دنبال معصوم نگردید

پست با عنوان دنبال معصوم نگردید از وبلاگ قطره و دریا
از معصوم الگو بگیرید وبیاموزید. اما دنبال معصوم نگردید. هر نقاط ضعف وقدرتی دارد برخی ضعفشان بیشتر و ترسو هم هستند
شهامت واقتدار لازم برای قدرت اجرایی را ندارند آدم خوبی هم هستند. اما شاکله آنان از جنس اقتدار وشهامت نیست.
اینان بی تقصیر هستند.
مردمی که آنان را انتخاب می کنند مقصر هستند .
شایدتعجب کنید
ایکاش هر ک د برای قدرت اجرایی قبل از ثبت نام
شخصیت وروحیاتش توسط متخصصان مورد بررسی قرار می گرفت
تواناییهای او شناخته می شد
تا انی مانند ترامپ برمسند قدرت اجرایی قرار نمی گرفت
ودر کشورهای دیگر همچنین ملتهای خود را به حقارت نابودی سوق نمی دادند
سرمایه های ملی .منابع طبیعی .روابط را بخاطر شخصیت ناتوان خود بباد نمی داد
این متن یک دلسوز است
که آرزویی جز اقتدار وعزت نظام ایران در جهان در سر ندارد

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانیاطلاعات

آخرین ارسال ها