دیوان صهبای عشق

پست با عنوان دیوان صهبای عشق از وبلاگ قطره و دریا
دیوان صهبای عشق
باران بهار شستشو داد مرا یک ی پر ز.آ رزو داد مرا
درباغ دلم شکفت تامریم ویاس
صد غنچه پر ز.عطر وبو داد مرا


حضور گلسرخ و پروانه ها سرور گلسرخ وپروانه ها
بود جشن آیینه وشمع آب غرور گلسرخ وپروانه ها

مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی
اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها