این روزها

وبلاگ با نام این روزها
زمانی که چشمانم را به این دنیا گشودم اردیبهشت پر از شکوفه شد و زمین خندید...

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/24
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
روزی جایی دقیقه ایی خودت را بازخواهی یافت و آن وقت یا لبخند خواهی زد یا اشک خواهی ریخت... «پابلو نرودا»

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/23
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
من مرغ آتشم می سوزم از شراره این عشق سرکشم چون سوخت پیکرم چون شعله های سرکش جانم فرو نشست آنگاه باز از دل خا تر بار دیگر تولد من آغاز می شود و من دوباره زندگیم را آغاز می کنم پر باز می کنم پرواز می کنم...! «حمید مصدق»

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/13
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نه اشتباه نکن نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی من عاشقت شدم... «شمس لنگرودی»

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/15
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آرام باش عزیز من، آرام باش حکایت دریاست زندگی گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی گاهی هم فرو می رویم، چشم هایمان را می بندیم، همه جا تاریکی است آرام باش عزیز من آرام باش دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری، طالع می شود...! «شمس لنگرودی»

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/17
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: آرام
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زن دیوانه عاشق نه دل به دریا می زند نه سر به کوه و بیابان می گذارد و نه راه صحرا را پیش می گیرد زن دیوانه عاشق ناگهان دست تو را در دست زندگی می گذارد و به غار تنهایی اش برمی گردد...! «نسترن وثوقی»

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/19
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی: دیوانه عاشق
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آن قدر به تو نزدیک بودم که تو را ندیدم در تاریکی خود، به تو لبخند می زنم شکرانه روزهایی که کنار تو راه رفته ام...! «شمس لنگرودی»

اطلاعات

 • منبع: http://inrozhayam.persianblog.ir/post/21
 • مطالب مشابه: (بدون عنوان)
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها