پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ

پست با عنوان پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ از وبلاگ پایان نامه فوق لیسانس
پایان نامه ارشد رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشتآموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد
متن کامل پایان نامه - همه رشته ها -


 متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول
تعریف نظری رضایت شغلی:
رضایت شغلی: یک ح عاطفی مثبت و خوشایندی است که حاصل ارزی فرد از شغل یا تجارب شغلیش می باشد( لوک[1]، 1976).
رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد می کنند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند. یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حال فرد از شغلش راضی است و در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد از شغل خود ناراضی و درصدد تغییر آن برمی آید.( فیشر و هانا[2]، 1939، ر نز[3]، 1998، فرولوتاتر[4]، 1992، به نقل از شفیع آبادی، 1377).
رضایت شغلی به نگرش کلی فرد درباره شغل خود اطلاق می شود( گنجی، 1384).
تعریف عملی رضایت شغلی:
رضایت شغلی: در این تحقیق نمره ایست که فرد از پاسخ دادن به پرسشنامه اسمیت، کندال و هالین[5] ( 1969) بدست می آورد.
تعریف نظری بهورزان:
بهورزان: بهورزان( مرد یا زن) افراد بومی و با میزان سواد متوسط جامعه هستند. داوطلبین دارای مدارک تحصیلی فوق دیپلم پس از طی مراحل گزینش به مدت 18 ماه آموزش تئوری، عملی و کارورزی، دوره آموزش بهورزی، استخدام و مشغول فعالیت در خانه بهداشت می گردند(معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، 1388).
تعریف عملی بهورزان:
بهورزان: در تحقیق حاضر منظور از بهورزان پرسنل بهداشتی شاغلی هستند که در خانه های بهداشت سطح شهرستان دزفول فعالیت می کنند.
[1]lock
[2] .fisher &hannah
[3] .robbins
[4].frolotater
[5].smith, kendal and hulin
سوالات یا اه پایان نامه :
-بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول.
– بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن خانه های بهداشت شهرستان دزفول
– بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول.
– بررسی بین خود کارآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول
– بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان مرد خانه های بهداشت شهرستان دزفول
برای دیدن جزئیات بیشتر ، ید و آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
پایان نامه روانشناسی
لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دزفول


ارسال شده در نویسنده دسته ها دسته بندی نشده، دسته بندی نشدهبرچسب ها پایان نامه خ رآمدیپاسخ دهیدراهبری نوشته ها

پیشین نوشته قبلی: پایان نامه رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان
پسین نوشته بعدی: رابطه بین سبک های مقابله با استرس و خ رآمدی عمومی با رضایت شغلی بهورزان زن و مرد خانه های بهداشت: پایان نامه

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها