ترس

وبلاگ با نام ترس
موفقیت شخصی
چگونه ترس شما را به عقب برگرداند؟
وقتی این سوال را در سمینارهای من و یا در کار مشاوره من بپرسم، پاسخ های متداول من "فقدان بودجه" است، "من تحصیلات" ندارم، "پس زمینه من"، و یا حتی "من مطمئن نیستم از گام بعدی برای برداشتن "آنچه که من کشف ، این است که در حالی که همه اینها ممکن است عواملی باشند که می تواند موفقیت را تحت تأثیر قرار دهد، آنها عامل تصمیم گیری یا عامل اصلی نیستند.
آیا می دانید چه چیزی مردم را محکم و محروم از موفقیت هایی که می خواهند و شایسته آن هستند؟
ترس است
شما ممکن است به خودتان بگویید، "نه من، من بی تفاوتی"، اما واقعیت ترس است در انسان های ذاتی است. برای حفاظت از آن وجود دارد. پس از همه، بعضی چیزهایی که باید از آن بترسیم وجود دارد. گلف بازی را به عنوان مثال برای نو ردازی یا به معنای شنا با ه ها.
اما در مورد موفقیت چیست؟ ما باید موفقیت را درک کنیم، با بهره گیری از اه سربلند و انجام کارهای جدید، بهتر و بیشتر. در عین حال ترس یک مانع خطرناک است، زیرا بخشی از آن ممکن است ناعادلانه باشد.


چگونه تشخیص ترس ترس باید به درستی شناخته شده و مدیریت شود یا به یک لنگر تبدیل شود. ما می توانیم ناسازگاری داشته باشیم، شک نداریم، از رد ترس، و به سادگی نتوانیم عمل کنیم. ترس ممکن است ما را در یک مفهوم یا ایده بزرگ نشست یا ممکن است ما را از استفاده از استعدادهای واقعی ما محدود کند.
اما اگر یک راه برای تبدیل ترس به سوخت وجود داشته باشد چه؟
اول، شما باید نقش تفکر منفی را در تغذیه ترس های خود درک کنید. افکار ممکن است در آنجا وجود داشته باشد، پیشنهاد می کند "شما نمی توانید"، "شما نباید"، و "آره، اما چه؟"
پیش از آنکه بدانید، افکار منفی بر یکدیگر متمرکز شده و به کوه به ظاهر غیرقابل تحمل تبدیل شده اند. من نمی گویم شما باید واقعیت را نادیده بگیرید، اما اغلب این افکار منفی فقط یک مرد بگوید زیر تخت است. وقتی نگاه می کنید، هیچ چیز وجود ندارد
از بین بردن افکار منفی خود من اعتقاد دارم که در مدیریت این افکار منفی بسیار مفید است. به جای اینکه اجازه دهید افکار منفی شما را به لحاظ عاطفی به نتیجه نادیده گرفتن یا بیثباتی برسانند، مغز منطقی خود را به کار خود برسانید. به جای گوش دادن به "شما نمی توانید"، از خودتان بپرسید "چگونه می توانم؟"
از خودتان بپرسید "بهترین راه برای ..." در مقایسه با "شما نباید".
تغییر دهید: "اگر کار نمی کند؟" به "تصور کنید که چقدر فوقالعاده خواهد بود".
این می تواند به شما کمک کند تا در مورد این موضوع بیشتر مشخص شود. "هشت روش بهترین راه برای جمع آوری کمک های مالی برای پروژه من چیست؟" یا "چه انی پنج نفر هستند که می دانم بهترین شرایط برای کمک به من این است؟" نیروی مغز شما را به کمک به شما توسط کشش افکار، تخیل، و تمرکز خود را. زمانی که من این کار را انجام دهم، 35 راه زندگی من بهتر خواهد شد. هنگامی که مغز خود را برای کار بر روی یک کار مثبت قرار دهید، فرصت کمی برای تفکر منفی وجود دارد.
این ترس را به سوخت تبدیل می کند.
از منطقه امن ات فاصله بگیر بسیاری از ما تلاش می کنیم راحت باشیم رها این منطقه راحتی می تواند ترس واقعی ایجاد کند. شما ممکن است نگران باشید که با برداشتن و انجام کاری که همیشه می خواستید انجام دهید یا برای رسیدن به بیشتر، می توانید راحت خود را در معرض خطر قرار دهید. شما ممکن است درآمد ثابت یا شیوه زندگی خود را به خطر بیندازید یا (گنگ) شما ممکن است قادر به دریافت آن 65 صفحه تلویزیون صفحه نمایش با صدای فراگیر نیست. اگر شما به منطقه راحتی خود اجازه دهید که به یک زندان تبدیل شود، باید بدانید که در برابر شما کار می کند نه برای شما.
پس چگونه از آن خارج شوید؟
در مورد زمان هایی که شانس گرفتهاید، موفق باشید. به یاد بیاورید که چگونه پیروزی احساس شد و چقدر پاداش به آن رسیدن به هدف است. شانس، زمانی بود که شما از منطقه راحتی خود خارج شدید. لطفا به خاطر بسپارید که خطر گرفتن و جسارت بودن وما معادل بی پروایی نیست. من هرگز نمی خواهم بی پروا باشم اما من می دانم که زندگی اغلب بهتر از منطقه راحتی شما زندگی می کند. تبدیل ترس به هیجان و پیش بینی راه دیگری برای استفاده از آن به عنوان سوخت به سمت موفقیت شما است.
چهره ترس شما در سر یکی از بهترین روش های استفاده از ترس به عنوان یک سوخت، این است که با آن مواجه شوید. این تردید نیست که ترس تغییر و یا لذت بردن از منطقه راحتی شما باشد.
اما اگر حضور خود را تشخیص ندهید، ترس می تواند بدون شما حتی دانستن آن را پشت سر بگذارد. این ترس ها را به توانمند سازی سوالات مثبت تبدیل کنید تا مغز منطقی شما بتواند کار کند. تمرین کنید تا از منطقه راحتی خود مطلع شوید و با ترس های خود آشنا شوید. به خوبی می تواند شما را به سطح بعدی وارد کند.
گاهی یاد می گیرید که چگونه انگیزه ماندن بگیرید به شما کمک می کند تا ترس خود را با موفقیت همراه کنید. در زیر بیشتر بدانید.

اطلاعات

آخرین ارسال ها