سورنا فایل

وبلاگ با نام سورنا فایل
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره کلیات وطرح تحقیق با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 75 فصل اولکلیات وطرح تحقیقمقدمه:نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی تها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت ید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منع کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترا مه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منع نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت ید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت ید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت ید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»فرانک وستون اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سر بیش نخواهد بود.بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب stabilized accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص
با
تحقیق درباره کلیات وطرح تحقیق

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی حسابداری 17 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 17 خدمات حسابداری شرکت شامل ارائه خدمات حسابداری، دفترداری شرکتها، پیگیری و تکمیل مدارک حسابداری معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهای مالی ضمنی و نهایی، تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها، تهیه صورتهای مالی از مدارک ناقص و سایر خدمات حسابداری و مالی می باشد.دریافت وپرداختمعرفی حسابهای بانکی و تعیین مشخصات آنها از جمله کد حسابداریثبت انواع دریافت و پرداخت از قبیل صدور چک ، واگذاری چک ، واریز به بانک و برداشتهای بانکصدور سند حسابداری صدور چک ، واگذاری چک ، واریز به بانک و برداشتهای بانکتهیه صورت مغایرت بدون نیاز به ورود دستی اطلاعاتانتقال فایل صورتحساب بانکانتقال اطلاعات مربوط به حساب بانک از نرم افزار حسابداریپایاپای دستی اقلام باز با استفاده از امکانات متعدد درنظر گرفته شدهدسترسی به حساب بانکگزارش چکهای صادره و ابطال شده یک بانک دربازه زمانی مورد نظرگزارش عملیات بانک به تفکیک نوع عملیات در بازه زمانی مورد نظرامکان ارسال گزارشات به نرم افزار excelچاپ چک با امکان تنظیم فرم چاپ برای چکهای مختلفتعیین محدوده مجاز کاربراناستفاده کنندگان ازصورتهای مالیدر مطالب قبلی در باره یک سیستم حسابداری صحبت کردیم و دانستیم که اطلاعات بعد از پردازش به شکل صورت های مالی در می آیند . حال باید دید که چه انی از این اطلاعات استفاده میکنند .به طور کلی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی به دو دسته تقسیم می شوند . دسته اول استفاده کنندگان درون سازمانی ودسته دوم استفاده کنندگان برون سازمانی . استفاده کنندگان درون سازمانی : اداره کنندگان یک موسسه شامل هیات مدیره و مدیر عامل ، مدیران اجرایی و س رستان عملیات یک موسسه ، استفاده کنندگان درون سازمانی گزارشهای مالی هستند . این افراد در سطوح مختلف مدیریت به ترتیب برای برنامه ریزی ، بودجه بندی ، هدایت عملیات ، کنترل فعالیتها و انجام دادن اقدامات عادی و روزمره از اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری یک موسسه فراهم می شود ( صورتهای مالی ) بهره می گیرند .استفاده کنندگان برون سازمانی :اشخاص و مراجع ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه ای که حق دریافت اطلاعات مالی را از یک موسسه دارند و بر مبنای اطلاعات مالی دریافت شده درباره حقوق ، روابط و داد و ستد های خود با موسسه قضاوت و تصمیم گیری می کنند ، استفاده کنندگان برون سازمانی نامیده می شوند.استفاده کنندگان برون سازمانی هدفهای متنوعی در جهت دریافت اطلاعات مالی دارند . اما بطور کلی می توان این افراد را بشکل زیر تقسیم کرد :سرمایه گذاران : اینها افرادی هستند که بیشتر از هر دیگر به صورتهای مالی علاقه دارند . هدف سرمایه گذاران از بررسی صورتهای مالی 3 مورد عمده زیر است:نتایج عملیات و سودآوری موسسه .چگونگی ایفای مسئولیت های مدیران .وضعیت مالی و بنیه اقتصادی و قدرت نقدینگی موسسه در ایفای تعهدات و اجرای برنامه های آتی .اعطاء کنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی : بانک ها و موسسات اعتباری از این دسته اند . توجه افرادی که در این گروه هستند به سود دهی معطوف نمی شود بلکه بیشتر توجه این افراد به قدرت نقدینگی موسسه در جهت باز پس دهی تعهدات مالی کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد . فروشندگان کالاها و خدمات ( بستانکاران ) : اینها افرادی هستند که بطور مداوم با موسسه ارتباط مالی داشته و کالا و خدمات را اغلب به شکل نسیه در اختیار موسسه قرار می دهند . این افراد مایل اند از تداوم فعالیت موسسه آگاه شوند . همچنین این افراد به قدرت نقدینگی موسسه و توانایی موسسه در جهت پرداخت به موقع طلبشان علاقه مند می باشند . مشتریان : افرادی هستند که بیشتر علاقه دارند که از تداوم فعالیت موسسه آگاه شوند . چه در جهت یدهای بعدی و چه به جهت تضمین های محصول و خدمات بعد از فروش آن .کارکنان : این افراد نیز در موسسه ذینفع می باشند و به 3 علت به صورتهای مالی علاقه دارند :مبانی و چگونگی محاسبه پاداش افزایش تولید ، بهره وری ، مشارکت در سود و سایر حقوقی که به موجب قوانین و بنا بر قراردادهای دسته جمعی کار به آنان تعلق می گیرد .توانایی موسسه در پرداخت به موقع حقوق و مزایا .تصمیم مدیران موسسه در جهت استخدام جدید ،باز ید و برکناری کارکنان ، بهداشت کار و تسهیلات رفاهی . ت : ت که در نقش حاکمیت ظاهر می شود 5 دلیل برای علاقه به صورتهای مالی دارد : برنامه ریزی و هدایت اقتصادی کشور .اتخاذ تصمیمات و اعمال تد ر لازم برای ایجاد ثبات ، تعادل ، رشد اقتصادی و رفاه
با
گزارش کارآموزی حسابداری 17 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 41 جامع علمی – کاربردی هلال ایرانگزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسیفهرستعنوانصفحهگزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی اقدسیه1اندازه گیری دما2دماسنج معمولی3دماسنج حداقل4دماسنج ماکزیمم5دماسنج خشک6دماسنج تر6دماسنج های عمق خاک7انواع دمانگار8دماسنج حداقل زمین8دمانگار9اندازه گیری تابش خورشید10دستگاه آفتاب نگار11واحدهای اندازه گیری میزان بارندگی12دستگاه اندازه گیری باران یا باران سنج12دستگاههای باران نگار13نحوة کار و طریقه اندازه گیری مقدار بارش14اندازه گیری مقدار تبخیر15تبخیر سنج نوع پیچ15تشت تبخیر کلاس a16رطوبت و اندازه گیری آن17ظرفیت و درجة اشباع17ادوات رطوبت سنجی17سایکرومتر18رطوبت نگار21رطوبت – دمانگار21باد سطح زمین22چگونگی وضعیت باد سطح زمین22طریقه نصب بادنمای استاندارد23واحدهای جهت و سرعت باد24دستگاههای اندازه گیری سرعت باد24مفاهیم و واژه های مورد استفاده در باد سطح زمین25
با
گزارش کارآموزی ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی 41 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت آشنایی با raid 18 اسلاید با و پر سرعت .
پاو وینت آشنایی با raid 18 اسلاید
پاو وینت آشنایی با raid 18 اسلاید دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید پاو وینت : تعداد اسلاید : 18 صفحه4/28/2017 raid 1 آشنایی با.raid بنام خدا 4/28/2017 raid 2 raid مخفف عبارت redundant array of inexpensive disks تعریف : سازماندهی چند دیسک ارزان به گونه ای که یک دیسک با حجم حافظه زیاد و کارایی بالا به نظر برسد.
4/28/2017 raid 3 پخش داده (data striping) و افزونگی (redundancy) مهمترین مفاهیمی که باید در طراحی و پیاده سازی دیسک های آرایه ای مدنظر قرار گیرد، عبارتند از: پخش داده (data striping) برای افزایش کارایی و سرعت افزونگی (redundancy) برای افزایش پایداری مجموعه 4/28/2017 raid 4 پخش داده (data striping) تعریف : داده ها را به روی چندین دیسک چنان پراکنده کنیم تا مجموعه به صورت یک دیسک پرسرعت به نظر برسد. مزایا : افزایش سرعت انتقال داده هنگام دسترسی به حجم زیاد داده افزایش سرعت i/o هنگام دسترسی به حجم کم داده. منجر به پخش بار ذخیره و بازی رو تمام دیسک ها میگردد.
4/28/2017 raid 5 پخش داده (data striping) ایراد پخش داده : با اب شدن یک دیسک حجم زیادی از دادهای مجموعه از بین می رود . این مشکل با افزونگی بر طرف می گردد.
4/28/2017 raid 6 افزونگی (redundancy) تعریف : نگهداری داده های اضافی بگونه ای که بتوان در صورت بروز خطا اطلاعات از دست رفته را دوباره بازی کرد. مزایای افزونگی : امکان ادامه کار سیستم و عدم از دست دادن داده در صورت بروز در دیسک ها. استفاده از داده های اضافی روی گروهی از دیسک ها منجر به کاهش تاثیر یک دیسک بر کل سیستم میگردد. 4/28/2017 raid 7 افزونگی (redundancy) ادامه ...
ایراد افزونگی : که هر گاه بخواهیم یک عمل نوشتن انجام دهیم باید در داده های اضافی هم تغییرات اعمال کنیم. انتخاب روش برای محاسبه اطلاعات اضافی(مثل کدهای : parity، hamming، reed-solomon) روش پخش اطلاعات اضافی در دیسک ها 4/28/2017 raid 8 سطوح مختلف raid بنا به کاربرد مورد نیاز انتخاب از بین روشهای مختلف پراکندن داده و افزونگی صورت می گیرد . آرایش های مرسوم افزونگی و پراکندن داده در شش سطح انجام میگرد .raid 0-5 4/28/2017 raid 9 raid 0 (بدون افزونگی) شامل هیچ گونه اطلاعات اضافی نمی باشد. ورودی و وجی به صورت موازی http://www.consensys.com/html/rzma1_raid_disk_array__overvie.html 4/28/2017 raid 10 raid 1 (تکرار ساده) به ازای هر دیسک، یک دیسک آینه وجود دارد. عملیات خواندن توسط هر یک از دو دیسک می تواند انجام شود. عملیات نوشتن روی هر دو دیسک به صورت موازی.
http://www.consensys.com/html/rzma1_raid_disk_array__overvie.html 4/28/2017 raid 11 raid 2 باریکه های کوچکتر استفاده از کدهای تصحیح خطا (مانند کد همینگ) تعداد دیسک های اضافی متناسب با لگاریتم کل تعداد دیسک ها http://www.consensys.com/html/rzma1_raid_disk_array__overvie.html 4/28/2017 raid 12 b0 b1 b2 b3 xor(b0, b1, b2) xor(b1, b2, b3) xor(b0, b2, b3) f t f f f f f f f f t t t t f مثالی از تصحیح خطا 4/28/2017 raid 13 raid 3(استفاده از بیت توازن) باریکه های کوچک استفاده از یک دیسک اضافی فقط یک بیت توازن برای مجموعه از کد ها تشخیص دیسک معیوب توسط کنترل کننده دیسک http://www.consensys.com/html/rzma1_raid_disk_array__overvie.html 4/28/2017 raid 14 تصحیح خطا در raid 3 b0 متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: توجه فرمایید.در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه ایران پاو وینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد.


فایل پرداخت آنلاین

با
پاو وینت آشنایی با raid 18 اسلاید

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله جامعه شیعه در مدینه نخاوله با و پر سرعت .
مقاله جامعه شیعه در مدینه نخاوله
مقاله جامعه شیعه در مدینه نخاوله لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:70مقاله حاضر بخش نخست مقاله ای بلند است که درباره «جامعه شیعه در مدینه» نگارش یافته و فصول اصلی آن عبارتند از: نشین شیعی بنوالحسین، اشراف حسینی در مدینه جدید، حرب و شاخه های شیعی آن، نخاولـه و ریشه هـا و ویــژگـی های اجتماعی آنها. دو قسمت دیگر این مقاله در شماره های بعد به چاپ خواهد رسید و در انتها کتابنامه نیز خواهد آمد. إن شاء الله.پژوهش و تحقیقات من در باره شیعیان مدینه، از دهه 1980 آغاز شد، اما به دلایلی، هر بار مجبور شدم تا کار پژوهش را برای مدتی طولانی قطع کنم. بعد از سال ها، شمار زیادی از همکاران ی یا محققان (از پیش و تاکنون) و نیز برخی از دانشمندان مسلمان، کتابداران، کتابفروشان و دیگران مرا به صورت های مختلف در تهیه کتاب ها، نشریات و ع ها یاری دادند، به طوری که اطلاعات کتابشناسانه فراهم آمده، مرا به منابع ناشناخته راهنمایی کرد و سبب حلّ مشکلات زباشناسانه و سایر مشکلاتی شد که من در هنگام تحقیق بر روی منابع ، با آنها روبرو بودم . این افراد زیادتـر از آنـنـد کـه در اینـجـا از ایشـان بـه نـام یـاد شـود. مـن از هـمـه آنـهـا سپـاسـگـزاری مـی کـنـم. هـمـچـنـیـن از deutsche forschungs einschaft برای حمایت های فراوانش، صادقانه متشکرم; از جمله برای امکانی که در سال 1995 برایم فراهم کرد تا یک تابستان به عنوان فرصت مطالعاتی بگذرانم; دورانی که به تحقیق روی مذهب شیعه یه پرداختم و تحقیقاتم را منظم .
مقدمهپژوهش حاضر کوششی است برای تشریح وضعیت جامعه شیعه مدینه و مناطق همجوار آن در جنوب شهر مدینه، البته بیشتر از قرن نوزدهم به این سو و با اشارتی به پیشینه تاریخی آن. این گزارش مبتنی است بر یک رشته منابع جور و اجور; اعم از منابع درجه اول و دوم، از آثار عربی قرون میانه تا نوشته های سیاحان اروپایی و آثار مخالفان فعلی ت سعودی. همچنین از نوشته های تاریخیِ سالشمارانه از قدیم تاکنون و گزارش هایی که ایرانی ها و لبنانی های شیعه و دیگر زائران مدینه نگاشته اند. البته تصویر به دست آمده، از بسیاری جهات مبهم است، بویژه از آن روی که مؤلفِ نوشته حاضر نتوانسته (و شاید هرگز نتواند) یک پژوهش جدی انجام دهد.در آغاز بیان چند ویژگی، درباره اهمیت عمومی مدینه در تاریخ شیعه و نیز در تفکر مذهبی آن، بسیار مناسب است و ما باید به خاطر داشته باشیم که مدینه در مقایسه با سایر ای مقدس و مذهبی نزد شیعیان ی،1 [و به طور کلی] به دلیل داشتن چند ویژگی، متفاوت است:(نخست آن که:) تاریخ و اهمیت مذهبی این شهر، بستگی کامل به شهر مکه دارد، به این معنا که هر چند زیارت مدینه بخشی از اعمال حج نیست، اما زیارت آن، قبل یا بعد از اعمال حج، مورد اعتنای تمامی مسلمانان است، و در اصل برای شیعیان یک وظیفه مقدس به شمار می آید; 2 این در حالی است که برخی از ای مقدس شیعه، مانند نجف و کربلا در اصل، در اطراف مرقد ان(علیهم السلام) ساخته شده و نیز برخی از آن ها مانند مدینه، مدت ها پیش از آن که نزد شیعه، شهری مقدس باشد، وجود داشته اند.3 اگر ما اهمیت تقدّس مذهبی ا را از دید شیعه، بر اساس شمار انی که در آن مدفونند بسنجیم، باید نتیجه بگیریم که شهر مدینه بیشترین اهمیت و محبوبیت را در قیاس با ایی مانند نجف و کربلا دارد; چرا که به عنوان مثال، در هر یک از آنها تنها یک دفن شده، اما مدینه (شهر محبوب همه مسلمانان، به دلیل مدفون شدن در آن)، قبر چهار را در خود جای داده است. وآنها عبارتند از: «حسن بن علی»، «علی زین العابدین»، «محمد باقر» و «جعفر صادق»[(علیهم السلام)]. در آنجا همچنین قبر فاطمه دختر (صلی الله علیه وآله) مادر دو ; حسن و حسین و یکی از محبوبترین ن قدسیه در قرار دارد. همین طور مرقد شمار دیگری از اعضای خاندان (اهل البیت) در آنجا می باشد.4البته این امر به این صورت، حساسیت بیشتری ایجاد نمی کند، اما اهمیت ویژه ای را مطرح می سازد که به هر روی، برای زیارت ای مقدس، افراد را به خود جذب می کرد.روشن است که زیارت مدینه توسط زائران شیعه نسبت به همکیشان سنیِ آنها، عمومیت بیشتری دارد.5 شیعیان ی همه ان خود، به جز دوازدهم را، که در غیبت است، شهید می دانند. طبیعی است که توقف در برابر مرقد چهار در مدینه، عمیق ترین احساسات مذهبی را در آنها ایجاد می کند.در دوره جدید; یعنی از دهه 1920، اندوه شیعیان زائر قبرستان قدیمی مدینه; یعنی بقیع الغرقد (به اختصار بقیع)6 شدت یافت; چرا که آنها شاهد بودند که حرم ان در عراق، ایران و حتی بسیاری از مراقد زادگان7 با کتیبه ها و تزیینات پر هزینه از طلا و نقره و آیینه و غیره پوشیده شده اند. در چنین ح ی، سادگیِ بیش از حدّ آرامگاه ان در مدینه، یک ضربه روحی برای آنها بود. این امر، حتی برای زائرانی که آگاهی کافی در باره مراقد ان بقیع ـ به دست سعودی ها پس از پیروزیشان در دسامبر 1925 ـ داشتند، صادق بود.پیش ازاین حوادث نیز مدینه وضعیت متفاوتی با ای مقدس، در شرق; مانند نجف، کربلا، کاظمین و مشهد داشت (سامرا هم تا حدی یک استثنا بود). مدینه هیچ گاه حوزه علمیه شیعی نداشت. گرچه (دانشمندان و واعظان و طلاب از) شیعیان در مدینه و اطراف آن از روزهای نخست دوره ی تاکنون وجود داشتند امّا، هیچ مدرسه ای که قابل مقایسه با مراکز شیعی در عراق و ایران باشد، درآنجا تأسیس نشد.8 همین سخن درباره مکه نیز صادق است. البته این مسأله، نتیجه عمده وضعیت بود. به جز چند مورد، مدینه همیشه زیر سلطه قدرت های سنی بوده است. با این همه حکام محلی مانند بسیاری از شرفای هاشمی مکه، به داشتن تمایلات شیعی شناخته شده بودند. شرفای مکّه در نظر بسیاری از نویسندگان شیعه، شیعیانی بودند که به دلایل روشنی، خود را سنی مطرح می د. رفتاری که بر اساس اصل «تقیّه» در فقه شیعه مشروع بود. این سخن که همه شرفا گرایش شیعی داشته باشند، جای بحث دارد، با این حال تردیدی نیست که گرایش شیعی در میان برخی از طوایف خاندان هاشمی، بویژه در میان اشراف حسینی مدینه9 وجود داشته است. این حقیقت می تواند روشن سازد که چرا شیعیان آرزو داشتند تابه عنوان مجاور10(برای زندگی و حتی مردن!) در مدینه باشند و معمولاً برای اقامت در مدینه یا حومه آن موفق می شدند. ملامحمد امین استرآبادی (م میان 1033 ـ 1036 / 1623 ـ 1626) که مجدِّد مکتب اخباری میان شیعه است، نمونه ای مشخص می باشد.11می توان دلیل آورد که ریشه و اساس رشد تشیع از لحاظ تاریخی، به دوران زندگی بر می گردد; زمانی که طایفه وی، بنی هاشم، از موقعیت خاص و عالی مذهبی، که مورد تأیید قرآن هم بود، برخوردار شدند. محروم خاندان او ـ اهل بیت ـ از ارث، بعد از رحلت ایشان، اقدامی بود که سبب برآمدن شیعه; یعنی طرفداران علی بن طالب پسرعمو وداماد و درنهایت هاشمی هاشد.این در حالی است که نخستین های طرفدار شیعه علی(علیه السلام) در عراق پدید آمد. در حجاز هم مقاومت علوی (کم و بیش) در برابر امویان و سپس عباسیان به وجود آمد.12 گرچه رشد بعدی تشیع; مانند ظهور شاخه ها و فرقه های مختلف و غیره، در عراق، ایران و مناطق دیگر صورت گرفت، لیکن نباید فراموش کرد که حجاز، بویژه مکه و مدینه، مهد تشیع بوده است. به همین ترتیب، نباید حضور جامعه شیعی ( ی یا زیدی) از همان اوائل دوره ی تا قرن بیستم، مورد غفلت قرار گیرد. اینک این تداوم موضوع پژوهش حاضر است.در تحقیقات غربی، «نقش مهم شیعیان علی در تاریخ حجاز»، تنها در قرون نخستین ی توسط شماری از مؤلفان مورد توجه قرار گرفته است، و از آن زمان تا دوره اخیر، توجه شایسته ای به آن نشده و حق مطلب ادا نگردیده است.c. snouck hurgronje در قرن نوزدهم بویژه در کتاب پیشگامانه خود، در تاریخ مکه، برای نخستین بار توانست دامنه و نیز موفقیت آرزوهای علویان را در حجاز تا دوران عباسی نشان دهد. توجه وی به این مطالب از آن روی بود که به بحث ریشه قدرت اشراف و نیز رشد بعدی شرفای مکه سخت علاقمند بود. با این حال توضیحات وی از نقش اشراف شیعه مدینه در تاریخ حجاز، شامل سلطه آنان بر تمامی منطقه حجاز، محدود به چند اظهار نظر کوتاه ـ گرچه مربوط به مـوضـوع ـ اســت.13
با
مقاله جامعه شیعه در مدینه نخاوله

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل نمونه سوالات جای خالی فیزیک دهم فصل چهارم ( پاو وینت ) با و پر سرعت .
نمونه سوالات جای خالی فیزیک دهم فصل چهارم ( پاو وینت )
نمونه سوالات جای خالی فیزیک دهم فصل چهارم به صورت کامل ( پاو وینت ) با توجه به اینکه آزمون پایان ترم درس فیزیک بر مبنای 8 تا 10 نمره تعریف می باشد پس بوسیله این فایل به راحتی می توانید بخشی از نمره پایانی را به خودتان اختصاص دهید . این محصول نمونه سوالات فیزیک دهم فصل چهارم می باشد . 201 سوال جای خالی بر مبنای متن کتاب درسی فیزیک دهم فصل چهارم می باشد . از صفحه 96 تا 140 کتاب درسی.مطمئن باشید تمام متن کتاب برای شما به صورت سوال طراحی شده است . می توانید چندید بار آنرا بخوانید و به ترتیب از ابتدای فصل تا انتهای بخش شما را همراهی می کند . به هیچ عنوان حق کپی این فایل برای دیگران وجود ندارد .با احترام از شما تقاضا دارم فایل را برای استفاده شخص خودتان یداری کنید . هر باید فایل مخصوص خود را یداری کنندبی نهایت متشکرم
با
نمونه سوالات جای خالی فیزیک دهم فصل چهارم ( پاو وینت )

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 17 جلسه اول : راه اندازی برجک خنک کننده (colding toweer)شرح : همانطور که می دانیم برای خنک ابزار و ماشین آلاتی که در صنعت مشغول به کار هستند یکی از راه های خنک کنندگی این دستگاه ها آب است. که همراه با چرخش سریع هوا مثمر الثمر سیستم خنک کنندگی است. بدیهی است زمانی که این آب برای خنک کنندگی استفاده می شود داغ می شود و برای اینکه آن را خنک کنیم بایستی آبها توسط پمپ هایی مخصوص به مکان معینی پمپاژ شوند که نام این مکان است آب صنعتی است. طریقه خنک آب به دو طریقه پمپاژ آب به هوا با سرعت زیاد وپراکنده سطح آب در محیطی گسترده که موجب خنک شدن آب صنعتی می شود یا (اسپری آب).یکی دیگر از راه های خنک آب برج های خنک کننده هستند که بوسیله فنی که بالای برجک قرار دارد و آب را توسط همان فن خنک می کند و دوباره به منبع ذخیره آب صنعتی برای استفاده مجدد برمی گرداند. نحوة اتصال برق به الکتروموتور فن مورد نظر که یک سیستم سه فاز است که دارای 2 کابل که هر کدام 4 رشته سیم که 3 تای آن فاز (r-s-t) و یک نول می باشد که توسط لولة طومی به طریق زیر مراحل انجام می پذیرد.ابتدا 2 کابل توسط نفر که به سر 2 کابل بسته می شود (توسط چسب برق) به منظور سهولت کار که کابل راحت به داخل لولة طومی وارد می شود محکم می شود و یک شکل نوک تیز به آن داد ه می شود وسپس 2 کابل را به سمت تابلو برق هدایت می کنیم پس از آن 6 سر کابل هایمان را با س وش هایی مناسب پوشیده می شود که برای نصب تابلو بایستی به این ترتیب بسته شوند. از سمت راست کابل : اول قهوه ای – مشکی – زرد و کابل دوم زرد – مشکی و قهوه ای.نکته : اگر در حین کار مشاهده شود که موتور فن چپگرد می چرخد باید جای دو فاز را عوض کنیم . مثلاً در هر دو زرد و قهوه ای . که این تابلو دارای سه کنتاکتور که یکی از آن ها اصل است و 2 تای بعدی ستاره و مثلث می باشد. به این ترتیب برج خنک کن راه اندازی شد و به پمپ آب صنعتی وصل شد.جلسه دوم :بایست ورودی شرکت آشنا شدیم که مستقیماً از شرکت برق به اوایل دیوار کارخانه منتقل شده است. که 2 تا انشعاب (20kv) یکی از اشنعابات فشار قوی آن که برق دائمی شرکت را تأمین و انشعاب قدرت دیگر آن (20kv ) زمانی که کارخانه بی برق شده است از آن استفاده می شود و در واقع انشعاب اضطراری شرکت است. برای جلوگیری از بی برقی وقتی که داخل پست ورودی شدیم باس بارها و کلید دژنکتورهای مختلفی را مشاهده نمودیم که توسط شمش ها و شین بندی های مختلفی به کل شرکت برق رسانده می شد. برای مثال : باس بار اول پست سانترال sa-p-1 باس بار دوم برای تغذیه پالیش کاری sc-p-3 باس بار سوم : تغذیه پست رینگ سنگین – غلظت محوری و چاه عمیق sb-p-2 و داخل پست سانترال که از دو ترانس فشار قوی kv 20 تشکیل شده بود و تابلوهای تغذیه این 2 ترانس که طبق و ذیل با هم مرتبط بودند.اول : تغذیه پست طوقه جدید دوم : تغذیه پست آوسکا سوم : تغذیه ترانس شماره 1sa-t1چهارم : تغذیه ترانس شمارة 2 پنجم : و در نهایت ورودی از پست اصلsa – t2که باز در داخل پست سانترال خازن هایی وجود داشت که برای خنک آن ها از فن های سرفاز خیلی قوی استفاده می د. که این خازن ها از رگلاتور تبعیت می د.تعریف رگلاتور : هماهنگ کننده و در واقع یک نوع کنترل کنندة اتوماتیک خازن هایی هستند که در خط برای جلوگیری از جریان های سلفی مؤثر می باشند.که سه ح دارند. ح 0 صفر normal ح 1 یک ( دستی و ح دو ( اتوماتجلسة سوم :امروز با وسیله ای آشنا شدیم که به چک گر 3 فاز و نول بود یا (لامپ سری) که این تشکیل شده است از یک مدار ساده به شرح ذیل :2 لامپ که توسط یک سیم با هری سری شده اند و از هر دو طرف باقی مانده که توسط سر سیم پوشیده شده اند تشکیل شده است که به لامپ سری برای چک سه فاز و نول استفاده می شود.نحوة کار آن به این طریق است : زمانی که بر سر تابلوهای برق حضور داریم مثلاً می خواهیم بدانیم یک ترمینال برق دار است یا خیر توسط دو سیم به صورت یک به دو (1 به 2) آزمایش می کنیم. اگر روشن شد یعنی که 380 ولت برق داریم و اگر روشن نشد برق دار نیست برای اطمینان از نول هم یک سر را به فاز و دیگری را به نول که لامپ کم رنگ تر روشن می شود (بدیهی است چون نول است mp ) و اجرای چک فیوزهای تابلو هم استفاده می شود که امکان داشته که فیوز شکل دار بوده است.کار جلسه چهارم :کار امروز ترمیم روشنایی محوطه ی اطراف است آب صنعتی بود. به صورتی که نیاز به تعویض لامپ گازی بود. ما می دانیم که 2 نوع لامپ گازی داریم که در روشنایی معابر کاربرد دارند.نوع گازی هلیم که سفید رنگ است.نوع گازی سدیم که زرد رنگ است که از این نوع لامپ بیشتر استفاده می شود.پس از اینکه لامپ گازی را تعویض کردیم مشاهده نمودیم که باز هم لامپ ستون روشن نمی شود. در نتیجه جعبه ترانس و متعلقات آن را باز
با
کار آموزی در شرکت رینگ سازی 17 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کار آموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز 117 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 120 مقدمهدر میان کرات منظومه شمسی کره ای وجود دارد که قدرت خداوند در قالب حیات آشکار نموده است یک کره ای خاکی بستر حیات را برای فراهم آورد و گیاهان سبز را برای ادامة زندگی در قلب خود رویانید . به انسان به عنوان موجودی متفکر مأوی بخشید پس از آغاز حیات از زمین شکل گرفت انسان های غارنشین بفکر ساختن خانه افتادند. آنان بار دیگر نیاز به سوی زمین دراز د و زمین نیز، به محبت آنها پاسخ داد و این چنین تمدن از دل زمین آغاز شد.دیوارهای بلند و قطور «منع» و «مانع» ای قدیم که کوچکتر از روستاهای امروز بودند فروریخت و درهای بزرگ و کوچک که باز شد و باز ماند و از شه پدرانمان گذشت که:به دنیایی بی در و دیوار و خانه های یکی شده و آدمهای بیگانه با مرز و در و دیوار می توان رسید. شه بی راهی نداشتند. پرچین های ساده و کوتاه و سبز و پرگل و گیاه و میوه، با مهربانی هرچه بیشتر و درست تر بگویم با شرمی لطیف و انسانی میان املاکشان خط انداخته بود تا اختلافی هرچند کوچک هم پیش نیاید.سال و سالیانی گذشت، اما آن دیوار بزرگ گرد شهر را که تکه تکه کرده بودند تا مرزها از میان برود، به میان شهر کشیدند و بتدریج پرچین های پرگل و گیاه به دیوار، و باغهای پر درخت به خانه های چند طبقه بدل شد.هنوز مادربزرگها و پدربزرگها داشتند از درختهای سیب و انار و گردو و گلدانهای شمعدانی کنار حوض های بزرگ می گفتند که نه از درخت نشانی ماند و نه از حوضها و شمعدانی ها.با پیشرفت علوم پزشکی و آموزش بهداشت و نطفه کشتن بسیاری از بیماریها و به واپس راندن مرگ و افزودن بر فرصت های زندگی و رشد جمعیت نیازهای جدیدی پدید آمد و زمینها از گل و گیاه خالی شد.و همه ماتم گرفتیم که پس از این باید در دنیایی سنگی و سیمانی و بیگانه با گل و گیاه زندگی کنیم.اگر ماشین ها به جنگلها هجوم برده و طبیعت را با جاده و آسمان اشهایش ویران کرده است و است اج نفت و ساختن پالایشگاهها و ایجاد کارخانه ها بسیار و بارها مقدار فراوانی سرب و سم و دودهای خفه کننده در فضای ا باید راهی برای آشتی با طبیعت – طبیعتی که انسان بخش بزرگی از آنست و هرچه کرده به امید آسان زندگی بوده نه ویران ش – یافت. ناچار است که از طبیعت استفاده کند اما تا نهایت ویرانیش نرود، چون دیگر چیزی برای سودآوری و سودبخشی نمی ماند.این است که ین طبیعت به یاری زمین آمدند و به جای گردو و بن های چنان عظیم که فرو افتاده است و آسمان اش های عظیم تری که به آسمان سرکشیده، گل و گیاه را و فضای سبز را جانشین بخشهای ویران شده جنگلها و باغها د و به یاری آنان گلستانهای تکه تکه شده جمع آؤری شد و هر تکه در گلدان و گلدانهایی جای گرفت و به آپارتمانها برده شد تا چون همیشه گل و گیاه و انسان به هم برسند و در برابر سنگ و سیمان و آهن تنها نمانند و این نیاز انسان شهرنشین برای بازگرداندن طبیعت سبز به محیط زندگی است، آن طبیعت سبزی که بر اثر گسترش سطوح سخت و خشک ا و بزرگراهها و نفوذ تمدن در مناظر آن از میان رفته است.من در پارک جمشیدیه از 28 تیرماه مشغول کار شدم و به دلیل علاقه زیاد تا 28 شهوریور ماه مشغول به کار بودم. در واقع بیشتر کار ما متمرکز به گلهای آپارتمانی، تکثیر گلها، مبارزه با آفات و بیماریهای آنها بود. و همچنین در پشت گلخانه زمین چمن و مبارزه با آفات آن و نحوة انتقال گلهای آپارتمانی را به سطح پارک و سرگل زنی – جعبه سازی – مبارزه با آفات و بیماریهای درختان گل – سیب را مورد بررسی قرار دادیم. امید است که با کمک شما عزیز بتوانم مدارک خوبی ارائه دهم.
با
کار آموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز 117 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل فایل سرت تست شده برای i9308 samsung با و پر سرعت .
فایل سرت تست شده برای i9308 samsung
فایل سرت تست شده برای i9308 samsung فایل سرت تست شده برای i9308 samsung
با
فایل سرت تست شده برای i9308 samsung

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت کامل و جامع با عنوان ماشین بردار پشتیبان یا svm در 77 اسلاید با و پر سرعت .
پاو وینت کامل و جامع با عنوان ماشین بردار پشتیبان یا svm در 77 اسلاید
پاو وینت کامل و جامع با عنوان ماشین بردار پشتیبان یا svm در 77 اسلاید ماشین بردار پشتیبانی (support vector machines - svms) یکی از روش های یادگیری بانظارت است که از آن برای طبقه بندی و رگرسیون استفاده می کنند.این روش از جملهٔ روش های نسبتاً جدیدی است که در سال های اخیر کارایی خوبی نسبت به روش های قدیمی تر برای طبقه بندی از جمله شبکه های عصبی پرسپترون نشان داده است. مبنای کاریدسته بندی کنندۀ svm دسته بندی خطی داده ها است و در تقسیم خطی داده ها سعی می کنیم خطی را انتخاب کنیم که حاشیه اطمینان بیشتری داشته باشد. حل معادله پیدا خط بهینه برای داده ها به وسیله روش های qpp که روش های شناخته شده ای در حل مسائل محدودیت دار هستند صورت می گیرد. قبل از تقسیمِ خطی برای اینکه ماشین بتواند داده های با پیچیدگی بالا را دسته بندی کند داده ها را به وسیلهٔ تابعِ phi به فضای با ابعاد خیلی بالاتر می بریم. برای اینکه بتوانیم مسئله ابعاد خیلی بالا را با استفاده از این روش ها حل کنیم از قضیه دوگانی لاگرانژ[۵] برای تبدیلِ مسئلهٔمینیمم سازی مورد نظر به فرم دوگانی آن که در آن به جای تابع پیچیدهٔ phi که ما را به فضایی با ابعاد بالا می برد، تابعِ ساده تری به نامِ تابع هسته که ضرب برداری تابع phii است ظاهر می شود استفاده می کنیم. از توابع هسته مختلفی از جمله هسته های نمایی، چندجمله ای و سیگموید می توان استفاده نمود.کاربردهای svmالگوریتم svm، جز الگوریتم های تشخیص الگو دسته بندی می شود.از الگوریتم svm، در هر جایی که نیاز به تشخیص الگو یا دسته بندی اشیا در کلاس های خاص باشد می توان استفاده کرد.در ادامه به کاربرد های این الگوریتم به صورت موردی اشاره می شود:سیستم آنالیز ریسک، کنترل هواپیما بدون خلبان، ردی انحراف هواپیما، شبیه سازی مسیر، سیستم راهنمایی اتوماتیک اتومبیل، سیستمهای بازرسی کیفیت، آنالیز کیفیت جوشکاری، پیش بینی کیفیت، آنالیز کیفیت کامپیوتر، آنالیز عملیاتهای آسیاب، آنالیز طراحی محصول شیمیایی، آنالیز نگهداری ماشین، پیشنهاد پروژه، مدیریت و برنامه ریزی، کنترل سیستم فرایند شیمیایی و دینامیکی، طراحی اعضای ، بهینه سازی زمان پیوند اعضا، کاهش هزینه بیمارستان، بهبود کیفیت بیمارستان، آزمایش اتاق اورژانس، اکتشاف روغن و گاز، کنترل مسیر در دستگاههای خ ر، ربات، جراثقال، سیستمهای بصری، تشخیص صدا، اختصار سخن، کلاسه بندی صوتی، آنالیز بازار، سیستمهای مشاوره ای محاسبه هزینه موجودی، اختصار اطلاعات و تصاویر، خدمات اطلاعاتی اتوماتیک، مترجم لحظه ای زبان، سیستمهای پردازش وجه مشتری، سیستمهای تشخیص ترمز کامیون، زمانبندی وسیله نقلیه، سیستمهای مسیری ، کلاسه بندی نمودارهای مشتری/بازار، تشخیص دارو، بازبینی امضا، تخمین ریسک وام، شناسایی طیفی، ارزی سرمایه، کلاسه بندی انواع سلولها، میکروبها و نمونه ها، پیش بینی فروشهای آینده، پیش بینی نیازهای محصول، پیش بینی وضعیت بازار، پیش بینی شاخصهای اقتصادی، پیش بینی م ومات انرژی، پیش بینی واکنشهای دارویی، پیش بینی بازتاب محصولات شیمیایی، پیش بینی هوا، پیش بینی محصول، پیش بینی ریسک محیطی، پیش بینی جداول داوری، مدل کنترل فرایند، آنالیز فعالیت گارانتی، بازرسی اسناد، تشخیص هدف، تشخیص چهره، انواع جدید سنسورها، دستگاه کاشف زیر دریایی بوسیله امواج صوتی، رادار، پردازش سیگنالهای تصویری شامل مقایسه اطلاعات، پیگیری هدف، هدایت جنگ افزارها، تعیین قیمت وضعیت فعلی، جلوگیری از پارازیت، شناسایی تصویر /سیگنال، چیدمان یک مدار کامل، بینایی ماشین، مدل غیر خطی، ترکیب صدا، کنترل فرایند ساخت، آنالیز مالی، پیش بینی فرایندهای تولید، ارزی بکارگیری یک سیاست، بهینه سازی محصول، تشخیص ماشین و فرایند، مدل کنترل سیستمها، مدل ساختارهای شیمیایی، مدل سیستمهای دینامیکی، مدل سیگنال تراکم، مدل قالب سازی پلاستیکی، مدیریت قراردادهای سهام، مدیریت وجوه بیمه، دیریت سهام، تصویب چک بانکی، اکتشاف تقلب در کارت اعتباری، ثبت نسیه، بازبینی امضا از چکها، پیش بینی ارزش نسیه، مدیریت ریسک رهن، تشخیص حروف و اعدا، تشخیص بیماری و.....تاریخچهالگوریتم svm اولیه در ۱۹۶۳ توسط vladimir vapnik ابداع شدو در سال ۱۹۹۵ توسط vapnik و corinna cortes برای ح غیرخطی تعمیم داده شد.خلاصه استفاده عملی از svmماتریس الگو را آماده می کنیم. تابع کرنلی را برای استفاده انتخاب می کنیم. پارامتر تابع کرنل و مقدار c را انتخاب می کنیم. برای محاسبه ی مقادیرα_i الگوریتم آموزشی را با استفاده از حل کننده های qp اجرا می کنیم. داده های جدید با استفاده از مقادیرα_ii و بردارهای پشتیبان می توانند دسته بندی شوند.مزایا و معایب svmآموزش نسبتاً ساده است برخلاف شبکه های عصبی در ماکزیمم های محلی گیر نمی افتد. برای داده های با ابعاد بالا تقریباً خوب جواب می دهد. مصالحه بین پیچیدگی دسته بندی کننده و میزان خطا به طور واضح کنترل می شود. به یک تابع کرنل خوب و انتخاب پارامتر cc نیاز دارد.فهرست مطالب:مقدم اصلیتعریفمسئله جداسازی خطیintuitionsa good separatornoise in the observationsmaximizing the marginضرب داخلیخط یا ابر صفحه جدا کنند svm برای جداسازی دسته هاحداکثر حاشیهچرا حداکثر حاشیه؟بردار پشتیبانتعمیم و svmحل مسئله برای ح دو بعدیتعیین حاشیه بین خطوط جداکنندهمحاسبه پهنای حاشیهمحدودی بندی حل مسئلهquadratic programmingراه حل معادلهthe dual problemدسته بندی داده های جدیدویژگی های راه حلو...
با
پاو وینت کامل و جامع با عنوان ماشین بردار پشتیبان یا svm در 77 اسلاید

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری 153 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 152 گزارش کارآموزی دوره کاردانیموضوع :اسانسگیری راهنما: آقای دانشیانس رست کارآموزی: مشکی زادهنگارش : طیبه حاج محمد حسنیزمستان 1384«فهرست مطالب»عنوان صفحهمقدمه 1معرفی 3 گیاه 41- اوکالیپتوس 52- اکلیل 203- بابونه 36انواع بابونه 53بابونه کبیر 54بابونه رسمی 66بابونه وحشی 72بابونه رومی 83بابونه زرد 89فصل دوم 91اسانسها 92تقطیر ساده 101شیمی اسانسها 105آشنایی با انواع مبرد 110انواع کلونجر 112تقطیر با بخار آب 125تقطیر با آب و بخار 128سو له 129اسپکتروفتومتر 130بازیافت کلروفرم 137کاربرد اسانس 140عوارض جانبی 144ج کارهائی که در این دوره انجام شده 147منابعمقدمهمعلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای
با
کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری 153 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کارآموزی عمران 40 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 34 فهرست مطالبمقدمه ........................................................................................... 4ت یب ساختمان ........................................................................... 5خاکبرداری ................................................................................... 6ریختن بتن مگر .............................................................................. 9آرماتوربندی ................................................................................ 10بتن ریزی فنداسیون ..................................................................... 13ویبره بتن ........................................................................... 14آرماتوربندی ستون ها .................................................................. 15بتن ریزی ستون ها ....................................................................... 18نکاتی درمورد بتن ریزی ستونها ..................................................... 18نحوه ریختن بتن در داخل قالب ................................................... 20اجرای تیر بتنی ............................................................................. 21تیرچه و طریقه ساخت آن ............................................................. 24ساخت بتن برای تیرچه ها ............................................................. 26ساخت تیر بتنی واجرای سقف ....................................................... 28بلوکها ........................................................................................... 29اجرای سقف تیرچه بلوک ................................................................ 30نصب تیرچه ها بر روی سقف تیرچه بلوک ........................................ 30میلگردهای ممان منفی ..................................................................... 31میلگرد حرارتی ............................................................................... 31میلگردهای ممان منفی برای کنسول ................................................. 32خیز منفی در سقف ........................................................................... 32بتن ریزی سقف تیرچه بلوک............................................................. 33تصاویری از پروژه ............................................................................ 34توجه: سی دی تصاویر و هایی از پروژه ضمیمه می باشدمقدمهانجام دادن کار اجرایی به عنوان کارآموزی کاری بسیار مفید وپسندیده است،چون این کار دانشجو را با اجرای کارهای عمرانی آشنا می کند.اجرای کارهای عمرانی با دستگاه تئوری تفاوت دارد واختلاف اجرا ودرس ی فقط در کارگاه ساختمانی قابل احساس است وکارآموزی وکار درکارگاه ساختمانی قبل از رفتن دانشجو به محل کار خود بسیار مفید است.کار در کارگاه ساختمانی به عنوان کارآموزی برای بنده بسیار مفید بود و تجربه های خوبی را ب قبلا از آقای بیانی کارآموزی و مدیر کارگاه ساختمانی آقای صفائی وتمام انی که بنده را در این زمینه یاری نمودند، تشکر می نمایم.گزارش کارآموزیمحل کارآموزی اینجانب در یک کارگاه ساختمانی بوده است. بنده از ابتدای کار یک ساختمان 4 طبقه، وارد کارگاه ساختمانی شدم.در ابتدا کار ت یب ساختمان قدیمی موجود مورد توجه قرار گرفت که مدیر،قبل از ت یب، نقشه های اجرایی را گرفته و کارهای شهرداری را انجام داده تا بعد از گرفتن جواز،اقدام به احداث وساخت ساختمان مورد نظر کند.بعد از انجام دادن کارهای اداری در شهرداری مورد نظر و گرفتن جواز ساخت از شهرداری،سازنده اقدام به قطع گاز ساختمان توسط اداره گاز شهرستان کرج کرد و بعد از انجام این کار اقدام به برچیدن شوفاژ خانه ساختمان کرد و وسایلی که می توانست از آن استفاده کند از ساختمان خارج کرد وسپس ساختمان مورد نظر را ت یب د.ت یب ساختمانت یب ساختمان ابتدا از دیوارهای داخلی، درها وبیرون آوردن چارچوب درهای داخلی شروع شد وسپس آسف پشت بام ساختمان مانند ورقه های کاغذ لوله شده از پشت بام توسط عوامل ت یب کنده شد.نکته مهم این است که قبل از ت یب پشت بام حتما آسف باید به صورت جداگانه برداشته شود چون در صورت انجام نشدن این کار ت یب پشت بام باآسف کاری،
با
کارآموزی عمران 40 ص

اطلاعات

 • منبع: http://surnafile.blogsky.com/1396/02/18/post-67194/کارآموزی-عمران-40-ص
 • مطالب مشابه: کارآموزی عمران 40 ص
 • کلمات کلیدی: ساختمان ,ساختمانی ,ت یب ,کارگاه ,کارآموزی ,تیرچه ,کارگاه ساختمانی ,بسیار مفید ,تیرچه بلوک ,ساختمان مورد ,کارهای عمرانی ,اجرای کارهای عمرانی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از سورنا فایل کارآموزی ت یب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه 54 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 40 این گزارش پیرامون ت یب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه می باشد که کارهای آن در چند مرحله صورت می گیرد .ت یبابتدا ت یب بنای قدیمی جهت آماده سازی محل اجرای ساختمان جدید و احداث پروژه مس ی جدید در این مرحله با توجه به اهمیت مکان و همچنین بناهای اطراف بایستی ساختمان ت یب گردد .اولین قدم در ت یب بنای قدیمی توجه به نوع بناهای اطراف آن از حیث استحکام می باشد که در این پروژه بناهای سه طرف آن که سمت غرب و شرق آن ساختمان مس ی قدیمی و فاقد اسکلت بندی بوده و فونداسیون هم ندارند و ساختمانهایی بسیار ضعیف از نظر بار جانبی می باشند و سمت شمال آن هم که دیوار حیاط همسایه می باشد که آن هم به جهت قدیمی بودن و همچنین مجاورت با باغچه دارای پی بسیار ضعیف و قابل نشست می باشد .لذا با توجه به دو طبقه بودن ساختمان به محض ت یب طبقه دوم بایستی دیوارهای همسایه های شرقی وغربی شمع بندی گردد و از وارد ضربه های خیلی زیاد به آنها خودداری کرد پس از تمام شدن ت یب طبقه دوم نوبت به ت یب طبقه اول می گردد که در اینجا با توجه به اینکه نسبت ارتفاع پروژه از ارتفاع دو بنای مجاور کمتر است و به جهت اینکه این بناها بصورت ناخواسته تکیه گاه هم در برابر نیروهای جانبی بوده اند لذا کار کمی مشکلتر می گردد و باید بسیار با احتیاط این طبقه برداشته شود . به محض برداشته شدن سقف طبقه اول و تخلیه نخله ها شمع هایی بصورت مایل از وسط ساختمان در حال ت یب به ساختمان ها ی مجاور زده می شود بدین صورت (شکل 1)سپس نسبت به برداشتن دیوارهای جانبی پروژه اقدام گردد تا اینکه ریشه دیوارها نیز بیرون بیاید .و بدین صورت تقریباکار ت یب پایان می یابد .اما قسمت مشکل تر اجرای پروژه در خاکبرداری آن است .زیرا با توجه به نقشه یک طبقه جهت استفاده برای مکان ورزشی و….بایستی ارتفاع پایین تر از سطح زمین ساخته شود . بدین منظور ابتدا تا نصف پلان زمین در دو جهت هر دو ساختمان شرقی وغربی خوب شمع بندی می گرددتا آنکه ارتفاع آن تقریبا نیمی از پلان ساختمان باشد خاک آن نیم دیگر زمین تا ارتفاع مورد نظر برداشته می شود. در این مرحله از قسمت خاک برداری شده زیر ساختمانها شمع بندی می شود . البته لازم به ذکر است که گود برداری با فاصلاه یک متر ویا هفتاد سانتی متر از دو ساختمان صورت می گیرد.سپس بوسیله کارگر و نه با لودر جای چند شمع از جداره گود برداشته می شود تا شمعها دقیقا در مرز ساختمانها کاشته شوند بدین صورت (شکل ۲)وبدین صورت نصف بعدی هم گود برداری می شود .البته بایستی توجه داشت که پای شمع هاییکه در زیر ساختمان قرار می گیرند چه شمع های مایل و چه شمع های عمودی نبایستی شناژها قرار گیرند در مورد شمع های عمودی باید در ارتفاع تا یک متر بالاتر از سطح گود قرار گیرند تا در داخل بتن فونداسیون قرار نگیرند و برای فونداسیون مشکلی پیش نیاید . و بدین صورت کار خاکبرداری هم پایان می گیرد .فونداسیونمرحله بعدی کرسی چینی فونداسیون (ویا پیاده کدن واجرای شناژها ) می باشد . در این قسمت طرح شناژها با گچ ریخته شده وبا آجر و ملات و ماسه و سیمان عیار خیلی پایین چیده می شود اکنون نوبت به کندن و برداشتن خاک مانده (فاصله تا مجاورت پی ساختمانها جانبی )میرسد که با توجه به مقاومت خاک منطقه و مقاومت آن از زیر خاک برداشته می شود تا پی های جانبی ساختمان هم ساخته شود . پس از اجرای شناژها نوبت به کشیدن ملات مگر در کف فونداسیون می رسد .ملات مگر ملات ماسه وسیمان با عیار پایین است که صرفا جهت بدست آوردن یک سطح صاف در زیز فونداسیون می باشد و هم چنین قطع ارتباط بین بتن فونداسیون ریخته شده و خاک می باشد .زیرا در صورت ارتبا ط سیمان داخل بتن بهمراه آب بتن در زمان پس دادن آب از بتن خارج شده و به
با
کارآموزی ت یب و ساخت یک ساختمان چهار طبقه 54 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل زندگینامه رضا با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 زندگینامه رضا علی بن موسی الرضا علیه السلام هشتمین شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین مکرم می باشند. ایشان در سن 35 سالگی عهده دار مسئولیت ت و ی شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی ها و رنج بسیاری رابر رواداشتند و سر انجام مامون عباسی ایشان رادرسن 55 سالگی به شهادت رساند.دراین نوشته به طور خلاصه, بعضی ازابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می نماییم. نام ،لقب و کنیه : نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان «رضا» به معنای «خشنودی» می باشد. محمدتقی علیه السلام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می فرمایند : خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده اند و ایشان را برای ت پسندیده اند و همینطور ( به خاطر خلق و خوی نیکوی ) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود ند. یکی از القاب مشهور حضرت « عالم آل محمد » است . این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می باشد.جلسات مناظره متعددی که با دانشمندان بزرگ عصر خویش, بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی براین سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش « جنبه علمی » آمده است. این توانایی و برتری , در تسلط بر علوم یکی از دلایل ت ایشان می باشد و با تأمل در سخنان در این مناظرات, کاملاً این مطلب روشن می گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی تواند سرچشمه گرفته باشد. پدر و مادر : پدر بزرگوار ایشان موسی کاظم (علیه السلام ) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادرگرامیشان « نجمه » نام داشت. تولد : حضرت رضا (علیه السلام ) در یازدهم ذیقعده الحرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است که : هنگامی که به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمی و وقتی به خواب می رفتم, صدای تسبیح و تمجید حق تعالی وذکر «لااله الاالله» رااز شکم خود می شنیدم, اما چون بیدار می شدم دیگر ص بگوش نمی رسید. هنگامی که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان می داد؛ گویی چیزی می گفت (2). نظیر این واقعه, هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از ان الهی نیز نقل شده است, از جمله حضرت عیسی که به اراده الهی در اوان تولد, در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است. (3) زندگی در مدینه : حضرت رضا (علیه السلام) تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می پرداختنند. مردم مدینه نیز بسیار را دوست می داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان می نگریستند.تا قبل ازاین سفر با اینکه بیشترسالهای عمرش را درمدینه گذرانده بود, اما درسراسرمملکت ی پِیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر بودند. در گفتگویی که با مامون درباره ولایت عهدی داشتند، در این باره این گونه می فرمایند: همانا ولایت عهدی هیچ امتیازی را بر من نیفزود. هنگامی که من در مدینه بودم فرمان من در شرق و غرب نافذ بود واگرازکوچه های شهر مدینه عبورمی , عزیرتراز من ی نبود . مردم پیوسته حاجاتشان را نزد من می آوردند و ی نبود که بتوانم نیاز او ر ا برآورده سازم, مگر اینکه این کار را انجام می دادم و مردم به چشم عزیز و بزرگ خویش، به من مى نگریستند. ت حضرت رضا (علیه السلام ) : ت و وصایت حضرت رضا (علیه السلام ) بارها توسط پدر بزرگوار و اجداد طاهرینشان و رسول اکرم (صلی الله وعلیه واله )اعلام شده بود. به خصوص کاظم (علیه السلام ) بارها در حضور مردم ایشان را به عنوان وصی و بعد از خویش معرفی کرده بودند که به نمونه ای از آنها اشاره می نمائیم. یکی از یاران موسی کاظم (علیه السلام ) می گوید ما شصت نفر بودیم که موسی بن جعفر به جمع ما وارد شد و دست فرزندش علی در دست او بود. فرمود : آیا می دانید من کیستم ؟ گفتم: تو آقا و بزرگ ما هستی. فرمود : نام و لقب من را بگوئید. گفتم : شما موسی بن جعفر بن محمد هستید . فرمود : این که با من است کیست ؟ گفتم : علی بن موسی بن جعفر. فرمود : پس شهادت دهید او در زندگانی من من است و بعد از مرگ من وصی من می باشد. (4) در حدیث مشهوری نیزکه جابر از قول نبى اکرم نقل می کند رضا (علیه السلام ) به عنوان هشتمین ووصی معرفی شده اند. صادق (علیه السلام ) نیز مکرر به کاظم می فرمودند که عالم آل محمد از فرزندان تو است و او وصی بعد از تو می باشد. اوضاع : مدت ت هشتم در حدود بیست سال بود که می توان آن را به سه بخش جداگانه تقسیم کرد : 1- ده سال اول ت آن حضرت، که همزمان بود با زمامداری هارون. 2- پنج سال بعد از آن که مقارن با خلافت امین بود. 3- پنج سال آ ت آن بزرگوار که مصادف با خلافت مأمون و تسلط او بر قلمرو ی آن روز بود. مدتی از روزگار زندگانی رضا (علیه السلام ) همزمان با خلافت هارون الرشید بود. در این زمان است که مصیبت دردناک شهادت پدر بزرگوارشان و دیگر مصیبت های اسفبار برای علویان ( سادات و نوادگان المؤمنین )واقع شده است. در آن زمان کوشش های فراوانی در تحریک هارون برای کشتن رضا (علیه السلام ) می شد تا آنجا که در نهایت هارون تصمیم بر قتل گرفت؛ اما فرصت نیافت نقشه خود را عملی کند. بعد از وفات هارون فرزندش امین به خلافت رسید. در این زمان به علت مرگ
با
زندگینامه رضا

اطلاعات

 • منبع: http://surnafile.blogsky.com/1396/02/18/post-67198/زندگینامه-امام-رضا
 • مطالب مشابه: زندگینامه رضا
 • کلمات کلیدی: ,ایشان ,علیه ,السلام ,حضرت , ت ,علیه السلام ,زندگینامه ,کاظم علیه ,ولایت عهدی ,السلام بارها ,علیه السلام بارها
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از سورنا فایل ریا و ریا کاری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 15 ریا بهترین محک برای شناخت اعمال ریائی از غیر ریائی معیارهایی است که در روایات ی آمده است مثلاً در حدیثی از اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم که فرمود علامت ریاکار چهار چیز است: هنگامی که ی نزد اوست تلاش می کند اعمال الهی انجام دهد و هنگامی که تنها شد در انجام عمل ل است و در تمام کارهایش اصرار دارد مردم از او مدح و ستایش کنند و سعی می کند ظاهرش را در نظر مردم خوب جلوه دهد. در آیات و روایات مانند روایت ذکر شده خصوصیاتی برای ریاکاران دیده می شود که از جمع بندی، آنها می توان علائم زیر را برداشت کرد: ریا کاران افرادی منافق و دو چهره هستند در انظار مردم با نشاط و شوق عبادت می کنند در تنهایی بی نشاط و بی حال هستند دوست دارند مردم در تمام کار ها آنها را بستایند و هنگامی که کار آنها مورد ستایش قرار می گیرد بر عملشان افزوده می شود و چنانچه مدح و ثنایشان نگویند از عمل خود می کاهند. ریا کاران اهل خدعه و فریب هستند و دائماًً اعمال نیک خود را به رخ دیگران می کشند و بر دیگران منت می گذارند، این افراد چشم طمع به خلق دوخته اند و بر خدا توکل ندارند. در ظاهر ذکر خدا را می گویند ولی در دل کمتر خدا را یاد می کنند. ریا کاران افراد خود پسند، مغرور، تن پرور و رفاه طلب هستند. ریا عبارت از تاظهر و خود نمایی و اظهار عمل به انگیزه ی جلب توجه و ستایش مردم است. ریا مانند میکروب جذام (خوره) از درون عمل را می پوساند و آن را بی محتوا می کند اعمال ریایی مانند درخت بی ریشه ای است که با یک باد از بیخ و بن کنده می شود. صادق علیه السلام می فرماید: هر گونه ریایی شرک است هر برای مردم کار کند پاداشش به عهده ی مردم است و هر برای خدا کار کند ثوابش بر خدا است از بعضی احادیث بر می آید که بازگو اعمال و اظهارش برای دیگران موجب کاهش ثواب آن می شود و در صورت تکرار حکم ریا به خود می گیرد و عمل را فاسد و تباه می سازد ریا جزء گناهان بزرگ است زیرا ریا به منزله ی شرک است و شرک از گناهان کبیره محسوب می شود. اساس و شالوده ی سعادت انسان بندگی خالصانه و مخلصانه است و اگر ی عملی را انجام دهد که بوی ریا و تظاهر از آن به مشام برسد، ذره ای اثر ندارد و در پیشگاه خداوند متعال پذیرفته نمی شود و روز قیامت با دست تهی وارد صحرای م می گردد چون در دنیا برای خدا کاری انجام نداده است که در سرای دیگر اجر و پاداش آن را از خداوند بخواهد بنابراین انسان باید بکوشد هر عملی که انجام می دهد برای خدا باشد نه برای مردم اگر. اگر ی برای خدا در نهال کار نیکی را انجام دهد خداوند در دنیا نیز ذکر خیر او را بر زبانها جاری خواهد ساخت. آفت ریا ی درونت از تقوا وز برون جامه ریا داری هفت درنگ در مگذار تو که بو ریا داری [سعدی] اخلاص و ریا نقطه مقابل هم هستند ؛ همان طور که خلوص نیت موجب صحت و قبولی عبادت است ، ریا و خودنمایی باعث بطلان عبادت خواهد بود ، و جامعه ای که به ریا کاری عادت کند نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و ملکات فاضله دور می شود ، بلکه تمام برنامه های اجتماعی او از محتوا تهی می گردد و دریک مشت ظواهر فاقد معنی خلاصه می شود ، و چه دردناک است سرنوشت چنین انسان و چنین جامعه ای ؟! ... انسانهای ریاکار با سپردن مختصات حق تعالی به دیگران زمینه سقوط ا وی را برای خود فراهم می کنند . آنان انواری را که روشنی بخش روح و قلب و سرمایه نجات و سعادت ابدی و سرچشمه لقاء الهی است مبدل به ظلمات و شقاوت و هلاکت ابدی و سرمایه بعد از ساحت قدس محبوب و دوری از لقاء حضرت حق می کنند آنان به زعم ب محبوبیت جزیی بندگان ضعیف خود را مورد سخط و غضب الهی قرار داده و همه چیز را قربانی تحسین ظاهر مردم می کنند و چه بسا این آرزوی واهی شان نیز تأمین نمی گردد و خود را دست به گریبان اند و غم و اندوه می یابند و احساس می کنند که دلهای مردم مخالف آنان است ، چون خواه ناخوا ، این خود نمایی و ریاکاری برملا شد ، و آبروی شان در این دنیا هم ریخته می شود و سرانجام ایی آفت چون موریانه ای در کالبد ریا کاران رخنه کرده و آنان را به سقوط قطعی می کشاند . حقیقت ریا و اقسام آن لفظ « ریا نماندن به چشم دیگران » از رویت مشتق است و در اصطلاح عبارت است از اینکه: مسلمانی مردم را نسبت به کردارهاری نیک خود بخاطر دستی بر مقام و منزلت یا چشمداشت به ثروت آنان ، مطلع نماید . غزالی در احیاء علوم الدین ریا را به دو قسم تقسیم نموده اند : 1 – ریا آشکار و علنی که ریا کار را وادار به انجام کاری می نماید ، هرچند قصد ثواب هم داشته باشد مانند اینکه شخصی به خاطر نام و شهرت به مستمند و فقیری کمک می کند . 2 – ریا خفی و پنهان که مجرد ریا ، عامل اقدام کار نیک نیست ولی انجام آن را سهل و ساده تر می سازد مانند شخصی که عادت دارد هر شب برای تهجد بیدار شود ولی این کار برای او دشوار است اما اگر مهمانی داشت شب بیداری و برای او نشاط آور تر و آسان تر می گردد . مراتب ریا ریا از لحاظ عملی که به آن تظاهر می کند داری سه و جه می باشد ، بدترین و سخت ترین درجات ریا آن است که در اصل ایمان باشد مانند منافقی که خود را مسلمان نشان دهد ولی قلبا مسلمان نباشد یا از دیانت منحرف گردد یا همه چیز را مباح بداند ولی وانمود کند که به مسلمانی ادامه می دهد و بر اعتقاد به باقی مانده است اما در باطن ایمانی در او موجود نباشد . در وجه دوم در اصل عبادت است مانند ی که بخواند و زکات بدهد ولی این اعمال و سایر عبادتهایش فقط در حضور مردم باشد و خدا می داند که در خلوت و بی حضور دیگران همه را ترک می کند . درجه سوم یعنی پایین ترین درجات ریا این است که در ادای فرایض بی ریا باشد و لی در حضور مردم نفل می خواند و فرایض را به صورت بهتر انجام می دهد و زکات را از بهترین مال می پردازد یا به قصد تظاهر تهجد بخواند و در روزهای عرفه یا عاشورا روزه بگیرد ولی در خلوت فقط به ادای فرایض اکتفا و سایر مستحبات را ترک می کند و این ریا نیز حرام است ولی عقوبت آن به شدت ریا در عبادت نیست . کلید است دوزخ که در آن که در چشم مردم گذاری دراز اسباب و عوامل ریا کاری خود نمایی دارای اسباب و عواملی است که زمینه پیدایش و بروز آن را فراهم می کند از جمله: 1- شرایط دوران کودکی :
با
ریا و ریا کاری

اطلاعات

 • منبع: http://surnafile.blogsky.com/1396/02/18/post-67200/ریا-و-ریا-کاری
 • مطالب مشابه: ریا و ریا کاری
 • کلمات کلیدی: مردم ,انجام ,کاری ,دیگران ,اعمال , ,ترین درجات ,حضور مردم ,ادای فرایض , تهجد ,باشد مانند
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 بسم الله الرحمن الرحیمفهرست مطالبعنوان صفحهنمودار سازمانی ماهیت حسابداری صنعتی 5ماهیت حسابداری صنعتی 6مقایسه مؤسسات بازرگانی با مؤسسات تولیدی 7مؤسسات بازرگانی و تولیدی : مقایسه بهای تمام شده کالای فروش رفته 7انواع هزینه های کالا در یک مؤسسه تولیدی 8هزینه محصول و هزینه دوره 10انواع موجودیها در واحدهای تولیدی 10جریان هزینه های تولید در سیستم دائمی 11ج بهای تمام شده کالای ساخته شده 14کوششهای مدیریت برای دستی به هدفهای واحد تجاری بر اساس وظایف دو گانه برنامه ریزی و کنترل پی ریزی می شود. وظیفه برنامه ریزی اساساً یک فرآیند تصمیم گیری است که با مسایلی مانند تعیین سود مورد نظر، تهیه و دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار و ماشین آلات، برآورد حجم تولید و ایجاد سیستم ارتباطات که گزارشگری و کنترل صنایع واقعی را در مقایسه با برنامه های از پیش تعیین شده امکان پذیر می سازد، سروکار دارد.وظیفه کنترل عبارت از سازماندهی و ترکیب منابع طبیعی، نیروی کار و ابزار تولید در یک واحد هماهنگ برای دستی به نتایج مطلوب می باشد. حلقه ارتباطی بین وظیفه برنامه ریزی اولیه و وظیفه کنترل ثانویه، سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی است که ارتباط مؤثر انتقال مداوم اطلاعات، حسابداری سنجش مسئولیت و انعطاف مدیریت را امکان پذیر می سازد.حسابداری صنعتی نوین یکی از ابزارهای مدیریت است که تحلیل گزارشگری اطلاعات و آمار تاریخی و پیش بینی شده را به مدیران ارائه می کند. این گزارشها و تحلیلها، مدیریت را در توسعه امکانات بالقوه، بهبود فرصتهای موجود، برقراری کنترلهای عملیاتی جدی و در عین حال قابل انعطاف یاری می دهد و فرآیند مدیریت را از طریق ارزی عینی اطلاعات ب شده گسترش می بخشد. برنامه ریزی اساساًٌ یک فعالیت تصمیم گیری است و کنترل، دستی به هدفهای برنامه ریزان را تضمین می کند. اگر چه اطلاعات و آمار مورد نیاز برای انجام این دو وظیفه غالباً متفاوت است. اما انتظار می رود که سیستم حسابدای صنعتی هر دو نیاز را برآورده سازد.بدیهی است مفاهیم و روشهای ارائه شده در این پروژه غالباً در رابطه با شرکت هنرسازان توس، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.تعیین اه یک واحد تجاری ارتباط با برنامه ریزی دارد، به عبارت دیگر از طریق برنامه ریزی صحیح می توان باه تعیین شده دست یافت. هنگام طرح این سئوال که اه یک واحد تجاری چیست، اکثراً هدف اصلی را ب سود می دانند در حالیکه ممکن است هدف عمده و اساسی فعالیتهای یک واحد تجاری صرفاً ب سود نباشد. اگر بخواهیم این موضوع را در بعد وسیعتر آن بررسی نمائیم، هدف عمده و اساسی ، اجرای تعهدات اجتماعی می باشد که در کنار اجرای این تعهدات عامل سود آوری نیز جهت جلوگیری از ورش تگی واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد. تولید و ارائه محصولات و خدمات به مشتریان به میزان مورد درخواست و در زمان معین، تحمل هزینه و به قیمتی که در بلند مدت برای واحد تجاری سود عادلانه و اعتبار ب کرده و انجام تعهدات اجتماعی را نیز ممکن سازد، مست م بررسیهای عمقی و اتخاذ ای تصمیمات توسط مدیریت واحد تجاری می باشد. در همین راستا، شرکت هنرسازان توس، با مدیریت آقای جاهدی نیا و با تلاش پرسنلی کوشا و مصمم، در خصوص گردآوری کت به نام «کتاب اول توس» که حاوی اطلاعات و مشخصاتی از صنایع ، ادارات ، شرکتها و ... می باشد فعالیت داشت که در اینجا جا دارد از آن به عنوان بانک اطلاعات استان اسان نام برد. بنابراین هدف
با
گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی 23 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 35 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 35 آزاد یواحد اراکگزارش کار کار آموزیواحد اسید استیکواحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با ا یژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با ا ید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک وم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.مهارت های مورد نیاز :کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.2) شرایط اضطراری:3)پتاسیل های خطر موجود در واحد aa :سیکل گاز برگشتی (reclee gas) د رواحد استالدهید بعلت وجودگازهای اتیلن ، ا یژن ، استالدئید و دی ا ید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت ا یژن ، اتیلن،دی ا ید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در یطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل reactionواحد aa جهت سوزاندن به فلر(flare)واحد اسید استیک فرستاده می شود.در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص وگازهای قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.مخازن میای وتانک کروی 30-tk-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش می باشد).اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل tk6501.tk161.a/b یکی دیگر از پتاسیل های خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم spray nazzle آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدaa:شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در operation manual واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.1-مواد سمی و خطرماک استفاده شده در واحد aa:
با
گزارش کارآموزی واحد اسید استیک 35 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین 95 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 65 واحد نیریزموضوع کارآموزی :بررسی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوینمصرف انرژی در دنیای امروز به طور سرسام آوری رو به افزایش است . بشر مترقی امروز ، برای تولید آب آشامیدنی ، برای تولید مواد غذایی و برای کلیه کارهای روزمره خود به استفاده از انرژی نیاز دارد و بدون آن زندگی او با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .طبق برآوردهایی که دانشمندان می نمایند ، از ابتدای خلقت تا سال 1230 ه .ش ، بشر معادل کیلووات ساعت و در فاصله 1230 تا 1330 نیز کیلووات ساعت انرژی مصرف نموده است.و پیش بینی می شود که فاصلۀ 1330 تا 1430 مصرف انرژی تا کیلو وات ساعت باشد.امروزه قسمت اعظم مصرف انرژی به وسیله کشورهای صنعتی بوده و هر چه کشوری صنعتی تر بوده و از نظر اقتصادی مرفه تر باشد مصرف انرژی سرانه آن نیز بیشتر خواهد بود. به طوری که رابطه مستقیمی بین مصرف انرژی به خصوص مصرف انرژی الکتریکی و درآمد سرانه هر کشوری وجود دارد. با افزایش روزافزون مصرف انرژی در دنیا بشر همواره در جستجوی منابع جدید و یافتن راههای اقتصادی استفاده از آنها برای تأمین احتیاجات خانگی و صنعتی بوده است و در این بین، چون انرژی الکتریکی صورتی از انرژی است که راحت تر به انرژی های دیگر ( قابل استفاده بشر) تبدیل می شود و انرژی تمیزی از نظر ضایعات می باشد ، تلاش های بشری بیشتر در زمینه تولید انرژی الکتریکی می باشد . چند نمونه از منابع شناخته شده انرژی که خداوند در اختیار بشر قرار داده است و بشر می تواند از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کند عبارتند از :1- انرژی سوخت های فسیلی 2- انرژی آب 3- انرژی باد4- انرژی واکنش های هسته ای 5- انرژی جزر و مد امواج دریا6- حرارت زیر پوستۀ زمینکه هر یک از این انرژیهای برای اینکه بتواند به انرژی الکتریکی تبدیل شود باید مراحلی را طی کند که مسائل و مشکلات تولید برق برای بشر امروز نیز در طی همین مراحل است. برای مثال یکی از راه هایی که بشر از انرژی سوخت برای تولید سوخت استفاده می کندایجاد نیروگاههای حرارتی بخار، گازی و یا سیکل ترکیبی می باشد. که فرایند های زیادی را شامل می شود و تمام این فرایند ها در مجموع سیکل نیروگاه بخار تولید برق (power plant) را تشکیل می دهد که موضوع اصلی گزارش ما نیز می باشد.انواع نیروگاه ها :در حال حاظر نیروگاه هایی که برای تولید برق استفاده می شوند و متداول هستند را می توان به 6 دسته طبقه بندی کرد :نیروگاه دیزلینیروگاه آبینیروگاه اتمینیروگاه گازینیروگاه بخارینیروگاه ترکیبیاز آنجا که اکثر نیروگاه های تولید برق در ایران و همچنین مهمترین منبع تولید برق در کشور نیروگاه های گازی، بخاری ، آبی و یا سیکل ترکیبی هستند به اختصار در مورد آنها توضیحی داده می شود :نیروگاه گازی :اصول کار نیروگاه گازی بدین صورت است که هوای آزاد توسط یک کمپرسور فشرده شده و سپس همراه سوخت در اتاق احتراق ، محترق شده و دارای درجه حرارت بالا می گردد. حال این گازهای پر فشار و داغ وارد توربین شده و محور ژنراتور را می گرداند و سپس از اگزوز توربین به بیرون رانده می شود . توان گرفته شده از توربین معمولاً به محور ژنراتور و کمپرسور منتقل می گردد . حدود یک سوم این توان در ژنراتور تبدیل به انرژی الکتریکی می گردد و بقیه جهت چرخاندن محور کمپرسورغلبه بر تلافات مصرف می گردد و بهمین خاطر راندمان توربینهای گازی پایین و حدود 27 درصد است .
با
کارآموزی نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین 95 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کارآموزی پروژه 416 واحد مس ی 32 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 32 بسمه تعالیدر حال حاضر پروژة کارآموزی موردنظر مربوط به پروژه 416 واحد مس ی سامان ii می باشد که از لحاظ سازه ای اسکلت آن از نوع اسکلت بتنی و سقف از جنس تیرچه بلوک می باشد. سایت پروژه فوق شامل 26 بلوک بوده که هر بلوک شامل 15 واحد ، 8 واحد یکخوابه و 7 واحد دو خوابه می باشد که در حال حاضر در مرحله نازک کاری می باشد در این خصوص کنترل موارد اجرایی – تهیه صورت وضعیتها – تأیید اردهای کارهای انجام شده و متره و برآورد و تهیه صورت جلسات مختلف در راستای کارهای انجام شده ، جزء عملیاتی است که هر روز به انجام می رسد کنترل موارد اجرایی مانند رفع نقصها و های موارد اجرا شده اعم از رنگ کاری ، لکه گیری ، درزها و ترکهای رفع ایجاد شده در دیوارهای داخلی و خارجی ، جوشکاری ، نازک کاری و بسیاری موارد دیگر باید به دقت صورت پذیرد . همچنین تهیه صورت وضعیتها و … عملیات متره و برآورد ساختمان مدیریت نیز در این مدت به انجام رسید. ساختمان مدیریت این پروژه از نظر سازه ای اسلکت آن از نوع اسکلت ف و سقف از جنس تیرچه بلوک می باشد. مساحت آن حدود 700 متر مربع بوده و در حال حاضر در مرحلة اجرا می باشد. با ارائه نقشه های ساختمان مدیریت مجتمع فوق ضمن بررسی و مطالعه به روی نقشه های فوق عملیات متره و برآورد، کدبرداری و تعیین کدهای ارتفاعی ، تعیین موقعیت مکانی ساختمان فوق از جمله کارهای ولیه است که در خصوص اجرای عملیات ساختمان مدیریت به کار گرفته شده است. در این خصوص تعیین کدهای ارتفاعی (ترازی ) ، خاکبرداری و خاکریزی ، لاشه چینی، سنگ مالون جهت بالا آوردن سطح فنداسیون و اجرای تیپ بندی فونداسیون بر روی لاشه سنگ هائی که قبلاً کار شده بود و همچنین اجرای بتن مگر آن از جمله کارهایی است که در اجرای کار به انجام رسیده است.لازم به ذکر است در مرحلة آ بندی ساختمان مدیریت ، در سه مرحله اصلاحیه از طرف مشاورین ابلاغ گردید که طبق اصلاحیه ، موقعیت و طرح اولیه داخلی بنا تغییر داده شد.بعد از قالب بندی فنداسیون و اجرای آرماتورگذاری مطابق نقشه های اجرایی ارائه شده توسط مشاور و نصب بین پیلتها و سپس اجرای عملیات بتن ریزی و کنترل کلیه مسائل ذکر شده از جمله کارهایی است که طی روزهای کارآمدهای توسط اینجانب به انجام رسیده است.لازم به ذکر است که قبل از عملیات بتن ریزی کنترل سطح تراز کلیة بین پیلتها و هم تراز آنها از جمله عملیاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.توضیح اینکه پیچ و بولتهایی که در زیر بین پلیتها قرار دارد بایستی قبل از عملیات بتن ریزی توسط گریس اندود شی تا پس از عملیات بتن ریزی زنگ نزند. براحتی جهت رگلاژ باز شود. و ویبره بتن جزء اعمالی است که در مقاومت بتن نقش بسزایی دارد. پس از اینکه عملیات بتن ریزی انجام پذیرفت تمامی بین پلیتها را باز کرده و اول سطح بین پلیتها توسط گروت هم تراز می گردد برای این منظور بالاترین تراز بین پلیت را انتخاب کرده و بقیه بین پلیتها را هم تراز با آن بیس پلیت هم تراز می نماییم. این ارتفاع توسط گروت هم تراز می گردد. (گروت ملاتی متشکل از ماسه با وی و سیمان می باشد) پس از حصول اطمینان از هم تراز بودن بیس پلیتها ، می توان عملیات جوشکاری ستونها را شروع نمود. با توجه به نقشه های اجرایی ارائه شده از سوی مشاور تعیین سایز ستونها ، نوع اتصالات (ورقها ، نبشی ها ، براکت ها و …) و تعیین سایر عضوهای سازه ای ساختمان بسیار مهم و حائز اهمیت است . زیرا بر اساس برآوردهای انجام شده حجم آهن آلات ما تعیین می گردد.محوطه سازی :محوطه سازی و اجرای فضای سبز پروژه های فوق نیز در حال اجرا می باشد.مهمترین نکته در اجرای عملیات محوطه سازی ، تعیین وضعیت آبهای سطحی می باشد که این مهم با ترازی انجام می شود بدین صورت که از محلهایی که در ارتفاعی بالاتر قرار دارند شیب را به سمت مکانهایی که از تراز پایین تر قرار دارند هدایت می کنیم . برای این کار می توان متناسب با نوع کار از جوی یا کانیو استفاده نماییم . کانیو اگر در کنار باشد یکطرفه و اگر در وسط باشد به صورت کامنچی دو طرفه اجرا می شود.منظور از محوطه سازی تسطیح و آماده سازی محوطه ساختمان های پروژه ، سیستم های ارتباطی شامل خیابان سازی ، پیاده رو سازی ، شبکه های جمع آوری آب و فاضلاب ، آبرسانی ، شبکه های توزیع نیروی برق و گاز و بالا ه ایجاد فضای سبز می باشد. پیمانکار موظف است با توجه به نقشه های اجرائی و برنامه زمان بندی اجرای عملیات ، نسبت به اجرای مرحله به مرحله کار اقدام نماید. تقدم و تأ اجرای قسمت های مختلف کار و هماهنگی آن با سایر پیمانکاران پروژه که زیر نظر دستگاه نظارت صورت می گیرد باید توسط پیمانکار رعایت شود تا از دوباره کاری ها و بوجود آمدن اشکالات بعدی جلوگیری شود. در صورت عدم رعایت نکات لازم در اجرای مرحله ای کار ، پیمانکار مسئول بروز اشکالات بعدی خواهد بود و برای رفع این مشکلات باید ب ج خود و زیر نظر دستگاه نظارت عمل نماید. (قبل از شروع عملیات اجرایی رعایت نکات زیر توصیه می شود )نقاط ، نشانه و مبدأ و کارهای نقشه بردارینقاط اصلی ، نشانه و مبدأ طرح از طریق کارفرما و دستگاه نظارت تحویل پیمانکار خواهد گردید. پیمانکار موظف است که نسبت به حفظ و حراست این نقاط نهایت دقت را بعمل آورد. تغییرات احتمالی نقاط اصلی با نظر دستگاه نظارت انجام می شود. با توجه به ماهیت پروژه پیمانکار باید به تعداد لازم و کافی نقاط مرجع فرعی تعبیه نماید نقاط فرعی باید روی پایه های بتنی به ابعاد حداقل 10 ، 10 سانتیمتر و مستقر در عمق حداقل 70 سانتیمتر علامتگذاری شوند. پایه های بتنی باید رنگ آمیزی و شماره گذاری شده و حداقل 35 سانتیمتر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند.ت یبساختمان های موجود و قدیمی و سایر مستحدثاتی که در محل پروژه موجود بوده و ت یب آنها برای اجرای طرح ضروری است باید قبل از ت یب اندازه گیری و صورت مجلس گردند ، عملیات ت یب باید با نظر و تأیید دستگاه نظارت صورت گیرد. در مورد آثار باستانی قبل از انجام هر گونه عملیات ت یب باید موافقت کتبی اداره حفاظت آثار باستانی توسط کارفرما ب شود و عملیات ت یب بشرح فوق صورت مجلس و اجراء گردد. بهنگام ت یب ساختمان ها باید اصول بهداشتی و ایمنی کامل رعایت گردد.
با
کارآموزی پروژه 416 واحد مس ی 32 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت آسیب شناسی کلی بنا با و پر سرعت .
نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 22 صفحهسردرباغ ملی (میدان مشق) تاریخچه بنا متن اعلامیه احداث زندان در آن زمان ساختمان عمارت جدید قرار اطلاع حاصله برای ساختمان عمارت جدیدی جهت اداره تشکیلات نظمیه کل مملکتی و ساختمان توقیفگاه عدلیه مقدار یازده هزار ذرع از اراضی میدان مشق مقابل باغ ملی واگذار شده است ونقشه ساختمان عمارت و توقیفگاه مزبور که توسط میرزا علیخان تهیه تقدیم شده بود مورد تصویب واقع و دستور اجرای آن صادر گردیده و اینک مشغول مقدمات ساختمان مزبور از قبیل پی ریزی و غیره نموده اند . از مقدار اراضی مذکور هشت هزار ذرع جهت ساختمان اداره تشکیلات نظمیه کل وسه هزار ذرع نیز جهت توقیفگاه عدلیه تخصیص داده شده که مطابق نقشه مصوب ساختمان شود.
رضاشاه مدت زیادی از به قدرت رسیدنش نگذشته بود که مارکوف روسی را بررسی های لازم،قصر قجر را برای احداث زندان در تهران پیشنهاد کرد که بلافاصله اعتبار لازم تأمین و طراحی وسپس عملیات اجرایی آن آغاز شد که در نتیجه روز 11 آذر 1308 با یکصد و نود و دو سلول آماده بهره برداری و توسط رضاخان افتتاح گردید. در آن زمان پس اداره پلیس ،اداره زندان از فع رین ادارات بود و در زندان قصر دو عبارت به صورت ضرب المثل در آمده بود که هاکی از جو حاکم آن دوران است: «انشاءالله سیگار ادیب السلطنه نصیب شود» که منظور از ادیب السلطنه سرهنگ یحیی رادسر، رییس پلیس وقت بود که معمولا اجرای احکام را به عهده داشت و قبل از به زندانی سیگار تعارف می کرد که ظاهراً اضطراب او را مقداری کاهش دهد.
توقیفگاه عدلیه از آنجا که رضا شاه علاقه وافری به ساخت زندان داشت،در سال 1311 هجری شمسی دستور ساخت زندان دیگری به نام توقیفگاه عدلیه را در سه هزار ذرع از اراضی میدان مشق صادر نمود.این زندان در اداره تشکیلات نظمیه کل مملکتی(مجموعه شهربانی)با طراحی آلمانها و معماری بسیار پیچیده ای احداث و در سال 1316 افتتاح گردید.این زندان با معماری منحصر به فرد خود دارای چندین لایه حفاظتی بود امکان فرار را برای هر جنبنده ای غیر ممکن می ساخت و اگر متهمی موفق می شد از یک لایه حفاظتی آن عبور نماید قطعاً در لایه های بعدی گرفتار می شد.کلیه دیوارها و زوایا به صورت ظاهراً غیر هندسی و ش ته طراحی شده به گونه ای که هیچ زاویه ای را نمیتوان ملاک محاسبه قرار داد و برای زندانی تشخیص راه ورود و وج غیر ممکن بود.
یکی دیگر از علل طراحی با زوایا دیوارهای متعدد و ش تهای زاویه ای و هندسی،ایجاد یک ح آ تیک طبیعی است که هیچ ص از داخل به خارج و بالع قدرت نفوذ نداشته باشد.
آسیب شناسی کلی بنا به طور کلی آسیب های وارد آمده بر ساختمان به دو دسته آسیب های فضایی و آسیب های تزیینات تقسیم می شوند.
آسیب های فضایی آسیب های الحاقی آسیب های فضایی ساختمان نیز آسیب های الحاقی، آسیب های ترک خوردگی و نم کشیدگی ساختمان می باشد.
که آسیب های الحاقی شامل بناهای الحاقی به ساختمان، بناهای ساخته شده در محوطه ساختمان، سقف های کاذب و تاسیسات نصب شده بر روی نمای ساختمان می باشند.
الحاقات درون ساختمان ترک های داخل نم کشیدگی دیواره ها تاسیسات دیواره ها آسیب نما نم کشیدگی نما و کانال کولر بر روی آن نم کشیدگی بنا بر اثر چکه آب کولر . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت آسیب شناسی کلی بنا

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره حسابرسی وجوه نقد وبانک با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 18 سر فصلحسابرسی وجوه نقد وبانک :وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشداه رسیدگی به وجوه نقد وبانک :1- کلیه ی وجوه نقد منع در صورتهای مالی در تاریخ ترا مه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )2- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)3- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترا مه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منع گردیده باشد .(هدف ارزشی و کامل بودن)4- مبالغ مندرج در ترا مه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است .(هدف اثبات افشاء وارائه)نکته : حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که ؟ ذاتی موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.حسابرسان برای رسیدن به اه فوق الذکر حساب موجودی نقد وبانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد وبانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.آزمونهای محتوای نقد وبانک به شرح ذیل است:1- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات صحت محاسبات ریاضی)2- درخواست تاییدیه ی بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به بانکها ارسال کنید(هدف اثبات وجود ومالکیت)3- صورت مغایرت بانکی را به تاریخ ترا مه برای هر یک از حسابهای بانکی دریافت و ازصحت تهیه صورت مغایرت اطمینان حاصل نمایید. وماندهای موجود در صورت مغایریت رابا دفاتر وصورتحساب بانک مطابقت دهید.حسابرسان می بایست جزئیات صورت مغایرت بانکی را رسیدگی نمایند تا از درستی تهیه آن مطمئن شوند .رسیدگی به صورت مغایرت بانکی شامل اثبات درستی محاسبات ریضای ،ردی مانده ها به صورت حسابهای بانکی و حسابهای بانک در دفاتر شرکت وپی جویی اقلام مغایرات (اقلام باز) می باشد. رسیدگی به صورت مغایرت بانکی توسط حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که ری وجه نقد می تواند با حذف یک چک صادره ارائه نشده به بانک (چکهای معوق) یابا ارتکاب یک اشتباه عمدی در ای صورتهای مغایرت بانکی مخفی نگه داشته شود. مانده ی صورت حساب بانک با دریافت تاییده از بانک تایید می شود چون ممکن است صورت حساب استفاده شده در صورت مغایرت بانکی ، آ ین صورت حساب همان سال بانک نباشد.4- صورت حساب مقطعی بانک که شامل عملیات چند روزکاری پس از تاریخ ترا مه می باشد از بانک دریافت کنیم.صورت حساب مقطعی بانک:صورت حس که مقدار معینی روزکاری پس از پایان سال مالی شرکت را در بر میگرد از این صورت حساب برای اثبات مغایرت بانکی صحت مغایرت بانکی وردی اقلام باز صورت مغایرت بانکی در سال مالی بعد استفاده می شود .صورت حساب مقطعی حسابرسان را قادر می سازد که چکهای معوق و وجوه بین راهی را رد صورت مغایرت به دقت رسیدگی کنند. صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منع در ترا مه حذف یک یا چند چک ارائه نشده به بانک ،بیش از واقع نشان داده نشده است .5- وجوه نقد نزد صندوق شرکت و تنخواه گردانها را در مقطع پایان سال شمارش کنید( هدف اثبات وجود ومالکیت)6- انقطاع زمانی دریافتها و پرداختهای نقدی را کنترل کنید (هدف اثبات کامل بودن) انعکاس صحیح وضعیت وجوه نقد در ترا مه مست م انقطاع زمانی (cut off) وپرداختهای نقدی در پایان سال است. وجوه نقد مندرج در ترا مه می بایست تمام دریافتهای آ»رین روز سال منع نماسند وهیچگونه دریافتی بعد از سال را در برنگیرد چنانچه حسابرسان بتوانند درآ ین روز سال مالی در محل شرکت حضور یابند با شمارش وجوه نقد می توانند انقطاع عملیات نقدی صاحبکار را اثبات نمایند. همچنین جهت انجام عملیات انقطاع زمانی موجود ی نق وبانک می بایست آ ین چکهای صادره را د ایان سال یادداشت نمایند تا بتوانند چکهای صادر شده ی بعدی را به عنوان پرداختهای سالد مالی بعد محسوب نمایند تا جزء پرداختهای سال جاری محسوب نگردد.آزمون انقطاع زمانی آزمودنی است که حسابرس به منظور حصول اطمینان از این موضوع که کلیه ی رویدادهای واقع شده طی دوره های مالی در همان دوره های مالی به ثبت رسیده اند انجام می شود.7- کلیه ی نقل وانتقالات حسابهای بانکی را برای هفته ی آ سال مورد رسیدگی و هفته ی اول سال بعد ردی کنید.8- هر گونه چک با مبلغ غیر عادی در وجوه اشخاص وابسته را پی جویی نمایید. اینگونه چکها می بایست مورد بررسی قرار گیرد که اولا دارای مجوز لازم بوده و به درستی در دفاتر ثبت شده اند وثانیا به صورت کافی در صورتهای مالی افشا شده اند.9- ازچگونگی ارائه وکفایت افشاء وجوه نقد در صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری اطمینان حاصل کنید.وجوه نقد مندرج در ترا مه می بایست تنها وجوهی را شامل گردد که برای عملیات جاری شرکت در دسترس باشد و بتوان در هر لحظه از استفاده نمود لذا وجوه محدودیت دار مثل حساب بانکی که فعلا بسته شده است. را که شرکت نمی تواند استفاده نماید می بایست تحت سرفصل سایر دارایی ها طبقه بندی نمایند.10- کنترل شود که مانده های حسابهای ارزی برمبنای صحیح تسعیر ارز گریده و سود وزیان حاصل از تسعیر ارز در حسابها شناسایی شده باشد.11- کنترل شود که تضمین کافی و مناسب از تنخواه گردانها و صندوقدار شرکت اخذ گردیده باشد.12- بررسی شود که ایجاد تنخواه براساس مجوز بوده و سقف تنخواه رعایت شده و در پایان سال نیز مانده ی تنخواه تسویه وبه حسابهای بانکی واریز شده باشد.نکته : هدف حسابرسان در حسابرسی نهایی اثبات ادعاهای مدیریت در ره یک از سرفصل های ترا مه و سود وزیان می باشد. از آنجایی که استانداردهای حسابداری و هدفهای خاص هر یک از سرفصلا ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در
با
مقاله درباره حسابرسی وجوه نقد وبانک

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره اصول بازار ی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 بازاری الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریانemarketing - keep in touch with your costomers واحدبازاری الکترونیکی شرکت تجارت الکترونیک مسیرسامانهاهمیت برنامه ریزی برای بازاری در چند سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است. در بازاری ابتدا باید هویت هر مشتری را مشخص نموده و خصوصیات هر یک از آنها را بطور مجزا مورد بررسی قراردهید. هرچه میزان ارتباط برقرارشده میان شما و مشتریتان نزدیکتر و صمیمی تر باشد به همان نسبت می توانید آنها را به سازمان خود وابسته سازید. برقراری این ارتباط صمیمی نیازمند ب اطلاعات دقیق از مشتریانتان می باشد.بازاری اینترنتی – بازاری الکترونیک - امکانات و تسهیلات جدیدی را برای رسیدن به این هدف فراهم آورده است.بازاری الکترونیک فرآیندی بیشتر از بازاری سنتی از طریق فناوری اینترنت می باشد. این روش ارتباط دوجانبه میان شما و مشتریانتان برقرار می نماید.این نوشته سعی دارد در باره اینکه " بازاری الکترونیک چیست؟ " و " چه امکاناتی را در اختیار سازمانها می گذارد" و نیز "چگونه ارتباط متقابل شما و مشتری را حفظ خواهد نمود؟ " توضیحاتی ارائه داده و عواملی را که در بازاری الکترونیک اهمیت دارند را معرفی نماید.بازاری الکترونیک چیست ؟ چگونه مشتری جدیدی پیدا کنیم ؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). اینها سوالاتی هستند که در بازاری الکترونیک مطرح می باشند. بازاری الکترونیک همان اه بازاری سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که بازاری الکترونیک با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری می باشد.می توان بازاری الکترونیک را اینگونه تعریف نمود: اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای به منظور ب سود برای شخص یا سازمان مربوطه.بازاری الکترونیکی یک عملکرد مجزا که منحصرا" با فروش محصولات و خدمات ارتباط دارد نبوده بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره نمودن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. عملکرد بازاری الکترونیک را می توان در سه بخش زیر معرفی و دسته بندی نمود: 1- یکپارچگی : بازاری الکترونیک تمامی مراحل فروش توسط شرکت و همچنین فروش از طریق نمایندگی ها ی شرکت را در بصورت یک فرآیند یک پارچه دربر می گیرد.2- میانجی گیری(واسطه گیری) : بازارای الکترونیک میزان نیاز و خواسته مشتریان شرکت را با میزان تولید و ظرفیت ارائه خدمات توسط شرکت کنترل می کند.3- واسطه گری : بازاری الکترونیک میان بخشهای مختلف شرکت از جمله بخشهای مالی و سرمایه گذاران خارجی نقش واسطه را ایفا می کند.برای درک بهتر نکات کلیدی بازاری الکترونیک لازم است ارتباطات متقابل مشتری و سازمان تماما" مورد بررسی قرار گیرد.چرخه بازاری الکترونیک شامل چهار مرحله اصلی می باشد: 1- تهیه و تدارک 2- ارتباط3- نقل و انتقال 4- خدمات پس از فروشدر مرحله تهیه و تدارک سازمان می بایست نیازها و خواسته های مشتریان را تعیین نماید. سازمان جهت تولید محصولات و یا ارائه خدمات خود نیازمند تجزیه و تحلیل نیازهای مشتریان می باشد و این عمل از طریق تفکیک مشتریان صورت خواهد گرفت.زمانی که محصول ( یا خدمت ) مطابق سلیقه و خواسته مشتری طراحی شد مرحله ارتباط آغاز می شود. برای شرکت (سازمان) ضروری است در مورد ارائه کالای مورد نظر به مشتری با او مکاتبه نماید.مرحله ارتباط دارای چهار زیر مجموعه میباشد که مخفف آن کلمه aida می باشد (attention توجه – information اطلاعات – desire خواست و علاقه – action عملکرد) . ارتباط متقابل میان شما و مشتری در طول مرحله ارتباط باید بسیار نزدیک و صمیمی باشد.سازمان باید در ابتدا نظرات مشتریان را در رابطه بامحصولات وخدمات جدیدی که ارائه نموده است جلب نماید. تبلیغ از طریق بنر وسیله ای مناسب برای جذب مشتریان می باشد. برای موفقیت دراین روش باید بنرهای طراحی شده قدرت جلب نظر مشتری را داشته باشند.پس از این مرحله ، سازمان باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشتری قراردهد تا او نظرات خود را درمورد محصولات و خدمات ارائه شده مطرح نماید. مشتری باید قدرت انتخاب اطلاعات مورد نیاز خود را از میان عنوان های مختلف داشته باشد.شرکت (سازمان) باید برای ید محصولات و خدمات جدید در مشتری انگیزه لازم را ایجاد نماید. برای رسیدن به این هدف می توان از کلیه امکانات رسانه ای موجود در اینترنت بهره جست.فرآیندهای فوق منجر به یداری محصول یا سفارش خدمتی از سوی مشتری می گردد.(آغاز حرکت!)زمانیکه مشتری تصمیم به یداری محصول (یا سفارش خدمتی) گرفت باید ارتباط مستقیم میان او و بخش فروش شرکت برقرار شود.اگر دو مرحله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شوند ، مشتری محصول یا خدمتی را که ارائه می دهید یداری خواهد نمود. مرحله تحویل کالا (خدمات) نیز اهمیت بسزایی درفرآیند بازاری شما دارد (مکانیزم مطمئن برای پرداخت پول توسط یدار و همچنین تحویل بموقع سفارش به مشتری).پس از فروش محصول (یا خدمات) نباید فعالیت های بازاری قطع گردند. در مرحله خدمات پس از فروش تلاش برای ایجاد ارتباط میان مشتری و فروشنده می باشد. جذب مشتری جدید مشکل تر و پرهزینه تر از نگهداری و حفظ مشتریان قبلی می باشد. حفظ مشتری نیازمند تلاش بیشتر نیروی انسانی سازمان مربوطه و توانمند نمودن سیستم اطلاع رسانی می باشد.مشتری مهمترین عامل در تبلیغ خدمات و کالای ارائه شده بوده و به همین دلیل باید از خدمات پس از فروش مناسبی بهره مند گردد.برقراری یک خط ارتباطی فعال شبانه روزی شامل پست الکترونیک و سیستم پاسخگوی زنده بسیار با اهمیت بوده و میتواند باعث تشویق مشتری در ارتباط با تبلیغ کالای یداری شده گردد.اطلاعاتی که ازطریق ارتباط با مشتری در مرحله خدمات پس از فروش جمع آوری می گردند باعث بوجود آمدن مرحله تهیه و تدارک می شود.فرآیند بازاری الکترونیک صرفا" بر استفاده از امکانات اینترنت اصرار نورزیده و از همه روشهای بازاری بهره برداری می کند ، اما امکاناتی را دراختیار ما می گذارد که بازاری سنتی فاقد آنها می باشد. به عنوان نمونه ، روش بازاری تک به تک (one to one) و یا ارتباط مستقیم با مشتریان.در حقیقت بازاری سنتی و بازاری الکترونیک تکمیل کننده یکدیگر می باشند و بازاری الکترونیک نمی تواند به طور کامل جایگزین بازاری سنتی گردد.عوامل موفقیت در بازاری الکترونیک(boni): چهار عامل مهم در ب موفقیت بازاری الکترونیک عبارتند از : 1- سود رسانی به مشتری .2- توانایی در ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز مشتری بصورت online .3- توانایی کنترل و هدایت وب سایت .4- ایجاد یکپارچگی میان فعالیت های بازاری الکترونیک با سایر فعالیت ها.برای جذب مشتری باید فعالیت های online شرکت برای او سود آور باشد. همچنین باید خدمات متنوعی به او ارائه گردد. خدمات و تسهیلاتی که باعث ایجاد انگیزه لازم در مشتری جهت ید (حال و آینده ) گردد. بنابراین محتوای وب سایت و خدماتی که در وب سایت ارائه می گردند باید خواسته ها و علایق شخصی مشتری را درنظر گرفته و حتی امکاناتی برای ایجاد بخشهای شخصی را برای او فراهم آورد (نظیر خدماتی که yahoo ارائه می دهد). شرکت باید خدمات منحصر بفردی ارائه دهد .خدماتی که با سایر رقبا تفاوت داشته باشد. وب از امکانات مختلفی برای معرفی و برقراری ارتباطات online استفاده می کند. هر وب سایت باید ترکیبی از اطلاعات مناسب، برقراری ارتباط آسان و مطمئن و انتقال اطلاعات مورد نیاز مشتری را درخود داشته باشد. قرارگیری این اطلاعات در اختیار مشتری موجب آگاه نمودن او می گردد. تبادل نظر مشتریان موجب ارتباط آنها باسایرین می گردد و این امکان را بوجود می آورد که اطلاعات مورد نیاز مشتریان در کنار هم قرار گیرد.بروز نمودن اطلاعات و خدمات وب سایت از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.اطلاعات وب سایت باید مختصر و مفید باشند .صفحات وب باید از ساختار مناسبی برخوردار بوده و پیکره بندی و کنترا صفحات با یکدیگر تطابق داشته باشد.
با
مقاله درباره اصول بازار ی

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله بتن خودتراکم با و پر سرعت .
مقاله بتن خودتراکم
مقاله بتن خودتراکم لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 6 معرفی بتن خودتراکم (scc) و تحقیقات انجام شده در مورد آن در ایرانبتن خودتراکم (self compacting concrete) یک فن آوری نوپا در عرصه ساخت و ساز دنیاست. این نوع بتن که کارایی بسیار بالایی دارد میتواند تحت اثر وزن خودش و بدون جداشدن دانه ها در میان انبوه اجزای سازه ای جریان یابد. به عبارت دیگر این نوع بتن بدون نیاز به لرزاننده (ویبره) و به خاطر وزن خودش متراکم میشود. با توجه به فراگیرشدن این صنعت در دنیا و روی آوردن دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز به استفاده از بتن خودتراکم، بر آن شدیم تا در طی یک روند ادامه دار به معرفی و ذکر نتایج تحقیقات انجام شده در مورد آن بپردازیم.تاریخچهبرای ایجاد سازه های بتنی بادوام، به تراکم کافی تأمین شده توسط نیروی کار ماهر نیاز است. بحران کاهش نیروی کار ماهر در صنعت ساخت و ساز ژاپن در اوایل دهه 80 میلادی از یک سو، تراکم نامناسب ناشی از افزایش حجم آرماتورهای مصرفی به منظور بهبود عملکرد سازه ای و همچنین تمایل به استفاده از آرماتورهای با قطر کمتر به منظور کنترل ترک خوردگی از طرف دیگر باعث کاهش کیفیت کارهای اجرائی انجام گرفته گردید[1]. این موضوع برای چندین سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا اینکه نظریه بتن خودتراکم (self compacting concrete) به عنوان راه حلی برای رفع مشکل دوام سازه های بتنی توسط okamura در سال 1986 مطرح گردید]1[بتن خودتراکم (scc)، بتنی است که تحت اثر وزن خود متراکم شده و نیاز به هیچ لرزاننده (ویبره) ای برای ایجاد تراکم ندارد. این مسأله باعث صرفه جویی اقتصادی و کاهش زمان ساخت و ساز و در نتیجه بالارفتن راندمان نهایی می شود. بتن خودتراکم با عمر کمتر از 20 سال زمینه ساز حل بسیاری از مشکلات سازه های بتنی به خصوص در مقاطع با تراکم زیاد میلگرد گردیده است. از دیگر خصوصیات ویژه این بتن می توان به کارایی بالا، مقاومت زیاد در برابر جداشدگی و تسریع در عملیات ساخت و ساز اشاره کرد. چنین مشخصاتی باعث شده است تا کاربرد آن به خصوص در اعضا با تراکم بالای آرماتور روز به روز بیشتر گردد.بتن خودتراکم علاوه بر استفاده فراوانی که در سازه های با تراکم بالای آرماتور دارد گاهی نیز بصورت غیرمسلح، مثلاً در خاکریزها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای دیگر استفاده از آن می توان به کاهش آلودگی صوتی ناشی از سر و صدای لرزاننده ها، کاهش نیروی انسانی، جلوگیری از بیماریهای ناشی از استفاده از لرزاننده ها و حفظ سلامت کارگران و بالارفتن کیفیت محصولات نهایی اشاره کرد.در مقایسه با ژاپن، تحقیقات در اروپا و چندی پیش آغاز گردیده و در حالیکه اکنون در ژاپن به بتن خودتراکم از نقطه نظر بتن با مقاومت بالا نگاه می شود، در اروپا بتن خودتراکم با مقاومت متوسط همچنان مورد نظر می باشد. این در حالی است که تا قبل از شروع فعالیت ها در بخش ی عمران شهید باهنر کرمان، در ایران هیچگونه گزارش تحقیقاتی در مورد چنین بتن هایی مشاهده نشده بود.در بخش ی عمران شهید باهنرکرمان، تحقیقات در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد سازه در مورد طراحی، ساخت و بررسی بعضی خواص مکانیکی بتن خودتراکم زیر نظر راهنمای پایان نامه (نگارنده) آغاز گردید و در دفاع از پایان نامه مزبور از داوری اساتیدی چون رمضانیانپور و فدائی بهره گرفته شد.در حال حاضر تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد بخش مزبور مشغول بررسی خواص آزمایشگاهی و تئوریک بتن های خودتراکم با مقاومت بالا (hsscc) بوده و تعداد دیگری از دانشجویان ارشد به طور همزمان درگیر تحقیق در مورد نانو بتن ها (nano-concrete)، از دو دیدگاه تکنولوژی بتن و سازه می باشند. بمنظور استفاده بیشتر از یافته های تحقیقاتی علاقمندان می توانند به مقالات [2,3,4,5]مراجعه نمایند.از پروژه های مطرحی که در ساخت آنها از بتن خودتراکم استفاده شده، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:برج landmark: این برج با 296 متر ارتفاع و 70 طبقه مرتفع ترین برج در ژاپن بوده و در یوکوهاما واقع شده است. برای پر 66 ستون در نه طبقه ابت آن از بتن خودتراکم استفاده شده است. در این پروژه مجموعاً m3885 بتن مصرف شده است.2- پل معلق akashi-kaikyo: این پل به طول 3.910 کیلومتر بلندترین پل معلق جهان می باشد و در سال 1998 افتتاح شده است. در این پروژه حدود m3290000 بتن خودتراکم استفاده شده و در نتیجه 20 درصد در زمان ساخت و ساز صرفه¬جویی شده است.3- منبع گاز :lng در دیواره های این منبع که در ازاکای ژاپن قرار دارد m312000 بتن خودتراکم استفاده شده است. با کاربرد این بتن، برای دیواری به ارتفاع 38.4 متر، تعداد قطعات (lots) از 14 به 10، تعداد کارگرها از 150 به 50 نفر و زمان اجرا از 22 ماه به 18 ماه کاهش یافت.در ادامه به طور خلاصه به معرفی بیشتر چنین بتنی پرداخته شده است.طرح اختلاطدر حال حاضر سه شیوه مختلف برای تولید scc در نظر گرفته می شود. در مقایسه با بتن معمولی (nc) برای تولید scc در شیوه اول، میزان مولد پودری افزایش پیدا می کند، درح دوم از مواد ج کننده استفاده می شود و در ح سوم ترکیبی از دو ح قبل بکار گرفته می شود. لازم به یادآوری است، میزان فوق روان کننده مصرفی نسبت به بتن معمولی در هر سه ح افزایش می یابد.ویژگیهای بتن خودتراکم تازهدر حال حاضر معیار جهانی استانداری برای پذیرش بتن scc وجود ندارد. با این وجود، چند آزمایش که بارها در گزارشات تکرار شده اند به عنوان آزمایشات مورد قبول برای سنجش ویژگیهای بتن تازه خودتراکم در نظر گرفته می شود.1-آزمایش جریان پ (slump flow test)این آزمایش توسط انجمن ین عمران ژاپن به منظور ارزی قابلیت تغییرشکل بتن تحت وزن خود بدون حضور هیچ قیدی بجز اصطکاک صفحه جریان براساس اصول آزمایش م وط پ برای بتن های معمولی تدوین شد. در این آزمایش قطر توده بتن پخش شده به عنوان معیار سنجش مدنظر می باشد. همچنین جداشدگی در صورت وقوع در اطراف لبه های توده پخش شده قابل مشاهده می باشد.
با
مقاله بتن خودتراکم

اطلاعات

 • منبع: http://surnafile.blogsky.com/1396/02/18/post-67216/مقاله-بتن-خودتراکم
 • مطالب مشابه: مقاله بتن خودتراکم
 • کلمات کلیدی: خودتراکم ,استفاده ,مورد ,ساخت ,سازه ,کاهش ,خودتراکم استفاده ,پایان نامه , ی عمران ,مقاومت بالا ,عمران , ی عمران ,تراکم بالای آرماتور ,self compacting concre
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از سورنا فایل مقاله تفاوت های ت در پذیرفتن پیشنهادات با و پر سرعت .
مقاله تفاوت های ت در پذیرفتن پیشنهادات
مقاله تفاوت های ت در پذیرفتن پیشنهادات لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:35تفاوت های ت در پذیرفتن پیشنهادات راسل د. کلارک . ای فلوریداالنیل ها تفلید. هاوائی در مونوآبا توجه به نگرشات کلیشه ای، فرهنگی مردان نسبت به ن در زمینه روابط علاقمند تر هستند، احتمال اینکه ن فعالیت را محدود سازند بیشتر است. در این مقاله، به کار صاحب نظرانی که در حمایت از این مسئله بحث کرده اند اشاره می کنیم و به بررسی اطلاعات مصاحبه ای و ارتباطی که این موضوع مورد و بحث را مورد حمایت قرار می دهند می پردازیم. در پایان، به دو آزمایش تجربی از این فرضیه رجوع می کنیم. در این آزمایشات، که در سال 1978 و 1982 انجام شد، حد معمول علاقه هم پیمانان مرد و زن با یکی از سه تقاضا با معشوقه احتمالی برخورد می کند: امشب بریم بیرون؟ یا به آپارتمانم می آئی؟ یا من همبستر می شی؟ اکثر مردان مایلند بازنی که به آنها نزدیک شده است یک رابطه نامشروع داشته باشند. ن اینگونه نیستند. هیچ زنی موافق با یک رابطه نامشروع نمی باشد. بسیاری از دلایل احتمالی برای این تفاوت های اشاره شده مورد بحث قرار گرفته اند.این مطالعات در سالهای 1978 و 1982 صورت گرفتند. از زمانی که چگونگی تهدید ایدز در مبتلا مردان و نی که مایل به ملاقات هم، رفتن به آپارتمان، یا در شرایط غیر منتظره قرار گرفتن دنبال شد، این مسئله اهمیت یافت.
پیش زمینه کلی با توجه به نگرشات کلیشه ای فرهنگی، مردان برای رابطه علاقمندتر هستند، این نند که محدودیتها در چنین فعالیت هایی قائل می شوند (مک کورمیک[1]، 1979، هاتفیلد،[2] 1983، و پپلین،[3] 1983). صاحب نظران از گوناگونی در نسبت با این اظهار نظر موافق بوده اند. آنچه که آنان اختلاف نظر دارند در این مورد است که چرا چنین تفاوت هایی در ت وجود دارد. محققان مصاحبه و اطلاعات ارتباطی زیادی را جمع آوری کرده اند که حمایت فراوانی را برای این موضوع مورد بحث فراهم ساخته اند. با این وجود، هیچگونه حمایت عملی برای این فرضیه وجود ندارد. در این تحقیق، آزمایشی تجربی از این موضوع را گزارش می دهیم.اجازه دهید با مرور تئوری و اطلاعات موجود شروع کنیم.نظر زیست شناسان اجتماعی از قدیم، تعیین کننده های زیست شناختی همچون زیگموند فروید[4] نشان دادند که زیست شناسی سرنوشت می باشد و اینکه علاقه در فعالیت های اصولاً از طریق ژن ها، آناتومی، (کالبدشناسی) و هورمونها مشخص می شود. اولین زیست شناسان اجتماعی فرض کرده بودند که مردان و ن از لحاظ ژنتیکی به گونه ای تنظیم شده اند که ذاتاً علاقمند به مهار/ تجربه هستند. (هاگن،[5] 1979، کندریک،[6] 1987، سیمونز،[7] 1979، یا ویلسون،[8] 1975 را ملاحظه نمایید). سیمونز (1979) اظهار داشت که احتمالاً مقایسه مردان و ن موثرترین شیوه موجود در مرتب اطلاعات گوناگون در زمینه تمایلات انسان می باشد (صفحه 4). حیوانات آن دسته از صفات را به ارث می برند که تضمین می کنند تا همان اندازه ژنهایشان را تا حد امکان به نسل بعدی منتقل خواهند کرد. این مسئله مزیتی هم برای زن و هم برای مرد است که به همان اندازه تا جائی که امکان دارد بچه ای زنده را بدنیا آورند. اما مردان و ن در یک لحاظ مهم تفاوت دارند. برای اینکه فرزندی بوجود آید، مردان نیاز دارند که تنها مقداری ناچیز انرژی مصرف کنند، احتمالاً یک مرد می تواند پدر تقریباً تعداد زیادی از بچه ها باشد. برع ، یک زن می تواند تنها تعدادی محدود فرزند را بدنیا آورد و بزرگ کند، این مسئله به نفع اوست (زن) که آن بچه های کمی که آبستن شده است را حفظ کند. سیمونز اظهار داشت“ تفاوت های بسیار زیاد در حداقل نیروگذاری والدین و در فرصت های تکثیر و محدودیت ها روشن می سازد که چرا انسان شه ورز- یک انسان با تفاوت های کم - تفاوت های کامل در روان را نشان می دهد” (صفحه 4).در بین تفاوت هایی که سیمونز نقل کرده است این موارد وجود دارند: 1) مردان علاقه مند به معشوقه های مختلف می باشند؛ ن اینگونه نیستند؛ 2) برای مردها فعالیت های برابر با جوانی است. برای ن فعالیتهای مساوی با قدرت و اقتصادی است؛ مردان به طور جدی هر گونه دلیلی را برای رها ن ن دارند (آنان از لحاظ ژنتیکی طوری برنامه ریزی شده اند که تا جائی که امکان دارد ن زیادی را آبستن کنند. ن هر دلیلی برای “ کمرو” شدن دارند. زمان می گیرد تا مشخص سازیم آیا مرد یک خطر ژنتیکی - این احتمال دارد که پرورشی. حفاظتی. تولیدی باشد - است. در تمام جوامع.، ن بعنوان خدمت به مرد می کنند. نه بر ع آن.
[1] - mc cormick[2] - hatfield[3] - peplin[4] - sigmund freud[5] - hagen[6] - kendrick[7] - symons[8] - wilson
با
مقاله تفاوت های ت در پذیرفتن پیشنهادات

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل کارآفرینی ریو 22 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 20 مرکز آموزشی علمی- کاربردی گروه سایپانمایندگی انحصاری خودرو «ریو»محصول شرکت سایپاپروژه کارآفرینی طرح تجاری (business plan) راهنما:جناب آقای قربانیتهیه و تنظیم:علیرضا عظیم مرغیانمقطع تحصیلی کاردانی (پودمانی)رشته تحصیلی: آتش نشانی گرایش امداد و نجاتسال ورود به تحصیل: 1384شرکت محل اشتغال: سایپافهرستعنوان1-روشهای بازاری و تبلیغاتی جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی2-توحید اعتقادی محصول یا محصولات تولیدی یا ارائه کار خدماتی3-روش تامین منابع مالی اعم از آورده های افراد؛ اخذ وام؛ جهت تامین فضا؛ تجهیزات؛ نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز (حداکثر تا سقف 000/000/150 ریال)4-مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از نظر تخصص و توانایی همراه با تقسیم کار و نحوه مدیریت و ترسیم چارت تشکیلاتی حداکثر برای 10 نفر6-گزارش مختصر بازدید از واحدهای تولیدی یا خدماتی مرتبط با موضوع پروژه جهت ب تجربه و ایده7-فهرست تجهیزات مورد نیاز با برآورد قیمت مطابق قیمت روز8-فهرست مواد مصرفی مورد نیاز بریا حداقل یکماه مطابق قیمت روز9-برآورد هزینه ای حقوق و دستمزد و همچنین هزینه هیا سوخت (تلفن؛ آب؛ برق و گاز) و اجاره محل کار مطابق قیمتهای روز10-میزان نسبت بین سود و سرمایه11-ابتکاری بودن محصول و یا خدمات ارائه شده از طریق طرح12-میزان مفید بودن طرح برای جامعه13-میزان اشتغال زایی طرح14-گروهی بودن کار در قالب یک شرکت تولیدی و یا خدماتی15-ارتباط موضوع پروژه با رشته مهارتی دانش آموزان1-روشهای بازاری و تبلیغات جهت عرضه و معرفی محصولات خدماتی و یا تولیدی.در خصوص روشهای بازاری و تبلیغاتی جهت معرفی محصول یا محصولات خدماتی از جمله (تعمیرات موتور خودرو، تعمیرات برق خودرو نصب دردگیر، ضبط و باند و سیستمهای صوتی خودرو انجام کارهای دیگر خودرو اعم از تعویض روغن و پنچرگیری و ...در این روش برای فعالیت نمایندگی، راههای گوناگونی وجود دارد که برای نمایندگی موثر است نظیر شرکت در نمایشگاههای خودرو در قسمت تعمیرات خودرو و در ارگانها و مکانهایی که بیشتر در آنجا احتیاج به تعمیرات خودرو باشد، و دیگر راه تبلیغات برای ارائه خدمات خود را می توان از طریق نیازمندیهای رو مه استان و یا با پخش کارت انجام داد. و یا نصب پراکنده پوستر و پلاکارد در خیابان ها می توان مردم را به سمت خود جذب کرد.2-توجیه اقتصادی محصول یا محصولات تولیدی یا ارائه کار خدماتیتوجیه اقتصادی در ح کلی یعنی سودآوری به نوعی که با سود حاصله بتوان بقا و دوام شرکت یا کارگاههای تولیدی تضمین گردد و دیگر سخن توجیه اقتصادی یک طرح یعنی اینکه فعالیت یا خدمت در موارد طرحی که
با
کارآفرینی ریو 22 ص

اطلاعات

 • منبع: http://surnafile.blogsky.com/1396/02/18/post-67220/کارآفرینی-ریو-22-ص
 • مطالب مشابه: کارآفرینی ریو 22 ص
 • کلمات کلیدی: خودرو ,تولیدی ,محصولات ,محصول ,مورد ,ارائه ,مورد نیاز ,روشهای بازاریابی ,محصولات خدماتی ,توجیه اقتصادی ,مطابق قیمت ,معرفی محصولات خدماتی
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مشخصات عمومی سازمان با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 مشخصات عمومی سازمان:1/1- عنوان کامل سازمان: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 2/1- تی خصوصیدر صورت تی بودن وابسته به: وزارت فرهنگ و آموزش عالی3/1- نشانی کامل: خیابان انقلاب خیابان فرصت پلاک 71 صندوق پستی: 3538-15815تلفن: 7-8828051کد پستی: 15819فا : 8838340 تل : __4/1- نام و نام خانوادگی مدیریت سازمان: سید احمد معتمدیرتبه علمی: ا رشته تخصصی: ی الکترونیک مقدمهسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در سال 1359 پس از تصویب شورای انقلاب ی با هدف حمایت از پژوهشگران و نوآوران و جذب و پرورش استعدادهای گوناگون علمی و صنعتی، اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی و توسعه ای عمدتاً در رشته های صنایع شیمیایی و غذایی، مکانیک، متالورژی، کشاورزی، برق و کامپیوتر، ی پزشکی، فیزیک و انرژی و بیوتکنولوژی تأسیس گردید از سال 1364 اجرای طرحهای نیمه صنعتی به منظور تدوین دانش فنی و ایجاد زمینه انتقال نتایج پروژه های تحقیقاتی به بخش های تولیدی کشور نیز در قلمرو و ظایف سازمان قرار گرفت.در سال 1370 با اتکا ء به تجربیات گذشته و نیازهای کشور در دوران بازسازی، اساسنامه جدیدی با تأکید بر استفاده از توان تحقیقاتی موجود در جهت ارتقاء تکنولوژی در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید و با توسعه تشکیلات و وظایف، دامنه فعالیتهای سازمان نیز گسترده تر شد. از سال 1373 مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه ارتباط مراکز تحقیقاتی و صنعتی نیز به دفتر ارتباط با صنعت (اداره کارآموزی) این سازمان واگذار گردید.این سازمان با سرمایه گذاری در طرحهای تحقیقاتی و نیمه صنعتی، ارائه خدمات علمی و فنی و اطلاع رسانی و ادامه حمایتها تا مرحله تولید، زمینه فعالیت مبتکران و نوآوران را هموار می سازد.در این راستا توانسته است با توجه به امکانات بطور قابل توجهی در اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی که عمدتاً مورد نیاز کشور می باشد گامهای مؤثری بردارد و شمار قابل توجهی از طرحهای اساسی و زیربنایی را با استفاده از بودجه و امکانات سازمان در مسیر خودکفایی علمی و فنی کشور به مرحله تولید برساند.در این ارتباط می توان از طرحهایی چون ساخت کارخانه آنتی بوتیکها، طرح داروی گیاهی سیلیمارین، طرح مبارزه بیولوژیک با ه مالاریا در جزیره قشم، طرح تونل باد، طرح تولید مقوا از کاه و ضایعات کشاورزی و طرح تولید پنیر با روش اولترا اسیون نام برد. آثار اقتصادی طرحهای خاتمه یافته سازمان بسیار چشمگیر می باشد، بطوریکه ارزش افزوده برخی از طرحهای اجرا شده و یا در دست اجرا به تنهایی برابر سرمایه گذاریهایی است که از ابتدا تاکنون در سازمان صورت گرفته است. بررسیهای بعمل آمده نشان می دهد که میزان صرفه جوئی ارزی ناشی از هر طرح خاتمه یافته بطور متوسط بیش از 3 میلیون دلار تا 9 میلیون دلار تا 9 میلیون دلار می باشد به طوری که از اجرای 47 طرح تا سال 72، 5/152 میلیون دلار صرفه جویی ارزی حاصل شده است.در کنار طرحهایی که با سرمایه گذاری مستقیم سازمان به نتیجه رسیده و به مرحله تولید و بهره برداری می رسند، طرحهای گوناگون دیگری وجود دارد که سازمان با سرمایه گذاری و حمایت های مادی و معنوی اولیه آنها را به جریان می اندازد. سپس مجری طرح با ادامه فعالیت علمی و مادی خود آن را به تولید انبوه می رساند.در راستای ارتقاء موقعیت تکنولوژیکی کشور و تشویق و حمایت از مبتکرین داخلی، سازمان فعالیتهای دیگری را بنیانگذاری کرده است که از آن جمله می توان به برگزاری جشنواره بین المللی خوارزمی اشاره نمود که از سال 1366 آغاز شده و همه ساله در ایام دهه مبارک فجر در تهران به صورت بین المللی برگزار می شود. در این جشنواره مبتکران و مخترعان داخلی و خارجی در رشته گوناگون علوم به رقابت می پردازند.از فعالیتهای دیگر سازمان، ارائه خدمات اطلاع رسانی از طریق ارتباط با بیش از 1000 پایگاه خارجی به پژوهشگران است، که سالانه بطور متوسط حدود 700 مورد جستجو از بانکهای خارجی توسط دفتر مرکزی در تهران انجام می شود.از دیگر فعالیتهای انجام شده در این ارتباط، انتشار خبرنامه اطلاع رسانی روی خط می باشد، این خبرنامه هم از طریق الکترونیکی در سیستم bbs و هم از طریق چاپخانه در اختیار مشترکین قرار می گیرد.در اینجا برای آشنایی بیشتر به تشریح اه و وظایف و تشکیلات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران می پردازیم. اه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران:سازمان پژوهشها جهت رشد و ارتقاء و ایجاد تکنولوژی ملّی در راستای برنامه های توسعه کشور گام بر می دارد، این سازمان از طریق اجرای طرحهای تحقیقاتی کاربردی به منظور دستی به دانش فنی و اجرای طرحهای نیمه صنعتی عمل می کند و می کوشد تا از طریق ارتباط نزدیک با مراکز تحقیقاتی، صنعتی و تولیدی و های کشور بین بخشهای تحقیقاتی هماهنگی بیشتری ایجاد کند.حمایت از افراد مخترع و مبتکر و استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه تکنولوژی و بکارگیری استعدادهای بالقوه کشور برای دستی به یک سیاست و استراتژی مشخص ملّی در ارتباط با ایجاد و انتقال تکنولوژی از جمله اه و وظایف مهم این سازمان بشمار می رود.وظایف کلی سازمان پژوهشها:- مطالعه و بررسی تکنولوژی ملّی و مقایسه آن در سطح بین المللی از نظر تعیین وضعیت موجود و تشخیص اولویتها و مراقبت در سیر پیشرفت دائمی تکنولوژی ملّی- اجرای طرحهای نیمه صنعتی با استفاده از نتایج طرحهای پژوهشی ها و مراکز تحقیقاتی کشور.- اجرای طرحهای تحقیقات کاربردی با هدف دستی به دانش فنی در چارچوب نیازها و اولویتهای تکنولوژی کشور.- حمایت و پشتیبانی از اجرای طرحهای تحقیقات کاربردی و نیمه صنعتی نوآوران و پژوهشگران بخش غیر تی از طریق فراهم آوری امکانات مالی، تجهیزاتی، خدماتی، ی، مدیریت و ...- اتخاذ تد ر مناسب برای عرضه دانش فنی حاصله به متقاضیان داخلی و خارجی.- کشف، جذب و پرورش استعدادها در زمینه های علمی و صنعتی.- تعریف اولویتهای طرحهای تحقیقات کاربردی با در نظر گرفتن سیاستها و برنامه های توسعه کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط و تدارک مقدمات لازم به منظور اجرای آنها توسط محققان، پژوهشگران و نوآوران در ها و مراکز تحقیقاتی.- برقراری ارتباط بین مراکز تولیدی و صنعتی با ا و مراکز تحقیقاتی برای تحقّق اه و وظایف فوق از طریق کارآموزی، فرصت مطالعاتی، کارورزی و ...- ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره ای در امر تکنولوژی اعم از تولید و یا عرضه
با
مقاله درباره مشخصات عمومی سازمان

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت نظم در طبیعت با و پر سرعت .
پاو وینت نظم در طبیعت
پاو وینت نظم در طبیعت نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 28 صفحهنظم در طبیعت مسلما در آفرینش زمین و د ی هم آمدن شب و روز برای دمندان نشانه هایی است سوره ال عمران آیه 190 نظم عبارت است از: همبستگی، هماهنگی و همکاری میان اجزای یک مجموعه یا دستگاه واحد در راه برآوردن یک هدف یا غایت مشخص، به گونه ای که هر جزء، مکمل مجموعه باشد و بدون آن مجموعه اثر کامل خود را نداشته،دیگر نتواند آن هدف را بر آورد.
حواس، از چیزهایی لذت میبرند که از تناسب لازم برخوردار باشند.
توماس آ یاس ریاضیات و طبیعت پیچهای درون محفظه ای در صدفهای ح ونی ییچهای لگاریتمی است. ما یچهای لگاریتمی که معمولا در طبیعت یافت میشود در برخی صدفهای دریایی، شاخ حیوانات، ساختارهای گیاهی، شکلهای رشد و حتی در طرح های پرواز بعضی از ات هنگام نزدیک شدن به روشنایی دیده شده جوانه زدن برگ های تازه گیاه دارای تناوبی است که همیشه بر حسب یکی از رهای ریاضی است.
تشابه و ریتم یکی از عوامل ایجاد نظم در طبیعت تشابه می باشد. ساده ترین تشابه، تشابه متقارن است.
هر گاه عناصر متشابه تکرار شوند، بصورت ریتم در می آیند فرمهای ریتمیک ریاضی درطبیعت تشابه در طبیعت بسیار است، اما یک گوناگونی پیچیده هم هست.
در این ح قسمت های کوچک یک جسم به قسمت های بزرگ تر آن شبیهند مطالعه ریاضی شکلهای همانند و ارتباط آنها با اشکال طبیعی در مضمونی با عنوان هندسه فرکتال در طبیعت توسط ریاضی دانی به نام مندلبرت در سال 1977 معرفی شد.
هندسه فرکتالی فرکتال شیئی است که دارای سه ویژگی باشد در مقیاس میکروسکوپی بسیار پیچیده باشد دارای خاصیت خود متشابهی باشد بعد آن صحیح نباشد فرکتالهای معروف برف دانه کخ مثلث و فرش س ینسکی مجموعه کانتور مجموعه ژولیا فرکتال مندلبرت هنر طبیعت خلاقیت از دید روانکاوان ضمیر آگاه نمیتواند چیزی بیافریند. مدتی که طول میکشد ضمیر نا خود آگاه چیزی بیافریند را دوران نهفتگی مینامند. ضمیر ناخودآگاه که کلید آفرینش است را تکرار تجربه ک نه می دانند. بیونیک بیونیک هنر بکار گرفتن دانش سیستمهای زنده است برای حل مسائل فنی ماشین پرنده داوینچی لئوناردو داوینچی از اولین انی بود که با مطالعه روی اندام پرندگان دست به ساختن ماشینی پرنده زد.
بال های ماشین از خفاش و پرندگان بزرگ ملهم شده و در قسمت داخلی به بدن شخص ثابت میگردیده، در حالیکه قسمت خارجی، متحرک بوده و توسط کابل هایی کنترل میشده است.
نمونه های الهام از طبیعت مطالعه روی پوست فین برای ساختن بدنه کشتی الهام گرفتن ازحس گرمای طبیعی موجودات زنده مانند مار زنگی در ساخت مکانیسم های حسی مادون قرمز در ردیاب ها بعضی از حیوانات مانند گربه ماهی پاراسیلوروس پیش از وقوع ز له، از وقوع آن با خبر میشوند که از آن میشود در ساخت دستگاه های پیش بینی ز له استتفاده کرد. معماری جانوران معماری جانوران از روی غریزه بوده و شه در آن جای ندارد.
با این وجود کاملا با محیط اطراف خود مطابقت دارد.
عوامل موثربر معماری جانوران فرایند تولید مثل فرایند زندگی تغذیه مصالح برخی از مصالح خود استفاده میکنند و بسیاری از چسباننده ها و مواد ساختاری را خود تولید میکنند. برخی از مصالح بومی استفاده میکنند برخی از سازه های موجود در طبیعت استفاده میکنند سازماندهی فضایی کندوی زنبور عسل سازماندهی فضائی بطور ک متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت نظم در طبیعت

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره روح چیست؟ با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 9 روح چیست؟مقدمهروح, موجودى مجرد است و جسم و قابل قسمت نیست و حیات و فعالیت اعضاى بدن, به او متکى است.واژه روح در قرآن در سوره ها و آیات متعددى تکرار شده است و متبادر از آن, همان موجودى است که مبدإ حیات و زندگى است و آن را منحصر به انسان و یا انسان و حیوان ننموده است, بلکه آن را در غیر انسان و حیوان نیز اثبات نموده است مثل آیه مبارکه: ((...فاتخذت من دونهم حجابا فإرسلنا الیها روحنا))(1).((..مریم میان خود و آنان حجابى افکند و در این هنگام, ما روح خود را به سوى او فرستادیم)).و آیه مبارکه: ((و کذلک إوحینا الیک روحا من إمرنا))(2). ((همان گونه(که بر ان پیشین, وحى فرستادیم) بر تو نیز روحى را به فرمان خود وحى کردیم)). و آیات دیگر. پس براى روح, مصداقى در انسان هست و مصداق هاى دیگرى نیز در برخى موجودات دیگر.این دو آیه و آیات دیگر به صراحت دل بر وجود روح در انسان و برخى موجودات دیگر غیر از انسان به معانى مختلف وجود دارد از جمله آیاتى که به صراحت دل بر این دارد که مراد از روح, تنها روح انسانى است, آیه مبارکه زیر است:((یسئلونک عن الروح قل الروح من إمر ربى))(3).((از تو (اى ) راجع به روح مى پرسند, بگو روح از کار خدا است و به شما جز اندکى از علم داده نشده است)).در این آیه گرچه روح, مطلق آورده شده و لکن از قرائن موجود در آیه, استفاده مى شود که مراد از روح مورد سوال, روح انسانى است که به امر خدا انجام گردیده است.بنابر عقیده بیشتر مفسران در آیه بالا روح به معناى روان و عامل حیات به کار رفته است(4).مفسر بزرگ اهل سنت ((شیخ ابوالفتوح رازى)) در تفسیر ((روح الجنان))(5). در ضمن بیان اقوال مختلف در مورد مفهوم و معناى روح مى گوید:((آنچه در این آیه مورد سوال قرار گرفته, روح آدمى است که قوام حیات به آن است و آدمى به آن زنده و با فقدان آن انسان زنده نمى ماند)).مرحوم شعرانى در حاشیه تفسیر رازى چنین بیان مى کند:((تفسیر روح با این مفهوم درست تر به نظر مىآید که سوال از وجود روح و حقیقت آن از دیرباز میان ملل جهان متداول بود, خاصه یهود و مخصوصا آن جماعت از یهودیان که با فلاسفه آمیخته و از عقاید و اختلافشان درباره روح, اطلاع یافته بودند, تعجب بشر درباره روح از آن است که مى بیند قدرتى است بر خلاف طبیعت و گوئى بر ضد آن در نبرد است و گوشت و پوست و استخوان را چون به خود رها کنند زود پوسیده و متعفن و پراکنده مى گردد و روح, او را سالها از فرسودگى و تعفن, نگاه مى دارد و به حرکت و سخن مىآورد و تعقل و ادراک مى کند و اینها هیچ یک, کار جسم نیست, جسم, سنگین است و سوى پائین میل دارد و روح بر مى جهد و جسم را مى جهاند.((حال پس خود روح از چه مبدإ و منشإ است؟ خداوند جواب داد که مبدإ آن از فرمان خدا است و مانند نور خورشید بر ابدان ت ده و اگر فرمان الهى نبود و از وراى عالم طبیعت, دستورى نرسیده و فروغى نتافته بود, همه چیز جامد بود و صامت)).تفسیر آیه ((و ما اوتیتم من العلم الاقلیلا)). ((شما آدمیان جز اندکى که از علم, نصیب ندارند)). این است که روح از دیدگاه قرآن, موقعیتى در عالم وجود دارد و آثار و خواصى در این عالم, بروز مى دهد که بسیار بدیع و عجیب است و شما از آن بى خبرید!مرحوم ((بحرانى)) مولف تفسیر ((برهان)) در تفسیر آیه فوق از حضرت باقر(ع) نقل مى کند که فرمود:((معناى آیه, این است که جز تعداد کمى از بشر; از روح, آگاهى ندارند)). معظم علامه فقید, سید محمد حسین طباطبائى(ره) در تفسیر ((المیزان))(6) مى نویسد:((کلمه روح به طورى که در لغت معرفى شده, به معناى مبدإ حیات است که جاندار به وسیله آن قادر بر احساس و حرکت ارادى مى شود ولى مراد از روح در این آیات همان روح و نفس به نام ((نفس ناطقه)) مى باشد که در کالبد همه افراد انسانهاى موجود, وجود دارد. و وجود آن از ناحیه خدا و وابسته به او است)).چنانکه در آیه دیگر مى فرماید:((..انما إمره اذا إراد شیئا إن یقول له کن فی ))(7).((فرمان او چنین است که هرگاه چیزى را اراده کند, تنها به آن مى گوید: موجود باش! آن نیز بى درنگ موجود مى شود)).از این آیه معلوم مى شود که:1. امر خدا یعنى ایجاد هستى و وجودى است که از ناحیه خداوند به روح متعلق شده و این موجود, وابسته به خداست و به امر او پیدا شده نه علل و اسباب دیگرى.2. موجودى به نام روح, وجود دارد و به همین مناسبت حضرت (ع) به عنوان کلمه خدا و روح او شمرده شده, آنجا که مى فرماید: ((انما ال عیسى بن مریم رسول الله و کلمه إلقاها الى مریم و روح منه))(8). (( , عیسى بن مریم, فقط خدا و کلمه اوست که آن را به مریم القإ کرده است و روحى از جانب او است)).
با
مقاله درباره روح چیست؟

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت موزه تاریخ هولوکاست با و پر سرعت .
پاو وینت موزه تاریخ هولوکاست
پاو وینت موزه تاریخ هولوکاست نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 25 صفحهبه نام یگانه معمار هستی موزه تاریخ هولوکاست طرح 3 موزه تاریخ هولوکاست ( کشتار در کوره آدم سوزی ) معمار: موشه سفدیmoshe safdie/ مکان: اورشلیم، سال اتمام: مارس 2005 مساحت کل مجموعه: 75000 مترمربع آرشیو کارهای موشه سفدی ساختمان موزه در دامنه تپه ای مشرف به روستای اینکریم اورشلیم قرارگرفته است.
بنای جدید "موزه تاریخ هولوکاست" نتیجه پروژه طرح توسعه ده ساله و 100 میلیون دلاری بنیاد "یاد واشم" ( yad vashem ) (بنیاد قهرمانان و ی هولوکاست) است.
"موزه تاریخ هولوکاست" در واقع بدنه اصلی و ستون فقرات پروژه 75.000 مترمربعی "موشه سفدی" است که جایگزین ساختمان موجود شده است و بعنوان مرکز مجموعه مطرح شده است.
سفدی در طراحی این ساختمان به این موضوع واقف بود که موضوع "آدم سوزی" نمونه مشابه ای ندارد و بنابراین ساختمان آن نیز نمی تواند از نمونه های مشابه پیروی کند.
قسمت اعظم بدنه اصلی موزه که از بتن و شیشه ساخته شده، در زیر تپه پنهان شده است.
و با نشان دادن بخشی از ستون فقرات 150 متری خود توانسته است بصورتی ملموس ابعاد واقعی خود را به بیننده منتقل کند.
در انتهای این برآمدگی و در ورودی موزه و مرکز بازدیدکنندگان، یک منشور بزرگ به سمت د ده از تپه بیرون آمده که گویی در فضا شناور است.
در انتهای دیگر بنا، دیوارهای کناری ساختمان از یکدیگر باز شده و با خم شدن به بیرون شکل دو بال را بوجود آورده است.
این فرم تاکیدی استعاری برادامه زندگی بعد از تجربه مرگ است.
دیوار های از هم باز شده مجموعه ی گالری ها با نور طبیعی و از طریق شکاف سقفی که در ارتفاع 18 متری قراردارد روشن می شوند.
این گالریها در طول یک مسیر خطی پیاده که در خاک فرو رفته قرارگرفته اند.
هنگامیکه وارد موزه می شوید گالریها از نظر پنهان هستند، و به مرور که در مسیر قدم می گذارید بسته به موضوع و تاریخ هولوکاست گالریها نمایان می گردند.
گالریها در انتهای موزه، "سالن اسامی" فضایی دراماتیک بوجود آورده است.
یک استراکچر م وطی 9 متری که انتهای آن به سمت آسمان باز است، محل ثبت اسامی میلیونها یهودی قربانی هولوکاست است.
یک م وط مع که از داخل یک سنگ طبیعی کنده کاری شده و به احترام قربانیانی که هیچگاه شناخته نشدند ساخته شده است.
بخش زیرین م وط مرکز جدید فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی سفدی نشان دهنده موقعیت بنیاد "یاد واشم" بعنوان یک مرکز بین المللی تحقیقات و نگهداری یادمان هولوکاست است.
معماری که درموزه هولوکاست خیلی خوب به وسیله موشه سفدی نشون داده شده یا موزه ی یهودیان برلین اثر لیبیسکیند این 2 معمار به راحتی تونستن مفاهیم که قوم یهود باهاشون درارتباط بودند رو با حجم، فرم، فضا، شکل و به ما نشون بدن.
مفاهیمی مثل تنگنا، فقر، بدبختی، رسوایی، دربه دری، ظلم در حق یهودیان و...
. «نقشه های موزه» سایت پلان سایت پلان . متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: ................... توجه فرمایید !در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .

« پرداخت آنلاین »
با
پاو وینت موزه تاریخ هولوکاست

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره دین و حکمت وِ با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 23 دین و حکمت وِ ابوالفضل محمودیچکیدهاز ویژگی‏های دین هندو که به طور معمول پژوهشگران بدان اشاره می‏کنند، آمیختگی و پیوستگی دین و فلسفه در این آیین است. این امر را مى‏توان به ویژه در متون اصلى این آیین که به عنوان متون «شروتی» یا «وحیانی» شهرت دارند، مشاهده کرد. «وداها» که بخش اصلی ادبیات وحیانی یا «شروتی» را تشکیل مى‏دهند، مهم ترین متن مقدس هندو هستند که کهن‏ترین اسناد مکتوب اقوام هندو اروپایی شمرده می‏شوند. در این آثار، افزون بر شه‏های اولیة دینی هندوان، نخستین بذرهای شه‏های فلسفی و عرفانی هندو را می‏توان مشاهده کرد که البته در ادوار بعد از تحول یا تکامل برکنار نمانده‏اند.این نوشتار بر آن است تا ضمن معرفی این ادبیات کهن مهم‏ترین شه‏های مطرح در این مجموعه را از دیدگاه هند شناسان مشهور به اختصار گزارش دهد.واژگان کلیدی: ودا، شروتی، هنوتئیزم، مونوتئیزم، مونیزم.در بنیاد حیات دینی و تفکر هندی متون مقدس، شروتی یا ادبیات وحیانی قرار دارد. این مجموعه، در طول شاید سه هزار سال، چنان تأثیری بر فرهنگ و شة هندی بر جای نهاده که به سختی می‏توان درخارج از هند نمونه‏ای برای آن یافت. به تعبیر گِدِن، «هر نوع ارزی از اشکال و پیشرفت‏های تفکر دینی به طور طبیعی و به ضرورت، از همین جا آغاز می‏شود. تحقیق و بررسی در ماهیت تصور یا تصوراتی را که مردم هند از الوهیت دارند، باید در مرحله اول از تعالیم و شواهد متون معتبر و موثق دینی اخذ کرد»f.geden, 1987, 282- 30)) و نخستین بذرهای شة فلسفی و عرفانی هندی را نیز می‏توان در این آثار یافت؛ بنابراین، لازم است با جزئیات بیشتر به این آثار که در معناى عام «ودا» نامیده می‏شوند پرداخته، ساختار، تاریخ، و شه‏های اصلی موجود در آن را مورد توجه قرار دهیم.«ودا» یا «شروتی» به معنای گستردة آن، نام هیچ کتاب خاصی نیست؛ بلکه نام ادبیات دوره‏ای خاص و طولانی است که حدود2000 سال را در برمی‏گیرد. واژة «ودا» به معنای «دانش»، و گویا به معنای دانش مقدس است. «شروتی» (sruti) نیز از «شرو» (sru) گرفته شده که معنای شنیدن دارد و ادبیات شروتی، ادبیاتی است که به اعتقاد هندوها به وسیلة خدا به فرزانگان و اهل بصیرت تعلیم یا الهام شده است؛ پس این متون هیچ گاه به وسیله انسان‏ها تألیف نشده و فقط شنیده شده است. در اعتقاد آن‏ها این آثار، متونی بسیار کهن تلقی می‏شدند، به حدی کهن که گاه این اعتقاد نیز وجود داشت که آن‏ها آغاز زمانی ندارند یا در دوره‏ای دور و نامعلوم در آغاز هر آفرینش پدید می‏آیند.به طور عام اعتقاد بر این است که متون مقدس هندو، کهن‏ترین اسناد مکتوب نژاد هند و اروپایی است. تخمین تاریخِ کهن‏ترین جزء این مجموعه مشکل است و گمانه‏هایی را نیز که در این زمینه مطرح شده نمی‏توان به طور قطع اثبات کرد. ما مولر این تاریخ را1200 قبل از میلاد می ‏داند، هوگ (haug) 2400 قبل از میلاد را مطرح می‏کند و بال گنگادهر تیلاک (bal gangahar tilak.)2400 را حدس می‏زند (cf. dasgupta, 1997,v.l,p,10_ 12)چون این ادبیات ارائه دهندة دست آوردهای کلی مردم هند در جهات گوناگون و در مدتی چنین طولانی است، به ضرورت دارای ویژگی‏هاى متنوع است. اگر بخواهیم به طور ت این ادبیات بزرگ را از نظر عمر، زبان و موضوعات تقسیم بندی کنیم، چهار بخش متفاوت در آن خواهیم یافت که عبارت اند از:1 . سُمْهیتا (sam] (samhita به معنای آمیختن،hita یعنی قرار دادن]؛2. براهمُنَه‏ها (brahmana )؛3 . آرنًیکَه‏ها (aranyaka = رساله‏های جنگلی)؛4 . اوپنیشادها (upanisad)؛سمْهیتا هستة مرکزی ادبیات و و آمیخته‏ای از نظم و نثر است. سایر بخش‏ها را می‏توان تعلیقات، ضمایم، شروح و تفاسیری دانست که دربارة این هستة مرکزی و مرتبط با آن شکل گرفته است. تعبیر «ودا» در معنای محدود خود، گاه فقط به همین بخش اطلاق می‏شود و همین بخش است که موضوع این نوشتار را تشکیل می‏دهد. این بخش، خود از چهار جزء تشکیل مى‏شود: ریگ ودا، سامه ودا، یجور ودا و اَتَهروه ودا.اُپینیشدها نیز به طور سنتی بخشی از براهمنه‏ها یعنی بخش نهایی آن شمرده می‏شوند؛ اما به دلیل تمایز اساسی اوپنیشادها در جهات گوناگون و نیز اهمیت بسیار والاتر آن‏ها، به طور معمول به صورت بخشی مستقل مطالعه و بررسی می‏شوند. به اعتقاد بسیاری، اوپنیشادها سرچشمه فلسفه و عرفان هندی است .(cf. hiriyanna, 1993 , 29_30)در بخش سمهیتا، ریگ سُمهیتا واتهرْوه سمهیتا، کهن‏ترین بخش ادبیات و و از این جهت مهم‏ترین بخش‏های آن هستند و از این میان نیز از ریگ ودا، کهن‏تر بوده و بیشترین تأثیر را بر تفکرات بعد داشته است. سرودها یا منتره هایی که در این دو بخش باقی مانده، نه محصول یک فرد هستند، نه دستاورد یک دوره؛ بلکه احتمالاً در ادوار گوناگون به وسیلة حکیمان متعدد پدید آمده‏اند و احتمالاً بخشی از آن‏ها، به ویژه در ریگ ودا، قبل از ورود آریاها به هند تألیف شده است. آن‏ها دهان به دهان انتقال یافته و در طول زمان اضافاتی را نیز پذیرفته اند تا سرانجام به صورت فعلی درآمده‏اند .(cf. dasgapta,1997,14) اکنون با توجه به ساختار کلی این مجموعه و نیز به این دلیل که آن ها به طور عمده برای اه آیینی فراهم آمده اند نمی توان
با
مقاله درباره دین و حکمت وِ

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله اصول تراشکاری با و پر سرعت .
مقاله اصول تراشکاری
مقاله اصول تراشکاری لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:85تراشکاریدر یک کارگاه تراش فردی مجاز به کاراست که با مسائل فنی آشنا شده باشد و دوره ف کاری را نیز گذرانده ومسلط و آماده برای یادگیری در کارگاه تراش باشد.قبل از هر چیز ایمنی های لازم را باید بداند.الف- ایمنی های اصلی و مهمقبل از هر کاری با ماشین ابزار به نکات مهم ذیل باید توجه کامل نمود که به دو بخش تقسیم می شوند:a: کارهایی که بایستی انجام شود:1- بایستی فرمانها و اهرمها را بشناسد2- در صورت داشتن سئوال در مورد هر چیز آنرا بپرسد3- همیشه ابزار صحیح برای کار در اختیار داشته باشد.4- برای ابزاری که اب میشود و یا می شکند جانشین داشته باشد.5- از ابزار مواظبت کند و برای تهیه آنها قبل از استفاده از دستگاه اقدام نماید.6- گذرگاه ومسیر استفاده از ماشین را همیشه تمیز نگاه دارد.b- کارهایی که نبایستی انجام داد:1- در کارگاه و اطراف ماشین بیهوده قدم نزند و ندود2- هیچ چیزی را روی زمین نیاندازد.3- هر چیزی که تهیه می شود را لمس نکند4- در زیر قلاب و بار حرکت نکندب- ایمنی های مربوط به ماشین:1- ماشین را تمیز نگهدارد و روغن کاری بنماید.2- قبل از استارت زدن با ماشین آشنایی کامل داشته باشد.3- قبل از ترک ماشین آن را خلاص و خاموش کند.ج- ایمنی های مربوط به پرسنل:1- هر خبر و گزارشی را در کوتاهترین زمان مطرح نماید.2- از کفش و لباس کار برخوردار باشد.3- قبل از استفاده از کار ازتمیز بودن برای نشستن روی ماشین اطمینان حاصل نماید.4- دگمه های لباس کار باز نباشد و یا زیپ آن همیشه بالا کشیده شده باشد.5- موهای سر را همیشه کوتاه نگهدارد6- ازبستن ساعت و انگشتر و هرگونه مشابه آن پرهیز نماید.7- براده ها؛ قطعات داغ و سایر آنا را توسط دست لمس نکند.8- روی ماشین خم نشود و یا تکیه ندهدبرای مواظبت و محافظت ازماشینهای افزار عوامل زیر را باید در نظر داشت.1- قبل از شناسای از طرز کار هر ماشین نباید آنرا به کار انداخت تا موجب ات جانی و مالی گردد.2- محلهایی از ماشین که نیاز به روغنکاری روزانه دارد باید مرتباً اعمال گردد.3- قبل از استارت ماشین از درست قرار گرفتن اهرمهای آن باید اطمینان حاصل کرد4- حرارت یاطاقانهای ماشین نبایستی بیش از حرارت دست شود بنابراین زمان کارکدد باید معلوم باشد5- از جمع شدن براده ها در راهنماهای ماشین بایستی جلوگیری شده و همیشه آنها را تمیز نگهدارد6- راه نفوذ آب و گرد و غبار به داخل الکترود موتورها باید کاملاً بسته باشد و دارای حفاظ باشد7- برای تمیز مداوم ماشین نباید از هوای فشرده استفاده شود، تا عمر ماشین زیا شود8- توجه به علائم و تابلوهای جلوگیری از خطرات بسیار مهم بوده و ضامن ایمنی وسلامتی خواهد شد.علائمی استاندارد شده را جهت معرفی و شناخت در اختیار گذاشته تا در موارد برخورد با انها مورد استفاده صحیح قرار گیرد.بعضی از این علائم با عنوان انجام دهید و بعضی با عناوین انجام ندهید می باشد و صاصولاً علائم سیاه رنگ جهت انجام ندادن کاری بشمار می آید و علائم سفید رنگ فرمان اجرای عملی را نشان می دهد.مثلاً اگر اهرمی در روی ماشین قرار دارد و قابل حرکت در سه جهت رفت و برگشتی درمحورهای z-y-x باشد و فقط در جهت رفت و برگشتی x آن را مجاز به حرکت باشد از علامت خبری که دور آن دایره کشیده شده استفاده می شود. به سایر علائم توجه فرمائیدساختمان یک ماشین تراش و توانایی ان برای کارهای مختلف :ماشین تراش نیز یکی از ماشینهای افزار است که با دقت زیاد ساخته شده و خیلی حساس و گرانقیمت می باشد.این ماشین قادر است قطعات را به صورت استوانه ای یا گرد تولید نماید و بهمین خاطر به ماشینهیا گردان نیز معروف استاصولاص قطعات از طرف مختلف ساخته می شوند.روش الف – قطعاتی که بدون براده برداری تولید می شوند این نوع قطعات یابصورت ریخته گری و یا با عبور از قالبهای کشش و یا غلطکی تولید می شوند و یا نیز از طریق آهنگری و یا با برش قیچی ایجاد می گردند.روش ب: طریقه است که قطعات از طریق براده برداری مثل اره – سوراخ کاری- تراشکاری- صفحه تراش- فرزکاری- و یا سنگ زنی و … تولید می گردند.از جمله قطعاتی که از طریق براده برداری تولید می گردند با استفاده از ماشین تراش میباشد. اصلی ترین قسمتهای ماشین تراش مرغک دار عبارت است از :a میز ماشین تراش – b دستگاه یاطاقان میله کار c سوپورت- d دستگاه مرغک- e جعبه دنده بار f میله راهنما- g میله کشش- h میله راه اندازدر شکل داده شده چون برای بستن کار روی ماشین میتوان از دو مرغک استفاده نمود ماشین مرغک دار یا ماشین طول تراش نامیده می شود، میله کار این ماشین معمولاً توخالی است که بتوان کارهای خاص را از آن عبور داد. بسیار دقیق یاطاقان بندی شده تا دورانی متغیر و بسیار دقیق داشته و قطعه کار روی آن محکم گردد، روی محو آن که سنگ خورده می باشد یاطاقانهایی هستند که لغزشی یا غلطشی میباشند و پوسته داخل یاطاقانها از جنس برنز می باشد که بدون لقی و دارای اصطکاک بسیار کم هستند در شکل مقابل ساچمه ای یا صفحه ای را ملاحظه می کنید.دستگاه حماله یا حامل سوپورت : این دستگاه که رنده تراش روی آن بسته می شود و بوسیله آن تنظیم بار می گردد می تاند بصورت صلیبی در کشویی عرضی و طولی حرکت داشته باشد، کشویی حامل رنده حرکتی بدون لقی و برای بار عرضی و طولی قابل تنظیم دارد، که با دست و یا اتوماتیک بوسیله دو میله هادی و کشش که در چلوی نیز نصب شده اند به حرکت در می آیند.دستگاه مرغک : این وسیله برای تکیه گاه قطعات بلند استفاده می شود ضمناً سوراخکاری و برقوکاری روی دستگاه تراش به وسیله این دستگاه انجام می پذیرد، دستگاه مرغک می تواند در نقاط مختلف طولی ریل دستگاه تغییر مکان داده شود، افزار برنده بوسیله دنباله م وطی سوار می شود و بوسیله چرخ دستی آن بار داده می شود و با جابجایی اهرم مرغک شل می شود و می تواند به عقب و یا جلو حرکت داده شود.میز ماشین: این قسمت ماشین تراش دارای ریل راهنما سنگ خورده می باشد که حامل تمام قسمتها و قطعات ماشین تراش است، دستگاه سوپورت روی ریل هایی که با مقطع منشوری یا تخت هستند جابجا می شود.کارهای قابل اجرا توسط ماشین تراش : قطعات تولید شده با ماشین تراش دارای مقاطع دایره ای است که در طول دارای فرم های مختلف می باشند میله هایی ساده و غیر ساده، م وطی، پیچی، واشرها و پولکها و بوشها و سایر اشکال دیگر را می توان تولید نمود این اشکال می توانند توپر و یا توخالی باشند.
با
مقاله اصول تراشکاری

اطلاعات

 • منبع: http://surnafile.blogsky.com/1396/02/17/post-66812/مقاله-اصول-تراشکاری
 • مطالب مشابه: مقاله اصول تراشکاری
 • کلمات کلیدی: ماشین ,تراش ,دستگاه ,استفاده ,قطعات ,میله ,ماشین تراش ,دستگاه مرغک ,داشته باشد ,براده برداری ,اصول تراشکاری ,طریق براده برداری ,براده برداری تول
 • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.
اختصاصی از سورنا فایل آمادگی برای اخذ گواهی isots 16949 با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 114 بخش اول آمادگی برای اخذ گواهی iso/ts 16949 پیش گفتار در طول تاریخ، موج عقاید، تلاش ها، پاداش ها، رسوم، و ترس، انسان را به پیش رانده است. امروزه توجه به کیفیت به عنوان وسیله افزایش توان رقابت، بسیار مروم شده است. مقامات تی همت خود را بر این گذاشته اند تا صنایع را به بهبود کیفیت محصولات و خدمات تشویق کنند. برای شرکت هایی که به استانداردهای بین المللی سیستم کیفیت دست یافته و موفقیت هایی در عملکرد کیفیت گرا به دست آورده اند، جوایزی تعیین شده و بسیاری از شرکت ها در هراس هستند که در صورت محروم شدن از چنین جوایزی، مشتریان خود را از دست دهند. در بسیاری از سازمان ها، کیفیت به روش سعی و خطا حاصل شده است. برخی برای دستی به آن با بهره گیری از طراحی، آینده نگری کرده و چندین نسل و دو جنگ جهانی را به سلامت پشت سر نهاند. «باید دید رمز کار در چه بوده است». اغلب بنگاه های ب و کار غربی از انگیزة سود (پول در آوردن بدون توجه به پی آمدهای آن) زاده شدند. پس از ویرانی جنگ دوم جهانی تقاضای زیادی برای کالاهای مصرفی و تجدید تسلیحات وجود داشت. کمیت مهم تر از کیفیت بود، زیرا تقاضا بر عرضه فزونی داشت. درست پس از این که ژاپن به کشورهای غربی اثبات کرد که پیش گرفتن بر انتظارات مشتری، افزایش مداوم سود را تضمین می کند. آنان توجه خود را به کیفیت معطوف د و «عرضه» کم کم بر «تقاضا» پیشی گرفت. عقیده بر این است که راز معجزه اقتصادی ژاپن «کایزن» بوده است. کایزن به مععنی پی گیری بی وقفه و بی پایان بهبود کیفیت به صورت تدریجی و با حداکثر استفاده از منابع موجود است. صنعتگران غربی معتقدند که برای پیشرفت باید پول بیشتری ج کنند و تجهیزات قدیمی، فن آوری قدیمی و ساختمان های قدیمی را نوسازی کنند. ژاپن برای این کار واژه دیگری دارد: کای روی. معنی آن ایجاد بهبود از طریق صرف پول است. در عین حال که غرب برای رفع مشکلات فقط پول ج را می شناسد، ژاپن بهبود را از طریق تغییرات تدریجی حاصل می کند. تنها زمانی که ظرفیت بهبود از این طریق تمام می شود، نوبت «کای روی» است. سرعت بهبود تدریجی، کند است و توجه مدیران غربی را جلب نمی کند. غربی ها بجای اینکه روی منابع کم بازده تلاش کنند، آنها را دور می ریزند و سیستم جدیدی را جایگزین می کنند، بی توجه به اینکه همراه با آن، مشکلات جدیدی پدید خواهد آمد. با کنار گذاشتن سیستم قدیمی، ممکن است اصل مسئله با جوانب آن کنار گذاشته شود. تکلیف چنین دیدگاهی با سیستم های کیفیت و iso ts 19949 چیست؟ سیستم های کیفیت، بایستی شرکت ها را قادر سازند که کنترل خود را حفظ کنند، ثبات پیش بینی پذیری و توان مندی پدید آوردند، اگر یکی از آن شرکت هایی هستید که همواره در حال تغییرید، سیستم های کیفیت شما را قادر می سازند این کار را در شرایط کنترل شده انجام دهید نه به روش سعی و خطا. سیستم های کیفیت شما را قادر می سازند کاری را که همیشه می کنید بهتر انجام دهید. گام نخست، در پدید آوردن یک سیستم کیفیت، روی کاغذ آوردن فرایند اصلی است. پس از آن، اقداماتی را شروع کنید که نخست شما را قادر به حصول نتایجی یک نواخت کند. سپس عملکرد خود را به تدریج بهبود بخشیده و در گام های بعدی، تغییرات و پیچیدگی را کاهش دهید. به این ترتیب، از طریق تغییر تدریجی، بهبود مستمر – در یک کلام «کایزن» - حاصل می شود. با این حال موفقیتی در به کارگیری ابزارهای صحیح به دست نیامده است. یک بازیکن گلف می تواند همان چوب گلف بازیکن حرفه ای را داشته باشد بدون این که بتواند مهارت او را نشان دهد، پس بازیکن حرفه ای چه دارد که به نظر می رسد برای آماتور دست یافتنی نیست؟ به عبارت ساده، ب دانش است که شخص را قادر می سازد چیزهای درستی را برای انجام دادن انتخاب کند و مهارت های لازم را برای توانا ساختن او برای انجام درست کار در همان
با
آمادگی برای اخذ گواهی isots 16949

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پروژه و تحقیق-کاربردهوش هیجانی در محیط کار- در 50 صفحه-docx با و پر سرعت .
پروژه و تحقیق-کاربردهوش هیجانی در محیط کار- در 50 صفحه-docx
پروژه و تحقیق-کاربردهوش هیجانی در محیط کار- در 50 صفحه-docx هوش هیجانی یعنی صداقت، یعنی آگاهی نسبت به احساسات خودمان و دیگران. دانیل گلدمن در کتابش به نام کار با هوش هیجانی می گوید «هوش هیجانی مشتمل بر پنج قابلیت است که سه قابلیت آن در رابطه با تعامل فرد با خودش (درون فردی) و دو قابلیت دیگر در رابطه با نحوه ِ برخورد فرد با دیگران (برون فردی) است». این پنج قابلیت عبارتند از: خودآگاهی: هوش هیجانی با خودآگاهی آغاز می شود که ارتباط با ارزش ها، نقاط قوت و ضعف شما دارد تا بتوانید هم زمان از طریق روش مناسب و سازنده احساسات خود را ابراز کنید. خودگردانی (مدیریت برخورد): خودگردانی عامل اصلی در پذیرش مسوولیت اعمالی ست که انجام می دهیم. مدیریت بر احساس خودتان باعث می شود وقتی با هیجانی روبرو می شوید با انتخ منطقی و دلایل کافی رفتاری صحیح در پیش گیرید. خودانگیزشی: تشویق و ترغیب افراد به تلاش بیشتر و مقاومت در مقابل افکار مایوس کننده است. بر اساس نظریه ِ دانیل گلدمن، مجریان و کارگزاران برتر بر موانع موجود غلبه کرده و می توانند بر محیط و شرایط موجود تاثیرگذار باشند. همدلی: توجه به احساسات دیگران. هم دلی فرد را وادار می کند که دنیا را از دریچه ِ چشم دیگران ببیند. به طور خلاصه، هم دلی نیازمند درک، شناخت و پاسخ مناسب به هیجان های دیگران است. روابط موثر: این قابلیت، مجموعه ای از چهار مهارت هوش هیجانی ذکرشده است که به فرد کمک می کند به طور دائم و مستمر و به طور مثبت با دیگران ازتباط برقرار کند. روابط موثر، موجب اجماع و توافق عمومی شده و از اه گروه ها حمایت می کند. هوش هیجانی می تواند در شرکت های مختلف موجب موفقیت های کاری شود. من از این نظریه دفاع می کنم که هوش هیجانی منافع فردی زیادی در بر دارد، شامل موفقیت در مسیرهای شغلی، تقویت روابط فردی، افزایش خوش بینی، اعتماد به نفس و سلامتی. هوش هیجانی ضمن کاهش فشار روانی (استرس)، محیطی به وجود می آورد که به حفظ سلامت جسمی و تندرستی بهتر کمک می کند، به خصوص روی مفهوم دستی به سلامت جسمی و تندرستی بهتر تاکید می کنم. وقتی دچار فشار روانی می شویم این احساسات از سمت کمر حرکت و تا دست ها امتداد می یابد و آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. افرادی که به دلیل فشار روانی برای مشاوره مراجعه می د افرادی ناامید بوده که دست از همه ِ احساسات خود کشیده بودند، ح ی خمیده داشته و برای پاسخ دادن به هر سوالی فقط شانه های خود را بالا می انداختند. هوش هیجانی می تواند مزایای شغلی فراوانی از قبیل بهبود ارتباطات و کاهش تع ت در محیط کار به دنبال داشته باشد. با برقراری ارتباط می توانید اعتماد افراد را به دست آورید. در محیط کار، اول نیازمند اعتمادسازی هستید. تاثیر رفتار و حرکات، به مراتب بیشتر از ادای کلمات است. بیش از 65 درصد ارتباطات را علایم تن گفتاری (زبان بدن) تشکیل می دهد. ارسال پیام ها صرفا در قالب کلمات صورت نمی گیرد بلکه می تواند به وسیله ِ حرکات بدن نیز ارسال شود، لذا هوش هیجانی کمک می کند تا پیام ها را بهتر مدیریت کنید. هوش هیجانی در محیط کار می تواند به عنوان یک مزیت تلقی شود. ارتقاء شغلی هر فرد بستگی به مهارت های هوش هیجانی دارد. بنابراین هوش شناختی (iq) نمی تواند پیش بینی کننده ِ خوبی برای موفقیت های شغلی فرد باشد. هوش شناختی می تواند فرد را تا دم درب موفقیت ببرد ولی این هوش هیجانی ست که از ابتدا می تواند از شما یک مجری و کارگزار برتر بسازد. به هنگام استخدام کارکنان به مهارت های فنی آنان نیازمند هستید اما موضوع به همین جا ختم نمی شود، چون اگر این افراد دارای بهترین مهارت های فنی هم باشند ولی عنان خود را به دست روزگار بسپارند و کنترلی بر هیجان های خود نداشته باشند در انجام وظایف حتما ش ت می خورند. داشتن مهارت های فنی برای انجام کار مهم هستند، مشاغلی مانند حسابداری، هتل داری، امور اداری و تحقیق و پژوهش نیازمند مهارت های خاصی هستند، اما باید بدانیم برای انجام وظایف به انسان نیاز داریم و مهم است که بپذیریم همه ِ ما دارای هیجان هایی هستیم. بنابراین هوش هیجانی عامل مهمی در تحقق اه تجاری ست و موجب افزایش بهره وری، کاهش اتلاف زمان و غیبت های ناشی از بیماری کارکنان می شود. هوش هیجانی موجب افزایش چرخه ِ نوآوری میان کارکنانی می شود که ایده های جدید را مطرح می کنند، بهبود می بخشند و یا در نهایت اجرا می کنند. وقتی به دنبال دلیل غیبت دانشجویان در آزمایشگاه بودم، متوجه شدم دانشجویان به این دلیل از کار در آزمایشگاه خودداری می د که اساتید از هوش هیجانی پائین تری نسبت به دانشجویان برخوردار بودند. به صراحت می گویم هوش هیجانی نوعی رفتار یا انتخ در زمینه ِ ب وکار است. ما باید برای گسترش فرهنگ کاری بر مبنای هوش هیجانی که بسیار فراگیر است تلاش کنیم. در ارتباط با دیگران در محیط کار یا خانواده مهم نیست چه جملاتی می گویید بلکه مهم، چگونه گفتن آن جمله است. هوش هیجانی در محیط کار کمک می کند تا بهتر بتوانیم احسا
با
پروژه و تحقیق-کاربردهوش هیجانی در محیط کار- در 50 صفحه-docx

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره باباطاهر 2 با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 28 بابا طاهر بابا طاهر همدانی یکی از شاعران اواسط قرن 5 هجری قمری است که ولادت او اوا قرن 4 می باشد. درباره زندگانی این شاعر عارف اطلاعات دقیقی در دست نیست. تنها روایتها و داستانهایی از مقام علمی و عرفانی این شاعر وجود دارد و گفته اند که به این دلیل به او می گفتند چون از علایق دنیا دست کشیده بود و گفته شده که او معاصر با پادشاهی طغرل بیک سلجوقی بوده و این پادشاه ملاقاتهایی با بابا طاهر داشته است. با دقت در رباعیات او می توان به برخی از احوال او پی برد. به عنوان مثال او در این رباعی فرموده است: "نصیحت بشنو از پور فریدون که شعله از تنور سرد نایو"، متوجه می شویم که نام پدر او فریدون بوده است و همچنین گفته شده که بابا طاهر فرزندی به نام فریدون داشته که در زمان حیات او فوت شده که در سوگواری او گفته: "فریدون عزیزم رفته از دست / بوره کز نو فریدونی بسازیم" که معنای آن این است که فریدون عزیزم از دست رفته و از خدا فرزندی دیگر بطلبیم و نکته دیگر از زندگانی بابا طاهر این است که او روزها را بیشتر در کوه و بیابان می گذرانده و شبها را به عبادت و ریاضت مشغول بوده است و در مورد سال وفات این شاعر عارف نظریه های مختلفی بیان شده و به طور یقین نمی توان سال وفات او را مشخص کرد.ویژگی سخن اشعاری که از بابا طاهر باقی است رباعیاتی است که به لهجه لری سروده شده است. با خواندن این اشعار متوجه می شویم که او با سخن بسیار روان و ساده و بی پیرایه خود نیکو کاری، خیر خواهی و احسان و ترک ظلم و ستم به خلق را به خوبی بیان کرده، او عشق و ایمان و دلباختگی خود به مذهب شیعه و توسل به ائمه اطهار و تضرع به درگاه خدا را چنان با جاذبه بیان می کند که خواننده از خواندن رباعیات خسته نمی شود و ناله جانسوز طاهر یکی از انوار عشق الهی است که در کلمه به کلمه اشعار او این انوار را می بینیم و سوزش و آتش آن را حس می کنیم.بابا طاهربابا طاهر پیری وارسته و درویشی فروتن بود که دل به حقیقت بسته و صفای عشق به معبود را با خلوت دل در هم آمیخته بود. بابا طاهر از شاعران اواسط قرن پنجم هجری قمری و از معاصران طغرل بیک سلجوقی بوده است .امروز آگاهی زیادی از زندگی بابا طاهر در دست نیست. فقط در بعضی از کتب صوفیه ، ذکری از مقام معنوی و مسلک و ریاضت و درویشی، تقوی و استغنای او آمده است . نامش طاهر و باطنش طاهرتر و منزه تر از نامش ، شهرتش به بابا به خاطر سیر کامل او در طریقت زهد ، عشق به حقیقت و شی او بوده است. کلمه که به او نسبت داده اند به علت بی توجهی به علایق دنیوی و و عور زیستن وی می باشد. او مسلک درویشی و از خود فانی بودن و بی توجهی به علایق دنیوی را در زندگی همواره مراعات می کرد. آنچنانچه در خور سالکان حقیقی است دل در گرو دوست بسته و از جنبه خودبینی و خویش گرایی دور ساخته و موجب شده که او هیچگاه در صدد تظاهر و خودستایی بر نیاید. مقبره بابا طاهر در شهر همدان واقع است که اکنون مرقدش طوافگاه اهل دل می باشد.• شب تاریک و راه باریک و من مست قدح از دست ما افتاد و نش ت• نگه دارنده اش نیکو نگه داشت و گرنه صد قدح نفتاده بش ت• ز دست چرخ گردون داد دیرم هزاران ناله و فریاد دیرم• نشسته، دلستانم با خس و خار دل خود را چگونه شاد دیرم• دلا، خوبان دل خونین پسندند دلا خون شو ، که خوبان این پسندند• متاع کفر و دین بی مشتری نیست گروهی آن ، گروهی این پسندند• ندونم لوت و عریونم که کرده خودم جلادو بی جونم که کرده• بده خنجر که تا کنم چاک ببینم عشق بر جونم چه کرده• بشم، واشم از این عالم بدر شم بشم از چین و ماچین دورتر شم• بشم از حاجیان حج بپرسم که این دیری بسه یا دورتر شم• اگر دل دلبره ، دلبر کدمه؟ وگر دلبر دله ، دل را چو نومه؟• اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چونست و آن چون• یکی را داده ای صد گونه نعمت یکی را قرص جو آلوده در خون• مرا نه سر نه سامان آف د پریشانم پریشان آف د• ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد• بسازم خنجری نیشش ز پولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزادبابا طاهر زندگی نامهبابا طاهر همدانی یکی از شاعران اواسط قرن 5 هجری قمری است که ولادت او اوا قرن 4 می باشد . درباره زندگانی این شاعر عارف اطلاعات دقیقی در دست نیست تنها روایتها و داستان هایی از مقام علمی و عرفانی این شاعر وجود دارد و گفته اند که به این دلیل به او می گفتند چون از علایق دنیا دست کشیده بود و گفته شده که او معاصر با پادشاهی طغرل بیک سلجوقی بوده و ملاقاتهایی این پادشاه با بابا طاهر داشته است . با دقت در رباعیات او می توان به برخی از احوال او پی برد به عنوان مثال او در این رباعی فرموده است : نصیحت بشنواز پور فریدون که شعله از تنور سرد نایو ، متوجه می شویم که نام پدر او فریدون بوده است و هم چنین گفته شده که بابا طاهر فرزندی به نام فریدون داشته که در زمان حیات او فوت شده که در سوگواری او گفته : فریدون عزیزم رفته از دست بوره کز نو فریدونی یسازیم که معنای آن این است که فریدون عزیزم از دست رفته و از خدا فرزندی دیگر بطلبیم و نکته دیگر از زندگانی بابا طاهر این است که او روزها را بیشتر در کوه و بیابان می گذرانده و شیها را به عبادت و ریاضت مشغول بوده است و در مورد سال وفات این شاعر عارف نظریه های مختلفی بیان شده و به طور یقین نمی توان سال وفات او را مشخص کرد . مقبره بابا طاهر در شهر همدان قرار دارد نزدیک بقعه زاده حارث بن علی واقع است . اینک چند مورد از روایتها و داستانهایی که در مورد بابا طاهر بیان شده است ذکر می کنیم . حکایت اول : گویند شاه سلجوقی (طغرل بیک) در دوران سفر و فتوحاتش به شهر همدان می رسد و به خدمت بابا طاهر ، از او پند و اندرزی خواست بابا طاهر به او گفت من با تو آن را می گویم که خدای متعال در قرآن فرمود : ان ا… یامر کم بالعدل و الاحسان با بندگان خدا عدل و احسان کن و سپس بابا طاهر لوله ابریقی را که با آن وضو می گرفت ش ت و به جای انگشتر در انگشت طغرل کرد و گفت برو به یاری خدا پیروز خواهی شد و گویند تا زمانی که آن انگشتر در دست او بود پیوسته در جنگها فاتح و پیروز بود چون آن ش ت او هم در جنگها ش ت خورد . حکایت دوم : گویند طاهر در آغاز جوانی روزی با شوق و علاقه بسیار به مدرسه ای وارد شد و تصمیم به فراگیری علم و دانش گرفت اما هنگامی که سخنان علمی طلاب را با شوق فراوان می شنید مطالب آنها را نمی فهمید لذا به یکی از طلاب گفت شما چه می کنید که به این علوم آگاه می شوید آن شخص به شوخی به او گفت : بسیار رنج و زحمت می کشیم ، در این حوض یخ را ش ته و در سرمای شب غسل کرده و چهل بار سر را در آب فرو می بریم چون بیرون می آییم اسرار این علوم بر ما معلوم و فراگیری آن بر ما آسان می شود ، بابا طاهر ساده دل با عشق و شوق به معرفت الهی این سخنان به شوخی را حقیقت دانست و چون شب شد در هنگام خواب طلاب به مدرسه آمد و یخ حوض را ش ت و در آب غسل کرد و چهل بار سر را در آب فرو برد و چون از این کار فارق شد شعلهای از آسمان فرود آمد و به قلب او وارد شد و پنهان گردید و توانست در راه عرفان و شناخت به مقام بالایی رسید . حکایت سوم : درویشی قصد دیدار بابا طاهر کرد و برای دیدن او به کوه همدان شتافت ، مسافتی را پیمود تا به خدمت طاهر رسید . دید همه اطراف طاهر را برف گرفته و لیکن اطراف او تا حدی بر اثر حرارت بدن طاهر برفها آب شده و زمین خشک است چون نزدیک ظهر شد درویش گرسنه بود و با خود فکر کرد که امروز گرسنه خواهم ماند زیرا نزد طاهر هیچ غذایی نیست . طاهر از فکر او آگاه شد و گفت ای درویش اکنون وقت ظهر است را به جا آوریم و در فکر شکم مباش که روزی را خدا می رساند چون از خواندن فارق شدند درویش دید به دعای بابا طاهر جوی آبی پدید آمد و سفره ای کنار آن جوی پهن شد و غذاهای گوناگون و معطر در ان سفره چیده شد . طاهر گفت درویش بسم ا… هم اینکه درویش دست به غذا برد غذا از نظرش پنهان شد او فکر کرد که طاهر سحر می کند ولی طاهر از فکر او آگاه شد و به او گفت نه درویش سحر نیست تو بدون نام مولی دست به غذا بردی بسم ا… بگو چون درویش بسم ا… گفت غذا ظاهر شد و درویش و طاهر از آن غذا میل نمودند .ویژگی سخناشعاری که از بابا طاهر باقی است رباعیاتی است که به لهجه لری سروده شده است با خواندن این اشعار متوجه می شویم که او با سخن بسیار روان و ساده و بی پیرایه خود نیکو کاری ، خیر خواهی و احسان و ترک ظلم و ستم به خلق را به خوبی بیان کرده ، او عشق و ایمان و دلباختگی خود به مذهب شیعه و توسل به ائمه اطهار و تضرع به درگاه خدا را چنان با جاذبه بیان می کند که خواننده از خواندن رباعیات خسته نمی شود و ناله جانسوز طاهر یکی از انوار عشق الهی است که در کلمه به کلمه اشعار او می انوار را می بینیم و سوزش و آتش آن را حس می کنیم .معرفی آثاراز بابا طاهر مجموعه ای از سخنان او به زبان عربی باقی مانده است که در آن عقاید عرفانی را در علم و معرفت و عبادت بیان کرده است و هم چنین مجموعه ای که شامل سروده های او به زبان لری است از او به یادگار مانده است .گزیده ای از اشعارغزلدلا در عشق تو صد دفتر ستم که صد دفتر ز ین از بر ستممنم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خا تر ستمدلم سوجه ز غصه ور بریجه جفای دوست را خواهان نز ستممو آن عودم میان آتشستان که این نه آسمان ها مجمر ستمشد از نیل غم و ماتم دلم خون به چهره خوشتر از نیلوفر ستم
با
تحقیق درباره باباطاهر 2

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد ی ‏ 30 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 31 زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد ی چکیده :در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفة اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفة فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعة ی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.رویکرد جدید به زکات ، زمینة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوة مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و م ین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.کلید واژه : زکات ، بودجة عمومی ، ولی امر، حکومت ی .مقدمه عن جعفر(ع ): «الکمال کل الکمال ، فقه فی الدین و الصبر علی النائبة و تقدیر المعیشة ». باقر(ع ) فرمودند: «برترین مراحل کمال ، فهم دین ، پایداری در سختیها و سنجش درست در امور اقتصادی است » [کلینی ، ج 1: 39].دستورات و فرامین ی ، مجموعة دستورهای پراکنده و گسسته ای نیست که بر حسب وضعیت شخص یا گروه خاصی اتخاذ شده باشد، بلکه مجموعه ای از قوانین یکپارچه و منسجم می باشد که بر قواعد عام و اصول کلی استوار است . در عین حال ، این مقررات ، هماهنگ و مرتبط با یکدیگرند و بر اساس مبانی ویژه ، در جهت اه خاص خود تنظیم شده اند.ویژگی دیگر نظام حقوق ی ، جامعیت قواعد کلی حاکم بر آن است ، به گونه ای که جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. همچنین قواعد عام آن ، دارای جنبة عقلانی و انسانی می باشد، به گونه ای که پذیرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتی 1377: 6]. در این سیستم ، خداوند متعال انواع ارتباطات انسانی را مورد توجه قرار می دهد : از جمله رابطة انسان و حاکمیت (قلمرو حقوق عمومی داخلی ). هدف از جعل قوانین ، تهذیب روح، تزکیة نفس «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصّیامَ ... لَعَلَّکُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسْطِ». این اصل در قرآن کریم و سنت ، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبیا از آن یاد شده است .در علم حقوق ، دو تقسیم اساسی وجود دارد که اغلب نویسندگان مبانی آن را پذیرفته اند که شامل «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی » می شود.هرگاه ت که سلطه و حاکمیت دارد، در روابط حقوقی مشارکت کند؛ موضوع «حقوق عمومی» خواهد بود. به تعبیری، طرف دیگر روابط، ت می باشد. این نوع از حقوق ، تقسیمات متعددی را شامل می شود که یکی از آنها، حقوق مالیه است؛ یعنی، قواعد وضع مالیاتها و عوارضی که مأموران ت می توانند از افراد مطالبه کنند. همچنین مقررات ناظر به بودجة عمومی و وظایف دیوان محاسبات را حقوق مالیه می نامند [قنواتی 1377: 28].هدف از قانونگذاری در این حوزه ، تأمین سعادت و رفاه جامعة مسلمین و اجرای عد اقتصادی و اجتماعی است و برتری اقتصاد ی بر سایر نظامهای اقتصادی، همین ویژگی آرمان گرایی آن است .عد را باید به مثابه یک قاعده و اصل نگریست که در هماهنگ سازی مجموعه فقه اثر می گذارد. عد ، در سلسله علل احکام قرار دارد نه در سلسله معلولات ، به این معنا که دین، عدل را می گوید، نه اینکه آنچه دین می گوید عدل باشد.به عقیدة متفکرینی، مانند شهید مطهری ، اصل عد اجتماعی با همه اهمیتش در فقه ، و با همه تأکیدی که در قرآن کریم در مورد آن شده ، مورد غفلت واقع شده است. این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است [مهریزی 1379 دفتر اول: 121 و123]. ت ی مانند هر ت دیگری متصدی اجرای قوانین است و باید تلاش کند تا هماهنگی های لازم را جهت اجرای عد و تأمین منافع عمومی افراد انجام دهد. ت ی این قوانین را از شریعت اخذ می کند زیرا دین مبین تنها منبع سازندة قوانین است . اصل چهارم قانون اساسی جمهوری ی ایران ، تصریح کرده است که :کلیة قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، و غیر اینها باید بر اساس موازین ی باشد.زندگی اجتماعی ، دارای روابطی است که هر روز بر پیچیدگی آنها افزوده می شود و تنظیم و تضمین آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه که حقوق فردی و اجتماعی افراد را پاس بدارد، ممکن نیست . در روایتی از رضا(ع ) آمده است:ما هیچ گروهی از گروهها و هیچ ملتی از ملتها را نمی ی م که پایدار مانده و به حیات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئیس و س رست [مجلسی ج 6: 60].نظام ی از این اصل مستثنی نیست ، زیرا مبتنی بر فطرت است . از طرف دیگر، جامعة ی باید از تمام جهات و برای همیشه الگویی متعالی باشد. مسلّم است که این هدف هرگز با چشم پوشی از بعد مادی زندگی انسان محقق نمی شود، از این رو برعهدة مدیریت جامعه ی است که به هر دو بعد حیات انسانی توجه کافی مبذول نماید. شریعت کاملی را ارائه کرده که پاسخگوی همة نیازهای انسان در ابعاد مختلف زندگی است به شرط آنکه به درستی درک شود و سپس به اجرا در آید. در غیر این صورت به اه و مقاصد خویش نایل نخواهد شد. به تعبیر دیگر، نظام حقوق ی و همة شاخه های آن از جمله نظام مالی، باید به طور کامل و صحیح بر مبادی ی استوار گردد. رویکرد ناقص ، جامد، سطحی و خشک به احکام ی ، ت را در تحقق اه ش ناتوان می سازد. با توجه به مطالب یاد شده ضرورت استفاده از معتبرترین متون و صحیح ترین برداشت از منابع دینی آشکار می شود. قانونی که به خاطر کمی و کاستی در لابلای کتابهای فقهی یا حقوقی بماند و امکان اجرا ی آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظری باقی بماند، چه ارزشی می تواند داشته باشد؟
با
تحقیق درباره زکات گامی عملی در تکوین اقتصاد ی ‏ 30 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره قضا و قدر با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 13 مساله قضا و قدردرآمدمساله قضا و قدر یکى از مباحث بسیار مهم کلامى است . این مساله با آنچه که امروزه به ((سرنوشت)) معروف است , ارتباط نزدیکى دارد و نه تنها ذهن فیلسوفان و متکلمان را به خود مشغول داشته, بلکه یکى از مسائل اساسى در زندگى هر انسانى است. از این رو, بحث سرنوشت, از دیرزمان, جایگاه خاصى در ادبیات ملل گوناگون داشته و دستمایه شاعران و داستان سرایان و ... براى خلق آثار بزرگ بوده است . البته , طبیعى است که متالهان و خدا باوران مساله سرنوشت را در ارتباط با علم و اراده الهى تفسیر مى کنند, اما ملحدان آن را در چارچوب حتمیت هاى برخاسته از علل و اسباب مادى محصور مى سازند.به هر ترتیب , اصل مساله قضا و قدر از مسلمات عقاید ى است و چندان در کتاب و سنت فراوان از آن سخن گفته شده که هیچ جاى انکار و اختلافى باقى نمانده است . با این حال, همان گونه که اشاره خواهیم کرد, در تفسیر این اصل مهم اعتقادى بین طوایف مختلف ى, اختلافاتى به چشم مى خورد.معناى قضا و قدرواژه ((قدر)) به معناى حد و اندازه و مقدار شى است براى واژه ((قضا)) نیز معانى گوناگونى گفته شده است, که در این میان مى توان به حکم , قطعیت و فیصله دادن اشاره کرد.این دو واژه و برخى مشتقات آن, در آیات و روایات متعددى به کار رفته است که در ادامه , اى از آنها را نقل خواهیم کرد.اقسام قضا و قدربراى روشن شدن فضاى بحث, مى توان قضا و قدر را به دو دسته تقسیم کرد: قضا و قدر علمى; و قضا و قدر عینى .همچنین در یک تقسیم بندى دیگر, قضا و قدر در دو دسته فردى و عمومى جاى مى گیرند.ما بحث را با ((قضا و قدر علمى)) پى مى گیریم و سپس به اقسام دیگر مى پردازیم.قضا و قدر علمىمقصود از قدر یا تقدیر علمى آن است که خداوند پیش از آفرینش هر شیئى به خصوصیات و حدود و اوصاف آن, علم دارد. این خصوصیات در مجردات, به ویژگیهاى ذاتى و ماهوى آنها مربوط مى شود و در موجودات مادى, علاوه بر ویژگیهاى ذاتى, شامل مختصات زمانى, مکانى, ابعاد, مقادیر و... مى گردد. بنابراین, خدا از ازل مى داند که هر یک از مخلوقات او داراى چه ویژگیها و اوصافى اند.مقصود از قضاى علمى نیز آن است که خداوند از ضرورت وجود اشیا 1 در ظرف تحفق علل آنها آگاه است; یعنى, خدا از ازل مى داند که هر یک از اشیا در شرایط خاصى و تحت تاثیر اسباب و علل خاصى موجود مى شوند.بنابراین, مى توان گفت که علم پیشین خداوند به خصوصیات اشیا و ضرورت وجود آنها, همان قدر و قضاى علمى است .با توجه به تفسیرى که از قضا و قدر علمى ارائه گردید, معلوم مى شود که قضا و قدر (به این معنا) به علم الهى باز مى گردند و از شاخه هاى صفت ((علم)) به شمار مىآیند. بر این اساس, خداوند مى داند که هر شیئى, با چه خصوصیات و اوصافى و در چه شرایطى پا به عرصه وجود مى گذارد و چگونه به هستى خویش ادامه مى دهد و این همان حقیقتى است که گاه از آن به ((سرنوشت)) یاد مى کنند.قضا و قدر عینىمقصود از قدر عینى, تعیین و تحدید خصوصیات و اوصاف ذاتى و عرضى موجودات از سوى خداوند است و مقصود از قضاى عینى آن است که خداوند ضرورت وجود را به مخلوقات خویش اعطا مى کند و از طریق نظام اسباب و علل, وجود آنها را تعین مى بخشد. 2 به عبارت دیگر, هر موجود ممکن داراى دو جنبه است:1ـ اصل وجود آن که در نظام على, ضروت و قطعیت یافته است .2ـ خصوصیات ویژگیها و اوصاف آن.و مفاد قضا و قدر عینى آن است که این دو جنبه, از سوى خدا و به اراده و مشیت اوست .با توجه به معناى قضا و قدر عینى, چند نکته روشن مى شود:1ـ بر خلاف قضا و قدر علمى, قضا و قدر عینى بر وجود اشیا مقدم نیست, بلکه با آن همراه است .2ـ قضا و قدر عینى از شئون خلق و ایجاد خداوند است و مى توان آن را به صفت ((خالقیت)) باز گرداند.3ـ تقدیر عینى هر شى بر حسب مرتبه وجود آن متفاوت است بر این اساس, تقدیر مجردات عبارت است از تعیین حدود ذاتى و ماهوى آن, ولى در مادیات, تعیین شرایط زمانى و مکانى و خصوصیات کیفى و کمى و اوصاف عرضى مانند زیبایى, سلامتى و... در حوزه تقدیر قرار مى گیرند.سرنوشت و اختیاریکى از مهمترین مسائلى که در ارتباط با قضا و قدر مطرح مى شود, نسبت آن با اختیار انسان است. قضا و قدر علمى مقتضى آن است که خداوند از پیش بداند که اعمال آدمى با چه خصوصیاتى و در چه شرایطى واقع مى شوند. همچنین, براساس قضا و قدر عینى, اراده الهى در شکل گیرى اعمال انسان و تعیین یافتن آن دخ دارد. با توجه به این مطلب, گروهى مى پندارند که قضا و قدر الهى با اختیار انسان ناسازگار است, و لازمه اعتقاد به این اصل آن است که آدمى در پهنه هستى, به جاى بازیگرى, تماشاگرى بى اختیار باشد که صرفاً نظاره گر حوادث و امورى است که از پیش, قلم تقدیر و سرنوشت حتمیت آن را رقم زده است. به این ترتیب, اعتقاد به قضا و قدر به صورت یکى از عوامل جبرگرایى درآمده است و بسیار جاى تعجب است که به رغم تاکید فراوان قرآن بر اختیار و مسئولیت انسانها و پاسخگویى صریح آن به استدلالات جبرگرایانه مشرکان ملاحظه مى کنیم که جمعى از مسلمانان, که گاه آنان را ((قدریه)) مى نامند. 3اعتقاد به قضا و قدر الهى را مست م سلب اختیار از انسان دانسته اند.چکیده پاسخ ما به پندار فوق آن است که قضا و قدر علمى خداوند به افعال انسان, به صورت مطلق, تعلق نمى پذیرد, بلکه متعلق قضا و قدر, عمل انسان با تمام خصوصیات آن است که از جمله مى توان به اختیارى بودن آن و تاثیر اراده و قدرت انسان در وقوع آن اشاره کرد بنابراین, خداوند از ازل مى داند که انسان با بهره گیرى از اختیار خود, اعمال خاصى را انجام مى دهد و بدیهى است که در این صورت, نه تنها علم خداوند و قضا و قدر علمى او با اختیار انسان منافاتى ندارد, بلکه آن را تاکید مى کند. حاصل آنکه, علم خداوند به صدور فعل (معلول) از فاعل (علت) آن, با حفظ تمام خصوصیات موجود در فاعل (علت), تعلق مى پذیرد. بنابراین, اگر فاعلى فاقد شعور و اختیار باشد (مانند آتش که منشا حرارت مى شود), علم الهى به صدور فعل آن به نحو غیر اختیارى تعلق مى پذیرد; یعنى خداوند از ازل مى داند که فلان آتش در زمان و مکان خاصى, به صورت غیر اختیارى منشا ایجاد حرارت مى شود (یا به
با
مقاله درباره قضا و قدر

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره ریحانه (ص) و علم و عبادت 30 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 مقدمهاگر بگوییم فاطمه زهرا(س) محبوبترین چهره و دوست داشتنی ترین شخصیت و شکوهبارترین نمونه انسانی در آسمان انسانیت است نه سخنی به گزاف بر زبان رانده و نه چیزی فراتر از حقیقت به قلم آورده ایم. با وجو اینکه چهارده قرن است که از درخشیدن آن خورشید جهان افزون می گذرد اما از همان لحظه درخشش تاکنون هماره در چشم انداز انسانهای آگاه و کمال جو و ارزش خواه می درخشد و همچون گوهر نایاب است که ما انسانها به دنبال شناخت او می گردیم تا بتوانیم راه و رسم انسانیت و بندگی یاد گیریم و در مسیر آن بانوی نمونه و والا مقام گام برداریم.زهرای اطهر(س) یک الگوی راستین برای همه انسانها، مرد و زن، بزرگ و کوچک است پس وظیفه ماست که به دنبال شاخت این سمبل راستین حرکت کنیم و بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.مجموعه ریحانه و علم و عبادت برگرفته از سه فصل شخصیتی، علمی، عبادی به عنوان قطره ای ناچیز از دریای بی کران شخصیت عرفانی، انسانی حضرت فاطمه زهرا(س) گردآوری شده، به امید اینکه شمعی برای هدایش و راهنمای دوستان و علاقه مندان به شناخت زندگی حضرت زهرا(س) باشد.فصل اولریحانه و علم و عبادتشخصیت حضرت فاطمهفاطمه زن نمونهرس های اجتماعی حضرت فاطمه (س)ریحانه و علم و عبادت1- شخصیت حضرت فاطمهریحانه از مقام والای الهی و انسانی برخوردار بود آنگونه که در شکم مادر، با وی صحبت می کرد و به هنگام تولد ن بهشتی او را یاری د. بزرگوار (ص) در جواب علی(ع) که فرمود چرا فاطمه، فاطمه نامیده شد؟ فرمود: زیرا خداوند او و ذریه اش را از آتش نجات داده است و فاطمه زهرا(س) از صفات بارز انسانی برخوردار بودند عایشه در مورد صداقت و راستگویی ایشان مرتب می گفت همانا فاطمه سلام ا... علیها راستگوترین مردم در گفتار می باشد.بنابراین حضرت فاطمه زهرا(س) از آن جهت در نزد خداوند صدیقه است که نه تنها ذاتاً راستگوست بلکه تصور دروغ هم درباره حضرتش خطا و گناه است، صفات زکیه، طاهره، مطهره از اوصاف ذاتی و غیر اکتس است و عصمت و طهارت اعطایی الهی است. قال الصادق(ع): فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله القدر. ی که نسبت به فاطمه(س) آنگونه که شایسته است معرفت پیدا کند به تحقیق که شب قدر را درک کرده است شیر خدا علی مرتضی(ع) می فرماید: به خدا سوگند در سراسر زندگی مشترک با فاطمه(س) تا آنگاه که خدای عزیز و جلیل روحش را به سوی خدا برد هرگز او را خشمگین نساختم و بر هیچ کاری او را اکراه و اجبار ن او نیز هرگز مرا خشمگین نساخت و نافرمانی من نکرد هر وقت به او نگاه می و رنجها و اندوههایم برطرف می شد.پرورش فاطمه زهرا(س) در خانه وحی و کنار پدرش بود آنجا که فرشتگان فرود آمدند، آنجا که نخستین گروه از مسلمانان به یکتایی خدا ایمان آوردند، آنانکه پروردگار دلهاشان را آزمود و در قرآن کریم مدح فرمود پس سراسر تربیت او از آموزگاری چون محمد(ص) که آموزش یکتا پرستی و دینداری و عد می داد فرا گرفت، شخصیت آن حضرت چنان ساخته شد که اکرم(ص) می فرمایند: « همانا فاطمه (سلام ا.. علیها) در مبارزه با خواهشهای نفسانی بسیار خوب عمل کرد پس خداوند ذریه اش را بر آتش جهنم حرام کرد»2- فاطمه زن نمونهحضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری (س) زن نمونه همسر نمونه و دختر نمونه بودند آن زمان که خانه دختر پیغمبر همچنان تهی و بی پیرایه بود علی و زهرا قناعت و زهد، ایثار را اشعار خویش قرار دادند و فاطمه به عنوان زن نمونه از همسر و فرزندان نگه داری می کرد.«این شهرآشوب می نویسد: روزی علی فاطمه را گفت خوردنی چه داری؟خانم فرمودند: نه بخدا سوگند دو روز است که خود و فرزندانم حسن و حسین گرسنه ایم؟چرا به من نگفتی؟از خدا شرم چیزی از تو بخواهم که توانایی آماده آن را نداشته باشی» اکرم می فرمایند: خیر رجالکم علی بن طالب و خیر نساء کم فاطمه بنت محمد.بهترین مردان شما علی فرزند رشید ابوطالب است و برترین نتان فاطمه دخت گرانمایه است.در روایت است که روزی برای علی(ع) گرفتاری پیش آمد حضرت فاطمه نزد پدر رفت در زد فرمود صدای پای حبیه ام را از پشت در می شنوم ای ام ایمن! برخیز ببین کیست؟ ام ایمن برخاست و در را گشود فاطمه وارد شد فرمود دخترم !فاطمه جان در ساعتی به منزل ما آمدی که تا کنون سابقه نداشته در این ساعت پدر را دیدار کنی، فاطمه، عرضه داشت یا رسول الله طعام فرشتگان نزد خداوند چیست؟ فرمود حمد و ستایش خداوند است، فرمود طعام ما چیست؟ رسول اکرم پاسخ دادند: قسم به خداوندی که جانم در دست اوست هیچ چیز در منزل نداریم و مدت یک ماه است که برای طبخ طعام آتشی افروخته نشده ولیکن دخترم به تو پنج کلمه یاد می دهم که حضرت جبرئیل به من یاد داد فرمود چه کلماتی؟ فرمودند: یارب العالمین و الا ین، یا ذالقوه المتین، یا راحم الم ین، و یا ارحم الراحمین، حضرت زهرا(س) به منزل برگشت شیعیان علی (ع) پرسید چه آوردی فرمود علی جان برای دنیا رفتم اما توشه ای برای آ ت آوردم.سلمان فارسی می گوید: روزی حضرت فاطمه را دیدم که چادر وصله دار بر سرداشت با تعجب گفتم دختران پادشاهان برکرسیهای طلایی می نشینند و پارچه های زربفت می پوشند ولی دختر رسول خدا با چادر وصله دار!حضرت فاطمه فرمودند: یا سلمان! ان الله ذ لنا الثیاب و الکراسی لیوم آ ای سلمان! خداوند بزرگ، لباسهای زینتی و تختهای طلائی را برای ما در روز قیامت ذخیره کرده است.
با
تحقیق درباره ریحانه (ص) و علم و عبادت 30 ص

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره سوره با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 4 آیه 2 سوره « »، آموزش علم را از مهم ترین اه بعثت انبیاء بیان می کندگروه فضای مجازی: در چهار آیه از قرآن کریم آموزش علم و پرورش نفوس انسان ها از مهم ترین اه بعثت انبیا معرفی شده است، که در سوره های « ، آل عمران و بقره» به آن اشاره شده است.به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایکنا) شعبه مرکزی، تعلیم یاد دادن و آموزش و تعلم فراگیری دانش است، تعلیم تاباندن نور علم و دمیدن روح حیات به کالبدی روح و خست جامعه و تعلم رهاشدن از گرداب نادانسته هاست و در این حرکت از همه مکاتب پیشقدم تر و مصمم تر است، به طوری که آموزش و فراگیری دانش از محوری ترین برنامه های فردی و اجتماعی این مکتب الهی به شمار می رود.نخستین نغمه های آسمانی وحی در ، بیان کننده ارزش قلم و آموزش علم و دانش است و آن را از جمله نعمتهای مهم خداوند در مورد انسان معرفی می کند. اولین معلم این مکتب ذات باری تعالی و نخستین دانش آموزش نبی مکرم است. «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ، اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ» (علق، 1 ـ 5)؛ ای رسول بخوان بنام پروردگارت که تو را خلق کرد. بخوان و پروردگار تو که بهترین کریمان است. آن خ که به انسان علم نوشتن به قلم آموخت و به بشر آنچه را نمی دانست، تعلیم داد.این آیات خط مشی فرهنگی در جهان را از همان ابتدا ترسیم می نماید، به ویژه اینکه بدانیم در سرزمینی طلوع کرد که تاریکی جهل همه جا را فراگرفته بود و تنها هفده نفر در آن سرزمین باسواد بوده اند[1] و حتی تمدن های ایران و روم نیز اکثرت مردم را از آموزش محروم می د.تعلیم و تعلم از اه بعثت انبیاء و سیره عملی معصومین(ع) است، در چهار آیه از قرآن کریم آموزش علم و پرورش نفوس انسان ها از مهم ترین اه بعثت انبیا معرفی شده است، که این آیات عبارتند از: سورة ، آیة 2؛ سورة آل عمران، ایة 164؛ سوره بقره، آیات 15 و 129. خداوند در سوره می فرماید: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ»؛ او ی است که در میان مردمی امّی رسولی را از خودشان مبعوث کرد تا آیات او را بر آنها بخواند و آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنها بیاموزد. گرامی نیز، تعلیم را از اه مهم رس خویش معرفی می نمایند، چنانچه نقل شده روزی رسول اکرم(ص) وارد مسجد شدند و دو گروه از مردم را مشاهده نمودند، گروهی مشغول عبادت و راز و نیاز با معبودشان بودند و گروه دیگر به تعلیم و تعلّم و مذاکرة علمی اشتغال داشتند. ایشان فرمودند: «کلاهما علی خیر» هر دو کار خوبی می کنند. «و لکن ب ّعلیم اُرسلتُ» لکن من برای تعلیم به رس مبعوث شده ام و بعد داخل جمعیتی شدند که به مذاکرة علمی مشغول بودند.[2]ازاین رو اکرم (ص) و ائمه معصومین(ع) از هر فرصتی برای آموزش مردم بهره می بردند و از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیدند. به عنوان نمونه، (ص) بعد از جنگ بدر خطاب به اسیران جنگی فرمودند: هر از شما که باسواد است بتواند به 10 نفر از اطفال مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزد آزاد می شود.[3] از بارزترین حرکات علمی در سیره معصومین(ع) علمی باقر(ع) و صادق(ع) بود. به جهت فرصتی که در اثر اختلافات بنی امیه و بنی عباس پیش آمده بود. این دو بزرگوار عمل بیشتری داشتند؛ از این رو، به تعلیم و تربیت شاگردان اقدام د به طوری که در حوزه درسی صادق(ع) چهارهزار شاگرد در علوم فقه، اصول، کلام، تفسیر، طب، شیمی و غیره پرورش یافتند که از جمله بارزترین آنها در کلام، هشام بن حکم، در فقه زرارة بن اعین، در حکمت مفضل بن عمر و در شیمی جابر بن حیّان بودند.[4]از دیدگاه علم آموزی و تعلیم نه تنها امری پسندیده است، بلکه از واجبات این دین به شمار می رود و آیات و روایات زیادی بر آن دل دارند. از جمله این که رسول گرامی فرموده اند: «طلب العلم فریضةٌ علی کلّ مسلمٍ»؛[5] فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است. از طرف دیگر بر دانشمندان هم واجب است که به امر آموزش اهتمام ورزند، چنان چه در بیان دیگری از اکرم نقل شده که فرمودند: «ما أخذ اللهُ المیثاقَ علی الخلقِ أن یتعلّموا حتّی أخذَ علَی العلماء أن یعلّموا»؛[6] خداوند از مردم برای یادگیری عهد و پیمان نگرفت، مگر این که از دانشمندان برای یاد دادن پیمان گرفت.نبی مکرّم به مسلمانان توصیه می نمودند به دنبال دانش بروید و در فراگیری دانش هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی نداشته، از ابتدای کودکی تا آ عمر در پی آموختن باشید؛ «اُطلبوا العلم من المهد الی اللّحد» و حتی اگر تنها راه دستی به علم و دانش سفر به دوردست ترین نقاط جهان همچون چین باشد که در آن زمان مسافرت به آنجا به آسانی ممکن نبود، از هیچ کوششی دریغ ننمائید. «اطلبوا العلم و لو بالصّین».[7] طلب علم آن چنان مهم است که در دین طلب آن از طلب مال واجب تر و ارزش آن از عبادت بالاتر شمرده شده است.در بیانات گهربار المؤمنین(ع) می خوانیم: «ایّها الناس إعلمُوا أنّ کمال الدّین طلبُ العلم و العمل به الا و انّ طلبَ العلم أوجبُ علیکم من طلب المال»؛[8] ای مردم کمال دین در جستجوی دانش و عمل به آن است و آگاه باشید که تحصیل علم از طلب مال واجب تر است. و در بیان دیگری فرمودند: «جستجوی دانش برتر از عبادت است»[9]. چرا که تنها عبادتی ارزش دارد که از روی معرفت باشد و تنها عالم است که در دام شبهات و وسواس گرفتار نمی شود.در میان همه معارف بر تعلیم و تعلم احکام و معارف دین تأکید بیشتری شده است. به حدی که بر مسلمین واجب شده که از هر قومی افرادی برای فراگیری علوم دین هجرت کنند و بعد از تحصیل به میان قوم خود برگشته و آنها را آموزش دهند؛ «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ»[10]؛ پس چرا از هر طائفه ای گروهی هجرت نمی کنند تا علم دین بیاموزند و وقتی برگشتند به سوی قوم خود، آنها را انذار کنند. صادق(ع) آن چنان در امر آموزش دین اهتمام داشتند که می فرمودند: «لو أتیتُ بشابٍّ من شبابِ الشّیعةِ لا یتفقَّه لأدبتهُ»؛[11] اگر ببینم جوانی از میان جوانان شیعه به فراگیری احکام دین نپرداخته است او را تأدیب می کنم.
با
تحقیق درباره سوره

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره مسجد فاطمیه با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 1 باسمه تعالیحضور محترم : آقای حسام حکیم زادهسپا س خدای را که امت ما را شایسته امانت داری نظام مقدس ی دانست و رس تداوم خط گونه (ره) را تحت زعامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله (مدظله العالی) بر دوش ما نهاد .بدینوسیله از زحمات شما در برگزاری جماعت مسجد فاطمیه (س) صدرآباد کمال تشکر و امتنان را داریم و به مصداق حدیث نبوی :من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالقاز همکاری و همیاری شما در این امر تقدیر می گردد .امید است در پرتو تعالیم حیات بخش و با ب فضائل و تلاش پیگیر شما در امر گسترش فرهنگ ی موجب سرافرازی و افتخار کشور عزیزمان باشید .از درگاه دانای جهان توفیق روز افزون و سربلندی هرچه بیشتر شما را مسئلت می نماییم .هیئت امناءمسجد فاطمیه(س) صدرآباد
با
مقاله درباره مسجد فاطمیه

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مهر اسطوره ای در باورهای ایرانی با و پر سرعت .
مقاله مهر اسطوره ای در باورهای ایرانی
مقاله مهر اسطوره ای در باورهای ایرانی لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:مهر این واژة آ شنای ذهن ایرانیان در مذهب زرتشتی سوشیانس نجات دهنده شمرده شده و مآمور است که رستخاخیز کند.مهر ی است که نظم یا راستی را حفظ می کند. اوست که بر دیوان می تازد و آنان را ش ت می دهد.ایرانیان ایران را سرزمین پیمان بشمار می آورند. و جنگجویان پیش از رفتن به جنگ با کشورهای ضدمهر بر یالهای اسبانشان به درگاه مهر دعا می کنند. حکایت می کنند که ایرانیان بنام مهر سوگند یاد می د زیرا او حامی و م ع عهد و پیمان بود.مهر تنها ایزد روشنائی و پیمان نیست، بلکه ایزد جنگ و پیروزی نیز هست.چون آوردگاه دوصف پیکاری روبه روی هم بایستند، مهر به آندسته یاری می کند که از روی خلوص و زودتر به خواندن وی اقدام کنند و از روی خلوص و راستی او را نیایش کنند، انی که پیرو راستی باشند، مهر – ایزد راستی را همواره در نظر داشته باشند و تا پای جان پیمان را محترم بشمارند.مهرماه روز اول آن هرمزد روز است. گویند که مهر نام آفتاب است و در روزی که جشن مهر ب ا می گردد آفتاب بر اهل عالم پیدا شد. جشن مهرگان یکی از بزرگتری جشنهای ایران باستان محسوب می شد. در زمان هخا ان این جشنی بود بسیار بزرگ که در نوشته های مورخان یونانی نیز درباره اش مطالبی آمده و در پارسی باستان آن را میترا کانا ( مهرگان – مهرجان) می خواندند. بشوید به آب د جان و چهر
همان اورمزد و همان روز مهر
جشن مهرگان در روم روز ولادت میترا ( خورشید ش ت ناپذیر) بوده است و این همان روزی بود که بعدها بنام روز تولد عیسیای از طرف کلسیا معرفی گشت.در منابع تاریخی که از مورخان ی باقی مانده، از جشن مهرگان گفتگو بسار شده است.ابوریحان از جمله دانشمندان بزرگی بود که با تازیان وحشی و رام شده به وسیلة ایرانیان و ملل دیگر میانة خوشی نداشت و دارای غرور ملی بود، فصلی را در کتابش ویژة جشنها و ماههای پارسیان کرده که در آن از مهرگان سخن گفته است.در ایران هنوز هم تآثیرات این آئین بر عقاید عامه مشاهده می شود. از جمله ب ایی شب یلدا و روشن شمع در اماکن مقدس که از مراسم به یادگار مانده از آیین مهر است، وجود دارد.مهر و آیین آن ریشه در پاکی روح و غرق شدن در دریای الهی دارد که این را جز با شناخت خداوند و دستی به حقیقت آفرینش، کائنات به گونة دیگری نمی توان بدست آورد. پرستش به مستی ست در کیش مهر
برونند زین حلقه هوشیارها


با
مقاله مهر اسطوره ای در باورهای ایرانی

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله مقایسه کلی ایران و ترکیه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 44 با و پر سرعت .
 مقاله مقایسه کلی ایران و ترکیه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 44
 مقاله مقایسه کلی ایران و ترکیه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 44 عنوانمقاله :مقایسه کلی ایران و ترکیهقالب بندی:wordتعداد صفحات 44شرح مختصر :ترکیه حدود ۷۲ میلیون تن (براورد ۱۳۸۷) جمعیت دارد، که حدوداً ۷۵ درصد مردم سنی و ۱۵ تا ۲۵۵ درصد هم علوی هستند. با این که حکومت ترکیه لائیک است ولی بسیاری از مردم هنوز به دین پایبند هستند و عید فطر و عید قربان در این کشور تعطیل رسمی است. همچنینن در ترکیه حدود ۷۵ درصد مردم ترک و ۲۰ درصد نیز کرد هستند که بیشتر در جنوب خاور کشور زندگی می کنند امّا به تدریج با مهاجرت، در نواحی دیگر به ویژه استانبول و آنکارا نیز جمعیت چشمگیری را تشکیل داده اند. زبان رسمی ترکیه، ترکی (استانبولی) است که در گذشته با خط عربی (عثمانی) نوشته می شد و از زمان تشکیل جمهوری ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۳۰۲ هجری خورشیدی (۱۹۲۳) با خط لاتین نوشته می شود. ترکیه در میانه دو فرهنگ شرقی و غربی قرار دارد هرچند فرهنگ این کشور به شرق بسیار نزدیکتر است تا به غرب.فهرست :ترکیه turkeyسماع مولویهایران iranدیرینه سنگیمیان سنگینوسنگیپیش از مادهاتمدن شهر سوختهنمایی از جنوب شهر سوختهتمدن عیلامتمدن جیرفتپس از مادهاپهناوری پادشاهی هخا اناشکانیانساسانیانپس از صفاریانسامانیانزیاریانغزنویانسلجوقیانخوارزمشاهیانایلخانیانسربدارانتیموریانمرعشیانکیائیانهزاراسپیانقراقویونلوهاآق قویونلوهاجغرافیاشاخص های جمعیتیاقتصادصنایعمنابع و معادن
با
مقاله مقایسه کلی ایران و ترکیه (فرمت فایل word ورد )تعداد صفحات 44

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله خلاقیت در ک ن بررسی نیازها و خصوصیات ک ن 4 تا 6 ساله با و پر سرعت .
مقاله خلاقیت در ک ن بررسی نیازها و خصوصیات ک ن 4 تا 6 ساله
مقاله خلاقیت در ک ن بررسی نیازها و خصوصیات ک ن 4 تا 6 ساله لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:107مقدمه:اگر بزرگسالانی خلاق و با قوة تخیل می خواهیم باید از سال های اولیة زندگی آن ها برای این کار برنامه ریزی کنیم. ما ک ن را برای زندگی تربیت می کنیم و هر خصوصیتی را که در این سن در آنان تشویق کنیم با آنان می ماند. اگر خلاقیت و قوة تخیل آنان را تشویق نکنیم ک ن به بزرگسالانی خلاق بدل نمی شوند. کار و فعالیت هنری ک ن در ایجاد فرصت هایی بمنظور ابراز خلاقیت اهمیت حیاتی دارد. در نظر گرفتن تنوع وسایل و امکانات دار اتاق کودک به دلیل استفادة طولانی مدت از اهمیت بسیاری برخوردار است. ک ن به نقاشی و حجم سازی بسیار علاقه مندند و دوست دارند وسایلی را که در اختیار دارند رنگی کنند، مثل نقاشی روی دیوارهای اتاقشان. گاهی این مسئله باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در خانواده ها می شود: اما باید دقت کرد که ک ن را از انجام این کار نهی نکنیم و فضای لازم را برای انجام این کار برای او فراهم کنیم. تحقیقات نمایانگر آن است که هوش و استعداد، خلق و خو و شخصیت، قدرت ها و مهارت ها در سال های اول زندگی شکل می گیرد. در مرحلة بعدی، رشد انسان بیشتر در جهت کمی است تا کیفی. لذا هر قدر محیط زندگانی کودک غنی تر، سالم تر و آگاهانه تر باشد، هوش کودک بیشتر و رفتار او متعادل تر خواهد بود و در اینجا ضرورت استفاده از فضای کار و فعالیت مناسب که کودک را به سمت و سویی مناسب سوق دهد، ضروری به نظر می رسد. شناسایی مشکل: ک ن ظروف خالی نیستند. آن ها عقاید و افکار و آرزوهای خود را برای آف دارند. مسئولیت ما این است که مهارتهای فعلی ک ن و درک آن ها را رشد دهیم و با ایجاد فرصت های تازه این مهارت ها را گسترده تر کنیم تا نگرش ها، مهارت ها و دانش آن ها در زمینة تجارب گسترده و وسیع تر رشد کند. برای کمک به ک ن در جهت نیل به خلاق ترین مرحلة ممکن برای آنها کافی نیست مهارتها را به آنها آموزش دهیم یا فرصت هایی برایشان به وجود آوریم تا استعدادهایشان را گسترش دهند. همچنین کافی نیست عادات خوب کار را به آنها بیاموزیم. باید به آن ها کمک کنیم تا نقاطی را که علایق و مهارتهایشان منطبق می گردند یعنی محل تقاطع خلاقیت خود را تشخیص دهند. در این محل قلمرو مهارتهای کودک و مهارتهای تفکر خلاق وی بر روی علایق درونی وی منطبق می شوند. این ترکیب پرقدرتی است زیرا جایی است که کودک به احتمال بسیار زیاد خلاق خواهد بود.
ک ن به فضای کافی برای کار و منابع در دسترس نیاز دارند تا بتوانند از تجاربی که به آنان ارائه می شود بیشترین بهره را ببرند. فضای خانه به دلیل مأنوس بودن محیط آن برای کودک، در او احساس امنیت ایجاد می کند. از این رو در نظر گرفتن فضایی جهت انجام کارهای هنری، امکان رشد و پرورش خلاقیت و در عین حال ایجاد انگیزه و اشتیاق در کودک را فراهم می آورد. ک نی که دارای فضاها و وسایل شخصی هستند، ک ن تواناتر و با اعتماد به نفس بیشتری خواهند شد. آنها یاد می گیرند که وسیله مربوط به خودشان است و آنها هستند که از آن استفاده می کنند، پس می آموزند چطور با آن برخورد کنند و حتی چطور در حفظ و نگهداری آن بکوشند. مبلمان کارهنری فضایی مناسب در اختیار کودک قرار می دهد که به راحتی به انجام فعالیت های خویش بپردازد. در اختیار قرار گرفتن این فضا شخصی برای کودک حس را در او پرورش داده و باعث ایجاد نظم و ترتیب در امور شخصی او می شود. در نتیجه طراحی مبلمان کار هنری باید به گونه ای باشد که در عین رعایت اصول ارگونیکی، میل و رغبت به انجام فعالیت های هنری را نیز در کودک افزایش می دهد. تعیین هدف: جملة هدف: طراحی مبلمان کار هنری (نقاشی، حجم سازی و کاردستی) اتاق ک ن پیش دبستانی. شرح مسئله: بررسی نیازها و خصوصیات ک ن 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان کار هنری برای آنان احتیاجات: - استفادة شخصی کودک - تشویق به رعایت نظم و ترتیب در امور - ایجاد حس رضایت و راحتی - پرورش خلاقیت محدودیت ها: - محدودیت فضای قرارگیری: یکی از محدودیت ها، محدودیت فضایی است. این محدودیت به علت شکل خانه های امروزی به وجود آمده است؛ خانه های کوچک با اتاق های کوچک. - اقتصادی بودن: بیشتر خانواده ها تمایل دارند محصولی را که برای فرزند خود یداری می کنند بتوانند به مدت طولانی تری استفاده کنند و این به دلیل هزینة اولیه ای است که متقبل می شوند. ویژگی های مورد نیاز: - تطبیق با ابعاد بدنی کودک- امکان دسترسی کودک به قسمتهای مختلف مجموعه- جلب توجه به سبب زیبایی و قابل قبول بودن طرح - انصای حس مالکیت کودک- تعدیل حس تحلیل نیاز: تسهیلات عامل بسیار مهم در پیشبرد برنامة کیفی ک ن است. باید محل کافی برای نگهداری کارهای هنری، ابزار و وسایل، کارهای ناتمام و ارائة نمونة موجود باشد. قطعاً برای بهبود نقاشی ک ن به ابزارهای انگیزش، کمک و تجزیه زا نیازمندیم و مسئولیت فعال نمودن این تجربه ها در قسمتی به عهدة فضا و ابزار مناسب است. امتیاز مکاشفه در محصول: مبلمان کارهنری امکان مکاشفه و لذت در نقاشی و همچنین افزایش امکان تخیل را به ک ن می دهد. در عین حال مسئولیت فعال نمودن جنبة هنری کودک را تا حدودی بعه عهده می گیرد. چنان چه این فضا هدفمند طراحی شود کودک را به اندازه کافی درگیر می نماید و فرصتهای گوناگونی را برای کشف، آزمایش، انتخاب، سازماندهی و احساس در کودک ایجاد می کند. بررسی مقدار نیاز به محصول: انسان هیچ گونه عملی را بدون احساس نیاز به آن انجام نخواهد داد ولی در بعضی موارد برخی از نیازها باید در شخصی ایجاد شده و یا به صورت یک امتیاز ویژه به شخص اهداء گردد. باید گفت که کودک با یک تکه کاغذ یا دیوار خانه و یک مداد ساده نیاز نقاشی خود را به هر نحو ممکن بیان می دارد و این نکته به نظر غیر قابل کتمان می آید ولی محصول می تواند با توجه به هدفی خلاقه – آموزشی نوعی نیاز در شخص ایجاد کنند. کودک با این محصول ارتباط رفاهی و حسی برقرار می کند و محصول از جنبة تزئینی خود خارج شده و یکی از وسایل ضروری وی می گردد. هدف ایجاد نیاز در محصول: برای پرورش استعدادهای گوناگون کودک باید موقعیتهای فراهم آورد تا امکان خلق تفکرات و تمایلات عینی میسر گردد. وقتی کودک امکان نقاشی در ح های مختلف و دسترسی به انواع ابزارهای مورد نیاز خود را دارد می تواند بیش از هر چیز از نقاشی و دیگر فعالیت های هنری خود لذت ببرد. محصول می تواند ارزشی و احترام به کودک را تداعی نماید و لذت استفاده از محصول را در او ایجاد کند. سلسله مراتب نیازهای کودک عبارتست از: 1- نیازهای جسمانی یا فیزیولوژیک: نیازهای جسمانی کودک عبارت از غذا و خواب است. 2- نیازهای ایمنی: حفظ کودک از عوامل محیطی مضر مانند بیماری، سرما و… جزء این نیاز محسوب می شود.

با
مقاله خلاقیت در ک ن بررسی نیازها و خصوصیات ک ن 4 تا 6 ساله

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 17 طلوع خوشید قرن در روز بیستم جمادى الثانى 1320 هجرى قمرى مطابق با 30 شهریـور 1281 هجرى شمسى ( 21 سپتامپر 1902 میلادى) در شهرستان خمین از توابع استان مرکزى ایران در خانواده اى اهل علـم و هجرت و جهاد و در خـانـدانـى از سلاله زهـراى اطـهـر سلام الله علیها , روح الـلـه المـوسـوى الخمینـى پـاى بـر خـاکدان طبیعت نهاد و وارث سجایاى آباء و اجدادى بـود که نسل در نسل در کار هـدایـت مردم و ب مـعارف الهى کـوشیـده انـد . پـدر بزرگـوار خمینـى مرحوم آیه الـله سید مصطفى مـوسـوى از معاصریـن مرحـوم آیه الـلـه العظمـى میرزاى شیـرازى (رض), پـس از آنکه سالیانـى چنـد در نجف اشـرف علـوم و معارف ـى را فـرا گرفته و به درجه اجتهـاد نایل آمـده بـود بـه ایـران بازگشت و در خمـیـن ملجاء مردم و هادى آنان در امـور دینـى بـود.در حـالـیکه بیـش از 5 مـاه از ولادت روح الـلـه نمى گذشت, طاغوتیان و خوانین تحت حمایت عمال حکومت وقت نداى حق طلبـى پـدر را که در برابر زورگـوئـیهایشان بـه مقاومت بـر خاسته بـود, با گلـوله پاسـخ گفـتـنـد و در مـسیر خمـیـن به اراک وى را بـه شهادت رسانـدنـد. بستگان شهیـد بـراى اجراى حکـم الهى قصاص به تهران (دار الحکـومه وقت) رهـسـپار شـدند و بر اجراى عـد اصـرار ورزیدند تا قاتل قصاص گردید بدیـن ترتیب خـمیـنى از اوان کـودکى با رنج یـتـیـمی آشـنا و با مفهوم شهادت روبرو گردید. وى دوران کـودکـى و نـوجـوانى را تحت س رستى مادر مـومـنـه اش (بانـو هاجر) که خـود از خاندان علـم و تقـوا و از نـوادگان مـرحـوم آیـه الـلـه خـوانسـارى ( صاحب زبـده صانیف ) بوده است. همچنیـن نزد مـکـرمه اش ( صاحبـه خانم ) که بانـویى شجاع و حقجـو بـود سپرى کرد اما در سـن 15 سالگى از نعمت وجـود آن دو عزیز نیز محـروم گـردید .هجرت به قـم , تحصیل دروس تکمیلى وتدریس علوم ى اندکـى پـس از هجرت آیه الله العظمـى حاج شیخ عبد الکریـم حایرى یزدى ـ رحـمه الله علیه ـ ( نـوروز 1300هـجـرى شمسـى, مـطابق بـا رجب المـرجب 1340 هجـرى قمـرى ) خمینى نیز رهـسپار حـوزه علمیه قـم گردید وبه سرعت مراحل تحصیلات تکمیلى علوم حـوزوى را نزد اسـاتید حـوزه قـم طـى کرد . که مـى تـوان از فرا گرفتـن تـتـمـه مباحث کـتاب مطـول ( در علـم معانى و بیان ) نزد مرحوم آقا مـیـرزا محمـد علـى ادیب تهرانـى و تکمیل دروس سطح نزد مرحـوم آیه الـله سید محمد تقـى خـوانسارى, و بیشتر نزد مرحـوم آیه الـله سـیـدعـلی یثربى کاشانى و دروس فـقـه و اصـول نزد زعیـم حـوزه قـم آیـه الـله العظمى حاج شیخ عبدالکریـم حایرى یزدى رضـوان الـلـه علیهـم نام برد .پـس از رحلت آیه الله العظمـى حـایـرى یزدى تلاش امـام خمینـى به همراه جمعى دیگر از مجتهدیـن حـوزه علمیه قـم به نـتیجـه رسـیـد و آیه الله العظمـى(رض) به عنـوان زعـیـم حـوزه عـلمـیـه عازم قـــم گـردیـد. در این زمان, خمینـى به عـنـوان یـکـى از مـدرسیـن و مجتهدیـن صـاحب رأى در فـقـه و اصـول و فلسفه و عرفــان و اخلاق شناخته مى شد .حضرت طى سالهاى طولانى در حوزه علمیه قـم به تدریـس چندیـن دوره فقه, اصـول, فلسفه و عرفان و اخـلاق اسـلامى در فیضیه , مسجـد اعظم , مسجـد محمـدیه , مـدرسه حـاج ملاصـادق , مسجد سلماسى , و ... همت گماشت و در حـوزه علمیه نجف نیز قریب 14 سال در مسجـد شیخ اعطـم انصــــارى (ره) معارف اهل بـیت و فـقـه را در عالیترین سطـوح تدریـس نمود و در نجف بـود که بـراى نخـستـیـن بار .مبانـى نظرى حکـومت ـى را در سلسله درسهاى ولایت فـقیه بازگـو نمود.امـام خمینـى در سنگـر مبـارزه و قیــام روحیه مبارزه و جهاد در راه خـدا ریـشـه در بینـش اعـتـقـادى و تربـیت و محیط خانـوادگى و شرایط سـیـاسى و اجـتماعى طـول دوران زندگى آن حضرت داشـتـه است. مـبارزات ایـشان از آغاز نـوجـوانـى آغـاز و سـیـر تکاملى آن به مـوازات تکـامـل ابـعاد روحى وعـلمى ایـشان از یکـسـو و اوضاع و احـوال سیاسـى و اجتماعى ایـران و جـوامع اسـلامـى از سـوى دیگـر در اشکـال مخـتـلف ادامـه یـافـته است و در ســـال 1340 و 41 ماجراى انجمـنهاى ایالـتى و ولایـتى فرصـتـى پـدیـد آورد تا ایـشان در رهبـریت قـیام و روحـانیـت ایـفاى نقـش کنـد و بـدیـن تـرتـیـب قـیـام سراسرى ت و ملت ایـران در 15 خـرداد سال 1342 با دو ویـژگـى برجستـه یعنى رهـبرى واحد خمـیـنى و ـى بـودن انگـیـزه ها, و شعارها و هدفهـاى قیام, سرآغـازى شـد بر فـصـل نـویـن مـبارزات مـلـت ایران که بـعد ها تحت نام انقلاب ى در جهان شناخـتـه و معرفـى شـد .در شرایطـی که ت ایران پـس از وقایع نهـضـت مشروطیت در تنگناى هجـوم بى وقـفـه تهـاى وقت و عـمال انگلیسى از یکـسو ودشمـنیهاى غرب باختگان روشنفـکر مـآب از سـوى دیگر قـرارداشت براى دفاع از اسـلام و حـفـظ موجـودیت خـویـش بـه تکاپـو افـتاد. آیه الـلـه العظمى حاج شیخ عـبد الـکریـم حایرى بـه دعـوت علماى وقت قـم از اراک به ایـن شهـر هجرت کرد و اندکـى پـس از آن امـام خـمیـنى که با بـهـره گیرى از استعداد فـوق العاده خـویـش دروس مقـدماتى وسطـوح حـوزه علمیه را در خـمیـن و ارا ک با سـرعـت طى کرده بود به قـم هجرت کـرد و عملا در تـحکیـم موقعیت حـوزه نـو تاسیـس قـم مـشارکـتى فعال داشت. زمان چندانـى نگذشت که آن حضرت در اعداد فضلاى برجـسته این حـوزه در عرفـان و فلسفه و فقه و اصـول شنـاخته شـد. پـس از رحلت آیـه اللـه العظمى حایرى ( 10 بهمـن 1315 ه-ش ) حـوزه علمیه قـم را خطر انحلال تهـدید مى کرد. عـلماى مـتـعهـد به چاره جویى برخاستند. مدت هشت سال س رستى حـوزه علمـیـه قـم را آیات عـظـام :سید محمد حجت, سید صدر الدیـن صدر و سیـد محـمـد تقـى خـوانسارى -رضوان الـلـه علیهـم ـ بر عهده گرفتند. در ایـن فاصله و بـخصـوص پـس از سقوط رضاخان, شرایط براى تحقق مرجعیت عظمى فراهـم گردید. آیه الله العظمى بروجردى شخصیت علمى برجسته اى بـود کـه مـى تـوانست جانشین مناسبـى براى مـرحوم حایرى و حفـظ کیان حـوزه بـاشـد. ایـن پیشنهاد از سـوى شاگردان آیـه الـلـه حایرى و از جمله خـمـیـنـى به سرعت تعقیب شـد. شخص در دعـوت از آیـه الـلـه بـروجردى براى هجرت به قـم و پذیرش مسئولیت خطـیر زعامت حـوزه مجدانه تلاش کرد. خمینـى که با دقـت شـرایط سیاسـى جامعه و وضعـیـت حـوزه ها را زیر نظر داشت و اطـلاعات خـویش را از طریق مطالـعه مـستمر کتب تاریخ معاصـر و مجلات و روزنـامـه هاى وقـت و رفـت و آمـد بـه تهـران و درک محضر بزرگانى همچون آیـه الـلـه مـدرس تکـمیل مى کرد دریافـته بـود که تـنها نقـطـه امـیـد بـه رهـایـى و نجات از شـرایط ذلت بارى که پـس از ش ت مشروطیت و بخصـوص پـس از روى کار آوردن رضا خان پدید آمده است, بیدارى حوزه هاى عـلمـیـه و پیش از آن تضـمیـن حیات حوزه ها و ارتبـاط معنـوى مـردم بـا روحـانیت مـى بـاشـد. خمینى در تعقیب هدفهاى ارزشمند خویش در سال 1328 طرح اصلاح اساس ساختار حـوزه علمیه را با هـمـکارى آیـه الـلـه مـرتضـى حایـرى تهـیـه کرد و بـه آیـه الـلـه بـروجردى (ره) پـیشـنهاد داد. ایـن طرح از سوى شاگردان و طلاب روشـن ضمیر حـوزه مـورد اسـتقبال و حمایت قرار گرفت .اما رژیـم در محاسباتـش اشـتـبـاه کرده بـود. لایحه انجـمـنـهاى ای ى و ولایتى کـه به مـوجـب آن شـرط مسـلمان بودن, سوگـند به قرآن کریـم و مرد بـودن انـتخاب کـنـنـدگان و ک ـداها تغییر مـى یافت در 16 مهـر 1341 ه - ش به تصـویب کـابـیـنـه امیـر اسـد الـلـه علـم رسیـد. آزادى انتخابات ن پـوششـى براى مخفى نگـه داشـتـن هـدفـهاى دیگر بـودحذف و تغییر دو شـرط نخـست دقـیـقا بـه منظور قانـونـى کـردن حضـور عناصر بهایـى در مصـادر کـشـور انتخاب شـده بـود. چـنانکه قـبـلا نـیـز اشاره شد پـشتـیـبـانى شـاه از رژیـم صهـیـونیـستـى در تـوسعه مناسبات ایران و اسرائـیل شرط حمایـتهاى آمـریـکـا از شـاه بـود. نـفـوذ پـیـروان مـسـلک استعـمـارى بهـائـیت در قـواى سه گانه ایران ایـن شرط را تحقق مـى بخشید. خمـیـنـى به هـمراه عـلماى بزرگ قـم و تهـران به محض انتشار خبر تصویب لایحه مـزبور پـس از تبادل نـظـر دسـت به اعـتـراضات همه جانبه زدند .
با
تحقیق درباره

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره اقبال لاهوری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 11 خوش پسندمحقق : ندا احمدیآبان ۱۳۸۵بسم الله الرحمن الرحیمعلامه اقبال در روز سوم ماه ذیقعده ، سال ۱۲۹۴ هجری قمری ( ۹ نوامبر ۱۸۷۷ ) در شهر سیالکوت به دنیا آمد . پدر وی از بازرگانان متدین بود . نیاکان اقبال از قبیله سپروی برهمنان کشمیر بودند که در قرن هفدهم به دین مبین مشرف شدند .تحصیلات اقبال به رسم معمول زمان از آموختن قرآن در یکی از مساجد سیالکوت آغاز شد و پس از اتمام دوره مکتب به اسکاچ مشن کالج رفت و دوران ابت و متوسطه را در آنجا گذرانید . در آنجا مورد توجه مولانا سید میر حسن ، که یکی از معلمان آن مدرسه و دوستان پدر اقبال بود قرار گرفت . مولانا میر حسن بر خلاف میل باطنی که جوانان را در آغاز از شعر گفتن منع می کرد به جهت استعداد درخشان و قریحه سرشار اقبال ، او را به سرودن شعر اردو تشویق و ترغیب می نمود . و در اوائل کار اقبال ، اشعار خود را برای تصحیح نزد « داغ دهلوی » ( متوفی ۱۹۰۵ م. ) می فرستاد که وی پس از مدتی گفت که اشعار اقبال از تصحیح بی نیاز است و خود را به داشتن شاگردی چون اقبال مفت می دانست .اقبال بعد از به پایان رساندن اسکاچ مشن کالج ، در رشته فلسفه لاهور ثبت نام کرد و از سر توماس آرنلد بهره ور گردید و دوره فوق لیسانس را در سال ۱۸۹۹ م. در رشته فلسفه با احراز رتبه اول در پنجاب به پایان برد و پس از اتمام تحصیلات در پنجاب در رشته های تاریخ و فلسفه و علوم به ی برگزیده شد .(( ناله ی یتیم )) اولین اثر وی بود که به سال۱۸۹۹ درجلسه ی سالیانه ی انجمن حمایت ال در لا هور خواند و سال بعد هم در همان انجمن منظومه ی دیگری با عنوان (( خطاب یتیم به هلال عید )) را قرائت کرد که باعث شهرت وی گردید . شعر ((هیمالیا )) نخستین شعر اقبال بود که در مجله ی مخزن به سال۱۹۰۱ به چاپ رسید ،انتشار اشعار اقبال همینطور در مخزن ادامه یافت تا اینکه دیگران هم برای گرفتن شعر از اقبال برای چاپ در نشریه های خود به او روی آوردند .علاوه بر شهرتی که اقبال در شعر و شاعری ب کرد ،نخستین کتابش را در زمینه ی اقتصاد به زبان اردو به سال ۱۹۰۱ م. تالیف کرد . سپس برای ادامه ی تحصیلات به توصیه ی آرنلد عازم اروپا شد و سه سال در آنجا به مطالعه و تحصیل اشتغال داشت که اثر بر جسته ای بر افکار و آ راء او گذاشت. در کمبریج در رشته ی فلسفه پذیرفته شد و در آنجا با ((مک تیگارت )) پیرو هگل که در آن زمان بسیار مشهور بود ملا قا ت کرد ، سپس با پروفسور براون و نی ون آشنا شد .اقبال پس از اخذ درجه ی فلسفه اخلاق از کمبریج وارد مونیخ در آلمان شد و رساله ی خود را تحت عنوان سیر فلسفه در ایران نوشت و به دریافت درجه ی ی توفیق یافت . و مد تی هم به جای پرفسورآرنلد در لندن تدریس زبان و ادبیات عربی کرد.در اوا دوره ی اقامتش در اروپا به علت تحولی که در وجود او پیش آمده بود قصد ترک شعر و شاعری کرد ولیکن دوستش سر عبدالقادر مانع این کار شد و آرنلد هم در این امر بی تاثیر نبود.تحول دیگری که در زمان تحصیل در اروپا برای اقبال پیش آمد آشنائی و مطالعه در زبان ادبیات فارسی بود که بعدها زبان فارسی را برای بیان افکار خود برگزید و دیگر اینکه در اروپا ،اقبال از یک شاعر وطنی به شاعر ملی و ی و جهانی تغییر یافت و سیر تحولات فکری او را می توان از مطالعه ی کتاب بانگ درا دریافت .اقبال در اوت ۱۹۰۸ م به وطن بازگشت و رئیس بخش فلسفه ی دانشکده ی تی لاهور شد و ضمناٌ به وی اجازه داده شد که در خارج به شغل دادگستری بپردازد . بعد از چندی از شغل ی دست کشید و به همان کار وک پرداخت تا افکار خود را آزادانه انتشار دهد . وی شغل وک را تا سال ۱۹۳۴ م ادامه داد .در سال ۱۹۲۶ م علامه اقبال به عضویت مجلس قانون گذاری پنجاب انتخاب شد . اختلافات و کشمکش ها و و ضعیت ناگوار زندگی مردم و عشق به اقبال را علاقه مند به شرکت در فعالیتهای کرد ، تا اینکه وی در سال ۱۹۳۰ م تشکیل ت پا تان را در جلسه ی سالیانه حزب مسلم لیگ در الله آباد پیشنهاد کرد .اقبال به نمایندگی مسلمانان شبه قاره به سال ۱۹۳۱در اولین موتمر ی فلسطین که در شهر بیت المقدس تشکیل یافته بود شرکت نمود و در اوا سال ۱۹۳۲ در کنفرانسی که در لندن تشکیل شده بود شرکت کرد و در مراجعت از اسپانیا دیدن کرد و « مسجد قرطبه » در روحیه ی او تاثیر عمیق گذاشت که در منظومه ای تاثبرات روحی و قلبی خود را به نام « مسجد قرطبه » جلوه گر ساخت و در سال ۱۹۳۳ از افغانستان دیدن بعمل آورد و از مزار حکیم سنائی را زیارت کرد.در چهارم د سامبر ۱۹۳۳ پنجاب درجه ی ای افتخاری به او اعطا کرد .در سال ۱۹۳۴ به گلو درد دچار شد که تا پایان عمر ادامه داشت و در آغاز سال ۱۹۳۸ به تنگی نفس و ضعف قلب مبتلا گردید تا اینکه بالأ ه در ساعت پنج بامداد روز پنجشنبه بیست و یکم آوریل۱۹۳۸ (بیستم صفر سال ۱۹۳۷ ه . ق ) دار فانی را وداع کرد .ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد چشم خود بر بست و چشم ما گشادو در گذشت او به زندگانی پر فراز نشیب او خاتمه داد در حا لی که دو آرزوی بزرگ او بر آورده نشده بود یکی زیارت خانه ی خدا و دیگری مسافرت به ایران .آثار علامه ی اقبال به ترتیب زمانیعلم الا قتصاد : اولین کتاب درباره ی اقتصاد به زبان اردو که در سال ۱۹۰۳ در لاهور به چاپ رسید.توسعه حکمت در ایران (سیر فلسفه در ایران ) : مشتمل بر تاریخ مختصری از حکمت الهی در ایران .تاریخ هند : اقبال این کتاب را برای استفاده ی دانشجویان به رشته تحریر در آورد .اسرار خودی : این کتاب را از طرفی جهت طرد تمدن مادی اروپائی و از طرفی برای مبارزه با بیگاری و تنبلی به نظم کشید ه است و سعی کرده تا مردن را به اسرار نهفته ی درونی نهاد مردم که آن را ((خودی )) نامیده است آشنا سازد .رموز بیخودی : این منظومه رابطه ی فرد و ملت را شرح می دهد .پیام مشرق : در این مجموعه ،اقبال افکار مشرق و مغرب را مقایسه کرده است .بانگ درا : کتاب پیامهای شور انگیز شاعر به هموطنان خود از مسلمانان و هندو است و ترغیب آنان به کار و کو شش که اولین مجموعه ی اشعار اردوری است .زبور عجم : مجموعه ی اشعار کتاب شامل غزلیات و قطعات و مستزاد اقبال که مثنوی گلشن راز جدید و بندگی نامه را به ضمیمه دارد .جاوید نامه : اقبال این منظومه ی فارسی را به نام فرزندش جاوید اقبال سروده است .احیای فکر دینی در : شامل هفت سخنرانی درباره ی مباحث ی است که به سال ۱۹۲۹ م ایراد و در سال ۱۹۳۰ چاپ شده است .مثنوی مسافر : شرح قسمتی از مسافرت اقبال به افغانستان و راهنمایی های او به ملت افغان است .بال جبریل :دومین اثر اردوی اقبال است که در سال ۱۹۳۵ به چاپ رسیده است که شامل غزلیات و دو بیتی ها و منظومه های دیگر اوست .پس چه باید کرد اقوام شرق : در این اثر اقبال به راهنمایی مولانا ، تعالیم اخلاقی به منظور رهایی از مشقات زندگی به مردم مشرق زمین می دهد .ضرب کلیم : سومین دیوان ارد وی اقبال است که در ۱۹۳۶ انتشار یافت و حاوی موضوعات زیر است : و مسلمانان ،تعلیم و تربیت ،زن ،ادبیات و هنرهای زیبا ، سیاست شرق و غرب و افکار محراب گل خان .ارمغان حجاز : مجموعه ی دو بیتی هایی به زبان فارسی و اردو است که شاعر به شوق زیارت اماکن متبرکه بیت الله آرزوهای قلبی خود را در آن گنجانده است و در قسمت دو م منظومه ی دیگریست تحت عنوان« مجلس شورای ابلیس » که در اقبال سیاست امروز جهان را مورد انتقاد قرار داده است .یادداشتهای پراکنده : مجموعه ی خاطرات چند ماهه ی اقبال است که به همت جاوید در سال ۱۹۶۱ م. طبع شده است .آثار دیگری پس از وفات وی چاپ شده است که روشن جنبه های زندگانی اقبال و افکار او اهمیت زیادی دارد.سبک شعر اقبالآثار اقبال متنوع است و در هر نوع شعر طبع آزمائی کرده ولی آنچه از اقسام شعر مورد توجه ی شاعر قرار گرفته همانا غزل و دوبیتی و مثنوی است . اگر چه تعداد مثنویهای اقبال نسبت به اشعار دیگر او بیشتر است اما غزل با طبع سرشار و ذوق خدادادی او سازگار تر بوده است و غزلیات شیوای او در جاوید نامه گواه این مدعاست .اشعار اقبال در سبک اسانی بسیار محدود است زیرا وی اصلاٌ به این سبک توجهی نداشته و زمان او عصر قصیده سرایی نبوده است و قصیده هایی هم که سروده فاقد تشبیب و تغزل متداول در قصاید دیگر شعر است . گرچه برخی سروده های اقبال بویژه پیام مشرق یاد آور سبک اسانی است اما خالی از تشبیهات و موجز می باشد . عصر اقبال از نظر شعری دورانی است که سالیان متمادی از آغاز شعر فارسی گذشته و فراز ونشیب های زیادی را پشت سر نهاده از اینرو است که اقبال با مطالعه ی شعرا و آثار برجسته ی شاعران عارف پیشه تحت تاثیر تنی چند از آنان قرار گرفته و محور اساسی فکری خود را از نظر سبک و شیوه در آثارش بر تعالیم بزرگانی چون فردوسی ،خواجه عبدالله انصاری ،ناصر خسرو ،سنایی ،نظامی ،عراقی ، خسرو ،عطار ،مولوی ،سعدی ، حافظ ،فیضی ،بیدل ،غالب ،صائب و دیگران گذاشته است . با توجه به خصوصیات سبک عراقی به این نکته میرسیم که« سبک اقبال » بسیار نزدیک « سبک عراقی » است زیرا وی از نظر جنبه های صوری بیشتر به حافظ و از نظر معانی و محتوا به مولوی نزدیک است . در سروده های اقبال فکر و فن سخنوری مولانا کاملاٌ مشهود است چه از نظر برداشتهای عرفانی و فلسفی و چه از جهت اشارات قرآنی و روایتی .از اینرو است که فروزانفر در مورد اقبال می گوید « اقبال لاهوری تجلی روح مولوی بوده که در این عصر طلوع نموده است » . از توصیفات و تضمینات مولانا بسیار در آثار دیده می شود . در مثنوی اسرار خودی اقبال به توصیه ی پیرو روم ( مولوی ) برای بیداری مسلمانان و مردم در بند جهان درس خودی و خود شناسی توصیه میکند .اقبال همچون مولوی زبده و چکیده ی جهان آفرینش را « انسان » می داند « انسان کامل » در نظر آنان حضرت رسول (ص ) است که حکم روح کاینات دارد . عشق و محبت در شه ی هر دو بر تعلق و تفلسف برتری دارد و عشق را عصاره همه ی خوبیها کاینات می دانند . البته این را نباید ار نظر دور داشت که قصد اقبال تکذ یب عقل نبوده وآثارشعری خویش در موارد متعدد به اهمیت عقل و د و علم و حکمت اشاره کرده است . علاوه بر مولانا ،علامه اقبال به استقبال و تضمینات آثار فکری سعدی هم توجه نموده حتی از نظر وزن و ردیف و قوافی مشترکاتی بین اشعار فارسی با اردوی اقبال با سعدی می بینیم . در مورد توجه اقبال به اشعار حافظ باید گفت که اقبال یکی از واصفان بی مانند حافظ است بویژه شیفته سمبولیزم حافظ بوده و در موارد مختلف آثار خود به نقل و تضمین و توصیف اشعار شاعر شیراز پرداخته و از لغات و ترکیبات شعر حافظ در آثار خود بهره ها گرفته حتی جواب دیوان شرقی گوته را به سبک و زبان حافظ داده است .اقبال با وجود استقبال از شعر شاعر سبک هندی سخن خود را از نقایص این سبک دور نگاهداشته است . حسین خطیبی در این باره چنین اظهار نظر می کند : « از سبک هندی اثری که در اشعار اقبال دیده می شود یکی گاه گاه مضامین و افکاری است که در ضمن غزل و مثنویها و سایر آثار او مشاهده می کنیم که تا اندازه ای ،آن هم نه با دشواری و تکلف به سبک هندی نزدیک می گردد و دیگر بعضی از اصطلاحات و ترکیبات زبان فارسی مستعمل در میان ما متفاوت است و می توان قسمتی از آن را با قیمانده ی اصطلاحات ترکیبات سبک هندی و دنباله ی آن دانست و قسمتی دیگر را در شمار لغات و اصطلاحات کلمات است که در بیت غزلیات و سایر آثار او گاه گاه بچشم می خورد و در حقیقت مهمترین وجه امتیاز آثار او از اشعار شعرای سبک قدیم عراقی به شمار می آید » .از آنجا که اقبال ، شاعر عارف است تمثیلها و رمزهای شعر او یاد آور شیوه ی بیان شعرای این سبک چون سنائی و عطار و مولوی است . از طرف دیگر اقبال شاعریست متفکر و بلند شه و آگاه به مسائل روز ،به این جهت است که در هر یک از انواع شعر که سخن می گوید رمزی و نکته ای را می آورد چون فردی است خبیر و آشنا به مسائل دین و فلسفه و سیاست و در عین حال زبان ادبی او آمیخته با صنایع و بدایع و ظرافتهای هنر کلامی است . اینگونه ویژگیها به شعر اقبال رنگ خاصی می دهد که در کمتر شاعری می توان این خصوصیان را سراغ گرفت ،لذا از نظر سبکی باید اقبال را شاعری صاحب سبک دانست که صدها شاعر فارسی و اردو زبان آن را مورد استقبال قرار دادند . بنابراین « سبک اقبال » در تاریخ شعر و ادب برای خود جای ویژه ای باز کرده است و بطور خلاصه منظور او از شعر تنها بهبود و پیشرفت عالم انسانی است .
با
تحقیق درباره اقبال لاهوری

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره جبران خلیل جبران با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 55 فهرستعنوان صفحهمقدمه..................................................................................................................2بخش اول............................................................................................................4تولد و دوران کودکی (1895 83)..................................................................4خلیل جبران........................................................................................................6دوران بزرگسالی.................................................................................................9بخش دوم.........................................................................................................11مهاجرت به (1898ـ1895).....................................................................11 نویسندگی.......................................................................................................16بخش سوم........................................................................................................24بازگشت به لبنان(1902ـ1898).........................................................................24مرگ در خانواده و بازگشت به ایالات متحده...................................................29طبیعت در آثار جبران خلیل جبران...................................................................30حیات بخشی در پدیده های طبیعی در توصیف آنها........................................34طبیعت به عنوان تجلی رمز مادری و اعتقاد به زیبایی هستی...........................35نتیجه.................................................................................................................38آثار جبران.........................................................................................................42یادداشتها...........................................................................................................44منابع و مآخذ.....................................................................................................48
با
تحقیق درباره جبران خلیل جبران

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله نقش روانشناسی در ادبیات معاصر با و پر سرعت .
مقاله نقش روانشناسی در ادبیات معاصر
مقاله نقش روانشناسی در ادبیات معاصر لینک پرداخت و در "پایین مطلب" فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:28چکیده مقاله:این مقاله در مورد نقش روانشناس در ادبیات است که کل مفهوم آن این است که امروز با رشد وتکاپوی جامعة ادبیات هم رشد داشته است و به غیر از مفاهیم اخلاقی و زیباشناسی یک فهم جدید به نام روانشناسی در آن وارد شده است. و رابطه روانشناسی و ادبیات در عصر امروز یک امر حیاتی است چون خوانندگان فهم آنها بالاتر رفته و نگرش جدیدی بر نوشته ها دارند.خلاصه مقاله این است که رابطه ادبیات با روانشناسی را می توان از نوشته و افکار نویسنده در کرد که چه رابطه ای را ایجاد کرده است و یک آثار خلق کرده که مخاطبان فراوانی دارد.این تحقیق روش آن میدانی یا کتابخانه ای است که از چند کتاب گرفته شده است و از مقالات اینترنتی هم استفاده شده است و مترمکز به افکار کتاب و مقالات می باشد. چکیده این تحقیق در واقع می خواهد بگوید که ادبیات امروز خارج از روانشناسی نمیباشد چون هر نوشته ای که خلق می شود باید دارای روح و تازگی باشد که آن روح را روانشناسی می گوییم تا شخص بتواند با افکار سالم آن اثر را بخواهد و از آن لذت برد. مقدمه :عنوان نقش روانشناس در ادبیات معاصردر این تحقیق رابطه بین روانشناس و ادبیات بحث شده است البته این تحقیق همة آن تحت تأثیر کتاب و منابع نیست بلکه خود نویسنده افکار خود را بیان کرده است اگر چه افکار نویسنده کوتاه می باشد ولی خدشه ای به خود تحقیق وارد نکرده است. و تحقیق دارای چند بخش است که بخش اول آن در مورد تعریف روانشناسی و تاریخچة آن و تعریف ادبیات می باشد بخش دوم در مورد روانشناسی هنری و عرفانی و بخش دیگر آن دارای روانشناسی و رابطة آن با ادبیات می باشد و در آ در مورد یک آثار ادبی معاصر سهراب از نظر روانشناسی صحبت شده است.هدف از این تحقیق در مورد روانشناسی در ادبیات این است که بدانیم امروزه این عامل اصلی کی اثری در خواند مربوط به دانستن روانشناسی است، که اثر ان را در جامعه پایدار به ماند. به طور کلی امروز هر ناخودآگاه متن را می خواند برای فهمیدن درون خود می کوشد او با باز تولید متن در آن دخ می کند ولی بداین مداخلات با تردیدی می نگرد و کنش خواندن را مورد تحلیل قرار می دهد نه نویسنده یا خواننده کشاکش میان خوانن و ظرفیت های نهفته ی متن را آشکار می کند تا خوانندة حرفه ای به عنوان پرسشگر در برابر متن باقی بماد و این امر در ساختار روانکاری صورت می گیرد. تعریف و تاریخچه روانشناسی و تاریخچة آن:برخی روانشناسان، روانشناسی را به این صورت تعریف می کنند : مطالعة علمی رفتار و فرایندهای ذهنی اما همة روان شناسان این تعریف را قبول ندارند و روان شناسی را تنها علم مطالعة رفتارهای قابل مشاهده می دانند.برخی روانشناسان، از جمله رفتار گرایان، معتقدند که فرایند های ذهنی قابل مطالعه نیست. روانشناسی با این که تاریخی بسیار طولانی دارد و می توان گفت که با خلقت خود انسان بد وجود آمده است، علم تازه ای به حساب می آید. برخی روانشناسان، تاریخ شروع آن را به سال 1860 نسبت می دهند: سالی که گوستا و تئودور فیخنر آلمای کتاب اصول سایکو فیزیک را منتشر کرد. اما بیشتر روانشناسان، تولید روانشناسی را به عنوان یک عالم، به سال 1879 نسبت می دهند؛ یعنی سالی که ویلهلم وونت، اولین آزمایشگاه روانشناسی را در شهر دینپزیک آلمانی بنا نهاد.روانشناسی در ایرانروان شناسی ایران، از قرنها پیش با عنوان عالم النفس یا اخلاق، مورد توجه دانشمندان بوده است. اما رونشناسی جدید در ایران، با تلاشهای علی اکبر ساسی، محمد باقر هوشیار، محمد صناعی و عده ای دیگر از روان شناسان شروع شده است. علی اکبر ساسی و محمد باقر هوشیار. هر یک اولینکتاب علمی خود را در سال 1317 شمسی با عناوین علم ونفس یا روان شناسی علمی انتشار دادند. با این همه، شکوفای واقعی روان شناسی علمی در ایران، پس ازسالهای 1340 صورت گرفت، زیرا در این سالها بود که روان شناسی به عنوان یک رشتة مستقل دایر شد و ترجمة کتاب اصول روانشناسی به وسیلة محمود صنای رونق خاصی به آن بخشید.«روانشناسی و ادبیات»در شیوه روانشناسی در ادبیات سعی می کند جریان باطنی و احوال درونی شاعر و نویسنده را ادراک و بیان نماید وقدرت و استعداد هنری و ذوق و قریحة او را بسنجد و نیروی عواطف و تخیلات وی را تعیین نماید و از این را تأثیری را که محیط و جامعه و سنتها و مواریث در تکوین این جریانها دارند مطالعه کند. از این رو منتقدان یا ادبیان توجه به روانشناسی را در فهم آثار ادبی بسیار مهم می شمارند و آن را مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد می انگارند و در واقع شعر و ادب را عبارت می داند از روان شناسی شاعر یا نویسندهاز مطالعة آثار ادبی می توان دریافت که عواطف و احساسات هنرمند چیست و متحرک او در شه ها و الهامات خویش کدام است و همچنین صفات و احوال نفسانی غالب بر عصر و معاصرانش را نیز می تون شناخت. در هر ال اثر هر شاعر یا نویسنده معروف خصال و سجایا و به عبارت دیگر روان شناسی او به شمار می آید.بررسی در احوال روحی و نفسانی اشخاص خاصه در درام یا قصر چیزی است که نویسندگان و شاعران از قدیم ترین ایام بدان پرداختند و آن را در نظر داشته اند و چه باس جست و جو زوایای روح انسان از کهن ترین ایام در شعر دراماتیک وجود داشته در اروپا انی مانند «ش پیر» « داستایوسکی» و در ایران چون «سعدی» و معاصران چون « سهراب« «نیما» و حتی «شهریار» بدان پرداخته اند. با این همه یک جریان فرکی و فلسفی جدید باعث شد که ادبیات از دیدگاه علم روان شناسی مورد توجه قرار گیرد و آن تأثیر نظریه ها و شه های انی مانند « فریودی» «دیونگ» « آدلی» بود.
با
مقاله نقش روانشناسی در ادبیات معاصر

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره اصول بازاری تلفنی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 17 اصول بازاری تلفنیچکیده طبق تحقیقات به عمل آمده، با رقابتی تر شدن ب و کارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان نیز بیشتر می شود در این فضا از بین شیوه های مختلف ارتباط با مشتری نظیر تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی، پیشبرد فروش و بازاری مستقیم، شیوه های ارتباط دوطرفه نظیر فروش شخصی و بازاری مستقیم موثرتر خواهند بود، و علت آن هم تعامل دوطرفه ای است که بین بنگاه اقتصادی و مشتریان صورت می گیرد. در این ارتباط، علاوه بر اینکه بنگاه اقتصادی در شناساندن خویش به مشتری تلاش می کند تا بتواند تقاضای او را به سمت بنگاه سوق دهد، فرصتی فراهم می شود تا صدای مشتری را نیز بشنود که نتایج آن برای رقبا و گسترش ب و کار حائزاهمیت است به طوری که بنگاه می تواند مشتری را بشناسد و نیاز او را بداند و در راستای ب رضایت مشتری با نگرش برد دوجانبه حرکت کند. یکی از راههای بازاری مستقیم، بــازاری تلفنی است که بهره گیری صحیح از تلفن علاوه بر نکات پیش گفته در راستای مدیریت زمان نیز به بازاریابان در دنیای شلوغ و پیچیده امروزی کمک می کند. در این مقاله به بازاری تلفنی و مهارتهای لازم برای نیل به موفقیت درمذاکرات تلفنی پرداخته شده است.مقدمهیکی از تاکتیک های مهم متقاعد مشتریان آگاه امروزی که حق انتخاب آنان به علت گسترش رقابت، پیوسته روبه افزایش است، ترویج (promotion) است که خود از پنج ابزار تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروش شخصی و بازاری مستقیم تشکیل می شود. ازطرفی، باتوجه به بالارفتن ارزش وقت و وم مدیریت زمان برای نیل به اه بنگاههای اقتصادی و همچنین اثربخشی بیشتر شیوه های ارتباطی دوطرفه (نظیر فروش شخصی و بازاری مستقیم) در این مقاله، به یکی از کانال های بازاری مستقیم یعنی بازاری تلفنی پرداخته شده است.بازاری تلفنیاگر بدون وقت قبلی به محل استقرار مشتری مراجعه کنید، زمان زیادی را در راه صرف می کنید و امکان دارد طرف در محل حاضر نباشد و یا اینکه ممکن است مدتی را در انتظار باشید ولی بازهم شما را نپذیرد. پس بهتر است ملاقاتهای حضوری حتی الامکان با وقت قبلی باشد. تلفن را دست کم نگیرید. از تلفن استفاده کنید. این وسیله سرعت کار شما را افزایش می دهد و اگر هم مشتری نبود زمان اندکی را از دست داده اید. بدانید که تلفن برای شروع ارتباط بسیار مناسب است (مگر برای مشتریان قدیمی که با تلفن سفارش می دهند).برای برقراری ارتباط با افراد مهم یکی از بهترین زمانهای تماس تلفنی، صبح زود است و یکی آ وقت که ها رفته اند. ها بسیار خوب هستند اما باید پذیرفت که بعضی از مواقع مانع برقراری تماس می شوند. باید تکنیک های بازاری تلفنی را یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید.به موارد زیر توجه کنید و آنها را به کار ببرید:کار با تلفن باید هدفمند باشد؛قبل از گرفتن شماره، خود را کاملاً آماده کنید. این آمادگی شامل سرحال بودن، به کاربردن عبارات کلیــــــدی مثبت نظیر اینکه: الان می خواهم یک بازاری تلفنی موفق داشته باشم آراسته بودن، لبخند زدن، فراهم بودن
با
مقاله درباره اصول بازاری تلفنی

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل مقاله بی اعتمادی توأم با اضطراب با و پر سرعت .
مقاله بی اعتمادی توأم با اضطراب
مقاله بی اعتمادی توأم با اضطراب لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 25 مقالة:بی اعتمادی توأم با اضطراببی اعتمادی توأم با اضطرابافراد مبتلا به اختلا ل وحشت زدگی و بی اعتمادی توأم با اضطراب به صورت ناگهانی و غافلگیرانه دچار حمله های شدید بی اعتمادی همراه با ترس می شوند. در این حمله های ترس، فرد احساس می کند که از پا درآمده و نمی تواند خود را کنترل کند. شروع آنها ناگهانی است و معمولا ظرف 10 دقیقه به اوج می رسند و با مجموعه ای از نشانه های آزار دهنده مشخص می شوند:احساس بدبینی به اطرافیان، نگرش منفی به کلیة امور، تنگی نفس، تپش قلب، ح تهوع، درد ، احساس خفگی، سرگیجه، رعشه، بیم شدید، عرق ، ناراحتی معده، احساس کرختی یا مور مور شدن، احساس گر گرفتگی یا سرما، احساس واقعی نبودن خود یا محیط، ترس از مردن، دیوانه شدن یا از دست دادن کنترل. در فرد مبتلا چند مورد از این نشانه ها دیده می شود نه همه آنها. حمله های بی اعتمادی توآم با وحشت ممکن است فراوان - شاید هفته ای یک بار یا غالبا بیشتر - رخ دهند، معمولا چند دقیقه دوام می یابند و به ندرت چند ساعت طول می کشند. گاهی این حمله ها با موقعیت های خاص نظیر رانندگی گره می خورند. همچنین حتی گاهی فرد این بی اعتمادی را در ح هایی نظیر آرمیدگی، خواب یا در موقعیت های پیش بینی نشده نسبت به خود به دست میاورد.واقعیت هایی درباره بی اعتمادی و وحشت زدگی از آنتشخیص این اختلا ل زمانی مطرح می شود که بی اعتمادی در فرد نسبت به امور تکرار شوند و نگرانی از وقوع چنین حسی در آینده وجود داشته باشد. اغلب موارد بی اعتمادی همراه با وحشت و ترس و اضطراب در افرادی که 20 ساله هستند یافت می شود و انی که 30 تا 40 ساله هستند و گروه کوچکتری را تشکیل می دهند، در مقام دوم قرار دارد. با اینکه برخی از ک ن و نوجوانان دچار نشانه های این امر می شوند اما این مسئله در بین این گروه سنی نسبتا نادر است. اختلا ل بی اعتمادی توأم با اضطراب مانند سایر اختلا ل های اضطر به احتمال کمتری در پیری ایجاد می شود. احتمال اینکه ن مبتلا به این اختلا ل تشخیص داده شوند، تقریبا دو برابر است. اگر این نوع حملا ت درمان نشوند، روند متغیری پیدا می کنند. بی اعتمادی توآم با اضطراب در برخی افراد فقط گاهی روی می دهد، به گونه ای که گاهی چند ماه یا چند سال بین دوره ها فاصله است، بعدا ناگهان و بدون هشدار نسبت به چیزی خاص یا هر چیز فراگیر اتفاق می افتد. با این حال معمولا این اختلا ل مشکلا ت مداومی را به مدت چند سال، مخصوصا در ن ایجاد می کند. افرادی که دچار این نشانه ها هستند، هر روز تردید دارند که ممکن است دچار بی اعتمادی شوند و ی را پیدا نکنند که بتواند به آنها اعتماد کند. همین پیش بینی ناپذیر بودن نشانه هاست که این افراد را خیلی آزار می دهد. افرادی که می توانند براساس محرک های خاص در محیط، بی اعتمادی توآم با اضطراب خود را کنترل یا تغییر دهند، دچار پریشانی کمتری می شوند. با گذشت زمان افراد مبتلا یاد می گیرند از مکان هایی که می ترسند درآنها گیر بیفتند، مانند آسانسور، فروشگاه های شلوغ و سینما اجتناب کنند یا از افرادی که نسبت به آنان بی اعتماد و مضطرب هستند تغییر نگرش دهند.. با این حال این نوع اجتناب می تواند به ایجاد
با
مقاله بی اعتمادی توأم با اضطراب

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت موریانهm با و پر سرعت .
دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پاو وینت : تعداد اسلاید : 13 صفحهبه نام یگانه معمار هستی که جهان را در تعادلی پایدار آفرید تاریخچه مقدمه:عنکبوت ها با طراحی و بافتن ریسمان هایی که به استحکام پولاد هستند ، برای خود آشیان هایی می سازند ، ریال زنبورها با رعایت کلیه قوانین هندسی ، پناهگاهی امن و مطمئن برای خود طراحی می کنند.موریانه ها خانه های خود را در بیابان ها در هوایی بسیار گرم می سازند و تلاش می کنند با کندن راه هایی پیچیده در خاک ، سیستم گرمایی و تهویه داخل لانه های خود را خنک و متعادل نگه دارند.خاک انباشت لانه های آنها به صورت یک مجموعه کامل طراحی شده تا بتوانند نیازهای طبیعی خود را تامینکنند.
اینها نیز معمارند ولی معمارنی طبیعی.طی حدود 8/3 میلیارد سال از آفرینش زمین ، طبیعت خود ، طراح و معمار نهایی است.
طی این مدت گیاهان و جوانوران توانسته اند با طراحی لازم بر مشکلات محیط زیست فائق آیند. موریانه ها ان معماری و شهرسازی موریانه ها ان معماری و شهرسازی کارل وان فریش بیش از دو هزار گونه موریانه تا کنون شناسایی شده اند که در مناطق حاره و تحت حاره زندگی می کنند .
به جز در شمال آنها کمتر در مناطق معتدل یافت می شوند ، البته با خسارات غیر قابل جبرانی که به ساختمانهای چوبی وارد می آورند فقدان آنها در این مناطق جای شکر فراوان دارد .
بسیار اتفاق می افتد که ساختمانی به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی فرو می ریزد زیرا موریانه ها در تیرهای پایه های آنها لانه ساخته اند .
به موریانه ها معمولا مورچه های سفید هم گفته می شود ، این نام از دو جهت نادرست است زیرا علیرغم بعضی تشابهات ، مانند وجود تعداد زیادی موریانه های بدون بال در هر لانه ، و کوچ گهگاه موریانه های به منظور جفتگیری به خارج از لانه ، آنها از جهت شکل ظاهری و رده بندی جانوری کاملا با یکدیگر فرق دارند .
اگر چه بیشتر موریانه ها چون معمولا در تاریکی بسر می برند سفید هستند گونه هایی هم هستند که مانند مورچه ها تیره رنگند.
بیشتر موریانه ها از نور گریزانند ، آشیانه آنها درون خاک، چوب و یا برج های بزرگی که می سازند قرار دارد، و برای رفت و آمدشان از راهروها و دالانهای س وشیده زیرزمینی استفاده می کنند.
غذای موریانه ها منحصر به چوب نمی شود ، در بعضی از گونه ها نوع تغذیه فرق می کند و انواع مختلفی از حیوانات و گیاهان را در بر می گیرد ، جالب است که مانند مورچه های برگ خوار مناطق حاره قاره آفریقا بسیاری از موریانه های آسیایی و افریقایی نیز در حجره های خاصی قارچ پرورش می دهند ، البته هر گروه روش باغبانی خاصی را به کار می برند .
ساختمانهای ساده لانه های گونه های ابت کاملا مخفی است و پیدا آنها بسیار مشکل می باشد ، آشیانه آنها معمولا از سیستمهای تو در تو و نامنظم راهروها و حجره هایی تشکیل شده است که جهت زندگی و ذخیره مواد غذایی مورد استفاده قرار می گیرند ، ملکه ممکن است کوچک باقی بماند ، او خلاف ملکه اجتماعات متشکلتر که در حجره خاص محصور است ، متحرک می باشد .
این موریانه ها در چوب خشک زندگی می کنند و از خطرناک ترین آفات محسوب می شوند .
وقتی این نوع (kalotermes) از موریانه ها برای ساختن دالانهایشان تیرهای چوبی را خالی می کنند درست مانند مورچه های نجار با توجه به بافت چوب کار می کنند .
بعضی از راهرو ه متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: توجه فرمایید.در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.


فایل پرداخت آنلاین

با
پاو وینت موریانهm

اطلاعات

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت معماری غیر خطی و سیال با و پر سرعت .
دسته بندی : پاو وینت نوع فایل: ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از محتوی متن پاو وینت : تعداد اسلاید : 28 صفحهمعماری غیر خطی و سیال معماری غیرخطی , سازه ی غیرخطی در دو دهه ی اخیر تعدادی از معماران نامی جهان به سبک خاصی از معماری معروف به معماری سیال یا غیر خطی روی آورده اند .
فرم های این نوع معماری دارای سه مشخصه ی مشترک هستند : 1- فرم توپولوژیک دارند.
(توپولوژی شاخه ای از ریاضیات است که در مورد احجام و اشکال کلاسیک و خاصه غیر کلاسیک بحث می کند .
توپولوژی بیان می کند سطوح غیر هندسی بصورت بداهی از همان سطوح شناخته شده ی مربع ; مثلث و امثال اینها ساخته شده است.) 2- در این پروژه ها از ادوات الکتریکی بطور گسترده استفاده می شود به گونه ای که با ورود به داخل این سازه ها احساس حضور در دنیایی مجازی بر دیدگانمان سنگینی می کند و با تنها یک اشاره به دیوارها شاهد تصاویر مبهم و مختلفی مشابه آنچه در صفحات lcd دیده می شود هستیم. 3- در طراحی همه ی این سازه ها از نرم افزار های انیمیشن ساز استفاده می شود شایان ذکر است بدون این برنامه ها طراحی ; ساخت و اجرای ساختمان غیر ممکن است . مسلما از لحاظ هنری فرم این معماری فریبنده و مقبول عام است و خود به تنهایی یک جاذبه ی توریستی یدک می کشد اما آنچه حایز اهمیت است زمان محدود استفاده از این زیباییست بعبارت دیگر نمی توان در این نوع سازه ها برای طولانی مدت احساس آرامش کرد .
به هر حال این نوع معماری توانسته با زشتی و زیبایی توامان خود را عرضه کند . این سازه ها معمولا به عنوان نمایشگاه موزه سالن اپرا فرودگاه و مانند اینها به جامعه ارایه می شود . معماری غیر خطی چیست؟
از دهه ی 1990 میلادی شاهد بروز فرم های عجیب و غریب قارچی شکل معماری هستیم فرم هایی که معماری ساختار شکن در مقابل آن به اسباب بازی بچه گانه می ماند و حتی امروزه هم این سوال مطرح است که آیا معماری ساختار شکن هم معماری است؟
منتقدان معماری نظر خوشایندی به معماری غیر خطی ندارند و آن را سیب زمینی یا معماری آبکی می خوانند .با این حال شاید هنوز خیلی زود باشد که بتوان از معماری غیرخطی به عنوان یک سبک در معماری یاد کرد به احتمال زیاد این معماری تنها یک مد گذراست و طراحی و ساخت آن به اندازه ای مشکل و پیچیده است که شاید نتوان در دراز مدت آن را ادامه داد . غیر خطی بودن با کدام هندسه تعریف می شود؟
یک رویه ی غیرخطی اعم از رویه ایست که در راستای مختلف به شدت خمیدگی پیدا کرده است .
ور رفتن با چنین اشکالی تنها به کمک برنامه های قدرتمند که اغلب هیچ ربطی به معماری ندارند امکان پذیر است .
مثلا موزه ی بیلبایو با نرم افزار catia طراحی شده است در حالیکه این برنامه برای استفاده در صنایع هوا _فضا و مکانیک جامدات به بازار عرضه شده است . در واقع خم ها و منحنی ها مدتها پیش از ظهور نرم افزار های رایانه ای در معماری معاصر وجود داشتند .
مثلا فرودگاه نیویورک یا اپرای سیدنی بدون برنامه های کامپیوتری ساخته شده اند .
بنابراین می توان آنها را متفاوت با معماری غیر خطی دانست .خمها ی چشم نواز موجود در این ساختمان ها اولا تابع روابط خشک و غیر قابل انعطاف سازه ای بوده و از قانون گرانش پیروی می کند ثانیا در هر یک از آنها نوعی ارتباط استعاره ای بین شکل پروژه و دنیایی که در آن زندگی می کنیم مشاهده می شود مانند "گل جزیره ی کشتی" در اپرای سیدنی یا "پرند متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید لطفا به نکات زیر در هنگام ید پاو وینت: توجه فرمایید.در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.


فایل پرداخت آنلاین

با
پاو وینت معماری غیر خطی و سیال

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها