انجمن مدیریت

وبلاگ با نام انجمن مدیریت
 علی خویه مشاور و مدرس با تجربه بازاری و فروش حرفه ای با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای khooyeh marketing consulting and trading 1 هفته قبل ۰ مهارت های جامع فروش حرفه ای با تکنیک های پیشرفته و کاملا اجرایی فروش با … ادامه مطلب » مشاور بازاری و فروش khooyeh marketing selling consulting interview 1 هفته قبل ۰ علی خویه، مشاور و مدرس بازاری و فروش بیست پرسش اساسی در مورد مشاور فروش و مشاوره فروش :

اطلاعات

هشت مرحله تجربه مشتری و وفادارسازی او 17 روز قبل علی خویه مشاوره بازاری مشاور بازاری بیست پرسش مشاور بازاری ، مشاوره بازاری داد ۵, ۱۳۹۷ علی خویه مشاور و مدرس بازاری از اسناد قدیمی و نوشته های قدیمی مشاور بازاری داد ۲, ۱۳۹۷ مشاور بازاری علی خویه مشاور بازاری ، مشاوره بازاری ، مدرس بازاری داد ۲, ۱۳۹۷  علی خویه نوزده سال مستند سازی علی خویه- قدیمی ترین اسناد علی خویه داد ۲, ۱۳۹۷ جلسه مذاکره اصول مذاکره تجاری و فروشنده ی حرفه ای داد ۲, ۱۳۹۷ علی خویه کارشناس برنامه اقتصادی صدا و سیما سال نو را با آموزش آغاز کنید فروردین ۱۴, ۱۳۹۷ تقویت ارتباط با مشتری اسفند ۲۴, ۱۳۹۶ علی خویه، www.khooyeh.ir، مدرس ، مولف ومترجم 12 کتاب تخصصی، www.khooyeh.com، با 19 سال تجربه اجرایی حرفه ای، کانال تلگرام @alikhoobeh و مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور فروش، sales consulting، sales teacher، مدرس و مشاور برند و برندسازی، مدرس برند، مدرس crm، مدرس مذاکره، مدرس مدیریت، مشاور مدیر عامل، مشاور مدیریت، مشاور برند، مشاور و مدرس ب و کار، مشاور و مدرس مدیریت، مشاور استات اپ، مدرس استارت اپ، start up teacher، مدرس mba، مدرس dba، علی خویه، سخنران فروش، سخنران بازاری ، سخنران برند، های آموزشی و مشاوره ای علی خویه اسفند ۲۲, ۱۳۹۶ علی خویه کارشناس برنامه اقتصادی صدا و سیما مدرس mba، مدرس dba، علی خویه اسفند ۱۹, ۱۳۹۶ روش و استراتژی مذاکره کننده اسفند ۴,

اطلاعات

برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های مختلف آموزشی در حوزه فروش بازاری و مذاکره مدرس و مشاور مدیریت کیست و مشاوره چیست؟ 3 روز قبل اهمیت و ضرورت آموزش و مشاوره مدیریت برند بازاری و فروش در محل شرکت 4 روز قبل تدریس و آموزش در شرکت شکوفامنش – فیلیپس نیوا و … دی ۲, ۱۳۹۶ کارگاه آموزشی ثبت برند، برندسازی، مدیریت برند و ارزشگذاری برند آبان ۷, ۱۳۹۶ دوره مدیریت فروش حرفه ای مهر ۱۴, ۱۳۹۶ دوره ی آموزشی فروش و بازاری حرفه ای . ی فروش اثربخش شهریور ۹, ۱۳۹۶ روش ها و تکنیک های وصول مطالبات و معوقات داد ۸, ۱۳۹۶ آموزش به مدیران شرکت های پخش و توزیع کالا و دارو اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶ دوره ی فروش حرفه ای و اثربخش اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶ سمینار پخش و توزیع مویرگی

اطلاعات

تشخیص و درمان بیماری های مدیریت بازاری فروش برند و بیماری های ب و کار
علی خویه مدرس بازاری مدرس فروش مدرس برند مدرس مذاکره مدرس بازاری مشاور بازاری فروش مشاور برند مشاور فروش حرفه ای مدرس مدیریت مشاور مدیریتعلی خویه مدرس بازاری مدرس فروش مدرس برند مدرس مذاکره مدرس بازاری مشاور بازاری فروش مشاور برند مشاور فروش حرفه ای مدرس مدیریت مشاور مدیریت خدمات مشاور و مدرس بازاری و فروش، علی خوبه www.alikhoobeh.ir  بازاری ، احمد روستا و علی خویه، مشاور بازاری ، مشاور فروش، مشاور برند، مشاور برندینگ، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور بازاری و فروش، مشاور مارکتینگ ، مشاور و مدرس بازاری و فروش – علی خوبه khooyeh.ir خدمات مشاور و مدرس بازاری و فروش علی خوبه khooyeh.com • مشاور و مدرس بازاری و فروش جهت عارضه ی ۳۶۰ درجه واحد بازاری و بازاری و فروش analyses 360 sales • مشاور و مدرس بازاری و فروش جهت معاینه فنی و تکنیکی کلیه سیستم های بازاری و فروش sales consulting system • مشاور و مدرس بازاری و فروش در راستای بررسی تحلیل و بهبود عملکرد واحد بازاری و فروش • مشاور و مدرس بازاری و فروش برای ارایه برنامه های استراتژیک بازاری و فروش و بازاری • مشاور و مدرس بازاری و فروش برای یکپارچه سازی تیم بازاری و فروش و بازاری و برندسازی integrated sales consulting • مشاور و مدرس بازاری و فروش برای بهبود شاخص های کلیدی عملکرد واحد بازاری و فروش و بازاری kpi • مشاور و مدرس بازاری و فروش جهت مدیریت سیستم های انگیزه بخشی به پرسنل بازاری و فروش و بازاری • مشاور و مدرس بازاری و فروش برای تدوین آیین نامه های اجرایی مانند آیین نامه پورسانت و حقوق دستمزد وصول مطالبات و مشتری مداری و crm • مشاور و مدرس بازاری و فروش در راستای افزایش بازاری و فروش و بهبود عملکرد بازاری و فروش sales boost consulting • استقرار مشاور و مدرس بازاری و فروش در سازمان و شرکت شما برای نظارت همیشگی به عملکرد سازمان شما • مشاور و مدرس بازاری و فروش جهت تهیه برنامه بازاری و فروش sales plan ، هدفگذاری بازاری و فروش targeting sales و … • مشاور و مدرس بازاری و فروش جهت استقرار واحد ی بازاری و فروش اجرایی و کاربردی در شرکت sales engineering system • مشاور و مدرس بازاری و فروش جهت ارایه را اری نوین ومدرن بازاری و فروش modern sales consulting  بازاری ، احمد روستا و علی خویه، مشاور بازاری ، مشاور فروش، مشاور برند، مشاور برندینگ، مدرس بازاری ، مدرس فروش، مشاور بازاری و فروش، مشاور مارکتینگ ، اهمیت و ضرورت مشاور فروش، پرسشهای اساسی از یک مشاور فروش تاریخ : شنبه پنجم داد ۱۳۹۷ چندنکته در مورد یکی مشاور فروش وجوددارد که باید بررسی شوند بیست پرسش اساسی در مورد مشاور فروش و مشاوره فروش : تهیه و تنظیم: علی خویه ( مدرس با ۱۹ سال تجربه اجرایی حرفه ای) ۱- چرا باید از یک مشاور فروش استفاده کرد؟ ۲- برای اینکه بتوانیم با یک مشاور فروش ارتباط برقرار کنیم باید چه کنیم؟ ۳- چرا باید از یک مشاور فروش در ب و کار خود استفاده کنیم؟ ۴- آیا از مشاور فروش در صورت نیاز استفاده کنیم یا اینکه یک مشاور بازار همیشه کنار خودداشته باشیم؟ ۵- برای انتخاب یک مشاور فروش چه مراحلی را طی کنیم؟ ۶- یک مشاور فروش دقیقا چه فعالیت هایی در شرکت ها انجام می دهند؟ ۷- چگونه مسائل خود را با یک مشاور فروش مطرح کنیم تا نتیجه خوبی بگیریم؟ ۸- یک مشاوره فروش چه خصوصیاتی دارد و مشاور فروش کیست؟ ۹- در حین کار با یک مشاور فروش باید چگونه رفتار کنیم تا نتیجه اثربخش داشته باشیم؟ ۱۰- آیا از یک مشاور فروش و جلسات مشاوره فروش انتظار معجزه داشته باشیم؟ ۱۱- برای گرفتن مشاوره فروش به دفتر مشاور فروش برویم یا از مشاور فروش دعوت کنیم تا در شرکت ما حضور داشته باشد کدام روش نتیجه بهتری دارد؟ ۱۲- چه میزان بودجه ای را برای یک جلسه مشاور فروش در نظر بگیریم؟ ۱۳- چه مقدماتی را برای یک مشاور فروش و جلسه مشاوره فروش مهیا کنیم؟ ۱۵- انواع مشاوران فروش و مشاور فروش به چند دسته تقسیم می شوند آیا مشاوران فروش نیز به انواع مختلفی تقسیم می شوند؟ ۱۶- سبک های مشاوره فروش و سبک یک مشاور فروش چیست؟ ۱۷- چه گزارش هایی را برای مشاور فروش تهیه کنیم؟ ۱۸- وجی جلسات مشاورهفروش و مشاور فروش چیست؟ ۱۹- مفید ترین و بهترین زمان استفاده از یک مشاور فروش چه زمانی و چه مدتی است؟ ۲۰- آیا با یک جلسه مشاوره فروش از یک مشاور فروش می توان نتیجه گرفت؟ پاسخ سولات و پرسشهای بالا را از علی خویه khooyeh.com جویا باشید علی خویه پاسخ پرسشهای بالا را خدمت شما ارایه می دهند باما در ارتباط باشید

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها