حمیدرضا آذری

وبلاگ با نام حمیدرضا آذری
آنکه با زندگی میسازد
زندگی را میبازد
با زندگی نساز
زندگی را بساز

اطلاعات

مرو راهی که با ریگی بلغزی
مشو بیدی که با بادی بلرزی
تو را قدر و تو را قیمت گران است
مکن کاری که یک ارزن نیرزی

اطلاعات

 • منبع: http://hamidazari.blog.ir/1396/11/05/تو
 • مطالب مشابه: تو
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زمانی که "تعصب" جای
تفکـر و تعـقـل را بگیرد ،
عملا مغـز هیچ کارکرد
عقلانی و ادراکی ندارد
و تنها یک تنظیم کننده
عضلات بیش نیست !

اطلاعات

 • منبع: http://hamidazari.blog.ir/1396/11/02/تعصب
 • مطالب مشابه: تعصب
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
مرو راهی که با ریگی بلغزی
مشو بیدی که با بادی بلرزی
تو را قدر و تو را قیمت گران است
مکن کاری که یک ارزن نیرزی

اطلاعات

 • منبع: http://hamidazari.blog.ir/1396/11/05/تو
 • مطالب مشابه: تو
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.