هوش و کاربردها

وبلاگ با نام هوش و کاربردها
مرجع اصلی: طراحی الگوریتم ها با شبه کدهای c++، تالیف ریچارد نیپولیتان و کیومرث نعیمی پور دیگر مراجع : introduction to algorithms is a book by thomas h. cormen, charles e. leiserson, ronald l. rivest, and clifford stein (clrs)

بارم بندی درس (این بارم بندی اولیه است و بر طبق شرایط ممکن است تغییر کند): میان ترم: ۶ پایان ترم: ۸ امتحانک ها: ۲ تکالیف: ۳.۵ پروژه پایانی: ۲.۵
( ب حداقل ۵۰٪ نمره امتحانات پایان ترم +میان ترم برای قبولی در درس ا امی است)
سر فصل مطالب: کارایی و تحلیل الگوریتم ها تحلیل سرشکن (از مرجع clrs)
روش های حل مسأله شامل: تقسیم و حل
برنامه نویسی پویا حریصانه عقب گرد راهبرد شاخه و حد مسأله بیشترین جریان (از مرجع clrs)اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها