بارها گفته ام و

پست با عنوان بارها گفته ام و از وبلاگ قطره و دریا
چقدر خوب می شد اگر همه انی که مدیریت جامعه را در دست دارند
آگاهانه .دلسوزانه وخدا پسندانه اه نظام مقدس را با تاکیدات مکرر فرزانه به خوبی اجرایی می د
چقدر خوب بود اگر مردم شریف ایران بی تفاوت از کنار مسایل موجود در جامعه نمی گذشتند
از مسولین می خواستند که مجریان خوبی برای قوانین وضع شده باشند
چقدر خوب بود اگر هر ایرانی با شرفی بخود نهیب می زد .
که رشوه دروغ احتکار وزیاده خواهی در شان تونیست
تومدیون خون هزاران شهید گلگون کفن این سر زمینی چقدر خوب بود
هر ایرانی کار وتلاش را سر لوحه زندگی خود می کرد
بیعاری وسستی از خود دور می کرد
چقدر خوب بود اگر ازسرمایه ها .منابع ملی ما بخوبی محافظت می شد از خاک شن این مملکت گرفته تا .....
چقدر خوب می شد اگر قدر داشته های خود را می دانستیم وطلا را با روی وعناصر پست تعویض نمی کردیم
بالاترین سرمایه که مغز های متفکر وکار آمد هستند قدری نسبت به سر زمینشان احساس دین می د
چقدر خوب می شد اگر هنرمنداننویسندگان کار گردانان خود را در برابر نظام لیبرال غربی نمی باختند
وچقدر چقدر .این را گفتم اما بسیاری از مشکلات ما بخاطر ضعف در مدیریت است
که سبب د دگی وروح نا امیدی را در جامعه می دمد
وچقدر خوب بود کارهای خوبی را که انجام شده سیاه نمایی نمی کردیم
چقدر خوب بود هر ایرانی از هم اکنون در این سال نو با خودش عهد می کرد
شایسته ترین رفتار را با خودش جامعه وطبیعت زیبای سرزمینش داشته باشد .

شاید ماهم از بی سوادی مدیر وبلاگ شیدای اصفهانیاطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها