اخبار روز

وبلاگ با نام اخبار روز
قسمت هشتم سریال ممنوعه | قسمت هشتم ممنوعهزمان پخش قسمت هشتم سریال ممنوعه
ید قسمت 8 ممنوعه دوشنبه 19 آذر 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت هشتم سریال ممنوعه تجنگی با برکه ملاقات می کند و سامی از نحوه برخورد پدرش با برکه ناراحت می شود.

انتهای پیام/ قسمت 8 ممنوعه | قسمت 8 سریال ممنوعه منبع: سریال ممنوعه
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت هشتم ممنوعه، قسمت 8 ممنوعه، قسمت هشتم سریال ممنوعه، قسمت 8 سریال ممنوعه، قسمت 8 ممنوعه، ید قسمت 8 ممنوعه

اطلاعات

قسمت ششم سریال ممنوعه | قسمت ششم ممنوعهزمان پخش قسمت ششم سریال ممنوعه
ید قسمت 6 ممنوعه دوشنبه 5 آذر 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت ششم سریال ممنوعه سامی در حین درگیری مجروح می شود و بعد از ترخیص از بیمارستان در ماشین از برکه خواستگاری می کند.

انتهای پیام/ قسمت 6 ممنوعه | قسمت 6 سریال ممنوعه منبع: سریال ممنوعه
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت ششم ممنوعه، قسمت 6 ممنوعه، قسمت ششم سریال ممنوعه، قسمت 6 سریال ممنوعه، قسمت 6 ممنوعه، ید قسمت 6 ممنوعه

اطلاعات

قسمت پنجم سریال ممنوعه | قسمت پنجم ممنوعهزمان پخش قسمت پنجم سریال ممنوعه
ید قسمت 5 ممنوعه دوشنبه 28 آبان 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت پنجم سریال ممنوعه ترانه با تجنگی دیدار می کند و از او می خواهد سامی را به زندگی اش برگرداند. در قسمت 5 سریال ممنوعه ترانه با کمک دیگران برکه را می ترساند و سامی هم از ترانه می خواهد که مزاحم برکه نشود.

انتهای پیام/ قسمت 5 ممنوعه | قسمت 5 سریال ممنوعه منبع: سریال ممنوعه
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پنجم ممنوعه، قسمت 5 ممنوعه، قسمت پنجم سریال ممنوعه، قسمت 5 سریال ممنوعه، قسمت 5 ممنوعه، ید قسمت 5 ممنوعه

اطلاعات

قسمت چهارم سریال ممنوعه | قسمت چهارم ممنوعهزمان پخش قسمت چهارم سریال ممنوعه
ید قسمت 4 ممنوعه دوشنبه 21 آبان 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت 4 سریال ممنوعه، رابطه برکه و سامی جدی تر می شود و پدر و مادرش با سامی دیدار می کنند. ترانه (همسر سابق سامی) هم برکه را تهدید می کند که اگر به این ارتباط ادامه دهد تمام دارایی اش را ج می کند تا او را از سر راه بردارد

انتهای پیام/ قسمت 4 ممنوعه | قسمت 4 سریال ممنوعه منبع: سریال ممنوعه
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت چهارم ممنوعه، قسمت 4 ممنوعه، قسمت چهارم سریال ممنوعه، قسمت 4 سریال ممنوعه، قسمت 4 ممنوعه، ید قسمت 4 ممنوعه،

اطلاعات

قسمت سوم سریال ممنوعه | قسمت سوم ممنوعهزمان پخش قسمت سوم سریال ممنوعه
ید قسمت 3 ممنوعه دوشنبه 19 شهریور 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال ممنوعه داستان سه نسل را به صورت و پیوسته روایت می کند از دغدغه های امروز جوانان تا آسیب مسائل روز خانوادگی و اجتماعی را به نمایش می گذارد.
در قسمت سوم ممنوعه رها به خسرو مشکوک می شود و پروانه از خسرو می‎ خواهد که ارتباطشان را پنهان نکند. نقش تجنگی که جعفری بازی می کند در قسمت 3 ممنوعه شروع می شود.

انتهای پیام/ قسمت 3 ممنوعه | قسمت 3 سریال ممنوعه منبع: سریال ممنوعه
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت سوم ممنوعه، قسمت 3 ممنوعه، قسمت سوم سریال ممنوعه، قسمت 3 سریال ممنوعه، قسمت 3 ممنوعه، ید قسمت 3 ممنوعه، قانونی قسمت 3 ممنوعه

اطلاعات

قسمت 13 ساخت ایران 2 | قسمت سیزدهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت سیزدهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 13 ساخت ایران 2 چهارشنبه 24 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 13 سریال ساخت ایران 2 جمشید و غلام برای سرقت صندوقچه جواهرات وارد خانه توتونچی می شوند.

انتهای پیام/ قسمت 13 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 13 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساخت ایران 2 قسمت 13، سریال ساخت ایران 2 قسمت 13، قسمت 13 ساخت ایران 2، ید قسمت 13 ساخت ایران 2، قانونی قسمت 11 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 11 ساخت ایران 2 | قسمت یازدهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت یازدهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 11 ساخت ایران 2 چهارشنبه 10 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 11 سریال ساخت ایران 2 گروه دوستان سعی می کنند غواصی یاد بگیرند تا بتوانند گنج لوریان را پیدا کنند.

انتهای پیام/ قسمت 11 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 11 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت یازدهم ساخت ایران 2، قسمت 11 ساخت ایران 2، قسمت 11 ساخت ایران 2، ید قسمت 11 ساخت ایران 2، رایگان قسمت 11 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت 10 ساخت ایران 2 | قسمت دهم ساخت ایران 2زمان پخش قسمت دهم سریال ساخت ایران 2
ید قسمت 10 ساخت ایران 2 چهارشنبه 3 مرداد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
ساخت ایران 2 نام فصل دوم مجموعه ساخت ایران است. کارگردانی این فصل بر عهده برزو نیک نژاد است. فصل دوم این سریال در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه برداری شده است.
در قسمت 10 سریال ساخت ایران 2 گروه دوستان به دنبال امانات معبد هستند و سعی می کنند تا وصیت نامه درون آن را پیدا کنند.

انتهای پیام/ قسمت 10 ساخت ایران 2 | رایگان قسمت 10 ساخت ایران 2 منبع: سریال ساخت ایران 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت دهم ساخت ایران 2، قسمت 10 ساخت ایران 2، قسمت 10 ساخت ایران 2، ید قسمت 10 ساخت ایران 2، رایگان قسمت 10 ساخت ایران 2

اطلاعات

قسمت شانزدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 16 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت شانزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت شانزدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 21 داد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت 16 فصل 3 سریال شهرزاد که قسمت آ این مجموعه است فرجام سه فصل شهرزاد مشخص می شود.
انتهای پیام/ رایگان قسمت 16 فصل 3 شهرزاد | قسمت 16 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت آ فصل 3 شهرزاد، قسمت آ فصل سوم شهرزاد، قسمت 16 فصل 3 شهرزاد، قسمت 16 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 16 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

نگاهی به قسمت 15 فصل 3 شهرزادنگاهی به قسمت 15 پانزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت 15 شهرزاد 3 ثابت کرده که می تواند قسمت آ می تواند یک پایان منحصر به فرد داشته باشد.
قباد در لایه های شخصیتش ذات معصومی دارد که انگار تنها شهرزاد از آن خبر دارد و دقیقا به همین دلیل است که تصمیم می گیرد برای نجات زندگی او حتی روبروی فرهاد هم قرار بگیرد.
انتهای پیام/ نگاهی به قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 15 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 15 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت پانزدهم سریال شهرزاد 3
قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 7 داد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.
در قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، درگیری بین فرهاد و قباد بالا می گیرد.
انتهای پیام/ قسمت سیزدهم فصل سریال شهرزاد | قسمت 13 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت پانزدهم فصل سوم شهرزاد، قسمت پانزدهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، قسمت 15 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 15 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت 9 گلشیفته | قسمت نهم گلشیتفهزمان پخش قسمت نهم سریال گلشیفته
قسمت نهم سریال گلشیفته چهارشنبه 2 داد 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است که در آن اتفاقات طنز مختلفی رخ می دهد.
انتهای پیام/ قسمت 9 گلشیفته | رایگان قسمت 9 گلشیفته منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت نهم گلشیفته، قسمت 9 گلشیفته، قسمت 9 گلشیفته، رایگان قسمت 9 گلشیفته

اطلاعات

قسمت هفتم سریال گلشیفته | قسمت 7 سریال گلشیفتهزمان پخش قسمت هفتم سریال گلشیفته
قسمت هفتم سریال گلشیفته چهارشنبه 19 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است.
انتهای پیام/ قسمت هفتم گلشیفته | قسمت 7 سریال گلشیفته منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت 7 گلشیفته، قسمت 7 گلشیفته، قسمت هفتم سریال گلشیفته، رایگان قسمت 7 سریال گلشیفته

اطلاعات

قسمت دهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 10 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت دهم سریال شهرزاد 3
قسمت دهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 3 اردیبهشت 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد، با دوری از حاشیه ها گام های بلندی در راستای پیشبرد داستان برمی دارد.
انتهای پیام/ قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 10 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت دهم فصل سوم شهرزاد، قسمت دهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 10 فصل 3 شهرزاد، قسمت 10 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 10 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت نهم فصل سوم شهرزاد | قسمت 9 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت نهم سریال شهرزاد 3
قسمت نهم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 27 فروردین 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد، شهرزاد تمام تلاشش را انجام می دهد تا فرهاد را نجات بدهد.
انتهای پیام/ قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 9 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت نهم فصل سوم شهرزاد، قسمت نهم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 9 فصل 3 شهرزاد، قسمت 9 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 9 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت هشتم فصل سوم شهرزاد | قسمت 8 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت هشتم سریال شهرزاد 3
قسمت هشتم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 20 فروردین 97 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد، سروان آپرویز توطئه هایش را پیش می برد و فرهاد همچنان بر خط فکری خواهانه اش پایبند است.
انتهای پیام/ قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 8 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت هشتم فصل سوم شهرزاد، قسمت هشتم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 8 فصل 3 شهرزاد، قسمت 8 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 8 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

قسمت هفتم فصل سوم شهرزاد | قسمت 7 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت هفتم سریال شهرزاد 3
قسمت هفتم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 21 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت ششم فصل سوم سریال شهرزاد، هاشم و اصغری در یک صحنه دراماتیک کشته شدند.
انتهای پیام/ قسمت هفتم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 7 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت هفتم فصل سوم شهرزاد، قسمت هفتم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 7 فصل 3 شهرزاد، قسمت 7 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 7 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

ثبت با سند برابر است کامل | ثبت با سند برابر است
زمان پخش ثبت با سند برابر است
ثبت با سند برابر است 15 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «ثبت با سند برابر است»، جدیدترین اثر بهمن گودرزی است.
«ثبت با سند برابر است»، اگر چه از سطح انتظارات مخاطب ایرانی از سینمای کمدی عامیانه بالاتر است، اما ی است که ظرفیت تبدیل به اثری سرگرم کننده و خنده دار را داشته، اما به هدر رفته است. از معدود نکات مثبت آن می توان به بازی های فرزاد حسنی و مجید صالحی اشاره کرد.
انتهای پیام/ ثبت با سند برابر است | رایگان ثبت با سند برابر است منبع: لوکتو
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ثبت با سند برابر است، ثبت با سند برابر است کامل، ثبت با سند برابر است، رایگان ثبت با سند برابر است

اطلاعات

قسمت اول سریال گلشیفته | قسمت 1 سریال شهرزادزمان پخش قسمت اول سریال گلشیفته
قسمت اول سریال گلشیفته چهارشنبه 9 اسفند 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سریال گلشیفته یک سریال با موضوع اجتماعی کمدی است.
انتهای پیام/ سریال گلشیفته قسمت اول | سریال گلشیفته قسمت 1 منبع: سریال گلشیفته
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

قسمت 5 پنجم فصل 3 سوم شهرزاد قسمت پنجم 5 فصل سوم 3 شهرزاد | و سریال | pulse ... قسمت پنجم فصل سوم شهرزاد رایگان. مشخصات : نام سریال : شهرزاد. فصل : سوم ۳. قسمت : پنجم ۵. کارگردان : حسن فتحی. نویسنده : حسن فتحی و نغمه ثمینی. تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱۳۹۶. بازیگران : شهاب حسینی ، ترانه علیدوستی ، پریناز ایزدیار ، مصطفی زمانی ، گلاره عباسی ، مهدی سلطانی ، رویا نونهالی ...

اطلاعات

قسمت چهارم فصل سوم شهرزاد | قسمت 4 فصل 3 شهرزادزمان پخش قسمت چهارم سریال شهرزاد 3
قسمت چهارم فصل سوم شهرزاد دوشنبه 30 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
در قسمت سوم فصل سوم سریال شهرزاد، بازی فوق العاده و دیالوگ های عالی سبب شدند پایان بندی این اپیزود تماشایی و بی نظیر شود.
انتهای پیام/ قسمت چهارم فصل سوم سریال شهرزاد | قسمت 4 فصل 3 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت چهارم فصل سوم شهرزاد، قسمت چهارم فصل سوم سریال شهرزاد، قسمت 4 فصل 3 شهرزاد، رایگان قسمت 4 فصل 3 شهرزاد

اطلاعات

نگاهی به ساعت پنج عصر مهران مدیری
زمان پخش ساعت 5 عصر
ساعت 5 عصر چهارشنبه 18 بهمن 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «پنج عصر»، جدیدترین اثر مهران مدیری است.
ساعت 5 پنج عصر مهران مدیری چیزی فراتر از تجربه های سریال سازی اش نیست. تجربه ای که نه تنها به لحاظ درون مایه که به لحاظ بصری نیز در حد و اندازه های یک اثر سینمایی استاندارد نیست.
تنها سکانس قابل اعتنا که می تواند به عنوان نکته مثبت تلقی شود، سکانس بازجویی از مهرداد است. سکانسی که هم در خنداندن موفق است و هم در انتقال مضمون یا درون مایه ای که احتمالا نویسنده به دنبال آن بوده است.
انتهای پیام/ ساعت 5 عصر | ساعت پنج عصر منبع: زومجی
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
ساعت 5 عصر، ساعت 5 عصر کامل، ساعت 5 عصر، رایگان ساعت 5 عصر، ساعت 5 عصر بدون سانسور

اطلاعات

شعر شهرزاد 11 بهمن ماه
تاریکی و سکوت هر شبانه لای لایی ام من مانده ام با دلی که تا خدا رفته است سنگم که زیر اسیاب کهنه ا خدا شوق در دل از دل بی صدا رفته است اکنون که مینویسم بیست ساله ام ترسم نمانم و ندانی که شهرزاد چرا رفته است مادر مرا نخواست و پدر نیز هم شهرزاد چرا به خو چنین بی صدا رفته است.

اطلاعات

نتیجه بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی پرسپولیس و پدیده مشهد------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده :پرسپولیس 0 - پدیده مشهد 0 بازی در جریان ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96 - بعد بازی
------------------------------------------------------------------
گلهای بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96------------------------------------------------------------------
حواشی بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی پرسپولیس و سیاه جامگان 29 آبان 96ترکیب اصلی پرسپولیس و پدیده مشهد

پرسپولیس : علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی (کاپیتان)، محمد انصاری، شایان مصلح، صادق محرمی، محسن ربیع خواه، کمال کامی نیا، بشار رسن، وحید ی، گادوین منشا و علی علیپور.
پدیده مشهد : سعید جلالی راد، مرتضی منصوری، سید عبدالله حسینی، رضا ناصحی، اکبر صادقی، اکبر ایمانی، سینا زامهران، مهدی مهدیخانی، محمد رضا خلعتبری و محمد قاضی.
انتهای پیام/ نتیجه بازی پرسپولیس و پدیده 29 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نهنگ عنبر 2 | رایگان نهنگ عنبر 2
زمان پخش نهنگ عنبر 2
نهنگ عنبر 2 دوشنبه 29 آبان 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «نهنگ عنبر 2»، جدیدترین ساخته سامان مقدم است. قسمت دوم « نهنگ عنبر » فاقد خط داستانی مشخصی است و تمام و کمال در فلشبکی دنبال می شود که اتفاقاً در این ارجاع به گذشته هم خبری از نامه نیست. که آغاز می شود مخاطب با مجموعه ای از حرکات موزون مواجه می شود که مشخصاً شبیه به کلیپ هایی است که در دو سال اخیر از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته می شود و در آن افراد مختلف سعی در بامزه بودن با تقلید از موزیک ویدئوهای مشهور دارند.

در قسمت دوم شخصیت جدیدی نیز به داستان اضافه شده که دوست صمیمی ارژنگ و رویاست اما بطور عجیبی ابداً در قسمت یک حضوری نداشته اما در قسمت دوم تقریباً در تمام لحظات زندگی این دو حضور دارد! « نهنگ عنبر 2 : سلکشن رویا » با تمام تکرار فرمول های موفق قسمت نخست به سینما آمده منهای نامه قابل قبول که حداقل در قسمت قبل می شد آن را دنبال کرد.
انتهای پیام/ نهنگ عنبر 2 کامل | نهنگ عنبر 2 نماشا منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
نهنگ عنبر 2، نهنگ عنبر 2 کامل، نهنگ عنبر 2، رایگان نهنگ عنبر 2، نهنگ عنبر 2 با

اطلاعات

نتیجه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 + --------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادریدلینک داخلی - لینک خارجی--------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : رئال مادرید 0 - اتلتیکو مادرید 0
بازی در جریان ...
--------------------------------------------------------------------
خلاصه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 - بعد بازی--------------------------------------------------------------------
گلهای بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96--------------------------------------------------------------------
ج آنلاین رده بندی فوتبال اسپانیا (لالیگا) 2017-2018--------------------------------------------------------------------
حواشی بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 لایی دیدنی کاسمیرو در تمرینات رئال مادرید
--------------------------------------------------------------------ترکیب اصلی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید رئال مادرید: کاسیا، کارواخال، سرخیو راموس، واران، رونالدو، کروس، بنزما، مودریچ، مارسلو، کاسمیرو، ایسکو. اتلتیکو مادرید: اوبلاک، ساویچ، گودین، خوان فران، لوکاس، گ ، توماس، سائول، کوکه، گریزمان، کوره آ.
پیش بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید
حساس ترین دیدار امروز بین دو تیم شهر مادرید برگزار خواهد شد. رئال و اتلتیکو تا به اینجای فصل عملکردی مشابه داشته اند و هر دو 23 امتیاز ب کرده اند ولی رئال به خاطر تفاضل بهتر در رده سوم و اتلتیکو در رده چهارم قرار گرفته است. سپیدپوشان یک پیروزی بیش از اتلتیکو به دست آورده اند ولی اتلتی تا به اینجای فصل ش ت ناپذیر بوده است.

شاگردان سیمئونه در 6 بازی اخیر خود، 3 پیروزی و 3 تساوی به دست آورده اند و رئال در این 6 بازی، 5 پیروزی و 1 ش ت به ثبت رسانده است. هر چند که هر دو تیم نسبت به فصول قبل خود دچار افت شده اند و در اندازه های خود ظاهر نشده اند، رقابت دو تیم و شباهت در عملکرد آنها تا به اینجا باعث شده تا حساسیت برای این بازی به اوج خود برسد.

در 6 بازی اخیر دو تیم، 3 پیروزی برای رئال مادرید و 2 پیروزی برای اتلتیکو به دست آمده و تنها یک بازی دو تیم با تساوی به پایان رسیده است. این اولین دربی خواهد بود که در واندا متروپولیتانو برگزار می شود و از همین جهت از حساسیت و جذ ت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

کارواخال، کوواچیچ و ناواس که از مصدومین رئال بودند، همگی ریکاوری کرده و مشکلی برای این بازی ندارند، هر چند که بعید است در ترکیب اصلی قرار بگیرند. تنها غایب رئال برای این بازی، گرت بیل است. در آن سو اتلتیکو محرومی ندارد و با ترکیب اصلی خود به میدان خواهد رفت.

تقابل برادران هرناندس، تئو و لوکاس که اولی در رئال و دومی در اتلتیکو توپ می زند، در نوع خود بسیار جذاب است، هر چند که این دو احتمالا در ترکیب اصلی تیمشان قرار نخواهند داشت و از روی نیمکت نظاره گر بازی خواهند بود.
انتهای پیام/ نتیجه بازی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید 27 آبان 96 + منبع: ورزش 3، طرفداری
#فوتبال
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز--------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی بارسلونا و لگانسلینک داخلی - لینک خارجی--------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : بارسلونا 0 - لگانس 0
بازی در جریان ...
--------------------------------------------------------------------
خلاصه بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 - بعد بازی--------------------------------------------------------------------
گلهای بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96--------------------------------------------------------------------
ج آنلاین رده بندی فوتبال اسپانیا (لالیگا) 2017-2018--------------------------------------------------------------------
حواشی بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 --------------------------------------------------------------------ترکیب اصلی بارسلونا و لگانس بارسلونا: تراشتگن، اومتیتی، پیکه، آلبا، سمدو، بوسکتس، راکیتیچ، اینیستا، مسی، سوارز و آلکاسر. ختافه: کوئلار، زالدوئا، مونیوس، سیوواس، ریکو، پرز، پیرس، ال ذهر، اراسو، زیمانوفسکی، عمربات.
پیش بازی بارسلونا و لگانس
لگانس: شاگردان آسیر گاریتانو در فصل جاری عملکرد بسیار خوبی در ورزشگاه خانگی داشته اند؛ آن ها اگرچه اکنون با 17 امتیاز در رده نهم ج قرار دارند، اما در باتارکه تنها یک بازی را واگذار کرده و فقط 2 گل دریافت کرده اند. لگانس در 5 بازی خانگی اش در فصل جاری، 4 بار کلین شیت کرده است اما آمار چندان خوبی در خط حمله ندارد؛ مردان گاریتانو تنها 3 گل به ثمر رسانده اند.
تیم مادریدی با دریافت 8 گل، چهارمین خط دفاع برتر لیگ را در اختیار دارد. 5 پیروزی، 2 ش ت و 2 تساوی حاصل کار لگانس در فصل جاری بوده است. لگانس در دو بازی اخیر خانگی اش به پیروزی رسیده است و این یعنی بارسلونا کار آسانی در باتارکه نخواهد داشت.
بارسلونا: آماده ترین بارسلونای چند سال اخیر در حالی به مادرید سفر می کند، که ممکن است درگیر ویروس فیفا دی شده باشد؛ این اولین بازی شاگردان والورده پس از بازی های ملی است. ممکن است آبی اناری ها در خط دفاعی دچار مشکل شوند؛ زیرا جرارد پیکه و ساموئل اومتیتی 4 کارته هستند و در صورت دریافت کارت زرد در این بازی، جدال حساس هفته آینده مقابل والنسیا را از دست خواهند داد. این در حالی است که خاویر ماسکرانو نیز به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نخواهد داشت.
علی رغم این مشکلات، کاتالان ها با دریافت 4 گل، بهترین خط دفاع لالیگا را در اختیار دارند و در بازی های خارج از خانه، 2 گل دریافت کرده اند. وضعیت مردان والورده در خط حمله نیز بسیار خوب است؛ آن ها با 30 گل زده، به همراه والنسیا بهترین خط حمله لالیگا را در اختیار دارند و همان طور که اشاره شد، باید برابر لگانسی قرار بگیرند که در ورزشگاه خانگی تنها 2 گل دریافت کرده است. بارسلونا از 11 بازی قبلی اش 31 امتیاز به دست آورده و تنها امتیاز فصل را مقابل اتلتیکو مادرید از دست داده است. نکته قابل توجه درباره بلوگرانا اینکه، آن ها از ماه آوریل در لالیگا نباخته اند.
انتهای پیام/ نتیجه بازی بارسلونا و لگانس 27 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
#فوتبال
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

سارا و آیدا | رایگان سارا و آیدا
زمان پخش سارا و آیدا
سارا و آیدا 23 آبان 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
سینمایی «سارا و آیدا»، جدیدترین ساخته مازیار میری است. سارا و آیدا از آثار اصغر فرهادی و مشخصاً درباره الی الهام گرفته شده است.

گره های نامه به دلیل ضعفهای ساختاری، بسیار زودتر توسط مخاطب گره گشایی می شود و بطور کل تماشاگر از چند قدم جلوتر است.
انتهای پیام/ سارا و آیدا کامل | سارا و آیدا نماشا منبع: مووی مگ
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
# سریال
سارا و آیدا، سارا و آیدا کامل، سارا و آیدا، رایگان سارا و آیدا، سارا و آیدا با

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------------
لینک پخش آنلاین بازی استقلال و نفت تهران------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : استقلال 0 - نفت تهران 0 بازی ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96 - بعد بازی------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96------------------------------------------------------------------ حواشی بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96ترکیب اصلی استقلال و نفت تهران

استقلال: سید حسین حسینی - وریا غفوری، مجید حسینی، روزبه چشمی، میلاد زکی پور، سرور جپاروف، امید ابراهیمی، فرشید باقری، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی و جابر انصاری.
نفت تهران: میلاد فرهانی، احمد آل ن ، فرید محمدی زاده، محسن بنگر، علیرضا عزت کرامت، احمد کامدار، سامان آقازمانی، هاشم بیک زاده، حسین فشنگچی، امین منوچهری و عیسی آل کثیر.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و نفت تهران 9 آبان 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال


اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 | گلها و خلاصه امروز اخبار و اتفاقات بازی سپیدرود رشت - استقلال 1396/07/04------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : استقلال 2 - سپیدرود رشت 1 موتور گ نی استقلال بدون منصوریان روشن شد ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 گل جابر انصاری به سپیدرود رشت 4 مهر 96 / دقیقه 53
گل داریوش شجاعیان به سپیدرود رشت 4 مهر 96 / دقیقه 68
گل حسین ابراهیمی به استقلال 4 مهر 96 / دقیقه 86
------------------------------------------------------------------
حواشی بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 کنفرانس پیش از بازی استقلال و سپیدرود رشت
------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96سپیدرود 1- استقلال 2؛ تولد در روز تولد

استقلال با پیروزی 2 بر یک برابر سپیدرود سروسامانی به وضعیت خود در ج رده بندی داد.
در بازی ای که میک مک درمورت برای اولین بار سرمربیگری استقلال را برعهده داشت استقلال در نیمه اول نمایش خوبی نداشت اما در نیمه دوم با ارائه نمایشی تهاجمی موفق شد بازی را به سود خود به پایان برساند. گل های استقلال را در این بازی جابر انصاری در دقیقه 52 و داریوش شجاعیان در دقیقه 68 به ثمر رساندند و تک گل سپیدرود را هم حسین ابراهیمی از روی نقطه پن ی وارد دروازه استقلال کرد.
ترکیب بازی استقلال و سپیدرود رشت
ترکیب استقلال: سید حسین حسینی، لئوناردو پادوانی، مجید حسینی، وریا غفوری، میلاد زکی پور، فرشید باقری، خسرو حیدری، فرشید اسماعیلی، سرور جپارف، حسن بیت سعید و جابر انصاری.
ترکیب سپیدرود رشت: سید محمد حسینی، سید هادی ، امید سام کن، مهرداد جماعتی، میثم تهیدست، شهاب کرمی، حسین ابراهیمی، رضا الماس ، علی دهقان، میلاد قربان زاده و پویا نزهتی.
پیش بازی استقلال و سپیدرود رشت
استقلال در دیدار فردا یکی از عجیب و غریب ترین روزهای چند سال اخیر خود را پشت سر خواهد گذاشت. تیم استقلال در شرایطی به مصاف سپید رود می رود که وضعیت نیمکت این تیم مشخص نیست. میک مک درموت جایگزین موقت منصوریان شده است اما به دلیل محرومیت نمی تواند روی نیمکت بنشیند. از سوی دیگر استقلالی ها که وضعیت خوبی ندارند و در انتهای ج قرار گرفته اند برای بهبود وضعیت خود راهی جز پیروزی در دیدار فردا ندارند.
از دست دادن امتیاز می تواند روزهای سخت آبی ها را ادامه دار کند این در حالی است که با برد در بازی فردا می توانند شرایط سخت را پشت سر بگذارند. آبی ها در این دو فصل اخیر برای اولین بار بدون منصوریان به مصاف حریف خود می روند و باید دید چه نتیجه ای ب خواهند کرد. استقلال در این دیدار، روزبه چشمی و سجاد شهباززاده را در اختیار ندارد.
در آن سوی میدان سپید رود نیز در اوایل فصل وضعیتی مشابه استقلال را پشت سر گذاشت اما با پیروزی مقابل صنعت نفت کمی وضعیت خود را بهبود بخشید. سپید رود در دو بازی گذشته خود به تساوی رضایت داده است. شاگردان نظر محمدی به دنبال پیروزی خانگی هستند تا وضعیت خود را در ج بهبود ببخشند. سپید رود در این دیدار حسین کعبی را در اختیار ندارد.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 | گلها و خلاصه امروز اخبار و اتفاقات بازی سپیدرود رشت - استقلال 1396/07/04------------------------------------------------------------------
لینک اول پخش آنلاین بازی استقلال و سپیدرود رشت------------------------------------------------------------------
لینک دوم پخش آنلاین بازی استقلال و سپیدرود رشت------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : استقلال 1 - سپیدرود رشت 0 گل جابر انصاری / بازی در جریان ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 - بعد بازی------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 گل جابر انصاری به سپیدرود رشت 4 مهر 96 / دقیقه 53
------------------------------------------------------------------
حواشی بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 کنفرانس پیش از بازی استقلال و سپیدرود رشت
------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96ترکیب بازی استقلال و سپیدرود رشت
ترکیب استقلال: سید حسین حسینی، لئوناردو پادوانی، مجید حسینی، وریا غفوری، میلاد زکی پور، فرشید باقری، خسرو حیدری، فرشید اسماعیلی، سرور جپارف، حسن بیت سعید و جابر انصاری.
ترکیب سپیدرود رشت: سید محمد حسینی، سید هادی ، امید سام کن، مهرداد جماعتی، میثم تهیدست، شهاب کرمی، حسین ابراهیمی، رضا الماس ، علی دهقان، میلاد قربان زاده و پویا نزهتی.
پیش بازی استقلال و سپیدرود رشت
استقلال در دیدار فردا یکی از عجیب و غریب ترین روزهای چند سال اخیر خود را پشت سر خواهد گذاشت. تیم استقلال در شرایطی به مصاف سپید رود می رود که وضعیت نیمکت این تیم مشخص نیست. میک مک درموت جایگزین موقت منصوریان شده است اما به دلیل محرومیت نمی تواند روی نیمکت بنشیند. از سوی دیگر استقلالی ها که وضعیت خوبی ندارند و در انتهای ج قرار گرفته اند برای بهبود وضعیت خود راهی جز پیروزی در دیدار فردا ندارند.
از دست دادن امتیاز می تواند روزهای سخت آبی ها را ادامه دار کند این در حالی است که با برد در بازی فردا می توانند شرایط سخت را پشت سر بگذارند. آبی ها در این دو فصل اخیر برای اولین بار بدون منصوریان به مصاف حریف خود می روند و باید دید چه نتیجه ای ب خواهند کرد. استقلال در این دیدار، روزبه چشمی و سجاد شهباززاده را در اختیار ندارد.
در آن سوی میدان سپید رود نیز در اوایل فصل وضعیتی مشابه استقلال را پشت سر گذاشت اما با پیروزی مقابل صنعت نفت کمی وضعیت خود را بهبود بخشید. سپید رود در دو بازی گذشته خود به تساوی رضایت داده است. شاگردان نظر محمدی به دنبال پیروزی خانگی هستند تا وضعیت خود را در ج بهبود ببخشند. سپید رود در این دیدار حسین کعبی را در اختیار ندارد.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و سپیدرود رشت 4 مهر 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

قسمت سیزدهم فصل دوم شهرزاد | قسمت 13 فصل 2 شهرزادزمان پخش قسمت سیزدهم سریال شهرزاد 2
قسمت سیزدهم فصل دوم شهرزاد دوشنبه 27 شهریور 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
قسمت دوازدهم فصل دوم سریال شهرزاد مجموعه ای از سکانس های اکشن و هیجان انگیز بود که فقدان آن ها شدیدا در اپیزود های اخیر حس می شد.
انتهای پیام/ قسمت سیزدهم فصل دوم شهرزاد | قسمت 13 فصل 2 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

قسمت چهاردهم فصل دوم شهرزاد | قسمت 14 فصل 2 شهرزادزمان پخش قسمت چهاردهم سریال شهرزاد 2
قسمت چهاردهم فصل دوم شهرزاد دوشنبه 3 مهر 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
اگر چه قسمت سیزدهم فصل دوم سریال شهرزاد سکانس های اکشن اپیزود قبل را ندارد، اما در عوض مثل اکثر قسمت های فصل دوم بدون اثر ظاهر نمی شود.
انتهای پیام/ قسمت چهاردهم فصل دوم شهرزاد | قسمت 14 فصل 2 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت 14 فصل 2 شهرزاد، قسمت 14 فصل 2 سریال شهرزاد، قسمت 14 فصل 2 شهرزاد، قسمت 14 فصل 2 سریال شهرزاد

اطلاعات

نتیجه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96 امروز | گلها و خلاصه اخبار و اتفاقات بازی ان - پرسپولیس 1396/06/30------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : پرسپولیس 2 - ان 2 تساوی قبل بازی با الهلال عربستان ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96------------------------------------------------------------------
گلهای بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96 گل مهدی طارمی به ان 30 شهریور 96 / دقیقه 39
گل مروان حسین به پرسپولیس 30 شهریور / دقیقه 61
گل علی علیپور به ان 30 شهریور 96 / دقیقه 74
گل علی محمدی به پرسپولیس 30 شهریور / دقیقه 85
------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96ترکیب اصلی پرسپولیس و ان
ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، حسین ماهینى، محسن ربیع خواه، شجاع خلیل زاده، محمد انصارى، صادق محرمی، فرشاد احمدزاده، وحید ی، محسن مسلمان، مهدى طارمى و علیپور.
ترکیب ان: ...
پیش بازی پرسپولیس و ان
ان در حالی به مصاف پرسپولیس می رود که مانند دو سال قبل وضعیت خوبی در لیگ ندارد. شاگردان زلاتکو کرانچار برخلاف چیزی که از آن ها در ابتدای فصل انتظار می رفت از خود چیزی نشان نداده اند. ان در فصل نقل و انتقالات بازیکنان خوبی را جذب کرد که همه از آن ها به عنوان یک مدعی نام می بردند که نتایج بد این تیم خلاف آن را نشان داد.

شاگردان کرانچار در 6 هفته ابت لیگ تنها یک برد مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم به دست آورد. در 5 دیدار دیگر زردپوشان 3 تساوی و 2 باخت ب د که یکی از بدترین شروع های تاریخ این تیم در لیگ برتر است. اصفهانی ها با 6 امتیاز در رده سیزدهم ج رده بندی قرار دارند.

ان در آ ین تقابل خود با نتیجه 2 بر 0 مقابل فولاد خوزستان ش ت خورد. ان تا هفته ششم 4 گل زده و 8 گل خورده است. با این عملکرد ضعیف در دفاع و حمله تفاضل گل انی ها منفی 4 است.

پرسپولیس تهران در حالی به مصاف ان می رود که روزهای خوبی را پشت سر می گذاشت با صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا اما ش ت مقابل پیکان در ورزشگاه روحیه بازیکنان این تیم را اب کرد. سرخپوشان پس از این دیدار به مصاف الهلال عربستان می روند که اهمیت زیادی برای آن ها دارد.

پرسپولیس با 4 برد، 1 تساوی و 1 باخت توانسته اند 13 امتیاز ب کنند و در رده دوم ج قرار گیرند. پارس جنوبی با 16 امتیاز در صدر قرار دارد که سرخپوشان قصد ندارند از این تیم جا بمانند. شاگردان برانکو با 11 گل زده و 3 گل خورده آمار بسیار خوبی در کار های هجومی و دفاعی دارند.

پرسپولیس سال گذشته موفق شد در بازی رفت و برگشت ان را ش ت دهد و طلسم پیروز نشدن در اصفهان بشکند. حالا آن ها با روحیه خوبی دوباره در اصفهان به مصاف ان خواهند رفت.
انتهای پیام/ نتیجه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96 امروز | گلها و خلاصه منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نتیجه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96، نتیجه بازی امروز پرسپولیس و ان، خلاصه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96، گلهای بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96، نتیجه بازی پرسپولیس و ان 31 شهریور 95 + ، آ ین نتیجه بازی ان-پرسپولیس، پرسپولیسنتیجه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96 امروز | گلها و خلاصه اخبار و اتفاقات بازی ان - پرسپولیس 1396/06/30------------------------------------------------------------------
لینک اول پخش زنده و آنلاین بازی پرسپولیس و ان------------------------------------------------------------------
لینک دوم پخش زنده و آنلاین بازی پرسپولیس و ان------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : پرسپولیس 0 - ان 0 بازی در جریان ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96 - بزودی------------------------------------------------------------------
گلهای بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96------------------------------------------------------------------
حواشی بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96ترکیب اصلی پرسپولیس و ان
ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، حسین ماهینى، محسن ربیع خواه، شجاع خلیل زاده، محمد انصارى، صادق محرمی، فرشاد احمدزاده، وحید ی، محسن مسلمان، مهدى طارمى و علیپور.
ترکیب ان: ...
پیش بازی پرسپولیس و ان
ان در حالی به مصاف پرسپولیس می رود که مانند دو سال قبل وضعیت خوبی در لیگ ندارد. شاگردان زلاتکو کرانچار برخلاف چیزی که از آن ها در ابتدای فصل انتظار می رفت از خود چیزی نشان نداده اند. ان در فصل نقل و انتقالات بازیکنان خوبی را جذب کرد که همه از آن ها به عنوان یک مدعی نام می بردند که نتایج بد این تیم خلاف آن را نشان داد.

شاگردان کرانچار در 6 هفته ابت لیگ تنها یک برد مقابل ذوب آهن اصفهان در هفته چهارم به دست آورد. در 5 دیدار دیگر زردپوشان 3 تساوی و 2 باخت ب د که یکی از بدترین شروع های تاریخ این تیم در لیگ برتر است. اصفهانی ها با 6 امتیاز در رده سیزدهم ج رده بندی قرار دارند.

ان در آ ین تقابل خود با نتیجه 2 بر 0 مقابل فولاد خوزستان ش ت خورد. ان تا هفته ششم 4 گل زده و 8 گل خورده است. با این عملکرد ضعیف در دفاع و حمله تفاضل گل انی ها منفی 4 است.

پرسپولیس تهران در حالی به مصاف ان می رود که روزهای خوبی را پشت سر می گذاشت با صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا اما ش ت مقابل پیکان در ورزشگاه روحیه بازیکنان این تیم را اب کرد. سرخپوشان پس از این دیدار به مصاف الهلال عربستان می روند که اهمیت زیادی برای آن ها دارد.

پرسپولیس با 4 برد، 1 تساوی و 1 باخت توانسته اند 13 امتیاز ب کنند و در رده دوم ج قرار گیرند. پارس جنوبی با 16 امتیاز در صدر قرار دارد که سرخپوشان قصد ندارند از این تیم جا بمانند. شاگردان برانکو با 11 گل زده و 3 گل خورده آمار بسیار خوبی در کار های هجومی و دفاعی دارند.

پرسپولیس سال گذشته موفق شد در بازی رفت و برگشت ان را ش ت دهد و طلسم پیروز نشدن در اصفهان بشکند. حالا آن ها با روحیه خوبی دوباره در اصفهان به مصاف ان خواهند رفت.
انتهای پیام/ نتیجه بازی پرسپولیس و ان 30 شهریور 96 امروز | گلها و خلاصه منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نتیجه بازی پرسپولیس و پیکان 26 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز اخبار و اتفاقات بازی پرسپولیس - پیکان 1396/06/26------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : پرسپولیس 0 - پیکان 1 گل آقاخان مانع صدرنشینی پرسپولیس ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی پرسپولیس و پیکان 26 شهریور 96------------------------------------------------------------------
گلهای بازی پرسپولیس و پیکان 26 شهریور 96 گل مرتضی آقاخان به پرسپولیس 26 شهریور 96 / دقیقه 4
------------------------------------------------------------------
حواشی بازی پرسپولیس و پیکان 26 شهریور 96 کنفرانس خبری قبل بازی پرسپولیس و پیکان
------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96ترکیب اصلی پرسپولیس و پیکان
ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی (کاپیتان)، شجاع خلیل زاده، صادق محرمی، شایان مصلح، فرشاد احمدزاده، کمال کامی نیا، بشار رسن، سیامک نعمتی، مهدی طارمی و گادوین منشا
ترکیب پیکان: پیام نیازمند، مهران ، حجت حق وردی، مهدی شیری، آرمان قاسمی، حسین کریمی، محمدصادق بارانی، بختیار رحمانی، مرتضی آقاخان، مهدی مومنی و افرانگ ه.
پیش بازی پرسپولیس و پیکان
پرسپولیس تهران در حالی در هفته ششم به مصاف پیکان می رود که روزهای خیلی خوبی را پشت سر می گذارد. آنها در لیگ برتر مدعی هستند و در لیگ قهرمانان آسیا نیز به جمع 4 تیم برتر آسیا راه پیدا کرده اند و امیدوارند با پیروزی برابر پیکان یک بار دیگر راهی صدر ج شوند.

شاگردان برانکو در پنج بازی گذشته، چهار پیروزی و یک تساوی تجربه کرده اند و با 13 امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به پارس جنوبی پشت سر این تیم 16 امتیازی قرار گرفته اند. آنها همچنین آمار 11 گل زده و 2 گل خورده را نیز به ثبت رسانده اند و اگر سه امتیاز بازی فردا را بگیرند به خطار تفاضل گل کمتر نسبت به پارس جنوبی در صدر ج لیگ برتر قرار خواهند گرفت.

اما در آن سوی میدان پیکان در فصل جاری عملکرد خوبی نداشته است و امیدوار است با پیروزی برابر پرسپولیس موفق شود وضعیت خود در ج رده بندی را بهبود ببخشد.

شاگردان جلالی در پنج بازی گذشته خود در لیگ برتر 1 پیروزی، 2 تساوی و 2 ش ت را تجربه کرده اند و با 5 امتیاز در رده 13 ج قرار دارند. آنها همچنین آمار 4 گل زده و 5 گل خورده را نیز به ثبت رسانده اند.

پیکانی ها با تساوی مقابل پرسپولیس، شش امتیازی می شوند و به رده یازدهم ج صعود می کنند و با پیروزی برابر سرخپوشان می توانند 8 امتیازی شوند و به رده هفتم ج رده بندی صعود کنند.
انتهای پیام/ نتیجه بازی پرسپولیس و پیکان 26 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

قسمت سیزدهم فصل دوم شهرزاد | قسمت 13 فصل 2 شهرزادزمان پخش قسمت سیزدهم سریال شهرزاد 2
قسمت سیزدهم فصل دوم شهرزاد دوشنبه 27 شهریور 96 در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
قسمت دوازدهم فصل دوم سریال شهرزاد مجموعه ای از سکانس های اکشن و هیجان انگیز بود که فقدان آن ها شدیدا در اپیزود های اخیر حس می شد.
انتهای پیام/ قسمت سیزدهم فصل دوم شهرزاد | قسمت 13 فصل 2 شهرزاد منبع: سریال شهرزاد 2
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
قسمت 13 فصل 2 شهرزاد، قسمت 13 فصل 2 سریال شهرزاد، قسمت 13 فصل 2 شهرزاد، قسمت 13 فصل 2 سریال شهرزاد

اطلاعات

نتیجه والیبال ایران و فرانسه 26 شهریور 96 (2017) | بازی نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه در جام قهرمانان قاره ها 2017-------------------------------------------------------------------------------نتیجه نهایی : ایران 3 - فرانسه 2
-------------------------------------------------------------------------------
والیبال ایران و فرانسه 26 شهریور 96 (2017)-------------------------------------------------------------------------------
ج رده بندی جام قهرمان قاره ها والیبال 2017-------------------------------------------------------------------------------نتایج کامل والیبال جام قهرمانان قاره ها 2017-------------------------------------------------------------------------------

بردست اولست دومست سومست چهارمست پنجمایران338
25
22
25
15
فرانسه
2
36
23
25
27
11

ایران 3 - فرانسه 2؛ تمام طلسم ها ش ته شد

با پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل فرانسه هم طلسم ش ت ناپذیری این تیم مقابل ایران ش ته شد و هم اولین مدال جهانی والیبال ایران به دست آمد.

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین و آ ین دیدار خود در رقابت های قهرمانی قاره ها را مقابل فرانسه انجام داد دیداری که قبل از آن ب اولین مدال جهانی کشورمان با توجه به ش ت مقابل ایتالیا مسجل شده بود.
تیم ملی والیبال ایران موفق شد با نتیجه 3 بر 2 فرانسه را ش ت بدهد تا طلسم ش ت ناپذیری این تیم مقابل ایران بشکند و از سویی دیگر اولین مدال جهانی ایران هم به دست آید. با اینکه ایران می توانست به راحتی فرانسه را ش ت بدهد اما قهرمان لیگ جهانی 2 ست دیگر از ایران گرفت تا در نهایت یک بازی 5 سته پایان کار ایران در این رقابت ها باشد.
پیش بازی والیبال ایران و فرانسه
تیم ملی والیبال ایران در پنجمین و آ ین دیدار خود، از سری رقابتهای جام قهرمان قاره ها 2017، یکشنبه 26 شهریور 96 به مصاف فرانسه می رود. این دیدار ساعت 10:10 صبح برگزار می شود.
تیم ملی والیبال فرانسه تا قبل از این بازی، با 1 برد و 2 ش ت در رده پنجم ج قرار دارد.
انتهای پیام/نتیجه والیبال ایران و فرانسه 26 شهریور 96 (2017) | بازی منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه والیبال ایران و فرانسه 26 شهریور 96 | بازی نتیجه بازی والیبال ایران و فرانسه در جام قهرمانان قاره ها 2017
-------------------------------------------------------------------------------لینک اول پخش زنده و آنلاین بازی والیبال ایران و فرانسه
-------------------------------------------------------------------------------لینک دوم پخش زنده و آنلاین بازی والیبال ایران و فرانسه-------------------------------------------------------------------------------نتیجه زنده : ایران 0 - فرانسه 0
-------------------------------------------------------------------------------
بردست اولست دومست سومست چهارمست پنجمایران0-
-
-
-
-
فرانسه
0
-
-
-
-
-
-------------------------------------------------------------------------------
والیبال ایران و فرانسه 26 شهریور 96 (2017) - بزودی-------------------------------------------------------------------------------
ج رده بندی جام قهرمان قاره ها والیبال 2017-------------------------------------------------------------------------------برنامه کامل والیبال جام قهرمانان قاره ها 2017-------------------------------------------------------------------------------
پیش بازی والیبال ایران و فرانسه
تیم ملی والیبال ایران در پنجمین و آ ین دیدار خود، از سری رقابتهای جام قهرمان قاره ها 2017، یکشنبه 26 شهریور 96 به مصاف فرانسه می رود. این دیدار ساعت 10:10 صبح برگزار می شود.
تیم ملی والیبال فرانسه تا قبل از این بازی، با 1 برد و 2 ش ت در رده پنجم ج قرار دارد.
انتهای پیام/نتیجه والیبال ایران و فرانسه 26 شهریور 96 | بازی منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

خندوانه بهنام بانی | 25 شهریور 96 | کامل hd
خندوانه بهنام بانی 25 شهریور 96 با کیفیت عالی

خندوانه بهنام بانی 25 شهریور 96 با حجم کم
لینک بزودی ...
منبع: خندوانه شبکه نسیم
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96 | گلها و خلاصه اخبار و اتفاقات بازی پارس جنوبی جم - استقلال 1396/06/24------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : استقلال 0 - پارس جنوبی جم 2 پیروزی پارس جنوبی با حمایت 20 هزار نفری هواداران ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96 گل علی دشتی به استقلال 24 شهریور 96 / دقیقه 38
گل فرشاد سالاروند به استقلال 24 شهریور 96 / دقیقه 90
------------------------------------------------------------------
حواشی بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96
حال و هوای ورزشگاه پیش از بازی استقلال و پارس جنوبی------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96پارس جنوبی 2 - استقلال 0؛ 20011 نفر علیه منصوریان!

پارس جنوبی موفق شد به روند درخشان خود در لیگ برتر ادامه دهد و این بار در جم استقلال تهران را با نتیجه یک بر صفر ش ت دهد.

شاگردان مهدی تارتار که در پنج هفته ابت صاحب چهار برد و یک تساوی شده بودند، امشب هم موفق شدند به نتایج غیر منتظره شان ادامه دهند و با ارائه نمایش منطقی در طول مسابقه و چشم داشتن به ضد حملات در نیمه دوم، 2 بار در هر نیمه به گل برسند و موقتا بالاتر از پرسپولیس با 16 امتیاز صدرنشین لیگ برتر شوند؛ پارس جنوبی جم امشب با حمایت بیش از 20 هزار نفر تماشاگر و تلاش 11 بازیکن زمین توانست چهارمین باخت فصل استقلال را رقم بزند و دوباره برای منصوریان شرایطی ایجاد کند که مشخص نباشد او در ادامه لیگ روی نیمکت آبی ها خواهد نشست یا خیر.
ترکیب استقلال و پارس جنوبی جم
ترکیب استقلال: حسین حسینی، لئوناردو پادوانی، روزبه چشمی، آرمین سهر ان، خسرو حیدری، فرشید باقری، امید نور افکن، جابر انصاری، سرور جپاروف، فرشید اسماعیلی و علی قربانی.
ترکیب پارس جنوبی جم: محسن فروزان، حامد نور محمدی، مجتبی لطفی، فرشاد محمدی، میثم تیموری، فرشاد سالاروند، حسین پور امینی، امید سینک، علی دشتی، ابراهیم صالحی و آلویس نانگ.
پیش بازی استقلال و پارس جنوبی جم
تیم های پارس جنوبی جم و استقلال در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم شرایط متفاوتی با یکدیگر دارند. استقلال در انتهای ج قرار دارد و برای صعود به رده های بالای ج به میدان می رود و پارس جنوبی برای باز پس گیری صدر ج با استقلال رقابت می کند.

در میان از نکات ویژه بازی اولتیماتومی است که هیات مدیره باشگاه استقلال به منصوریان داده که شامل این دیدار می شود. منصوریان برای اثبات خود و باقی ماندن روی نیمکت استقلال نیاز مبرم به ب 3 امتیاز در شهر جم دارد. آبی ها باید برای ب این 3 امتیاز تلاش کنند که هم امیدوار به رسیدن به رده های بالای ج باشند و هم کمی از حواشی ایجاد شده دور شوند. در هفته گذشته هر دو تیم در مسابقات جام حذفی به میدان رفتند که پارس جنوبی از گردونه رقابت ها کنار رفت اما استقلال با برتری مقابل گل گهر راهی مرحله بعدی شد تا کمی با آرامش خاطر بیشتر راهی جم شود.

استقلال در این دیدار سجاد شهبازاده و پژمان منتظری، امید ابراهیمی و داریوش شجاعیان را در اختیار ندارد ولی سید مجید حسینی و میلاد زکی پور برای این دیدار آماده هستند.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96 | گلها و خلاصه منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نتیجه بازی بارسلونا و ختافه 25 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز --------------------------------------------------------------------
پخش آنلاین بازی بارسلونا و ختافه / داخلی / شبکه ورزشپخش آنلاین بازی بارسلونا و ختافه / خارجی / ویژه کامپیوت خش آنلاین بازی بارسلونا و ختالفه / خارجی / ویژه موبایل
--------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : بارسلونا 0 - ختافه 0
بازی هنوز شروع نشده است ...
--------------------------------------------------------------------
خلاصه بازی بارسلونا و ختافه 25 شهریور 96 - بعد بازی--------------------------------------------------------------------
گلهای بازی بارسلونا و ختافه 25 شهریور 96
--------------------------------------------------------------------
ج آنلاین رده بندی فوتبال اسپانیا (لالیگا) 2017-2018--------------------------------------------------------------------
حواشی بازی بارسلونا و ختافه 25 شهریور 96
تمرین بارسلونا قبل بازی با ختافه
سفر بازیکنان بارسلونا برای دیدار با ختافه
--------------------------------------------------------------------گزارش کامل و حواشی در انتهای بازی ...
--------------------------------------------------------------------ترکیب اصلی بارسلونا و ختافه بارسلونا: تراشتگن، آلبا، سرجی روبرتو، پیکه، اومتیتی، بوسکتس، اینیستا، راکیتیچ، مسی، سوارز و دمبله. ختافه: گوایتا، دامیان سوارز، دینه، کالا، آنتونس، برگارا، آرامباری، فیصل فجر، آماث، گاکو شیبا ی و خورخه مولینا.
پیش بازی بارسلونا و ختافه
پس از یک نمایش خوب مقابل یوونتوس در چمپیونزلیگ، بارسا با یک دیدار خارج از خانه به رقابت های لالیگا باز خواهد کرد. آنها مقابل ختافه ای قرار خواهند گرفت که اخیرا به لیگ صعود کرده است. با این حال با نگاه به آمار بارسا در خارج از خانه، متوجه می شویم که ختافه همواره رقیب دشواری برای بارسا محسوب می شود. حتی در دوران پپ گواردیولا نیز دیدار خارج از خانه مقابل ختافه برای آنها دشوار بود.
هر چند که بارسا در هر 3 بازی ابت خود در لیگ موفق بوده و به نظر بسیار قدرتمند می رسد؛ ولی این احتمال وجود دارد که در بازی امروز دچار لغزش شود. اگر بارسا بتواند امروز پیروز شود و 3 امتیاز بازی را ب کند، با اختلافی که ایجاد کرده، فشار مضاعفی بر رئال قرار خواهد داد.
در حالی که والورده، فهرستی مشابه بازی یووه برای این دیدار ارائه کرده؛ ولی در کنفرانس خبری پیش از بازی به استفاده از سیستم چرخشی اشاره کرد. هنوز استفاده والورده از سیستم چرخشی را ندیده ایم، بنابراین این احتمال وجود دارد که تغییرات جذ در تیم ایجاد شود. انتظار می رود در خط دفاع، پیکه استراحت کند و خاویر ماسکرانو فی شود. همچنین جای نلسون سمدو، سرجی روبرتو در ترکیب تیمش قرار بگیرد.

اما چالش اصلی والورده در خط میانی است، جایی که ایوان راکیتیچ، بوسکتس و اینیستا حضور دارند. همچنین این احتمال وجود دارد که دلوفئو در ترکیب قرار گرفته و سوارز نیمکت نشین شود؛ ولی نیمکت نشینی مسی و دمبله بسیار دور از ذهن است.
انتهای پیام/ نتیجه بازی بارسلونا و ختافه 25 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
#فوتبال
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96، نتیجه بازی امروز استقلال و پارس جم جنوبی، نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی امروز 24 شهریور + ، و نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی در لیگ برتر، پارس جنوبی جم، نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی 24 شهریور 96 | نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96 | گلها و خلاصه ------------------------------------------------------------------لینک اول پخش آنلاین بازی استقلال و پارس جنوبی جم------------------------------------------------------------------
لینک دوم پخش آنلاین بازی استقلال و پارس جنوبی جم------------------------------------------------------------------
نتیجه زنده : استقلال 0 - پارس جنوبی جم 0 بازی هنوز شروع نشده است ... ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96 - بعد بازی------------------------------------------------------------------
گلهای بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96------------------------------------------------------------------
حواشی بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------گزارش کامل و حواشی در انتهای بازی ...
------------------------------------------------------------------نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96ترکیب استقلال و پارس جنوبی جم
ترکیب استقلال: حسین حسینی، لئوناردو پادوانی، روزبه چشمی، آرمین سهر ان، خسرو حیدری، فرشید باقری، امید نور افکن، جابر انصاری، سرور جپاروف، فرشید اسماعیلی و علی قربانی.
ترکیب پارس جنوبی جم: محسن فروزان، حامد نور محمدی، مجتبی لطفی، فرشاد محمدی، میثم تیموری، فرشاد سالاروند، حسین پور امینی، امید سینک، علی دشتی، ابراهیم صالحی و آلویس نانگ.
پیش بازی استقلال و پارس جنوبی جم
تیم های پارس جنوبی جم و استقلال در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم شرایط متفاوتی با یکدیگر دارند. استقلال در انتهای ج قرار دارد و برای صعود به رده های بالای ج به میدان می رود و پارس جنوبی برای باز پس گیری صدر ج با استقلال رقابت می کند.

در میان از نکات ویژه بازی اولتیماتومی است که هیات مدیره باشگاه استقلال به منصوریان داده که شامل این دیدار می شود. منصوریان برای اثبات خود و باقی ماندن روی نیمکت استقلال نیاز مبرم به ب 3 امتیاز در شهر جم دارد. آبی ها باید برای ب این 3 امتیاز تلاش کنند که هم امیدوار به رسیدن به رده های بالای ج باشند و هم کمی از حواشی ایجاد شده دور شوند. در هفته گذشته هر دو تیم در مسابقات جام حذفی به میدان رفتند که پارس جنوبی از گردونه رقابت ها کنار رفت اما استقلال با برتری مقابل گل گهر راهی مرحله بعدی شد تا کمی با آرامش خاطر بیشتر راهی جم شود.

استقلال در این دیدار سجاد شهبازاده و پژمان منتظری، امید ابراهیمی و داریوش شجاعیان را در اختیار ندارد ولی سید مجید حسینی و میلاد زکی پور برای این دیدار آماده هستند.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و پارس جنوبی جم 24 شهریور 96 | گلها و خلاصه منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

نتیجه والیبال ایران و برزیل 24 شهریور 96 (2017) | بازی نتیجه بازی والیبال ایران و در جام قهرمانان قاره ها 2017-------------------------------------------------------------------------------
لینک اول پخش آنلاین بازی والیبال ایران و برزیل-------------------------------------------------------------------------------
لینک دوم پخش آنلاین بازی والیبال ایران و -------------------------------------------------------------------------------نتیجه زنده : ایران 0 - برزیل 0
-------------------------------------------------------------------------------

بردست اولست دومست سومست چهارمست پنجمایران0-
-
-
-
-
برزیل0-
-
-
-
-
-------------------------------------------------------------------------------
خلاصه والیبال ایران و برزیل 24 شهریور 96 (2017) - بزودی ...-------------------------------------------------------------------------------
کامل والیبال ایران و برزیل 24 شهریور 96 (2017) - بعد بازی ...-------------------------------------------------------------------------------
ج رده بندی جام قهرمان قاره ها والیبال 2017 ژاپن-------------------------------------------------------------------------------برنامه کامل والیبال جام قهرمانان قاره ها 2017 ژاپن-------------------------------------------------------------------------------

پیش بازی والیبال ایران و برزیل

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود، از سری رقابتهای جام قهرمان قاره ها 2017، 24 شهریور 96 به مصاف برزیل می رود. این دیدار ساعت 08:10 صبح برگزار می شود.
تیم ملی والیبال برزیل تا قبل از این بازی، با یک پیروزی و 4 امتیاز در رده سوم ج قرار دارد.
انتهای پیام/نتیجه والیبال ایران و برزیل 24 شهریور 96 (2017) | بازی
منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96 | گلها و خلاصه
--------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : رئال مادرید 3 - آپوئل نیکوزیا 0
پیروزی رئال مادرید / رونالدو 2 گل زد و 3 تا نزد
--------------------------------------------------------------------
خلاصه بازی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96--------------------------------------------------------------------
گلهای بازی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96
گل اول رونالدو به آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96 / دقیقه 12
گل دوم رونالدو به آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96 / دقیقه 50
گل سرخیو راموس به آپوئل نیکوزیا 22 شهریور / دقیقه 61
--------------------------------------------------------------------
حواشی بازی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96
تمرین رئال مادرید قبل بازی با آپوئل نیکوزیا
-------------------------------------------------------------------- رئال مادرید 3-0 آپوئل؛ رونالدو با گل برگشت

رئال مادرید با درخشش کریس رونالدو موفق شد در اولین دیدارش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، با نتیجه 3-0 آپوئل قبرس را ش ت بدهد.

رونالدو که به دلیل محرومیت، در دیدارهای رئال در لالیگا غایب بوده، در دیدار امشب بازگشت درخشانی داشت و با زدن دو گل از سه گل رئال، نقشی پررنگ در شروع خوب تیمش در فصل جدید چمپیونزلیگ ایفا کرد.
ترکیب اصلی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا
ک شانی ها برای ب اولین 3 امتیاز خود کار خیلی دشواری برابر حریف گمنام ندارند.

رئال مادرید : ناواس، کارواخال، ناچو، راموس، مارسلو، کاسمیرو، کواچیچ، مودریچ، ایسکو، گرت بیل، رونالدو

آپوئل نیکوزیا : واترمن، رادو، واروس، لاگو، کارلاو، ابچیلو، ونسیوس، مورایس، آلونفیس، دی کامارو، سالای
پیش بازی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا
م ع عنوان قهرمانی چمپیونزلیگ امشب اولین بازی خود را مقابل آپوئل انجام خواهد داد. رئالی ها در فرم خوبی در چند هفته اخیر نیستند و با دو تساوی پیاپی در لالیگا، 4 امتیاز با صدرنشین یعنی بارسا، اختلاف پیدا کرده اند که این موضوع می تواند در ادامه فصل در لالیگا کار آنها را دشوار کند. غیبت رونالدو در بازی های لیگ به نظر صدمه جدی به سپیدپوشان وارد کرده و خط حمله آنها بسیار متز ل شده است.

حال رونالدو در این بازی می تواند تیمش را همراهی کند و باید دید که آیا فرم خوب خود را همچنان حفظ کرده و یا محرومیت روی عملکرد او در این چند هفته تاثیر گذاشته است. این در حالی است که کریم بنزما به علت مصدومیت از فهرست رئال برای این بازی خارج شده و نمی تواند تیمش را همراهی کند.

رئال در 13 بازی اخیرش در یوفا، به صورت میانگین بیش از 2.5 گل به ثمر رسانده است. همچنین آنها در 11 بازی از 13 بازی اخیر، حداقل دو گل به ثمر رسانده اند و به نظر باید انتظار بازی پرگلی را داشت.

دو تیم دو بار به مصاف یکدیگر رفته اند که هر دو بازی با برتری رئال به پایان رسیده است. کریم بنزما و خسوس وایه خو به علت مصدومیت قادر به همراهی تیمشان نیستند و حضور رافائل واران در این بازی هنوز مشخص نیست.
انتهای پیام/ نتیجه بازی رئال مادرید و آپوئل نیکوزیا 22 شهریور 96 | گلها و خلاصه منبع: ورزش 3
#فوتبال
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

مسابقه ادابازی گروه پ و خوشحال و شاد خندان (رده بندی) | hd
لینک بزودی ...
رده بندی مسابقه ادابازی گروه پ و خوشحال و شاد خندان
مرحله نیمه نهایی مسابقه بزرگ ادابازی
گروه پ = امید نعمتی ، مهیار طهماسبی
گروه خوشحال و شاد خندان = حسین رفیعی ، کربلایی زاده

منبع: خندوانه شبکه نسیم
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------- نتیجه نهایی : ایران 0 - کره جنوبی 0
رکورد ایران دست نخورده ماند / تساوی در سئول
-------------------------------------------------------------
خلاصه ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96
-------------------------------------------------------------
ج رده بندی مقدماتی جام جهانی 2018 - گروه a
-------------------------------------------------------------
حواشی بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 ا اج سعید عزت اللهی در بازی مقابل کره جنوبی
-------------------------------------------------------------انتهای پیام/ نتیجه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96، خلاصه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96، ترکیب تیم ملی برای نبرد کره جنوبی، لحظه به لحظه با دیدار ایران - کره جنوبی، پخش زنده بازی ایران و کره جنوبی 96/6/9 (بازی برگشت)، نتیجه بازی فوتبال ایران و کره جنوبی 20 مهر 95 + ، دیدارهای فوتبال ایران و کره جنوبی، پیش بازی کره جنوبی- ایران، کره – ایران؛ از جان به در بُردن تا فرصت توسعه، نتیجه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 + خلاصه بازی، نتیجه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 | خلاصه و گلها، نتیجه بازی برگشت ایران و کره جنوبینتیجه بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------- نتیجه نهایی : ایران 0 - کره جنوبی 0
رکورد ایران دست نخورده ماند / تساوی در سئول
-------------------------------------------------------------
خلاصه ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96
-------------------------------------------------------------
ج رده بندی مقدماتی جام جهانی 2018 - گروه a
-------------------------------------------------------------
حواشی بازی ایران و کره جنوبی 9 شهریور 96 ا اج سعید عزت اللهی در بازی مقابل کره جنوبی
-------------------------------------------------------------انتهای پیام/ کره جنوبی 0 - ایران 0؛ رسوخ ناپذیر و فوق العاده ایم! منبع: طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

نتیجه بازی استقلال و پدیده 31 مرداد 96 | گلها و خلاصه امروز ------------------------------------------------------------------
نتیجه نهایی : استقلال تهران 0 - پدیده مشهد 2 ش ت تلخ استقلال مقابل پدیده ------------------------------------------------------------------ خلاصه بازی بازی استقلال و پدیده 31 مرداد 96 ------------------------------------------------------------------
گلهای بازی بازی استقلال و پدیده 31 مرداد 96 گل محمد قاضی به استقلال 31 مرداد 96 / دقیقه 15
گل حسین مهربان به استقلال 31 مرداد 96 / دقیقه 72
------------------------------------------------------------------
حواشی بازی بازی استقلال و پدیده 31 مرداد 96 دودستگی هواداران استقلال در مورد عملکرد منصوریان
تیکه فردوسی پور به حرکت صمیمانه منصوریان با مهاجری
------------------------------------------------------------------ج آنلاین لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
برنامه کامل لیگ برتر 96-97------------------------------------------------------------------
نتایج کامل لیگ برتر 96-97 ------------------------------------------------------------------استقلال 0 - پدیده 2
استقلال در یک بازی پرماجرا با دو گل مغلوب پدیده شد تا همچنان با 4 امتیاز در رده دوازدهم ج باقی بماند.
سرمربی استقلال پس از این ش ت که با گل های محمد قاضی (15) و حسین مهربان (72) به ثمر رسید، در میانه میدان نمایشی اجرا کرد که به نظر می رسید استعفای او را در پی داشته باشد.
ترکیب اصلی استقلال و پدیده
ترکیب استقلال: مهدی رحمتی، مجید حسینی، پژمان منتظری، وریا غفوری، میلاد زکی پور، روزبه چشمی، امید نورافکن، داریوش شجاعیان، مجتبی جباری، حسن بیت سعید و علی قربانی.
ترکیب پدیده مشهد: شهاب گردان، عبدالله حسینی، محمدحسین مرادمند، محمدرضا خانزاده، رضا ناصحی، اکبر صادقی، اکبر ایمانی، معین عباسیان، امین قاسمی نژاد، محمدرضا خلعتبری و محمد قاضی.
پیش بازی استقلال و پدیده
دیدار تیم های استقلال و پدیده در شرایطی به مصاف هم می روند که هر دو تیم در دیدار گذشته خود موفق به پیروزی نشده اند. استقلال در دیدار مقابل سایپا ش ت بدی متحمل شد و تیم پدیده مقابل استقلال خوزستان تن به تساوی داد.

شاگردان مهاجری که یک پیروزی با ارزش مقابل ان در این فصل داشته اند نشان داده اند که تیم قابل احترامی هستند و می توانند برای استقلال خطرناک باشند. بازیکنان پدیده برای ب امتیاز به تهران آمده اند. ب حداقل یک تساوی نیز می تواند برای بازیکنان پدیده قابل قبول باشد.

اما استقلالی ها بعد از ش ت مقابل سایپا هفته پر فشاری را پشت سر گذاشتند. کادر فنی استقلال به شدت از سوی هواداران تحت فشار بود و همین موضوع چندین بار باعث واکنش سرمربی و مدیرعامل باشگاه استقلال شد. آبی ها برای وج از این فشار به غیر پیروزی راه دیگری را ندارند و باید بتوانند با پیروزی در این بازی هم از زیر فشار خارج شوند و هم در ج اوضاع خود را بهتر کنند. استقلال برای این بازی سجاد شهباززاده و امید ابراهیمی را در اختیار ندارد اما سایر بازیکنان این تیم در شرایط خوبی هستند.
انتهای پیام/ نتیجه بازی استقلال و پدیده 31 مرداد 96 | گلها و خلاصه امروز منبع: ورزش 3، طرفداری
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com
#فوتبال

اطلاعات

مسابقه ادابازی گروه صدا سیما و افسانه سه برادر | hd
مسابقه ی ادابازی گروه صداسیما و افسانه سه برادر بجز فرهانشون
گروه صدا سیما = محمد معتضدی، بهزاد قدیانلو
گروه افسانه سه برادر بجز فرهانشون = علی ضیایی، بابک رفاهی

منبع: خندوانه شبکه نسیم
بازنشر : http://mahramzean94.blogsky.com

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها