باران که آمد یاد تورا آورد

وبلاگ با نام باران که آمد یاد تورا آورد

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/402
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
تا که فهمیدم تو با شعر و غزل سر می کنی شعـــــر گفتم ، کاش اشعار مـرا هم بنگری #محمد_عسگری https://telegram.me/asgari1346

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/403
 • مطالب مشابه: تک بیت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/391
 • مطالب مشابه: دو بیتی
 • کلمات کلیدی: ریخته
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/392
 • مطالب مشابه: دوبیتی
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/393
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی: مبادا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
بیخودی نیست اسان شده قندش مشهور قـــــدری از شهـــــد لبت رویِ چغندر بـــــوده #محمد_عسگری https://telegram.me/asgari1346

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/394
 • مطالب مشابه: تک بیت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/395
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی: نگردید ,تیره نگردید
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
آیه نازل کن که پیغمبر شوم در شهر خویش تو که باشی معجزه آوردن آسان می شود #محمد_عسگری https://telegram.me/asgari1346

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/399
 • مطالب مشابه: تک بیت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/400
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی: شاعر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/401
 • مطالب مشابه: ترانه
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها