پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی

پست با عنوان پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی از وبلاگ پایان نامه فوق لیسانس
پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزانآموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد
متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


 متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول

تعریف اصطلاحات

تعریف نظری سبک های مقابله با استرس:
سبک های مقابله با استرس: فرایند اداره خواسته های (بیرونی یا درونی) که طاقت فرسا یا فراتر از منافع خود ارزی می شود( لازاروس و فولکمن[1]، 1994).
به تلاش های شخص برای کنترل موقعیت استرس زا گفته می شود(اوره[2] و همکاران، 2003).
تعریف عملی سبک های مقابله با استرس:
سبک های مقابله با استرس: در پژوهش حاضر نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به آزمون سبک های مقابله با استرس( دبلیو.ا.سی.کیو)[3] فولکمن و لازاروس( 1985) بدست می آورد.
تعریف نظری خ رآمدی عمومی:
خ رآمدی عمومی: باور یک فرد در مورد توانایی اش برای انجام کار و مقابله با تقاضاهای محیطی( بندورا، 1977).
قضاوت فرد درباره ی اینکه با توجه به مهارتهایی که دارد و موقعیت هایی که با آن مواجهه می شود، چگونه با یک موقعیت، خوب یا بد مقابله می کند( بندورا، 1997،1993،1986).
سطح اعتماد را، زمانی که کاری را شروع می کنیم خ رآمدی می گویند( بندورا، 1982).
تعریف عملی خ رآمدی عمومی:
خ رآمدی عمومی: در این تحقیق نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به پرسشنامه خ رآمدی عمومی شرر[4] و همکاران( 1982) بدست می آورد.
[1] . lazarus & folkman
[2]avero
[3]ways of coping qestionnary(wocy)
[4].sherer,& et al
سوالات یا اه پایان نامه :
-بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول.
– بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول
– بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول.
– بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول
– بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول
برای دیدن جزئیات بیشتر ، ید و آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه روانشناسی
لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول


ارسال شده در نویسنده دسته ها دسته بندی نشده، دسته بندی نشدهبرچسب ها پایان نامه خ رآمدیپاسخ دهیدراهبری نوشته ها

پیشین نوشته قبلی: پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت
پسین نوشته بعدی: پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت

اطلاعات

آخرین مطالب