به خاطر این موارد عذرخواهی نکنید

پست با عنوان به خاطر این موارد عذرخواهی نکنید از وبلاگ الکی مثلاً وبلاگ داریم... √√√
۱)بیان احساسات دانا فلگ نویسنده کتاب مکالمات نجات بخش می گوید: این که به دیگران بگویید که به چه فکر می کنید و چه احساسی دارید، در هر رابطه ای جوابگو است. وقتی به یک نفر می گویید چه حسی دارید، در واقع به آن شخص کمک می کنید تا شما را درک کند. لازم نیست از احساسات قلبی خود چشم پوشی کنید. (اگر چه اولین ملاقات زمان خوبی برای واگویه زخمهای دوران کودکی تان نیست. یک کارشناس اداره در این مورد بهتر است). اما واقعا گفتن اینکه فلان چیز من را غمگین می کند یا من با فلان چیز احساس ناراحتی می کنم، حق شماست. براینس همچنین می افزاید: ماس برای بخشش هم توسط افراد بیش از اندازه احساساتی بکار می رود. هنگامی که برای عذاب وجدان عذرخواهی می کنیم (یا حتی اشتیاق در مورد چیزی)، در واقع به روشی اشتباه خودمان را در برابر دیگران کوچک می کنیم.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

اطلاعات

آخرین ارسال ها