بیا ای دل

پست با عنوان بیا ای دل از وبلاگ قطره و دریا
بیا ایدل که دنیایی بسازیم مبادا خویشتن را ما ببازیم
بود دنیا بساطش بهر بازی اگر آکه شوی ما سر فرازیم
بیا ای دل نوای تازه سر کن ز،سوز خود همه عالم خبر کن
بخون خویش غلطانی دمادم هوای غیر او از سر بدر کن
صدیقه اژ ه ای
کتاب راز نی
مدیر وبلاگ شیدای اصفهانیاطلاعات

آخرین ارسال ها