منظر است که شوپنهاور زندگی آدمی را «نمایشی خنده دار و سوگ نمایشی توامان» می دید.افزون بر آن، خود آدمیان نیز متقابلا زندگی خود را به رنجی بیشتر تبدیل می کنند، رنجی که از گذرگاه بی عد ی، سنگدلی و ستم متقابل بر آنان تحمیل می شود. «وحشیان یکدیگر را می درند و متمدنان یکدیگر را می فریبند؛ این است چرخه جهان».شوپنهاور جهان انسانی را به جهنمی تشبیه می کند که «هم ارواح شکنجه دیده و هم شیاطین شکنجه گر آن خود انسان ها هستند». بدین سان زندگی برای او سراسر رنج است، نه چیزی خواستنی. او خوشبینی را پوچ می داند و رویکردی ابلهانه که رنج بشریت را با تلخی به تمس می گیرد.برای شوپنهاور باور به اراده، مبتنی بر توهم است. آزاد بودن به معنای آن است که آدمی آنچه را که می­خواهد انجام دهد، نه آنچه را که می­خواهد، بتواند بخواهد. اگر آدمی تلاش کند به معنای درک رایج، اراده­ای آزاد تصور کند، فهمش بازمی ایستد، زیرا تلاش می­کند چیزی نین یدنی را به شه درآورد. هر چه را که ما می­فهمیم، به یاری اصل سبب کافی به شه در می­آوریم، ولی خواستنی بی سبب و مستقل از انگیزه، قابل درک نیست. بر این پایه، ­ای که در حوزه­ خواستن یافتنی نیست، باید در هستی یعنی در شخصیت جستجو شود. راهی را که به آنجا منتهی می­گردد، احساس مسئولیت نشان می­دهد.برای شوپنهاور، ی به شناخت واقعی رسیده که فهمیده باشد زندگی سراسر رنج است. برای رهایی از این رنج تنها یک راه وجود دارد و آن خاموش اراده از درون است. ولی این امر برای شوپنهاور به معنای خودکشی نیست. به باور او، اراده را می­توان از گذرگاه هنر، زیبایی­شناسی و نگرش ایده­ها موقتا خاموش ساخت. فراتر از آن، اراده را می­توان از گذر خاموش­ساختن نیازها و رانش­های زندگی از کار انداخت، تا به آرامش و صلح درونی رسید.اگر لایبنیتس، فیلسوف آلمانی سده­ هفدهم بر این باور بود که جهانی که ما در آن زندگی می­کنیم، بهترین جهان ممکن است؛ شوپنهاور آن را بدترین جهان ممکن می­دانست. وی می­گفت اگر این جهان حتی کمی بد بود، اصلا نمی­توانست وجود داشته باشد.

اطلاعات

دین و شه > شه - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.ir(بخش سوم)نگاهی گذرا به شه های شوپنهاورسیستم فلسفی شوپنهاور در تداوم سیستم کانتی است، ولی گرانیگاه نقد آن در جای دیگری قرار دارد. کانت در سنجش نیروی شناخت آدمی، به این نتیجه رسیده بود که ذهن شناسنده، هرگز اشیا را آن گونه که واقعا در خود یا به طور فی نفسه و مستقل از شرایط شناخت ما وجود دارند درک نمی­ کند. در همین راستاست که کانت از ناممکنی شناخت از کنه و سرشت «چیز در خود» (شی فی نفسه) سخن گفته بود.شوپنهاور در تلاش است تا درونمایه این «شی فی نفسه» را معین کند. برای شوپنهاور نیز مانند کانت جهان حسی چیزی جز پدیدار نیست؛ به سخن دیگر: «جهان تصور من است». شوپنهاور مهم ترین اثر فلسفی خود را با همین جمله آغاز می کند.آنچه در این تصور پدیدار می شود، چیزی است که من نخست به عنوان هسته ای متافیزیکی در ذات خویشتن کشف می کنم و آن همانا اراده است؛ اراده ای کور و فاقد د. هر شی دیگری در طبیعت نیز چیزی نیست جز بخشی از عینیت یافتگی اراده ا ی جهانی، کور، بی نظم و فاقد د. طبیعت در کل خود عینیت یافتگی اراده جهانی واحدی است و به باور شوپنهاور این همان چیزی است که کانت آن را «شی فی نفسه» می نامد. بر این پایه شاید بتوان گفت آنچه در فلسفه افلاطون «ایده»، در فلسفه لایبنیتس «موناد» و در فلسفه کانت «شی فی نفسه» نام دارد، برای شوپنهاور در قالب مفهومی «اراده» جای می گیرد.از دیدگاه شوپنهاور، اراده جهانی به گونه سلسله مراتب در «ایده هایی» مافوق حسی عینیت می یابد. این اراده در اشیای طبیعی غیرارگانیک کاملا کور باقی می ماند، ولی در طبیعت ارگانیک به سطح آگاهی اعتلا می یابد. این اراده سرانجام در شعور انسانی فانوسی برمی افروزد تا در پرتو آن بتواند جهان را روشنی بخشد و امور خود را در این جهان بهتر پیش برد. به باور شوپنهاور، در جهان پدیدارها، تغییرات بر پایه «اصل علیت» صورت می پذیرند. «اصل علیت» تنها اصلی است که شوپنهاور آن را از مفاهیم بنیادین (کته گوری ها) دوازده گانه کانت درباره قوه فاهمه برمی گیرد. رفتارها و کنش های انسان نیز که از اراده تجربی او سرچشمه می گیرند، به گونه ای فرسخت تابع اصل علیت هستند. بر این پایه می توان گفت که شوپنهاور در این زمینه کاملا جبرگرایانه می شد.

اطلاعات

دین و شه > شه - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.ir(بخش دوم)نگاهی به زندگینامه شوپنهاورآرتور شوپنهاور در تاریخ ۲۲ فوریه ۱۷۸۸ در شهر دانتسیگ (گدانسک) چشم به جهان گشود. پدرش بازرگانی آزاده و فرهیخته و تحت تاثیر شه های ولتر بود که از حکومت نظامی گر پروس نفرت داشت. مادرش نویسنده ای شناخته شده بود. پس از نظامی آزادشهر دانتسیگ و انضمام آن به خاک پروس، خانواده شوپنهاور به شهر هامبورگ کوچ کرد. از همان آغاز برای آرتور جوان شغل بازرگانی درنظر گرفته شده بود و او مدتی پدرش در هامبورگ بود. ولی از چنین شغلی بیزار بود و از خود عطش زیادی برای ب دانش نشان می داد.
پس از مرگ پدر که بر اثر خودکشی روی داد، شوپنهاور به نزد مادرش در شهر وایمار رفت. این زمان مصادف بود با مصاف تاریخی «ینا» که در جریان آن یک جوان فرانسوی به نام ناپلئون بناپارت، های متفق پروس ـ زا ن را با ش تی سنگین روبرو ساخت و در تاریخ اروپا فصلی تازه گشود.مناسبات میان شوپنهاور و مادرش پرتنش بود. مادر شوپنهاور که زنی بافرهنگ بود، همواره او را از گرایش های تند ملی گرایانه و خطابه نویسی های پرشور و احساساتی منع می کرد. شوپنهاور از زمان اقامت در هامبورگ تحت تاثیر رومانتیست هایی چون نوالیس، شلگل و هوفمان قرار گرفته بود. از طریق شلگل با «فلسفه هندی» آشنا شد و بسیار تحت تاثیر آن قرار گرفت. او با یت میانه ای نداشت و به ویژه رگه های خشونت بار یهودی آن را طرد می کرد. در محفل روشنفکری دوستان مادرش در شهر وایمار، از جمله با گوته، شاعر نامدار آلمانی آشنا شد. بعدها در دفاع از آموزه رنگ های گوته رساله ای منتشر ساخت.شوپنهاور در سال ۱۸۰۹ برای تحصیلات عالی رهسپار گوتینگن شد، جایی که برای نخستین بار با شه های کانت آشنا شد و به شدت تحت تاثیر آن قرار گرفت. دو سال بعد برای تحصیل فلسفه و علوم طبیعی به برلین رفت و در کلاس های درس فیشته نیز شرکت کرد، ولی به سرعت از آن روی گرداند.در سال ۱۸۱۳ شروع به نوشتن رساله ای خود کرد. موضوع این رساله «ریشه های چهارگانه اصل سبب کافی» بود. در فاصله میان سال های ۱۸۱۴ تا ۱۸۱۸ مهم ترین اثر خود «جهان چونان اراده و تصور» را به رشته تحریر درآورد، ولی این اثر در آن زمان میان محافل فکری آلمان بازتاب چندانی نیافت. در سال ۱۸۱۹ به عنوان فلسفه در برلین استخدام شد. شوپنهاور که از هگل بیزار بود، ساعات تدریس خود را درست با ساعات کلاس درس هگل همزمان ساخت. ولی دانشجویان از کلاس های درس او استقبال چندانی ن د. همین امر باعث شد که تنها پس از دو ترم کار تدریس در را رها کند.شوپنهاور در سال ۱۸۳۱ از ترس بیماری وبا از برلین به فرانکفورت گریخت. در فرانکفورت تلاشی دوباره برای از سرگیری فعالیت آکادمیک انجام نداد. با پولی که به او به ارث رسیده بود، زندگی نسبتا راحتی را می­گذراند. سال­ها به نظر می­رسید که شوپنهاور به عنوان فیلسوف ناکام مانده است. انتشار کتاب فلسفه­ طبیعی او تحت عنوان «درباره­ اراده در طبیعت» در سال ۱۸۳۶ نیز تغییری در این وضع ایجاد نکرد.هنگامی که پنجاه ساله بود، رساله­ای منتشر ساخت تحت عنوان «درباره­ اراده­ آدمی». این رساله، جایزه­ «کانون شاهنشاهی دانش­های نروژ» را به خود اختصاص داد. با رساله­ دیگری تحت عنوان «دو مساله بنیادین فلسفه اخلاق» جایزه­ آکادمی کپنهاگ را ربود. این رویدادها به وجهه­ او در آلمان نیز افزود و نام او را بر سر زبان­ها انداخت. در سال ۱۸۴۴ کار نگارش جلد دوم «جهان چونان اراده و تصور» را به پایان رساند. شوپنهاور دیگر در محافل فکری و در میان دانشوران آلمان شخصیتی شناخته شده بود. وی خود را سزاوار این آوازه می­دانست و معتقد بود که بی­نام ماندن او در آلمان، صرفا ناشی از دشمنی محافل فلسفی آکادمیک کشور با او بوده است.اگر چه آوازه­ شوپنهاور دیر به دست آمد، ولی پایدار بود. تاثیر او از آن جهت گسترده بود که افزون بر حوزه­های معرفت­شناسی و اخلاق، آموزه­هایی نیز در قلمرو رهایی و فلسفه­ زندگی داشت، بدون این که در این عرصه­ها به سنت های دینی و جزمیات متوسل گردد. آرتور شوپنهاور در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۱۸۶۰ در فرانکفورت چشم از جهان فروبست. در اتاق کارش دو مجسمه برنزی وجود داشت، یکی از کانت و دیگری از بودا.

اطلاعات

دین و شه > شه - همشهری آنلاین:http://hamshahrionline.ir(بخش اول)

فیلسوفان معمولا افراد خوشبینی بوده اند. ولی در میان آنان نادر انی هم یافت می شوند که جهان را با نگاهی بدبینانه می نگریسته اند. آرتور شوپنهاور یکی از آنان است. ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ برابر است با صدوپنجاهمین سالگرد مرگ او.مادر آرتور شوپنهاور که خود نویسنده بود یک بار گفته بود: «نمی دانم دنیا و مردمش با پسر من چه کرده اند که او چنین آن ها را تقبیح می کند؟». شوپنهاور به دلیل نگاه به غایت بدبینانه ای که به عالم و آدم داشت، در تاریخ شه در زمره نادر متفکرانی است که به آنان «فیلسوفان سیاه» می گویند. جهان در نظر او ابلهانه و انسان موجودی نکبت زده بود. فیلسوفی که سلاح داشت. شوپنهاور به ندرت به ی اعتماد می کرد. روایت می کنند که همواره در اتاق خوابش سلاحی پنهان کرده بود. هرگز به آرایشگاه نمی رفت، زیرا بیم آن داشت که آرایشگر گلوی او را با تیغ ریش تراشی ببرد. هرگز اجازه نمی داد ی بیش از اندازه به او نزدیک شود. یک بار زن خیاطی را که در راهرو خانه اش با سروصدای زیاد آرامش او را برهم زده بود چنان هل داده بود که زن نگونبخت با سقوط از پله ها دچار آسیب دیدگی مادام العمر شده بود. با شکایت زن به دادگاه، شوپنهاور ناچار شده بود تا پایان عمر آن زن، ماهانه مبلغی بابت غرامت به او بپردازد.شوپنهاور همواره با ناشران آثار خود دعوا داشت. آنان را متهم می کرد که به اندازه کافی در نشر آثار او نمی کوشند. دوستان کمی داشت و در سال های پایانی عمر، زندگی تنها با سگش را به معا با اطرافیان ترجیح می داد. شوپنهاور از بیشتر فیلسوفان هم عصر خود متنفر بود. هگل را شیادی می دانست که کارش «لفاظی جنون آمیز» و «مهمل بافی» و «یاوه گویی» است. درباره فیشته نیز گفته بود که کار او «صوفیگری» و «جمبل و جادوست» و به فلسفه ارتباطی ندارد. او معتقد بود که آنها فلسفه را به وسیله معاش و به خدمتکار دین و ت تبدیل کرده اند و سخنان آنهارا تنها می توان در تیمارستان ها از دیوانگان شنید.گفتنی است که شوپنهاور با ی م کرده بود تا ببیند در توهین به دیگران تا کجا می تواند پیش رود و چه توهین هایی از مرزهایی که قانون تعیین کرده فراتر و قابل مجازات است. ولی از سوی دیگر، شوپنهاور برای کانت احترام ویژه ای قائل بود و خود را وارث حقیقی او می شمرد. ادامه دارد ...

اطلاعاتایران > ی - همشهری آنلاین:
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی در پیامی درگذشتِ عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفتند.متن پیام تسلیت معظم انقلاب ی به این شرح است:بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیة الله آقای حاج آقا نصرالله شاه آبادی رحمة الله علیه را به بازماندگان مکرّم ایشان و بیت رفیع شاه آبادی و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم و علوّ درجات ایشان را که از شاگردان و نزدیکان راحل عظیم الشأن و از وفاداران به انقلاب و خدمتگزاران نظام جمهوری ی بودند، از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سیّدعلی
۲۲ اسفند ۱۳۹۶

اطلاعات


نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشیکه بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی ...

اطلاعات


فرهنگ > ادبیات - مراسم تشییع پیکر داریوش شایگان روز دوشنبه ششم فروردین در مرکز دایره المعارف بزرگ ی برگزار می شود.www.khabaronline.irبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در پیامی که در کانال تلگرام مجله «بخارا» به سردبیری علی دهباشی منتشر شده درباره زمان مراسم تشییع پیکر زنده یاد داریوش شایگان آمده است:«ستاره ای دیگر از بزرگان علوم انسانی ایران و شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ ی خاموش شد.داریوش شایگان بامداد امروز، دوم فروردین ۱۳۹۷ به یاران نازنین از دست رفته خود در شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ ی پیوست. یاران بزرگ و درخشانی چون ایرج افشار، عباس زریاب خوئی، عبدالحسین زرین کوب، قمر آریان، احمد تفضلی، شرف الدین اسانی، محمدابراهیم باستانی پاریزی، عنایت الله رضا، محمدحسن گنجی و بسیاری دیگر از نام آوران و ستارگان بی بدیل علوم انسانی که شورای عالی علمی و مرکز دائرة المعارف بزرگ ی را بدرود و به دیار ابدی شتافتند.حال در آغازین روزهای بهاری، شمند بزرگ معاصر، داریوش شایگان از میان ما رفت. به همین مناسبت مراسم وداع، تشییع و بدرقه در روز دوشنبه ششم فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۹ صبح و با اقامه توسط آیت الله سیدمصطفى محقق داماد، در سرسرای مرکز دائرة المعارف بزرگ ی برگزار خواهد شد.»

اطلاعات

www.khabaronline.irفرهنگ > ادبیات - مهر نوشت: مراسم تشییع پیکر داریوش شایگان، نویسنده، مترجم و نظریه پرداز فلسفه با حضور جمعی از چهره های حوزه فرهنگ، سیاست و ، در مرکز دایره المعارف بزرگ ی برگزار شد.مراسم تشییع پیکر داریوش شایگان، نظریه پرداز در حوزه فلسه، نویسنده و مترجم پیش وت، صبح امروز دوشنبه (۶ فروردین ماه) با حضور جمعی از چهره های سیاست، ، فرهنگ و فلسفه و همچنین تعدادی از وزرای ت دوازدهم و نیز سفرای کشورهای خارجی در محل مرکز دایره المعارف بزرگ ی در تهران برگزار شد.از جمله چهره های حاضر در مراسم بدرقه داریوش شایگان به خانه ابدی، می توان به علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه، محمدرضا نعمت زاده سابق صنعت، معدن و تجارت، عباس ی راه و شهرسازی، سوراب کومار سفیر کشور هندوستان، مرتضی الویری و الهام فخاری از اعضای شورای ی شهر تهران، غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، حمید چیت چیان، اسبق نیرو، اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، جواد مج ، بهمن فرمان آرا، آیدین آغداشلو، محمدکاظم بجنوردی، کامران فانی و ... اشاره کرد.در این مراسم سیدمحمدکاظم بجنوردی، رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ ی درگذشت شایگان را بار دیگر تسلیت گفت و با توصیف او به فیلسوف فرهنگ، شایگان را دانشمندی دانست که با اسطوره شناسی و عرفان برخورد علمی داشت.بجنوری گفت: شایگان چهره شاخص انسانی داشت و اخلاق وی برای ما آموزنده بود. درگذشت مرحوم شایگان ما را به یاد بزرگانی چون ایرج افشار، مرحوم زرین کوب و گنجی می اندازد. شایگان رفت اما شه های او باقی مانده است؛ او میراثی را باقی گذاشت که می توانیم با کمک آن غنای بیشتری به فرهنگ ببخشیم. امیدوارم روح بزرگ او در جوار ائمه اطهار سربلند باشد و البته سربلند است چراکه او ۶۰ سال به پژوهش مشغول بود.در این مراسم همچنین آیت الله مصطفی محقق داماد عضو پیوسته فرهنگستان علوم درباره شایگان گفت: داریوش شایگان عالم، فیلسوف، متفکر، ایران شناس، ایران دوست و شاعر بود و با وجود همه اینها، او مجسمه اخلاق بود؛ شایگان تجسم تواضع و مهربانی بود و قلم و زبانش حتی اندکی هم، گزنده نبود و ی را نمی آزرد.وی این خصیصه را متاثر از تربیت خانوادگی شایگان دانست و در عین حال تاکید کرد: به نظر می رسد فقط تربیت در پرورش این عالم موثر نبوده است چون ما، فقیه، عالم و فیلسوف زیاد دیده ایم اما همه تجسم اخلاق نیستند. من فکر می کنم تربیت شایگان، الگوگرفته از تربیت علامه طباطبایی است؛ مرحوم شایگان نقش مدیریت جلسه های گفتگو بین علامه طباطبایی و هانری کُربن را بر عهده داشت و به عبارت دیگر انتشار این گفتگوها (در قالب کتاب) مرهون خدمات و پیگیری های این مرد بزرگ (شایگان) است.محقق داماد با بیان اینکه آنچه که تا آ ین دقایق از داریوش شایگان بیان شد، تنها ارادت نبود بلکه با عشق همراه بود، در سخنانی که مخاطب آن روح مرحوم شایگان بود، گفت: ! تو مرگ را گویی پیش از مردن تجربه و احساس کرده بودی و آنچه را که ما نوشته و خوانده ایم، چشیده بودی.این پیش وت حقوق در پایان و در جملاتی خطاب به شایگان از جمله اینکه « ! تو فارغ از آزار نبودی و تو را آزردند، قدر تو را ندانستیم»، گفت: جای خالی داریوش شایگان برای ما دایمی است؛ او ی متفکر و نویسنده ای عالیقدر بود که به شدت عاشق ایران بود و دلش برای این سرزمین می تپید.آیدین آغداشلو هنرمند نیز در این مراسم به سابقه ۶۰ سال دوستی خود با شایگان اشاره کرد و گفت: تاریخ صد سال گذشته ایران شبیه شایگان، به خود ندیده است. همیشه به جایگاه این حسرت خواهیم برد؛ شایگان فسانه خود را گفت و خو د اما فسانه او در طول زمان حرکت می کند و در دل و ذهن ما به حیات خود ادامه خواهد داد و آینده حق او را به جا خواهد آورد.او شایگان را نظریه پردازی جامع الطراف و حکیم لقب داد که در حوزه های مختلف از جمله سینما، تئاتر، موسیقی، فلسفه، و نقاشی، طراز اول و جایگاه بی بدیلش ستایش برانگیز بود و گفت: امیدواریم جامعه در آینده نظایر او را در سبک های دیگر به وجود آورد. شایگان نمونه ذهن دو جهانه بود. شاید سال ها بگذرید تا چنین متفکری با این قدرت و شناخت در خود داشته باشد. شایگان در دل تک تک اصحاب کمال جا داشت. جمع حاضر و جمع های کثیر دیگری خواهند آمد تا جفایی که در حق حکیم عمر خیام نیشابوری رفت، در حق شایگان نرود.

همچنین کامران فانی کتابشناس و فهرست نویس پیش وت، در سخنانی درباره داریوش شایگان گفت: شایگان آهن ربای جذ داشت که انسان ها را از دور و نزدیک به سوی خود جلب می کرد. او در دوستی، پایداری داشت. انسان هایی هستند که قد و عرضشان کمتر شناخته می شود؛ داریوش شایگان نمونه ای از این دست است.وی مهم ترین منش داریوش شایگان را انسان دوستی دانست و افزود: او درد همه انسان ها را درک می کرد؛ انسان هایی که دچار دوگانگی شده بودند و میان سنت و تجدد، معنویت و مادیت یا شرق و غرب در قرن پرآشوب حاضر درگیر بودند. شایگان وظیفه خود می دانست کنار این انسان ها باشد.سوراب کومار، سفیر هند در ایران هم در سخنانی در این مراسم، ضمن ابراز تسلیت ت و ملت هند به دلیل درگذشت داریوش شایگان، هندپژوه مطرح، به خانواده وی و نیز ملت ایران، گفت: شایگان محقق، عالم، نویسنده، فیلسوف و نظریه پرداز بود. این دانشمند ایرانی ازجمله حامیان هند نیز به شمار می رود. من به خاطر زحمات داریوش شایگان در حوزه هندشناسی، از ایشان قدردانی می کنم.سفیر هند در ایران، داریوش شایگان را بنیانگذار الگوی تفاهم بین دو کشور ایران و هند دانست و افزود: به میراث این دانشمند بزرگ احترام می گذاریم و برای آرامش ابدی او دعا می کنیم.همچنین بهمن فرمان آرا ساز در آئین تشییع پیکر داریوش شایگان، او را الگوی خودش در زندگی دانست و گفت: شایگان چیزی از این جهان طلبکار نبود؛ او عاشق زندگی بود و من به دوستی با او افتخار می کنم چرا که ساعت های بسیاری را به خوبی کنار او گذراندم. جای شایگان همیشه خالی است و جایگزینی ندارد و نخواهد داشت چرا که استثنایی بود.علی دهباشی، مدیر مسئول مجله بخارا و از دوستان زنده یاد شایگان هم در ادامه مراسم تشییع پیکر او، پیام محمدعلی موحد، مثنوی پژوه برجسته را به مناسبت درگذشت شایگان قرائت کرد که در این پیام، موحد به پیشینه پژوهشی و ترجمه هایی که شایگان انجام داده و همچنین ترجمه هایی که از آثار او به چند زبان صورت گرفته است، پرداخته بود.در پایان این مراسم، میّت به ت آیت الله مصطفی محقق داماد، بر پیکر مرحوم داریوش شایگان، اقامه و پیکر او برای خا پاری در قطعه هنرمندان، به سمت بهشت زهرا (س) تشییع شد.یادآوری می شود، داریوش شایگان (متولد ۱۳ بهمن ۱۳۱۳ تبریز) در سال ۱۳۴۷ با مدرک ی در رشته هندشناسی به ایران بازگشت و به تحقیقات خود درباره ادیان به ویژه ادیان هندی ادامه داد که حاصل آن کت دوجلدی بود به نام «ادیان و مکتب های فلسفی هند» که از سوی انتشارات کبیر منتشر شد.شایگان پیش از آن دیدگاه های نظری اش را در کتاب «آسیا در برابر غرب» منتشر کرده بود که همچنان از کتاب های مهم در حوزه شه معاصر ایرانی است. این نویسنده، مترجم و پژوهشگر و نظریه پرداز همچنین چند سال بعد کتاب «بت های ذهنی و خاطره های ازلی» را منتشر کرد. «تصوف و هندوئیسم»، «افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار»، «بینش اساطیری»، «پنج اقلیم حضور»، «در جستجوی فضاهای گمشده» و «نگاه ش ته»، تعدادی دیگر از آثار شایگان است. آ ین کتاب منتشر شده از داریوش شایگان «فانوس جادویی زمان» است؛ اثری در بررسی زندگی و آثار مارسل پروست با تاکید بر رمان «در جستجوی زمان از دست رفته» او.این شمند، نویسنده و مترجم، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ دچار سکته مغزی شد و به کما رفت. شایگان سرانجام در سحرگاه ۲ فروردین ۹۷ در بسترش در بیمارستان فیروزگر تهران، چشم از جهان فروبست.57241

اطلاعاتسرچشمه ی عشق با علی آمده استگل کرده بهشت تا علی آمده استشد کعبه حرمخانه میلاد علی(ع)کز کعبه صدای یا علی آمده است

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها