کوهستان

وبلاگ با نام کوهستان
آمد خزان و بر رخ گل رنگ و بو نماند وز گل به جز حکایت سنگ و سبو نماندزآن نقش های دلکش زیبا به روی باغاز ابر و بادها اثر رنگ و بو نمانددر پای گل که آنهمه آواز بود و بانگ جز بانگ برگ و ی نرم جو نماندبر شاخها از آنهمه مرغان و نغمه ها آوای مرغ کوکو و بغض گلو نماندای آرزوی من! همه گلها ز باغ رفت غیر از خیال توام روبرو نماندچیزی به روزگار بماند ز هر یوز ما به روزگار به جز آرزو نماندباری ز من بپرس و ز من یاد کن شبیزان پیشتر که پرسی و گویند او نماند
"مهدی حمیدی "

اطلاعات

  • منبع: http://mountain2018.blogsky.com/1397/10/21/post-290/خزان
  • مطالب مشابه: خزان
  • کلمات کلیدی:
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها