درس و مشق

وبلاگ با نام درس و مشق
چنان این آسمان میگرید و تنهاست چنان گویی که این هم عاشق دنیاست
امشب آسمان دلم که هیچ آسمان دنیا هم گرفته است .گویی حس تنهایی در وجودش
رخنه کرده و او را می آزارد . تجربه ی تنهایی چه احساس ناخوشایندی است که آسمان
به این بزرگی را آزرده کرده است .
نیمه شب وقتی که به آسمان نگاه می با خود گفتم که چرا ،با این همه ستارگان
درخشان ،خود را در میان آنها تنها و غریب می بیند ؟ناگهتن صدای زوزه ی باد مرا به خود
آورد .
ابرهای سیاه آسمان را در بر گرفته اند همچون مادری که کودک خود را در آغوش میگیرد .
صدای گوش اش آسمان سکوت شب را ش ت ناگهان بغض آسمتن ترکید وشروع به
با کرد .هوای دونفره ی بین من و آسمان سنگین شده بود .به همراه آسمان با او گریه
وبا او همدردی می .
ساعتی گذشت چهره ی آسمان باز شد و انگار روحیه تازه گرفته بود گویا با با سبک تر
شده بود .من هم اشک هایم را پلک و خداوند را به خاطر این همه نعمت سپاس گفتم .

اطلاعات

  • منبع: http://madresefatemieh.ParsiBlog.com/Posts/1/آسمان/
  • مطالب مشابه: آسمان
  • کلمات کلیدی: آسمان
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین مطالب