پرنده بر درگاه

وبلاگ با نام پرنده بر درگاه
دیگه اطمینان ندارم مطلب بنویسم اینجا .. تا میام بنویسم میگم باز اب میشه همه چی از دست می ره ... آدم درد دلاشو با خودش دوست داره ... به شرط اینکه اب و گم و گور نشه

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/8
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
از تو در ع هایی که می شود انه دید لبخندی جاری است که از پنجره عمر -این قطار بی ایستگاه- آن به آن دورتر آن به آن کمرنگ تر می شود

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/10
 • مطالب مشابه: از تو
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بر زبرسوی باران ایستاده ام تنها و چاله های روحم آرام آرام از آب باران پر می شود در این روزگار قفس تنگی گرد بر گرد من تا آنجا که چشم رغبت دیدن دارد باران است

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/2
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: باران
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
وبلاگ جدیدم http://hadimonfared.persianblog.ir/ لطفا سر بزنید و نظر بدید

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/3
 • مطالب مشابه: وبلاگ جدید
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بغضی در من مچاله شده وقتی که عطر تو را باد بیاورد گریه اش خواهم کرد

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/4
 • مطالب مشابه: بغض
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
در زلال چشمه غزال تشنه لب بر لب خویشتن انگار نهاده بود، تا عطش بوسه ای را که از هول پلنگان ناسیراب شده بود فرو نشاند. در سر چشمه آهوی گریزپا به قرار ایستاده بود و آب تصویر تشنگی اش را وارونه کرده بود. *** آنسوترِ روز خسته ش ته در مانداب ت پا در گل نمناک غمناک پلنگ زخمی سر پر غرور در آب چشمه فرو برد، بی آنکه آبی بنوشد و دی ا ماه را در برکه به تماشا ایستاد. آذر 1381

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/32
 • مطالب مشابه: پلنگ زخمی
 • کلمات کلیدی: چشمه ,پلنگ زخمی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نیمه شب زیر دوش ... این فکر تو سرم بازی می کرد که فاصله بین صفر و یک چقدره؟ آیا به اندازه فاصله بین یک و دو هست؟ در منطق ریاضی بله مساوی هستند. اما یه منطق دیگه میگه نه نیستند! چطور ممکنه فاصله بین نیست و هست به اندازه فاصله بین دو تا هست باشه؟ فاصله بین عدم و وجود هرگز مساوی فاصله بین دو تا موجود نیست. بعد ذهنم رفت تو مسئله وحدت ... خدای واحد بلاتشبیه یعنی خدا یکی است یا یک است و همه هستی چی؟ معلومه صفر ... عدم ... نیستی ... همه هستی در برابر اون یک عددی نیست. چیزی نیست بعد ذهنم رفت سمت صفر و یک دنیای مجازی و پیچیدگیهاش و ... ما در مقام صفر مطلقیم ...

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/33
 • مطالب مشابه: صفر و یک
 • کلمات کلیدی: فاصله ,اندازه فاصله
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
طعم حلال پرحلاوت نان سنگک گرم زیر دندون فقیر روزه داری که خدای زیباش رو به حمد و سپاس یاد میکنه چقدر دست نیافتنیه کدام سفره شاهی طعم این افطار رو به خودش دیده؟

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/34
 • مطالب مشابه: طعم نان
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
با دامنی پر سنگ. به دیدارش آمدند. ک ن شهر.. ××× توت پیر. پیغامبری است. -فرتوت. با آغوشی گشاده-. که هر چه بر شانه اش بالا روی. یا سنگسارش کنی!. در دامنت. میوه خواهد ریخت.. ××× با دامنی پر توت. به خانه برمی گردند ک ن شهر. 21 اردی بهشت 1396

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/24
 • مطالب مشابه: پیغامبر فرتوت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
هزار و یک پروانه. از پیله بیرون آمدند. برای بوسه ای. که تو وعده داده بودی. گل سرخ! و هزار و یک پروانه. از نفس افتادند برای هر بوسه. که تو داده بودی. گل سرخ!

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/26
 • مطالب مشابه: بوسه
 • کلمات کلیدی: بوسه ,داده بودی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
باران گرفته است. و نیمه شب. تنها صدای شرشر باران. ما را به عمق جاده های مه آلود. سوق خواهد داد. و رنگ ها. در سایه سار شب. خاموش. ه اند. باران. تکرار ناتمامی ماست. وقتی که ... عاشقیم. آبان 81

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/30
 • مطالب مشابه: باران
 • کلمات کلیدی: باران ,      
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
هفت چفت در بسته بود و بدین نمط هفت در و هر کلیدی به چاهی اندر. پنجره جفت آمده بود و رخنه ای نه، افتاده بود و نیز روزنی نه. نه چون میهمان از در! نه چون عطر علف از پس دیوار! نه چون نور از روزن! حیرتا عشق! حیرتا! چگونه به خانه اندر شدی؟ چگونه؟! 25 مهر 81

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/31
 • مطالب مشابه: حیرت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
در زلال چشمه غزال تشنه لب بر لب خویستن انگار نهاده بود، تا عطش بوسه ای را که از هول پلنگان ناسیراب شده بود فرو نشاند. در سر چشمه آهوی گریزپا به قرار ایستاده بود و آب تصویر تشنگی اش را وارونه کرده بود. *** آنسوترِ روز خسته ش ته در مانداب ت پا در گل نمناک غمناک پلنگ زخمی سر پر غرور در آب چشمه فرو برد، بی آنکه آبی بنوشد و دی ا ماه را در برکه به تماشا ایستاد. آذر 1381

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/32
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: چشمه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
درد از مغز استخوانم عبور کرده درد بیهودگیها

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/29
 • مطالب مشابه: درد
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
برای اندوهی که دارم. نه سکوت. نه نسیم. و نه انحنای جاده در جنگل. .چاره نیست. دستانت را به من بده

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/27
 • مطالب مشابه: سکوت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
با تو از کوه گفتم. با کوه. از تو. با تو از دشت گفتم. با دشت. از تو.. با تو از کوچه گفتم. با کوچه. از تو. با تو از عشق اما. یارای گفتنم نبود! از دشت و کوه و کوچه سخن گفتم! یزد 09/10/81

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/28
 • مطالب مشابه: باتو
 • کلمات کلیدی: گفتم ,کوچه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
با دامنی پر سنگ. به دیدارش آمدند. ک ن شهر.. ××× توت پیر. پیغامبری است. -فرتوت. با آغوشی گشاده-. که هر چه بر شانه اش بالا روی. یا سنگسارش کنی!. در دامنت. میوه خواهد ریخت.. ××× ببا دامنی پر توت. به خانه برمی گردند ک ن شهر. 21 اردی بهشت 1396

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/24
 • مطالب مشابه: پیغامبر فرتوت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ی خشکیده تر برگی خزان آلوده ای زردی. به ره وامانده تر چشمی غبارآکنده ای گردی. در این روزان بی روزن در این کوچه در این برزن. ز پا افتاده سرگردان جگرخون مبتلا مردی. غباری ذره ای گردی نگاهی حسرتی آهی. گ خسته درویشی دعا کرده ست برگردی. فروردین 82

اطلاعات

هزار و یک پروانه. از پیله بیرون آمدند. برای بوسه ای. که تو وعده داده بودی. گل سرخ! و هزار و یک پروانه. از نفس افتاده بودند. برای بوسه ای. که تو داده بودی. گل سرخ!

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/26
 • مطالب مشابه: بوسه
 • کلمات کلیدی: بوسه ,داده بودی ,برای بوسه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
با دامنی پر سنگ. به دیدارش آمدند. ک ن شهر.. ××× توت پیر. پیغامبری است. -فرتوت. با آغوشی گشاده-. که هر چه بر شانه اش بالا روی. یا سنگسارش کنی!. در دامنت. میوه خواهد ریخت.. ××× به خانه بر می گردند. ک ن شهر. با دامنی پر توت. 21 اردی بهشت 1396

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/24
 • مطالب مشابه: پیغامبر فرتوت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
چون خون درون رگ کوچه - سرخ از سیلی ستمگر سرما - گوشم به یاوه گویی باد هوشم ولی چو باد رفته ست دور و تنگ حوصله دیریست ... یزد - ان 81

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/23
 • مطالب مشابه: کوچه
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
حدیثی نیست حرفی نیست. فقط گه گاه آهی. یا به جبر قافیه گاهی نگاهی. بهار 80

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/22
 • مطالب مشابه: نگاهی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ابن روزهای مفرط این روزهای غلط. این لجظه های سراسر تباه تردید! اشتباه! این سطرهای سپید طاعون واژه های سیاه. افسوس! آه ... آه! دیروزهای من همه کاغذمچاله اند. یزد زمستان 79

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/21
 • مطالب مشابه: این روزها
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / ولی فکر کنم کلا آدرسو غلط رفته / اصلا نمیشه قبول کرد یکی راه بیفته تو شهر بگه کو انسان و انسانیت / در حالی که این انسان رو باید در درون پیدا کنه و از خودش سراغ انسان رو بگیره

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/19
 • مطالب مشابه: انسان
 • کلمات کلیدی: انسان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
همه چشمه های وجی وجودم خشکیده انگار. نه شعر نه نقاشی نه هیچ چیز دیگه. ورودی های وجودم هم تعریفی نداره. سعی می کنم همه رو ببندم. فضای مجازی، اخبار. تلویزیون. دید و بازدید و کلا همه چی رو دارم می بندم. این یعنی خودم رو تو خودم حبس کنم شاید ققنوسی سر زد از درونم

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/20
 • مطالب مشابه: ققنوس
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
از متکی به خود بودن راستیها خوشم میاد اما تصورم اینه که به جای نظم از مصلحت استفاده میکنند و این بده چپی ها متکی به علم هستند ولی علم نقطه اتکای کاملی نیست یعنی به نظرم چپی ها به جای توکلت علی الله متدشون توکلت علی العلم روز هست. ب اینه که علم روز دست ما نیست و ممکنه اونایی که علم دستشون هست بخوان بدنش به ما یه جور زیر و رو کننش که آ ش بشه به نفع خودشون ( مثل همین قضیه غربالگری که نمونه میگیرن میفرستن آلمان و تازه صداش دراومده که بجای شکار جنین های مونگول نابغه ها رو هم شکار می کنن وچه از این بهتر که بجای کلی سختی کشیدن و ترور تو خیابون، نوابغ ایرانی رو تو رحم مادر شکار کنن اونم به دست خود مادر و پولشو هم بگیرن) واین که علم خودش سرگیجه داره و تکلیفش مشخص نیست با خودش. و این که علم وما اخلاق نداره و تهش ممکنه بمب اتم بسازن حالا بگذریم از این داوری من که تهش معلومه من خودم با هر که با خدا مشکل داره مشکل دارم ... ولی خدایش نیستم و جناحی هم ایضا

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/17
 • مطالب مشابه: چپ و راست
 • کلمات کلیدی: شکار
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر / ولی فکر کنم کلا آدرسو غلط رفته / اصلا شه قبول کرد یکی راه بیفته تو ش بگخ کو انسان و انسانیت / در حالی که این انسان رو باید در درون پیدا کنه و از خودش سراغ انسان رو بگیره

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/19
 • مطالب مشابه: انسان
 • کلمات کلیدی: انسان
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
توی جلسه بلند شدم و گفتم من نمیدونم آرزوهای زمینی و مادی شما در نهایت برای شما خیر داره یا شر!؟ پس آرزو نمیکنم که به آرزوهای زمینیتون برسید بجاش دعا میکنم آرزوهای آسمانیتون محقق بشه. و یکی در پاسخم گفت من تعجب میکنم! آسمان چیه؟ آسمان کجاست؟ ودیعه آسمانی چیه؟ این فقط ماییم که هستیم و ما باید زندگی کنیم و زندگیمون رو بسازیم. من پاسخی ندادم و دیگران هم و همین یک موقعیت،به آدمهای اون جلسه نشون داد که کجای این عالم هستیم. تقریبا تمام شب بیدار موندم و نشد بخوابم از بسیاری سوالهای و جوابهایی که ذهنم می ساخت. سوالهایی که هر ی در کودکی از خودش کرده اینه که ما و این جهان از کجا اومده؟ و همه اهل توحید یک جواب براش دارند. از خدا اما سوال دیگه اینه که خداناباوران جواب این سوال رو چی میدن؟ یکی از همینها می گفت شاید به شوخی که : از همون جایی که خدا اومده فلسفه نخوندم ... مشکل اینه

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/9
 • مطالب مشابه: آسمان
 • کلمات کلیدی: اینه ,آرزوهای
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نمیدونم چه چیزی باعث میشه یه آدم در نقطه ای که نباید، راستگو میشه!؟ تعریف می کرد که تو دلتنگی عجیب زنگ میزنه به طرفش و وقتی خانواده می پرسن شما؟ میگه من فلانی از فلان جا. بدون مراعات، بدون محاسبه، بدون پیش بینی گفتم چرا خب؟ گفت: مستی و راستی اصلا مگه میشه آدم دروغ بگه. سیم که وصل شد راستگو میشی. مست میشی. حالا میخواد لیلی پشت خط باشه یا سایه لیلی. گفتم خوب شد حالا؟! گفت نمیدونم! شاید نه! گفت تموم شد همه چیز و دیگه اتفاق نمیفته. خطا کرده. نه با اون تماس که کل جریان رو خطا کرده و توبه هم کرده ... ولی نه از راستگویی ... بلکه از ارتباطی که درست نبوده هر چند کم بوده و دور. ولی من فکر می کنم که هنوز از نشئه اون راستگویی زلال بی موقع مسته ...

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/10
 • مطالب مشابه: راستگویی زلال بی موقع
 • کلمات کلیدی: راستگویی ,کرده ,میشه ,راستگویی زلال
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
صبح سحر حال عجیبی بود. احساس می باد می وزه تو روحم. احساس می روحم مثل زلف رها در باد، از وجودم داره به بیرون موج می زنه، مثل مخلوطهای آبمیوه فروشی ملغمه ای شدم از حس زندگی، از حس مرگ. حس می این ششهام نیستن که دارن نفس می کشن. تمام پوستم نفس می کشید. وقتی میخوندم صدام بیشتر از این که بیرون تو اتاق بپیچه، در درون، در روحم می پیچید. از انعکاس صدام تو روحم گیج شده بودم ...

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/12
 • مطالب مشابه: الیس الصبح بقریب
 • کلمات کلیدی: روحم
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
تو یه ی سرخ پوستی (فکر کنم) پدره به پسره میگه دور هر پسری یک دایره هست وقتی کوچیکه فقط خودش توش جا می شه وقتی ازدواج کرد دایره ش بزرگتر میشه و خودش و خانواده اش توش جا می شن، وقتی بزرگتر شد قبیله ش توش جا می شن و وقتی بزرگتر ... سرزمینش و همه قبایل و ... تو چرا می جنگی؟ پسرم می پرسد من تفنگم در مشت کوله بارم بر پشت بند پوتینم را محکم می بندم مادرم آب و آیینه و قرآن در دست پسرم بار دگر می پرسد: تو چرا می جنگی؟ با تمام دل خود می گویم: تا چراغ از تو نگیرد دشمن!

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/13
 • مطالب مشابه: جنگ
 • کلمات کلیدی: بزرگتر ,وقتی بزرگتر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نسازد عقل با این سرکش عشق نـداند هیــچ از حـال خوش عشق خوشـا مــردی کـه از جان برفروزد چــراغ عقـــل را بـــا آتـش عشق این شعر را دو سه سال پیش سرودم و تنها برای علامه عاشق ... سیدمحمدحسین طباطبایی

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/14
 • مطالب مشابه: عقل و عشق
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
ری را! من از پل های بسیاری گذشته ام و از افسوس های بسیاری. نه غوغای گنجشگکان نوپر پرگو را دارم نه انگشتان سرد نسیم تنها در امتداد وزش بادهای بی هنگام به سوی تو می آیم که به خاطرت پلهای بسیاری را ش ته ام و دلهای بسیاری را ری را!

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/15
 • مطالب مشابه: ری را
 • کلمات کلیدی: بسیاری
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مادر! ای ماه مهربان! وقتی گرفته ای در ازدحام مردم یکرنگ چشمهات جا تنگ می شود. گاهی که خسته ای در کوچه سار غربت چین های چهره ات بر دوش رهگذز ره توشه صفر اندوه بسته اند. من حتی این عطر چادر بی رنگ و روی تو را با بوی صد بهشت آن وعده های دور که دادار داده است، برابر نمی کنم. با گوشه های چارقدت بقچه بسته ام اندوه خویش را اینجا هرگز ی به لهجه شیرین آشتی صحبت نمی کند. مادر! ای عشق بی امان! ...

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/16
 • مطالب مشابه: مادر ...
 • کلمات کلیدی: مادر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
از متکی به خود بودن راستیها خوشم میاد اما تصورم اینه که به جای نظم از مصلحت استفاده میکنند و این بده چپی ها متکی به علم هستند ولی علم نقطه اتکای کاملی نیست یعنی به نظرم چپی ها به جای توکلت علی الله متدشون توکلت علی العلم روز هست. ب اینه که علم روز دست ما نیست و ممکنه اونایی که علم دستشون هست بخوان بدنش به ما یه جور زیر و رو کننش که آ ش بشه به نفع خودشون ( مثل همین قضیه غربالگری که نمونه میگیرن میفرستن آلمان و تازه صداش دراومده که بجای شکار جنین های مونگول نابغه ها رو هم شکار می کنن وچه از این بهتر که بجای کلی سختی کشیدن و ترور تو خیابون، نوابغ ایرانی رو تو رحم مادر شکار کنن اونم به دست خود مادر و پولشو هم بگیرن) واین که علم خودش سرگیجه داره و تکلیفش مشخص نیست با خودش. و این که علم وما اخلاق نداره و تهش ممکنه بمب اتم بسازن حالا بگذریم از این داوری من که تهش معلومه من خودم با هر که با خدا مشکل داره مشکل دارم ... ولی خدایش نیستم و جناحی هم ایضا

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/17
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: شکار
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
شنیدم که ناامبدی از خدا بزرگترین گناهه / از خدا و کرمش ناامید نیستم / اما بدجوری از خودم ناامیدم / بسکه هی رفتم و هی برگشتم / نمیدونم چه کنم با خودم

اطلاعات

 • منبع: http://hadi-monfared.persianblog.ir/post/18
 • مطالب مشابه: ناامیدی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها