شفر:وقت جواب به قلعه نویی را نداریم/داور عالی بود

پست با عنوان شفر:وقت جواب به قلعه نویی را نداریم/داور عالی بود از وبلاگ خبر داغ روز
شخصیت تیم من، روحیه تیم من و روح تیمی. من در خیلی باشگاه ها کار کرده ام، اما چنین چیزی را در هیچ تیمی ندیدم.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها