خانه شمندان جوان

وبلاگ با نام خانه شمندان جوان
سلام
اختلالات پیاپی در شبکه های اجتماعی و قطع و وصل شدن ارتباط با دانشجویان ، مرا به رجعتی به طول یک دهه وادار ساخت ، تا مجددا از وبلاگ برای ارتباط با این عزیزان استفاده کنم. گرچه مدیریت وبلاگ و دسترسی به آن بسیار دشوار تر از یک شبکه اجتماعی امروزی است ، اما ظاهرا باید ثبات آن را نقطه قوت و برگ برنده وبلاگ در نظر گرفت تا روزی که یک شبکه اجتماعی ایمن ، کارا و مورد وثوق عامه جامعه در فضای مجازی جاری و ساری شود.

اطلاعات

آخرین ارسال ها