تحمل افکار

وبلاگ با نام تحمل افکار

افکار خود را با نیت های زیبا همراه کنید .

هروقت به افکار منفی فکر کنی یک قدم در مسیر اشتباه برداشته ای .(شان پال)

کاش به این همه باشگاه زیبای اندام یک باشگاه زیبای افکار هم داشتیم مشکل امروز ما اندام ها نیستند افکار ها هستند!!!!!


اطلاعات

بدترین دردی که می شود تحمل کرد،کشنده تر از هر سلاحی و فلج کننده تر از اتمام ضربات و صدمات،احساس ناامیدی است.در حقیقت حس بد ناامیدی،به سراغ همه ما می آید،چرا که ما به طور ثابت قادر نیستیم زندگی رویایی ای را که برای هر لحظه ی خود تعریف کرده ایم،داشته باشیم اما می توان را ارهایی را برای مقابله با این خصیصه تلخ بکار برد در این گزارش به چند نکته مفید در این باره اشاره کرده ایم که در ادامه میبینید.ناامیدیناامیدی
شکلک های محدثه

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

آخرین ارسال ها