نماشویی با طناب

وبلاگ با نام نماشویی با طناب

نماشویی با طناب بسیار بصرفه تر از روش نماشویی با داربست است زیرا نیازی به نصب داربست که زمان بر نیز میباشد وجود ندارد. در نماشویی با طناب از طناب های معمولی استفاده نمیشود و طناب های مخصوصی که به آن راپل میگویند بکار گرفته میشود. در نماشویی با طناب زمان شستشوی نمای ساختمان تسریع میشود و در مدت زمان کمتری انجام میشود. در روش نماشویی با طناب تنها لازم است تا نصب طناب انجام شود ولی در نماشویی با داربست باید داربست توسط افراد نماشوی نصب شود که همین موضوع روند کار را طولانی میکند.

اطلاعات

آخرین ارسال ها