معرفی کتاب به مناسبت سالگرد حادثه توفان طبس

پست با عنوان معرفی کتاب به مناسبت سالگرد حادثه توفان طبس از وبلاگ کتابخانه عمومی سلمان فارسی گلبهار
ت کارتر بر اساس نقشه‏ ای بسیار محرمانه برای گروگان ‏ها، پنجم اردیبهشت سال 1359 با تعدادی هواپیمای نظامی و هلی‏کوپتر، به ایرانِ تازه از بند رها شده، حمله کرد. این هواپیماها و هلی‏ کوپترها که حامل موتورسیکلت، جیپ نظامی، توپ، مسلسل و مهمات لازم بودند، در صحرای طبس فرود آمدند تا از آن مکان، عملیات آزادسازی گروگان‏ ها را آغاز کنند. با وجود تجهیزات فراوان، کماندوهای ماهر و آموزش دیده و برنامه ‏ریزی دقیق حمله، ش تی سخت و مفتضحانه را نصیب یی ها در شن‏ های صحرای طبس کرد.

1- عقاب در آتش (روایتی از ش ت در طبس)
عباس آقایی - مرکز اسناد انقلاب ی - 124 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه -

2- نیروی دلتا از پلی می تا طبس
چارلی بکویث ؛ دونالد نا ؛ مترجم:رضا فاضل زرندی - موسسه انتشارات کبیر - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2500 نسخه -

3- عقاب در آتش (روایتی از ش ت در طبس)
عباس آقایی - مرکز اسناد انقلاب ی - 124 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه -
4- طبس
رها مولویان ؛ ویراستار:آرش حکمیان - موسسه انتشاراتی رو مه ایران - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه -

5- ش ت طبس
مریم جمشیدی - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 56 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 نسخه -

6- عقاب در آتش (روایتی از ش ت در طبس)
عباس آقایی - مرکز اسناد انقلاب ی - 124 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه -

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها