پیشتازان رئوف

وبلاگ با نام پیشتازان رئوف
ویژه نامه معرفی پیشتاز منش های پیشتازان جمهوری ی ایران
1. شرف و امانتداری: پیشتازان امین است وشرافت پیشتازان قابل اعتماد است.
2. پاکی وراستی: پیشتازان راستگو است و از بدی و ناپاکی دوری می کند.
3. یاری ومددکاری:پ پیشتازان یارومددکاردیگران است.
4. برادری و خواهری: پیشتازان همه با هم برادر و خواهرند.
5. ادب: پیشتازان مؤدب است.
6.حفظ محیط زیست: پیشتازان نسبت به محیط زیست خود اهمیت قائل است ودر حفظ آن کوشا است.
7. اطاعت: پیشتازان از پدر و مادر و از مربیان و از قانون اطاعت می کند.
8. خوشرویی: پیشتازان خوشرو و خندان است.
9. صرفه جویی: پیشتازان صرفه جو است.
10.پرهیزگاری: پیشتاز پرهیزگار است و از نزدیک شدن به امور خلاف دین و اخلاق خودداری می کند.
11.پاسداری: پیشتاز قدر محبت را شناخته و نسبت به خدا و میهن و خویشان و مربیانش پاسدار است.

اطلاعات

  • منبع: http://pishtazanrauf.blog.ir/1396/11/01/my-first-test-post
  • مطالب مشابه: ویژه نامه معرفی پیشتاز
  • کلمات کلیدی: پیشتازان ,پیشتاز ,معرفی پیشتاز ,نامه معرفی ,ویژه نامه ,نامه معرفی پیشتاز
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
سلام تشکیلاتی سازمانی هنگامی که فرد لباس تشکیلاتی (حداقل دستمال گردن)
بر تن داشته باشد دست راست خود را به ح علامت
سازمانی گرفته، با سرعت و نرم از مقابل بدن بالا آورده و
کنار ابروی طرف راست قرار میدهد، به طوری که، نوک
انگشتان در کنار ابروی راست، کف سه انگشت قدری
متمایل به جلو و برای پیشتازان باز و به ح افقی و در
خط شانه ها و با بدن زاویه 90درجه و برای فرزانه دختر
بازو با بدن زاویه 45درجه داشته باشد.
نکته: شرط اساسی سلام تشکیلاتی داشتن دستمال
گردن میباشد، اگر سایر اجزای لباس فرم را داشته باشیم
ولی دستمال گردن نداشته باشیم نمیتوانیم سلام
بدهیم.
مواردی که میبایست سلام تشکیلاتی داد
- برای ادای احترام به قرآن کریم هنگام عبور حاملان قران،
توسط کلیه اعضا که ملبس به لباس تشکیلاتی هستند.
- برای ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری ی
ایران.
- برای ادای احترام به معظم انقلاب ی.
- برای ادای احترام به رییس جمهور .
- هنگام روبه رو و جدا شدن از مربی گروه
_ سرتیم حاملان قرآن و یاور مربی
یا مسئولین سازمان دانشآموزی و آموزش وپرورش.
- برای سلامو احوالپرسی با سایر اعضاء تشکیلات.
- برای ادای احترام به ی انقلاب ی ایران در
گ ار به صورت دسته جمعی و به ح خبردار و
هنگام عبور از مقابل یادمان به صورت انفرادی.
نکته: در هنگام سلام دادن فرد ارشد به فرد پایین میتواند
حرکت کند. ولی زمانی که فرد پایین به فرد ارشد سلام
میکند باید بایستد

اطلاعات

  • منبع: http://pishtazanrauf.blog.ir/1396/11/02/سلام-تشکیلاتی
  • مطالب مشابه: سلام تشکیلاتی
  • کلمات کلیدی: تشکیلاتی ,سلام ,ادای ,احترام ,هنگام ,داشته ,ادای احترام ,برای ادای ,سلام تشکیلاتی ,انقلاب ی ,داشته باشد
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها