باران که آمد یاد تورا آورد

وبلاگ با نام باران که آمد یاد تورا آورد
تا که فهمیدم تو با شعر و غزل سر می کنی شعـــــر گفتم ، کاش اشعار مـرا هم بنگری #محمد_عسگری https://telegram.me/asgari1346

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/403
 • مطالب مشابه: تک بیت
 • کلمات کلیدی:
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/391
 • مطالب مشابه: دو بیتی
 • کلمات کلیدی: ریخته
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/393
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی: مبادا
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/395
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی: نگردید ,تیره نگردید
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

اطلاعات

 • منبع: http://rafigh46.persianblog.ir/post/400
 • مطالب مشابه: غزل
 • کلمات کلیدی: شاعر
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها