قرارگاه جهادی شهید کاوه

وبلاگ با نام قرارگاه جهادی شهید کاوه
از مجموعه آثار اجتماعی بدحج می توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱-تضعیف ارزش های متعالی: با رعایت حجاب، امتیازات ظاهری محو ارزش های معنوی شده و جامعه در تحصیل آن کوشا می گردد. جهان معاصر به جای توجه به ارزش های واقعی و معنوی، به زیباهای جسمی زن توجه می کند و به جای انتخاب وجه علمی و اخلاقی یا وجه عاطفی و هنری ن، با تبلیغات و هیاهوی فراوان به انتخاب ملکه زیبایی ن می پردازد.
۲- انحطاط اخلاقی و تضعیف معنویت: تضعیف معنویت در میان افراد جامعه، زمینه تسلّط همه جانبه دشمنان و غارتگران جهانی را فراهم می آورد. بی حس اجتماعات انسانی و تضعیف اراده افراد جامعه برای جلوگیری از هر گونه مبارزه علیه منافع و سلطه فرهنگی و ، از پیآمدهای شومبی حج و بدحج است. اگر خودآرایی و تهییج در جامعه رواج یافته و بهره برداری های در خارج از محیط خانواده میسّر گردد، افزایش طلاق و پیآمدهای خطرناک آن نظیر افزایش جرایم، بزه کاری فرزندانی که در چنین خانواده هایی زندگی می کنند و… از آثار خطیر این امر خواهد بود.
۳- فروپاشی نظام خانواده: خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی یک جامعه به شمار می آید. ثبات خانواده که مرکز عشق و امید و تحقق آرزوهای شیرین جوانان می باشد، توانایی های فردی را افزایش و جامعه را استوارتر می کند. اگر در جامعه ای حجاب به صورت کامل رعایت گردد و تمتعات به محیط خانواده محدود گردد، جوانان به ازدواج روی می آورند و خانواده های تشکیل شده نیز ثبات بیشتری خواهد یافت. اگر خودآرایی و تهییج در جامعه رواج یافته و بهره برداری های در خارج از محیط خانواده میسّر گردد، افزایش طلاق و پیآمدهای خطرناک آن نظیر افزایش جرایم، بزه کاری فرزندانی که در چنین خانواده هایی زندگی می کنند و… از آثار خطیر این امر خواهد بود که وضعیت نابسامان خانواده در غرب بهترین شاهد این مدعاست.
۴- رکود فعالیت ها و در نتیجه سُستی جامعه بشری: بدون شک، کشانیدن تمتعات و بصری از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت اجتماع را ضعیف، بلکه فلج می کند و در آن صورت، آموزش، پژوهش، کار و تلاش جای خود را به آرایش و خودنمایی، چشم چرانی و لذّت جویی خواهد داد که سقوط جامعه را به دنبال خواهد داشت.
۵- ترویج فرهنگ غلط مصرف و زیان اقتصادی ناشی از آن: اشتغال ن به آراستن خویش و عرضه زیبایی های جسمی، فرهنگ غلط مصرف را ترویج می نماید. افزایش مصرف همان طور که سود بیشتری را به جیب کارخانه داران تولید لوازم آرایش سرازیر خواهد ساخت، توان بازسازی و سرمایه گذاری و رشد و تعادل اقتصادی را در جهان سوم کاهش می دهد و زیان های ناشی از آن را غیر قابل جبران خواهد ساخت. لیست واردات کالاهای تزئینی و لوازم آرایش و سهم عمده آن در هزینه های ارزی جهان سوم، عُمق فاجعه اقتصادی ای است که این کشورها را تهدید می کند و زنگ خطری برای جوامع و کشورهای مختلف است.

اطلاعات

  • منبع: http://kaveh313.blog.ir/1396/12/14/آثار-اجتماعی-بد-حجابی
  • مطالب مشابه: آثار اجتماعی بد حج
  • کلمات کلیدی: خانواده ,جامعه ,افزایش ,جنسی ,محیط ,آثار ,محیط خانواده ,چنین خانواده ,کاری فرزندانی ,افزایش جرایم، ,نظیر افزایش ,نظیر افزایش جرایم، ,میسّر گردد?
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
در این نوشته به بیان برخی آثار فردی بدحج خواهیم پرداخت: ۱- سقوط شخصیت انسانی زن: حجاب، صدفی است که گوهر گران بهای هستی، زن را در بر می گیرد. متأسفانه امروزه خصوصاً در مغرب زمین با رواج بی حج و بدحج ، شخصیت انسانی زن به فراموشی س شده و تنها به زیبایی های جسمی او توجه می شود. بنابراین زن وسیله ای شده است برای کامی و موجودیست با هویت صرفاً جسمی و نه دارای یک شخصیت مورد احترام انسانی. ۲- افزایش هاب و بیماری روانی: بی تردید، اگر ن با حجاب و پوشش مناسب در جامعه حضور یابند، خود و خانواده و دیگر افراد جامعه از آرامش روانی برخوردار خواهند بود، اما اگر ن به صورت تحریک آمیز در اجتماع ظاهر شوند، هاب و هیجان روحی بینندگان هر لحظه با دیدن صحنه ای تازه افزایش می یابد و از آن جا که ی غریزه در تمامی موارد دلخواه، ممکن نیست، باعث برهم خوردن تعادل روحی بینندگان می گردد. پوشش زن، جذ ت او را در نظر جنس مخالف بیشتر کرده و تلاش و پی گیری جنس مخالف را برای وصالش فزونی خواهد بخشید، بدحج و خودنمایی نیز از جذ ت زن کاسته، کشش و جاذبه او را کاهش خواهد داد. ۳- کاهش سلامت جسمانی: حجاب زمینه هیجانات روحی را که منشأ برخی از بیماری های جسمی است و همچنین زمینه فساد را که عامل اصلی بیماری های مقاربتی است، از بین می برد و بدین صورت نقش خود را در سلامت جسمانی افراد جامعه ایفا می نماید. ال یس کارل می گوید: «فکر و هیجان می تواند سبب ضایعات عضوی و احشایی شود. عدم تعادل دستگاه های عصبی و نقص دستگاه هاضمه در اثر هیجان، عامل بیماری های معده و روده است.» بی حج و ، افزایش بیماری های مقاربتی از جمله ایذر، هپاتیت و غیره را در پی دارد. ۴- کاهش جذ ت: آلفرد هیچکاک هنرمند معروف می گوید: « ن شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار می بردند، خود به خود جذاب می نمودند و همین مسئله جاذبه نیرومندی بدان ها می داد. اما به تدریج با تلاشی که ن این کشورها برای برابری با ن غربی از خود نشان می دهند، حجاب و پوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود، از میان می رود و همراه آن، از جاذبه او هم کاسته می شود.» ۵- بر هم خوردن امنیت ن: بی حج و بدحج و آرایش، غریزه را تحریک و طوفانی می سازد. این تحریک و تهییج نه تنها کنترل و هدایت غریزه آتشین را مشکل می سازد، بلکه مردان را به کانون خطر جدّی برای نی که با خودنمایی آن ها را تحریک نموده اند، تبدیل می کند.

اطلاعات

  • منبع: http://kaveh313.blog.ir/1396/12/13/آثار-فردی-بد-حجابی
  • مطالب مشابه: آثار فردی بد حج
  • کلمات کلیدی: بیماری , ن ,جنسی ,تحریک ,حجاب ,حجابی ,غریزه جنسی ,سلامت جسمانی ,روحی بینندگان ,افراد جامعه ,شخصیت انسانی
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
برای سالم سازی جامعه و تعالی و رشد انسان­ها ، توجه و اهتمام ویژه­ای به موضوع محرم و نامحرم نشان داده است. رسول اکرم طبق ایات قرآن و بر اساس فطرت انسانی، آن را طرح ریزی کرده و بر ن مسلمان ضروری دانست که در برابر مردان بیگانه خود را بپوشانند. حریم امن برای هر بانوی خداشناس و حقیقت طلب می­تواند او را در رسیدن به اه والای انسانی و کمال مطلوب به نحو شایسته­ای یاری کند. متأسفانه رواج فرهنگ غرب در عصرما بانوان مسلمان را به بهانة فعالیت اجتماعی و احیای حقوق زن، به حضور گسترده در مجامع و محافل ، اقتصادی، فرهنگی و حتی میادین ورزشی کشانده و آنان را دوشادوش مردان، بلکه پیشروتر از آنها قرار داده و از وظایف اصلی شان که پرورش نسل پاک و پدید آوردن محیط آرام در خانواده است، بازداشته است؛[1] به طوری که ن مسلمان از هویت واقعی خود غافل مانده­اند. امروزه در کشور ی به نظر برخی افراد بیمار دل و سست ایمان، جداسازی زن و مرد نامحرم در محیط­های عمومی، که یک اصل قرآنی و دستور صریح است، نه تنها مورد تردید قرار گرفته است و نه تنها یک ارزش به حساب نمی­اید، بلکه امری ناپسند و مذموم تلّقی می­گردد. بانوی مسلمانی که از منظر حضرت رسول بهترین ارزش او فاصله گرفتن از منظر مردان نامحرم است.[2] بدون توجه به جایگاه والای خود، در معرض دید نامحرمان قرار گرفته است. و شأن و جایگاه والایی که رسول خدا برای بانوان مسلمان قائل بود، متز ل شده است و اگر غفلت مقداری بیشتر شود، موضوع «حجاب» رفته، رفته مورد تمس قرار خواهد گرفت و ایات قرآن به فراموشی س خواهد شد!
به همین جهت، بازخوانی سیره و سخن اکرم درباره چگونگی برخورد مردان مسلمان با ن نامحرم، ضروری می­نماید.
جداسازی ن و مردان
ج زن و مرد نامحرم، یکی از دستورهای صریح قرآن و رسول خدا است که در سلامت جامعة تأثیر فراوان دارد. بدون تردید حفظ «عفت عمومی» برای پایداری هر جامعه­ای ضرورتی انکار ناپذیر است و یکی از راه های جلوگیری از نفوذ و وسوسه­های آن، ایجاد حریم میان زن و مرد و رعایت پوشش لازم است تا از نگاه­های هوس آلود و تماس­های غیر شرعی جلوگیری شود.
تقویت ایمان، آرامش روحی و روانی، سلامت جسمی،[3] استحکام بنیان خانواده، عزت و سربلندی، امنیت بانوان از دست سوداگران و دوری از افکار ناسالم، برخی از برکات این دستور قرآن و رسول خدا است. آن حضرت در این زمینه فرمود: «باعدوا بین انفاس النّساء و انفاس الرّجال»؛ در ]مجامع عمومی[ میان ن و مردان نامحرم فاصله ایجاد کنید».[4]
رسول خدا خود نیز عملاً برای جداسازی محیط ن از مردان، اقداماتی انجام داد تا زمینه­ها و خطرات ناشی از اختلاط ن و مردان را از میان ببرد. روزی آن حضرت با اشاره به یکی از درهای مسجد نبوی، به یارانش فرمود: «اگر این در را برای بانوان اختصاص دهیم، بهتر است و آنان هنگام وج از مسجد، دچار مشکل نمی­شوند و اختلاط پیش نمی­اید».[5]
همچنین رسول خدا 9 در اقدامی دیگر به مسلمانان دستور داد در هنگام شب وقتی که جماعت تمام می­شود، اول زن­ها از مسجد بیرون روند و بعد مردان پراکنده شوند.
آن حضرت با این عمل خود، حتی زمینة روبه رو شدن ن را با مردان نامحرم در کوچه­های مدینه نیز از میان برداشت.[6]
صادق در این باره نقل می­کند که: رسول خدا دستور داد:
«لیس للنّساء من سروات الطّریق شیء ولکنّها تمشی فی جانب الحائط و الطّریق؛[7] بر ن سزاوار نیست که از وسط جاده عبور کنند، ولی آنان باید از کنار دیوار و جاده بروند( و با مردان نامحرمی که از وسط راه می­روند، روبه رو نشوند).
این امر به اثبات رسیده که بسیاری از مفاسد اجتماعی و مشکلات جوامع متمدن امروزی، ناشی از اختلاط زن و مرد است، حتی برخی از کشورهای صنعتی به این نتیجه رسیده­اند که در مراکز علمی، فرهنگی و عمومی، محل فعالیت این دو قشر باید از هم جدا شود.
آثار مثبت جداسازی
کارشناسان واقع نگر در مسائل آموزشی بر این باورند که جداسازی محیط آموزشی برای ن و مردان جوان، آثار مثبت و موفقیت آمیزی دارد که از جملة آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بودن دانشجویان و اساتید، مهم­ترین عامل تبیین الگوهای شغلی موفق، بخصوص برای ن، می­باشد.
2. تحصیل در این گونه مراکز، موجب سلامتی جسمی و روحی افراد است.
3. تعلیم و تعلّم در مراکز مختلط، مانع رشد بیشتر توانی های نه در دختران و توانی های مردانه در پسران می­شود.
4. تفاوت­های زیستی و روانی زن و مرد در نیازهای آموزشی آنان مؤثر است و جداسازی، یکی از عوامل توفیق این دو قشر در رفع نیازهای مخصوص آنان می­باشد.
اساساً روان­شناسان و جامعه شناسان محیط­های غیر مختلط را برای آموزش این دو گروه مناسب­تر می­دانند. آنان می­گویند: آموزش در محیط­های غیر مختلط، یادگیری را برای دختران جوان آسان­تر می­کند.
«آستن» یکی از محققین غربی است که بعد از انجام تحقیقات خود، به این نتیجه رسیده است که آموزش غیر مختلط آثار مثبت فراوانی دارد و اثر آن بر ن بیش از مردان می­باشد. او اعتقاد دارد: وقتی که دانشجویان و اعضای هیئت علمی و اساتید در یک از یک جنس باشند، احساس شناخت و همدلی مشترک بیشتر خواهد بود.[8]
مظاهر اختلاط
از مظاهر رایج اختلاط زن و مرد، گفت و گوی غیر ضروری، شوخی و دست دادن با نامحرم است که مقدمة برخی از گناهان دیگر است. رسول خدا فرمود: «من صافح امرأة حراماًٌ جاء یوم القیامة مغلولا ثمّ یؤمر به الی النّار و من فاکه امرأة لا یملکها حبسه الله بکلّ کلمة کلّمها فی الدّنیا الف عام؛ هر با یک زن نامحرم دست بدهد، روز قیامت در غل و زنجیر به م وارد می­شود و خداوند دستور می­دهد که او را به آتش جهنم بیفکنند، و هر با یک زن نامحرم شوخی کند (و با سخنان خنده­دار و آمیز با او گفت و گوی نماید)، در مقابل هر کلمة حرامی که به او گفته است، هزار سال حبس خواهد شد.»[9]
آن حضرت حتی گفت و گوی معمولی با ن نامحرم را به مقدار ضرورت محدود کرده است. صادق در حدیث مناهی فرمود: «رسول خدا فرمان داده بود که زن مسلمان با مردان نامحرم بیش از پنج کلمه – که آن هم در موضوعات ضروری باشد- سخن نگوید».[10]
رسول خدا 9 خطر تماس با نامحرم را ضمن مثالی چنین گوشزد می­فرماید: «اگر سر یک مرد مسلمان را با سوزن سوراخ کنند، بهتر از این است که وی بدن یک زن نامحرم را لمس کند.»[11] ؛ زیرا این عذاب زودگذر دنیوی را در پی دارد؛ امّا آن علاوه بر مفاسد بی­شمار دنیوی، عذاب جاودانة آ ت را به دنبال خواهد داشت.از این رو، خداوند خطاب به بانوان مسلمان می فرماید:
)فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الّذی فی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا ...([12]؛ ] با نامحرمان [ با ناز و کرشمه و هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید».
از منظر قرآن تمام لذت­های میان زن و مرد باید به محیط خانوادگی محدود شود و در قالب ازدواج صورت پذیرد؛ زیرا اگر کامی ­های در محیط خانواده و به وسیله همسران مشروع به دست اید، چهار دستاورد بزرگ و سرنوشت ساز روانی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برای جامعه و افراد آن دارد. از جنبة روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک می­کند و از جنبه خانوادگی، سبب تحکیم روابط خانوادگی و برقراری صمیمیت کامل بین زوجین می­گردد و از جنبه­های اجتماعی، موجب حفظ و استیفای نیروی کار و فعال تر شدن افراد در زمینه اقتصادی می­گردد. و نیز باعث می شود که ارزش و مقام زن بالا رود و جایگاه با عظمتی در جامعه ب کند.[13]
فقهای بزرگ نیز بر اساس ایات قرآن و روایات اهل بیت، در این زمینه فتوا داده­اند که: هر گونه تماس بدنی با زن نامحرم، حرام است و باید از آن اجتناب کرد، مگر از روی لباس. حتی فرموده­اند: اگر چه دیدن وجه و کفّین زن مسلمان با حجاب و مشاهدة مقدار عادی از بدن ن کفار اشکالی ندارد، امّا لمس آنها جایز نیست. بنابراین، مرد و زن نامحرم نمی­توانند با یکدیگر دست بدهند و یا هر گونه تماس بدنی دیگر داشته باشند.[14]
تماس­هایی که در محل­های شلوغ (مانند بازارها، های و جماعت، حرم ها، مراسم حج و مجامع عمومی) به طور ناخواسته بین زن و مرد واقع می­شود، اشکال ندارد، مشروط به اینکه برای تماس با نامحرم به آنجا نرفته باشد یا نقشه­ای برای این گونه اماکن در کار نباشد. پس اگر ی به قصد تماس بدنی با نامحرم به مجامع عمومی برود، حرام است و باید از آن اجتناب کند.[15]
همچنان که از ایات قرآن و روایات نبوی و فتوای مراجع و فقهای بزرگ معلوم می شود، برای جلوگیری از گناه و انحطاط افراد، بهترین راه جلوگیری از اختلاط ن و مردان نامحرم است و تا آنجا که امکان دارد، شایسته است که در معا ن و مردان حدود و حریم الهی حفظ شود.
نگاه های هوس آلود
خداوند متعال برای اینکه حریم مسلمانان حفظ شود، نگاه­های هوس آلود را از طرف زن و مرد نامحرم، ممنوع اعلام کرده و به رسول اعظم فرموده است: )قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ .... و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهم(؛[16] ای رسول ما! به مردان مومن بگو چشم­های خود را از نگاه به نامحرمان بپوشانند ... و به ن با ایمان نیز اعلام کن تا دیدگان خود را از هر نامحرمی فروبندند.
برای مصونیت جامعه از انحرافات ، بهترین راه «پوشش ی» و «اجتناب از نگاه­های حرام» است؛ چرا که نگاه به نامحرم، زمینة فسادهای بعدی را فراهم می­کند و به قول باباطاهر:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد
که هر چه دیده بیند دل کند یاد
بسازم خنجری نیشش ز فولاد
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد
رسول خدا 9 فرمود: «النّظّر سهم من سهام ابلیس فمن ترکها خوفاً من الله اعطاه الله ایماناً یجد حلاوته فی قلبه؛ نگاه به نامحرم، تیری از تیرهای است. هر آن را به خاطر ترس از خدا ترک کند، خداوند نیز به او ایمانی می بخشد که در دلش لذت شیرینی آن را احساس می­کند.»
خداوند متعال وعده داده است که هر از نگاه­های حرام چشم بپوشد، لذت ایمان را به او بچشاند.
در تاریخ، قصة حضرت یوسف و داستان ابن سیرین در این زمینه معروف است. ایت الله سید محمد هادی میلانی در مورد شیخ رجبعلی خیاط فرمود است:
او به خاطر کفّ نفس و خویشتن داری در نگاه به حرام، مورد عنایت خداوند قرار گرفت. [17]
اکرم دربارة نگاه­های هوس آلود، به نتیجه و ع العمل تکوینی آن نیز اشاره کرده و فرموده است:
«عفُّوا عَن نساء الناس تَعِفَّ نُساءَکم؛ [18] در مورد ن مردم عفت بورزید تا دیگران نیز در مورد ن شما عفت بورزند و ن شما از تعرض نامحرمان در امان بمانند».
هر که باشد نظرش در پی ان
پی وی افتد نظر بوالهوسان
آن گرامی در سخن دیگری، به رهاورد اُ وی اجتناب از نگاه حرام می­پردازد و می­فرماید: «تمام چشم­ها در روز قیامت گریان خواهد شد، مگر چشمی که از خوف و عظمت خدا بگرید، و چشمی که از حرام بسته شود، و چشمی که در راه خدا شب­ها بیدار بماند و شب زنده داری کند».[19]
بالا ه خدا، عذاب سخت الهی را در انتظار انی می­داند که به ن نامحرم بی­محابا نگاه کنند و هرگز از عواقب آن پروایی ندارند. آن بزرگوار فرمود: «هر چشمان خود را از نگاه به زن نامحرم پرکند (و با خیال راحت به این نگاه خود ادامه دهد)، خداوند متعال در روز قیامت میخ­های آتشین به چشمان او فرو خواهد برد و بعد از رسیدگی به کار مردم، دستور خواهد داد که او را به آتش جهنم بیندازند»[20]
اقدامات عملی
در سیرة رسول اعظم صلی الله علیه و آله و نیز معصومان دیگر، گاه مواردی نقل شده که نشان دهنده اهتمام فراوان آنان به مسئلة محرم و نامحرم است. در اینجا به چند نمونه اشاره می­کنیم:
1. حجة الوداع
زن جوان خثعمی در حجة الوداع به محضر رسول خدا9 آمد تا مسئله ای بپرسد. حضرت در هنگام پاسخ، متوجه شد فضل بن عباس - که جوانی زیباروی و پشت سر سوار بر اسب بود- به آن زن نگاه می­کند و او هم به فضل خیره شده است. رسول خدا برای جلوگیری از ردّ و بدل شدن نگاه­های هوس آلود، با دست خود سر فضل را به سوی دیگر برگرداند. سپس فرمود: «رجل شابّ و امرأة شابّة فخشیت ِأن یدخل بینهما الشّیطان؛ مرد جوان و زن جوان، ترسیدم که بین آن دو داخل شود.»[21]
2. ابن مکتوم
روزی ابن مکتوم - که یکی از یاران و مردی ن نا بود - به خانة رسول خدا آمد. دو تن از همسران آن حضرت (عایشه و حفصه) در کنار بودند و با ورود او «پوشش ی» را رعایت ن د.
بعد از رفتن آن مرد، صلی الله علیه و آله آنان را سرزنش کرد که: چرا حجاب خود را رعایت نکردید؟ آنان گفتند: او که ما را نمی­دید. فرمود: «ایا شما هم او را نمی­دیدید؟ شما که ن نا نیستید».[22]
3. بیعت با ن
صادق7 فرمود: هنگامی که ایه 12سوره ممتحنه بیعت ن در فتح مکه نازل شد، صلی الله علیه و آله در کوه صفا بود. دستور داد: تشتی را پر از آب کنند. سپس آن حضرت دست خود را در آن فرو برد و بیرون آورد، آن گاه ن به عنوان «بیعت» یکی، یکی آمدند و دست خود را در آن فرو بردند.[23]
4. تقسیم کار
رهنمود رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت علی و فاطمه زهرا8 در مورد تقسیم کار، یکی دیگر از مواردی است که از اهتمام آن حضرت به حفظ حریم ن مسلمان حکایت می کند. هنگامی که آن دو بزرگوار از محضر اکرم صلی الله علیه و آله تقاضای تقسیم کار د، کارهای داخل منزل را به فاطمه و کارهای بیرون منزل را نیز به علی سپرد. پس از این داوری واقع بینانه، حضرت زهرا فرمود:
«فلا یعلم ما داخلنی من السّرور الاّالله با کفائی رسول الله تحمل رقاب الرجال؛ خدا می داند که چقدر از این تقسیم کار خوشحال شدم؛ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا از انجام کارهایی که مربوط به مردان است، معاف نمود و مرا وادار نکرد که دوشادوش مردان نامحرم به کار بپردازم».[24]
پی نوشتها:
[1] . بدیهی است که با اصل فعالیت­های ن در عرصه­های اجتماعی مربوط به ن، مخالف نیست؛ بلکه آن را بعد از رس اصلی زن (شوهرداری و تربیت فرزند پاک) با حفظ موازین شرعی، مجاز می­داند.
[2] . وسائل الشیعه، ج20، ص 67؛ کشف الغمه، ج1، ص 466.
[3] . پزشکان محقق، برخی از آثار زیانبار جسمی در اختلاط زن و مرد نامحرم را این گونه بیان می­کنند: دشواری تنفس، درد اطراف قلب، تپش و اضطراب قلب، ضعف و خستگی عمومی، سردرد، بی­قراری، بی­ خو ، کم اشتهایی، خستگی فکری و دماغی.( کیهان،14/4/84)
[4] . مواهب الجلیل، ج2، ص 578؛ کشف الخفاء ج1، ص 279.
[5] . المحلی، ابن حزم، ج3، ص 131.
[6] . مسئله حجاب، ص 218.
[7] . الکافی، ج 5، ص 518.
[8] . برگرفته از سایت صادق(ع).
[9] . وسائل الشیعه، ج 20، ص 198.
[10] . همان، ص 197.
[11] . کنزالعمال، ج 5، ص 328.
[12] . سوره احزاب /، 32.
[13] . مسئله حجاب، ص 68.
[14] . عروة الوثقی، باب نکاح، مسئله 47.
[15] . همان.
[16] . نور / .30.
[17] . کیمیای محبت، ص 78.
[18] . الکافی، ج 5، ص 554.
[19] . وسائل الشیعه، ج 7، ص 76.
[20] . همان، ج 20، ص 194.
[21] . المبسوط، شیخ طوسی، ج 4، ص 160.
[22]. همان.
[23]. الکافی، ج 5، ص 526.
[24]. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 48.

اطلاعات

ی عاشق شما باشد هیچوقت شما را دعوت به بی حیایی نمیکند گول جوان های هرزه و هوس باز را نخورید

اطلاعات

بانوی باحج داشت در یکی از مارکت های زنجیره ای در فرانسه ید می کرد؛ یدش که تمام شد برای پرداخت رفت پشت صندوق. صندق دار زنی بی حجاب و اص اً عرب بود.
صندوق دار نگاهی از روی تمس به او انداخت و همینطور که داشت بارکد اجناس را می گرفت اجناس او را با ح ی متکبرانه به گوشه میز می انداخت.
اما خواهر باحجاب ما که روبنده بر چهره داشت خونسرد بود و چیزی نمی گفت و این باعث می شد صندوقدار بیشتر عصبانی شود!
بالا ه صندوق دارطاقت نیاورد و گفت: «ما اینجا توی فرانسه خودمون هزار تا مشکل و بحران داریم و این نق که تو روی صورتت داری یکی از همین مشکلاته که عاملش تو و امثال تو هستید! ما اینجا اومدیم برای زندگی و کار نه برای به نمایش گذاشتن دین و تاریخ!اگه می خوای دینت رو نمایش بدی یا روبنده به صورت بزنی برو به کشور خودت و هر جور می خوای زندگی کن!»
خانم محجبه اجناسی رو که یده بود توی نایلون گذاشت، نگاهی به صندق دارکرد… روبنده را از چهره برداشت و در پاسخ خانم صندوق دارکه از دیدن چهرهٔ اروپایی و چشمان رنگین او جا خورده بودگفت:
«من جد اندر جد فرانسوی هستم… این دین من است و اینجا وطنم… شما دینتان را فروختید و ما یدیم!»

اطلاعات

(دام ظله) حجاب مایه ی تشخص و زن است؛ برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهربینانه ی مادیگرایان، مایه ی اسارت زن نیست. زن با برداشتن حجابهای خود، با آن چیزی که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را کوچک میکند، خودش را سبک میکند، خودش را کم ارزش میکند. حجاب وقار است، متانت است، ارزشگذاری زن است، سنگین شدن کفه ی آبرو و احترام اوست؛ این را باید خیلی قدر دانست و از باید به خاطر مسئله ی حجاب تشکر کرد؛ این جزو نعمتهای الهی است.

اطلاعات

۱- در خیابان جوان عفیف نمی خواهد به چهره ی این خانم نگاه کند بنابراین به خودش فشار می آورد و سرش را پایین می اندازد. پس این فرد اذیت می شود و حقش ضایع می شود زیرا می توانست راحت در خیابان راه برود. مثل فردی که وقتی آلودگی هوا وجود دارد مجبور است که ماسک بزند.

۲- به جوان بی بند و بار هم ظلم می شود زیرا این جوان وقتی خانم را در خیابان می بیند ازدواجش عقب می افتد چون مجانی دارد نیازش را برطرف می کند. فرد باید نیازش را با ازدواج تامین کند نه با هرزگی و چشم چرانی.

۳-چنین خانم هایی به ما می گویند که چرا ازواج های مان عقب افتاده است. متاعی که باید گران بفروشند دارند مفت در خیابان حراج می کنند یعنی دارند به خودشان ظلم می کنند.

۴- به متأهل ها هم ظلم می شود زیرا آقایان متأهل چشم شان به این خانم می افتد که خیلی مرتب است ،وقتی به خانه می روند خانم را درآشپزخانه می بینند که خیلی مرتب نیست و بخاطر همین، قیافه ها را مقایسه می کند و شروع به بهانه گیری می کند و زندگی بهم می ریزد. پس بی حج حق الناس است و باید این خانم ها تغییر رویه بدهند.

اطلاعات

شکی نیست که و پاکدامنی برای ن بسیار با اهمیت و حیاتی بوده و در دعا نیز آمده: «خدایا به ن توفیق رعایت حیا و عفت را تفضّل فرما». لیکن همواره این پرسش مطرح است که را ارهای عفیف گشتن ن کدامند؟ بی گمان را ارهای گوناگون برای عفیف گشتن ن می توان ارائه کرد همانند آموزش مستقیم و ... که هر یک جایگاه خاص خودش را دارد و لازم و بایسته است
لیکن در این میان، برخی از روایات ی، ورزی مردان را، را اری برای عفیف گشتن ن دانسته اند.
به عنوان نمونه، خداوند به حضرت موسی (ع) فرمود: (یا مُوسی عِفّ یَعِفُّ اَهلُکَ) ای موسی بورز، خانواده ات نیز می ورزد.
رسول خدا (ص) نیز در روایتی می فرماید:
« تَزَوَّجُوا اِلَی آلِ فِلانٍ فَإنَّهُم عَفَّوا فَعَفَّت نِساؤُهُم » با فلان خاندان ازدواج کنید زیرا مردان آن خاندان ورزیده اند در نتیجه نشان عفیف گشته اند.

صادق (ع) نیز در خطاب به مردان می فرماید: « عَفُّوا تَعِفُّ نِساؤکُم » شما مردان بورزید، نتان عفیف می شوند.
در روایتی دیگر از صادق (ع) آمده است ابتدا مردانِ قوم لوط به ی روی آوردند و سپس ن به تبعِ مردان به این عمل زشت پرداختند!
و این همه نشان از نقش گرایی مردان در افزایش ورزی ن و سالم سازی خانواده و جامعه دارد.
بنابراین شایسته است برای نهادینه فرهنگ در میان مردان، بیشتر سرمایه گذاری شود تا شاهد افزایش روزافزونِ عفیف گشتن ن گردیم.
با این توضیح روشن شد که اختصاص به بانوان ندارد بلکه حتی بخشی از بار مسئولیت عفیف گشتنِ ن بر دوش مردان نهاده شده و مردان برای عفیف گشتنِ خانواده خود هم که شده، موظّف به رعایت آداب و دستورات و پاکدامنی هستند.

اطلاعات

برخی به علت عدم آگاهی درست از ماهیت غریزه و قدرتمندی آن، معتقدند اگر روابط ن و مردان عادی و طبیعی شود این همه و گرفتاری برای فرد و اجتماع پدید نمی آید. بنابراین بهترین راهِ تعامل با این غریزه، آزاد گذاردن روابط میان ن و مردان است! در پاسخ میگوییم انی که چنین باوری دارند، یا خیلی ایده آل فکر می کنند، و یا در پی قصد و غرض دیگری هستند! چرا که آمار ات در کشورهای غربی ـ که مهد روابط میان ن و مردان است ـ بیش از کشورهای ی می باشد.
به عنوان نمونه به چند تحقیق، آمار و گزارش اشاره میگردد: بررسی ها و تحقیقات نشان می دهد که در از سال 1960 تا 1990 که سال های « » اعلام شد آمار ات 400 درصد افزایش داشته است.
«ودینتا کارتر» مدیر اجرایی مؤسسه «بریلینگ فری» می گوید: روسپی گری در واقع تداوم نظام برده داری است ... وی در ادامه تحقیقات خود با ردّ این نظریه که قانونی ساختن روسپی گری می تواند از حجم ات بکاهد، به آمار ارایه شده در «نوادا» توسل می جوید که میزان ات به عُنف را در این منطقه چهار برابر دیگر نقاط که در آن مناطق روسپی گری عملی غیرقانونی شناخته می شود، می داند.

معلم 50 ساله یی به جرم داشتن روابط غیراخلاقی با دانش آموزانش دستگیر شد. به گزارش پلیس نیو ی، «توماس ویر» 50 ساله به جرم داشتن رفتارهای غیراخلاقی و گذاشتن قرار ملاقات با شاگردانش در پارکینگ رستورانی دستگیر و مشخص شد ط های خود را در آنجا به دام می اندازد.

حدود ٣٠ درصد از نی که در خدمت می کنند، مورد قرار گرفته اند. بیش از دو سوم نظامیان زن یی نیز اظهار داشته اند که در مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.
«سندرا پاک» عضو پروژه حقوق ن در این رابطه می گوید: و بدرفتاری در فوق العاده زیاد است و گزینه های اندکی برای نظامیان زن وجود دارد. آنها تنها می توانند به مقامات مافوق شکایت کنند. هیچ انگیزه ای هم برای آنکه فرماندهان به شکایات مطروحه به طور جدی رسیدگی نمایند، وجود ندارد.
به ن در امریکا شایع است و سالانه هزاران مورد در نیروهای نظامی این کشور ثبت می شود.

آمارهای رسمی پنتاگون نشان می دهد که تنها در سال 2013، 5061 مورد گزارش یا سوءاستفاده در ، به وزارت دفاع اعلام شده است. مرکز «مقابله با بحران سانتا باربارا» در گزارش خود می نویسد:
در هر دقیقه ٣/١ زن یی مورد واقع می شود.
تمام این ات، به عنف است و با این حساب در هر ساعت ٧٨ زن، در هر روز ١٨٧١ زن، و در هر سال ٦٣٨ هزار زن مورد قرار می گیرند!
و در ٨٠ درصد از موارد، توسط شخصی آشنا، و در ٦٠ درصد موارد در منزل خود او، دوست، آشنا، فامیل یا همسایه صورت می پذیرد!
و این چیزی نیست جز توهم عادی سازی روابط میان ن و مردان
چراکه اگر قرار بود با آزادگذاری و برداشتن قید و بندها و محدودیت ها، روابط زن و مرد طبیعی و عادی می شد بایستی این مسئله در غرب اتفاق می افتاد و حال اینکه افزایش ات در غرب نشان می دهد نتیجه، ع آن چیزی است که انتظار می رفت! نتایج یک تحقیق در «والنسیا» نشان می دهد که خلوت و تنها شدن با یک زن زیبا، باعث افزایش هورمون استرس موسوم به «کورتیزول» در بدن انسان می شود.
این هورمون تحت تأثیر استرس های فیزیکی و روانی در بدن انسان تولید می شود که می تواند در نهایت منجر به بیماری های قلبی شود.
برای بررسی این موضوع ، محققان از 84 دانش آموز مذکّر خواستند که هر کدام در یک اتاق نشسته و مشغول حل یک پازل شوند. در این اتاق، دو غریبه که یک مرد و یک زن هم بودند نشسته بودند. دانشمندان متوجه شدند زمانی که فرد غریبه مؤنث، اتاق را ترک می کند و دو مرد در کنار یکدیگر باقی می مانند میزان هورمون استرس آ ن ها تغییری نمی کند، اما زمانی که فرد مذکر اتاق را ترک می کند،[و دانش آموز پسر با آن زن تنها میشود] میزان هورمون استرس در شخص افزایش پیدا می کند ... [ترشح] این هورمون به طور مداوم در بدن انسان می تواند منجر به بروز بیماری های قلبی، دیابت و فشار خون بالا شود.

اطلاعات

اکرم (ص) فرموده اند: آن هنگام که پوشش، سر زنی باشد، ارزش آن از دنیا و آنچه در آن است، بیشتر است.

اطلاعات

«بهمن ریحانی» از اهدای ج ه به زوج های جوان مناطق ز له زده استان کرمانشاه خبر داد و گفت: مراسم ازدواج ۴۰۰ زوج در مناطق ز له زده برگزار می شود. «بهمن ریحانی» فرمانده حضرت «نبی اکرم (ص)» استان کرمانشاه، اظهار داشت: مراسمی به همت حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برای ازدواج زوج های جوان در مناطق ز له زده استان کرمانشاه برگزار می شود.
وی افزود: سعی می کنیم این مراسم هر چه زودتر انجام بگیرد و طی این مراسم زوج های جوانی که در سال ۹۶ عقد کرده اند، راهی خانه بخت می شوند.
این فرمانده ارشد نظامی از اهدای اقلام اصلی شروع زندگی در قالب ج ه به زوج های جوان مناطق ز له زده خبر داد و گفت: این زوج ها از ج ه ویژه زوج های مناطق ز له زده بهره مند می شوند.
وی با بیان این که حدود ۴۰۰ زوج در این مناطق هستند، خاطرنشان کرد: ارزش اقلام ج ه ۴ میلیون تومان است که یداری شده و هم زمان با برگزاری مراسم مذکور به آنان اهدا می شود تا برای شروع زندگی آماده شوند.
ریحانی با اشاره به امدادرسانی نیرو های پاسداران انقلاب ی و بسیج از دقایق نخست وقوع ز له اخیر در استان کرمانشاه، گفت: آواربرداری، امدادرسانی، تأمین امنیت، خدمات درمانی و بهداشتی، توزیع اقلام ضروری، توزیع چادر اسکان اضطراری و کان اسکان و... توسط انجام گرفته است و تا زمان اتمام بازسازی در کنار مردم حضور داریم.

اطلاعات

معظم انقلاب همواره یکی از مشوقان به امر کتابخوانی بوده اند. جدیدترین روایتی که از مهارت ایشان در کتابخوانی منتشر شده، یادداشتی است از یکی از اساتید از دیداری که با معظم له در روزهای اخیر داشته است به گزارش معاونت فرهنگی قرارگاه شهید کاوه انقلاب که همواره دغدغه فرهنگ و بویژه کتاب را دارند، ایشان درباره ارزش مطالعه فرموده اند: باید ید کتاب، یکی از مخارج اصلی خانواده محسوب شود. مردم باید بیش از یدن بعضی از وسایل تزییناتی و تجملاتی... به کتاب اهمیت بدهند؛ کتاب را مثل نان و خوراکی و وسایل معیشتی لازم ب ند. بعد که تأمین شد، به زواید بپردازند.
معظم انقلاب همواره یکی از مشوقان به امر کتابخوانی بوده اند. جدیدترین روایتی که از علاقه ایشان به کتابخوانی منتشر شده، یادداشتی است از یکی از اساتید از دیداری که با ایشان در روزهای اخیر داشته است.
موسی ، عضو سابق هیئت علمی گروه آموزشی علوم دانشکده حقوق و علوم تهران، مدیر گروه شه دانشکده الهیات و فلسفه آزاد ی واحد علوم و تحقیقات تهران، در یادداشتی کوتاه به دیدار اخیر جمعی از اساتید و پژوهشگران با معظم انقلاب اشاره کرده و می نویسد: روز یکشنبه 24 دی ماه توفیق شد تا به اتفاق یکی از دوستان خوبم، خدمت آقای عزیزمان بزرگوار انقلاب ی رسیدیم و دقایقی بی دغدغه و در فضایی صمیمی و آرام با ایشان سخن گفتیم... .
این در بخش دیگری از این یادداشت که در کانال تلگرامی منتسب به او منتشر شده، بر مطالعه دقیق معظم انقلاب تأکید کرده و ادامه می دهد: از نکات جالب این جلسه به روز بودن ایشان در زمینه فرهنگ و مطالعه کتاب است؛ در این مورد البته این بار نیز مثل دفعه قبل، جلوی ایشان کم آوردم! چرا که ایشان کت را مطالعه کرده بودند که راجع به سقوط امپراطوری عثمانی بود و سوال د شما کتاب «صلحی که همه صلح ها را بر باد داد» را خوانده اید؟ جواب ما منفی بود!! چون از چاپ کتاب زمان اندکی نگذشته و به اصطلاح تازه از تنور در آمده. در مورد کتاب کمی صحبت نمودند. (کتاب صلحی که همه صلح ها را بر باد داد نوشته دیوید فرامکین، انتشارات ماهی ، زمان انتشار پاییز 1396) خدا را شکر که ی داریم که زودتر از همه در جریان نوسانات و کوران کتاب و نشر و فکر قرار دارند. این نکته را هم بگویم من از تأکید ایشان بر خواندن کتاب اخیر(یعنی صلحی که همه صلح ها را بر باد داد) حدس قریب به یقین زدم که بینش ایشان باید تا حدود زیادی متأثر از مطالعه زیاد و بالطبع بصیرت تاریخی شان باشد... . کتاب «صلحی که همه صلح ها را بر باد داد»، روایتی است از وقایعی که به فروپاشی امپراتوری عثمانی در طول حنگ جهانی اول انجامید و مایه تغییر اساسی در خاورمیانه شد و، بنا به عقیده نویسنده، به شروع جنگی دامن زد که همچنان ادامه دارد. این کتاب تنها به نقش اروپا در خاورمیانه نمی پردازد، بلکه تأثیر این دگرگونی در خود اروپا را نیز دربرمی گیرد. گاه خواننده را با خود به دل بیابان های شبه جزیره ی عربستان می برد و با ماجراجویی های لارنس همگام می کند و گاه از اختلافات و مناقشات تمردان اروپایی در پایتخت هایشان برمی دارد. می توان تاریخی را که این کتاب بدان پرداخته سِفر پیدایش قرن بیستم و خاورمیانه امروزی دانست. این کتاب در سال 1989 منتشر شد و به فهرست نهایی جایزه پولیتزر هم راه یافت. خاورمیانه ای که امروزه در عنوان های خبری نامش را می شنویم محصول تصمیمات متفقین در جنگ جهانی اول و پس از آن است. گزارش رسمی روس ها و فرانسوی ها از عملکردشان در خاورمیانه در آن زمان طبعاً جنبه تبلیغاتی داشت. گزارش های رسمی انگلیسی ها هم دور از حقیقت بود؛ ولی در چند دهه اخیر حقیقت ذره ذره از بیرون آمده و اینک، با گشایش بایگانی های اسناد محرمانه و اوراق خصوصی، سرانجام بسان خورشیدی از پس ابر رخ کرده است. فرامکین، متولد 1932 در ست. فرامکین تاکنون 7 کتاب نوشته، اما شهرت او بیش از همه برای نوشتن کتاب تحسین شده «صلحی که همه صلح ها را بر باد داد» که آن را در سال 1989 نوشت و نامزد جایزه پولیتزر هم شد
«صلحی که همه صلح ها را بر باد داد» در 12 فصل تدوین شده که شامل موارد ذیل است:
بخش اول: در چهار راه تاریخ
بخش دوم: کیچنر؛ نگاه به آینده
بخش سوم: بریتانیا در باتلاق خاورمیانه
بخش چهارم: براندازی
بخش پنجم: متفقین در حضیض اقبال
بخش ششم: دنیاهای تازه و ارض های موعود
بخش هفتم: حمله به خاورمیانه
بخش هشتم: غنایم جنگی
بخش نهم: چون آب ها از آسیاب افتاد
بخش دهم: طوفان بر فراز آسیا
بخش یازدهم: بازگشت روسیه به خاورمیانه
بخش دوازدهم: توافق 1922 خاورمیانه
کتاب «صلحی که همه صلح ها را بر باد داد» از سوی نشر ماهی در 624 صفحه و به قیمت 52 هزار تومان روانه بازار کتاب شده است.
این برای نخستین بار نیست که معظم انقلاب به اثری اشاره کرده و حاضران را به مطالعه آن دعوت می کنند. ایشان در دیدارهای مختلف با اقشار گوناگون، به فراخور زمان و مخاطب، آثار متعددی را معرفی و دیگران را به مطالعه آن تشویق کرده اند.

اطلاعات

جالبه! بعضیا اشیاء گرون قیمتشونو می ذارن صندوق! رو ماشینشون چادر می کشن! ولی نامسشونو بدحجاب رها میکنن تو خیابون!


اطلاعات

ولی فقیه در استان اسان رضوی گفت: امروز جریانی که می خواهد به جریان دفاع از ارزش های دین و انقلاب ضربه بزند مشهد را سیبل قرار داده و به مشهد حمله می کند. آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در دیداری با مدیران و نخبگان رسانه ای اسان رضوی که در محل دفتر مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز هر نوع هجمه نظامی دشمن، مردم را در حمایت از نظام منسجم تر می کند؛ در واقع دشمن می داند قدرت و توان نظام، مردم هستند و درصدد متفرق مردم است اما در برخورد نظامی موفق نبوده به طوری که بارها کودتا، ترور و برهم زدن امنیت داخلی را تجربه کرده و به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه مسئله رسانه امروز در خط مقدم جبهه مقابله با دشمن مطرح است افزود: ش ت های دشمن در برخورد نظامی ، سبب بی آبرویی وی در افکار جهانی شده بنابراین امروز تنها راه باقی مانده برای دشمن، جنگ نرم و جبهه رسانه است.
ولی فقیه در استان اسان رضوی درباره نقش بسیج رسانه در این جبهه تصریح کرد: در جریان جنگ تحمیلی، نقش بسیج مشخص بود؛ ان در برابر سلاح های مدرنی که همه دنیا در اختیار صدام گذاشتند با گوشت و پوست خود ایستادند و به عبارتی کار بسیج رفتن روی میدان مین بود، حال عزیزانی که امروز در بسیج رسانه فعالیت دارند باید ببینند به عنوان همان نقش را در برابر دشمن در جنگ نرم ایفا می کنند یا خیر.
آیت الله علم الهدی خاطرنشان کرد: امروز دشمن در جبهه رسانه، بی رحمانه بر ما می تازد و هیچ یک از اصول انسانیت را در تهاجم خود رعایت نمی کند به طوری که یک کشتی آتش می گیرد، انسان هایی جان خود را از دست می دهند و خانواده ها عزادار هستند اما آنان می خواهند از همین موضوع نیز بهره برداری کرده تا یک جریان را ت یب کنند. در واقع دشمن در جنگ نرم از هر عنصر لشکرکشی در تاریخ بشریت بی رحم تر است.
وی با ابراز اینکه جبهه رسانه با جبهه نظامی متفاوت است، افزود: در جبهه نظامی، صفوف و خاکریزها مشخص است اما در جنگ نرم معلوم نیست دشمن از کجا حمله می کند و جریان هایی را می بینیم که آرم و نشان خودی دارند اما به عنوان پیاده نظام دشمن عمل می کنند؛ بنابراین شناخت خاکریزهای دشمن تنها با یک بصیرت کامل آمیخته با فناوری رسانه ای قابل تشخیص است.
ولی فقیه در استان اسان رضوی با اشاره به اینکه در جنگ رسانه ای مشهد به عنوان مشهد هدف گیری می شود، گفت: هرجا مسئله ای با عنوان مشهد مطرح می شود آن را بزرگ کرده و افرادی را سیبل می کنند و به مشهد حمله می شود به عبارتی در بسیاری از مسائل، عنوان مشهد مورد هجمه دشمن قرار می گیرد.
آیت الله علم الهدی ادامه داد: مشهد به عنوان یک نقطه خاص، مورد هدف دشمن قرار می گیرد چون احساس می کنند در مشهد جریاناتی است که جبهه انقلاب را جلو می برد و اگر مشهد سرکوب شود این جریان سرکوب می شود.
وی تصریح کرد: در تهاجماتی که به مشهد می شود، سرکوب مشهد به معنای سرکوب یک انسان یا جریان نیست بلکه سرکوب یک پایگاه مقدس دینی است زیرا امروز مکه و مدینه در دستان دشمن قرار گرفته و کانون تشکیلاتی که ندای را در ایران سر می دهد در مشهد است.
ولی فقیه در استان اسان رضوی اضافه کرد: حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می کند بیشتر از ای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می شود.
آیت الله علم الهدی با تصریح به اینکه جریان انقل و دفاع از انقلاب نباید محدود به افراد باشد، خاطرنشان کرد: م ع افراد بودن غلط است، اما گناه مشهد چیست که این طور هدف دشمنان انقلاب و جریانات سکولار، ضدانقلاب و زاویه دار با ی و ولایت که پیاده نظام استکبار هستند قرار گرفته است؟ بسیج رسانه باید دفاع و برخوردی داشته باشد تا مشخص شود افرادی که در این میان ادعای مسلمانی و وابستگی به نظام دارند چرا چنین کاری می کنند.
وی ادامه داد: امروز جریانی که می خواهد به جریان دفاع از ارزش های دین و انقلاب ضربه بزند مشهد را سیبل قرار داده و به مشهد حمله می کند و بسیج رسانه نباید نسبت به این امر بی تفاوت باشد.
آیت الله علم الهدی با اظهار اینکه امروز حوزه رسانه، میدان جنگ با است گفت: اگر بخواهیم برخورد انفعالی داشته باشیم غلط است بلکه باید برخوردمان ابتکاری باشد و ابتکار عمل را در دست بگیریم به طوری که اگر اصول انقلاب و مبانی نظام را تحلیل کنیم و مورد ترویج قرار دهیم و حمله از طرف ما باشد نه اینکه فقط در برابر حملات دشمن دفاع کنیم، به نتیجه می رسیم.
وی با تأکید بر اینکه در جبهه رسانه، عملیات روانی حرف اول را می زند، افزود: دشمن یک دفعه یک جریان متصل به هم یک نقطه را هدف قرار داده و حمله می کنند و اگر ی نیز بخواهد برخورد کند ضدارزش شناخته می شود بنابراین نیروهای خودی مشمول عملیات روانی شده و عقب زده می شوند.
ولی فقیه در استان اسان رضوی خاطرنشان کرد: نیروی سوژه عملیات روانی دشمن نمی شود بلکه از خودش می گذرد تا از منویات دینی و انقل دفاع کند و کلید تحقق این امر، هم افزایی است و هم افزایی بین نیروهای در عرصه رسانه حرف اول را می زند. در واقع اگر بسیج رسانه بتواند نقش نخ تسبیح را ایفا کند و نیروهای انقل و مؤمن را که در رسانه دستی و قدرتی دارند کنار هم قرار دهد رس اولیه خود را انجام داده است.

اطلاعات