رنگ خبر

وبلاگ با نام رنگ خبر
در سخنرانی تهران حجت ال سیدمحمدحسن ابوتر فرد با بیان سخنانی از جمله گره خوردن دنیای غرب و دنیای استکبار پس از قرائت آیاتی از سوره انفال به موضوع حیات عقلانی و معرفتی اشاره کرد و خاطرنشان د ی تحت انذار قرار می گیرد حیات عقلانی دارد منظور از این جمله جریانی که در مسیر ش ت غربی ها است را میخواهد بیان کنند به این نحوه که آنها همچنان افرادی ش ت خورده وح قیر هستند. وی با بیان اینکه انسانی که سخن خداوند متعال را استماع می کند و به مبدا معاد ایمان دارد باید بصورت عقلانی هم تصمیم بگیرد و همان لحظه تفکراتی که در ذهن جاری میشود را نسبت به آن ع العمل نشان ندهند، انسان زنده است، تصریح کرد: انسان زنده فردی عالم خواهد بود چراکه خشیت از خدا ثمره علم و معرفت است و این معرفتی دستاورد عمل صالح است که خداوند در دل افراد صالح قرار داده است. موقت تهران با بیان قرب به خدا هدف جامعه ای است که در مسیر قرآن حرکت می کند اگر چه بعضی ها هستند که در همین لحظه میخواهند به خدا و کتاب آسمانی قرآن آسیب برسانند ولی خاطرنشان کرد: اگر نظام ایران دنیای استکبار را در حیرت فروبرده و به گفته ی تمام نقشه های و و در کنار آنها اتحادیه اروپا را نابود ساخته است در موضع انفعال قطعی قرار داده است، که همگی این از بین بردن دنیای استکبار دستاورد عمل صالح است.
خطبه تهران


حجت ال ابوتر فرد ادامه داد: این عمل صالح، دستاورد معرفت خداوند، اطاعت از و تسلیم شدن در برابر وحی است که چنانچه به سخنان خداوند و عالی قدر گوش کنیم و در پی آن عمل کنیم حتما پیروز نهایی ما هستیم انسان و جامعه را متحول و جبهه مقاومت را خلق می کند. موقت تهران با بیان اینکه اقتصاد در جامعه ی هدف نیست بلکه ابزار است، اظهار کرد: اگر چه از نظر اقتصادی ما هنوز راه هایی برای پیشرفت داریم و چنانچه غرب تحریم هایی را علیه کشور ما اعمال کرده اند هنچنان میتوانیم روی پای خودمان بیاستیم برای تعالی جامعه و تکامل انسان و تعالی جامعه انسانی و برای رسیدن به معرفت به اقتصاد مولد نیاز داریم. ابوتر فرد با بیان اینکه حیات با علم مساوی است و انسان باید برای رسیدن به آن تلاش کنند خاطرنشان کرد: اقتصاد و توسعه برای تربیت انسانی است که در راه سیره المومنین قدم بر می دارد و از رزق حلال زندگی خود و معیشتی را راضی نگه دارید. وی با بیان اینکه ما باید برای حرکت و تعالی جامعه، استحکام و اقتدار جامعه انسانی و ی به حوزه اقتصاد توجه ویژه ای داشته باشیم که نیازمند اقتصاد مولد، سالم، متکی به علم و دانش بنیان داخلی و دانشجویان نیازمندیم تا بتوانیم به موفقیت زود هنگام برسید و به جای اقتصاد مبتنی بر نفت نیازمندیم که مجلس باید در آستانه بودجه به این حقیقت چشم بدوزد.

موقت تهران در خطبه دوم تهران به سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره و با ذکر فرمایشاتی از ی درباره او تصریح کرد: مجلس شورای ی در حال بررسی لایحه بودجه است که به زودی آن را اعلام میکنند، این لایحه تبیین کننده نقشه راه کشور در طی ی ال آینده است که نمایدگان هر شهر در مجلس آن را تصویب میکنند برخی از تحلیلگران اقتصادی و کشور می گویند نقشه راه را به ما بدهید تا ما تحلیل خود را از وضعیت حوزه های مختلف بگوییم. وی با انتقاد از ضابطه تخصیص بودجه در برخی نهادها اظهار کرد: ما باید در جهت کاهش هزینه ها حرکت کنیم و از هزینه های اضافی چشم پوشی کنیم و از آنها جلوگیری کنیم، مدیران شما دغدغه خانواده و فرزندان خود را دارید، فرزندان و خانواده شما در صورتی می توانند آینده خوبی داشته باشند که هزینه های کشور مدیریت شود. حجت ال ابوتر فرد با بیان اینکه افزایش هزینه ها نمی تواند راه را هموار کند، تصریح کرد: نمی توان بدون کاهش هزینه های ت به دنبال کاهش تورم باشیم.
منبع : باشگاه خبرگزاری جوان

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها