gl/l (1075)

پست با عنوان gl/l (1075) از وبلاگ فایل های آموزشی
رفتن به محتوا gl/l (1075) اهمیت سرطان تخمدان در چیست؟ اهمیت این مساله دراین است که سرطان تخمدان شایع ترین علت مرگ در اثر سرطانهای دستگاه را تشکیل می دهد .شایع ترین سرطان ن است که در مراحل پیشرفته ( سه چهارم موارد) دیده می شود. وقوع آن یک مورد در 55 زن است وعلت مرگ یک نفر از 100 زن در طول زندگی است . سرطان تخمدان در چه سنینی شایع است ؟ سرطانهای تخمدان به دو گروه تقسیم می شوند. گروه عمده سرطان های تخمدان که 80درصد آنها را تشکیل میدهد وصحبت ما بیشتر درمورد این دسته از سرطان های تخمدان است بروز آن بعد از40 سالگی شایع است ودر سنین 75تا 79 سالگی به حداکثر شیوع خود می رسد، به طوریکه باافزایش سن بروز آن به شدت افزایش می یابد . این گروه از سرطانها اکثرادر مراحل پیشرفته تشخیص داده می شوند و به این ترتیب تشخیص زودرس در مراحل اولیه بااهمیت است . گروه دوم سرطانهای تخمدان از سلولهای جنینی منشا می گیرند و 20 درصد سرطانهای تخمدان را تشکیل می دهند که بیشتر در دختران و ن تاقبل از 20 سالگی بروز می کند وبه دلیل بروز علائم حاد ( بیشتر به صورت درد وتورم شکمی) در مراحل اولیه تشخیص داده می شوند وبقای عمر در این گروه از سرطانهای تخمدان خوب است . چه عواملی در ایجاد سرطانهای تخمدان نقش دارند ؟ توارث وسابقه فامیلی در سرطان تخمدان تقریبا مهم ترین عوامل هستند . 5تا10 درصد سرطانهای تخمدانی در نی بروز می کند که ناقل ژنتیک مرتبط با سرطان هستند واین گروه جمعیت پر خطر سرطان تخمدان محسوب می شوند . فردی با شرح حال یک مورد سرطان تخمدان در بستگان درجه یک حدود 2تا4 برابر افراد عادی در معرض خطر ابتلا است . به این ترتیب افراد با شرح حال خانوادگی مثبت از نظر سرطان تخمدان باید در سنین 25تا35 سالگی هر 6ماه یکبار تست غربالگری سرطان تخمدان به صورت معاینات نگی ولگنی، سونوگرافی داخل واندازه گیری انتی ژن 125 ca در خون را انجام دهند . آیا روشی برای پیشگیری از سرطان تخمدان درافراد پر خطر با سابقه خانوادگی مثبت وجود دارد؟ بله، مطالعات نشان داده است که مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری به مدت 10 سال خطر ابتلا به سرطان تخمدان را در افراد باسابقه فامیلی مثبت همانند ن بدون سابقه سابقه فامیلی مثبت می کند . به این ترتیب در صورت عدم تمایل به باروری در افراد باسابقه فامیلی مثبت توصیه می شود که از قرصهای پیشگیری از بارداری استفاده کنند . به طور کلیمصرف قرصهای پیشگیری از بارداری به دلیل جلوگیری از تخمک گذاری وجلوگیری از اسیب تخمدان به عنوان یک روش پیشگیری شیمیایی از سرطان تخمدان مطرح شده است . روش دیگر پیشگیری از سرطان تخمدان در افراد با سابقه فامیلی مثبت (بادونفراز بستگان درجه اول ) آن است که بعد از تکمیل خانواده بارسیدن به سن 35 سال تحت جراحی برداشتن تخمدان قرار گیرند تااز بروز این بیماری پیشگیری شود . لازم به ذکر است که کمبود هورمون با مصرف جانشینی هورمون تامین خواهد شد وبرداشتن تخمدانها منجربه پوکی استخوان وعوارض ناشی از ان نخواهد شد . آیا عوامل دیگری درایجاد سرطان تخمدان به جز سابقه فامیلینقش دارند ؟ بله ، ن در طبقه متوسط تا بالای اجتماع که در کشورهای صنعتی زندگی می کنند در معرض خطر بیشتری هستند . رژیم غذایی ومیزان چربی بالای رژیم غذایی ن در کشورهای صنعتی باکشورهای غیر صنعتی تفاوت اساسی دارد . برخی مطالعات نشان می دهد که نی که تنها شیر پر چربی می نوشند در مقایسه با نی که شیر با چربی کمتر می نوشند بسیاربیشتر در معرض خطر سرطان تخمدان هستند. آیا زایمان وتعداد آن در ایجادوپیشگیری از سزطان تخمدان نقش دارد ؟ بارداری وزایمان خطر بروز سرطان تخمدان را کاهش می دهد . با اولین بارداری این خطر 40 درصد کاهش می یابد ودر هر یک از بارداری های بعدی نیز 14 درصد کاهش خطر وجود دارد. در خانمهایی که6 بارداری یا بیشتر داشته اند خطر نسبی به کمتر از یک سوم کاهش یافته است . مشاهده شده که ن با سابقه نازایی(15سال یا بیشتر) بیشتر در معرض سرطان تخمدان هستند. داروهادرایجاد سرطان تخمدان چه نقشی دارند؟ همانطور که گفته شد مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری خطر سرطان تخمدان را 40 درصد کاهش میدهد. مطالعاتی نیز افزایش خطر سرطان تخمدان در ن مصرف کننده داروهای محرک تخمک گذاری را نشان داده اند . البته تعداد موارد کم بوده است. تشخیص زودرس سرطان تخمدان چگونه امکان پذیر است؟ در حال حاضر بیش از 75 درصد بیماران مبتلا به سرطان تخمدان در مرحله پیشرفته بیماری تشخیص داده می شوند که در این ن امید بقای درازمدت بیمارناچیز است. به طوریکه علی رغم جراحی های وسیع وشیمی درمانی های گوناگون وجدید بقای عمر 5ساله 15تا 20درصد است . یعنی 15تا20 درصد بیماران می توانند بقای عمر پنج ساله داشته باشند . این در صورتی است که اگر بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل علاج است . تشخیص زودرس سرطان تخمدان در مراحل اولیه بامراجعات 6ماه یکبار بانوان به طور معمول ومراجعه درصورت هرگونه علائم غیر طبیعی لگنی وشکمی به پزشک متخصص ن (به خصوص در سن بالای 40سال) وبه فکر بودن پزشک درصورت شنیدن شکایات احتمالی بیمار در انجام سونوگرافی داخل در موارد مشکوک وسپس نشانه های بیوشیمیایی در خون (125ca)امکان پذیر است. نشانه های بالینی سرطان تخمدان درمراحل اولیه ناشی از رشد تومور درون لگن است وعلائم غیر اختصاصی مبهمی مانند سوء هاضمه، دردهای مبهم شکمی وسایر اختلالات خفیف گوارشی ، تکرار ادرارواحساس فشار در لگن ایجاد می کند. تشخیص اولیه این موارد نیازمند شک پزشک با شنیدن علئم بیمار است ودر برخورد با ن بین 40تا60 سال که علائم مبهم گوارشی ولگنی دارند باید بیشتر تومورهای تخمدان را مد نظر داشت . علاوه بر این ایا معاینات منظم نگی سالیانه نیز می تواند باعث تشخیص زودرس سرطان تخمدان شود؟ از آنجایی که 95 درصد سرطانهای تخمدان در زمان تشخیص قطری بیشتر از 5 سانتی متر دارند زمانیکه توده ی تخمدان با این ابعاد در معاینه لگنی خانمی ، به خصوص بالای 40 سال ، یافت شود بررسی بیشتر ضروری است. وجود این توده ها در ن جوان در سنین باروری ، بیشتر هورمونال وبه دلیل اختلال عملکرد تخمدانهاست ودر 70درصد موارد خودبه خود برطرف می شود با این وجود تداوم این توده های تخمدان در خلال 6تا8 هفته ووجود علائم خاص در سونوگرافی حتی در ن جوان بررسی سرطان تخمدان را ایجاب می کند. با شناسایی بعضی نشانه های بیوشیمیایی از جمله اندازه گیری یک آنتی ژن به نام 125ca در سرطان اپی تلیای تخمدان ، انقل در تشخیص اولیه سرطان تخمدان رخ داد به طوریکه این نشانه بیوشیمیایی در بیش از 80 درصد بیماران مبتلا به سرطان تخمدان افزایش می یابد ؛ اما بد بختانه این نشانه تنهادر نیمی از بیماران در مراحل اولیه افزایش می یابد وگذشته از آن در سایر سرطانها و بیماریهای خوش خیم دستگاه ودر یک درصد افراد کاملا طبیعی نیز غیر ممکن است افزایش یابد وبه این ترتیب این مشکل نقطه ضعف بزرگ این نشانه بیو شیمیایی سرطان تخمدان است . بررسی حجم وشکل تخمدانها از نظر سونوگرافی وشکل کیست ها و وضعیت دیواره های کیست ومحتویات درون کیست ها از طریق سونوگرافیک در خانمهای یائسه دقت بیشتری دارد. در خانمهای قبل از تکرر سونوگرافی به فاصله 4تا6 هفته وتداوم وجود تغییرات در بررسی مجدد ممکن است در تشخیص سرطان تخمدان در مراحل اولیه کمک کننده باشد. منبع: انجمن علمی سرطانهای ن ایران سرطان تخمدانovarian cancer: سرطان تخمدان در ن بیشتربعداز دیده می شود این نوع سرطان علائم اولیه مشخصی ندارد به این علت ن باید به طور منظم توسط پزشک معاینه شوند.اگراین بیماری قبل ازگسترش کشف شوند تا80%امکان بهبود خواهد داشت. علل سرطان تخمدان: علت شناخته شده ای برای سرطان تخمدان وجودندارد. نی که سابقه فامیلی سرطان تخمدان یاروده فراخ دارند وهمچنین نی که زود یائسه شده اند درمعرض خطرافزایش احتمال ابتلا به سرطان تخمدان هستند. نی که قرصهای جلوگیری ازبارداری مصرف می کنند احتمال کمتری برای ابتلا به سرطان تخمدان دارند. تشخیص: ممکن است اولین علامت سرطان تخمدان اختلالات مبهم وپایدار گوارشی مثل نفخ معده و گاز درروده ها باشد.دربیشترموارداین علامت ها نباید باعث نگرانی شود.اگراین علائم ادامه یافت بهتراست باپزشک م گردد. اگرسرطان تخمدان کشف ودرمان نشود سایرعلائم بروزخواهدکرد.شایعترین علامت اتساع شکم است که به دلیل مایع درشکم ناشی ازوجودسلولهای سرطانی می باشد.گاه اتساع شکم ناشی ازخودتوموریا مایع درداخل تومور(کیست)است. علامت دیگرسرطان تخمدان می تواند خونریزی غیرطبیعی نه باشد.این سرطان به وسیله معاینه پزشکی تشخیص داده می شود. اگرشک به سرطان تخمدان وجودداشته باشد ازروشهای تشخیصی گوناگونی برای تایید وجودبیماری وپیدا میزان گسترش ان استفاده می شود.این روشها شامل پرتونگاری های اختصاصی پژواک نگاری (سونوگرافی)وازمایش خون است. درمان: به طورکلی سرطان تخمدان به وسیله ترکیبی از روشهای جراحی شیمی درمانی ورادیوتراپی درمان می شود.درمان درهر فردبراساس نوع تومور ومیزان گسترش ان تعیین می شود.اگرزمانی که سرطان محدود به تخمدان است کشف ودرمان شود بیشتر بیماران قابل بهبود هستند.اگر سرطان به اعضای دیگرگسترش یافته باشد نتایج درمانی خیلی خوبی نخواهد داشت. **علائم هشداردهنده سرطان رابشناسید** کشف زودرس سرطان درمراحل ابت باعث می شود که بتوان ان رابه موقع درمان کرد.علائم زیر می توانند نشانه ای ازوجودسرطان باشند. اگرهریک ازعلائم زیررادرخود یافتید حتما باپزشکتان م کنید: *تغییردرعادت دفع مدفوع یاادرار یاپیداشدن خون درمدفوع یاادرار *زخمهای پوستی که بعدازدوهفته بهبودنیافته اند *خونریزی یاترشح غیرطبیعی ازمجاری طبیعی بدن *توده یابرامدگی د ستان یاهرنقطه دیگرازبدن *اشکال دربلع غذا *هرگونه تغییردرزگیل یا ای موجوددربدن *سرفه های مداوم یاخونی یاگرفتگی مزمن صدا به خاطرداشته باشیدکه این علائم دربیماریهای خوش خیم هم دیده می شود ولی برای تشخیص سرطان حتما بایدباپزشک خودم کنید. منبع:مجموعه اموزشی سرطا ن شماره های 5و11و13-بنیاداموربیماریهای خاص سرطان اپی تلیال تخمدان × اطلاعات عمومی درباره سرطان اپی تلیال تخمدان × مرحله بندی سرطان اپی تلیال تخمدان × عود سرطان اپی تلیال تخمدان × نظری اجمالی در مورد انتخاب نحوه درمان × گزینش درمان بر اساس مرحله بندی _ مرحله اول سرطان اپی تلیال تخمدان _ مرحله دوم سرطان اپی تلیال تخمدان _ مرحله سوم سرطان اپی تلیال تخمدان _ مرحله چهارم سرطان اپی تلیال تخمدان × روشهای درمانی برای سرطان اپی تلیال تخمدان راجعه اطلاعات عمومی درباره سرطان اپی تلیال تخمدان نکات مهم این بخش : سرطان اپی تلیال تخمدان بیماریی است که در آن سلولهای سرطانی ( بدخیم ) در بافتهای پوشاننده تخمدان شکل می گیرند . × نی که از نظر سرطان تخمدان سابقه فامیلی مثبت دارند بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان تخمدان قرار می گیرند . × برخی سرطانهای تخمدان بعلت جهشهای ژنی ارثی بوجود می آیند . × نی که احتمال خطر سرطان تخمدان در آنها بیشتر است ممکن است بمنظور پیشگیری از بروز بیماری ک د عمل جراحی باشند .*کشف سرطان تخمدان در مراحل اولیه تشکیل آن بدلیل وجود علائم بالینی مشکل است . آزمایشهایی که در آنها تخمدانها ، ناحیه لگن ، خون و بافت تخمدانی انجام می شود برای کشف و تشخیص سرطان تخمدان مورد استفاده قرار می گیرند . *عوامل خاص روی انتخاب درمان و پیش آگهی بیماری تاثیر می گذارند ( شانس بهبودی ) *سرطان اپی تلیال تخمدان بیماریی است که در آن سلولهای سرطانی (بدخیم ) در بافتهای پوشاننده تخمدان شکل می گیرند : تخمدانها یک جفت اندام از دستگاه تولید مثل ن می باشند که د ر ناحیه لگن و د و سوی رحم جای گرفته اند( رحم یا زهدان اندامی توخالی و گل شکل است که جنین در آن رشد می کند) . هرتخمدان تقریبا اندازه و شکلی شبیه بادام دارد . تخمدانها تولید کننده تخمک و هوز مونهای نه می باشند . ( این هورمونها موادی شیمیایی هستند که عملکرد برخی سلولها یا اندامها را کنترل می کنند) . سرطان اپی تلیال تخمدان یکی از انواع سرطان می باشد که تخمدانها را گرفتار می کند . * نی که از نظر سرطان تخمدان سابقه فامیلی مثبت دارند بیشتر در معرض ابتلاء به سرطان تخمدان قرار می گیرند * نی که در خانواده درجه یک آنها ( مادر ، دختر یا خواهر ) سابقه ای از سرطان تخمدان وجود دارد بیشتر درمعرض ابتلا ء به این نوع سرطان هستند . این احتمال در خانمهایی که علاوه بر خانواده درجه یک آنها ، فردی از بستگان درجه دوم آنها ( مادر بزرگ ، ، ) مبتلا باشد ، بیشتر هم می شود و بالا ه هر چه تعداد افراد مبتلا در بستگان درجه یک زیادتر باشد ِ احتمال ابتلاء به سرطان تخمدان بیشتر افزایش می یابد . * برخی سرطانهای تخمدان بعلت جهشهای ( تغییرات ) ژنی ارثی بوجود می آیند * ژنهای موجود در سلولها حامل اطلاعات موروثی هستند که از والدین شخص به ارث می رسد . سرطانهای ارثی تخمدان تقریبا 5 تا 10درصد کل سرطانهای تخمدان را تشکیل می دهند . تاکنون 3 نمونه از این نوع سرطانهای ارثی شناخته شده است : سرطان تخمدان به تنهایی ، سرطان تخمدان و ، سرطان تخمدان و روده بزرگ . امروزه آزمایشاتی وجود دارد که می توان با انجام آنها ژنهای تغییر یافته را شناسایی کرد . این آزمایشات ژنتیکی گاهی برای اعضای خانواده که بیشتر در معرض خطر ابتلاء به سرطان تخمدان هستند انجام می شود . * نی که احتمال خطر سرطان تخمدان در آنها بیشتر است ، ممکن است به منظور پیشگیری از عود بیماری ، ک د عمل جراحی باشند * ممکن است در برخی نی که احتمال ابتلاء به سرطان تخمدان در آینده برای آنها می رود عمل جراحی پیشگیرانه برداشت تخمدانهای سالم بمنظور جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی ِ انجام گیرد . اگر چه هنوز مشخص نیست که آیا این روش مانع بوجود آمدن سرطان تخمدان می شود یا خیر ؟ * کشف سرطان تخمدان در مراحل اولیه تشکیل آن بدلیل عدم وجود علائم بالینی مشکل است * برخی ن که در مراحل اولیه ابتلاء به سرطان تخمدان قرار دارند علائمی نظیر ناراحتیهای مبهم معدی – روده ای ، احساس فشاردر ناحیه لگن ، درد ، تورم شکم و تنگی نفس دارند ، در اکثر مواقع یا علامت بالینی وجود ندارد و یاخیلی خفیف می باشد . معمولا هنگامی که علائم بالینی ظاهر می شوند ِ بیماری در مراحل پیشرفته قرار گرفته است . اگر سرطان تخمدان در مراحل ابت شناسایی شود . اکثر بیماران می توانند به شفای کامل امیدوار باشند خانمهای مبتلا به سرطان تخمدان در هر مرحله ای که باشند باید در آزمونهای تحقیقاتی بالینی شرکت داده شوند . * آزمایشهایی که در آنها معاینه تخمدانها ، ناحیه لگن ، خون و بافت تخمدانی انجام می شود ، برای کشف و تشخیص سرطان تخمدان مورد استفاده قرار می گیرند * آزمونها وروشهای زیر ممکن است بکار گرفته شوند : * معاینه لگن : روشی برای معاینه رحم،ِ ، تخمدانها ، لوله های رحمی مثانه و رکتوم بمنظور یافتن هر نکته غیر طبیعی در شکل یا اندازه آنها ( آزمایش pap کمکی به تشخیص سرطان تخمدان نمی کند ) . * اولتراسوند : روشی که در آن اختلاف اکوی امواج صوتی ارسال شده و برگشت داده شده از تخمدان د ر سونوگرام ( ع ها ) مشخص میشود . * سنجش ca -125 : یک آزمایش برای سنجش سطح خونی 125-ca ماده ای که گاهی میزان آن در خون ، سایر مایعات بدن و یابافتها افزایش می یابد و ممکن است نشانه ای از سرطان تخمدان باشد . * تنقیه با ریم : ( ع های رادیولوژی تحتانی دستگاه گوارش ) : روشی برای نشان دادن توده ها و یا سایر نواحی غیر طبیعی در لگن ِ در این آزمایش ، مایع حاوی با ریم از طریق در داخل رکتوم تزریق می شود . باریم ترکیبی ف ی است که تصویر برداری از قسمتهای پائینی دستگاه گوارش بوسیله اشعه ای رامیسر می سازد . * پیلوگرام داخل ورید ی : یک سری ع های برداشته شده از کلیه ها ِ حالبها و مثانه بوسیله اشعه ای بمنظور تشخیص این نکته که آیا سلولهای سرطانی به نواحی خارج از تخمدان هم پخش شده اند یا خیر . این ع ها بعد از تزریق ماده حاجب به رگهای خونی گرفته می شود . ماده حاجب در ادرار تغلیظ شده و به این ترتیب حدود کلیه ها ، حالبها و مثانه را در ع نشان می دهد . * سی تی اسکن : سی تی اسکن تصاویری با جزئیات بیشتر از داخل بدن به ما می دهد . این تصاویر از زوایای مختلفی گرفته می شوند . ع ها بوسیله کامپیوتری که متصل به یک ماشین اشعه ای است گرفته می شوند . نام دیگر این روش توده نگاری کامپیوتری می باشد . * بیوپسی ( نمونه برداری بافتی ) : عبارتست از برداشت بافت و مطالعه آن در زیر میکروسکوپ عمل برداشت بافت طی یک روش بنام راتومی ( برش جراحی در دیواره شکم ) انجام می شود . عوامل خاص روی انتخاب درمان و پیش آگهی بیماری تاثیر می گذارند ( شانس بهبودئ ) انتخاب روش درمانی و پیش آگهی بیماری ( شانس بهبودی ) به سن بیمار ، وضعیت کلی سلامتی ، نوع و اندازه توده و مرحله سرطان بستگی دارد . مرحله بندی سرطان اپی تلیال تخمدان نکات مهم این بخش : * بعد از اینکه سرطان اپی تلیال تخمدان تشخیص داده شد ، آزمایشهایی برای پی بردن به اینکه آیا سلولهای سرطانی بداخل تخمدان و یا سایر قسمتهای بدن پخش شده اند انجام می شوند . * مرحله بندی ( staging ) زیر برای سرطان اپی تلیال تخمدان مورد استفاده قرار می گیرد : مرحله i مرحله ii مرحله iii مرحله iv * بعد از تشخیص سرطان اپی تلیال تخمدان آزمایشهای لازم برای بررسی پخش سلولهای سرطانی بداخل تخمدان و یا قسمتهای دیگر بدن انجام می شود * روشی که طی آن به بررسی پخش سلولهای سرطانی به داخل تخمدان و یا سایر قسمتهای بدن می پردازند ، مرحله بندی ( staging ) نامیده می شود . اطلاعات جمع آوری شده ازاین روش ، مرحله استقرار بیماری را مشخص می کند . دانستن مرحله بیماری از نقطه نظر انتخاب درمان بسیار حائز اهمیت است . تشخیص مرحله بندی بوسیله عمل راتومی انجام می گیرد . پزشک از طریق برشی که در دیواره شکم می دهد با دقت ، تمام ارگانها را از نظر وجود سرطان در آنها بررسی می کند . علاوه بر این پزشک از بافتهای مشکوک نمونه برداری می کند تا با دقت بیشتری به مطالعه آنها در زیر میکروسکوپ بپردازد . معمولا پزشک در طی عمل راتومی سرطان و سایر ارگانهای حاوی سرطان را برمی دارد . ( به بخش انتخاب درمان بر اساس مرحله بیماری مراجعه کنید ) . * مرحله بندی ( staging ) زیر برای سرطان اپی تلیال تخمدان مورد استفاده قرار می گیرد * مرحله i : در این مرحله سرطان در یک یا هر دو تخمدان وجود دارد . این مرحله تقسیم می شود به : مرحله ia : سرطان تنها در یک تخمدان وجود دارد . مرحله ib : سرطان در هر دو تخمدان وجود دارد . مرحله ic : سرطان در یک یا هر دو تخمدان وجود دارد ضمن اینکه : * سرطان روی سطح بیرونی یک یا هر دو تخمدان می باشد . * سلولهای سرطانی در مایع حفره صفاقی یافت می شود ( حفره صفاقی حاوی اندامهای موجود د رشکم است ) . مایع ممکن است د رحفره صفاقی وجود داشته باشد و یا اینکه بوسیله پزشک برای شستشوی صفاق ( پوشاننده اندامهای شکمی ) به این حفره اضافه شود . مرحله ii : در مرحله ii سرطان علاوه بر اینکه د ریک یا هر دو تخمدان وجود دارد به نواحی دیگر لگن نیز منتشر شده است . این مرحله بندی به بخشهای زیر تقسیم می شود : مرحله iia: سرطان به رحم و یا لوله های رحمی دست اندازی کرده است ( لوله های رحمی لوله های نازک و بلندی هستند که تخمک تشکیل شده درتخمدان را به سمت رحم هدایت می کنند ) . مرحله iib : سرطان به بافت دیگری در لگن منتشر شده است . مرحله iic :سرطان به رحم و یا لوله های رحمی و یا بافتی در داخل لگن حمله کرده است ضمن اینکه موارد زیر نیز وجود دارد : * سرطان روی سطح بیرونی یک یا هر دو تخمدان یافت می شود . * توده سرطانی دیواره تخمدان را کرده است . * سلولهای سرطانی در مایع حفره صفاقی یافت می شوند ( این حفره در برگیرنده اندامهای داخل شکم بوده که مایع درآن ممکن است بخودی خود وجود داشته و یا بوسیله پزشک برای شستشوی صفاقی که سطح اندامهای شکمی را می پوشاند به این حفره اضافه شده باشد ) . مرحله iii : در این مرحله علاوه بر اینکه سرطان در یک یا هر دو تخمدان وجود دارد . سایر بخشهای شکم نیز گرفتار می باشند و سرطان به سطح کبد پخش شده است . مرحله iii به بخشهای زیر تقسیم می شود : مرحله iiia : توده سرطانی تنها د رلگن یافت می شود اما سلولهای سرطانی به سطح صفاقی منتشر شده اند . ( صفاقی بافتی است که جدار شکم و سطح اکثر اندامهای شکمی را می پوشاند ) . مرحله iiib : سرطان به حفره صفاقی منتشر شده است اما قطر توده سرطانی بیشتر از 2 سانتی متر ( 1اینچ ) نمی باشد . مرحله iiic : سرطان به حفره صفاقی منتشر شده است و قطر آن بیش از 2سانتی متر می باشد و یا اینکه به گره های لنفی شکم پخش شده است . ( گره های لنفاوی اندامهای لوبیایی شکل کوچکی هستند که در سرتاسر بدن یافت می شوند . این گره ها مواد موجود در مایعی را که لنف نامیده می شود و برای مبارزه باعفونت و بیماریها است ، تصفیه می کنند ) . مرحله iv : در مرحله چهارم ، سرطان در یک یا هر دو تخمدان وجود دارد و به نواحی دورتر از شکم منتشر شده است ( متاستاز ) . سرطان در بافت کبد یافت می شود . عود سرطان اپی تلیال تخمدان سراطان اپی تلیال تخمدان راجعه یا عود یافته سرطانی است که مجددا بعد از درمان بازگشته است . نگاه کلی به انتخاب نحوه درمان نکات مهم این بخش : روشهای درمانی متفاوتی برای بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان وجود دارد . سه نوع روش درمانی استاندارد وجود دارد که عبارتند از : * جراحی * پرتو درمانی * شیمی درمانی مطالعه تحقیقاتی روی سایر روشهای درمانی در حال انجام است : * درمان زیست شناختی ( بیولوژیک ) * شیمی درمانی با دوز بالا بهمراه پیوند مغز استخوان و یا پیوند سلولهای محیطی خونی مادر . * روشهای درمانی متفاوتی برای بیماران مبتلا به سرطان اپی تلیال تخمدان وجود دارد * برخی از درمانها استاندارد بوده و برخی دیگر در مرحله تحقیقات بالینی قرار دارند . قبل از شروع درمان ممکن است بیماران در مورد اینکه د ریک طرح تحقیقاتی بالینی شرکت کنند ، فکرو تصمیم گیری نمایند . هدف از تحقیقات بالینی انجام شده روی روشهای درمانی نوین ، بهبود روشهای درمانی قبلی و یا رسیدن به روشهای درمانی جدیدتر و موثرتر می باشد . وقتی که چنین تحقیقاتی ثابت می کند که یک روش درمانی جدید بهتر از یک روش درمانی استاندارد جواب می دهد درمان جدید جایگزین درمان استاندارد قبلی می شود . * سه نوع روش درمانی استاندارد وجود دارد که عبارتند از : جراحی : هدف از جراحی در اکثر بیماران برداشتن حداکثر ممکن از توده سرطانی می باشد . روشهای جراحی مختلف عبارتند از : * هیستر کتومی : برداشت تخمدانها ، لوله های رحمی و رحم * سالپنگو ا افارکتومی یک طرفه : برداشت هرد و تخمدان بهمراه هر د و لوله رحمی * سالپنگوا ا فارکتومی دو طرفه : برداشت هر دو تخمدان بهمراه هر دو لوله رحمی *امنتکتومی ( omentectomy ) : برداشت قسمتی از پوشاننده حفره شکمی . *نمونه برداری از گره لنفاوی : برداشت گره لنفی و مطالعه آن در زیر میکروسکوپ بمنظور بررسی وجود سلولهای سرطانی . پرتو درمانی : دراین روش با استفاده از اشعه ای و یا سایر پرتو ها به کشتن سلولهای سرطانی و یا کوچک نمودن سرطان می پردازند ِ پرتو درمانی به دو روش انجام می شود . پرتو درمانی خارجی ( استفاده از ماشین پرتو تاب خارج از بدن ) و پرتودرمانی داخلی که درآن مواد رادیوایزوتوپ ( موادی که اشعه تولید میکنند ) را از طریق لوله های پلاستیکی خیلی نازک در محوطه سلولهای سرطانی قرار می دهند . در برخی از بیماران از روشی بنام " پرتو درمانی داخل صفاقی " استفاده می شود که طی آن مایعی رادیواکتیو مستقیما از طریق یک کاتتر در داخل شکم قرار می گیرد . شیمی درمانی : عبارتست از استفاده از داروهایی که سلولهای سرطانی را می کشند ِ تجویز داروهای شیمی درمانی ممکن است از طریق دهان و یا تزریق داخل عضلانی و یا وریدی انجام گیرد . هریک از انواع شیمی درمانی ، درمان فراگیر ( سیستمیک ) نامیده می شود چرا که دارو وارد جریان خون شده ِ د ر تمام بدن سیر می کند و میتواند سلولهای سرطانی را در هر جای بدن نابود کند . نوع دیگری از شیمی درمانی ِ شیمی درمانی داخل صفاقی است که د رآن داروی مورد نظر از طریق یک کاتتر مستقیما بداخل شکم وارد می شود ، در این روش بیشتر دارو در محوطه شکمی باقی می ماند . مطالعه تحقیقاتی روی سایر روشهای درمانی در حال انجام میباشد درمان بیولوژیک : این روش بمنظور افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن برای مقابله با سرطان می باشد . موادیکه بوسیله بدن انسان ساخته شده و یا در زمایشگاه تولید می شوند برای تقویت سیستم دفاعی بدن در برابر بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند این روش گاهی به اسم (biological response modifie = brm ) پاسخ اصلاح کننده زیستی و یا ایمنی درمانی نامیده میشود * شیمی درمانی با دوز بالا بهمراه پیوند مغز استخوان و یا پیوند سلولهای خونی محیطی مادر شیمی درمانی می تواند باعث کاهش قابلیت مغز استخوان در تولید سلولهای خونی شود . استفاده از پیوند مغز استخوان ، و پیوند سلولهای خونی محیطی مادر روشی است که به رفع این نقیصه کمک کرده لذا می توان مقادیر بالا تری از دارو را به بیمار تجویز نمود * گزینش درمان براساس مرحله بندی * _ مرحله یک سرطان اپی تلیال تخمدان : درمانهای این مرحله عبارتند از : * هیسترکتومی ِ سالپنگواافارکتومی دوطرفه و امنتکتومی : برداشت گره های لنفاوی و سایر بافتهای لگن و شکم و مطالعه آنها در زیر میکروسکوپ بمنظور یافتن سلولهای سرطانی . * هیسترکتومی ِ سالپنگواا فارکتومی یک طرفه و امنتکتومی : برداشت گره های لنفاوی و سایر بافتهای لگن و شکم و مطالعه آنها در زیر میکروسکوپ بمنظور یافتن سلولهای سرطانی . * پرتو درمانی داخلی یا خارجی * روش درمانی پایش و انتظار ( تحت نظر قرار دادن دقیق بدون درمان فوری ) * آزمونهای تحقیقاتی بالینی – مرحله دوم سرطان اپی تلیال تخمدان : درمان در این مرحله ممکن است به یکی از صورتهای زیر باشد . * عمل جراحی برای برداشتن تومور ، هیسترکتومی ، سالپنگو ا ا فارکتومی دو طرفه و امنتکتومی: برداشت گره های لنفاوی و سایر بافتهای لگن و شکم و مطالعه آنها در زیر میکروسکوپ بمنظور یافتن سلولهای سرطانی بعد از عمل جراحی درمان شامل موارد زیر خواهد بود . * ترکیب شیمی درمانی و پرتو درمانی داخلی یا خارجی * ترکیب شیمی درمانی به تنهایی * آزمون تحقیقاتی بالینی – مرحله سوم سرطان اپی تلیال تخمدان : درمان این مرحله ممکن است به صورتهای زیر باشد : * جراحی برای برداشت توده ، هیسترکتومی ، سالپنگواا فارکتومی دو طرفه و امنتکتومی بعد از جراحی درمان ممکن است شامل موارد زیر باشد : * ترکیب شیمی درمانی * ترکیب شیمی درمانی و بدنبال آن عمل جراحی دوم ( secend look surgery ) ( بمنظور بررسی سلولهای سرطانی باقیمانده ) * آزمون تحقیقاتی بالینی – مرحله چهارم سرطان اپی تلیال تخمدان : درمان شامل ترکیب شیمی درمانی با یا بدون جراحی ، بمنظور کاهش اندازه توده سرطانی می باشد . روشهای درمانی برای سرطان اپی تلیال تخمدان راجعه درمان سرطان راجعه تخمدان شامل موارد زیر می باشد : * شیمی درمانی با یا بدون جراحی * تحقیقات بالینی شیمی درمانی یا درمان بیولوژیک ( تقویت سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با سرطان ) قیمت: 100 تومان
راهبری نوشته ه

اطلاعات

  • منبع: http://postcp.blog.ir/post/4
  • مطالب مشابه: gl/l (1075)
  • کلمات کلیدی: سرطان ,تخمدان ,مرحله ,درمانی ,تلیال ,درمان ,سرطان تخمدان ,تلیال تخمدان ,سلولهای سرطانی ,شیمی درمانی ,وجود دارد ,یافتن سلولهای سرطانی ,بمنظور یا?
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.

آخرین ارسال ها