روایتی از موج امیدواری مردم مناطق محروم به نظام با اقدامات فرهنگی پاسداران

پست با عنوان روایتی از موج امیدواری مردم مناطق محروم به نظام با اقدامات فرهنگی پاسداران از وبلاگ ویستا
فرمانده یگان ی رزمی و پ ند غیرعامل 40 صاحب ا مان (عج)? گفت: دو سال است در منطقه جنوب شرق با نیروهایی که در اختیار دارم فعالیت هایی انجام دادیم که چهره منطقه متحول و دید مردم آن نسبت به نظام بسیار…

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها