پیشنهاد می شود

پست با عنوان پیشنهاد می شود از وبلاگ قطره و دریا
پیشناد می شود .روز میلاد قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس را روز غیرت شجاعت وجوانمردی نامگذاری می د
حضرت عباس س از همه جهات انسانی الگو وشایسته وبزرگوار بودند تنها جانبازی بخشی از ابعاد وجودی ایشان است در عصری که ما زندگی می کنیم .به صفات برجسته ای مانند غیرت وجوانمردی شجاعت بیشتر نیازمندیم الگویی بر تر از قمر بنی هاشم نداریم
برای بیدار شدن اذهان وشناساندن الگوهای برجسته باید بیش از پیش به تمام ابعاد وجودی این الگوها نور بتابانیم تا بهتر وشایسته تر به دلها وجانها بنشینند
مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

اطلاعات

آخرین ارسال ها