فایل2

وبلاگ با نام فایل2
بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری ی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگ
بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری ی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگدسته: آزمون ارشد

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 125 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 75
فقدان محیط سالم از قبیل روابط صحیح بین رئیس و مرئوس و استفاده از مزایای مادی باعث ن یی کارکنان می‎شود. تنها راه برانگیختن کارکنان این است که به آنها کاری ارجاع کنیم که آنان را درگیر کند، زیرا در مقابل این درگیری است که آنان تن به مسئولیت می دهند. جنبه هایی که مربوط به عوامل انگیزش فردی و اجتماعی از قبیل نیازها، خواسته ها، آرزوها، ارزشها، تغییرات سنی و رشد و پیشرفت یا هیجانات، تجربیات، اعتقادات و رویه های روانی و به طور کلی روابط اجتماعی فرد در خانواده و خارج از خانواده می‎شود آثار این انگیزه ها ممکن است به صورت مختلف مثبت یا منفی ظاهر شود. تأمین معقول و درست نیازهایی مانند نیاز اولیه یا فیزیولوژیکی، نیاز به اهمیت، نیاز به پیشرفت و ارتقا شغلی موجب می‎شود که کارکنان از روحیه قوی و مثبت در محیط کار برخوردار بوده و در انجام وظایف و نیل به هدفهای سازمان از خود تلاش و کوشش نشان دهند (هرزبرگ) b-1-1- ضرورت بررسی میزان رضایت شغلی مشاغل مختلف ساختار شغلی هر فرد در جامعه در مقیاس بزرگ به عنوان یکی موارد ا ام آور رشد و پیشرفت و ادامة حیات اقتصادی و شغلی در برآیند کل جامعه است. هر فرد از شغلی که در اختیار دارد هدفی را دنبال می کند و میزان خاصی از زحمت و تلاش را برای آن انجام داده و از این میزان تلاش خود، در مجموع منتظر به وجود آمدن نتیجه ای است، که این نتیجه به طور خاص عمومیت ندارد و به انتظارات هر فرد به صورت شخصی باز می گردد. اما بر طبق نظریه هائی که تا به حال داده شده و در فصل آینده نیز به آنها اشاره می شود، میزان این نتیجه، رضایت شغلی فرد از کارش را رقم می زند. به نظر می رسد میزان رضایت شغلی هر فرد از تجربة اجتماعی اش- یعنی شغل- به وجود آورندة میزان بهره وری شغلی و افزایش سطح آن، میزان تعهد کاری، تأمین نیاز به پیشرفت در هر فرد، انگیزة انجام کار و ادامة خلاقانة آن و پیشرفت، در جهت اه سازمانی و علاقمندی به تأمین اه مجموعة شغلی خود است. در مقیاس تئوریک نظریه های گوناگونی برای رضایت شغلی هر فرد از کارش، ارائه شده و میزان اهمیت آن نیز در بکارگیری خلاقیت های هر فرد پس از تأمین رضایت شغلی برای رسیدن به اه کلی سازمانی، مشخص است. و این میزان اهمیت نیز ضرورت بررسی و اندازه گیری میزان رضایت شغلی را در دوره های مختلف و فاصلة زمانی مناسب در هر سازمان مشخص می نماید. مدیریت هر سازمانی بنا به مقتضیات سازمان مطبوع خود بایستی میزان تحقق اه را در فواصل زمانی معینی رصد کرده انحرافات را تشخیص داده و برای آن ها برنامه ریزی کند، و یکی از مهمترین برنامه های آن، تأمین حمایت منابع انسانی هر سازمان از یک مقیاس کوچک به نام منبع انسانی فردی تا مقیاس بزرگتر، کل منابع انسانی سازمان است و این با ریزبینی مدیران برای تأمین رضایت فردی هر کارمند و یا عضو مؤثر سازمان به عنوان یک سلول از بدنة حیات این مجموعه، تأمین شده و بسیار مؤثر و مهم می نماید. پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری ی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگ , بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری ی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش , بهداشت هرزبرگ , رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری ی ایران – براساس تئوری دوعامل انگیزش – بهداشت هرزبرگ , صدا و سیمای جمهوری ی ایران , رضایت شغلی , خبرنگا

اطلاعات

آموزش تولید سنگ سمنت پلاست آموزش تولید سنگ سمنت پلاستدسته: ساختمان

فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 40643 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 340کاملترین آموزش تولید سنگ سمنت پلاست لازم نیست چندین میلیون تومان هزینه ورکشاپ و کلاس کنید

آموزش تولید سنگ سمنت پلاست

95 صفحه جزوه ی آموزشی همراه با 245 صفحه مطالب مفید
فهرست مطالب:
معرفی و نحوه ی تهیه مصالح و مواد
معرفی و نحوه ی تهیه دستگاهها
طرح اختلاط بتن
فرایند تولید
فرمولاسیون رنگ های تولیدی
معرفی قالبها
آموزش تولید قالب pvc
آموزش طرح سنگ
توضیح مشکلات و ترفندها
چندین مثال تولیدی
و...
به همراه تصاویر و مقالات و طرح توجیهی و استانداردهای سنگ که هیچ هزینهای برای آنها در نظر گرفته نشده است
این هزینه فقط برای 95 صفحه آموزش ویژه میباشد که بعدا چندین سال تجربه و حضور در ورکشاپهای میلیونی سنگ تهیه شده است

پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : آموزش تولید سنگ سمنت پلاست , سمنت پلاست , آموزش تولید سنگ , آموزش تولید سنگ سمنت پلاست , سنگ , بتن , نانو سنگ , بتن سنگ , سنگ

اطلاعات

حسابداری مدیریت ارزی مالی حسابداری مدیریت ارزی مالیدسته: آزمون ارشد

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 158 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 198- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد. 4- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم گیری آنها تهیه می شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده مندی آن در تصمیم گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می باشد. نمونه هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه ریزی، بودجه بندی، کنترل، قیمتهای ید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی های جاری و سرمایه ای می باشد. 3- اه صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری اه اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مبا مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منع می نماید. استفاده کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزی وظیفه مبا یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می باشد. بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و ا اماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده کنندگان را رفع می نماید. 4- اه گزارشگری مالی با عنایت به آنچه که در قسمت اه گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می باشند، می تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستی به اه بشرح زیر می باشد:[1] 1- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود. 2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزی زمانی بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد. 3- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند. 4- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می شود ارائه دهد. 5- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید. 6- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته اند را ارائه دهد.
[1] - حسابداری صورتهای مالی ساسی- مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی- نشریه شماره 76.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : حسابداری مدیریت ارزی مالی , حسابداری مدیریت , ارزی مالی , حسابداری , مدیریت ارزی مالی ,حسابداری مدیریت ارزی , مالی , حسابداری مدیریت ارزی , مدیریت ارزی

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/حسابداری-مدیریت-ارزیابی-مالی
 • مطالب مشابه: حسابداری مدیریت ارزی مالی
 • کلمات کلیدی: مالی ,اطلاعات ,مدیریت ,واحد ,صورتهای ,گزارشگری ,صورتهای مالی ,گزارشگری مالی ,واحد تجاری ,مالی باید ,باید اطلاعاتی ,حسابداری مدیریت ارزیابی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
استفاده از سوخت گاز طبیعی
استفاده از سوخت گاز طبیعیدسته: آزمون ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 96 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44چنانچه موتور برای شرایط گاز سوز طراحی شود، قدرت بیشتری از موتورهای بنزینی دارند. راندمان سوخت گاز حدود 15% بیشتر از بنزین است و همچنین ارزش حرارتی آن نیز حدود 13% بیشتر از سوخت بنزین است. قیمت گاز طبیعی در مقایسه با بنزین برای انرژی سوخت ی ان حدود یک سوم بنزین معادل می باشد. گاز طبیعی آلودگی منوا یدکربن را تا 90%، ا ید نیتروژن را حدود 30% و هیدروکربن ها را تا 50% کاهش داده و تقریباً عاری از مواد سرطان زا می باشند. این مزیت ها مهمتریت عواملی هستند که مشوق انتخاب گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو است ولی به این نکته کمتر توجه می شود که آمار ایمنی خودروهای گازسوز (ngv) نسبت به تقریباً همه سوختهای متداول یا جایگزین امروز، مطلوب ترین وضعیت را دارد. بطوریکه گاز طبیعی را به صورت سوختی با ایمنی برابر یا حتی ایمنی تر از سایر سوختهای نفتی معرفی می کند. دلایل این ایمنی بیشتر عبارتند از: گاز طبیعی دارای دانسیته حدود 6/0 نسبت به هوا است در نتیه به محض نشت ، سریعاً در هوا پخش می گردد و نمی یابد. گاز طبیعی در یک دامنه بسیار محدود (نسبت گاز به هوای 4 تا 15 درصد ) محترق می گردد، درغیر اینصورت صورت احترافی رخ نمی دهد. از سویی ومی ندارد صاحب جایگاه با خطر نشت از مخزن زیرزمینی است و پنجه نرم کند در حالیکه این یک نکته قابل ملاحظه و مهم در مورد سوختهای مایع است. بنابراین درخصوص خودرو گاز طبیعی سوز نکته ایمنی مهم متوجه مخزن و متعلقات آن است و آن هم بیشتر به سبب فشار کاری بالایی است که با آن کار می گردد. این مقاله سعی دارد به معرفی اجمالی مخازن cng و ازمونهای مرتبط با آنها بپردازند، استانداردهای مربوط به آنها را بیان کند و مختصری به تکنولوژی ساخت آنها اشاره داشته باشد. سعی شده اس مطالب تا حد امکان مختصر، اما مفید و منسجم باشند تا خواننده در فرصتی کوتاه بتواند اطلاعات قابل توجه و مفیدی راجع به مخازن تحت فشار در خودروهای گازسوز بدست آورد.
بخش اول انواع مخازنcng مخازن cng برحسب ساختار می توانند بر چهار نوع باشند: مخازن نوع اول ـ مخازن تمام ف ی (cng-1) این مخازن از جنس فولاد یا آلومینیوم هستند و شرایط ترکیب شیمیائی آنها در استاندارد مربوطه ذکر گردیده است. مخازن نوع دوم ـ مخازن کم یچ (cng-2) این نوع مخازن دارای یک لایه داخلی (liner) از جنس فولاد یا آلومینیوم بدون دز است و قسمت استوانه ای این لایه داخلی توسط الیاف شیشه، آرامید، یا مخلوطی از آنها که آغشته به رزین است پیچیده شده و این ساختار کامپوزیتی که به مخزن داده شده این امکان را بوجود می آورد که بتوان از ضخامت قسمت ف ی کاست و در نتیجه مخزن سبکتری را بدست آورد. رزینی که در ساختار مخزن کامپوزیتی استفاده می شود می تواند از نوع گرما نرم (thermoplastic) یا گرما سخت (thermo-setting) باشند. مخازن نوع سوم ـ مخازن تمام پیچ(cng-3) این نوع مخازن دارای یک لایة داخلی از جنس فولاد یا آلومینیوم بدون درز است و تمام این لایه داخلی توسط الیاف شیشه، آرامید، کربن یا مخلوطی از آنها که آغشته به رزین است پیچیده است و این ساختار کامپوزیتی که به مخزن داده شده این امکان را بوجود می آورد که بتوان از ضخامت قسمت ف ی کاست و در نتیجه مخزن سبک تری را نسبت به دو نوع اول بدست آورد. مخازن نوع چهارم ـ مخازن تمام کامپوزیت(cng-4) این نوع مخازن دارای یک لایه داخلی (liner) از جنس پلیمر بدون درز است. و تمام این لایه داخلی توسط الیاف شیشه، آرامید، کربن یا مخلوطی از آنها که آغشته به رزین است. پیچیده شده و این ساختار تمام کامپوزیت یکی از سبکترین انواع را در مخازن cng تأمین می نماید. در ساخت این نوع مخازن از تکنولوژی بالایی استفاده شده است و تعداد سازندگاانی که از این نوع مخازن تولید می کنند، بسیار معدود است و قیمت آنها نیز بالاتر از سایر انواع می باشند. استفاده از مخازنcngدر جهان خودروهای گازسوز طبیعی بیش از پنجاه سال است که در جهان مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این خودروها از سال 1970 به دلیل مزایای زیست محیطی و اقتصادی روبه افزایش و به خصوص استفاده از کامپوزیت ها از سال 1980 توسعه یافته است. در حال حاضر بیش از دو میلیون خودرو در جهان برای استفاده از cng ساخته و یا تبدیل شده اند. این خودروها و مخازن آنها سابقة عمومی عالی از خودشان داده اند در حالیکه مخزن فولادی در دنیا متداول ترند، بازار ی شمالی توسط مخازن کامپوزیت شده اند. بسیاری از کارخانه های سازنده مخازن cng دارای سابقه طولانی تولید تسلیحات بوده اند و بعداً به تولید این مخزن روی آورده اند.
بخش دوم آزمونهای مخازن به منظور اطمینان از ساخت صحیح و مطابق با استاندارد مخازن cng ، آنها را تحت آزمونها و شرایط مختلفی قرار می دهند. یک مخزن وقتی مورد تأیید قرار می گیرد و گواهی استاندارد مربوطه را دریافت می کند که آزمونهای آن استاندارد را با موفقیت پشت سر بگذارد. تعداد این آزمونها بسته به نوع مخزن متفاوت است. در مورد مخازن کامپوزیت (بخصوص نوع چهارم) آزمونها مفصل و سختگیرانه تر است و چون آزمونهای خاص مرتبط با مواد پلیمری را هم شامل می شود، تعداد آزمونها بیشتر است. این آزمونها را می توان براساس هدف آنها در سه نوع رده بندی نمود. هریک از آزمونها در یکی از این سه رده قرار می گیرند: آزمونهای تحمل آسیب آزمونهای محیطی آزمونهای چرخة عمر در این جا به اختصار به شرح این آزمونها می پردازیم: 1. آزمونهای تحمل آسیب آزمون نفوذ گلوله پس از این آزمون مخزن نباید به ذرات د تقسیم شود. استفاده از الیاف شیشه و کربن تحمل این آسیب را افزایش می دهد. هرچه ضخامت دیوارة کامپوزیت افزایش یابد، که این معمولاً با افزایش قطر و فشار همراه است، مقاومت آن در برابر تأثیر آسیب افزایش می یابد. در این آزمون مخزن با یک گلوله جنگی به قطر 62/7 میلی متر طوری مورد اصابت قرار می گیرد که حداقل یک سمت آزمون سوراخ شود. مخزن باید تا فشار 200 برابر پر شده باشد. آزمون سقوط در این آزمون یک یا چند مخزن تکمیل شده بدون اعمال فشار داخلی و شیر، در دمای محیط تحت آزمون قرار می گیرند. یک مخزن بصورت افقی از فاصله 8/1 متری از سطح زمین انداخته می شود. یک مخزن بصورت عمودی به صورت انداخته می شود که انرژی پتانسیل آن 488 ژول باشد، ولی در هیچ ح ی ارتفاع عدسی پایینی مخزن نباید از 8/1 متر بیشتر باشد. یک مخزن نیز باید تحت زاویة 45 درجه از ارتفاعی روی عدسی انداخته شود که فاصله مرکز گرازش آن از زمین 8/1 متر باشد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : استفاده از سوخت گاز طبیعی , پروژهایی در مورد استفاده از سوخت گاز طبیعی , مقالاتی در مورد استفاده از سوخت گاز طبیعی , مطالبی در مورد استفاده از سوخت گاز طبیعی

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/استفاده-از-سوخت-گاز-طبیعی
 • مطالب مشابه: استفاده از سوخت گاز طبیعی
 • کلمات کلیدی: مخزن ,مخازن ,استفاده ,طبیعی ,سوخت ,مورد ,مورد استفاده ,توسط الیاف ,الیاف شیشه، ,شیشه، آرامید، ,لایه داخلی ,الیاف شیشه، آرامید، ,توسط الیاف شیشه،
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
نقـش ـت در اقـتـصاد
نقـش ـت در اقـتـصاددسته: آزمون ارشد فرمت فایل: doc
حجم فایل: 14 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35همچنین در غرب با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در پی بحرانهای اقتصادی 1931 ـ 1929 میلادی گرایش به ملی اقتصاد و ارائه تعریفهای جدیدی از حقوق مالکیت به گسترش فعالیتهای تی انجامید . به طوری که در اوایل دهه 80 میزان سرمایه گذاریهای ثابت و تی در برخی از کشورها بیش از 50 درصد کل ذخایر سرمایه این کشورها برآورده شد . تجربه ناکارآمدی شرکتهای تی و انحصارهای ملی در این سالها موجب شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار بار دیگر افزایش یابد در ایران نیز طی دو دهه بعد از پیروزی انقلاب ی شاهد مواضع متفاوتی در این باره بوده ایم در دهه نخست انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی ت حجم گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داد و بسیاری از کارخانه ها و شرکتهای خصوصی ملی شدند در دهة دوم گرایش به کاهش تصدی ت و واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی به تدریج شدت گرفت و طی برنامه های پنج ساله اول تا سوم زمینه عملی این فکر تحقق یافت . در این مقاله ابتدا به نقش ت در اقتصاد از دیدگاههای فکر مکاتب لیبرالیستی ، کینزی و سوسیالیستی پرداخته می شود و سپس به بررسی ت در قانون جمهوری ی ایران و ماهیت و ساختار ت ایران پرداخته می شود.
جایگاه ت در مکاتب لیبرالیستی : 1 ) مکاتب قبل از کلاسیک : پیش از نظریه ت در مکتب کلاسیک و کاوش در آرای اسمیت در این زمینه مناسب است که محیط اجتماعی فراهم آورندة این تفکر ارزی شود پس در این بخش به مطالعه جایگاه ت در مکاتب قبل از کلاسیک می پردازیم. 1 ـ 1 ) مرکانتیلسم : مرکانتیلسم که نخستین تلاش نظام مند اروپائیان و تبیین نظریه های اقتصادی به شمار می رود فلسفه اقتصادی مبتنی بر ت قدرتمند و مداخله گرا است . آن ها با اعتقاد به اینکه طلا و نقره ثروت واقعی هر کشور محسوب می شود و آن ها را ابزار توانمندی توسعه اقتصادی می دانستند تا دخ ت بویژه در امر تجارت خارجی را تجویز کنند و بر این نکته تأکید داشتند که ت بر هر وسیله ممکن باید مشوق صادرات و تحدید کننده واردات باشد تا از طریق رشد تولیدات داخلی امکان برقراری تراز مثبت بازرگانی فراهم شود و به عبارت دیگر بدون مالکیت ابزار تولید ت در نظام فکری سوداگری بیش ترین نظارت و دخ را دارد . اما تضاد منافع ت ها و رشد سرسام آوریهای محصولات در کشورهای تحت سلطه این نظام اقتصادی و سرانجام پیدایش انقلاب صنعتی مکتب سوداگری را به انتهای کوشش تاریخی خود رسانید. 2 ـ 1 ) فیزیوکراسی : این نظریه در اوایل قرن هجدم میلادی تکوین یافت و ع العملی در مقابل افراط گری های سوداگران و بی عد ی های اقتصادی و اجتماعی شرایط آن روز اروپا بود که انقلاب فرانسه در سال 1979 میلادی نمونه بارز آن است . این مکتب بر این اعتقاد استوار بود که قوانین طبیعی در عالم فیزیک تغییر ناپذیر ، کامل و بی نقصند و جوامع بشری که جزیی از این نظام هستند قوانین خاص خود را دارند. بنابراین فیزیوکراتها با تأکید بر قوانین طبیعی در جایگاه بهترین قوانین ممکن تضمین کننده رقبای جامعه بشری تلاش در شناخت و نظام مند آن را وجهه همت خود قرار دادند . اص فرد و لیبرالیسم اقصادی پایه های فکری این دیدگاه را تشکیل می دادند . ت در این نظام فکری باید راه را بر کتب و کار و رقابت بر مبنای منفعت طلبی فردی هموار و از هرج و مرج اجتماعی و جلوگیری کند. 2 ) مکتب کلاسیک : مولفه ای که در شکل گیری نظام فکری مکتب کلاسیک نقش عمیق و انکار ناپذیری داشت محیط اجتماعی ـ انگلستان در قرن هجدم بود که در فاصله گرفتن از کلیسای کاتولیک رم و در اثر جنگهای داخلی نظام فئودالی به ظهور سرمایه داری منجر شد. آدام اسمیت علاوه بر بهره مندی از آرای اقتصادی پیشینیان با تأثی ذیری از محیط اجتماعی ـ به کالبد شکافی روابط اقتصادی آن روز انگلستان پرداخت و در ارائه نظریه توسعه اقتصادی خود و دریافت علل افزایش ثروث جامعة خود سعی کرد و آن را به سطح تمام ملل جهان تعمیم داد. هسته مرکزی شه کلاسیک بر سه مقوله اساسی فرد و نفع شخصی در جایگاه مولفه های نظم طبیعی استوار است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : نقـش ـت در اقـتـصاد , پروژهایی در مورد نقـش ـت در اقـتـصاد , مقالاتی در مورد نقـش ـت در اقـتـصاد ,مطالبی در مورد نقـش ـت در اقـتـصاد , نقـش ـت , اقـتـصاد

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/نقش-دولت-در-اقتصاد
 • مطالب مشابه: نقـش ـت در اقـتـصاد
 • کلمات کلیدی: ت ,اقتصادی ,نظام , ـت ,کلاسیک ,اجتماعی ,نقـش ـت ,نظام فکری ,مورد نقـش ,محیط اجتماعی ,مکتب کلاسیک
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینیدسته: آزمون ارشد

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20درکشورهای پیشرفته بحث بهره هیجانی و هوش هیجان مطرح شده است. این مفهوم در مؤسسات، سازمانها و مراکز صنعتی و به خصوص درمصاحبه های استخدامی کابرد فراوان دارد. زیرا هوش هیجانی بالا درموفقیت افراد تأثیر فراوان دارد. البته مشروط بر آن که فرد از یک بهره هوشی نرمال برخوردار باشد. تعریف هوش هیجانی (eq) اصطلاح هوش هیجانی درسال 1995 توسط دانیل گلمن مطرح شد. گلمن هوش هیجانی را چنین تعریف می کند: هوش هیجانی یعنی توانایی مهارتمایلات عاطفی و هیجانی خود، درک خصوصی ترین احساسات دیگران، رفتار آرام سنجیده درروابط انسانی، به عبارت دیگر، فردی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار است، به خوبی می تواند احساسات خود را مهار کند و آنها را به شکل مناسب بیان کند.
مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار- آن بار- هوش هیجانی را عامل مهمی درشکوفایی توانایی افراد برای ب موفقیت درزندگی تلقی می کند و آنرا با سلامت عاطفی و درمجموع، سلامت روانی مرتبط می داند. گلمن بامطرح ساختن پژوهش های خارق العاده ای که درزمینه مغز و رفتار انجام شده است. نشان می دهد که عوامل دیگری دست اندرکارند که موجب می شوند افرادی که هوشبهر بالایی دارند درزندگی موفقیت های چندانی به دست نیاورند، اما انی که هوش متوسطی دارند، درمسیر موفقیت قرار بگیرند این عامل جنبه دیگری از هوشمندی را شامل می شوند که گلمن آن را هوش هیجانی می خواند. این ویژگی ها، مشخصه افرادی است که درزندگی واقعی، موفق و کارآمدند. و درمحیط کارخود، نظر همه را به خود جلب می کنند. هوش بین فردی توانایی درک افراد دیگر است: یعنی اینکه چه چیزی موجب برانگیختن آنان می شود. چگونه کار می کنند و چگونه می توان با آنان کاری مشترک انجام داد. بازاریاب های موفق، ساستمداران، معلمان، پزشکان و ان مذهبی احتمالاً درزمره افرادی هستند که از درجات بالایی از هوش میان فردی برخوردارند. تعریف قابلیت هیجانی از دیدگاه « کارولین سازی»[1] صلاحیت یا قابلیت هیجان عبارت است از تجلی کفایت خود، درمبادلات اجتماعی که هیجانها را برمی انگیزد. کفایت خود یعنی فرد عقیده دارد وی دارای ظرفیت و مهارت برای رسیدن به نتیجه مطلوب می باشد. هوش هیجانی شامل کنترل احساسات و هیجانهای خود شخص و دیگران می گردد. تنظیم آنها و استفاده از اطلاعات برمبنای هیجانها، برای راهنمائی تفکر و عمل قابلیتهائی که درهوش هیجانی وجود دارند شامل الف، ارزی و بیان هیجانها درخود و دیگران (ب) جذب و درونسازی هیجانها و افکار (ج) ادراک و تجزیه و تحلیل هیجانها ورد، تنظیم هیجانها برای پیشبرد رشد هیجانی وعقلانی می باشد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : رابطه بین هوش هیجانی و کارآفرینی , رابطه بین هوش هیجانی , کارآفرینی , هوش هیجانی , رابطه بین هوش ,هوش هیجانی کارآفرینی

اطلاعات

پاو وینت بررسی استفاده از رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتریس ife پاو وینت بررسی استفاده از رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتریس ife دسته بندی : مدیریت فرمت فایل : pptx حجم فایل : ۶۲۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل : ۳۰ پاو وینت بررسی استفاده از رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتریس ife در ۳۰ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب :


مقدمه

تعریف عوامل داخلی

ماهیت بررسی عوامل داخلی

بررسی عوامل داخلی

رویکرد زنجیره ارزش دربررسی عوامل داخلی

استفاده ازرویکردزنجیره ارزش دربررسی عوامل داخلی

رویکرد وظیفه ای

مشارکت مدیران وظیفه ای

عوامل افزایش روابط بین واحدهای وظیفه ای

رابطه بین واحدهای وظیفه ای

ماتریس ارزی عوامل داخلی (ife)

مراحل تهیه ماتریس ارزی عوامل داخلی (ife)

نتیجه گیری

منابع

پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به خواهید بود و لینک نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد . کلمات کلیدی : پاو وینت بررسی استفاده از رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتریس ife , پاو وینت استفاده از رویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتریسife , رویکرد زنجیره ارزش دربررسی عوامل داخلی , استفاده از رویکرد زنجیره ارزش دربررسی عوامل داخلی , ماتریس ارزی عوامل داخلی , مراحل تهیه ماتریس ارزی عوامل داخلی (ife)

اطلاعات

پاو وینت بررسی استراتژی در عمل پاو وینت بررسی استراتژی در عمل دسته بندی : مدیریت فرمت فایل : pptx حجم فایل : ۴۷۳ کیلوبایت تعداد صفحات فایل : ۲۵ پاو وینت بررسی استراتژی در عمل در ۲۵ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب :انواع استراتژی های کاربردی

استراتژیهای یکپارچگی

استراتژی یکپارچگی عمودی به بالا

استراتژی یکپارچگی افقی

استراتژیهای متمرکز

استراتژی رسوخ در بازار

استراتژی توسعه بازار

استراتژی توسعه محصول

ماتریس محصول – بازار

استراتژی های تنوع

استراتژی تنوع همگون

استراتژی تنوع ناهمگون

استراتژی تنوع افقی

استراتژی های ت عی

استراتژی مشارکت

استراتژی کاهش

استراتژی واگذاری

استراتژی انحلال

استراتژی ترکیب

دلایلی که برای ادغام و ید شرکت ها ذکر شده

یدهای استقراضی

استراتژی های عمومی ( ژنریک ) مایکل پورتر

استراتژی ی هزینه

استراتژی تمایز

استراتژی تمرکز

زنجیره ارزش

مزیت رقابتی کشورها

نتیجه گیری پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به خواهید بود و لینک نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد . کلمات کلیدی : پاو وینت بررسی استراتژی در عمل , پاو وینت استراتژی در عمل , انواع استراتژی های کاربردی , استراتژیهای یکپارچگی , استراتژیهای متمرکز ,استراتژی های تنوع , استراتژی های ت عی , استراتژی مشارکت , استراتژی کاهش , استراتژی واگذاری , استراتژی های عمومی ( ژنریک ) مایکل پورتر , استراتژی ی هزینه , استراتژی تمایز , استراتژی تمرکز

اطلاعات

کارآموزی در پارس خودرو
کارآموزی در پارس خودرودسته: آزمون ارشد
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 35 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 69برای باز شمع ها به روش زیر عمل کنید : ابتدا وایرهای ولتاژ بالا را از شمعها جدا کرده و وایر مربوط به هر شمع را علامت بزنید همواره دقت داشته باشید که وایرها را با وسایل نوک تیز علامت گذاری نکنید زیرا ممکن است لایه های محافظ عایق شمع ها آسیب ببینید ، اگر شمعها قبلاً درست بسته شده باشند باز آنها آسانی می باشد . توصیه اکید آن است برای باز شمع ها از آچار ب ، رینگی یا آچار مخصوص شمع استفاده کنید . در هنگام استفاده از آچار ها دقت کنید که درست تا انتهای در شمع فرو رفته باشند و به طور اریب (به سمت یک طرف) قرار نگرفته باشند زیرا این کتر باعث ضربه زدن به عایق (چینی یا سرامیک) شمع خواهد شد . بعد از باز شمع ها و وارسی نمودن و ان را تمیز کرده ، مقدار دهانه شمع را بررسی کنید . (بافیلر مخصوص شمع ) سپس قبل از بستن شمعها رزوه های آنها را با روغن موتور مقدار چرب کرده و آنها را ببندید . برای بستن شمعها به طریقه زیرعمل کنید : تا جایی که ممکن است شمعها را با دست سفت کنید . سپس با استفاده از یک آچار مناسب (طبق دستور العمل های سازنده ) آنها را سفت کنید . هیچگاه شمعها را بیش از حد سفت نکنید .چون در این صورت در هنگام سرویس بعدی برای باز آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد . لازم به ذکر می باشد که در موتور هایی با آلیاژهای سبک اینکار باعث زدن به رزوه ها شده و ممکن است است صدمات جبران ناپذیری را به موتور وارد می کند . بعد از تعویض شمعها اطمینان حاصل کنید که از شمعها ی ان (پایه کوتاه یا پایه بلند ) استفاده می کنید . این مسئله خصوصاً در مواقعی که از یک جنس مختلف قرار است استفاده شود . اهمیت زیادی پیدامی کند . بستن شمعها اشتباه ممکن است خصوصاً در سرعتهای بالا مشکلات عدیده زیادی را فراهم آورد . در اشکال زیر مراحل پاک شمعها را مشاهده می کنید . 8- برای جیلوگیری از ورود ذرات معلق به درون سیلندر که باعث صدمه زدن به موتور می شود . هنگام باز شمع ابتدا اطراف آن را با یک برس نرم تمیز کنید . 9- برای باز شمع حتماً از آچار رینگی یا ب استفاده کرد و آنها را خوب جا بزنید ، دقت کنید که بدنه عایق بدنه شمع آسیب نبیند . 10- بدنه رزوه شده شمع را باید با یک برس نرم روغنی شده در یک ظرف سفید پاک کنید . استفاده از برس سیمی توصیه نمی شود . 11- قبل از تنظیم دهانه شمع ابتدا با یک وسیله خاص مقداری الکترود را خم کنید . از نیروی خیلی زیاد استفاده نکنید. 12- هر گونه مواد زاید را از سطح شمع و مرکز الکترودها پاک کنید تاجایی که کاملاً تمیز شود . 13- حال به آرامی الکترود منفی را تا جایی که توسط شرکت سازنده معرفی شده برگردانید . برای اینکار می توانید از یک فیلر سخت استفاده کنید . بررسی نقایص فنی شمعها شمع سالم : نوک عایق تمیز می باشد و بر نگ قهوه ای روشن می باشد . هیچ روغن یا کربن اضافی در روی آن نیست و الکترودها نیز سائیده نشده اند شمع روغنی : روغن زیاد روی شمع نشانگر سائیدگی رینگها و یا چسبیدن سوپاپ ها باشد در بعضی از مواقع استفاده از یک شمع داغتر مشکل را حل می کند . شمع دوده ای : یک مخلوط غنی به علت عدم صحیح کار سیستم سوخت رسانی می باشد یا به علت استفاده زیاد از ساسات . عایق دودهای :ریتارد بودن یا مخلوط ضعیف باعث بیش از حد داغ شدن عایق شمع می شود . الکترود ای فرساییده شده : افزایش دمای حاصله باعث خورده شده الکترود دمای حاصله باعث خورده شده الکترود ها می شود . شمعها در چنین صورتی باعث تعویض گردد . شمع شل بسته شده : در چنین ح ی گرما باعث اب شدن رزوه ها می شود . در چنین ح ی شمعها را مجدداً تمیز کرده و ببندید . شمع رسوب کرده (ح 1) : در چنین مواقعی شمعها باید هر 3000 مایل یکبار تعویض شوند . شمع رسوبی (ح 2) : ذرات این شمع رسوب کرده ولی نیستند در چنین ح ی ذرات را – پاک کرده و مجدداً شمع را ببندید . شمع رسوبی (ح 3) : با تداوم استفاده ح دوم ذرات ذوب شده ممکن است باعث اشتعال شده و ممکن است باعث اشتعال غیر هماهنگ در محفظه بشوند . شمع رسوبی (ح 4) : تشدید سوم کار آیی جایی خواهند رساند که شمع باید حتماً تعویض شود . شمع رسوبی (ح 5) : آ ین مرحله شمعهای رسوبی این است که ذرات کاملاً به بدنه شمع می چسبند . شمع باید حتماً تعویض گردد . شمع ساییده شده : تمامی شمعها را هر 1000 مایل یکبار حتماً تعویض کنید . البته هر شمعی که سائیده شده است . پمپهای سوخت (بنزینی) : پمپ بنزینی مکانیک : عملکرد : در تحول ضربات مکشی ، چرخش خارج از مرکز میل بادامک باعث می شودکه بازوهای متحرک که دیافراگم را به طرف بالا می رانند حرکت کنند و باعث می شود که سوخت که به دریچه ورودی یک راهه رانده شود . این مکش باعث بسته شدن دریچه وجی می گردد. در طول برگشت ضربات ، دیافراگم توسط یک فنر به سمت پایین می رود . فشار سوخت باعث باز شدن دریچه های وجی می شود و دریه ورودی را می بندند . سپس سوخت از دریچه وجی وارد کاربراتور می شود .
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : کارآموزی در پارس خودرو , پروژهایی در مورد کارآموزی در پارس خودرو , مقالاتی در مورد کارآموزی در پارس خودرو ,مطالبی در مورد کارآموزی در پارس خودرو

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/کارآموزی-در-پارس-خودرو
 • مطالب مشابه: کارآموزی در پارس خودرو
 • کلمات کلیدی: شمعها ,باعث ,استفاده ,کرده ,عایق ,تعویض ,رسوبی ح ,حتماً تعویض ,پارس خودرو  ,مورد کارآموزی ,پارس خودرو ,باید حتماً تعویض
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
پاو وینت بررسی شیوه های تأمین مالی در ایران پاو وینت بررسی شیوه های تأمین مالی در ایران دسته بندی : حسابداری فرمت فایل : pptx حجم فایل : ۶۱۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل : ۶۱ پاو وینت بررسی شیوه های تأمین مالی در ایران در ۶۱ اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx


فهرست مطالب :

مقدمه

انواع روش های تأمین مالی

انواع روش های تأمین مالی داخلی

روش های تامین منابع مالی کوتاه مدت

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلندمدت

روش های تأمین مالی خارجی

انواع روش های تأمین مالی خارجی

روش های قرضی(استقراضی)

انواع روش های قرضی

فاینانس

یوزانس

خطوط اعتباری

وام های بین المللی

روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری)

انواع روش های غیر قرضی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی

سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی

معاملات جبرانی

صکوک

تفاوت سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم

تعریف صکوک درسازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی ی

تاریخچه صکوک

فرق صکوک با اوراق قرضه

انواع ریسک مهم صکوک

مزایای انتشار اوراق صکوک

ویژگی های اوراق بهادار ی )صکوک(

انواع صکوک بر اساس تقسیم بندی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی ی

صکوک اجاره

صکوک استصناع

صکوک مشارکت

صکوک مرابحه

صکوک سلم

بازار طلا، سکه

دلایل برتری سکه نسبت به طلا در سرمایه گذاری

وام رهنی

مزایای تأمین مالی از طریق وام بانکی برای سازندگان (مالکان اولیه)

تأمین مالی بخش مسکن از طریق صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان

بازار پول

بازار سرمایه

شیوه های تأمین مالی شرکتها درشرایط کنونی بازار سرمایه ایران

روشهای تأمین مالی از نظر نوع و منبع

منابع تأمین مالی کار آفرین

کلیات سیستم مالی کشور

خدمات ارائه شده توسط سیستم مالی

بانکهای تجاری و تخصصی

بانکهای مسکن

صندوقهای تعاون و قرض الحسنه

پاو وینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به خواهید بود و لینک نیز به ایمیل شما ارسال خواهد شد . کلمات کلیدی : پاو وینت بررسی شیوه های تأمین مالی در ایران , پاو وینت شیوه های تأمین مالی در ایران , انواع روش های تأمین مالی , روش های تأمین مالی خارجی ,فاینانس , یوزانس , خطوط اعتباری , وام های بین المللی , سرمایه گذاری مستقیم خارجی , سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی , صکوک , دلایل برتری سکه نسبت به طلا در سرمایه گذاری

اطلاعات

تبلیغات در اینترنت
تبلیغات در اینترنتدسته: آزمون ارشد فرمت فایل: doc
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 76
. دو طرف این مصاحبه تلاش زیادی د تا مسایل به ساده ترین و قابل فهم ترین وجه ممکن برای عموم متخصصینی که وماً چیزی از آی.تی نمی دانند تشریح شود. کاری در انتهای کار روشن شد بسیار دشوارتر از آن چیزیست که به نظر می آید. تبلیغات ترویج محصولات ، خدمات، مؤسسات و ایده ها در برابر پرداخت پول توسط یک پشتیبان مشخص است. تجار، تبلیغات را بخشی از استراتژی ترویج خود می بینند. تبلیغات الکترونیک زیر مجموعه ای از تبلیغات است که به فعالیت های بنگاه تجاری در قلمرو تجاربت الکترونیک می پردازد اما عوامل موفقیت در قلمرو تجارت الکترونیک چه هستند؟ آیا تجارب الکترونیک با تجارب سنتی تفاوت ذاتی دارد؟ آیا ابزارهای سنتی تبلیغات می توان وارد این بخش از بازار شد؟ پاسخ این سؤالات را از را یوسفی ، مدیر هنری یک استودیوی طراحی که به مشتریان خود خدمات تبلیغات الکترونیک ارائه می دهد می شنویم. از تجارب سنتی تا تجارب الکترونیک - هر بحثی راجع به تبلیغات در ابتدا به عامل محرک آن، یعنی تجارب باز می گردد. پس اولین سؤالم را اینگونه آغاز می کنم ، آیا تجارب الکترونیک قواعدی متفاوت با تجارت سنتی دارد و به این ترتیب آیا اصولاً پدیده ای به نام تبلیغات اینترنتی وجود دارد؟ اصول تجارت الکترونیک در بنیان فرق چندانی با تجارت سنتی ندارد. به عبارت دیگر تنها یک نوع تجارت وجود دارد: تجارت موفق، به همین ترتیب تبلیغات در اینترنت شباهت زیادی با تبلیغات در سایر رسانه ها دارد. با این تفاوت که چند عامل کلیدی در آب وجود دارد که در سایر رسانه ها یا موجود نیست یا چنین توانایی شگفتی ندارد: محتوا، جوامع، تجارت، خدمات به مشتری و محلی سازی. حال هر کدام از این را در بستر جدید خود معنی می کنم. محتوا - content - توانایی ارایه محتوای به روز شده دقیق، با صرف هزینه و زمان کمتر می باشد. جوامع communityتوانایی ایجاد جوامع الکترونیک برای جذب گروههای خاص و تبادل تجربیات ، تجارت commerce امکان تجارت الکترونیک خدمات به مشترکcostumer care امکانات ارزان و سریع برای ارایه خدمات بهتر و دقیق تر به مشترک می باشد. محلی سازی customiztion امکان محلی سازی محصول با خدمات مطابق نیاز و سلیقه مشترک. از تبلیغات به برند - هنگامی که ما از تبلیغات در اینترنت سخن می گوییم، دقیقاً چه عامل یا عواملی را به جلو می بریم تا به اه از پیش برنامه ریزی شده خود برسیم؟ صرف نظر از برخی موارد خاص، تمامی تلاش تبلیغاتی در اینترنت (و حتی سایر رسانه ها ) مطرح یک برند است. برند می تواند نشان ارائه خدمات یا محصولات باشد. حتی اگر گسترده تر نگاه کنیم “بریتنی اسپیزر” به عنوان ارایه کننده سبک خاصی از موسیقی به عنوان ارایه کننده یک محصول و سبک زندگی (lifestyle) جرج دبلیوبوش به عنوان ارایه کننده سبک خاصی از نگرش به مسال اجتماعی هم می توانند برند به حساب بیانند. به هر تقدیر هدف نهایی تبلیغات یک تجارتخانه مدرن، مطرح یک برند است. ما با برند مردم را متقاعد می کنیم که به نفع شما موضع گیری کنند. از شما اتومبیل ب ند، از خط هواپیمایی شما استفاده کند مثل شما لباس بپوشند یا از تصمیم شما پشتیبانی کنندن که آیا باید بجنگند یا صلح کنند. از ایده به واقعیت شما از اهمیت برند و نقشی که بر تصمیم گیری افراد جامعه دارد سخن گفتید ولی از مکانیزم درونی آن اینکه چگونه می توان آناتومی آن را تشریح کرد سخنی نگفتید، لطفاً در این مورد نیز توضیحاتی به ما بدهید. پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : تبلیغات در اینترنت , تبلیغات در اینترنت , تبلیغات , اینترنت , مطالبی در مورد تبلیغات در اینترنت , پروزه ای در مورد تبلیغات در اینترنت , مقالاتی در مورد تبلیغات در اینترنت

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/تبلیغات-در-اینترنت
 • مطالب مشابه: تبلیغات در اینترنت
 • کلمات کلیدی: تبلیغات ,الکترونیک ,برند ,تجارت ,تجارب ,اینترنت ,عنوان ارایه ,سایر رسانه ,ارایه کننده ,مورد تبلیغات ,تجارت الکترونیک ,عنوان ارایه کننده
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها)
کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها)دسته: آزمون ارشد

فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1300 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 105کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت (کلیه گرایش ها ) برای آمادگی در آزمون کارشناسی ارشد و ای رشته مدیریت که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 105 صفحه فایل پی دی اف و با پوشش تمامی منابع لازم بهترین را برای شما به ارمغان خواهد آورد. این مجموعه کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها) برای آزمون کارشناسی ارشد و ا در 105 صفحه و فایلpdf توسط رتبه برتر کشوری در رشته مدیریت بازرگانی در طی چندین سال جمع آوری شده که تمامی منابع موجود در بازار و 10 سال لغات تخصصی آزمون کارشناسی ارشد (84 تا 94) و 4 منبع لاتین مهم را پوشش می دهد باشد قدمی برای موفقیت شما مدیران آین
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت ( کلیه گرایش ها) , مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت , لغات تخصصی برای کنکور , لغات تخصصی مدیریت , لغات تخصصی مدیریت همه گرایش ها , لغات تخصصی برای ازمون ارشد , لغات تخصصی برای ا , کاملترین مجموعه لغات زبان تخصصی مدیریت

اطلاعات

کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان محسن نظری
کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان محسن نظریدسته: آزمون ارشد

فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 5564 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 50کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان دکنر محسن نظری که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی تهیه و ویرایش شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : کاملترین خلاصه کتاب اقتصاد کلان محسن نظری , خلاصه کتاب اقتصاد کلان محسن نظری , اقتصاد کلان محسن نظری , اقتصاد کلان محسن نظری , محسن نظری , اقتصاد کلان

اطلاعات

بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس
بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: docx حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3


تعداد صفحات انگلیسی 25 صفحه (586 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 3 صفحه سال انتشار 2014 ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است نمونه ترجمه افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای ید مواد ضد می طبیعی که می تواند برای نگهداری غذا استفاده شود، وجود دارد. این مطالعه به ایجاد شرایط برای افزایش تولید مواد ضد می لاکتوباسیلوس paracasei subsp. toleransfx-6 پروبیوتیکی که از کفیر تبتی گرفته شده، متمرکز شده است. شرایط کشت با استفاده از یک روش سطحی بهینه سازی شده که بطور قابل ملاحظه ای، شرایط را برای افزایش فعالیت ضد میکربی تا 80٪ افزایش میدهد، صورت گرفته است. خصوصیات بیشتر نشان داد که مواد ضد می طیف گسترده ای از فعالیت های ضد می را در برابر انواع باکتری ها و قارچ های گرم مثبت و گرم منفی نشان دادند.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس , بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس , مقاله بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس, سمینار بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس , تحقیق بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می توسط لاکتوباسیلوس , بهینه سازی شرایط کشت برای تولید مواد ضد می

اطلاعات

مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (research)(پژوهش در عملیات or)
مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (research)(پژوهش در عملیات or)دسته: مقالات ترجمه شده

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 16 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15operations research in engineering mana ent october 15, 2005 by david nguyen & paul lin for engineering mana ent engr 801 مدیریت فنی engr801 تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیات (or) تحقیق در عملیات در قرن سوم زمانی که شاهhieron ازarchimedes خواست که وسیله ای برای ش تن محاصره دریایی روم تدبیر کند اقداماتی داشته است اما نمونه ای روشن or (تحقیق عملیاتی) در طی جنگ جهانی اول مشهود بود ، زمانی که سیاستمداران سعی داشتند عملیات را بقانون ریاضی تجزیه و تحلیل کنند . جنگ جهانی دوم آغاز تحقیقات عملیاتی را به عنوان یک تحقیق سازمان دهی شده مشخص می کند . بریتانیا اولین کشوری بود که or را مورد استفاده قرار داد زیرا از قبل یک سازمان دهی or داشتند . و نهایتا در ماههای بعد زمانی که نیروهای هوائی و دریایی ....
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .
کلمات کلیدی : مقاله ترجمه شده مدیریت فنی (research)(پژوهش در عملیات or) , پژوهش در عملیات , مدیریت فنی ,operations research in engineering mana ent , engineering mana ent , engr801 , پژوهش در عملیات (or) ,مقاله ترجمه شده , تحقیق در عملیات (or)

اطلاعات

اختلالات شناختی در اختلالات روانی: مکانیسم ها و سنجش مشترک
اختلالات شناختی در اختلالات روانی: مکانیسم ها و سنجش مشترک دسته: مقالات ترجمه شده فرمت فایل: zip حجم فایل: 150 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22


عنوان فارسی مقاله: اختلالات شناختی در اختلالات روانی: مکانیسم ها و سنجش مشترک دیانا ام. بارچ، جولیا ام. شفیلد انجمن های روانشناسی، روانپزشکی و رادیولوژی، واشنگتن در سنت لوئیس، 1 بروکینگز ، سنت لوئیس، mo 63130، usa چکیده دهه ها پژوهش شواهد محکمی را درباب اختلالات شناختی در اختلالات روانی فراهم آورده است. به نظر می رسد افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در اکثر وظایف عصبی-روانی خود دچار اختلال می گردند، که این امر برخی از محققان را وادار میکند تا یک "نقص کلی" را استدلال کنند که در آن بسیاری از اختلالات شناختی نتیجه یک منشاء عصبی-زیستی مشترک می باشند. یکی از این مکانیسم های مشترک ممکن است ناتوانی در ارائه فعال اطلاعات هدف در حافظه فعال به عنوان وسیله ای برای هدایت رفتار، با اختلالات عصبی-زیستی مرتبط به عنوان اختلالی در عملکرد قشر جلو مغزی پشتی و جانبی باشد. این مقاله ارائه دهنده تشریحی از مطالب درباره شواهدی برای چنین اختلالاتی در اسکیزوفرنی و چگونگی آشکار شدن آن در قسمت هایی می باشد که بطور معمول به عنوان کنترل شناختی، حافظه فعال و حافظه ضمنی به آنان اشاره می شود. ما همچنین بطور خلاصه به بحث درباره اختلال شناختی در جنون عاطفی پرداختیم و گزارش کردیم که درجه اختلال در اسکیزوفرنی بدتر از اختلال دو قطبی و اختلال افسردگی عمده روانی است، اما مشخصات اختلالات مشابه بوده و احتمالا مکانیزم های مشترکی را در سطوح عصبی منع می کند. با توجه به نسخه های اخیر dsm-5، ما با بحث کوتاهی درباره ارزی شناخت در زمینه برنامه ریزی تشخیص و درمان اختلالات روانی این مقاله را به پایان می رسانیم. واژگان کلیدی: کنترل شناختی، حافظه فعال، حافظه ضمنی، نقص های شناختی، اسکیزوفرنی، اختلالات روانی، نقص کلی، dsm-5 (راهنماى تشخیصى و آمارى اختلالات روانى)
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : اختلالات شناختی در اختلالات روانی: مکانیسم ها و سنجش مشترک , مقالات انگلیسی , مقالات ترجمه شده ,ترجمه روان , ترجمه سلیس , روان شناسی , روانشناسی , مقالات روانشناسی , اختلالات شناختی در اختلالات روانی ,مکانیسم ها و سنجش مشترک

اطلاعات

افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا به ptsd در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب
افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا به ptsd در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیبدسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: zip
حجم فایل: 892 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20عنوان فارسی مقاله: افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا بهptsd در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب اریک اِی. فرتوک a,b ، فای تیسوا a، جک گرین بند c، لیزیا راگلس a، رابرت ملارا a، دنیز اِی. هاین a,b,* a شهری نیویورک–کالج شهری روانپزشکی، خیابان اصلی مجمع 160، 120/7 ساختمان nac، نیویورک، ny 10031، ای متحده b موسسه روانپزشکی ای نیویورک، مرکز پزشکی کلمبیا، ریور ساید، نیویورک، ny 10032، ای متحده c مرکز پزشکی کلمبیا، اداره گروه آموزشی عصب شناسی، 168امین خیابان غربی 630، نیویورک، ny 10032، ای متحده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اطلاعات مربوط به مقاله تاریخچه مقاله: دریافت شده در 18 ژانویه 2015، دریافت شده بصورت فرم اصلاح شده در 28 اکتبر 2015، پذیرفته شده در 26 ژانویه 2016، قابل دسترس بصورت آنلاین در 27 ژانویه 2016. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واژگان کلیدی: ptsd (بیماری فشار روانی پس از ضربه)، آسیب، شناخت اجتماعی، بازشناسی احساسات مربوط به چهره، اعتماد، ترس، مشکلات میان فردی چکیده تحقیق در مورد بیماری فشار روانی پس از ضربه (ptsd) بطور گسترده ای بر روی فرایند های ترس تمرکز داشته است. با این حال، قرار گیری در معرض آسیب میان فردی نیز می تواند بر فعالیت میان فردی و درک قابلیت اعتماد دیگران تاثیر گذار باشد. تحقیق کنونی ادراک مربوط به چهره را در برابر ترس و قابلیت اعتماد در افراد مبتلا به ptsd (n=29)، افراد در معرض آسیب بدون ptsd (n=19)، و افراد کنترل شده سالم (n=18) بررسی کرده است. فرض شده بود که گروه ptsd در معرض یک تمایل یک طرفه به منظور درک ترس و قابلیت اعتماد بیشتر در چهره ها نسبت به افراد کنترل شده قرار می گیرند. شرکت کنندگان بر حسب سطح ترس یا قابلیت اعتماد چهره ها درجه بندی شدند که بصورت پارامتری در طول ابعاد ترس یا قابلیت اعتماد تغییر شکل داده شده بود. گروه ptsd در مقایسه با کنترل شده های سالمِ در معرض آسیب تمایل به درک چهره هایی قابل اعتمادتر داشتند، این درحالی است که هیچ گونه تفاوتی بین این گروه ها در پردازش ترس وجود نداشت. تمایل یک طرفه قابلیت اعتماد در ptsd ممکن است عاملی آسیب پذیر را نمایان سازد. بطور برع ، درک پایین تر قابلیت اعتماد ممکن است یک گرایش حمایت کننده را در افراد در معرض آسیب نشان دهد انی که ptsd در آنها گسترش نیافته است. وجود تفاوت هایی در درک اعتماد به نفس ممکن است جنبه ای از درک اجتماعی باشد که مستقل از نابهنجاری های پردازش ترس مشاهده شده در ptsd است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : افزایش تمایل یک طرفه در درک قابلیت اعتماد مربوط به چهره در افراد مبتلا به ptsd در مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب , ptsd , بیماری فشار روانی پس از ضربه , آسیب , شناخت اجتماعی , بازشناسی احساسات مربوط به چهره, اعتماد، ترس , مشکلات میان فردی , افزایش تمایل یک طرفهدرک قابلیت اعتماد مربوط به چهرهافراد مبتلا به ptsd ,مقایسه با افراد تحت کنترل و در معرض آسیب

اطلاعات

نمونه سوالات پاور میل
نمونه سوالات پاور میلدسته: آزمون ارشد

فرمت فایل: doc
حجم فایل: 101 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 14دو سری نمونه سوال 45 تایی power mill فنی حرفه ای به همراه پاسخ نامه
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : نمونه سوالات پاور میل , power mill , پاور میل , مکانیک

اطلاعات

مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی
مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژیدسته: مقالات ترجمه شده فرمت فایل: docx
حجم فایل: 327 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13
سال انتشار 2013 تعداد صفحات انگلیسی 11 صفحه (3387 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 3 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه دفع msw با استفاده از تکنولوژی رایج در تبدیل زباله، به خوبی موفق عمل کرده است. بر طبق کار usepa، در سال 2000، 102 تاسیسات تبدیل زباله به انرژی، که بیشتر آنها دیگ­های چندگانه بوده، در ایالات متحده برای دفع بیش از 35 میلیون تن msw بکار رفته است که حدود 14 درصد از مقدار کل msw در ایالات متحده را به خود اختصاص داده است. این 102 تاسیسات در ایالات متحده دارای یک توان عملیاتی به طور متوسط بیش از 900 تن زباله است و به طور متوسط، بیش از 10 سال است که فعالیت می کنند. قدیمی ترین کارخانه wte از دهه 70 تا به لان به طور مداوم در حال فعالیت می باشد. در مقابل، دفع msw با استفاده از فن آوری پلاسما تازه شروع شده است. هیچ تاسیسات مستمر با فناوری پلاسما برای msw در ایالات متحده وجود ندارد و تنها دو تیم عملیاتی در سایر نقاط جهان فعالیت می­ کنند. این دو تاسیسات یک توان عملیاتی به طور متوسط کمتر از 100 تن در روز دارند و قدیمی­ ترین مرکز آن از سال 1999 شروع به فعالیت نموده است. همانطور که در بالا اشاره شد، تاسیسات پلاسما برای دفع انواع دیگر زباله در سراسر جهان وجود دارد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی , مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی , مقاله مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی , سمینار مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی , پایان نامه مقایسه تکنولوژی پلاسما و تبدیل زباله به انرژی

اطلاعات

ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست
ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: docx حجم فایل: 278 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5


تعداد صفحات انگلیسی 45 صفحه (1150 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 5 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه مقاله ترجمه شده
چکیده استفاده از کشت مخلوط میکروارگانیسم های اسیدی دوست که در دامنه دمایی مختلف عمل میکنند، در بالا بردن سرعت هضم مواد معدنی معدن مسی، سولفید بسیار مقاوم، که مواد معدنی عمده در کنسانتره فلوتاسیون معادن کارائیب، با هزینه فراوری بالست، تاثیر گذار است. کنسانتره تحت بررسی عمدتا شامل کالکوپیریت (cufes2) و برونیت (cu5fes4) با محتویات، حدود، 70 و 30 درصد میباشد. در این مطالعه، عملکرد کنسرسیوم میکروارگانیسمهای مزوفیل، گرمادوست متوسط و شدید، در ا یداسیون سولفید مواد معدنی فوق الذکر، ارزی پارامترهای عملیاتی مانند ph محلول آبشویی، دمای واکنش و پتانسیل ردو ، با است اج 80٪ محتویات کنسانتره مس در عرض 60 روز ابشویی زیستی، بررسی شده است. چنین است اج مس بالا در آزمون ستونی بیولیچینگ به دست آمده است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست , ترجمه بیولیچینگ (آبشویی زیستی) کنسانتره فلوتاسیون (شناور) سولفید مس با استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست , ترجمه بیولیچینگ , پایان نامه ترجمه بیولیچینگ , کنسانتره فلوتاسیون , پایان نامه کنسانتره فلوتاسیون , استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست , مقاله استفاده از کنسرسیوم میکروارگانیسم های مزوفیل و گرمادوست , سمی

اطلاعات

کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان
کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطاندسته: مقالات ترجمه شده فرمت فایل: docx
حجم فایل: 209 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 9تعداد صفحات انگلیسی 9 صفحه (2400 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 9 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه مقاله چکیده: سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان است. درمانهای مرسوم، عوارض جانبی شدید و میزان ماندگاری پایینی دارد. مهم است که اه درمانی جدید و استراتژی برای بهبود افزایش پیامدهای بالینی بیماران مبتلا به سرطان کشف شود.
کانالهای یونی پروتئینهای غشایی تخصصی هستند و نقش مهمی در فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی بازی میکنند. مطالعات اخیر نشان داده که بیان غیرطبیعی و یا فعالیت تعدادی از کانالهای یونی مثل،کانالهای ولتاژ k +، na + ، +ca2، کانال trp، و کانالهای یونی خانواده مخاطی na+/degenerin ، در رشد/تکثیر، مهاجرت و یا تهاجم سلول سرطان نقش دارند. در این بررسی، ما به طور خلاصه دانش موجود در مورد نقش کانالهای یونهای مختلف در توسعه سرطان را بررسی میکنیم. کلمات کلیدی: کانال های یونی، سرطان، اه درمانی، کانالهای حساس به ولتاژ k+، na+، ca2+، کانال trp، خانواده مخاطی (اپیتلیالهای na+/degenerin کانالهای یونی)
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان , کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان , کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان , مقاله کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان , پایان نامه کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان

اطلاعات

عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی و ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی
عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی و ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذاییدسته: مقالات ترجمه شده فرمت فایل: docx
حجم فایل: 643 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15تعداد صفحات انگلیسی 13 صفحه (3316 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 5 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه این یک راز نیست وقتی عناصر اساسی مراعات اصول بهداشتی در محیطهای تولید مواد غذایی به طور مداوم، حتی برحسب عادت، با گذشت زمان اعمال شده، و همه برنامه های ایمنی شرکتهای موادغذایی بهبود یافته است. پاک امکانات و تجهیزات در ابتدای هر روند تولیدی، بهترین اطمینان را ایجاد می کند که خطرات بالقوه ایمنی غذا کم شده و یا خطرات با هر بار تغییر در شروع و در سراسر چرخه تولید حذف شود.
کلید برای مراعات اصول بهداشتی با ارائه آموزش پایه کارکنان کارخانه، ممکن است خارج از حیطه پرسنل وزارت بهداشت باشد. آن برای حمایت از وظایف برای درک مراعات اصول بهداشتی موثر –به عنوان مثال، پیاده سازی به موقع پرسنل تاسیسات، پاک سازی بخش تولید در پایان کار و بازرسی کیفیت از تمام اثربخشی بهداشتی - برای پرورش درک بهتر و در نتیجه، پایبندی شرکت به پروتکلهای بهداشتی مناسب برای نیازهای عملیاتی و ایمنی مواد غذایی در هر کارخانه ضروری است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی و ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی , عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی و ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی , عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی , تحقیق عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی , مقاله عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی , پایان نامه عناصر اساسی موثر بر پاکیزگی , ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی , مقاله ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی , تحقیق ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی , پایان نامه ضدعفونی واحدصنعتی مواد غذایی

اطلاعات

غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی
غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: docx حجم فایل: 658 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15


تعداد صفحات انگلیسی 14 صفحه (3544 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 5 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه
چکیده غنی سازی با اسید فولیک برای برنج نیم پخته به صورت سیستماتیک برای دست آوردن بینش کمّی نقش متغیرهای کلیدی فرایند، مورد مطالعه قرار گرفته است. نیم پزی در برنج قهوه ای خیسانده در آب با دمای 70درجه سانتی گراد به مدت 1، 2 و 3 ساعت با چهار غلظت مختلف غنی ساز صورت گرفته و برنج نیم پخته خشک شده، به مدت سه زمان (0، 60 و 120 ثانیه) آسیاب شد. هر دو غلظت باقی مانده فولات در برنج و ph آب خیساندن پس از انجام مراحل خیساندن برنج نیم پخته، اندازه گیری شد. مدل چند عاملی برای توصیف رفتار حفظ فولات باقی مانده توسعه داده شد و پیشنهاد شده که هر دو روش خیساندن و آردشدن، عوامل قابل توجه در غنی سازی اسید فولیک دارد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک: تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی , غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی , غنی سازی برنج نیم پخته , مقاله غنی سازی برنج نیم پخته, پایان نامه غنی سازی برنج نیم پخته , تحقیق غنی سازی برنج نیم پخته , تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی , مقاله تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی , تحقیق تجزیه و تحلیل چند فاکتوره و بررسی ی , پایا

اطلاعات

الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی
الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc حجم فایل: 162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18


تعداد صفحات انگلیسی 16 صفحه (4083 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 8 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه
چکیده این مقاله با الگوهای ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی سرو کار دارد. یک فرض قوی این است که، ترویج، افزایش توسعه کشاورزی و روستایی را به همراه دارد اما یک الگوی ارتباطی مناسب و تعارض در ترویج، به صورت حل نشده باقی مانده است. بنابراین، هدف از این مقاله سه مقوله، یعنی (یک) شناسایی فرایندهای اجتماعی میان بازیگران در اجرای ترویج مبتنی بر ی اجتماعی و ترویج مبتنی بر یادگیری اجتماعی، (ب) برای نقشه الگوهای ارتباطی در ترویج کشاورزی و (ج) برای تجزیه و تحلیل وظایف متناقض در ترویج کشاورزی است.
این مطالعه با استفاده از روش مطالعات موردی مقایسه ای با تمرکز بر ی اجتماعی و یادگیری اجتماعی در ترویج کشاورزی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت. نمونه شامل اداره تی (از جمله کارمند)، بخش خصوصی، محقق و گروه کشاورزی است. نتایج نشان می دهد که ............ کلمات کلیدی: ارتباطات ، ترویج کشاورزی ، یادگیری اجتماعی ، ی اجتماعی
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی , الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی , پایان نامه الگو ارتباطی و تعارض در ترویج کشاورزی , و تعارض در ترویج کشاورزی , مقاله و تعارض در ترویج کشاورزی , پایان نامه و تعارض در ترویج کشاورزی , سمینار و تعارض در ترویج کشاورزی , پایان نامه و تعارض در ترویج کشاورزی

اطلاعات

تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها
تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک هادسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 391 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24تعداد صفحات انگلیسی 24 صفحه (6104 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 27 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه اگرچه، به طور کلی تصور می شود، بیوانفورماتیک یک علم مدرن میباشد، این اصطلاح بیش از سی سال قبل توسط پائولین و بن هسپر برای مطالعه فرآیندهای انفورماتیک در سیستم های زنده مطرح شده است (هوگ وگ، 1978؛ هوگ وگ و هسپر، 1978). این وما مبهم است- بیوانفورماتیک سرچشمه بسیاری از رشته ها است و میتواند تعداد زیادی معنی مختلف داشته باشد. در واقع می توان استدلال نمود که مقایسه و تجزیه و تحلیل داده ها از رشته های مختلف، بینشهایی را بروز میدهد. در زمینه ژنومی و رونویسی، بیوانفورماتیک یک میدان فوق العاده متنوع است. تکامل، اپیدمیولوژی، محیط زیست و پاسخ یک ارگانیسم به محیط زیستش، همه و همه، زمینه هایی هستند که نیاز به بیوانفورماتیک برای دقت پردازش و مکان گذاری درون منابع مختلف مفهومی داده ها دارد. در قلب ژنومی و ترانس کریپتومی ، تولید و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده های توالی وجود دارد. تعیین توالی dna در اوا دهه 1980صورت گرفت، زمانیکه که سیستمهای زیستی، اولین دستگاه توالی خ ر را توسعه داده است. .................... بیوانفورماتیک نقش مهمی در همترازی توالی، مونتاژ، شناسایی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (snp ها)، پیش بینی ژن، تجزیه و تحلیل کمی داده ها رونویسی، ژنتیک، مقایسه ژنومیک و ژنومیک کارکردی، ایفا میکند.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها , تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها ,مقاله تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها , پایان نامه تحقیقات بیماریهای عفونی، بیوانفورماتیک و اومیک ها ,تحقیقات بیماریهای عفونی , بیوانفورماتیک و اومیک ها

اطلاعات

توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها
توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc حجم فایل: 1014 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16


تعداد صفحات انگلیسی 16 صفحه (3940 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 6 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه
چکیده به همان سان که تجارت gmo در سراسر جهان در حال افزایش است، نگرانی مصرف کنندگان در مورد ایمنی gmos افزایش یافته و بسیاری از کشورها و مناطق، مقرراتی را در برچسب زدن(لیبل گذاری، اتیکت) gmos و محصولات آن وضع نمودند. روشهای تحلیلی و استانداردسازی برای مواد تراریخته در غذاها و خوراک، برای اجرای قوانین و مقررات برای برچسب زدن ضروری است. تا به امروز، روشهای آزمایشی gmo عمدتا مبتنی بر توالی dna بوده و اخیرا پروتئین های تولیدی در محصولات تراریخته قرار داده شده است. این مقاله یک مرور کلی از روشهای آزمایشیgmo و همچنین استانداردسازی آنها را نشان می دهد. کلمات کلیدی: dna؛ ارگانیسم¬های اصلاح شده ژنتیکی؛ پروتئین؛ استانداردسازی؛ روش¬های آزمایش
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها , توسعه و استانداردسازی روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها , توسعه و استانداردسازی , مقاله توسعه و استانداردسازی , پایان نامه توسعه و استانداردسازی , روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها ,مقاله روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی و مشتقات آنها , تحقیق روشهای آزمایشی برای موجودات اصلاح شده ژنتیکی

اطلاعات

کمّی سازی سویا rr (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی
کمّی سازی سویا rr (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc حجم فایل: 335 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12


تعداد صفحات انگلیسی 12 صفحه (2973 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 1 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه
خلاصه افزایش قابل توجهی در رشد موجودات اصلاح شده ژنتیکی در سالهای اخیر مشاهده شده است. به عنوان یک نتیجه از مقدمه چینی در بازار محصولات زراعی اصلاح شده ژنتیکی (تراریخته)، قانونی در سراسر جهان برای مقابله با این سوال وضع شده که آیا از آن استفاده شود و یا لیبل گذاری مورد نیاز بر روی محصولات تراریخته و مشتقات آن صورت بگیرد. هدف از این کار شناسایی و کمی سازی سویا تراریخته در محصولات مشتق شده سویا است که در بازار تجاری در فلوریانو، برزیل به فروش میرسد و آن با هدف تجزیه و تحلیل مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز هست. از شصت و دو نمونه پروتئین سویا ساخته شده و نمونه شیر سویا پودر شده مورد بررسی قرار گرفته، چهل نمونه شامل سویا (rr) بوده است. تجزیه و تحلیل کمی نشان داد که تنها دو تا از چهل نمونه rr بالا 1٪ داشته است. کلمات کلیدی مواد غذایی تراریخته، تجزیه و تحلیل واکنش زنجیره ای پلیمراز، واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی، محصولات سویا.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : کمّی سازی سویا rr (مقاوم در برابر رانداپ) در غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی , کمّی سازی سویا rr , مقاوم در برابر رانداپ , در غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی , تحقیق کمّی سازی سویا rr , مقاله کمّی سازی سویا rr , سمینار کمّی سازی سویا rr , پایان نامه مقاوم در برابر رانداپ , مقاله مقاوم در برابر رانداپ , تحقیق مقاوم در برابر رانداپ , مقاله غذای مشتق شده از سویا با روش pcr زمان واقعی , پایان نامه غذای مشتق شده از سویا با

اطلاعات

نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگر
نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگردسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 493 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 13تعداد صفحات انگلیسی 13 صفحه (3313 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 3 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه
چکیده این مقاله به بررسی نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیکی (gmo) در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع با نگاه در حال توسعه به یک مدل کلی از نظریه کارشناسان اتحادیه اروپا (eu) در این سطح می پردازد. ی ژن در سال های اخیر با میزبانی از برنامه های جدید در پزشکی، کشاورزی و سایر رشته ها، پیشرفت های سریعی داشته است.
سابقه مصرف، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه های دیگر و درک خطر مربوط به این محصولات و تمایل مصرف کنندگان به ید محصولات تراریخته (gm) از کشوری به کشور دیگر و همچنین در روند تصمیم گیری آنها متفاوت است.
هدف از این مطالعه بررسی نظر و نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا درگیر در فرایند تصمیم گیری gmo نسبت به استفاده از gmo در مواد غذایی، غذا و سایر صنایع است. برای حصول این هدف، جنبه های مربوطه با استفاده از پاسخهای یک نظرسنجی که برای است اج واکنش کارشناسان به روش های مختلف برای استفاده از gmo طراحی شده، تجزیه و تحلیل شده است.
لغات کلیدی : نگرش مصرف کننده، تصمیم گیری، gmo، درک خطر
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگر , نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگر , نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo , مقاله نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo , پایان نامه نگرش کارشناسان اتحادیه اروپا نسبت به استفاده از gmo ,استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع دیگر , مقاله استفاده از gmo در غذا و تغذیه و صنایع د

اطلاعات

پنیر پروبیوتیک
پنیر پروبیوتیکدسته: مقالات ترجمه شده فرمت فایل: doc
حجم فایل: 663 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 15تعداد صفحات انگلیسی 15 صفحه (3802 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 2 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه چکیده اهمیت محصولات حاوی مواد پروبیوتیک برای حفظ سلامت و رفاه، در حال تبدیل شدن به انتخاب کلیدی برای مصرف کننده، با توجه به رشد سریع و گسترش بازار برای چنین محصولاتی و علاوه بر افزایش منافع تجاری در بهره برداری از ویژگی های پیشنهادی برای سلامت می باشد. اکثر غذاهای پروبیوتیک که در حال حاضر در بازار وجود دارد، مانند شیر و ماست محصولات تازه هستند و به طور کلی در طی یک روز یا چند هفته بعد از تولید مصرف میشود. در مقابل، پنیر سخت، مانند پنیر چدار تا دوسال میتواند نگهداری شود. پنیر چدار ممکن است مزایای خاصی نسبت به محصولات نوع ماست در شرایط تحویل پروبیوتیک زنده، مانند کاهش اسیدیته پنیر در مقایسه با محیط های ماست و محتوای چربی بالا داشته باشد ...................... .
مطالعات ما تعدادی از سویه های پروبیوتیک لاکتوباسیلوس را درون پنیر چدار ترکیب و یک ارزی عملکرد در طول عمل آمدن را بررسی میکند (گاردینر و همکاران، 1998).
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : پنیر پروبیوتیک , پنیر پروبیوتیک , مقاله پنیر پروبیوتیک , پایا نامه پنیر پروبیوتیک , سمینار پنیر پروبیوتیک , تحقیق پنیر پروبیوتیک , مقاله ترجمه شده در مورد پنیر پروبیوتیک

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/پنیر-پروبیوتیک
 • مطالب مشابه: پنیر پروبیوتیک
 • کلمات کلیدی: پنیر ,پروبیوتیک ,پروبیوتیک  ,ترجمه ,انگلیسی ,ماست ,پنیر پروبیوتیک  ,پنیر پروبیوتیک ,پنیر چدار ,تعداد صفحات ,پروبیوتیک   مقاله
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
گوشت در رژیم غذایی
گوشت در رژیم غذایی دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 106 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 17تعداد صفحات انگلیسی 15 صفحه (3767 کلمه) تعداد صفحات ترجمه 7 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه ییها یک ملت خورنده گوشت می باشند. در هر سال یک فرد به طور متوسط در این کشور 67.5 پوند گوشت و گوساله مصرف میکند. هر سال ما گوشت را بیش از ترکیب مرغ تازه، گوشت خوک و غذاهای دریایی می یم. در واقع، گوشت حدود 6 درصد از کل فروش مارکت را دربرمیگیرد (شکل 3-1). در طول چند سال گذشته، مصرف گوشت در فروش مارکت و هم وعده های غذایی در رستورانهای تجاری افزایش داشته است. علاوه بر این به مقدار زیادی از گوشت مصرف شده در ایالات متحده، تقریبا یک میلیون تن گوشت هم در هر سال صادر میشود که نشان دهنده ارزشی معادل 2.5 میلیارد دلار میباشد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : گوشت در رژیم غذایی , گوشت در رژیم غذایی , پایان نامه گوشت در رژیم غذایی ,سمینار گوشت در رژیم غذایی , تحقیق گوشت در رژیم غذایی , مقاله گوشت در رژیم غذایی

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/گوشت-گاو-در-رژیم-غذایی-آمریکا
 • مطالب مشابه: گوشت در رژیم غذایی
 • کلمات کلیدی: گوشت ,غذایی ,رژیم ,ترجمه ,آمریکا  ,انگلیسی ,رژیم غذایی ,غذایی آمریکا  ,غذایی آمریکا ,تعداد صفحات ,فروش مارکت ,رژیم غذایی آمریکا  ,رژیم غذایی آمر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسی
غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک : پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسیدسته: مقالات ترجمه شده فرمت فایل: doc
حجم فایل: 1249 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 21تعداد صفحات انگلیسی 21 صفحه (5312 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 20 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه
چکیده غنی سازی اسید فولیک از طریق اندکی جوشاندن در برنج، به طور قابل توجهی افزایش مقدار اسید فولیک در دانه خام و پخته شده را افزایش داده است. با این حال، اندکی جوشاندن، به صورت همزمان تغییراتی در ویژگی برنج ایجاد می کند که ممکن است پذیرش مصرف کنندگان از برنج غنی شده را تحت تاثیر قرار دهد. دو مطالعه پذیرش مصرف کننده بر اساس ویژگیهای بصری و طعم و مزه با یک نمونه مصرف کننده عمدتا آسیایی به منظور بررسی این موضوع انجام شد.
در مطالعه 1، پذیرش بصری مصرف کننده از برنج نیم پخته غتی شده (uf 1، uf 2 و uf 3) مورد بررسی قرار گرفت. پذیرش بصری از سه نمونه برنج نیم پخته خام غنی شده با یک شاهد برنج نیمپخته تجاری، مقایسه شد.
در مطالعه 2، برنج نیم پخته خام غنی شده با برنج سفید تجاری فاقد غنی سازی مخلوط شد و در معرض پخت و پز قرار گرفت.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : غنی سازی برنج نیم پخته با اسیدفولیک پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسی , غنی سازی برنج نیم پخته با اسید فولیک پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسی , غنی سازی برنج نیم پخته , مقاله غنی سازی برنج نیم پخته , پایان نامه غنی سازی برنج نیم پخته , اسید فولیک پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسی , مقاله اسید فولیک پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسی , تحقیق اسید فولیک پذیرش مصرف کننده و ارزی احساسی , سمینار اسید فولیک پذیرش مصرف کننده

اطلاعات

بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی
بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی دسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11


تعداد صفحات انگلیسی 10 صفحه تعداد صفحات ترجمه 1 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه توسعه گستره ای از محصولات غذایی راحت، آماده برای خوردن، آماده برای پختن و آماده سِرو، از 20 سال گذشته قابل توجه بوده است. به همان سان که محصولات گسترده تری شکل می گیرد، تا راحتی را برای مصرف کننده به ارمغان بیاورد، تقاضا برای فناوری فراوری و بسته بندی های جدید با برخی تحولات جالب به سرعت پیش می رود. این فصل به بررسی این مسائل می پردازد.
کلید واژه ها
غذاهای آماده ، فراورده های غذایی سهل الاستفاده، فراوری، بسته بندی، مایکروویو ، گرمایش، بسته بندی شیک
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی , بسته بندی محصولات آماده برای سرو و ریزریز شده گوشت، طیور و غذای دریایی , مقاله بسته بندی محصولات آماده , پایان نامه بسته بندی محصولات آماده, سرو و ریزریز شده گوشت , مقاله سرو و ریزریز شده گوشت , سمینار سرو و ریزریز شده گوشت

اطلاعات

آزمون فرضیه read-across با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی
آزمون فرضیه read-across با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهیدسته: مقالات ترجمه شده
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 502 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 25تعداد صفحات انگلیسی 25 صفحه (6378 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 25 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار نمونه ترجمه داروی انسانی موجود در محیط دارای یک پتانسیل برای اثرات نامطلوب بر موجودات غیرهدف میباشد. "فرضیه read-across" تصریح میکند که داروها، اثرات بیولوژیکی مشابه در گونه های موازی با انسان (به عنوان مثال ماهی) نشان میشود؛ در صورتیکه هدف مولکولی حفظ شده باشد و غلظت موثر دارو به حداکثر خود برسد (cmax). ما این فرضیه را با ارزی این مساله که ایبوپروفن، یک مهارکننده غیرانتخ آنزیم پروستاگل نها و سیکلوا یژناز (cox) است و میتواند همانند اثر اصلی آن در انسان روی ماهی هم در غلظت پلاسما مقایسه ای داشته باشد، تست نمودیم. ...................
غلظت ایبوپروفن پلاسما و سطوح p تا حد زیادی بین افراد متفاوت است. در ماهی در معرض 9 میکروگرم ایبوپروفن در لیتر، زمانی که غلظت ایبوپروفن میانگین پلاسما 224 برابر زیر cmax بود، هیچ تغییری در سطح p مشاهده نشد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : آزمون فرضیه read-across با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی , آزمون فرضیه readacross با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی , مقاله آزمون فرضیه readacross با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی , پایان نامه آزمون فرضیه readacross با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی , سمینار آزمون فرضیه readacross با بررسی اثرات ایبوپروفن بر روی ماهی

اطلاعات

nvram و حل مشکل سریال a8-50lc
nvram و حل مشکل سریال a8-50lc دسته: لنوو| lenovo
فرمت فایل: rar حجم فایل: 274 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


حل مشکل سریال و imei null تبلت لنوو مدل lenovo a8-50lc بدون نیاز به روت و بدون نیاز به با و در عرض چد ثانیه به همراه فایل nvram
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : nvram و حل مشکل سریال a8-50lc , سریال a8_50lc , مشکل سریال a8_50lc , مشکل سریال و بیس باند a8_50lc , حل مشکل سریال a8_50lc , مشکل شبکه a8_50lc , اموزش حل مشکل سریال لنوو a8_50lc , فایل nvram تبلت a8_50lc , فایل ترمیم سریال a8_50lc , مشکل ترمیم سریال a8_50lc , a8_50lc imei null , a8_50lc nvram ,a8_50lc nvram dawnload , a8_50lc imei fix , ترمیم سریال و بیس باند a8_50lc

اطلاعات

 • منبع: http://market2.blog.ir/post/NVRAM-و-حل-مشکل-سریال-A8-50LC
 • مطالب مشابه: nvram و حل مشکل سریال a8-50lc
 • کلمات کلیدی: سریال ,50lc  ,50lc ,مشکل ,nvram ,فایل ,مشکل سریال ,50lc   مشکل ,50lc imei ,50lc nvram ,ترمیم سریال ,50lc   مشکل سریال
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
حل مشکل خاموشی a7-30hc بعد از فلش
حل مشکل خاموشی a7-30hc بعد از فلش دسته: لنوو| lenovo
فرمت فایل: rar حجم فایل: 250 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. اموزش ترمیم و فایل حل مشکل خاموشی تبلت لنوو مدل lenovo a7-30hc & a7-30h دو فایل انبریک جهت حل مشکل خاموشی اندروید 5.0.1 و حل مشکل خاموشی اندروید 4.4.2 فلش و فارسی سازی و حل مشکل لوگو و ویروس های اندرویدی بدون مشکل خاموشی به همراه اموزش حل مشکل سریال (جهت رفع مشکل سریال بدون نیاز به روت و با ) صد در صد تست شده وبدون مشکل سری جدید این مدل یعنی lenovo a7-30hc پس از رایت فایل های موجود قدیمی با مشکل خاموشی پس از فلش مواجه خواهد شد و به هیج وجه با رایت فایل مجدد روشن خواهد شد. برای اوین بار فایل انبریک و رفع مشکل خاموشی هر دو مدل a7-30hc و a7-30hحاوی اندروید 4.4.2 و فایل حل مشکل خاموشی حاوی اندروید 5.0.1 روی سایت موجود گردید. به همراه فایل اموزش ترمیم سریال بدون نیاز به با و روت جهت رفع مشکل سریال دستگاه های اسب دیده قرار دارد. قبل از هر گونه ید قوانین ید و پشتیبانی رو کاملا مطالعه کنید.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل خاموشی a7-30hc بعد از فلش , مشکل a7_30h , مشکل خاموشی a7_30h , مشکل فلش a7_30h , مشکل خاموشی بعد از فلش a7_30h , ارور فلش a7_30h , ترمیم بوت a7_30h , حل مشکل خاموشی a7_30h بعد از فلش , فلش نشده a7_30h , ارور هنگام فلش a7_30h , مشکل خاموشی هواوی a7_30h , ارور 4032 a7_30h , حل مشکل ارور فلش a7_30h , حل مشکل خاموشی a7_30h , a7_30h 4032 , a7_30h boot fix , a7_30h off fix

اطلاعات

فایل فلش lenovo tb3-850f اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تو
فایل فلش lenovo tb3-850f اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تو دسته: لنوو| lenovo
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 0 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. فایل فلش رسمی و فارسی lenovo tab3 8 tb3-850f حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق فلش تو رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی firmware details device: lenovo tab3 8 model: tb3-850f cpu: mt6735m android: 6.0.1 language:ir-en status: official type: full firmware image
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل فلش lenovo tb3-850f اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تو , فایل فلش tb3_850f , فایل tb3_850f ,tb3_850f , فایل فلش فارسی tb3_850f , رام tb3_850f , رام رسمی tb3_850f , رام فارسی tb3_850f , فلش tb3_850f , مشکل فلش tb3_850f , فریمور tb3_850f , فریمور فارسی tb3_850f , فریمور رسمی tb3_850f , فایل تست شده tb3_850f , tb3_850f rom , tb3_850f file flash , tb3_850f firmware

اطلاعات

فایل فلش فارسی lenovo a10-70l اندروید 6.0 مخصوص فلش تو
فایل فلش فارسی lenovo a10-70l اندروید 6.0 مخصوص فلش تو دسته: لنوو| lenovo
فرمت فایل: rar حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. فایل فلش رسمی و فارسی lenovo tab 2 a10-70 & a10-70l حاوی اندروید 6.0 قابل رایت از طریق فلش تو رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی بدون مشکل بلوتوث و وای فای firmware details device: lenovo tab 2 model: a10-70 & a10-70l cpu: mt6752 android: 6.0 language:ir-en status: official type: full firmware image
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی lenovo a10-70l اندروید 6.0 مخصوص فلش تو , ارتقا ورژن a10 70 , فایل فلش a10 70 اندروید 6 , نسخه جدید اندروید a10 70 , فایل فلش فارسی a10 70 اندروید 6 , اپدیت a10 70 به اندروید 6 , رام رسمی a10 70 اندروید 6 , a10 70 marshmallow , a10 70 marshmallow firmware , a10 70 marshmallow rom , a10 70 marshmallow file flash , فایل فلش a10 70 مخصوص فلش تو , آنبریک a10 70 , مشکل خاموشی a10 70

اطلاعات

فایل فلش فارسی lenovo pb1-750m مخصوص فلشر
فایل فلش فارسی lenovo pb1-750m مخصوص فلشردسته: لنوو| lenovo فرمت فایل: rar
حجم فایل: 0 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. فایل فلش رسمی و فارسی lenovo phab pb1-750m حاوی اندروید 5.1 و قابل رایت از طریق فلشر به همراه فلشر و درایور و اموزش کامل رایت حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی firmware details device: lenovo phab model: pb1-750m android: 5.1 language:ir-en status: official type: full firmware image
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی lenovo pb1-750m مخصوص فلشر , فایل فلش pb1_750m , فایل pb1_750m , pb1_750m ,فایل فلش فارسی pb1_750m , رام pb1_750m , رام رسمی pb1_750m , رام فارسی pb1_750m , فلش pb1_750m ,مشکل فلش pb1_750m , فریمور pb1_750m , فریمور فارسی pb1_750m , فریمور رسمی pb1_750m , فایل تست شده pb1_750m , pb1_750m rom , pb1_750m file flash , pb1_750m firmware

اطلاعات

فایل فلش فارسی lenovo pb2-650m اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تو
فایل فلش فارسی lenovo pb2-650m اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تو دسته: لنوو| lenovo فرمت فایل: rar
حجم فایل: 0 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. فایل فلش رسمی و فارسی lenovo phab 2 pb2-650m حاوی اندروید 6.0.1 قابل رایت از طریق فلش تو رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی firmware details device: lenovo phab 2 model: pb2-650m cpu: mt6735 android: 6.0.1 language:ir-en status: official type: full firmware image پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی lenovo pb2-650m اندروید 6.0.1 مخصوص فلش تو , فایل فلش pb2_650m , فایل pb2_650m , pb2_650m , فایل فلش فارسی pb2_650m , رام pb2_650m , رام رسمی pb2_650m , رام فارسی pb2_650m, فلش pb2_650m , مشکل فلش pb2_650m , فریمور pb2_650m , فریمور فارسی pb2_650m , فریمور رسمی pb2_650m ,فایل تست شده pb2_650m , pb2_650m rom , pb2_650m file flash , pb2_650m firmware

اطلاعات

فایل فلش lenovo zuk z1 اندروید 6.0.1 مخصوص فلشر
فایل فلش lenovo zuk z1 اندروید 6.0.1 مخصوص فلشردسته: لنوو| lenovo
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 0 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. فایل فلش رسمی lenovo zuk z1 حاوی اندروید 6.0.1 و قابل رایت از طریق فلشر به همراه فلشر و درایور و اموزش کامل رایت حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی firmware details device: lenovo model: zuk z1 android: 6.0.1 language:en status: official type: full firmware image
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل فلش lenovo zuk z1 اندروید 6.0.1 مخصوص فلشر , فایل فلش zuk z1 , فایل zuk z1 , zuk z1 , فایل فلش فارسی zuk z1 , رام zuk z1 , رام رسمی zuk z1 , رام فارسی zuk z1 , فلش zuk z1 , مشکل فلش zuk z1 , فریمور zuk z1, فریمور فارسی zuk z1 , فریمور رسمی zuk z1 , فایل تست شده zuk z1 , zuk z1 rom , zuk z1 file flash , zuk z1 firmware

اطلاعات

فایل فلش فارسی lenovo tb3-710i مخصوص فلش تو
فایل فلش فارسی lenovo tb3-710i مخصوص فلش تو دسته: لنوو| lenovo فرمت فایل: rar حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. فایل فلش رسمی و فارسی lenovo tab 3 7.0 tb3-710i کال اکتیو حاوی اندروید 5.1 قابل رایت از طریق فلش تو رام کامل حاوی فایل های یوزردیتا و کش حل مشکل ارم و ویروس های اندرویدی firmware details device: lenovo tab 3 7.0 model: tb3-710i cpu: mt6580 android: 5.1 language:ir-en status: official type: full firmware image پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : فایل فلش فارسی lenovo tb3-710i مخصوص فلش تو , فایل فلش tb3_710i , فایل tb3_710i , tb3_710i ,فایل فلش فارسی tb3_710i , رام tb3_710i , رام رسمی tb3_710i , رام فارسی tb3_710i , فلش tb3_710i , مشکل فلش tb3_710i , فریمور tb3_710i , فریمور فارسی tb3_710i , فریمور رسمی tb3_710i , فایل تست شده tb3_710i ,tb3_710i rom , tb3_710i file flash , tb3_710i firmware

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل j5007 frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل j5007 frp بدون با وخاموشیدسته: سامسونگ |samsung فرمت فایل: rar
حجم فایل: 13 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. samsung galaxy j5 j5007 google account byp حل مشکل هنگ روی ارم و ارور custom binary blocked by frp lock حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به های اموزشی نا کار امد بدون نیاز به با و ن otg %100 تست شده وبدون مشکل خاموشی این مدل یعنی ساموسنگ galaxy j5 j5007 در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy j5 چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-j5007هست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل j5007 frp بدون با وخاموشی , j5007 custom binary blocked by frp lock , j5007 custom binary blocked by frp , j5007 frp lock , j5007 frp unlock , j5007 otg , j5007 google account remove , j5007 google account byp , j5007 google account , j5007 google lock , j5007 reset frp , j5007 reset frp file , j5007 reset frp , j5007 fix otg , هنگ روی ارم j5007 , لوگو j5007 , قفل گوگل j5007

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل j105m frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل j105m frp بدون با وخاموشیدسته: سامسونگ |samsung فرمت فایل: rar
حجم فایل: 190 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. samsung galaxy j1 mini 2016 j105m/ds google account byp حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به های اموزشی نا کار امد بدون نیاز به با و ن otg 2 روش مختلف و اپدیت شده حذف اکانت این مدل یعنی ساموسنگ galaxy j1 mini 2016 j105m/ds در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy j1 mini 2016 چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-j105mهست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود. به این نکته توجه داشته باشید برای اولین بار 2 روش مختلف جهت حدف اکانت گوگل این مدل رو قرار دادیم وپس از پرداخت مبلغ هر 2روش در دسترس شما خواهد بود
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل j105m frp بدون با وخاموشی , j105m custom binary blocked by frp lock ,j105m custom binary blocked by frp , j105m frp lock , j105m frp unlock , j105m otg , j105m google account remove , j105m google account byp , j105m google account , j105m google lock , j105m reset frp , j105m reset frp file , j105m reset frp , j105m fix otg , قفل j105m , قفل گوگل j105m , مشکل قفل گوگل j105m

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل j105f frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل j105f frp بدون با وخاموشیدسته: سامسونگ |samsung
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 190 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. samsung galaxy j1 mini 2016 j105f/ds google account byp حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به های اموزشی نا کار امد بدون نیاز به با و ن otg 2 روش مختلف و اپدیت شده حذف اکانت این مدل یعنی ساموسنگ galaxy j1 mini 2016 j105f/ds در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy j1 mini 2016 چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-j105fهست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود. به این نکته توجه داشته باشید برای اولین بار 2 روش مختلف جهت حدف اکانت گوگل این مدل رو قرار دادیم وپس از پرداخت مبلغ هر 2روش در دسترس شما خواهد بود پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل j105f frp بدون با وخاموشی , j105f custom binary blocked by frp lock , j105f custom binary blocked by frp , j105f frp lock , j105f frp unlock , j105f otg , j105f google account remove , j105f google account byp , j105f google account , j105f google lock , j105f reset frp , j105f reset frp file , j105f reset frp , j105f fix otg , قفل j105f , قفل گوگل j105f , مشکل قفل گوگل j105f

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل g531f frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل g531f frp بدون با وخاموشیدسته: سامسونگ |samsung فرمت فایل: rar
حجم فایل: 272 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. samsung galaxy grand prime g531f/ds google account byp حل مشکل هنگ روی ارم و ارور custom binary blocked by frp lock حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به های اموزشی نا کار امد بدون نیاز به با و ن otg %100 تست شده وبدون مشکل خاموشی این مدل یعنی ساموسنگ galaxy grand prime g531f در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy grand prime چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-g531fهست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل g531f frp بدون با وخاموشی , g531f custom binary blocked by frp lock ,g531f custom binary blocked by frp , g531f frp lock , g531f frp unlock , g531f otg , g531f google account remove , g531f google account byp , g531f google account , g531f google lock , g531f reset frp , g531f reset frp file , g531f reset frp , g531f fix otg , مشکل g531f , قفل گوگل g531f , مشکل قفل گوگل g531f

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل g930fd frp بدون با وخاموشی (اندروید5 و 6)
حل مشکل اکانت گوگل g930fd frp بدون با وخاموشی (اندروید5 و 6) دسته: سامسونگ |samsung
فرمت فایل: rar حجم فایل: 357 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


------------- این اموزش به روی این مدل تنها در اندروید 5 و اندروید 6 جوابگو خواهد بود در صورتی که اندروید دستگاه شما 7 باشد این روش به هیچ عنوان روی ان جواب نخواهد داد لذا قبل از ید دستگاه را به ح ریکاوری مد برده و بیلد نامبر ذکر شده را در گوگل جستجو کنید تا پی به نسخه اندروید دستگاه ببرید -------------- samsung galaxy s7 g930fd google account byp حل مشکل هنگ روی ارم و ارور custom binary blocked by frp lock حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به رایت فایل های sboot که به هیچ عنوان جواب نمی دهد بدون نیاز به برنامهsidesyncکه اصلا در این مدل کارایی ندارد (حتی با رایت sboot) بدون نیاز به با (هیچ یک از با ها نمیکند) و ن otg 5 روش مختلف و اپدیت شده حذف اکانت این مدل یعنیsamsung g930fd galaxy s7 بعد از فلش و یا وایپ با مشکل fro on و گیر در اکانت گوگل مواجه می شود. راه کار های زیادی برای حل این مشکل در نت وجود دارد که هیچ کدام روی این مدل جوابگو نیست ونخواهد بود. راه کار هایی شمامل 1- reset frp توسط با ها = که تا به الان هیچ با ی توانایی ریست frp این مدل رو ندارد. 2- حدف توسط otg = که این روش هم روی این مدل جوابگو نیست و نخواهد بود. 3- حدف توسط برنامه side sync = که این روش هم مانند روش های بالا در هیچ نسخه ای روی این مدل جواب نمی دهد. 4- حدف توسط رایت فایل sboot =در نت چندین ورژن از فایل های sboot وجود دارد که با رایت هر یک از انها مشکل رفع نمی شود و نخواهد شد. در کلام ا تا به این لحظه یعنی 2016/04/28 ساعت 30 : 22هیچ سایت ایرانی ویا خارجی اموزشی در مورد حل این مشکل قرار نداده و همگی منتظر اپدیت جدید ر های با ها هستند . سایت فایل فروش مفت است روشی 1000% عملی -بدون هیچ ریسک و یا رایت فایلی -بدون خاموشی .پ سریال و بیس باند و هنگ روی ارم ارئه کند. به این نکته توجه داشته باشید برای اولین بار 5 روش مختلف جهت حدف اکانت گوگل این مدل رو قرار دادیم وپس از پرداخت مبلغ هر 5 روش در دسترس شما خواهد بود پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل g930fd frp بدون با وخاموشی (اندروید5 و 6) , g930fd custom binary blocked by frp lock , g930fd custom binary blocked by frp , g930fd frp lock , g930fd frp unlock , g930fd otg , g930fd google account remove , g930fd google account byp , g930fd google account , g930fd google lock , g930fd reset frp , g930fd reset frp file , g930fd reset frp , هنگ روی لوگو g930fd , قفل g930fd , قفل گوگل g930fd

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل a5100 frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل a5100 frp بدون با وخاموشی دسته: سامسونگ |samsung
فرمت فایل: rar حجم فایل: 192 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. samsung galaxy a5 2016 a5100 google account byp حل مشکل هنگ روی ارم و ارور custom binary blocked by frp lock حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به های اموزشی نا کار امد بدون نیاز به با و ن otg %100 تست شده وبدون مشکل خاموشی این مدل یعنی ساموسنگ galaxy a5 2016 a5100 در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy a5 2016 چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-a5100هست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود. پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل a5100 frp بدون با وخاموشی , a5100custom binary blocked by frp lock ,a5100custom binary blocked by frp , a5100frp lock , a5100 frp unlock , a5100 otg , a5100 google account remove, a5100 google account byp , a5100 google account , a5100 google lock , a5100 reset frp , a5100 reset frp file, a5100 reset frp , a5100 fix otg , مشکل a5100 , هنگ روی ارم a5100 , هنگ روی لوگو a5100

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل j200g/ds frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل j200g/ds frp بدون با وخاموشی دسته: سامسونگ |samsung فرمت فایل: rar حجم فایل: 216 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


راهنما:بعد از ید انلاین یه فایل کم حجم فشرده رو خواهید کرد.این فایل کم حجم رو از ح فشرده خارج کرده یک فایل ت ت که حاوی لینک اصلی فایل است برای شما قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. روش ها برای بیلد نامبر های جدید اپدیت شد 3 روش تخصصی و کار امد جهت حدف اضافه گردید.. -------------- samsung galaxy j2 j200g/ds google account byp حل مشکل هنگ روی ارم و ارور custom binary blocked by frp lock حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش این مدل یعنی ساموسنگ galaxy j2 j200g در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy j2 چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-j200g/dsهست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود. پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل j200g/ds frp بدون با وخاموشی , j200g custom binary blocked by frp lock ,j200g custom binary blocked by frp , j200g frp lock , j200g frp unlock , j200g otg , j200g google account remove, j200g google account byp , j200g google account , j200g google lock , j200g reset afrp , j200g reset frp file, j200g reset frp , قفل گوگل j200g , مشکل قفل گوگل j200g , انلاک j200g , اکانت گوگل

اطلاعات

حل مشکل اکانت گوگل j710fd frp بدون با وخاموشی
حل مشکل اکانت گوگل j710fd frp بدون با وخاموشیدسته: سامسونگ |samsung
فرمت فایل: rar
حجم فایل: 217 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 1روش ها برای بیلد نامبر های جدید اپدیت شد... 4 روش تخصصی و قابل اجرا روی تمامی بیلد های اندروید 5 وتمامی بیلد های اندروید 6 اضافه گردید.. -------------- galaxy j7 2016 j710fd google account byp حل مشکل هنگ روی ارم و ارور custom binary blocked by frp lock حل مشکل اکانت گوگل frp بعد ریست و فلش بدون نیاز به با و ن otg این مدل یعنی ساموسنگ galaxy j7 2016 j710fd در بعضی مواقع بعد از ارایت رام و یا ریکاوری روی ارم می ماند و با ارورcustom binary blocked by frp lock مواجه می شوید. ویا بعد از فلش و ریست روی اکانت گوگل گیر میکند و با با های نظیر z3x و bst ریست frp نمی شود و ارورمی دهد و متاسفانه otg رو هم نمیکند. بنابرین اموز حل تمامی این مشکلات در سایت قرار گرفت.دقت کنید galaxy j7 2016 چندین مدل دارد که این اموزش مخصوص مدل sm-j710fdهست و روی مدل های دیگر به هیچ وجه تست نشود. به این نکته توجه داشته باشید برای اولین بار 4 روش مختلف جهت حدف اکانت گوگل این مدل رو قرار دادیم وپس از پرداخت مبلغ هر 4 روش در دسترس شما خواهد بود
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل اکانت گوگل j710fd frp بدون با وخاموشی , j710fd custom binary blocked by frp lock ,j710fd custom binary blocked by frp , j710fd frp lock , j710fd frp unlock , j710fd otg , j710fd google account remove , j710fd google account byp , j710fd google account , j710fd google lock , j710fd reset frp , j710fd reset frp file , j710fd reset frp , قفل گوگل j710fd , مشکل قفل گوگل j710fd , انلاک j710fd

اطلاعات

حل مشکل شارژ کاذب g7102(تست شده)
حل مشکل شارژ کاذب g7102(تست شده) دسته: سامسونگ |samsung فرمت فایل: pdf حجم فایل: 175 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1


سولوشن حل مشکل شارژ کاذب هواوی samsung galaxy grand 2 g7102 به صورت راهنمای تصویری و تشریح مشکل به این نکته توجه داشتید باشید این محصول مخصوص تعمیرکاران تلفن همراه هست و نیاز به دانش سخت افزاری دارد. این مشکل در این گوشی بسیار شایع هست که اما بیشتر همکارن با برای حل ان با مشکل و عدم وجود سولوشن مواجه بودند. توسط این سولوشن مشکل به صورت قطعی حل می شود و البته فروشگاه در قبال ناتوانی شما درصورت حل مشکل تعهدی نمی دهد.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود . کلمات کلیدی : حل مشکل شارژ کاذب g7102(تست شده) , مشکل شارژ g7102 , شارژ نشدن g7102 , شارژ کاذب g7102 ,حل مشکل شارژ کاذب g7102 , مشکل در شارژکاذب g7102 , مشکل در شارژ g7102 , شارژ نشدن g7102 , حل مشکل شارژ نشدن g7102 , شارژ g7102 , عدم شارژ g7102 , سولوشن شارژ g7102 , شماتیک شارژ g7102 , خالی شدن شارژ g7102 , حل مشکل شارژ g7102

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها