هرسال وهر ماه

پست با عنوان هرسال وهر ماه از وبلاگ قطره و دریا
در هرسال وهرماه هرهفته وآغاز هر روز براین باورم که برگ تازهای در دفتر زندگیم ورق خورده که باید مراقب باشم وخوب به ان توجه کنم که میخواهم در آن بنویسم .وپایان هر روز وهر هفته وهرسال آن را بادقت مرور می کنم تا معایب ومحاسن ان را بررسی کنم ونقاط ضعفم را برطرف ونقاط قوتم را تقویت نمایم .این را در گپ وگفتی مطرح نمودم که اول سال 96 هستیم از هم اکنون حواسمان باشد که چه می خواهیم در دفتر امسالمان بنویسیم
اگر هر نفرتلاش کند روی خودش کار کند .ذهن وروان خود را در جهت فضایل اخلاقی پرورش بدهد از زذایل اخلاقی دوری کند
بمراتب خانواده ای سالم با جامعه ای موفق خواهیم داشت .
توجه به اخلاق ورفتار خود بمراتب مهمتر از توجه بدیگران است
آمار دقیقی نداریم که چه تعداد از مردم بخود ورفع عیبوب خود بیشتر توجه دارند
یا به دنبال عیبجویی از دیگران هستند آنطور که از رفتار اجتماعی ما نشات می گیرد بیشتر مردم توجه به خود ندارند وگاهی نمی خواهند واقعیت رفتار کردار خود را قبول کنند.
مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی

اطلاعات

آخرین ارسال ها