اخبار روز

وبلاگ با نام اخبار روز
ساخت ایران 2 قسمت 19 | قسمت 19 ساخت ایران 2زمان پخش قسمت نوزدهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 19 ساخت ایران 2 چهارشنبه 11 مهر 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 19 سریال ساخت ایران 2 غلام و فرهاد نقشه می کشند مرادی را گروگان بگیرند تا بتوانند بچه را پس بگیرند. اما توتونچی دست به یک کار غیرمنتظره می زند و آن ها را غافلگیر می کند و ...

انتهای پیام/ ید قسمت 19 ساخت ایران 2 | قانونی قسمت 19 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساخت ایران 2 قسمت 19، سریال ساخت ایران 2 قسمت 19، قسمت 19 ساخت ایران 2، ید قسمت 19 ساخت ایران 2، قانونی قسمت 19 ساخت ایران 2

اطلاعات

ساخت ایران 2 قسمت 17 | قسمت 17 ساخت ایران 2زمان پخش قسمت هفدهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 17 ساخت ایران 2 چهارشنبه 21 شهریور 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 17 سریال ساخت ایران 2 غلام و دوستانش می خواهند جواهرات را از چنگ توتونچی دربیاورند.

انتهای پیام/ ید قسمت 17 ساخت ایران 2 | قانونی قسمت 17 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساخت ایران 2 قسمت 17، سریال ساخت ایران 2 قسمت 17، قسمت 17 ساخت ایران 2، ید قسمت 17 ساخت ایران 2، قانونی قسمت 17 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت سوم سریال ممنوعه | قسمت سوم ممنوعهزمان پخش قسمت سوم سریال ممنوعه
ید قسمت 3 ممنوعه دوشنبه 19 شهریور 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال ممنوعه داستان سه نسل را به صورت و پیوسته روایت می کند از دغدغه های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی را به نمایش می گذارد.
در قسمت سوم ممنوعه رها به خسرو مشکوک می شود و پروانه از خسرو می‎ خواهد که ارتباطشان را پنهان نکند. نقش تجنگی که جعفری بازی می کند در قسمت 3 ممنوعه شروع می شود.

انتهای پیام/ قسمت 3 ممنوعه | قسمت 3 سریال ممنوعه منبع: سریال ممنوعه
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت سوم ممنوعه، قسمت 3 ممنوعه، قسمت سوم سریال ممنوعه، قسمت 3 سریال ممنوعه، قسمت 3 ممنوعه، ید قسمت 3 ممنوعه، قانونی قسمت 3 ممنوعه

اطلاعات

قسمت 14 ساخت ایران 2 | قسمت چهاردهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت چهاردهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 14 ساخت ایران 2 30 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 14 سریال ساخت ایران 2 جمشید و غلام در خانه توتونچی گیر می کنند. بیتا هم به دنبال این است که آن ها را نجات دهد.

انتهای پیام/ قسمت 14 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 14 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساخت ایران 2 قسمت 14، سریال ساخت ایران 2 قسمت 14، قسمت 14 ساخت ایران 2، ید قسمت 14 ساخت ایران 2، قانونی قسمت 14 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 13 ساخت ایران 2 | قسمت سیزدهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت سیزدهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 13 ساخت ایران 2 چهارشنبه 24 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 13 سریال ساخت ایران 2 جمشید و غلام برای سرقت صندوقچه جواهرات وارد خانه توتونچی می شوند.

انتهای پیام/ قسمت 13 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 13 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساخت ایران 2 قسمت 13، سریال ساخت ایران 2 قسمت 13، قسمت 13 ساخت ایران 2، ید قسمت 13 ساخت ایران 2، قانونی قسمت 11 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 11 ساخت ایران 2 | قسمت یازدهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت یازدهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 11 ساخت ایران 2 چهارشنبه 10 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 11 سریال ساخت ایران 2 گروه دوستان سعی می کنند غواصی یاد بگیرند تا بتوانند گنج لوریان را پیدا کنند.

انتهای پیام/ قسمت 11 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 11 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت یازدهم ساخت ایران 2، قسمت 11 ساخت ایران 2، قسمت 11 ساخت ایران 2، ید قسمت 11 ساخت ایران 2، رایگان قسمت 11 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 10 ساخت ایران 2 | قسمت دهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت دهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 10 ساخت ایران 2 چهارشنبه 3 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 10 سریال ساخت ایران 2 گروه دوستان به دنبال امانات معبد هستند و سعی می کنند تا وصیت نامه درون آن را پیدا کنند.

انتهای پیام/ قسمت 10 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 10 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت دهم ساخت ایران 2، قسمت 10 ساخت ایران 2، قسمت 10 ساخت ایران 2، ید قسمت 10 ساخت ایران 2، رایگان قسمت 10 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 9 ساخت ایران 2 | قسمت نهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت نهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 9 ساخت ایران 2 چهارشنبه 27 تیر 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
انتهای پیام/ قسمت 9 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 9 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت نهم ساخت ایران 2، قسمت 9 ساخت ایران 2، قسمت 9 ساخت ایران 2، ید قسمت 9 ساخت ایران 2، رایگان قسمت 9 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 8 ساخت ایران 2 | قسمت هشتم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت هشتم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 8 ساخت ایران 2 چهارشنبه 14 تیر 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
انتهای پیام/ قسمت 8 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 8 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت هشتم ساخت ایران 2، قسمت 8 ساخت ایران 2، قسمت 8 ساخت ایران 2، ید قسمت 8 ساخت ایران 2، رایگان قسمت 8 ساخت ایران 2

اطلاعات

عشقولانس کامل | عشقولانس
زمان پخش عشقولانس
عشقولانس شنبه 2 تیر 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع گردید.
سینمایی «عشقولانس»، جدیدترین اثر محسن ماهینی است.
بطور کل می توان گفت که نامه ای در «عشقولانس» وجود ندارد. ده داستانها بی ارتباط به داستان اصلی هستند و چیدمان اصلی نامه براساس توانایی لودگی بازیگرانش بنا شده است!
انتهای پیام/ عشقولانس | رایگان عشقولانس منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
عشقولانس، عشقولانس، عشقولانس کامل، ید عشقولانس، عشقولانس، رایگان عشقولانس

اطلاعات

قسمت شانزدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 16 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت شانزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت شانزدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 21 داد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت 16 فصل 3 سریال شهرزاد که قسمت آ این مجموعه است فرجام سه فصل شهرزاد مشخص می شود.
انتهای پیام/ رایگان قسمت 16 فصل 3 شهرزاد | قسمت 16 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت آ فصل 3 شهرزاد، قسمت آ فصل سوم شهرزاد، قسمت 16 فصل 3 شهرزاد، قسمت 16 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 16 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

نگاهی به قسمت 15 فصل 3 شهرزادنگاهی به قسمت 15 پانزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت 15 شهرزاد 3 ثابت کرده که می تواند قسمت آ می تواند یک پایان منحصر به فرد داشته باشد.
قباد در لایه های شخصیتش ذات معصومی دارد که انگار تنها شهرزاد از آن خبر دارد و دقیقا به همین دلیل است که تصمیم می گیرد برای نجات زندگی او حتی روبروی فرهاد هم قرار بگیرد.
انتهای پیام/ نگاهی به قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 15 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 15 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت پانزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 7 داد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، درگیری بین فرهاد و قباد بالا می گیرد.
انتهای پیام/ قسمت سیزدهم فصل سریال شهرزاد | قسمت 13 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 15 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت 9 گلشیفته | قسمت نهم گلشیتفهزمان پخش قسمت نهم سریال گلشیفته
قسمت نهم سریال گلشیفته چهارشنبه 2 داد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است که در آن اتفاقات طنز مختلفی رخ می دهد.
انتهای پیام/ قسمت 9 گلشیفته | رایگان قسمت 9 گلشیفته منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت نهم گلشیفته، قسمت 9 گلشیفته، قسمت 9 گلشیفته، رایگان قسمت 9 گلشیفته

اطلاعات

قسمت سیزدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 13 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت سیزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت سیزدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 23 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت سیزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قباد می گوید شهرزاد به خاطر فرهاد به من علاقه دارد.
انتهای پیام/ قسمت سیزدهم فصل سریال شهرزاد | قسمت 13 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت سیزدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت سیزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 13 فصل 3 شهرزاد، قسمت 13 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 13 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت هفتم سریال گلشیفته | قسمت 7 سریال گلشیفتهزمان پخش قسمت هفتم سریال گلشیفته
قسمت هفتم سریال گلشیفته چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است.
انتهای پیام/ قسمت هفتم گلشیفته | قسمت 7 سریال گلشیفته منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت 7 گلشیفته، قسمت 7 گلشیفته، قسمت هفتم سریال گلشیفته، رایگان قسمت 7 سریال گلشیفته

اطلاعات

قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 12 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت دوازدهم سریال شهرزاد 3
قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 17 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت دوازدهم فصل سوم سریال شهرزاد، فرهاد فراری داده می شود و شهرزاد به سراغ فرهاد می رود.
انتهای پیام/ قسمت دوازدهم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 12 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت دوازدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت دوازدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 12 فصل 3 شهرزاد، قسمت 12 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 12 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت یازدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 11 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت یازدهم سریال شهرزاد 3
قسمت یازدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 10 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت یازدهم فصل سوم سریال شهرزاد، تکلیف زنده ماندن یا نماندن فرهاد مشخص میشود.
انتهای پیام/ قسمت یازدهم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 11 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت یازدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت یازدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 11 فصل 3 شهرزاد، قسمت 11 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 11 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت دهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 10 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت دهم سریال شهرزاد 3
قسمت دهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 3 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد، با دوری از حاشیه ها گام های بلندی در راستای پیشبرد داستان برمی دارد.
انتهای پیام/ قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 10 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت دهم فصل سوم شهرزاد، قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 10 فصل 3 شهرزاد، قسمت 10 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 10 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت پنجم سریال گلشیفته | قسمت 5 سریال گلشیفتهزمان پخش قسمت پنجم سریال گلشیفته
قسمت پنجم سریال گلشیفته چهارشنبه 29 فروردین 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است.
انتهای پیام/ قسمت پنجم گلشیفته | قسمت 5 سریال گلشیفته منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پنجم سریال گلشیفته، قسمت 5 سریال گلشیفته، قسمت پنجم سریال گلشیفته، رایگان قسمت 5 سریال گلشیفته

اطلاعات

قسمت نهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 9 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت نهم سریال شهرزاد 3
قسمت نهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 27 فروردین 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد، شهرزاد تمام تلاشش را انجام می دهد تا فرهاد را نجات بدهد.
انتهای پیام/ قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 9 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت نهم فصل سوم شهرزاد، قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 9 فصل 3 شهرزاد، قسمت 9 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 9 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت هشتم فصل سوم شهرزاد | قسمت 8 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت هشتم سریال شهرزاد 3
قسمت هشتم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 20 فروردین 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد، سروان آپرویز توطئه هایش را پیش می برد و فرهاد همچنان بر خط فکری خواهانه اش پایبند است.
انتهای پیام/ قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 8 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت هشتم فصل سوم شهرزاد، قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 8 فصل 3 شهرزاد، قسمت 8 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 8 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت سوم سریال گلشیفته | قسمت 1 سریال گلشیفتهزمان پخش قسمت سوم سریال گلشیفته
قسمت سوم سریال گلشیفته چهارشنبه 23 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است.
انتهای پیام/ قسمت سوم گلشیفته | قسمت 3 سریال گلشیفته منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت سوم سریال گلشیفته، قسمت 3 سریال گلشیفته، قسمت سوم سریال گلشیفته، رایگان قسمت 3 سریال گلشیفته

اطلاعات

قسمت هفتم فصل سوم شهرزاد | قسمت 7 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت هفتم سریال شهرزاد 3
قسمت هفتم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 21 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت ششم فصل سوم سریال شهرزاد، هاشم و اصغری در یک صحنه دراماتیک کشته شدند.
انتهای پیام/ قسمت هفتم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 7 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت هفتم فصل سوم شهرزاد، قسمت هفتم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 7 فصل 3 شهرزاد، قسمت 7 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 7 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

ثبت با سند برابر است کامل | ثبت با سند برابر است
زمان پخش ثبت با سند برابر است
ثبت با سند برابر است 15 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «ثبت با سند برابر است»، جدیدترین اثر بهمن گودرزی است.
«ثبت با سند برابر است»، اگر چه از سطح انتظارات مخاطب ایرانی از سینمای کمدی عامیانه بالاتر است، اما ی است که ظرفیت تبدیل به اثری سرگرم کننده و خنده دار را داشته، اما به هدر رفته است. از معدود نکات مثبت آن می توان به بازی های فرزاد حسنی و مجید صالحی اشاره کرد.
انتهای پیام/ ثبت با سند برابر است | رایگان ثبت با سند برابر است منبع: لوکتو
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ثبت با سند برابر است، ثبت با سند برابر است کامل، ثبت با سند برابر است، رایگان ثبت با سند برابر است

اطلاعات

قسمت ششم فصل سوم شهرزاد | قسمت 6 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت ششم سریال شهرزاد 3
قسمت ششم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 14 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت پنجم فصل سوم سریال شهرزاد، قباد تلاش می کند دو مانع بزرگش یعنی فرهاد و هاشم را به صورت موازی حذف کند.
انتهای پیام/ قسمت ششم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 6 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت ششم فصل سوم شهرزاد، قسمت ششم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 6 فصل 3 شهرزاد، قسمت 6 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 6 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت اول سریال گلشیفته | قسمت 1 سریال شهرزادزمان پخش قسمت اول سریال گلشیفته
قسمت اول سریال گلشیفته چهارشنبه 9 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است.
انتهای پیام/ سریال گلشیفته قسمت اول | سریال گلشیفته قسمت 1 منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

قسمت 5 پنجم فصل 3 سوم شهرزاد قسمت پنجم 5 فصل سوم 3 شهرزاد | و سریال | pulse ... قسمت پنجم فصل سوم شهرزاد رایگان. مشخصات : نام سریال : شهرزاد. فصل : سوم ۳. قسمت : پنجم ۵. کارگردان : حسن فتحی. نویسنده : حسن فتحی و نغمه ثمینی. تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱۳۹۶. بازیگران : شهاب حسینی ، ترانه علیدوستی ، پریناز ایزدیار ، مصطفی زمانی ، گلاره عباسی ، مهدی سلطانی ، رویا نونهالی ...

اطلاعات

قسمت پنجم فصل سوم شهرزاد | قسمت 5 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت پنجم سریال شهرزاد 3
قسمت پنجم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 7 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت چهارم فصل سوم سریال شهرزاد، اتحاد شهرزاد شیرین برای از بین بردن یک دشمن مشترک، شکل می گیرد.
انتهای پیام/ قسمت پنجم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 5 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پنجم فصل سوم شهرزاد، قسمت پنجم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 5 فصل 3 شهرزاد، قسمت 5 فصل 3 شهرزاد ، رایگان قسمت 5 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

خ ور کامل | خ ور
زمان پخش خ ور
خ ور پنجشنبه 3 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.
سینمایی «خ ور»، جدیدترین اثر آرش معیریان است.
خ ور آرش معیریان بسیار بی مایه تر از های قبلی دفتر پویا درآمده است.
انتهای پیام/ خ ور | رایگان خ ور منبع: سیمرغ پلاس
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
خ ور، خ ور کامل، خ ور، رایگان خ ور

اطلاعات

زیر سقف دودی کامل | زیر سقف دودی
زمان پخش زیر سقف دودی
زیر سقف دودی چهارشنبه 2 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع میشود.
سینمایی «زیر سقف دودی»، جدیدترین اثر پوران درخشنده است.
زیر سقف دودی اثری است که نه در نامه غنی است و نه حتی در موارد فنی نیز احترامی را ب میکند. جدیدترین اثر پوران درخشنده چیزی جز نصیحت ها و بازگویی مطالعات اجتماعی سازش نیست.
انتهای پیام/ زیر سقف دودی | رایگان زیر سقف دودی منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
زیر سقف دودی، زیر سقف دودی کامل، زیر سقف دودی، رایگان زیر سقف دودی

اطلاعات

قسمت چهارم فصل سوم شهرزاد | قسمت 4 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت چهارم سریال شهرزاد 3
قسمت چهارم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 30 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت سوم فصل سوم سریال شهرزاد، بازی فوق العاده و دیالوگ های عالی سبب شدند پایان بندی این اپیزود تماشایی و بی نظیر شود.
انتهای پیام/ قسمت چهارم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 4 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت چهارم فصل سوم شهرزاد، قسمت چهارم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 4 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 4 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

خفگی فریدون جیرانی
زمان پخش خفگی
خفگی چهارشنبه 24 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «خفگی»، جدیدترین اثر فریدون جیرانی است.
خفگی جیرانی با تمام ایراداتی که در ساختارش دارد، تجربه ای متفاوت در سینمای کنونی ایران می باشد و با فاصله بسیار، به قول جیرانی خاص ترین ساخته این روزهای سینمای ایران است.
انتهای پیام/ خفگی | خفگی کامل منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
خفگی، خفگی کامل، خفگی، رایگان خفگی، خفگی بدون سانسور

اطلاعات


تنگه ابوغریب، برنده بهترین جشنواره فجر 96 شد.

اطلاعات

نگاهی به ساعت پنج عصر مهران مدیری
زمان پخش ساعت 5 عصر
ساعت 5 عصر چهارشنبه 18 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «پنج عصر»، جدیدترین اثر مهران مدیری است.
ساعت 5 پنج عصر مهران مدیری چیزی فراتر از تجربه های سریال سازی اش نیست. تجربه ای که نه تنها به لحاظ درون مایه که به لحاظ بصری نیز در حد و اندازه های یک اثر سینمایی استاندارد نیست.
تنها سکانس قابل اعتنا که می تواند به عنوان نکته مثبت تلقی شود، سکانس بازجویی از مهرداد است. سکانسی که هم در خنداندن موفق است و هم در انتقال مضمون یا درون مایه ای که احتمالا نویسنده به دنبال آن بوده است.
انتهای پیام/ ساعت 5 عصر | ساعت پنج عصر منبع: زومجی
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساعت 5 عصر، ساعت 5 عصر کامل، ساعت 5 عصر، رایگان ساعت 5 عصر، ساعت 5 عصر بدون سانسور

اطلاعات

قسمت دوم فصل سوم شهرزاد | قسمت 2 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت دوم سریال شهرزاد 3
قسمت دوم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 16 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
شخصیت اصلی قسمت اول فصل سوم سریال شهرزاد را باید سروان آپرویز دانست. سروان آپرویز برای انتقام از ارباب ها از طریق رعیت ها وارد می شود.
انتهای پیام/ قسمت دوم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 2 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت دوم فصل سوم شهرزاد، قسمت دوم فصل سوم سریال شهرزاد، شهرزاد فصل 3 قسمت 2، قسمت 2 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

شعر شهرزاد 11 بهمن ماه
تاریکی و سکوت هر شبانه لای لایی ام من مانده ام با دلی که تا خدا رفته است سنگم که زیر اسیاب کهنه ا خدا شوق در دل از دل بی صدا رفته است اکنون که مینویسم بیست ساله ام ترسم نمانم و ندانی که شهرزاد چرا رفته است مادر مرا نخواست و پدر نیز هم شهرزاد چرا به خو چنین بی صدا رفته است.

اطلاعات

قسمت اول فصل سوم سریال شهرزاد | شهرزاد فصل 3 قسمت 1زمان پخش قسمت اول سریال شهرزاد 3
قسمت اول فصل سوم شهرزاد چهارشنبه 11 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
اپیزود اول فصل سوم سریال شهرزاد، خبر از اتفاقی ناگوار در زندگی شهرزاد دارد و مشخص نیست که کدام شخصیت حذف می شود.
انتهای پیام/ قسمت اول فصل سوم شهرزاد | قسمت 1 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت اول فصل سوم شهرزاد، قسمت اول فصل سوم سریال شهرزاد، شهرزاد فصل 3 قسمت 1، قسمت 1 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

ا یدان | ا یدان کامل
زمان پخش ا یدان
ا یدان چهارشنبه 27 دی 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «ا یدان»، یکی از آثار جدید حامد محمدی است.
ا یدان به کارگردانی حامد محمدی اما یک تفاوت آشکار با دیگر کمدی های نازل این روزهای سینمای ایران دارد و آن دست گذاشتن بر روی موضوعی است که تا به امروز کمتر سازی در ژانر کمدی به سراغش رفته و آن مسئله اخذ ویزا با توسل به روش های عجیب و گاهاً آزار دهنده می باشد که بسیاری از مردم ایران از آن آگاه هستند و درباره آن شنیده اند. همین مسئله باعث شده تا داستان برای مخاطب ایرانی ملموس تر باشد.
انتهای پیام/ رایگان ا یدان | ا یدان منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
ا یدان، ا یدان کامل، ا یدان، رایگان ا یدان، ا یدان بدون سانسور

اطلاعات

رگ خواب | رگ خواب کامل
زمان پخش رگ خواب
رگ خواب 26 دی 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «رگ خواب»، یکی از آثار جدید حمید نعمت الله است.
رگ خواب، ی است که تنها یک داستان و یک شخصیت اصلی دارد و تا پایان همراه همان داستان و شخصیت می ماند و این اتفاقی است که اغلب به ندرت در سینمای ایران می افتد
از یک نگاه، راوی سوی ویرانگر عشق از نگاه یک زن است. از این نظر را حتی می توانیم مثل یک «نوآر» وارونه تصور کنیم. چرا که در های نوآر معمولا قهرمان ها شخصیت های منزوی و گوشه گیری هستند که در مسیر ، با اغواگری های یک زن مواجه می شوند.
انتهای پیام/ رایگان رگ خواب | رگ خواب منبع: زومجی
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
رگ خواب، رگ خواب کامل، رگ خواب، رایگان رگ خواب، رگ خواب بدون سانسور

اطلاعات

محمد رسول الله | محمد رسول الله کامل
زمان پخش محمد رسول الله
محمد رسول الله چهارشنبه 20 دی 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «محمد رسول الله»، یکی از آثار جدید مجید مجیدی است.
این به دوران کودکی حضرت محمد (ص) و رویدادهای مختلف آن می پردازد.
محمد رسول الله (ص) با مجموعه ای از بهترین سینماگران جهانی در پشت صحنه ساخته شده، اما ایراد کار در جایی خودش را نشان می دهد که سینماگران ایرانی آن فضا را تجربه نکرده اند و آن ساخت یک اثر بیگ پروداکشن با زبان بین المللی سینماست. جدید مجید مجیدی خوش رنگ و لع است و از امتیازات ویژه فنی در هنگام ساخت برخوردار است.
انتهای پیام/ رایگان محمد رسول الله | محمد رسول الله منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
محمد رسول الله، محمد رسول الله کامل، محمد رسول الله، رایگان محمد رسول الله، محمد رسول الله بدون سانسور

اطلاعات

پخش زنده قرعه کشی جام جهانی 2018 روسیه / اختصاصی------------------------------------------------------------------شبکه (سایت) داخلیلینک پخش آنلاین
------------------------------------------------------------------شبکه (سایت) خارجیلینک کامپیوتر - لینک موبایل
------------------------------------------------------------------نرم افزار اندرویدلینک نرم افزار اندروید بالا را و نصب کنید و از طریق شبکه های زیر تماشا کنید
bein sports hd 1
bein sports hd 11
bein sports hd 14------------------------------------------------------------------کانال یوتیوب فیفالینک یوتیوب فیفا------------------------------------------------------------------

اطلاعات

نتیجه بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی پرسپولیس و پدیده مشهد------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده :پرسپولیس 0 - پدیده مشهد 0 بازی در جریان ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96 - بعد بازی
------------------------------------------------------------------
گلهای بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96------------------------------------------------------------------
حواشی بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی پرسپولیس و سیاه جامگان 29 آبان 96ترکیب اصلی پرسپولیس و پدیده مشهد

پرسپولیس : علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان)، محمد انصاری، شایان مصلح، صادق محرمی، محسن ربیع خواه، کمال کامی نیا، بشار رسن، وحید ی، گادوین منشا و علی علیپور.
پدیده مشهد : سعید جلالی راد، مرتضی منصوری، سید عبدالله حسینی، رضا ناصحی، اکبر صادقی، اکبر ایمانی، سینا زامهران، مهدی مهدیخانی، محمد رضا خلعتبری و محمد قاضی.
انتهای پیام/ نتیجه بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و سیاه جامگان 29 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی استقلال و سیاه جامگان------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : استقلال 0 - سیاه جامگان 0 بازی ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و سیاه جامگان 29 آبان 96 - بعد بازی------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و سیاه جامگان 29 آبان 96
------------------------------------------------------------------
حواشی بازی استقلال و سیاه جامگان 29 آبان 96 صحبتهای عباسی پیرامون پلمب شدن باشگاه سیاه جامگان
------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و سیاه جامگان 29 آبان 96ترکیب اصلی استقلال و سیاه جامگان

استقلال: سیدحسین حسینی، سیدمجید حسینی، لئوناردو پادوانی، امید نورافکن، خسرو حیدری، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، سرور جپاروف، فرشید اسماعیلی، جابر انصاری و سجاد شهباززاده.
سیاه جامگان : محمدرضا کرمی، رضا شربتی، محسن آقایی، محمدرضا سندنیا، کیوان امرایی، مصطفی احمدی، گوران یرکوویچ، سبحان خاقانی، حسین بادامکی، سجاد دانای باغکی، وحید عسگر.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و سیاه جامگان 29 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نهنگ عنبر 2 | رایگان نهنگ عنبر 2
زمان پخش نهنگ عنبر 2
نهنگ عنبر 2 دوشنبه 29 آبان 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «نهنگ عنبر 2»، جدیدترین ساخته سامان مقدم است. قسمت دوم « نهنگ عنبر » فاقد خط داستانی مشخصی است و تمام و کمال در فلشبکی دنبال می شود که اتفاقاً در این ارجاع به گذشته هم خبری از نامه نیست. که آغاز می شود مخاطب با مجموعه ای از حرکات موزون مواجه می شود که مشخصاً شبیه به کلیپ هایی است که در دو سال اخیر از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود و در آن افراد مختلف سعی در بامزه بودن با تقلید از موزیک ویدئوهای مشهور دارند.

در قسمت دوم شخصیت جدیدی نیز به داستان اضافه شده که دوست صمیمی ارژنگ و رویاست اما بطور عجیبی ابداً در قسمت یک حضوری نداشته اما در قسمت دوم تقریباً در تمام لحظات زندگی این دو حضور دارد! « نهنگ عنبر 2 : سلکشن رویا » با تمام تکرار فرمول های موفق قسمت نخست به سینما آمده منهای نامه قابل قبول که حداقل در قسمت قبل می شد آن را دنبال کرد.
انتهای پیام/ نهنگ عنبر 2 کامل | نهنگ عنبر 2 نماشا منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
نهنگ عنبر 2، نهنگ عنبر 2 کامل، نهنگ عنبر 2، رایگان نهنگ عنبر 2، نهنگ عنبر 2 با

اطلاعات

نتیجه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 + --------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادریدلینک داخلی - لینک خارجی--------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : رئال مادرید 0 - اتلتیکو مادرید 0
بازی در جریان ...
--------------------------------------------------------------------
خلاصه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 - بعد بازی--------------------------------------------------------------------
گلهای بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96--------------------------------------------------------------------
ج آنلاین رده بندی فوتبال اسپانیا (لالیگا) 2017-2018--------------------------------------------------------------------
حواشی بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 لایی دیدنی کاسمیرو در تمرینات رئال مادرید
--------------------------------------------------------------------ترکیب اصلی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید رئال مادرید: کاسیا، کارواخال، سرخیو راموس، واران، رونالدو، کروس، بنزما، مودریچ، مارسلو، کاسمیرو، ایسکو. اتلتیکو مادرید: اوبلاک، ساویچ، گودین، خوان فران، لوکاس، گ ، توماس، سائول، کوکه، گریزمان، کوره آ.
پیش بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید
حساس ترین دیدار امروز بین دو تیم شهر مادرید برگزار خواهد شد. رئال و اتلتیکو تا به اینجای فصل عملکردی مشابه داشته اند و هر دو 23 امتیاز ب کرده اند ولی رئال به خاطر تفاضل بهتر در رده سوم و اتلتیکو در رده چهارم قرار گرفته است. سپیدپوشان یک پیروزی بیش از اتلتیکو به دست آورده اند ولی اتلتی تا به اینجای فصل ش ت ناپذیر بوده است.

شاگردان سیمئونه در 6 بازی اخیر خود، 3 پیروزی و 3 تساوی به دست آورده اند و رئال در این 6 بازی، 5 پیروزی و 1 ش ت به ثبت رسانده است. هر چند که هر دو تیم نسبت به فصول قبل خود دچار افت شده اند و در اندازه های خود ظاهر نشده اند، رقابت دو تیم و شباهت در عملکرد آنها تا به اینجا باعث شده تا حساسیت برای این بازی به اوج خود برسد.

در 6 بازی اخیر دو تیم، 3 پیروزی برای رئال مادرید و 2 پیروزی برای اتلتیکو به دست آمده و تنها یک بازی دو تیم با تساوی به پایان رسیده است. این اولین دربی خواهد بود که در واندا متروپولیتانو برگزار می شود و از همین جهت از حساسیت و جذ ت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

کارواخال، کوواچیچ و ناواس که از مصدومین رئال بودند، همگی ریکاوری کرده و مشکلی برای این بازی ندارند، هر چند که بعید است در ترکیب اصلی قرار بگیرند. تنها غایب رئال برای این بازی، گرت بیل است. در آن سو اتلتیکو محرومی ندارد و با ترکیب اصلی خود به میدان خواهد رفت.

تقابل برادران هرناندس، تئو و لوکاس که اولی در رئال و دومی در اتلتیکو توپ می زند، در نوع خود بسیار جذاب است، هر چند که این دو احتمالا در ترکیب اصلی تیمشان قرار نخواهند داشت و از روی نیمکت نظاره گر بازی خواهند بود.
انتهای پیام/ نتیجه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 + منبع: ورزش 3، طرفداری
#فوتبال
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز--------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی بارسلونا و لگانسلینک داخلی - لینک خارجی--------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : بارسلونا 0 - لگانس 0
بازی در جریان ...
--------------------------------------------------------------------
خلاصه بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 - بعد بازی--------------------------------------------------------------------
گلهای بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96--------------------------------------------------------------------
ج آنلاین رده بندی فوتبال اسپانیا (لالیگا) 2017-2018--------------------------------------------------------------------
حواشی بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 --------------------------------------------------------------------ترکیب اصلی بارسلونا و لگانس بارسلونا: تراشتگن، اومتیتی، پیکه، آلبا، سمدو، بوسکتس، راکیتیچ، اینیستا، مسی، سوارز و آلکاسر. ختافه: کوئلار، زالدوئا، مونیوس، سیوواس، ریکو، پرز، پیرس، ال ذهر، اراسو، زیمانوفسکی، عمربات.
پیش بازی بارسلونا و لگانس
لگانس: شاگردان آسیر گاریتانو در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی در ورزشگاه خانگی داشته اند؛ آن ها اگرچه اکنون با 17 امتیاز در رده نهم ج قرار دارند، اما در باتارکه تنها یک بازی را واگذار کرده و فقط 2 گل دریافت کرده اند. لگانس در 5 بازی خانگی اش در فصل جاری، 4 بار کلین شیت کرده است اما آمار چندان خوبی در خط حمله ندارد؛ مردان گاریتانو تنها 3 گل به ثمر رسانده اند.
تیم مادریدی با دریافت 8 گل، چهارمین خط دفاع برتر لیگ را در اختیار دارد. 5 پیروزی، 2 ش ت و 2 تساوی حاصل کار لگانس در فصل جاری بوده است. لگانس در دو بازی اخیر خانگی اش به پیروزی رسیده است و این یعنی بارسلونا کار آسانی در باتارکه نخواهد داشت.
بارسلونا: آماده ترین بارسلونای چند سال اخیر در حالی به مادرید سفر می کند، که ممکن است درگیر ویروس فیفا دی شده باشد؛ این اولین بازی شاگردان والورده پس از بازی های ملی است. ممکن است آبی اناری ها در خط دفاعی دچار مشکل شوند؛ زیرا جرارد پیکه و ساموئل اومتیتی 4 کارته هستند و در صورت دریافت کارت زرد در این بازی، جدال حساس هفته آینده مقابل والنسیا را از دست خواهند داد. این در حالی است که خاویر ماسکرانو نیز به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نخواهد داشت.
علی رغم این مشکلات، کاتالان ها با دریافت 4 گل، بهترین خط دفاع لالیگا را در اختیار دارند و در بازی های خارج از خانه، 2 گل دریافت کرده اند. وضعیت مردان والورده در خط حمله نیز بسیار خوب است؛ آن ها با 30 گل زده، به همراه والنسیا بهترین خط حمله لالیگا را در اختیار دارند و همان طور که اشاره شد، باید برابر لگانسی قرار بگیرند که در ورزشگاه خانگی تنها 2 گل دریافت کرده است. بارسلونا از 11 بازی قبلی اش 31 امتیاز به دست آورده و تنها امتیاز فصل را مقابل اتلتیکو مادرید از دست داده است. نکته قابل توجه درباره بلوگرانا اینکه، آن ها از ماه آوریل در لالیگا نباخته اند.
انتهای پیام/ نتیجه بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
#فوتبال
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

سارا و آیدا | رایگان سارا و آیدا
زمان پخش سارا و آیدا
سارا و آیدا 23 آبان 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «سارا و آیدا»، جدیدترین ساخته مازیار میری است. سارا و آیدا از آثار اصغر فرهادی و مشخصاً درباره الی الهام گرفته شده است.

گره های نامه به دلیل ضعفهای ساختاری، بسیار زودتر توسط مخاطب گره گشایی می شود و بطور کل تماشاگر از چند قدم جلوتر است.
انتهای پیام/ سارا و آیدا کامل | سارا و آیدا نماشا منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
سارا و آیدا، سارا و آیدا کامل، سارا و آیدا، رایگان سارا و آیدا، سارا و آیدا با

اطلاعات

لینک جدید اضافه شده سارا و آیدا درباره

سارا و آیدا دوستان صمیمی هستند که آبروی یکی از آنها به خطر افتاده و حالا باید به کمک هم شرایط را به ح عادی بازگردانند، اما این ۲ دوست تا کجا پای یکدیگر می ایستند؟
نظر کارگردان

سارا و آیدا ى درباره رفاقت است ،آنهم رفاقتى نه با قولى برع آنچه شنیده ایم، قولى نه که مى شود تا پای مرگ پایش ایستاد. سارا و آیدا ثابت مى کنند دختران عمیق و پایدار رفاقت مى کنند حتى اگر.....
صحنه هایی از

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی استقلال و نفت تهران------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : استقلال 0 - نفت تهران 0 بازی ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96 - بعد بازی------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96------------------------------------------------------------------ حواشی بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96ترکیب اصلی استقلال و نفت تهران

استقلال: سید حسین حسینی - وریا غفوری، مجید حسینی، روزبه چشمی، میلاد زکی پور، سرور جپاروف، امید ابراهیمی، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی و جابر انصاری.
نفت تهران: میلاد فرهانی، احمد آل ن ، فرید محمدی زاده، محسن بنگر، علیرضا عزت کرامت، احمد کامدار، سامان آقازمانی، هاشم بیک زاده، حسین فشنگچی، امین منوچهری و عیسی آل کثیر.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال


اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها