شی ها

وبلاگ با نام شی ها
انقلاب می کنمعلیه کودتای مخملی چشمانتنمی دانم چرانمی شود که نمی شودمن که تو را در دموکراسی محض ، مبتلا شده امو اینگونهژرف و بی همتا ، تو را بلدماین بارتو بیا و مرا بلد شوباید مثل همیشه ، به خیال تو تن بدهمو تو رادر همه ی لحظاتم قدم بزنمشیدا!تاکنون اینقدر صبور و سنگیندیده بودی مرا؟

اطلاعات

وقتی دلمباکرگی اساطیری اش راتقدیم شبیخون لذتبخش رویایت نمودو بی محاباگرمای یاد و نگاهت را در آغوش کشید،هندسه ی زیبای قامتِ خی در انحنای پیکرِ ذهنم، به هم آمیختحالدیگ هنه ی سِتَروَنِ خیالمآبستن رویای تو شده...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها