آینه را نگاه کن

پست با عنوان آینه را نگاه کن از وبلاگ قطره و دریا
آینه را نگاه کن ،
عمر عزیز می رود بی خبر چه بی صدا ،
نیست درآن به جز خوشی که ماند ه،
در خاطر ما
آینه را نگاه کن ،
مباد ! مانی بی خبر از گذر ثانیه ها
به پشت سر نگاه کن ،
به پیش روی خویشتن ، بروزهای عمر خویش
چه چیز داده ای ز،کف چه چیز مانده بهر تو
آینه را نگاه کن ،
بخند بر گذشته ها
امید را مده ز، کف در گذر ثانیه ها
آینه را نگاه کن ، آینه را نگاه کن
صدیقه اژ ه ای
متخلص به شیدای اصفهانی د مدیر وبلاگ شیدای اصفهانی


اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها