downtoyou

وبلاگ با نام downtoyou
زیست : جزوه فصل تنفس : جزوه فصل پروتئین سازی:
ویدئو آزمون ریاضی گاج : قسمت 1 قسمت 2

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/11/02/2-بهمن
 • مطالب مشابه: 2 بهمن
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آزمون فیزیک : تماشا ویدئو
آزمون ریاضی : (سوال 121 تا 140) سوال پاسخ تشریحی کلید
آزمون دینی: (سوال 41 تا 61) سوال پاسخ

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/11/03/3-بهمن
 • مطالب مشابه: 3 بهمن
 • کلمات کلیدی: سوال ,آزمون ,سوال پاسخ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آزمون ادبیات و دینی، سوال یک تا 40 : سوال پاسخ تشریحی
آزمون زبان، سوال 76 تا 100 : سوال پاسخ تشریحی

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/11/07/7-بهمن
 • مطالب مشابه: 7 بهمن
 • کلمات کلیدی: سوال ,پاسخ تشریحی ,سوال پاسخ
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آزمون دینی : مشاهده
آزمون شیمی (ده سوال آ که مربوط به شیمی 2 هست) : سوال پاسخ

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/11/10/10-بهمن
 • مطالب مشابه: 10 بهمن
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آزمون شیمی 211 تا 240 : سوال پاسخ
زیست پایه: مشاهده
آزمون ادبیات و دینی : (سوال 1تا20 و 41تا60) سوال کلید پاسخ

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/11/11/11-بهمن
 • مطالب مشابه: 11 بهمن
 • کلمات کلیدی: سوال
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
جای تمام عاشقان جهان درد نبودت را می کشم تو اما جای هیچ معشوقی نمی بینی که درد می کشم ...

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1395/02/22/درد نبودت
 • مطالب مشابه: درد نبودت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
می خواهمت چنان که همین حالا تکه تکه ام کنی بعد روحم را می دهم بسوزانند روحم را بگذار خاک کنند من استخوان هایم را از گورستان فراری داده ام
می خواهمت و از چهار جهت به جنوب میروم به آن جا که ماه شک برده بود به آ ین اتاق آن مسافرخانه ی کوچک به آنجا که رد حرفهات هنوز بر لاله ی گوشم زخم است به آنجا که خون از پنج انگشتم جلوتر آمده بود که چنگ بیندازد به رفتنت
من چمدانت را گرفته بودم موج ها را گرفته بودم هفت و ده دقیقه ی غروب را گرفته بودم تو اما از درون راه افتادی
بوی خونم چرا تو را برنمی گرداند ه ی آب های گرم ؟

اطلاعات

یک بابایی بود، خوش صدا. موذنِ ده بود. در بیاتِ ترک اذان مى خواند، جگر کباب مى کرد. شبى این بابا با خودش گفت چرا این الله، عمریه که من سرِ محل سحر و ظهر و شب صداش مى کنم ولى یه بار جواب نداده؟
گذشت و یک روز این بابا چشمش به لیلی نامى افتاد و دلش رفت. اذان که مى خواند، هر جا از اللّه مى گفت، یاد لیلىِ خودش مى افتاد. ابتدا به خودش نهیب مى زد که «کافرِ ملحد، چرا طامات مى گى؟ کفر نگو» اما دلش کارش را ساخته بود. اذان مى گفت اما سر نمى رفت. مى رفت درِ منزل لیلی و دق الباب مى کرد. لیلى هم محض رضاى خدا یک بار در را به روى او باز نکرد که نکرد.
خلاصه! این بابا از فرط عشق لیلى اب و خسته بود تا خبر شد لیلى گم شده است. دلِ این بابا ش ت و غمگین شد و از اینجا بود که عقلش را پاک از دست داد. سحرى رفت سر مناره اذان گفت و به لا اله الا اللّه که رسید، با سوز خواند: لا اله الا لیلى دین دارانِ محل وقتى این را شنیدند، طاقتشان تاق شد. رفتند به او گفتند: - توبه کن کافر! اما عشق کارِ خودش را کرده بود. در اذان ظهر هم دوباره لا اله الا لیلى گفت. ملت به تنگ آمدند. ِ ده گفت: - خون کافر مباحه. ادامه بده چاره ای نداریم جز اینکه بکشیمش این بابا اذان مغرب را هم دوباره جای الله، لیلی گفت. ملت را خواندند و رفتند سراغش، دیدند نیست. دنبالش را گرفتند، دیدند دم در خانه ی لیلى، کلون در را گرفته و گریه مى کند و مى گوید: یا لیلی، یا لیلى، یا لیلى. گفتند: - مرتیکه ى کافر ملحد و ریختند سرش و جلاد را خبر د. الخلاص همان نیمه شبی، سرش را گذاشتند روی کُنده و به ضرب تبر قطع د. جسد را هم بی سر بردند غسالخانه گذاشتند و گفتند: - کافرو نباید شست. سرشو جای دیگه خاک مى کنیم، لاشه شو جاى دیگه *** روز شد. ابتدا سرِ این بابا را بردند چاردیوارى ده و وسط زباله ها خاک د، سپس برگشتند جنازه را بردارند، دیدند روی تنه اش، مثل شاخه ی خشکى که در زمستان گل بدهد، سرِ لیلی سبز شده است و در و دیوار غسالخانه را نام لیلی پر کرده است.
یکى آن وسط از تعجب گفت: - الله اکبر همه برگشتند سمتش. دیدند به پنجره ی غسالخانه خیره است. آن سوى پنجره لیلى را دیدند که به جنازه نگاه مى کرد و لبخند مى زد. گفت: - جنازه رو خاک کنید فتنه مى شه الان برگشتند جنازه را بردارند که باد به غسالخانه پیچید و جنازه را مثل پارچه ی حریر به هم پیچاند و شکل دود، از دریچه ی سرِ سقف بیرون برد. گفت: - مبادا به ی چیزى بگید؟ ی چیزى نگفت. تنها بلبلى بود که با آوازِ بی وقتش، لیلی لیلى مى کرد.

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1395/12/25/لا اله الا لیلى
 • مطالب مشابه: لا اله الا لیلى
 • کلمات کلیدی: لیلى ,اذان ,دیدند ,لیلی ,جنازه ,خودش ,برگشتند جنازه
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
برای من که تنها تماشا تو در غروب های پنج شنبه کافی بود. من که چیزی نمی خواستم از این زندگی جز در حوالی تو بودن جز تو را انتظار کشیدن رو به رو ایستگاه اتوبوس کنار پمپ گاز در حوالی کیوسک تلفن... من که به پیدا هرازگاهِ ترانه ای در نگاه تو قانع بودم چرا گمت ؟ رویای پیش از خواب تمام سربازان جهان ♥

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/07/29/hyko
 • مطالب مشابه: هایکوی عبور تو
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
زیست : جزوه فصل تنفس : جزوه فصل پروتئین سازی:
آزمون ریاضی :

اطلاعات

 • منبع: http://mahemahtab.blog.ir/1396/11/02/2-بهمن
 • مطالب مشابه: 2 بهمن
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها