معرفی دومین کتاب اردیبهشت ماه 96

پست با عنوان معرفی دومین کتاب اردیبهشت ماه 96 از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار
عنوان کتاب: تخم مرغ خال خالی نویسنده: تاد هی / ترجمة معصومه اکبری نـاشـر: گیسا تعداد صفحات: 48 «تخم مرغ خال خالی» عنوان کت مصور و خوش خوان از تاد هی با ترجمة معصومه اکبری است که برای ک ن گروه سنی «الف» منتشر شده است. موضوع اصلی کتاب داستان غاز و اردکی است که روزی در سبزه زاری یک تخم بزرگ خال خالی پیدا می کنند و هرکدام مدعی مالکیت آن می شوند و درنهایت به توافق می رسند که دو نفری از تخم مرغ مراقبت کنند تا در نهایت با راهنمایی دوستشان گنجشک، به رازی دربارة تخم مرغ گندة خال خالی، پی می برند که دوستی شان را شیرین تر می کند. پیام اخلاقی کتاب به ک ن می آموزد به جای قضاوت زود هنگام با تفکر و پرسش از افراد مطلع مهارت حل مسئله را در خود تقویت کنند و علاوه بر آن به ارتقای مهارت ارتباط میان فردی ایشان نیز کمک مناسبی می شود. تصویرگری و روایت ساده و جذّاب «تخم مرغ خال خالی» به این کتاب قابلیت مناسبی برای بهره گیری در اجرای نمایش و برنامه های قصه گویی بخشیده است. خواندن این کتاب حائز جوایز بسیار در سطح بین المللی برای ک ن، به والدین، مربیان مهدهای کودک و کتابداران توصیه می شود و دیدن تصاویر کتاب نیز می تواند برای ساعتی کودک را سرگرم و با کتاب آشنا سازد.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها